SKKN VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP “KHAI THÁC KÊNH HÌNH” VÀ PHƯƠNG PHÁP “DẠY HỌC TÍCH CỰC” TRONG DẠY HỌC MÔN LỊCH SỬ Ở TRƯỜNG THCS

17 2.1K 11

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/03/2015, 22:18

. nghiệm Môn lịch sử SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP “KHAI THÁC KÊNH HÌNH” VÀ PHƯƠNG PHÁP “DẠY HỌC TÍCH CỰC” TRONG DẠY HỌC MÔN LỊCH SỬ Ở TRƯỜNG THCS PHẦN I. ĐẶT VẤN ĐỀ 1. LÝ DO VÀ TÍNH. tác: Trường THCS Việt Tiến Điện thoại: 0904.666.916 SẢN PHẨM II. Chuyên đề: VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP “KHAI THÁC KÊNH HÌNH” VÀ PHƯƠNG PHÁP “DẠY HỌC TÍCH CỰC” TRONG DẠY HỌC LỊCH SỬ Ở TRƯỜNG THCS III vận dụng một số phương pháp truyền thống và hiện đại vào dạy học lịch sử ở trường tôi. Tôi đã vận dụng cụ thể vào giảng dạy bộ môn lịch sử ở trường THCS trong năm học 2007-2008 và đã đạt được

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

    Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan