SKKN MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP TẬP LUYỆN THỂ DỤC THỂ THAO NHẰM GIÁO DỤC THỂ CHẤT VÀ PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC CỦA HỌC SINH Ở BẬC TRUNG HỌC CƠ SỞ

13 4.6K 16

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/03/2015, 22:06

. kinh nghiệm “ MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP TẬP LUYỆN THỂ DỤC THỂ THAO NHẰM GIÁO DỤC THỂ CHẤT VÀ PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC CỦA HỌC SINH Ở BẬC TRUNG HỌC CƠ SỞ ” A - ĐẶT VẤN ĐỀ - Cái quí nhất của mỗi con người. định lựa chọn đề tài: “Sử dụng một số phương pháp tập luyện thể dục thể thao nhằm giáo dục thể chất và phát huy tính tích cực của học sinh ở bậc trung học cơ sở . B - GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ I. Mục. giúp đỡ học sinh tập luyện. - Điều kiện cơ sở vật chất đối với môn học thể dục là rất cần thiết, hiện nay trường có sân khá rộng để tập thể dục, dụng cụ học tập và giảng dạy môn thể dục khá

Từ khóa liên quan

Tài liệu liên quan