0

SKKN-Một vài kinh nghiệm và thủ thuật giúp học sinh THCS rèn luyện kỹ năng làm bài tập và bài thi trắc nghiệm tiếng anh đạt hiệu quả cao

18 2,414 13

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/03/2015, 20:27

. kiến kinh nghiệm 2007-2008 Gv: Nguyễn Thị Thành MỘT VÀI KINH NGHIỆM VÀ THỦ THUẬT GIÚP HỌC SINH RÈN LUYỆN KỸ NĂNG LÀM BÀI TẬP VÀ BÀI THI TRẮC NGHIỆM ĐẠT HIỆU QUẢ CAO I/ ĐẶT VẤN ĐỀ Trắc nghiệm. một vài kinh nghiệm để giúp giáo viên định hướng cho học sinh rèn luyện kỹ năng khi sử dụng bài tập và làm bài thi trắc nghiệm đạt hiệu quả cao nhất. Đó cũng là lý do tôi chọn đề tài “Một vài kinh. tài “Một vài kinh nghiệm và thủ thuật giúp học sinh rèn luyện kỹ năng làm bài tập và bài thi trắc nghiệm đạt hiệu quả cao . Trường trung học cơ sở Ngô Gia Tự 2 Sáng kiến kinh nghiệm 2007-2008
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN-Một vài kinh nghiệm và thủ thuật giúp học sinh THCS rèn luyện kỹ năng làm bài tập và bài thi trắc nghiệm tiếng anh đạt hiệu quả cao, SKKN-Một vài kinh nghiệm và thủ thuật giúp học sinh THCS rèn luyện kỹ năng làm bài tập và bài thi trắc nghiệm tiếng anh đạt hiệu quả cao,

Từ khóa liên quan