0

SKKN XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG SƠ ĐỒ TRONG DẠY-HỌC ĐỊA LÍ

11 1,519 2

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/03/2015, 21:48

. 1 XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG SƠ ĐỒ TRONG DẠY-HỌC ĐỊA LÍ 1 XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG SƠ ĐỒ TRONG DẠY-HỌC ĐỊA LÍ PHẦN I - MỞ ĐẦU 1/ Tính cấp thiết của đề tài: Từ thực tiễn của việc đổi mới CT-SGK Địa lí 10,. pháp xây dựng và sử dụng sơ đồ trong dạy học địa lí nói chung và địa lí 11 nói riêng. -Đưa ra những nguyên tắc chung trong xây dựng và sử dụng sơ đồ. c, Phạm vi: -Áp dụng cho nhiều bài học địa lí. nhiên, dân cư và xã hội”, giáo viên sử dụng sơ đồ sau: -Sơ đồ: BÙI VĂN TIẾN | TRƯỜNG THPT BUÔN MA THUỘT 1 XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG SƠ ĐỒ TRONG DẠY-HỌC ĐỊA LÍ 9 VÍ DỤ 6: Sử dụng sơ đồ để ra bài tập
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG SƠ ĐỒ TRONG DẠY-HỌC ĐỊA LÍ, SKKN XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG SƠ ĐỒ TRONG DẠY-HỌC ĐỊA LÍ,

KHÓA HỌC DÀNH CHO BẠN

Từ khóa liên quan