THIẾT KẾ HỆ THỐNG CÂU HỎI, BÀI TẬP THEO HÌNH THỨC TRẮC NGHIỆM (TEST) ĐỂ DẠY BÀI 25 - ÔN TẬP CHƯƠNG III - LỊCH SỬ LỚP 6

11 1.8K 1

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/03/2015, 14:09

. kinh nghiệm về giáo dục - Diễn châu SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM THIẾT KẾ HỆ THỐNG CÂU HỎI, BÀI TẬP THEO HÌNH THỨC TRẮC NGHIỆM (TEST) ĐỂ DẠY BÀI 25 - ÔN TẬP CHƯƠNG III – LỊCH SỬ LỚP 6 Nguyễn Tiến Công HIỆU. trong tiến trình dạy học ở bài 25 - Ôn tập chương III - Lịch sử lớp 6. Việc sử dụng hệ thống câu hỏi, bài tập này ta nên sử dụng theo các hình thức sau: - Phát phiếu học tập theo hình thức thảo luận. dạng trắc nghiệm khi dạy bài: Ôn tập chương III - Lịch sử lớp 6. Trong đề tài này tôi không chủ trương nêu lại toàn bộ tiến trình của bài dạy mà chỉ nêu các câu hỏi, bài tập mà tôi thiết kế theo

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

    Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan