SKKN Phó Hiệu Trưởng Chuyên Môn theo dõi kiểm tra và nâng cao hiệu quả việc sử dụng đồ dùng dạy học của giáo viên trường THCS Phú Thọ

17 2K 9

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/03/2015, 14:47

ĐỀ TÀI: GIẢI PHÁP PHĨ HIỆU TRƯỞNG CHUN MƠN THEO DÕI KIỂM TRA ĐỂ NÂNG CAO HIỆU QUẢ VIỆC SỬ DỤNG ĐỒ DÙNG DẠY HỌC CỦA GIÁO VIÊN TRƯỜNG THCS *********** Nguyễn Thành Nhân Phó Hiệu Trưởng Trường THCS Phú Thọ I/ ĐẶT VẤN ĐỀ: Luật giáo dục số 38/ 2005/ QH11 ngày 14 tháng năm 2005 Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.trong khoảng điều chương có nêu “ Phương pháp giáo dục phải phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, tư sáng tạo người học, bồi dưỡng cho người học lực tự học, khả thực hành, lòng sai mê học tập ý chí vươn lên Chỉ thị số 14 2001 /CT-TTg ngày 11 tháng năm 2001 Thủ Tướng Chính Phủ Về việc đổi chương trình giáo dục phổ thơng thực nghị số 40/ 2000/ QH10 Quốc Hội Có nêu mục tiêu đổi chương trình sách giáo khoa phổ thông “ Đổi phương pháp dạy học, phát huy tư sáng tạo lực tự học học sinh” nguyên tắc “ Học đôi với hành, giáo dục kết hợp với lao động sản xuất, nhà trương gắn liền với xã hội Cơ sở cácvăn cho ta thấy, đổi phương pháp giáo dục yếu tố quang trọng mà người giáo viên phải quang tâm nghiêm túc thực hiện, năm gần đậy đổi giáo dục nước ta có chuyển biến to lớn, đáng kể, nội dung chương trình, phương pháp giáo dục nhằm nâng cao chất lượng giáo dục để đáp ứng nhu cầu nay, nhiên đổi chưa theo kịp phát triển đất nước, quan trọng nhâùt đổi phương pháp giáo dục Ta thấy việc sử dụng đồ dùng dạy học kỹ dẫn dắt cho học sinh khai thác kiến thức từ đồ dùng dạy học có quan hệ chẽ với việc đổi phương pháp giảng dạy, đổi phương pháp giảng dạy gắn liền với việc đổi phương pháp sử dụng đồ dùng dạy học giáo viên, nghĩa dựa vào dụng cụ trực quan mà giáo viên dẫn dắt em vào giới tìm tịi nghiên cứu, tự em tìm kiến thức mới, tạo cho em lòng tin vào khoa học kiến thức tiếp thu khắc sâu hơn, lý thuyết đôi với thực hành Với đặc thù trường THCS Phú Thọ thuộc vùng nông thôn điều kiện tự nghiên cứu tìm tịi học hỏi ngồi nhà trường cịn hạn hẹp, ý thức tự tìm tịi nghiên cứu em chưa cao thiếu quan tâm gia đình giảng dạy giáo viên cần phải có phương pháp giúp cho học sinh nắm vững hiểu lớp, nên giáo viên phải xem thiết bị dạy học công cụ lao động phượng tiện giúp cho học sinh dể lĩnh hội, hình thành thói quen cần thiết, bước đầu luyện tập thực hành, lao động ứng dụng đời sống Với vai trò cán lãnh đạo chuyên môn, thân trăn trở việc sử dụng đồ dùng dạy học giáo viên tiết dạy, thao tác thực hiện, phương pháp khai thác, kỹ khai thác tác động trực tiếp đến việc nâng cao chất lượng đơn vị, đồng thời thể lĩnh tay nghề giáo viên Trường THCS Phú Thọ với qui mô 15 lớp, đội ngũ giáo viên đầy đủ tay nghề giáo viên chưa đồng đều, năm học 2006 – 2007 trường nhận thêm nhiều giáo viên trường, giáo viên từ trường khác chuyển nên nhiều giáo viên chưa bắt nhịp kịp thời với yêu cầu chung ngành, trường, thể rỏ chênh lệch chun mơn, cộm phương pháp dẫn dắt học sinh khai thác kiến thức từ dụng cụ trực quan Vậy đơn vị trường học Hiệu Phó Chun Mơn cần phải làm ? theo dõi nào? Cán thiết bị phối hợp với chuyên môn sao? Tổ chuyên môn giáo viên môn thực nào? Để đội ngũ giáo viên có tay nghề ngày nâng dần Trước suy nghĩ thân ln tìm tịi giải pháp theo dõi kiểm tra việc sử dụng đồ dùng dạy học giáo viên vào giảng dạy theo phương pháp Qua thời gian thực thân xin đề gải pháp “ Phó Hiệu Trưởng Chuyên Môn theo dõi kiểm tra nâng cao hiệu việc sử dụng đồ dùng dạy học giáo viên trường THCS Phú Thọ” II/ THỰC TRẠNG: Trong năm qua thực trạng trường có mặt mạnh , mặt yếu việc sử dụng đồ dùng dạy học việc quản lý lãnh đạo trường Trong thực trạng xin nêu lên hạn chế năm học mà từ đưa giải pháp để khắc phục 1) Đối với cán thiết bị : Vào năm học 2006-2007 cán thiết bị giáo viên mơn Tốn kiêm nhiệm có tinh thần trách nhiệm, ln đảm bảo ngày công, quan tâm tới việc sữa chữa đồ dùng bị hư hỏng, xếp ngăn nắp, nhiên, cán thiết bị giáo viên kiêm nhiệm chưa có kiến thức chuyên môn làm theo kinh nghiệm thân nên nhiều hạn chế, hàng ngày biết chuẩn bị soạn đồ dùng thiết bị, tranh ảnh … cho giáo viên mượn theo đăng ký, việc theo dõi buổi ,từng môn phải sử dụng dụng cụ gì? Đồ dùng có hay khơng có thiết bị khơng nắm Từ có giáo viên khơng tận dụng hết đồ dùng có thiết bị, khơng tự làm thêm đồ dùng dạy học để phục vụ cho dạy mà cán thiết bị chuyên môn chưa phát kịp thời, cuối tuần cán thiết bị báo cáo số lượt sử dụng đồ dùng dạy học cho chun mơn, xem sở để đánh giá việc sử dụng đồ dùng dạy học tuần hiệu chưa có giải pháp theo dõi được, 2) Đối với giáo viên môn: Số lượng giáo viên đầy đủ, đảm bảo cho môn dạy, số năm công tác từ đến năm có10/ 32 giáo viên, từ đến 10 năm có 13/ 32 GV, 10 năm có 9/32 GV Phần lớn giáo viên trẻ nhiệt tình có tinh thần trách nhiệm, nhạy bén với đổi thiếu kinh nghiệm chuyên môn, cịn số giáo viên cơng tác lâu năm có tư tưởng an phận thiếu sức phấn đấu , bảo thủ khâu chuẩn bị đồ dùng dạy học tiết dạy không kịp thời, không chuẩn bị trước khơng nắm đồ dùng có thiết bị nên khâu chuẩn bị cặp rặp, soạn không đủ theo yêu cầu dạy từ khơng sát với nội dung dạy, giáo viên trẻ thao tác sử dụng lúng túng chưa phù hợp với việc đổi phương pháp, thường dùng để chứng minh diễn giải chưa rèn luyện cho học sinh phương pháp khai thác kiến thức giáo viên môn Địa, Sử, Sinh Việc bồi dưỡng tự bồi dưỡng chuyên môn để nâng cao tay nghề chưa phát huy, họp tổ, nhóm cịn nặng công tác hành chánh thiếu bàn chuyên môn, dạy dự nhận xét xây dựng góp ý người dạy thiếu thành khẩn tiếp thu ý kiến người góp ý thường dị nể thiếu mạnh dạn nên hiệu không cao 3) Đối với tổ chuyên môn: Trường có tổ chun mơn, có thay đổi tách riêng xác nhập nên năm học 2006 – 2007 trường có tổ trưởng ( tổ Anh, Sử, Sinh ) chưa có kinh nghiệm cơng tác quản lý điều hành hoạt động tổ nên việc theo dõi nắm bắt tình hình giảng dạy tổ cịn nhiều hạn chế, số lượt sử dụng đồ dùng dạy học nắm qua báo cáo giáo viên, chưa có giải pháp theo dõi hiệu việc sử dụng đồ dùng dạy học tổ viên tổ nào, họp tổ nặng hành chánh, chưa sâu vào phương pháp sử dụng đồ dùng dạy học cho có hiệu 4) Đối với Phó Hiệu Trưởng chun mơn : Chưa có kế hoạch Theo dõi việc sử dụng đồ dùng dạy học giáo viên nắm qua báo cáo cán thiết bị , tổ chun mơn, Phó hiệu trưởng chun mơn thường ý nhiều vào số lượt sử dụng, hiệu sử dụng chuyên môn nắm chưa sát, nên đơi có trường hợp giáo viên làm việc đối pho,ù chun mơn khó phát Từ việc cải tiến phương pháp giảng dạy cho phù hợp với tình thật khó khăn số giáo viên đơn vị Với thực trạng Phó Hiệu trưởng nhận nhiệm vụ đầu năm học 2006- 2007 thân ln suy nghĩ tìm giải pháp để theo dõi kiểm tra việc sử dụng đồ dùng dạy học giáo viên III/ BIỆN PHÁP: Cải tiến phương pháp giảng dạy, sử dụng phương tiện tiết dạy cho phù hợp thật đơn giản, tiết dạy mang theo nhiều đồ dùng dạy học tốt, cần phải vận dụng phương tiện nào? Khơng phải giáo viên có kinh nghiệm thực , có phương pháp dẫn dắt tốt Thật thiếu sót Ban Giám Hiệu khơng theo dõi kiểm tra cách khoa học, có theo dõi kiểm tra Ban Giám Hiệu biết khả vận dụng hiệu giảng dạy giáo viên, qua uốn nắn giúp đỡ cho đội ngũ giáo viên ngày hồn thiện hơn, đồng thời có kiểm tra động lực thúc đẩy giáo viên tự kiểm tra tự bồi dưỡng thân Chúng ta biết phương tiện dạy học hình ảnh trực quan hấp dẫn học sinh, lôi em đam mê học tập, góp phần vào cơng tác trì sĩ số đơn vị Để khắc phục hạn chế thực trạng với vai trị lãnh đạo trường cơng tác chun môn tiến hành thực bước sau: + Đưa số yêu cầu qui định cho phận + Có biện pháp kiểm tra để xem xét việc tuân thủ qui định, qui chế hướng dẫn cấp quản lý liên quan đến hoạt động sư phạm giáo viên 1/ Các yêu cầu qui định cho phận Trước khai giảng năm học tổ chức quáng triệt cho toàn thể giáo viên nhận thức sâu sắc tầm quan trọng việc thực kế hoăïch tăng cường trang bị nâng cao hiệu sử dụng thiết bị giáo dục tro0ng trình dạymhọc để thành viên thấy trách nhiệm mình, phân cơng phân nhiệm cho phận cụ thể rõ ràng, phận phải có kế hoặch thực theo dõi đánh giá đảm bảo theo qui định trường cụ thể sau: 1.1/ Đối với cán thiết bị: - Có nhiệm vụ thiết lập bảo quản loại hồ sơ sổ sách có liên quan đến thiết bị giáo dục, theo mdõi việc xuất- nhập thiết bị giáo dục, ghi chép kiểm kê thiết bị giáo dục theo qui định nhà nước - Tham gia vào việc chuâûn bị cho giáo viên học sinh thực hành thí nghiệm - Tổ chức giới thiệu danh mục thiết bị giáo dục có trường cho toàn thể giáo viên nắm, thống kê thành hệ thống nhóm, theo mơn, khối tạo điều kiện thuận lợi để giáo viên tìm hiểu sử dụng - Phải đảm bảo xác biểu mẫu giới thiệu đồ dùng dạy học sổ đăng ký mượn đồ dùng dạy học cho giáo viên môn - Trong mẫu gồm chi tiết sau: GIỚI THIỆU ĐỒ DÙNG DẠY HỌC Môn:…………… STT Tên ĐDDH Số lượng Tên dạy Tên lớp Tuần Tiết PPCT Ghi SỔ ĐĂNG KÝ MƯỢN ĐỒ DÙNG DẠY HỌC Stt Tuần Ngày Tên mượn ĐDDH Thực trạng mượn Tiết PPCT Lớp Ký Ngày Trả Trả Thực trạng trả Qua mẫu giới thiệu cán thiết bị dễ dàng theo dõi việc sử dụng đồ dùng dạy học hàng ngày giáo viên môn - Cán thiết bị phải nắm thời khóa biểu trường, từ thời khóa biểu cán thiết bị biết đồ dùng dạy học phải có sử dụng ngày ? giáo viên ? Thơng qua việc đăng kí mượn giáo viên môn, cán thiết bị dễ dàng nắm bắt kịp thời giáo viên không sử dụng đồ dùng dạy học lên lớp, có trường hợp cán thiết bị báo cáo cho Phó Hiệu Trưởng để có trao đổi nhắc nhở kịp thời - Cán thiết bị nắm bắt dụng cụ thiết bị thiếu , phục vụ cho dạy học thơng qua sách GV Có thơng tin kịp thời cho chuyên môn GV môn đề nghị xin kinh phí để tự làm thêm đồ dùng dạy học - Cán thiết bị theo dõi tìm hiểu u cầu, thơng tin kịp thời GV môn : cần sửa chữa bổ sung dụng cụ hóa chất… - BGH trường đạo tổ đầu tư làm ĐDDH thiếu để phục vụ cho việc dạy học tham gia dự thi ĐDDH cấp huyện - Để đảm bảo cho việc thực hành thí nghiệm mơn, thân trao đổi BGH lập phịng mơn tạm thời ba mơn : vật lý, hóa học, sinh học Đây điều kiện thuận lợi cho GV môn, cán thiết bị dễ dàng theo dõi báo cáo kịp thời yêu cầu cần thiết - Cán thiết bị cần có tổng kết hàng tháng để đánh giá giáo viên khâu sử dụng đồ dung dạy học, có rút kinh nghiệm 1.2/ Đối với giáo viên mơn: - Giáo viên mơn Cần có mẫu giới thiệu đồ dùng dạy học thiết bị ( mượn photo ), để dựa vào làm tư liệu mà xây dựng giáo án hồn chỉnh xác với điều kiện trường, đồ dùng dạy học phải chuẩn bị trước tuần cho dạy, tận dụng bảng phụ cho có hiệu ( chuẩn bị sơ đồ trống, câu hỏi trắc nghiệm, tình huốn, trị chơi …), có khó khăn báo kịp thời cho chuyên môn, tránh trường hợp chuyện đổ lỗi cho - Đối với môn : Hố Học, Vật Lý, Cơng Nghệ…, cần có chuẩn bị thực trước để đảm bảo xác lên lớp, tuyệt đối thực thí nghiệm khơng để kết sai -Trong họp tổ, họp nhóm mơn mạnh dạn trao đổi khó khăn kinh nghiệm thân cho tổ, nhóm bàn luận để tìm đến hướng hay Giờ thực hành môn Vật Lý - Tuy nhiên phương pháp sử dụng đồ dùng dạy học khuôn mẫu mà phải linh hoạt, sáng tạo để kiến thức kết nối với phù hợp với đối tượng HS Chính khơng phải thơng qua chun đề , buổi hợp nhóm mơn GV thực tốt mà trình giảng dạy phải có tổng hợp nâng lực, kinh nghiệm thân thơng qua trao đổi , dự góp ý đồng nghiệp BGH Do thân hành mơn Hố Học Giờ thực phải chủ động công tác dạy dự đồng nghiệp, thành khẩn tiếp thu ý kiến đóng góp xây dựng thành viên tổ, nhóm, … có ý thức tự bồi dưỡng nâng cao chuyên môn nghiệp vụ - Các thành viên tổ có phối kêùt hợp chặc chẽ, tương trợ giúp đỡ lẫn cần thiết - Tự làm thêm đồ dùng dạy học để bổ sung cho thiét bị đảm bảo đủ đồ dùng dạy học lên lớp, thiết bị tư làm thêm phải đẩm bảo tính khoa học, tính sư phạm, tính thẩm mỹ, kinh tế 1.3/ Đối với tổ trương tổ chuyên môn: - Không thể phủ nhận thành bại việc nâng cao chất lượng đơn vị có đóng góp đội ngũ giáo viên, với yêu cầu xây dựng đội ngũ giáo viên có chun mơn vững vàng, phương pháp sử dụng đồ dùng dạy học thông thạo, linh hoạt, sáng tạo cần thiết đơn vị Trong đội ngũ giáo viên, có người có kinh nghiệm lâu năm, có người mới, kiến thức kinh nghiệm cịn hạn hẹp, công việc để kinh nghiệm phổ biến rộng cho toàn trường Trước suy nghĩ tơi đưa giải pháp u cầu tổ thực chuyên đề “ phương pháp khai thác sử dụng đồ dùng dạy học có hiệu mơn” thơng qua tổ thảo luận, trao đổi kinh nghiệm để vào thống tổ, bên cạnh BGH nhà trường tham gia đóng góp xây dựng trở thành phương pháp chung tổ Ngồi ra, buổi họp nhóm môn cần sâu vào nội dung giảng dạy sử dụng đồ dùng dạy học tuần sau, thảo luận trao đổi tìm chổ khó dạy phương pháp khai thác đồ dùng dạy học có hiệu Đây cơng tác phải trì thường xun có giám sát tổ chun mơn BGH -Tổ trưởng có nhiệm vụ theo dõi hàng ngày hoạt động giảng dạy GV , việc nâng cao Họp Tổ Lý – Hoá - Địa chất lượng mơn hếtâ, gắng liền với theo dõi sử dụng đồ dùng dạy học GV tổ - Tổ trưởng có kế hoạch kiểm tra đột xuất thành viên tổ, kiểm tra lớp kiểm tra khâu chuẩn bị , có nhắc nhở, cần thiết báo cáo cho Phó Hiệu Trưởng chun mơn để có biện pháp xử lý kịp thời - Tổ Trưởng duyệt giáo án cần ý phần chuẩn bị đồ dùng dạy học phương pháp rèn luyện kỹ vận dụng khai thác kiến thức từ dụng cụ dạy học, có nhận xét đánh giá cụ thể, giúp giáo viên thấy ưu điểm để phát huy khắc phục hạn chế để nâng dần chất lượng chuyên môn thân - Trong họp tổ cần sâu vào việc đánh giá chất lượng, việc nâng cao chất lượng nào? Thông qua tổng kết cán thiết bị để đánh giá cụ thể đưa vào diện xét thi đua tổ trường 1.4/ Đối với Phó Hiệu Trưởng chun mơn: - Đầu năm có kiểm kê nắm lại tình hình thiết bị dạy học trường để lập kế hoạch mua săm trang bị, tiếp nhận phân phối thiết bị giáo dục theo quy định hành nhà nước phù họp với chương trình giáo dục, để lập kế hoạch tốt cần vào bước sau: + Điều tra bản: Xác định trạng thiết bị giáo dục ( số lượng chất lượng, chế độ bảo quản, phương thức, kết sử dụng); đánh giá mức độ trang bị thiết bị giáo dục so với theo yêu cầu nhà trường; xác định hiệu qủa khai thác thiết bị giáo dục có + Xác định mức kinh phí cần trtang bị theo năm học chu kỳ từ nhiều nguồn kinh phí khác ( Nhà nước, vốn tự có viện trợ, nhân dân…) + Xây dựng kế hoạch tăng cường trang bị nâng cao hiệu sử dụng thiết bị giáo dục: Mua sắm, sửa chữa, sưu tầm, tự làm có chế độ khen thưởng cán giáo viên việc bảo quản, sử dụng tự làm thiết bị giáo dục Trong kế hoạch cần định rõ mốc thời gian cho cơng việc cần hồn thành - Theo dõi kiểm tra việc chuẩn bị đồ dùng dạy học, việc sử dụng bảo quản: + Về công tác chuẩn bị: Kế hoạch sử dụng, thời gian, sử dụng thử để biết tình trạng thiết bị giáo dục, có phương án dự phịng thay + Về việc sử dụng: Có mục đích? có quy trình kỷ thuật khơng? phương pháp khơng? Đảm bảo an tồn sử dụng có biện pháp xử lý có tình xảy không? + Về việc bảo quản: Kỷ thuật chế độ bảo quản có phù hợp đảm bảo theo quy định không? 2/ Biện pháp theo dõi kiểm tra Kiểm tra hoạt động thiếu công tác quản lý, thông qua kiểm tra người quản lý tự soi rọi lại để thấy hạn chế cuả thân mà có khắc phục, đồng thời qua kiểm tra người quản lý nắm lực giáo viên mà có phân cơng trách nhiệm cho phù hợp Chủ Tịch Hồ Chí Minh khẳng định “ Nếu tổ chức việc kiểm tra chu đáo cơng việc tiến gấp 10 lần, trăm lần” hay có câu “ Lãnh đạo mà khơng kiểm tra coi không lãnh đạo” Kiểm tra thực phải đảm bảo nhiệm vụ: Kiểm tra; Đánh giá; Tư vấn; Thúc đẩy • Kiểm tra: xem xét việc tuân thủ qui định, qui chế hướng dẫn cấp quản lý liên quan đến hoạt động sư phạm giáo viên • Đánh giá: xác định mức độ đạt việc thực nhiệm vụ theo qui định phù hợp với bối cảnh đối tượng để xếp loại lao động sư phạm giáo viên thời điểm kiểm tra • Tư vấn: Nêu nhận xét, gợi ý giúp cho giáo viên khắc phục hạn chế lao động sư phạm,nâng cao trình độ nghiệp vị, hoàn thiện thiên chức nhà giáo cải thiện kết học tập học sinh • Thúc đẩy: hoạt động kích thích, phổ biến kinh nghiệm, định hướng nhằm hoàn thiện hoạt động sư phạm giáo viên góp phần phát triển hệ thống giáo dục Kiểm tra hình thức kiểm tra trực tiếp kiểm tra gián tiếp, phối hợp nhiều phương pháp 10 kiểm tra thông qua dự giờ: phương pháp tốt giúp cho người quản lý kiểm tra nắm sát việc thực qui định hiệu việc sử dụng đồ dùng dạy học giáo viên đồng thời qua trao đổi góp ý giúp cho người giáo viên có thêm kinh nghiệm việc sử dụng đồ dùng dạy học Do cơng tác dự phải dưa vào kế hoạch kiểm tra nội trường học, phải thực thường xuyên Kiểm tra đột xuất việc sử dụng đồ dùng dạy học: Chuyên mơn kết hợp với cán thiết bị có kế hoạch kiểm tra đột xuất việc sử dụng việc sử dụng đồ dùng dạy học giáo viên Trước kiểm tra có chuẩn bị thật xác, xem thời khóa biểu, giáo viên dạy? Dạy gì? Phải sử dụng dụng cụ thiết bị nào? Thực theo mẫu sau: Stt Họ Tên GV Môn Tên dạy Lớp ĐDDH cần chuẩn bị ĐDDH lúc Nhận kiểm tra xét Nguyễn Văn A Sau chuẩn bị xong chuyên môn phối hợp cán thiết bị tiến hành kiểm tra, trước hết kiểm tra sổ đăng ký mượn ĐDDH giáo viên, qua thấy mức độ chuẩn bị giáo viên trước lên lớp, quan sát trực tiếp tiết dạy giáo viên, có ghi nhận sau có đánh giá góp ý cụ thể Chính kiểm tra giúp cho giáo viên tư chuẩn bị tốt ĐDDH lên lớp, hình thành cho giáo viên thói quen sử dụng ĐDDH lên lớp Trong năm học 2007-2008 tiến hành kiểm tra đột xuất lượt, kết tất giáo viên chuẩn bị tốt đồ dùng lên lớp Ngoài để nắm hiệu sử dụng ĐDDH giáo viên, chuyên môn không theo dõi qua dự mà cần theo dõi cách quan sát từ bên , dựa vào tình hình lớp thái độ học tập HS để đánh giá hiệu sử dụng đồ dùng dạy học GV Ví dụ: Quan sát thấy lớp học tất em ý tập trung chăm vào phương tiện trực quan GV, tham gia thảo luận sôi nổi, HS vui vẻ 11 thích thú có phát vấn GV từ phương tiện dạy học nói lên thành cơng GV Cịn ngược lại, HS lơ thiếu ý thái độ học tập ngán ngẩm, tham gia thảo luận tư ngồi thiếu ngắn biểu thiếu thu hút HS , đương nhiên hiệu chưa cao Ngoài ra, chun mơn cịn nắm thơng tin từ việc tiếp xúc với HS giải lao câu hỏi đùa với em nắm bắt tình hình giảng dạy GV , chẳng hạn như: “Các mơn em thích mơn nào?, lý em thích?, em khơng thích mơn , lý em thích?” Nếu muốn tìm hiểu GV mơn ta hỏi trực tiếp , chẳng hạn muốn tìm hiểu GV dạy mơn sinh học ta hỏi : em có thích học mơn sinh học khơng ? lý mà em thích ( khơng thích), dạy thầy ( cơ) có đem tranh ảnh cho em xem không, dùng tranh ảnh thầy ( cơ) đặt câu hỏi hay nói cho em nghe? Chun mơn cịn nắm tình hình sử dụng ĐDDH giáo viên qua phiếu tham khảo học sinh theo mẫu sau: MẪU KHẢO SÁT TÌNH HÌNH SỬ DỤNG ĐDDH CỦA GVBM LỚP: …… Giáo Viên sử dụng STT HọTên GV Mơn Lê Chí Dũng Nguyễn Kim Mai Đơi xun Thường Rất sử dụng GV thực cách GV GV HS diễn Phát thực giải vấn Địa Sinh (* Lưu ý : Trong mẫu có ghi họ tên GV đủ môn dạy lớp, yêu cầu học sinh đánh dấu x vào thích hợp.) Qua đợt tham khảo chun mơn tổng kết, có báo cáo họp chun môn: Nhận xét việc sử dụng giáo viên, có kết luận chung, chun mơn đạo việc thực thời gian Nâng chất giảng dạy, góp ý xây dựng để cao tay nghề cuả GV yếu tố quan trọng đơn vị trường học, sau kiểm tra chun mơn chun mơn có đánh giá xác cụ thể rõ ràng qua có tư vấn trao đổi tư 12 vấn giúp đỡ cho giáo viên ngày hồn thiện chun mơn nâng cao kỹ sử dụng ĐDDH IV/ KẾT QUẢ - Hiệu việc sử dụng đồ dùng dạy học khơng thể đánh giá theo cách định lượng , thân thấy việc sử dụng đồ dùng dạy học có bước chuyển biến rõ rệt , GV lên lớp có chuẩn bị đồ dùng dạy học thể qua lần chuyên môn kết hợp cán thiết bị kiểm tra đột xuất, 100% GV có sử dụng với yêu cầu dạy, điểm bật GV tận dụng bảng phụ có trường làm phương tiện giảng dạy có hiệu : thay cho phiếu tập , ghi câu hỏi trắc nghiệm để kiểm tra cũ củng cố bài, ghi tình , sơ đồ thực trò chơi Hết học kỳ I giáo viên môn tự làm thêm lượt đồ dùng mới, có 6518 lượt sử dụng tiết dạy so với kỳ năm trước số lượt sử dụng 3925 lượt cụ thể Stt Tổ Tốn Văn Sử-GD Lý- Hóa- Địa Anh Nhạc Sinh Tổng Cộng HKI ( 2006-2007 ) Số lượt Máy TN SD 724 316 514 1006 497 248 593 3925 chiếu TH 9 24 58 62 HKI ( 2007-2008 ) Số lượt Máy TN SD 1458 764 1162 1011 748 749 626 6518 chiếu TH 39 68 24 74 92 160 qua ta thấy số lượt sử dung năm học tăng lên gần gấp đôi so năm trước - Kết HKI khơng có GV vi phạm việc sử dụng đồ dùng dạy học, qua họ có tự tin chun mơn mạnh dạn đăng ký thi đua GV giỏi Trường, Huyện, Tỉnh NĂM HỌC 2005 – 2006 TỈNH 01 GIÁO VIÊN GIỎI CẤP HUYỆN 04 13 TRƯỜNG 03 2006 – 2007 2007 – 2008 02 04 03 (GV đăng ký) 08 10 05 Ngoài toàn trường co ù29/32 giáo viên tham gia phong trào tốt Số lượt sử dụng hiệu nâng lên thể qua thành tích học tập HS, thao tác thực thực hành thí nghiệm, khai thác kiến thức từ dụng cụ trực quan HS ngày có hiệu hơn, kiến thức nắm bắt sâu CHẤT LƯỢNG Giỏi 23,3% 20,4% Khá 40,5% 34,4% Học lực T.Bình 34,7% 46,2% 11,8% 35,0% 43,0% Năm học 2005-2006 2006-2007 HKI 2007-2008 Yếu 1,4% 8,6% Kém 0,0% 0,3% 1,4% 0,0% - Tuy nhiên, muốn nâng cao hiệu việc sử dụng đồ dùng dạy học cần phải trãi qua thời gian dài vấn đề phần thuộc chất người , khơng thể sớm , chiều mà thay đổi Với góc độ Hiệu Phó chun mơn phải gắng bó chặt chẽ với GV môn, cần nắm bắt giải kịp thời yêu cầu cần thiết GV mơn, để họ có lịng tự tin tâm huyết với nghề, hết lịng nghiệp GD V/ NGUN NHÂN THÀNH CƠNG VÀ TỒN TẠI: Thành Cơng: - Tất hoạt động có kế hoạch cụ thể bám sát vào kế hoạch để thực 14 - Trường kiên thực không gồm nội dung Bộ Giáo Dục - Tất phận có nhận thức đắn tầm quan trọng việc sử dụng đồ dùng dạy học - Nhờ tác động nhắc nhở thường xuyên BGH buổi họp HĐSP - Các phận phân công trách nhiệm, hoạt động đồng Họp HĐSP với tinh thần trách nhiệm cao - Trong q trình thực tổ, nhóm mơn thường xuyên trao đổi hỗ trợ tác động lẫn để thực nhiệm vụ - Giáo viên mơn thành khẩn tiếp thu ý kiến đóng góp xây dựng đồng nghiệp, có tìm tịi học hỏi, tự nghiên cứu để chun mơn ngày hồn thiện - Giáo viên có đầu tư tự làm thêm đồ dùng dạy học Tồn tại: - Mặc dù hoạt động tổ đồng số giáo viên chuyển biến cịn chậm nên gặp khó khăn giai đoạn đầu - Ở trường có số tổ thành lập, tổ Trưởng chưa có kinh nghiệm nên chưa mạnh dạn nhắc nhở xây dựng tổ viên - Năng lực quản lý Phó Hiệu Trưởng chun mơn cịn nhiều hạn chế đơi lúc chưa nắm bắt kịp thời thông tin VI/ BÀI HỌC KINH NGHIỆM Qua q trình thực tơi xin trao đổi số kinh nghiệm sau: - Nhận xét đánh giá hiệu việc sử dụng đồ dùng dạy học vấn đề nhạy cảm dẫn khơng đồng quan điểm, khơng thiết phục giáo viên, nhận xét góp ý cần đảm bảo yêu cầu tư vấn thúc đẩy trước góp ý chun mơn cần có chuẩn bị chu đáo hiểu khí chất giáo viên, có lựa chọn xếp kỷ nắm ưu, khuyết điểm đưa phương pháp thực tốt hiệu cần trao đổi với giáo viên - Khi quan sát theo dõi theo dõi ngày nên tránh để giáo viên hiểu nhầm bị kiểm tra ngày ảnh hưởng đến lòng tự trọng giáo viên 15 - Kết hợp Cơng Đồn sinh hoạt việc sử dụng ĐDDH GVBM thông qua nâng cao chất lượng Thầy Trị đưa vào diện xét thi đua - Khơng nên nhận định đốn vấn đề qua tìm hiểu từ hoặch học sinh , mà phải đánh giá tổng hợp từ nhiều yếu tố - Đối với trường hợp cố chấp không chuyển biến hoặch chuyển biến chậm, mạnh dạn đưa hội đồng xem xét, đánh giá có biên cụ thể VII/ KẾT LUẬN: Đời sống xã hội phát triển không ngừng, hoạt động GD phải thay đổi phát triển theo thời đại, việc khơng ngừng đổi nâng cao hoàn thiện dần chất lượng giảng dạy nhà trường nhiệm vụ trọng tâm thường xuyên , mà việc sử dụng đồ dùng dạy học GV có tác động tích cực việc nâng dần chất lượng Do giải pháp theo dõi, kiểm tra nâng cao hiệu việc sử dụng đồ dùng dạy học giáo viên môn nhu cầu cần thiết cho tất đơn vị trường học Ban Giám Hiệu trường có có kế hoạch theo dõi hợp lý, ngồi việc nâng dần chất lượng đơn vị cịn yếu tố tích cực nâng dần cơng tác chun mơn giáo viên Nếu nhìn xa cịn đưa học sinh tiếp cận kiến thức song song lý thuyết thực tiển , giúp em tiếp nhận kiến thức nhẹ nhàn, khắc sâu, rèn luyện cho em kỹ nhạy bén với tác phong cơng nghiệp, thích ứng với phát triển xã hội Để làm điều Phó Hiệu Trưởng chun mơn có giải pháp xây dựng cho phận hoạt động đồng xuyên suốt nhiều năm Bản thân Phó Hiệu Trưởng chuyên môn không ngừng học tập để nâng cao lực, có lĩnh quản lý, điều hành máy nhà trường hoạt động có hiệu Được tảng cho việc nâng cao chất lượng nâng cao trình độ chun mơn đội ngũ giáo viên đơn vị Người Viết 16 Nguyễn Thành Nhân 17 ... Mơn theo dõi kiểm tra nâng cao hiệu việc sử dụng đồ dùng dạy học giáo viên trường THCS Phú Thọ? ?? II/ THỰC TRẠNG: Trong năm qua thực trạng trường có mặt mạnh , mặt yếu việc sử dụng đồ dùng dạy học. .. thường xuyên Kiểm tra đột xuất việc sử dụng đồ dùng dạy học: Chuyên môn kết hợp với cán thiết bị có kế hoạch kiểm tra đột xuất việc sử dụng việc sử dụng đồ dùng dạy học giáo viên Trước kiểm tra có... pháp theo dõi, kiểm tra nâng cao hiệu việc sử dụng đồ dùng dạy học giáo viên môn nhu cầu cần thiết cho tất đơn vị trường học Ban Giám Hiệu trường có có kế hoạch theo dõi hợp lý, ngồi việc nâng

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

    Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan