SKKN Phương pháp giải bài tập dạng P2O5 tác dụng với dung dịch kiềm dành cho học sinh giỏi ở trường THCS

14 1.5K 1
SKKN Phương pháp giải bài tập dạng P2O5 tác dụng với dung dịch kiềm dành cho học sinh giỏi ở trường THCS

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

PHÒNG GIÁO DỤC HUYỆN NGA SƠN TRƯỜNG THCS NGA TÂN PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP DẠNG P2O5 TÁC DỤNG VỚI DUNG DỊCH KIỀM DÀNH CHO HỌC SINH GIỎI Ở TRƯỜNG THCS Người thực hiện: Phạm Đức Mạnh Chức vụ: Giáo viên SKKN thuộc tổ: Khoa học tự nhiên Năm học: 2008 – 2009 A ĐẶT VẤN ĐỀ I - LỜI MỞ ĐẦU Phương pháp giải tập dạng P2O5 tác dụng với dung dịch kiềm dành cho học sinh giỏi trường THCS Hóa học khoa học thực nghiệm đặc biệt tổng hợp Qua nghiên cứu thơng tin, quan sát mơ hình, quan sát thí nghiệm, thực hành, thảo luận nhóm học sinh nắm vững kiến thức, phát triển lực tư duy, rèn luyện kĩ thói quen làm việc khoa học, biết tổng hợp, vận dụng kiến thức học để giải vấn đề liên quan đến hóa học, biết cách giải dạng tập vấn đề quan trọng Thông qua việc giải tập nhằm giúp học sinh củng cố kiến thức học cách có hệ thống, đồng thời phân loại dạng toán, dạng tập cách vững Trong kế hoạch chuyên môn nhà trường bậc THCS, công tác bồi dưỡng, nâng cao chất lượng giáo dục mũi nhọn đặc biệt quan trọng Công tác bồi dưỡng học sinh giỏi đòi hỏi người thầy giáo phải dụng công, đào sâu kiến thức, cần mẫn với đối tượng mình, biết tìm phương pháp phù hợp để hướng tới thành cơng Đây lí thơi thúc tơi hồn thành sáng kiến II - THỰC TRẠNG CỦA VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU Thực trạng Bản thân giáo viên tham gia bồi dưỡng học sinh giỏi mơn hóa học, q trình giảng dạy phát số sai lầm học sinh giải tập hóa học nâng cao dạng: “P2O5 tác dụng với dung dịch kiềm” Nhiều học sinh tỏ lúng túng, khơng tìm cách sử lí, vấn đề tưởng chừng Vì thế, dạng tập trở thành vấn đề khó vượt qua học sinh Kết thực trạng Kết khảo sát chất lượng đội tuyển mơn hóa học lớp trường THCS Nga Tân hai năm học gần lực giải dạng “P2O5 tác dụng với dung dịch kiềm” sau : Năm học Số học sinh Năng lực giải dạng P2O5 tác dụng với dung dịch kiềm Giỏi Khá Trung bình Yếu Kém SL % SL % SL % SL % SL % khảo Thực hiện: Phạm Đức Mạnh – THCS Nga Tân Phương pháp giải tập dạng P2O5 tác dụng với dung dịch kiềm dành cho học sinh giỏi trường THCS 2006- 2007 sát 15 0 6,7 20,0 26,8 46,5 2007- 2008 15 0 13,5 20,0 20,0 46,5 Từ thực trạng trên, để giúp học sinh nắm vững chất, có phương pháp, kỹ vận dụng giải tập hóa học cách tốt hơn, mạnh dạn đưa “phương pháp giải tập dạng P2O5 tác dụng với dung dịch kiềm dành cho học sinh giỏi trường THCS” B GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ I CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN Dạng tập P2O5 tác dụng với dung dịch kiềm (dung dịch NaOH dung dịch KOH), thực chất axit H3PO4 (do P2O5 tác dụng với H2O có dung dịch kiềm) tác dụng với dung dịch kiềm Xét cách cụ thể, cho H 3PO4 tác dụng với NaOH, xảy phản ứng sau : H3PO4 + NaOH (mol) Na2HPO4 + 2H2O (2) Na3PO4 (3) (mol) H3PO4 + NaOH (mol) (1) (mol) H3PO4 + NaOH (mol) NaH2PO4 + H2O + 3H2O (mol) Giả sử có cho a (mol) dung dịch H 3PO4 tác dụng với b (mol) dung dịch NaOH thu dung dịch A, ta biện luận chất có dung dịch A theo tương quan a b sau : Nếu b 1 a n NaOH n  H PO xảy phản ứng (1) b a dung dịch A NaH2PO4 H3PO4 dư Nếu b a = xảy phản ứng (1) dung dịch A chứa NaH2PO4 H3PO4, NaOH hết b Nếu  a  xảy phản ứng (1) phản ứng (2) Thực hiện: Phạm Đức Mạnh – THCS Nga Tân Phương pháp giải tập dạng P2O5 tác dụng với dung dịch kiềm dành cho học sinh giỏi trường THCS dung dịch A gồm: NaH 2PO4 Na2HPO4 Nếu b 2 a Nếu 2 xảy phản ứng (2) b 3 a dung dịch A là: Na2HPO4 xảy phản ứng (2) phản ứng (3) dung dịch A gồm: Na3PO4 Na2HPO4 Nếu b 3 a xảy phản ứng (3) dung dịch A là: Na3PO4 Nếu b 3 a xảy phản ứng (3) dung dịch A Na3PO4 NaOH dư Với trường hợp xảy học sinh áp dụng làm ví dụ cụ thể từ hình thành em kỹ giải các dạng tập II CÁC GIẢI PHÁP ĐỂ TỔ CHỨC THỰC HIỆN Biện luận sản phẩm - Cho học sinh áp dụng làm tập mà em thường mắc sai lầm để từ em đối chứng rút kinh nghiệm - Muốn xác định muối tạo thành học sinh phải xét tỉ lệ mol chất tham gia Ví dụ 1: Cho 63,9 gam P2O5 tác dụng với 144 gam dung dịch NaOH 20% Tính nồng độ phần trăm chất dung dịch thu phản ứng kết thúc Giải: PTHH phản ứng P2O5 với H2O dung dịch NaOH : P2O5 + 3H2O 2H3PO4 (mol) (mol) Theo đề bài, ta có: n NaOH  nP2O5  (1) 144.20 0,72(mol ) 40.100 63,9 0,45(mol ) 142 Theo PTHH (1): nH PO 2.nP O 2.0,45 0,9(mol ) 0,72 n NaOH  0,8  Xét tỉ lệ: n 0,9 H PO Vậy phản ứng tạo NaH2PO4 H3PO4 dư , tính tốn theo NaH2PO4 Thực hiện: Phạm Đức Mạnh – THCS Nga Tân Phương pháp giải tập dạng P2O5 tác dụng với dung dịch kiềm dành cho học sinh giỏi trường THCS H3PO4 + NaOH (mol) NaH2PO4 + H2O (mol) (2) (mol) Theo PTHH: nNaH PO nH PO (p) nNaOH 0,72(mol ) 4 mNaH PO4 0,72.120 86,4( g ) nH PO4 (d) 0,9  0,72 0,12(mol ) mH PO4 (p) 0,18.98 7,84( g ) Theo định luật bảo toàn khối lượng: mdd sau pư = 63,9 +144 = 207,9 (g) Nồng độ phần trăm khối lượng chất dung dịch thu là: C %( NaH PO4 )  C %( H PO4 d )  86,4 100% 41,56% 207,9 7,84 100% 3,77% 207,9 Ví dụ 2: Cho 35,5 gam P2O5 tan 200 ml dung dịch NaOH 2,5 M Tính khối lượng muối dung dịch thu sau phản ứng? Hướng dẫn giải: PTHH phản ứng P2O5 với H2O dung dịch NaOH : P2O5 + 3H2O 2H3PO4 (mol) (mol) Theo đề bài, ta có: n NaOH  nP2O5  (1) 200.2,5 0,5( mol ) 1000 35,5 0,25( mol ) 142 Theo PTHH (1): nH PO 2.nP O 2.0,25 0,5(mol ) 0,5 n NaOH  1 Xét tỉ lệ: n 0,5 H PO Vậy chất tham gia hết xảy phản ứng tạo muối NaH2PO4 PTHH: Theo PTHH: H3PO4 + NaOH NaH2PO4 + H2O (mol) (mol) (mol) (2) nNaH PO4 nNaOH 0,5( mol ) mNaH PO4 0,5.120 60( g ) Ví dụ 3: Cho 14,2 gam P2O5 tác dụng với 150 g dd KOH 11,2% Thực hiện: Phạm Đức Mạnh – THCS Nga Tân Phương pháp giải tập dạng P2O5 tác dụng với dung dịch kiềm dành cho học sinh giỏi trường THCS Sau phản ứng kết thúc, hỏi muối tạo thành ? Hướng dẫn giải: Bài toán này, học sinh phải biết lường trước phản ứng xảy ra: P2O5 + 3H2O 2H3PO4 H3PO4 + KOH KH2PO4 + H2O (2) H3PO4 + 2KOH K2HPO4+ 2H2O (3) H3PO4 + 3KOH K3PO4 + 3H2O (4) Theo đề bài, ta có: 14,2 n P2O5  0,1( mol ) 142 Theo PTHH (1): n H PO4 2.n P2O5 2.0,1 0,2(mol ) (1) 150.11,2 n KOH  0,3( mol ) 100.56 Tỉ lệ: 1 nKOH 0,3  1,5  nH3PO4 0,2 Vậy xảy phản ứng (2) (3), thu gồm hai muối KH2PO4 K2HPO4 Ví dụ 4: Cho 28,4 gam P2O5tác dụng với 400 ml dd NaOH 2M Muối tạo thành muối ? Khối lượng ? Hướng dẫn giải: Ta có: nNaOH = 0,4.2 = 0,8 (mol), PTHH xảy P2O5 với nước: nP2O5  28,4 0,2( mol ) 142 P2O5 + 3H2O 2H3PO4 (1) nH 3PO4 2.nP2O5 2.0,2 0,4(mol ) Theo PTHH (1): 0,8 n NaOH  2 Xét tỉ lệ: n 0,4 H PO Vậy chất tham gia phản ứng hết, xảy PTHH tạo Na2HPO4 H3PO4 + 2NaOH Na2HPO4 + 2H2O (mol) (mol) (mol) Theo PTHH: nNaH PO nH PO 0,4(mol ) 4 mNaH PO4 0,4.142 56,8( g ) Ví dụ : Đốt cháy hồn tồn 6,2 gam Phơt thu chất A Cho chất A tác dụng với 800 ml dd NaOH 0,6 M thu muối ? Thực hiện: Phạm Đức Mạnh – THCS Nga Tân Phương pháp giải tập dạng P2O5 tác dụng với dung dịch kiềm dành cho học sinh giỏi trường THCS Hướng dẫn giải: Theo đề bài, ta có: nP = 6,2 31 = 0,2 (mol) Có thể xảy phản ứng sau : 4P + 5O2 o t  2P2O5 P2O5 + 3H2O (1) 2H3PO4 (2) H3PO4 + NaOH NaH2PO4 + H2O (3) H3PO4 + 2NaOH Na2HPO4 + 2H2O (4) H3PO4 + 3NaOH Na3PO4 + 3H2O (5) Theo PTHH (1) chất A P2O5 n P2O5  n P 0,1( mol ) Theo PTHH (2): n H PO4 2.n P2O5 2.0,1 0,2(mol ) nNaOH = 0,8 0,6 = 0,48 (mol) 0,48 n NaOH  3 Tỉ lệ:  n 0,2 H PO Vậy xảy hai phản ứng (4) (5), thu hai muối Na2HPO4 Na3PO4 Ví dụ 6: Cho 14,2 gam P2O5 tác dụng với dd KOH 20 % Tính nồng độ % chất dung dịch thu sau phản ứng Hướng dẫn giải: PTHH phản ứng P2O5 với H2O: P2O5 + 3H2O Theo đề bài: 2H3PO4 (1) 168.20 n KOH  0,6(mol ) 56.100 14,2 nP2O5  0,1(mol ) 142 Theo PTHH (1): nH PO 2.nP O 2.0,1 0,2(mol ) Xét tỉ lệ: nKOH 0,6  3 nH 3PO4 0,2 Vậy chất tham gia hết xảy phản ứng tạo muối K3PO4 : H3PO4 + 3KOH K3PO4 + 3H2O (2) Theo PTHH (2): nK PO nH PO 0,2(mol ) 4 Thực hiện: Phạm Đức Mạnh – THCS Nga Tân Phương pháp giải tập dạng P2O5 tác dụng với dung dịch kiềm dành cho học sinh giỏi trường THCS mK3PO4 0,2.212 42,6( g ) Theo định luật bảo toàn khối lượng: mdd sau pư = 14,2 + 168 = 182,2 (g) Vậy nồng độ dung dịch thu sau phản ứng là: 42,4 C %( K PO4 )  100% 23,27% 182,2 Như ví dụ 3, hai chất tham gia phản ứng vừa đủ , sản phẩm tạo thành có muối Ví dụ 7: Cho 10,65g P2O5 tác dụng với 300ml dung dịch NaOH 2M Hỏi sau phản ứng kết thúc thu dung dịch chứa chất nào? Hướng dẫn giải: PTHH phản ứng P2O5 với H2O: P2O5 + 3H2O Theo đề bài: 2H3PO4 (1) n NaOH 0,3.2 0,6( mol ) 10,65 nP2O5  0,075(mol ) 142 Theo PTHH (1): nH PO 2.nP O 2.0,075 0,15( mol ) Xét tỉ lệ: nKOH 0,6  4  nH 3PO4 0,15 Vậy dung dịch thu sau phản ứng chứa muối K 3PO4 , NaOH dư PTHH xảy ra: H3PO4 + 3NaOH Na3PO4 + 3H2O (2) Sau tính tốn thơng thường, ta xác định được: mNaOH dư = (g) Như vậy, qua ví dụ áp dụng cho trường hợp phần lí luận (về giải pháp thực – trang 3) giúp cho người học hiểu rõ vấn đề, hình thành cho kĩ xác định sản phẩm thu gặp dạng bài: “P2O5 tác dụng với dung dịch kiềm” vào tỉ lệ mol chất tham gia phản ứng (mà chất tỉ lệ mol kiềm axit) Đó sở để viết PTHH xảy tính tốn hóa học trường hợp cụ thể Tính tốn hóa học Thực hiện: Phạm Đức Mạnh – THCS Nga Tân Phương pháp giải tập dạng P2O5 tác dụng với dung dịch kiềm dành cho học sinh giỏi trường THCS 2.1 Đối với tốn u cầu tính lượng sản phẩm Phương pháp ưu viết phương trình phản ứng theo phương pháp song song (với trường hợp tạo hai muối) dùng phương pháp đại số để tính tốn Tuy nhiên sử dụng phương pháp viết phương trình phản ứng nối tiếp Ví dụ 1: Cho 14,2 gam P2O5 tác dụng với 150 g dd KOH 11,2% Tính khối lượng chất thu sau phản ứng kết thúc? Hướng dẫn giải: Sau biện luận dung dịch thu gồm hai muối KH 2PO4 K2HPO4 (như ví dụ – trang5) ta tiến hành tính tốn theo u cầu đề Cách : Viết PTHH song song lập hệ phương trình tốn học để tính PTHH: H3PO4 + KOH x (mol) Ta có: x (mol) KH2PO4 + H2O x (mol) H3PO4 + KOH K2HPO4+ 2H2O Y (mol) y (mol)  x  y  0,   x  y  0,3 2y (mol) giải ta  x 0,1   y 0,1 m KH PO4 0,1.136 13,6( g ) m K HPO4 0,1.174 17,4( g ) Cách : Viết phương trình phản ứng nối tiếp sau: H3PO4 + KOH Theo PTHH (1): KH2PO4 + H2O (1) n KH PO4 n KOH (p) n H PO4 0,2(mol ) nKOH (dư) = 0,3 - 0,2 = 0,1 (mol) Vì KOH dư nên : KOH + KH2PO4 Theo PTHH (2): n KH PO4 n K HPO4 n KOH (p) 0,1(mol ) Vậy số mol KH2PO4 thu sau : K2HPO4 + H2O (2) 0,2- 0,1 = 0,1 (mol) m KH PO4 0,1.136 13,6( g ) m K HPO4 0,1.174 17,4( g ) Ví dụ : Đốt cháy hồn tồn 6,2 gam Phơt thu chất A, cho chất A tác dụng với 800 ml dd NaOH 0,6 M Tính khối lượng chất thu sau phản ứng? Thực hiện: Phạm Đức Mạnh – THCS Nga Tân Phương pháp giải tập dạng P2O5 tác dụng với dung dịch kiềm dành cho học sinh giỏi trường THCS Hướng dẫn giải: Sau khẳng định dung dịch thu sau phản ứng gồm hai muối Na2HPO4 Na3PO4 (đã biện luận ví dụ – trang6) ta viết PTHH song song nối tiếp Dưới sử dụng phương pháp viết PTHH song song Các phản ứng xảy : H3PO4 + 2NaOH Na2HPO4 + 2H2O x (mol) x (mol) 2x (mol) H3PO4 + 3NaOH y (mol) Ta có: Na3PO4 + 3H2O 3y (mol)  x  y  0,  2 x  y  0, 48  x  y y (mol)  0,12  0,08 m NaH PO4 0,12.142 17,04( g ) m Na3PO4 0,08.164 13,12( g ) 2.2 Đối với tốn u cầu mơ tả tượng thí nghiệm Phương pháp viết phương trình hóa học nối tiếp (theo thứ tự xảy ra) để lập luận phương pháp tối ưu Dưới giới thiệu hai ví dụ cho trường hợp Ví dụ 1: Tiến hành hai thí nghiệm sau: - Thí nghiệm 1: Cho từ từ dung dịch chứa 0,12 mol H 3PO4 vào dung dịch chứa 0,2 mol NaOH - Thí nghiệm 2: Cho từ từ dung dịch chứa 0,2 mol NaOH vào dung dịch chứa 0,12 mol H3PO4 Giải thích q trình thí nghiệm PTHH Tính số mol muối tạo thành? Hướng dẫn giải: *Xét thí nghiệm Vì cho từ từ dung dịch H3PO4 vào dung dịch NaOH nên phản ứng xảy theo thứ tự: H3PO4 + 3NaOH Theo PTHH (1): Na3PO4 + 3H2O (1) 0,2 nH PO4 (p) nNa3 PO4  nNaOH  (mol ) 3 Thực hiện: Phạm Đức Mạnh – THCS Nga Tân 10 Phương pháp giải tập dạng P2O5 tác dụng với dung dịch kiềm dành cho học sinh giỏi trường THCS Sau phản ứng (1): nH 3PO4 (d) 0,12  Do xảy phản ứng sau : 0,2 0,16  (mol ) 3 H3PO4 + 2Na3PO4 3Na2HPO4 (2) 2NaH2PO4 (3) 1 0,2 0,1 nH 3PO4 (p)  n Na3PO4   ( mol ) 2 3 Theo PTHH (2): 3 0,2 nNa2HPO4 (p)  nNa3PO4  0,1(mol ) 2 Sau PTHH (2): nH 3PO4 (d)  0,16 0,1  0,02( mol ) 3 Do xảy phản ứng sau: H3PO4 + Na2HPO4 nNa HPO4 (p) nH PO4 0,02(mol ) Theo PTHH (3): nNaH PO4 2.nH PO4 0,02.2 0,04(mol ) nNa HPO4 (còn lại) 0,1  0,02 0,08(mol ) Sau PTHH (3): Vậy dung dịch sau thí nghiệm có chứa 0,04 (mol) NaH2PO4 0,08 (mol) Na2HPO4 *Xét thí nghiệm Vì cho từ từ dung dịch NaOH vào dung dịch H 3PO4 nên phản ứng xảy theo thứ tự : NaOH + H3PO4 NaH2PO4 + H2O (4) Theo PTHH (4): nNaOH (p) nNaH PO nH PO 0,12(mol ) 4 Sau PTHH (4): nNaOH (dư) = 0,2 - 0,12 = 0,08 (mol) Do có phản ứng sau : Theo PTHH (5): NaOH + NaH2PO4 Na2HPO4 + H2O (5) nNa HPO4 nNaH PO4 (p) nNaOH 0,08(mol ) nNaH PO4 (còn lại) 0,12 0,08 0,04( mol ) Như dung dịch sau thí nghiệm có chứa 0,08 (mol) Na2HPO4 0,04 (mol) NaH2PO4 Ví du 2: Cho dung dịch H3PO4 vào dung dịch NaOH thu dung dịch M a) Hỏi M chứa muối ? b) Phản ứng xảy thêm KOH vào M ? c) Phản ứng xảy thêm H 3PO4 ( P2O5 ) vào dung dịch M Viết phương trình phản ứng Thực hiện: Phạm Đức Mạnh – THCS Nga Tân 11 Phương pháp giải tập dạng P2O5 tác dụng với dung dịch kiềm dành cho học sinh giỏi trường THCS d) Xác định thành phần M với nH3PO4 = 0,18mol; nNaOH = 0,3 mol Hướng dẫn giải: Khi cho dung dịch H3PO4 vào dung dịch NaOH xảy phản ứng sau : H3PO4 + NaOH NaH2PO4 + H2O (1) H3PO4 + 2NaOH Na2HPO4 + 2H2O (2) H3PO4 + 3NaOH Na3PO4+ 3H2O (3) a) Dung dịch M chứa hỗn hợp 1, đến muối tạo phương trình b) Thêm KOH vào dd M ( thêm ba zơ mạnh ) có phản ứng sau : 3NaH2PO4 + 6KOH Na3PO4 + 2K3PO4 + 6H2O (4) 3Na2HPO4 + 3KOH 2Na3PO4 + K3PO4 + 3H2O (5) c) Thêm H3PO4 vào dung dịch M (thêm axit yếu) H3PO4 + Na3PO4 Na2HPO4 (6) 2H3PO4 + Na3PO4 3NaH2PO4 (7) H3PO4 + Na2HPO4 2NaH2PO4 (8) - Thêm P2O5 trước hết xảy PTHH: P2O5 + 3H2O 2H3PO4 (9) Sau xảy phản ứng n 0,3 NaOH   2 d) Ta có tỉ lệ:  n 0,18 H PO Vì vậy, sau phản ứng thu dung dịch chứa hai muối NaH2PO4 Na2HPO4 theo hai PTHH sau: x (mol) H3PO4 + NaOH x (mol) x (mol) H3PO4 + 2NaOH y (mol) Từ PTHH ta lập hệ: Na2HPO4 + 2H2O 2y (mol)  x  y  0,18   x  y  0,3 NaH2PO4 + H2O y (mol)  x  y  0,06  0,12 Như dung dịch M có chứa 0,06 (mol) NaH2PO4 0,12 (mol) Na2HPO4 C KẾT LUẬN Kết nghiên cứu Trong trình giảng dạy mơn hóa học cơng tác bồi dưỡng học sinh giỏi hàng năm, thân phát khó khăn, sai sót đáng Thực hiện: Phạm Đức Mạnh – THCS Nga Tân 12 Phương pháp giải tập dạng P2O5 tác dụng với dung dịch kiềm dành cho học sinh giỏi trường THCS tiếc học sinh giải tập nâng cao dạng “P2O5 tác dụng với dung dịch kiềm” Tháo gỡ cho em phần khó khăn thơng qua việc cung cấp hệ thống phương pháp giải, áp dụng vào toán cụ thể giúp em tiếp thu kiến thức dễ dàng hơn, tự tin hơn, học tập có hiệu quả, từ gây cho em hứng thú học tập lòng say mê ham học mơn, chịu khó nghiên cứu tìm tịi tốn khó lời giải hay Trên sở giáo viên nâng cao dần kiến thức cho em để em có hứng thú tiếp cận với dạng tốn khó phức tạp nhiều Song song với việc trang bị cho em kiến thức mơn việc ơn luyện để nâng cao kiến thức vấn đề quan trọng nhằm nâng cao chất lượng mũi nhọn Công tác bồi dưỡng học sinh giỏi mơn hóa học trường THCS Nga Tân năm học 2008 - 2009 khởi sắc với tín hiệu đáng mừng: Số học Năm học Năng lực giải dạng P2O5 tác dụng với dung dịch kiềm Giỏi Khá Trung bình Yếu Kém sinh SL % SL % SL % SL % SL % 20,0 40,0 26,7 13,3 0 khảo sát 2008- 2009 15 KiÕn nghÞ, đề xuất Xuất phát từ mục tiêu không ngừng nâng cao chất lợng giáo dục, tất học sinh thân yêu, không ngừng nâng cao trình độ tích lũy bề dày kinh nghiệm đội ngũ giáo viên trực tiếp ngày, đứng bục giảng, mạnh dạn đề đạt số ý kiến sau: 2.1 Ban đạo chấm thi, đặc biệt phòng giáo dục giới thiệu rộng rÃi sáng kiến có tính khả thi cao mạng internet ®Ĩ ®ång nghiƯp cïng tham kh¶o 2.2 Ban tỉ chøc, hội đồng giám khảo nên có thêm hình thức động viên cho tác giả sáng kiến kinh nghiệm có chất lợng, có tính thực tiễn cao Tôi xin chân thành cảm ơn! Thc hin: Phm c Mnh THCS Nga Tân 13 Phương pháp giải tập dạng P2O5 tác dụng với dung dịch kiềm dành cho học sinh giỏi trường THCS Mục lục Trang A Đặt vấn đề I Lời mở .2 đầu II Thực trạng vấn đề nghiên .2 cứu Thực trạng .2 Kết trạng B Giải vấn .3 đề I Các giải pháp thực II Các giải pháp để tổ chức thực .4 Biện luận sản phẩm .4 Tính tốn hóa học 2.1 Đối với tốn u cầu tính lượng sản .8 phẩm 2.2 Đối với tốn u cầu mơ tả tượng thí nghiệm C Kết luận .12 Kết nghiên cứu .12 Kiến nghị, đề xuất 12 Thực hiện: Phạm Đức Mạnh – THCS Nga Tân 14 ... THCS Nga Tân 12 Phương pháp giải tập dạng P2O5 tác dụng với dung dịch kiềm dành cho học sinh giỏi trường THCS tiếc học sinh giải tập nâng cao dạng ? ?P2O5 tác dụng với dung dịch kiềm? ?? Tháo gỡ cho. .. học sinh nắm vững chất, có phương pháp, kỹ vận dụng giải tập hóa học cách tốt hơn, tơi mạnh dạn đưa ? ?phương pháp giải tập dạng P2O5 tác dụng với dung dịch kiềm dành cho học sinh giỏi trường THCS? ??... dụ 3: Cho 14,2 gam P2O5 tác dụng với 150 g dd KOH 11,2% Thực hiện: Phạm Đức Mạnh – THCS Nga Tân Phương pháp giải tập dạng P2O5 tác dụng với dung dịch kiềm dành cho học sinh giỏi trường THCS Sau

Ngày đăng: 28/03/2015, 09:57

Từ khóa liên quan

Mục lục

  • Năm học: 2008 – 2009

  • A. ĐẶT VẤN ĐỀ

    • B. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ

      • I. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan