0

SKKN RÈN KỸ NĂNG CHIA CHO HỌC SINH HỌC TRUNG BÌNH, YẾU MÔN TOÁN LỚP 4

20 2,843 6

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/03/2015, 16:44

. SKKN: RÈN KỸ NĂNG CHIA CHO HỌC SINH HỌC TRUNG BÌNH, YẾU MÔN TOÁN LỚP 4. PHẦN 1 – ĐẶT VẤN ĐỀ I. Lý do chọn đề tài Mỗi môn học ở tiểu học đều góp phần vào việc hình. Hướng dẫn học sinh thực hành,hình thành và rèn luyện năng trong khi học Toán. Đặc biệt khi rèn kỹ năng chia cho học sinh trung bình, yếu cần tập trung vào các yêu cầu sau: - Yêu cầu học sinh thuộc. bước: Chia- nhân- trừ). Bắt đầu từ số nào chia? Hướng dẫn học sinh thực hiện: 48 4 Lượt 1: 4 chia 4 được 1, viết 1 4 12 1 nhân 4 được 4. 08 4 trừ 4 bằng 0. 8 Lượt 2: Hạ 8, 8 chia 4 được
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN RÈN KỸ NĂNG CHIA CHO HỌC SINH HỌC TRUNG BÌNH, YẾU MÔN TOÁN LỚP 4, SKKN RÈN KỸ NĂNG CHIA CHO HỌC SINH HỌC TRUNG BÌNH, YẾU MÔN TOÁN LỚP 4,