NÂNG CAO KỸ NĂNG GIẢI BÀI TẬP ĐỐI VỚI PHẢN ỨNG OXI HÓA NHẸ ANCOL ĐƠN CHỨC BẬC I

14 1.7K 0

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/03/2015, 15:00

. 4 III.2. Tổ chức thực hiện 4 III.3. N i dung thực hiện 4 III.3.1. Đặc i m của các dạng b i tập phần phản ứng oxi hóa ancol bậc I 4 III.3.2. Một số b i tập tự gi i 7 IV. Kiểm nghiệm. SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HÓA TRƯỜNG THPT HÀM RỒNG SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM MÔN HÓA HỌC "NÂNG CAO KỸ NĂNG GI I B I TẬP CỦA PHẢN ỨNG OXI HÓA NHẸ ANCOL ĐƠN CHỨC BẬC I TRONG CÁC ĐỀ THI Đ I HỌC. đ i học. III. GI I PHÁP VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN III.1. Gi i pháp: T i dùng các tiết dạy b i dưỡng để khai thác từng lo i phản ứng theo thứ tự: phân dạng b i tập, nhấn mạnh đặc i m từng lo i bài

Từ khóa liên quan

Mục lục

  • Người thực hiện: Lê Thị Lan Hương

Tài liệu liên quan