Phương pháp gây hứng thú học tập môn Lịch sử lớp 11 qua khắc họa sâu sắc biểu tượng nhân vật lịch sử

31 2.2K 14

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/03/2015, 22:09

. pháp gây hứng thú học tập lịch sử lớp 11 bằng cách khắc hoạ sâu sắc biểu tượng nhân vật lịch sử là một trong những biện pháp gây hứng thú học tập nhằm nâng cao chất lượng dạy và học môn lịch. dạy học chương trình Lịch sử 11 hệ Giáo dục thường xuyên với đề tài: Gây hứng thú học tập bộ môn lịch sử lớp 11 bằng cách khắc hoạ sâu sắc biểu tượng nhân vật lịch sử trong giờ lên lớp . Môn. giáo khoa lịch sử lớp 11 (phần lịch sử thế giới) hiện hành có trên 20 nhân vật lịch sử, những biểu tượng nhân vật lịch sử mà giáo viên cần phải khắc sâu đó là những “vĩ nhân lịch sử như: Ô-li- vơ

Từ khóa liên quan

Trích đoạn

Tài liệu cùng người dùng

    Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan