0

Một số kinh nghiệm xây dựng lớp học thân thiện học sinh tích cực

24 3,868 16
  • Một số kinh nghiệm xây dựng lớp học thân thiện học sinh tích cực

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/03/2015, 16:21

XY DNG LP HC THN THIN HC SINH TCH CC TIU HC PHN MT : PHN M U I. T VN : - Li Bỏc dy: Vỡ li ớch mi nm thỡ phi trng cõy Vỡ li ớch trm nm thỡ phi trng ngi. Võng theo li Bỏc, ngnh giỏo dc luụn phn u i mi, nõng cao cht lng ,giỏo dc v o to,thi ua dy tt,hc tt,o to ngun nhõn ti cú phm cht, nng lc phc v,xõy dng t nc. - Nc ta trong thi kỡ m ca,hi nhp v phỏt trin, cụng cuc i mi kinh t xó hi ang din ra tng ngy, tng gi trờn khp t nc. ũi hi phi cú nhng lp ngi lao ng mi, cú bn lnh, cú nng lc, ch ng sỏng to. Dỏm ngh dỏm lm thớch ng c vi thc tin xó hi luụn thay i v phỏt trin. Nhu cu ny ũi hi ngnh giỏo dc phi cú s thay i cho phự hp vi tỡnh hỡnh t nc. - Nh trng khụng nhng cung cp cho hc sinh(HS) nhng tri thc khoa hc mt cỏch cú h thng, m cũn rốn cho hs nhng k nng,k xo,k nng sng cn thit hỡnh thnh v phỏt trin nhng phm cht tt p cho mi hc sinh.Giỏo dc Tiu hc l nn múng t c mc tiờu trờn. - Hin nay, trong khi cỏc nh trng ang tớch cc nõng cao cht lng giỏo dc v o to ,thỡ a s giỏo viờn(GV) thng gp nhng khú khn vỡ tỡnh trng b hc ,trn hc, hs khụng thuc bi ,khụng chun b bi trc nh,nhỳt nhỏt,khụng tớch cc phỏt biuTỡnh trng ny nh hng khụng ớt n kt qu ging dy v hc tp ca GV v HS,ph bin nht l cỏc vựng nụng thụn.Nhiu giỏo viờn vỏt v chun b bi ging nh,lờn k hoch ph o HS yu hn hoi,vy m HS khụng n lp.Cũn cỏc em n lp thỡ khụng chun b bi nh ,khụng thuc bi ,khụng tớch cc phỏt biu. Giỏo viờn phi c thoi sut Nguyeón Ngoùc Thuứy Huyeõn 1 bui.Ht gi,cũn phi i tỡm Hs trn hc,Gv li khụng c dựng hỡnh pht quỏ mc vi hs.Mt s giỏo viờn chỏn nn,mt mi cú thỏi buụng xuụi giỏo dc. - Tụi c bn khon mói: Lm th no HS khụng trn hc? Lm th no cỏc em hng thỳ hc tp hn? Lm sao khụng dựng hỡnh pht m Hs cú kt qu hc tp tt hn? Lm sao cỏc em cú cm giỏc,mi ngy n trng l mt nim vui? Lm sao giỏo viờn dy ớt m hc sinh hiu nhiu hn ? - Nm hc 2008 2009 ngnh giỏo dc phỏt ng mt s vn bn quan trng phỏt ng phong tro thi ua Xõy dng trng hc thõn thin hc sinh tớch cc Tiu hc.õy l tớnh hiu ỏng mng cho nhng ai quan tõm n giỏo dc,l bc tin vt bt ca ngnh .To iu kin cho giỏo viờn lm vic trong bu khụng khớ tớch cc i vo thc cht ca chuyờn mụn,hc sinh nhn thy mỡnh c tụn trng,tỡm c nim vui ,s tin tng ,on kt,tỡnh bn trong sỏng,tỡnh thy trũ cm ng,giỏo dc tỡnh cm gia ỡnh,tỡnh yờu quờ hng t nc. Giỏo dc lnh mnh ,an ton thõn thin,giỳp HS ch ng thõn thin hn.tớch cc hot ng trong hc tp ,bc u rốn luyn k nng sng ú l: Hc bit. Hc lm.Hc t khng nh mỡnh.Hc cựng chung sng. - L mt giỏo viờn dy lp,tụi nhn thy : xõy dng trng hc thõn thin,hc sinh tớch cc l phi bt u t vicxõy dng lp hc thõn thin,hc sinh tớch cc .Vỡ mi lp hc thõn thin,hc sinh tớch cc l mt viờn gch nn múng vng chc cho mt ngụi trng thõn thin,hc sinh tớch cc hon thin v nhanh nht. Vỡ nhng lớ do trờn,qua 2 nm xõy dng mụ hỡnh lp hc thõn thin ,hc sinh tớch cc Tiu hc,c th l lp 2 - lp tụi ang ging dy,tụi nhn thy cú mt s kt qu ỏng mng.Vỡ kin thc v kinh nghim cũn hn ch nờn khi trỡnh by khụng trỏnh khi s thiu sút v hn ch .Nhng tụi ngh, nu c s chia s,b sung,úng gúp ý kin xõy dng ca quớ thy cụ,thỡ mụ hỡnh ny chn chn s t c hiu qu cao hn cú th ng dng rng rói hn cỏc lp khỏc. Tụi xin c trỡnh by. II. PHM VI TI : Nguyeón Ngoùc Thuứy Huyeõn 2 - Trong ti ny ch ỏp dng cho nhng trng hc vựng nụng thụn,i sng cũn khú khn ,trỡnh dõn trớ cũn thp,gúi goùn trong phaùm vi cp tiu hc - ti xin c phộp trỡnh by cỏc vn sau: t vn - Phm vi ti- Thc trng ban u - Gii phỏp Kt qu - Nguyờn nhõn thnh cụng v nhng tn ti Kt lun- xut. PHN HAI : NI DUNG NGHIấN CU I. Thc trng ban u: - Trng Tiu hc B M An nm trờn a bn nụng thụn,nhn hc sinh ch yu t cỏc p M Li,M Trung, M Long ( Xó M An), M Tõn ( Th trn M Luụng). - Tỡnh trng ngh hc v b hc ca hc sinh rt cao . C th theo bng s liu hc sinh ngh hc,b hc nm 2007 2008, lp 2 B qua tng thỏng im nh sau: Lp 2B Thỏng im th 1 2 3 4 5 6 7 8 Ngh cú phộp(lt) 15 7 8 10 12 8 15 6 Ngh khụng phộp(lt) 16 12 20 15 18 12 10 8 B hc(HS) 0 0 0 1 0 1 0 0 Nguyeón Ngoùc Thuứy Huyeõn 3 - Thng kờ hai mt giỏo dc lp 2 B cui nm hc 2007 2008 nh sau : II.Nguyờn nhõn: Khỏch quan: Nguyeón Ngoùc Thuứy Huyeõn 4 Lp 2 B Hc lc Hnh kim Gii Khỏ Trung bỡnh Yu t Cha t 25 HS SL % SL % SL % SL % SL % SL % Toỏn 5 20 7 28 12 48 1 4 25 100 0 0 Ting Vit 7 28 5 20 11 44 2 8 - Trng hc c xõy dng kiờn c ,nhng cha c trang b y nh cỏc thit b dựng dy hc cho tt cỏc tit hc,phũng ngoi ng,phũng nghe nhỡn,phũng õm nhc. - Trng hc xa nh hc sinh ,hc sinh cũn nh,i li cũn khú khn ,nht l lỳc tri ma,v nhng khi ma l. - a phng cũn nhiu khú khn. - Phn ln cho m cỏc em i lm xa nh,hc ớt,cú ph huynh khụng bit ch nờn gia ỡnh cỏc em cha quan tõm ỳng mc n vic hc tp ca con cỏi. - Cỏc em hc sinh tiu hc cũn nh,cũn ham chi,cha ý thc ht c tm quan trng ca vic hc tp,cha t giỏc hc tp. - Vỡ im chớnh ca trng gn ỡnh Thn M Luụng,im ph gn nh th Cn Phc nờn hc sinh thng ngh hc,trn hc thng xuyờn nht l nhng ngy trc v sau tt,rm Nguyeón Ngoùc Thuứy Huyeõn 5 thỏng ba(L cỳng ỡnh thn M Luụng),l Giỏng Sinh. Tỡnh trng ny cũn xy ra nhiu nht vo cỏc v mựa vỡ hc sinh theo ba m gt lỳa,gi rmVỡ th nh hng rt ln n kt qu hc tp ca cỏc em. Ch quan : - m bo cỏc ch tiờu ca trng ,ca ngnh ra, cỏc ỏp lc cụng vic v thi lng tit dy,mc tiờu bi hc, kt hp giỏo dc lng ghộp,phõn húa i tng hc sinh,h s giỏo viờn.Khụng ớt giỏo viờn ụi khi quỏ núng vi trong vic giỏo dc hc sinh m bo nhng ch tiờu v hon tt cỏc cụng vic ú. - Chớnh vỡ lớ do trờn ,giỏo viờn d ri vo tỡnh trng ỏp t ,nhi nhột kin thc,rn e,hỡnh pht,roi vt,gũ bú hc sinh,cha lng nghe tõm t nguyn vng tỡnh cm ca Hs . Vic ỏnh giỏ sa sai cũn kht khe,cha dõn ch. Lm Hs cm thy mt mi, chỏn nn ,s hc ,trit tiờu s ngõy th,ham hc hi, tớnh tớch cc, sụi ni ca cỏc em. - Mt s giỏo viờn cha thng xuyờn t bi dng thờm nhng kin thc v k nng s phm cng nh cỏc kin thc tõm sinh lớ tr thng xuyờn,nờn ụi khi thy lỳng tỳng trong cỏc tỡnh hung s phm. - Giỏo viờn khụng chun b dựng dy hc cho mt tit dy, dy chay,dy mt chiu tit hc khụng sinh ng,cng l nguyờn nhõn dn n tỡnh trng yu kộm,chỏn hc, b hc ca hc sinh. Qua nhiu nm c phõn cụng dy lp, ,theo ch o hng dn ca Ban giỏm hiu nh trng, hc hi kinh nghim ca ng nghip cựng vi vic t tỡm tũi hc tp,nghiờn cu ti liu chuyờn mụn tụi ó mnh dn tin hnh xõy dng mụ hỡnh lp hc thõn thin hc sinh tớch cc ngay chớnh lp tụi ang ging dy,nhm thỏo g nhng thc trng trờn. Xõy dng mụ hỡnh Lp hc thõn thin hc sinh tớch cc tiu hc c bt u t u nm hc 2008 -2009 v tip tc thc hin nm 2009 2010. - Bng thng kờ kho sỏt cht lng u nm 2008 2009,nm 209 -2010 lp 2 C nh sau : Nguyeón Ngoùc Thuứy Huyeõn 6 Năm học 2008 -2009 28HS Mơn học Học lực Giỏi Khá Trung bình Yếu SL % SL % SL % SL % Tốn 7 25 7 25 11 39,3 3 10,7 Tiếng Việt 5 17,9 6 21,4 12 42,8 5 17,9 Năm học 2009-2010 Tốn 11 36,7 9 30 7 23,3 3 10 Tiếng Việt 9 30 6 20 11 36,7 4 13,3 II/ GIẢI PHÁP GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ : 1.Tăng cường cơng tác trang trí lớp học : - Khơng khí lớp học xanh,sạch ,đẹp,an tồn thân thiện là yếu tố rất quan trọng góp phần thu hút trẻ đến trường ,đến lớp,góp thêm cho lớp học một luồng khơng khí thân thiện ,thoải mái,sinh động ,hăng say trong giờ học,rèn luyện kĩ năng sống cho học sinh. - Các khẩu hiệu trong lớp mang ý nghĩa quan trọng,mang tính giáo dục cao “ Dạy tốt,học tốt”, “mỗi ngày đến trường là một niềm vui”,nội qui Hs ,Năm điều Bác Hồ dạy”,vì thế GV phải giải thích để Hs hiểu.Cờ Việt Nam,di ảnh Bác Hồ được treo nơi trang trọng nhất,dễ thấy. Giáo dục lòng kính u nhớ ơn Bác Hồ,u nước. - Ln ln nhắc nhở hs nên giữ gìn tài sản chung của nhà trường từ chỗ ngồi,cửa sổ,lớp học,hành lang cho đến sân trường, “ Hãy giữ gìn tài sản chung của chúng ta”. - Những lời nhắc nhở nhẹ nhàng đạt được kết quả cao như: “Cho tơi xin rác !”đặt phía ngồi sọt rác. “Tắt đèn,tắt quạt bạn nhé!”. HS có ý thức tự giác giữ vệ sinh trường lớp,tiết kiệm điện. - Lớp có đủ ánh sáng,quạt,lọ hoa,cây xanh, tạo khơng khí thật sự thoải mái ,thân thiện gần gũi với thiên nhiên hơn. - Bàn giáo viên có khăn trải bàn,lọ hoa,tủ đồ dùng phải gọn gàng sắp xếp khoa học,sạch đẹp ,dễ đưa vào sử dụng. Nguyễn Ngọc Thùy Huyên 7 - T sỏch thõn thin l kt qu úng gúp ca ph huynh ,HS,GV, cú s giỳp ca nh trng v a phng to iu kin cho cỏc em ham c sỏch ,m rng hiu bit,phỏt trin kh nng c cho cỏc em .Rốn k nng cú trỏch nhim bo qun ti sn chung,gn gng,ngn np. - Vn hoa hc tp,bng danh d,phn ỏnh rừ rng,chớnh xỏc,cụng khai kt qu hc tp ca mi Hs lp mỡnh kớch thớch HS tớch cc hc tp t c kt qu cao hn.(nh hay cú tờn mỡnh trờn bng danh d , tờn mỡnh cú nhiu bụng hoa hn ) - S dng cui lp lm Bng tin lp em c trang trớ p,ni dung phong phỳ,phự hp la tui HS. Chỳng mỡnh cn nh ! Ai ti th ? Gúc ụn luyn An Giang mn yờu! Ngi tt vic tt Vn hay, ch p iu em mun núi! Ca dao,tc ng Nguyeón Ngoùc Thuứy Huyeõn 8 + Chỳng mỡnh cn nh!( tranh nhng vic tt,nờn lm) + Chuyờn mc: Ngi tt vic tt( tờn cỏc bn lm c nhng vic tt trong tun),to ng lc Hs lm nhiu iu tt hn,lp ngy cng thõn thin hn. + Ai ti th ?(Gúc sn phm p mụn th cụng,m thut ca HS). Kớch thớch kh nng sỏng to ca HS. + Vn hay ch p( lu li cỏc bi vn hay,ch vit p ca hc sinh). To ng lc cỏc em cú gng vit ch p hn,lm vn hay hn. + Gúc ụn luyn nố! ( Bng cng ,tr ,nhõn, chia cỏc qui tc mụn toỏn) Rốn cỏc em cú ý thc ch ng trong hc tp, ụn tp kin thc (lỳc u gi,gi ra chi) + Chuyờn mc Ca dao,tc ng Do hc sinh su tm, GV trỡnh by li theo cỏc ch im ca thỏng). m rng vn t,vn hiu bit. + An Giang mn yờu(Bc nh do HS su tm v cỏc danh nhõn ,cnh p,di tớch lch s,lng ngh An Giang )Giỳp hs hiu thờm v quờ hng con ngi quờ mỡnh,ng thi cỏc em cng giỳp cỏc em t tin vo bn thõn,yờu lao ng,yờu quờ mỡnh hn. + Chuyờn mc: iu em mun núi !( Dỏn mt bao th to HS vit ý kin ca mỡnh vo ú) .To iu kin cho cỏc em mnh dn núi lờn nhng suy ngh ca mỡnh v thy cụ,bn bố,cỏc mi quan h hng ngy ,gúp phn thc hin tt quyn tr em ,GV hiu HS ca mỡnh hn,giỳp gii quyt nhng khú khn trong suy ngh ca cỏc em.Ci thin tt mi quan h thy - trũ,trũ - thy. - Tựy theo tng khi lp, GV cú th bin i bn tin ny phự hp la tui Hs lp mỡnh. 2 . u t cao cụng tỏc ging dy kt hp rốn luyn k nng sng cho hc sinh: - Tp trung u t cao cho cụng tỏc ging dy va nhm tớch cc húa hot ng dy hc,khuyn khớch GV ch ng,sỏng to,dy hc tp trung vo HS. Dn dn chuyn hng t ch yu cung cp nhng kin thc sang trang b nhng nng lc cn thit cho cỏc em.To iu kin cho HS phỏt huy mi nng lc,phỏt hin kh nng ca mỡnh giỳp Nguyeón Ngoùc Thuứy Huyeõn 9 cỏc em tớch cc,ch ng,t giỏc,t tin,cú nim vui trong hc tp,lao ng,cuc sng.Hot ng hc tp tr nờn nh nhng thoi mỏi,thit thc,cú hiu qu hn. - Mt tit dy t c hiu qu cao cn m bo nhng yờu cu sau: a. i vi giỏo viờn: - Mi giỏo viờn phi l tm gng sỏng v o c,t hc cho mi Hs noi theo.Nghiờn cu k,su tm ti liu phc v b mụn,son k hoch rừ rng,c th chi tit,xỏc nh trng tõm kin thc,theo chun kin thc k nng,kt hp,giỏo dc k nng sng,T tng H Chớ Minh.La chn cỏc hỡnh thc phng phỏp ging dy phự hp. - Cn hng HS nhng k nng phõn tớch tng hp,nờu khỏi nim,t cõu hi v tr li,t duy logic,sỏng to ,suy ngh nhiu chiu,kh nng gii quyt vn ,nhn nhim v,lm vic theo nhúm. Chun b h thng cõu hi : Chỳ ý phỏt trin bi dng Hs khỏ gii b mụn.D kin nhng sai lm ca HS(nu cú)v cỏch khc phc,cú k hoch bi dng HS yu trong tng tit dy. Vớ d: Mụn tp c : HS Khỏ gii c phõn vai,thi ua c din cm on,ton bi,tr li cỏc cõu hi trong bi. HS yu c cõu,on ngn tr li cỏc cõu hi trong bi cú th ch nh ó c ch nh phự hp vi kh nng ca cỏc em.Ch cn cỏc em ny c c mt ln c GV v cỏc bn tuyờn dng ln sau cỏc em ny s cú tin b rừ rt. Khai thỏc ni dung lng ghộp giỏo dc t tng,k nng sng,tỡnh cm,thm m (yờu quờ hng,yờu ngi thõn ,bn bố,yờu lao ng )dõn s,mụi trng,chng st xut huyt,cỳm A/H1N1,an ton giao thụng. Vớ d : Th cụng:Gp ct ,trang trớ thip chỳc mng(T2)(Lp 2)Ngoi vic hng dn Hs hon thnh sn phm ,GV cũn giỏo dc an ton lao ng,v sinh mụi trng,tụn trng Nguyeón Ngoùc Thuứy Huyeõn 10 [...]... đúc kết kinh nghiệm cho bản thân và tìm ra những giải pháp để hướng tới mục tiêu chung của tồn ngành đã và đang thực hiện: Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực và nâng cao hiệu quả giáo dục II ĐỀ XUẤT : Xây dựng được hồn thiện một lớp học thân thiện, HS tích cực khơng phải một ngày một bữa mà đó là cả một q trình lâu dài cần phải được tiến hành đồng thời ở các lớp ,có sự ủng hộ giúp đỡ... mơi trường sống ,khơng còn các tệ nạn xã hội ,ảnh hưởng khơng tốt đến nhận thức và lối sống của HS - Phòng Giáo dục tạo điều kiện cho giáo điều kiện cho GV dự nhiều hội thảo chun đề,nâng cao chun mơn - Nhà trường cùng cha mẹ HS triển khai thực hiện qui tắc gia đình thân thiện, để mỗi HS đều được sống trong mơi trường thân thiện - Xây dựng mơ hình lớp học thân thiện ,học sinh tích cực ở mỗi lớp học Nguyễn... được một số thành tích nhờ vào hiệu quả học tập của HS(GVdạy giỏi trường năm 2008-2009,đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở năm 2009-2010)  Đối với tổ chun mơn: - Trao đổi trình bày kinh nghiệm trong các kì họp tổ,cũng đã được góp ý cho hồn thiện và được đón nhận thực hiện và đang phát huy hiệu quả - Thành tích của HS trong khối được nâng cao,hạn chế được tình trạng trốn học, bỏ học của HS - Một số lớp. .. bước đầu hình dung sơ bộ đường đi của thức ăn.Kích thích sự tò mò,ham học hỏi,tham gia hoạt động học tập tích cực hơn + Thư giản : Những trò chơi áp dụng được cho các lớp tiểu học như: Trò chơi:“ Một phút chống mệt mỏi” thích hợp cho nhiều mơn học như: Tốn,chính tả,tập viết,tập làm văn,mĩ thuật Mơn tốn ở các lớp tiểu học điều có học bài có liên quan đến thời gian.Trò chơi “ Đồng hồ” là rất thích hợp.Qua... lao - Hs trong lớp tự quản lí,nhắc nhở nhau thực hiện tốt nội qui của trường,của lớp, Hs tự tiến hành sinh hoạt lớp dưới sự cố vấn của GV - HS rất tích cực tham gia vào bản tin lớp em(100%Hs thích xem bản tin,90% các em tham gia cùng giáo viên thực hiện bảng tin) - Ngồi ra lớp còn đạt được một số kết quả trong các hoạt động trong nhà trường,địa phương tổ chức + HS tặng sách cũ cho HS lớp dưới :20 quyển... tiết học, nhiều HS trước kia còn nhút nhát,kể cả những Hs yếu đã mạnh dạn phát biểu,đại diện cho nhóm trình bày kết quả thảo luận.Đa số các em đều tham gia trong hoạt động ,học tập,vui chơi tích cực, sơi nổi Nguyễn Ngọc Thùy Huyên 19 - HS tự giác kiểm tra bài,ơn luyện,đố nhau về kiến thức đã học được trong giờ ra chơi.Giúp nhau làm vệ sinh lớp, giúp nhau trong học tập,phụ đạo cho các em học yếu trong lớp, đầu... cuộc thi dành riêng cho Hs giỏi lớp2 Nguyễn Ngọc Thùy Huyên 21 - Khơng có kinh phí hỗ trợ Gv tự làm đồ dùng dạy học trong các tiết dạy III/ Bài học kinh nghiệm: Nhận thức rõ tầm quan trọng của việc giáo dục Hs phát triển tồn diện đầu tư cao cho cơng tác giảng dạy,cơng tác chủ nhiệm - Cải thiện tốt mối quan hệ thầy trò,thực hiện qui tắc ứng xử thân thiện - Cần chịu khó học hỏi, tìm tòi,đổi mới,phối hợp... bạn khác có thành tích tốt hơn - Phát động phong trào thi đua trong các tổ, trao cờ học tốt cho các tổ đạt nhiều điểm 10,khơng vi phạm nội qui của lớp 4 Tổ chức sinh hoạt ngồi trời: Lứa tuổi Tiểu học rất ham chơi,đây cũng là ngun nhân dẫn đến tình trạng trốn học của HS.Vì thế,tạo một sân chơi lành mạnh,bổ ích thân thiện cho Hs là điều cần thiết.Nhằm hướng tới mục tiêu: “Thầy trò cùng học, cùng vui”.Mỗi... viên,hướng dẫn,phân tích những điều lợi hại nhằm dẫn dắt các em có suy nghĩ,việc làm đúng đắn hơn,hòa nhập lại với mơi trường giáo dục - Xây dựng đội ngũ cán bộ lớp : Cán bộ lớp là những người điều hành,giải quyết mọi cơng việc của lớp, vệ sinh, trật tự,kiểm tra bài đầu buổi.Cán bộ lớp tự tổ chức buổi sinh hoạt lớp, báo cáo các mặt hoạt động thi đua,thay mặt Gv tun dương phê bình các bạn trong lớp nhất là trong... mơn,đầu tư,đào sâu kiến thức,làm đồ dùng dạy học - Hiểu được tâm sinh lí HS,cảm thơng,kiên nhẫn - Sự đồng tình ủng hộ,quan tâm của PHHS - HS nhỏ nên giáo dục uốn nắn cũng khơng q khó - Đặc biệt hơn hết là Hs ham thích học tập,lao động 2 Tồn tại : - Do nhiều lí do khác nhau mà một số phụ huynh vẫn chưa thể quan tâm đúng mức đến việc học của con em mình - Học sinh chưa học được nhiều tiết giáo án điện tử - . trang trí lớp học : - Khơng khí lớp học xanh,sạch ,đẹp,an tồn thân thiện là yếu tố rất quan trọng góp phần thu hút trẻ đến trường ,đến lớp, góp thêm cho lớp học một luồng khơng khí thân thiện ,thoải. thiện ,thoải mái ,sinh động ,hăng say trong giờ học, rèn luyện kĩ năng sống cho học sinh. - Các khẩu hiệu trong lớp mang ý nghĩa quan trọng,mang tính giáo dục cao “ Dạy tốt ,học tốt”, “mỗi ngày. lao. - Hs trong lớp tự quản lí,nhắc nhở nhau thực hiện tốt nội qui của trường,của lớp, Hs tự tiến hành sinh hoạt lớp dưới sự cố vấn của GV. - HS rất tích cực tham gia vào bản tin lớp em(100%Hs
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số kinh nghiệm xây dựng lớp học thân thiện học sinh tích cực, Một số kinh nghiệm xây dựng lớp học thân thiện học sinh tích cực, Một số kinh nghiệm xây dựng lớp học thân thiện học sinh tích cực

Từ khóa liên quan