0

SKKN Một số giải pháp giúp học sinh lớp 2 rèn kĩ năng viết văn

12 2,220 4

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/03/2015, 20:10

. MỘT SỐ GIẢI PHÁP GIÚP HS LỚP 2 VIẾT ĐƯỢC MỘT ĐOẠN VĂN NGẮN TỪ 3 ĐẾN 5 CÂU GIÁO VIÊN: Trần Thị Ánh Nguyệt Năm học: 20 07- 20 08 I.ĐẶT VẤN ĐỀ : Dạy học Tiếng Việt là dạy học tiếng mẹ đẻ. Dạy học. là lý do tôi chọn và áp dụng một số giải pháp để “ Giúp học sinh lớp 2 viết được đoạn văn ngắn từ 3 đến 5 câu”. Sau đây, tôi xin trình bày một số giải pháp mà bản thân đã đúc kết được trong. đây là một số giải pháp tôi đã thực hiện trong giảng dạy phân môn Tập làm văn, tôi nhận thấy học sinh có tiến bộ trong từng năm học .Giải pháp này được áp dụng cho giáo viên giảng dạy lớp 2. Chắc
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN Một số giải pháp giúp học sinh lớp 2 rèn kĩ năng viết văn, SKKN Một số giải pháp giúp học sinh lớp 2 rèn kĩ năng viết văn,

Từ khóa liên quan