Kế hoạch thực hiện chủ đề bản thân cho trẻ mầm non

14 2.5K 1

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/03/2015, 06:18

. chuyện về nội dung bài hát - Hoạt động 2: kể chuyện bé nghe Kể cho trẻ nghe câu chuyện đôi bàn tay trái và đôi bàn tay phải Trò chuyện về nội dung câu chuyện ,đôi bàn tay có giúp ích gì cho con. 27/9/2011 ĐÓN TRẺ –TRÒ CHUYỆN SÁNG: - Cô vui vẻ đón cháu vào lớp. - Trò chuyện với PH về tình hình trẻ. - Điểm danh, kiểm tra vệ sinh bé. - Cô cháu cùng vệ sinh lớp học, trò chuyện về “ Cơ thể. 28/9/2011 ĐÓN TRẺ –TRÒ CHUYỆN SÁNG: - Cô vui vẻ đón cháu vào lớp. - Trò chuyện với PH về tình hình trẻ. - Điểm danh, kiểm tra vệ sinh bé. - Cô cháu cùng vệ sinh lớp học, trò chuyện về “ Cơ thể

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

    Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan