0

Đồ án tốt nghiệp Tổng quan mạng WLAN và quy trình thiết kế

90 711 3
  • Đồ án tốt nghiệp  Tổng quan mạng WLAN và quy trình thiết kế

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/03/2015, 15:14

Ngày nay cụm từ “ Bùng nổ” trong lĩnh vực truyền thông đã trở nên phổ biến. Những công nghệ mới, giải pháp mới đã cho ra nhiều sản phẩm truyền thông vô cùng tiện lợi. Mạng viễn thông mà tiêu biểu là Internet đã kết nối mọi người trên toàn thế giới, cung cấp đa dịch vụ từ Chat, E_mail, VoIP, hội nghị truyền hình, các thông tin khoa học kinh tế, giáo dục… Truy cập Internet trở thành nhu cầu quen thuộc đối với mọi người.Tuy nhiên, trước đây để có thể kết nối Internet người sử dụng buộc phải truy nhập Internet từ một vị trí cố định thông qua một máy tính kết nối vào mạng. Điều này đôi khi gây ra rất nhiều khó khăn cho những người sử dụng khi đang di chuyển hoặc đến một nơi không có điều kiện kết nối vào mạng.Xuất phát từ yêu cầu mở rộng Internet để thân thiện hơn với người sử dụng. WLAN đã được nghiên cứu và triển khai ứng dụng trong thực tế, với những tính năng hỗ trợ đáp ứng được băng thông, triển khai lắp đặt dễ dàng, và đáp ứng được các yêu cầu kĩ thuật, kinh tế. Xuất phát từ tính hấp dẫn của công nghệ đầy tiện dụng này tôi đã chọn đề tài: “Tổng quan mạng WLAN và quy trình thiết kế” cho đồ án tốt nghiệp của mình. Đồ án tốt nghiệp MỤC LỤC Chương 1 . TỔNG QUAN VỀ WLAN 7 1.4.1Các card mạng vô tuyến 10 1.4.3Các cầu nối vô tuyến từ xa 11 Chương 2 Kỹ thuật trải phổ và tiêu chuẩn IEEE 802.11 17 Chương 3 Các vấn đề của mạng WLAN 54 3.1Các vấn đề khi triển khai WLAN 54 3.1.1 Nút ẩn 54 3.1.2 Theo dõi công suất 57 3.1.3 Các vật cản LAN truyền tín hiệu 58 3.1.4 Các nguồn nhiễu vô tuyến 59 3.2 Các phương pháp nâng cao chất lượng WLAN 59 3.2.1 Cấu hình đa kênh 60 3.2.2 Hoạt động đa kênh đối với các WLAN DSSS 2.4 GHz 61 3.2.3 Hoạt động đa kênh đối với WLAN FHSS 2.4 GHZ 61 3.2.4 Lọc lưu lượng mạng 62 3.2.5 Giảm tốc độ dữ liệu (Fall back) 63 3.2.6 Chuyển vùng và chuyển giao 63 3.2.7 Cân bằng tải 65 3.2.8 Đảm bảo truy nhập vô tuyến 65 3.2.9 Quản lý công suất 66 3.3 An ninh mạng WLAN 66 3.3.1 Giới thiệu 66 3.3.2 Các tập giải pháp an ninh mạng cho WLAN 67 3.3.2.1 Mã hoá 68 3.3.2.2 Giao thức WEP 68 3.3.2.3 Các tiêu chuẩn mã hoá dữ liệu 69 3.3.2.4 Nhận thực 70 3.3.2.5 Lớp khe cắm an ninh SSL 70 3.3.2.6 Lọc địa chỉ MAC (hay danh sách điều khiển truy nhập) 70 3.3.2.7 Giao thức nhận thực mở rộng (EAP) 71 3.3.2.8 802.1x 71 3.3.2.9 Nhận thực 72 3.3.2.10 Mạng riêng ảo 72 3.3.3 Các kiểu tấn công an ninh vô tuyến điển hình 73 3.3.3.1 WEP Cracking - bẻ gãy WEP 73 3.3.3.2 Tấn công địa chỉ MAC 74 3.3.3.3 Các tấn công gây ra bởi một người ở vị trí trung gian 74 3.3.3.4 Các tấn công dạng từ điển 74 3.3.3.5 Tấn công phiên 75 3.3.3.6 Từ chối dịch vụ (DoS) 75 3.3.3.7 Các giải pháp tương lai ngăn chặn các tấn công vào mạng WLAN 75 3.3.4 An ninh trong thực tế 77 3.3.5Kết luận 77 1 Đồ án tốt nghiệp 2 Đồ án tốt nghiệp DANH MỤC HÌNH VẼ Hình 1.1: Điểm truy nhập vô tuyến Error: Reference source not found Hình 1.2: Kiến trúc giao thức của các thành phần WLAN Error: Reference source not found Hình 1.3: Mạng WLAN độc lập (mạng ad-hoc) Error: Reference source not found Hình 1.4: Mạng WLAN cơ sở Error: Reference source not found Hình 2.1: Truyền dẫn FHSS chồng lấn sử dụng một mẫu nhảy chung Error: Reference source not found Bảng 2.1 Tóm tắt các tiêu chuẩn WLAN Error: Reference source not found Hình 2.2: Các bộ dịch vụ cơ sở trong mạng độc lập Error: Reference source not found Hình 2.3: Khuôn dạng gói PLCP DSSS Error: Reference source not found Bảng 2.2: Định nghĩa pha của DBPSK và DQPSK Error: Reference source not found Hình 2.4: Khuôn dạng gói PLCP FHSS Error: Reference source not found Hình 2.5: Khuôn dạng gói dữ liệu của mạng LAN hồng ngoại IEEE 802.11 Error: Reference source not found Hình 2.6: Tín hiệu điều chế vị trí xung ở tốc độ 1 Mbps Error: Reference source not found Hình 2.7: Tín hiệu điều chế vị trí xung ở tốc độ 2 Mbps Error: Reference source not found Hình 2.8: Khuôn dạng đơn vị dữ liệu giao thức MAC tổng quát Error: Reference source not found Bảng 2.3: Thông tin cho bởi các trường dữ liệu khác nhau trong phần tiêu đề MPDU Error: Reference source not found Hình 2.9: Các định nghĩa khoảng trống liên khung Error: Reference source not found Bảng 2.10: Các đặc tả khoảng trống liên khung Error: Reference source not found Bảng 2.11: Tỷ số giữa thời gian của một khe với các độ dài khác nhau của gói Ethernet (bỏ qua phần mào đầu vô tuyến) Error: Reference source not found Hình 2.10: Truyền dẫn một gói sử dụng CSMA/CA Error: Reference source not found Hình 2.11: Truyền dẫn nhiều gói sử dụng CSMA/CA (một nút) Error: Reference source not found Hình 2.12: Truyền dẫn nhiều gói sử dụng CSMA/CA (nhiều nút) Error: Reference source not found Hình 2.13: Truyền dẫn thành công gói dữ liệu unicast Error: Reference source not found Hình 2.14: Truyền dẫn gói sử dụng cảm biến sóng mang Error: Reference source not found Hình 2.15: Truyền dẫn gói RTS Error: Reference source not found Hình 2.16: Truyền dẫn gói CTS Error: Reference source not found Hình 2.17: PCF và DCF trong một siêu khung Error: Reference source not found Hình 2.18: Quá trình phân mảnh một gói dữ liệu unicast Error: Reference source not found Hình 3.1 - Vấn đề nút ẩn trong mạng WLAN độc lập Error: Reference source not found Hình 3.2: Nhiều quá trình truyền dẫn trong trường hợp của một nút ẩnError: Reference source not found Hình 3.4: Xung đột trong một vùng chồng lấn của mạng WLAN cơ sở khi điều khiển tập trung Error: Reference source not found Hình 3.5: Theo dõi công suất Error: Reference source not found Hình 3.6 - Hoạt động đa kênh Error: Reference source not found Hình 3.7 - Chuyển vùng trong WLAN Error: Reference source not found Hình 4.1:Sơ đồ nhà xưởng Error: Reference source not found 3 Đồ án tốt nghiệp Hình 4.2: Sơ đồ lắp đặt AP Error: Reference source not found 4 Đồ án tốt nghiệp LỜI NÓI ĐẦU Ngày nay cụm từ “ Bùng nổ” trong lĩnh vực truyền thông đã trở nên phổ biến. Những công nghệ mới, giải pháp mới đã cho ra nhiều sản phẩm truyền thông vô cùng tiện lợi. Mạng viễn thông mà tiêu biểu là Internet đã kết nối mọi người trên toàn thế giới, cung cấp đa dịch vụ từ Chat, E_mail, VoIP, hội nghị truyền hình, các thông tin khoa học kinh tế, giáo dục… Truy cập Internet trở thành nhu cầu quen thuộc đối với mọi người. Tuy nhiên, trước đây để có thể kết nối Internet người sử dụng buộc phải truy nhập Internet từ một vị trí cố định thông qua một máy tính kết nối vào mạng. Điều này đôi khi gây ra rất nhiều khó khăn cho những người sử dụng khi đang di chuyển hoặc đến một nơi không có điều kiện kết nối vào mạng. Xuất phát từ yêu cầu mở rộng Internet để thân thiện hơn với người sử dụng. WLAN đã được nghiên cứu và triển khai ứng dụng trong thực tế, với những tính năng hỗ trợ đáp ứng được băng thông, triển khai lắp đặt dễ dàng, và đáp ứng được các yêu cầu kĩ thuật, kinh tế. Xuất phát từ tính hấp dẫn của công nghệ đầy tiện dụng này tôi đã chọn đề tài: “Tổng quan mạng WLAN và quy trình thiết kế” cho đồ án tốt nghiệp của mình. Đề tài này được chia làm bốn phần:  Chương 1: Tổng quan về WLAN:  Chương 2: Kỹ thuật trải phổ và tiêu chuẩn IEEE 802.11  Chương 3: Các vấn đề của mạng WLAN.  Chương 4: Triển khai mạng WLAN Do trình độ và thời gian có hạn, đề tài của tôi còn có nhiều thiếu sót. Mong được sự góp ý thêm của các thầy cô giao và các bạn để đồ án của tôi được hoàn thiện hơn. 5 Đồ án tốt nghiệp Cuối cùng tôi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành nhất đối với thạc sỹ Nghiêm Xuân Anh, người thầy đã tận tình hướng dẫn em trong quá trình học tập, nghiên cứu để hoàn thành đồ án tốt nghiệp này. Tôi xin chân thành cảm ơn sự dạy dỗ và giúp đỡ về mọi mặt của các thầy các cô bộ môn kỹ thuật thông tin đã tạo mọi điều kiện giúp đỡ em hoàn thành nhiệm vụ học tập của mình.Cảm ơn ba mẹ, cảm ơn các bạn trong lớp Kỹ thuật thôngtin K44 và những người thân trong gia đình đã giúp đỡ, động viên con trong suốt 5 năm học tập vừa qua. Hà nội ngày 28/ 05/ 2008 Sinh viên: Nguyễn Văn Tuấn 6 Đồ án tốt nghiệp Chương 1 . TỔNG QUAN VỀ WLAN 1.1 Khái niệm về Wlan Mạng không dây là một loại mạng cho phép các thiết bị có khả năng vô tuyến có thể dùng những nguồn tài nguyên thông tin mà không cần phải kết nối một cách vật lý tới mạng đó. Những thiết bị này đơn giản cần phải đặt trong một phạm vi nào đó của một cơ sở hạ tầng mạng không dây. Một mạng cục bộ không dây (Wireless local area network – WLAN) là một nhóm các nút (điểm) mạng không dây bên trong một khu vực địa lý giới hạn mà có khả năng truyền thông bằng vô tuyến. WLAN điển hình được sử dụng bởi những thiết bị bên trong một phạm vi có giới hạn rõ ràng, chẳng hạn như là một tòa nhà làm việc hay một khuôn viên đại học, và thường được xây dựng như là phần mở rộng cho những mạng hữu tuyến đã có sẵn để cung cấp tính di động cho người dùng. 1.2 Sự phát triển của Wireless LAN Wireless LAN đã được ứng dụng cách đây hơn 15 năm nhưng vì giá thành của chúng quá cao nên chưa được sử dụng rộng rãi .Thời gian gần đây với sự phát triển của công nghệ ,sự hoàn thiện của các chuẩn làm cho giá thành của thiết bị Wireless LAN giảm đồng thời nhu cầu sử dụng Internet càng tăng , nên các dịch vụ truy nhập Internet không dây đã trở nên phổ biến trong các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân, bạn có thể ngồi trong tiền sảnh của một khách sạn và truy nhập Internet từ máy tính xách tay của mình một cách dễ dàng thông qua kết nối không dây. Chính vì sự tiện lợi của mạng không dây nên nó dần thay thế một phần hệ thống mạng có dây truyền thống hiện tại. Lịch sử phát triển của các mạng WLAN được sơ lược qua 3 thế hệ: • Thế hệ đầu: Hoạt động tại các băng tần 900-928 MHz (băng tần ISM), với tốc độ thấp hơn 860Kbps. Do hạn chế về băng tần (nhiều ứng dụng vô tuyến khác từng chạy trên băng tần này) nên các công nghệ ở giai đoạn này không phát triển mạnh. 7 Đồ án tốt nghiệp • Thế hệ thứ hai: Hoạt động tại băng tần 2,4-2,483 GHz, tốc độ đạt 2 Mbps, sử dụng kỹ thuật trải phổ và ghép kênh nhưng cũng bị hạn chế về băng tần. • Thế hệ thứ ba: Hoạt động tại các băng tần 2,4 GHz (sử dụng các phương pháp điều chế phức tạp hơn) đạt tốc độ 11 Mbps, 5 GHz và 17 GHz, tốc độ lên tới 54 Mbps. Các tổ chức tiêu chuẩn lớn như IEEE và ETSI liên tục đưa ra và cập nhật các tiêu chuẩn cho WLAN 802.11, và HIPERLAN của mình Dải tần 900 MHz 2.4 GHz 5 GHz Ưu điểm Vùng phủ sóng rộng hơn, sử dụng cho các mạng LAN trong nhà - Được sử dụng rộng rãi hiện nay - Theo chuẩn IEEE 802.11 - Tốc độ dữ liệu cao hơn (khoảng 10 Mbps) - Đã có trên thị trường - Theo chuẩn IEEE 802.11 - Tốc độ dữ liệu cao (khoảng 20 Mbps) Nhược điểm - Tốc độ dữ liệu tối đa là 1 Mbps - Băng thông hẹp - Dải băng tần ‘đông đúc’ - Vùng phủ sóng gần hơn - Dải băng tần ngày càng ‘đông đúc’ - Vùng phủ sóng gần nhất - Chi phí cho các thiết bị vô tuyến cao hơn 1.3 Ưu nhược điểm của WLAN 1.3.1 Ưu điểm của WLAN so với mạng có dây truyền thống Mạng Wireless Cung cấp tất cả các tính năng của công nghệ mạng LAN như là Ethernet và Token Ring mà không bị giới hạn về kết nối vật lý (giới hạn về cable). Sự thuận lợi đầu tiên của mạng Wireless đó là tính linh động. Mạng WLAN tạo ra sự thoải mái trong việc truyền tải dữ liệu giữa các thiết bị có hỗ trợ mà không có sự ràng buột về khoảng cách và không gian như mạng có dây thông thường. Người 8 Đồ án tốt nghiệp dùng mạng Wireless có thể kết nối vào mạng trong khi di chuyển bất cứ nơi nào trong phạm vi phủ sóng của thiết bị tập trung (Access Point). Mạng WLAN sử dụng sóng hồng ngoại (Infrared Light) và sóng Radio (Radio Frequency) để truyền nhận dữ liệu thay vì dùng Twist-Pair và Fiber Optic Cable. Thông thường thì sóng Radio được dùng phổ biến hơn vì nó truyền xa hơn, lâu hơn, rộng hơn, băng thông cao hơn. Công nghệ Wireless bao gồm các thiết bị và hệ thống phức tạp như hệ thống WLAN, điện thoại di động (Mobile Phone) cho đến các thiết bị đơn giản như tai nghe không dây, microphone không dây và nhiều thiết bị khác có khả năng truyền nhận và lưu trữ thông tin từ mạng. Ngoài ra cũng bao gồm cả những thiết bị hỗ trợ hồng ngoại như Remote, điện thoại … truyền dữ liệu trực diện giữa 2 thiết bị. Tính dễ dàng kết nối và thuận tiện trong sử dụng đã làm cho mạng Wireless nhanh chóng ngày càng phổ biến trong cuộc sống chúng ta, hổ trợ tích cực trong công việc của chúng ta. 1.3.2 Hạn chế của WLAN Bên cạnh những thuận lợi của mạng Wireless như là tính linh động, tiện lợi, thoải mái…thì mạng Wireless vẫn không thể thay thế được mạng có dây truyền thống. Thuận lợi chính của sự linh động đó là người dùng có thể di chuyển. Các Server và máy chủ cơ sở dữ liệu phải truy xuất dữ liệu, về vị trí vật lý thì không phù hợp (vì máy chủ không di chuyển thường xuyên được). Tốc độ mạng Wireless bị phụ thuộc vào băng thông. Tốc độ của mạng Wireless thấp hơn mạng cố định, vì mạng Wireless chuẩn phải xác nhận cẩn thận những frame đã nhận để tránh tình trạng mất dữ liệu. Bảo mật trên mạng Wireless là mối quan tâm hàng đầu hiện nay. Mạng Wireless luôn là mối bận tâm vì sự giao tiếp trong mạng đều cho bất kỳ ai trong phạm vi cho 9 Đồ án tốt nghiệp phép với thiết bị phù hợp. Trong mạng cố định truyền thống thì tín hiệu truyền trong dây dẫn nên có thể được bảo mật an toàn hơn. Còn trên mạng Wireless thì việc “đánh hơi” rất dễ dàng bởi vì mạng Wireless sử dụng sóng Radio thì có thể bị bắt và xử lí được bởi bất kỳ thiết bị nhận nào nằm trong phạm vi cho phép, ngoài ra mạng Wireless thì có ranh giới không rõ ràng cho nên rất khó quản lý. 1.4 .Các thành phần của mạng WLAN. Các thành phần của mạng WLAN bao gồm các card giao diện mạng vô tuyến, các điểm truy nhập vô tuyến, và các cầu nối vô tuyến từ xa. 1.4.1 Các card mạng vô tuyến. Các card giao diện mạng vô tuyến không khác nhiều so với các card thích ứng sử dụng cho mạng LAN hữu tuyến. Giống như các card thích ứng mạng hữu tuyến, card giao diện mạng vô tuyến trao đổi thông tin với hệ điều hành mạng thông qua một trình điều khiển dành riêng vì thế mà cho phép các ứng dụng sử dụng mạng vô tuyến cho quá trình truyền dữ liệu. Tuy nhiên, không giống như các card thích ứng của mạng hữu tuyến các card này không cần bất kỳ dây cáp nào kết nối chúng tới mạng và điều này cho phép tái lắp đặt các nút mạng mà không cần chuyển đổi cáp mạng hoặc thay đổi các kết nối tới các bảng mạch hoặc các bộ tập trung (hub). 1.4.2 Các điểm truy nhập vô tuyến Hình 1.1: Điểm truy nhập vô tuyến 10 [...]... thức mạng được cung cấp bởi hệ điều hành và các chương trình ứng dụng Một trình điều khiển mạng cho phép hệ điều hành giao tiếp với phần mềm lớp thấp hơn được nhúng trong các card giao diện mạng vô tuyến Ngoài ra nó còn thực thi các chức 12 Đồ án tốt nghiệp năng LLC chuẩn Đối với hệ điều hành Window, trình điều khiển nói chung chỉ tương thích với một số phiên bản của của giao diện trình điều khiển mạng. .. mà không bị mất kết nối vô tuyến và cung cấp vùng phủ sóng với chi phí thấp nhất Các trạm di động sẽ chọn AP tốt nhất để kết nối Một điểm truy nhập nằm ở trung tâm có thể điều khiển và phân phối truy nhập cho các nút tranh chấp, cung cấp truy nhập phù hợp với mạng đường trục, ấn định các địa chỉ và các mức ưu tiên, giám sát lưu 14 Đồ án tốt nghiệp lượng mạng, quản lý chuyển đi các gói và duy trì theo.. .Đồ án tốt nghiệp Các điểm truy nhập tạo ra các vùng phủ vô tuyến, các vùng này kết nối các nút di động tới các cơ sở hạ tầng mạng hữu tuyến hiện có Điều này cho phép một mạng WLAN trở thành một phần mở rộng của mạng hữu tuyến Bởi vì các điểm truy nhập cho phép khả năng mở rộng một vùng phủ sóng vô tuyến, các mạng WLAN là rất ổn định và các điểm truy nhập bổ sung có... phần WLAN Trong Hình 1.4, các lớp gồm: lớp ứng dụng lớp vận hành mạng/ hệ thống truyền tải (TCP/IP), lớp điều khiển liên kết logic thuộc về hệ điều hành và trình điều khiển; các lớp điều khiển truy nhập môi trường, lớp vật lý logic thuộc về phần mềm máy tính 1.6 Cấu hình WLAN Các mạng WLAN thường có ba kiểu cấu hình mạng hay còn gọi là topo mạng, chúng bao gồm cấu hình độc lập và cấu hình cơ sở và cấu... hình mạng Ad-Hoc Các nút di động máy tính có hỗ trợ card mạng không dây tập trung lại trong một không gian nhỏ để hình thành nên kết nối ngang cấp (peer-to-peer) giữa chúng Các nút di động có card mạng wireless là chúng có thể trao đổi thông tin trực tiếp với 13 Đồ án tốt nghiệp nhau , không cần phải quản trị mạng Vì các mạng ad-hoc này có thể thực hiện nhanh và dễ dàng nên chúng thường được thiết. .. vùng phủ có thể có thêm các anten ngoài Các cầu như vậy được thiết kế để liên kết các mạng với nhau, đặc biệt là trong các toà nhà và ở khoảng cách xa khoảng 32 km Chúng cho phép khả năng lựa chọn nhanh chóng và kinh tế so với việc lắp đặt cáp hoặc triển khai các đường điện thoại dùng riêng và thường được sử dụng 11 Đồ án tốt nghiệp khi các kết nối hữu tuyến truyền thống là không khả thi (chẳng hạn khi... một quá trình truyền dẫn, các tín hiệu khác (sử dụng các mã khác) xuất hiện như là tạp âm nền Trong quá trình giải trải phổ tạp âm này bị loại bỏ bởi độ lợi xử lý Một hệ thống CDMA truy cập ngẫu nhiên đòi hỏi các máy thu phức tạp có thể đồng bộ và giải điều chế tất cả các mã giả tạp âm Các mạng WLAN sử dụng chung một mã giả tạp âm và do đó 19 Đồ án tốt nghiệp không có một bộ mã khả dụng cần thiết cho... chuẩn WLAN Năm 1990, Viện các kỹ sư điện và điện tử IEEE đã thành lập một uỷ ban để phát triển tiêu chuẩn cho các mạng WLAN hoạt động ở tốc độ từ 1 đến 2 Mbps 24 Đồ án tốt nghiệp Năm 1992, Viện các tiêu chuẩn Viễn thông Châu Âu thành lập một hiệp hội để xây dựng tiêu chuẩn WLAN dùng cho các mạng LAN vô tuyến (HIPERLAN) hoạt động trong phạm vi tốc độ khoảng 20 Mbps Gần đây các chuẩn xây dựng cho mạng WLAN. .. cầu nối và các chức năng không định tuyến Mặc dù giao diện MAC đòi hỏi kết nối hữu tuyến, nó vẫn cho phép bất cứ một hệ điều hành mạng nào hoặc một trình điều khiển nào làm việc với mạng WLAN Một giao diện như vậy cho phép một mạng LAN hữu tuyến hiện có có thể được mở rộng dễ dàng bằng việc cho phép truy nhập đối với các thiết bị mạng vô tuyến mới Kiến trúc giao thức của một giao diện mạng WLAN điển... sử dụng đều phải “nghe được” lẫn nhau Hình 1.3: Mạng WLAN độc lập (mạng ad-hoc) 1.6.2 Mô hình mạng cơ sở (Basic service sets (BSSs) ) Bao gồm các điểm truy nhập AP (Access Point) gắn với mạng đường trục hữu tuyến và giao tiếp với các thiết bị di động trong vùng phủ sóng của một cell AP đóng vai trò điều khiển cell và điều khiển lưu lượng tới mạng Các thiết bị di động không giao tiếp trực tiếp với nhau . dàng, và đáp ứng được các yêu cầu kĩ thuật, kinh tế. Xuất phát từ tính hấp dẫn của công nghệ đầy tiện dụng này tôi đã chọn đề tài: Tổng quan mạng WLAN và quy trình thiết kế cho đồ án tốt nghiệp. Các giải pháp tương lai ngăn chặn các tấn công vào mạng WLAN 75 3.3.4 An ninh trong thực tế 77 3.3.5Kết luận 77 1 Đồ án tốt nghiệp 2 Đồ án tốt nghiệp DANH MỤC HÌNH VẼ Hình 1.1: Điểm truy nhập. thường. Người 8 Đồ án tốt nghiệp dùng mạng Wireless có thể kết nối vào mạng trong khi di chuyển bất cứ nơi nào trong phạm vi phủ sóng của thiết bị tập trung (Access Point). Mạng WLAN sử dụng sóng
- Xem thêm -

Xem thêm: Đồ án tốt nghiệp Tổng quan mạng WLAN và quy trình thiết kế, Đồ án tốt nghiệp Tổng quan mạng WLAN và quy trình thiết kế, Đồ án tốt nghiệp Tổng quan mạng WLAN và quy trình thiết kế, Chương 1 . TỔNG QUAN VỀ WLAN, Chương 2 Kỹ thuật trải phổ và tiêu chuẩn IEEE 802.11, Chương 3 Các vấn đề của mạng WLAN., 1 Các vấn đề khi triển khai WLAN, 2 Các phương pháp nâng cao chất lượng WLAN

Mục lục

Xem thêm