0

Giúp học sinh tìm hiểu về bài toán và thuật toán bằng nhiều phương pháp phối hợp_SKKN tin học THPT

13 2,389 13

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/03/2015, 15:33

. giống và khác nhau giữa bài toán trong Tin học và bài toán trong Toán học? Học sinh trả lời: Bài toán trong Toán học yêu cầu chúng ta giải cụ thể để tìm ra kết quả, còn bài toán trong Tin học. ĐỊNH TRƯỜNG THPT VÕ GIỮ    SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ĐỀ TÀI PHỐI HỢP NHIỀU PHƯƠNG PHÁP GIÚP HỌC SINH TÌM HIỂU VỀ BÀI TOÁN VÀ THUẬT TOÁN Người viết : NGUYỄN HỮU DUY Chức vụ: GIÁO VIÊN Đơn vị: TRƯỜNG THPT. chiếu. + Học sinh cần có đầy đủ sách bút, vở ghi. b) Các bước thực hiện bài giảng " ;Tìm hiểu bài toán và thuật toán& quot; * Hoạt động 1: Giúp học sinh hiểu rõ khái niệm " ;Bài toán& quot;
- Xem thêm -

Xem thêm: Giúp học sinh tìm hiểu về bài toán và thuật toán bằng nhiều phương pháp phối hợp_SKKN tin học THPT, Giúp học sinh tìm hiểu về bài toán và thuật toán bằng nhiều phương pháp phối hợp_SKKN tin học THPT,

Từ khóa liên quan