0

Một số phương pháp dạy language focus

17 2,505 6

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/03/2015, 15:06

. nay phương pháp giao tiếp đang được khuyến khích sử dụng để dạy tiếng Anh nhằm phát triển kỹ năng nghe –nói – đọc viết cho học sinh Phương pháp giao tiếp qua một tiết dạy phần language focus. focus thật sự là một nội dung khó thực hiện .Nó luôn làm tôi trăn trở mỗi khi soạn bài. Sau một thời gian dài tự học hỏi và áp dụng phương pháp giao tiếp khi dạy language focus tôi xin được. tôi áp dụng giải pháp trên,tôi nhận thấy kết qủa học tập của học sinh được nâng lên rõ rệt Bài kiểm tra một tiết của các lớp được áp dụng phương pháp giao tiếp dạy Language focus cao hơn,học
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số phương pháp dạy language focus, Một số phương pháp dạy language focus,

Từ khóa liên quan