SKKN Kinh nghiệm rèn kỹ năng giao tiếp cho trẻ mẫu giáo lớn trong giờ hoạt động góc

13 7.2K 41

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/03/2015, 20:45

. mi ********** Sáng kiến kinh nghiệm Kinh nghiệm rèn kỹ năng giao tiếp cho trẻ mẫu giáo lớn trong giờ hoạt động góc Giáo viên : Nguyễn Thị Vân Anh Lớp : Mẫu giáo lớn A12 Năm học: 2007 - 2008 . không nhỏ trong việc rèn kỹ năng giao tiếp cho trẻ. - Việc rèn luyện kỹ năng giao tiếp cho trẻ mầm non, đặc biệt là trẻ mẫu giáo lớn góp phần quan trọng vào việc hình thành nhân cách cho trẻ, là. trí tưởng tượng, óc sáng tạo của trẻ nên tôi đã chọn và đi sâu nghiên cứu đề tài: Kinh nghiệm rèn kỹ năng giao tiếp cho trẻ mẫu giáo lớn trong giờ hoạt động góc . 1 II. Giải quyết vấn đề 1.

Từ khóa liên quan

Mục lục

 • Sáng kiến kinh nghiệm

 • Năm học: 2007 - 2008

  • I. Đặt vấn đề

 • Kỹ năng nghe

  • IV. Bài học kinh nghiệm

   • Ngày 20 tháng 02 năm 2008

  • Nguyễn Thị Vân Anh

  • Phụ lục

   • Góc

    • Trang thiết bị

    • Phương tiện, vật liệu

   • Góc

    • Trang thiết bị

    • Phương tiện, vật liệu

Tài liệu liên quan