0

Kinh nghiệm thiết kế trò chơi trong môn Tiếng Việt lớp 5 đạt hiệu quả

24 1,867 2

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/03/2015, 06:53

. vụ trò chơi : Để tổ chức được các trò chơi thì cần phải có những đồ dùng phục vụ nên khi thiết kế các trò chơi, người giáo viên cần phải làm thêm các đồ 14 Thiết kế trò chơi Tiếng Việt lớp 5 đạt. cố kiến thức : Trò chơi tìm bạn, trò chơi câu cá, trò chơi thả thơ, trò chơi sắm vai, trò chơi ô, trò chơi tập trung ………. Tôi xin trình bày cách vận dụng trò chơi ‘’ Ô “vào phân môn Tập làm văn bài. dụng trò chơi này ở những phân môn khác nhau. 2- c. Các trò chơi nhằm ôn tập tổng hợp và rèn óc tư duy : Trò chơi truyền điện, trò chơi tập trung, trò chơi tìm bạn, trò chơi thi viết câu ghép, trò
- Xem thêm -

Xem thêm: Kinh nghiệm thiết kế trò chơi trong môn Tiếng Việt lớp 5 đạt hiệu quả, Kinh nghiệm thiết kế trò chơi trong môn Tiếng Việt lớp 5 đạt hiệu quả,

Từ khóa liên quan