0

Rèn kỹ năng quan sát thực tiễn trong sản xuất nông nghiệp_SKKN công nghệ 10

15 1,709 13

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/03/2015, 20:41

. nhà nông nghiệp tương lai” cần phải có những kỹ năng cơ bản nhất về cách tiếp thu kiến thức thực tế sản xuất nông nghiệp. Từ lý do trên, tôi chọn SKKN Rèn kỹ năng quan sát thực tiễn trong sản. 2012-2013: Lớp 10CT, 10CH, 10A4, 10A5, 10A7,10A10,10A12. Bài 47: TH_ Làm Sữa Chua. + HK 1 năm học 2013- 2014: Lớp 10A1, 10A2, 10A4, 10A6, 10A8, 10A9, 10A11. Bài 24: Quan sát, nhận dạng ngoại. Môn Công Nghệ 10 IV.1. Kết luận. Đây là đề tài mới, nhưng qua thời gian dài triển khai hướng dẫn các kỹ năng quan sát thực tiễn sản xuất nông nghiệp cho các em học sinh trong quá trình thực
- Xem thêm -

Xem thêm: Rèn kỹ năng quan sát thực tiễn trong sản xuất nông nghiệp_SKKN công nghệ 10, Rèn kỹ năng quan sát thực tiễn trong sản xuất nông nghiệp_SKKN công nghệ 10,

Từ khóa liên quan