0

đặc trưng văn hóa dân tộc việt nam

17 1,262 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/02/2015, 21:11

Website: http://www. kilobooks.com Email :care@kilobook.com Mở đầu Dân c là tiến chỉ hết sức quan trọng và có thể coi là tiêu chí đặc trng nhất để hình thành các sắc thái văn hóa hết sức phong phú, đa dạng. Việt Nam là một đất nớc nhiều tộc ngời và sự khác biệt về qui mô dân số, hoàn cảnh sống, điều kiện lịch sử, truyền thống và bản sắc văn hóa. Do vậy, Đảng và Nhà nớc ta chủ trơng phát triển toàn diện và chú ý tính đặc thù và bản sắc của mỗi dân tộc trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam. Vấn đề này có vai trò quan trọng trong nghiên cứu thực tiễn, góp phần không nhỏ vào việc hoạch định các chơng trình phát triển kinh tế - xã hội ở các địa phơng, nhất là với các tộc ngời, địa phơng còn ở trình độ phát triển chậm, mang nhiều nét đặc thù. PHầN I. ĐặC TRƯNG VĂN HóA i. Nguồn gốc dân tộc Việt Nam Vấn đề nguồn gốc dân tộc và làm rõ nguồn gốc dân tộc Việt Nam có tầm quan trọng đặc biệt không chỉ trong lĩnh vực nghiên cứu lịch sử, văn hóa mà còn có ý nghĩa thiêng liêng đối với các thế hệ ngời Việt Nam. ở đây đa ra hai cách giải thích nguồn gốc dân tộc Việt Nam đó là cách giải thích nguồn gốc dân tộc thông qua các sự tích, truyền thuyết và thứ hai là dựa trên quan điểm khoa hoc. 1 Website: http://www. kilobooks.com Email :care@kilobook.com Từ xa đến nay, nhiều dân tộc trên đất nớc ta cũng đã tìm cách giải thích nguồn gốc dân tộc mình thông qua các sự tích, truyền thuyết nh: Chàng hơu sao và nàng cá chép; Đẻ đất đẻ nớc của dân tộc Mờng; truyền thuyết Quả bầu của dân tộc Thái, Khơ Mú; nhng tiêu biểu nhất là truyền thuyết Hùng Vơng của dân tộc Việt (Kinh). Truyền thuyết Hùng Vơng kể rằng: Tơng truyền cháu ba đời của vua Thần Nông (Trung Quốc) là vua Đế Minh trong một chuyến tuần thú phơng Nam đến núi Ngũ Lĩnh vào Động Đình Hồ gặp Tiên Nữ, tình cảm nảy nở giữa ngời Bắc kẻ Nam dẫn đến nhân duyên sau đó sinh hạ đợc thái tử đặt tên là Lộc Tục. Vua Đế Minh ở với Tiên Nữ đợc ít lâu rồi trở về Phơng Bắc trớc khi về Ông cho lập đàn tế trời đất rồi nói: "Ta nhất sinh có nhiều mĩ nữ, chỉ sinh đợc có thái tử là Đế Nghi. Sau khi kết hôn với Tiên Nữ sinh thêm đợc một thái tử là Lộc Tục. Vậy ta phong thái tử Đế Nghi làm vua phơng Bắc đến núi Ngũ Lĩnh. Lộc Tục làm vua phơng Nam từ núi Ngũ Lĩnh về Nam hay còn gọi là đất Lĩnh Nam". Lộc Tục lên ngôi hiệu là Kinh An Dơng Vơng vào năm 2879 TCN. Sau đó, Lộc Tục lại kết hôn với con gái của Động Đình Quân là Long Nữ sinh thành đợc thái tử Sùng Lâm. Thái tử Sùng Lâm kế tục ngôi vua hiệu là Lạc Long Quân. Lạc Long Quân lại kết hôn với Âu Cơ là con vua Đế Lai sinh ra bọc có một trăm trứng sau nở thành một trăm ngời con, năm mơi ng- ời lên rừng, năm mơi ngời xuống biển Đến thời Lạc Long Quân truyền ngôi cho con trởng là Hùng Vơng và đặt tên nớc là Văn Lang; lại phong cho 99 ngời con mỗi ngời làm chủ một ấp Vì vậy, đất Lĩnh Nam mới có trăm họ, đó là nguồn gốc của Bách Việt. Nớc Văn Lang do các Vua Hùng làm chủ đợc chia làm 15 bộ, gồm : Văn Lang, Tân Hng, Lục Hải, Giao Chỉ, Hoài Hoan, Châu Diên, Vũ Định, Ninh Hải, Cửu Chân, Cửu Đức, Phú Lộc, Vũ Ninh, Dơng Tuyền, Nhật Nam, Việt Thờng Kể từ Kinh An Dơng Vơng lập quốc (2789TCN) đến năm 257 TCN bị Thục Phán An Dơng Vơng lật đổ, nhà nớc Văn Lang truyền đợc 88 đời vua, kéo dài 2622 năm. Danh hiệu 88 đời vua nay chỉ nhớ và lu truyền đợc 18 đời, cụ thể là: Lục Dơng Vơng (Kinh An Dơng Vơng), Hùng Hiền Vơng, Hùng Quốc Vơng, Hùng Diệp Vơng, Hùng Hy Vơng, Hùng Huy Vơng, Hùng Chiêu Vơng, Hùng Vi Vơng, Hùng Anh Vơng, Hùng Nghi Vơng, Hùng Trinh Vơng, Hùng Vũ Vơng, Hùng Việt Vơng, Hùng Anh Vơng, Hùng Triệu Vơng, Hùng Tạo Vơng, Hùng Nghi Vơng, Hùng Tuyên Vơng. 2 Website: http://www. kilobooks.com Email :care@kilobook.com Vì thế, chúng ta thờng quen gọi 18 đời Vua Hùng là do danh tính còn lu đ- ợc của 18 đời vua này. Bên cạnh những truyền thuyết lịch sử về nguồn gốc dân tộc của dân gian, ngày nay các nhà nghiên cứu lịch sử, khảo cổ học cũng đã tập trung nghiên cứu làm rõ vấn đề nguồn gốc dân tộc Việt Nam; nhiều vấn đề khoa học bớc đầu cũng đã đợc làm rõ; một trong số những kết quả tiêu biểu đó là kết quả nghiên cứu của nhà khảo cổ học ngời Pháp Mácpêrô và Lê Văn Siêu. Căn cứ vào những di chỉ khảo cổ học đã tìm thấy ở Việt Nam từ thời kỳ đồ đá đến thời đại kim khí (tiêu biểu là các di chỉ khảo cổ học tìm thấy ở Núi Đọ (Thanh Hóa) thuộc thời đại đá cũ cách ngày nay hàng chục vạn năm, đến di chỉ khảo cổ học Sơn Vi (Phú Thọ) thuộc thời đại đá giữa cách ngày nay khoảng trên dới 1 vạn năm, đến các di chỉ thuộc thời kỳ đá mới cách ngày nay 5 - 6000 năm; sau đó là chuyển sang giai đoạn các nền văn hóa kim khí Phùng Nguyên, Đồng Đậu, Gò Mun, Đông Sơn phát triển hết sức rực rỡ, với những hiện vật tìm thấy rất phong phú trên một địa bàn rộng ) nhóm nghiên cứu thuộc Viện Viễn Đông Bát Cổ (Hà Nội) đã đa ra quan điểm dân tộc Việt Nam có nguồn gốc bản địa. Cùng với những công trình trên, học giả Đào Duy Anh, trên cơ sở khảo đính về lịch sử Trung Quốc thời Xuân Thu Chiến Quốc, thấy có n- ớc Việt bị nớc Sở chinh phục; không chịu thần phục sự thống trị của ngời Hán, một bộ phận c dân nớc Việt đã phiêu dạt xuống phơng Nam vào Bắc Đông Dơng và miền Bắc Việt Nam sinh sống, dần dần bị Việt hóa trở thành một bộ phận của c dân Việt Vì vậy, ông đã đa ra quan điểm ngời Việt vốn là một bộ phận của c dân nớc Việt thời Xuân Thu Chiến Quốc. Trên cơ sở những kết quả nghiên cứu về thời đại Hùng Vơng đã đợc công bố, Bình Nguyên Lộc cũng đa ra quan điểm, ngời Việt có nguồn gốc từ Tây Tạng thiên di xuống sinh sống ở miền Nam Trung Quốc, Bắc Đông Dơng và Bắc Việt Nam, mà hiện diện của nhóm c dân này là c dân nói tiếng Tày Thái. Cùng với Bình Nguyên Lộc, Giáo s Văn Tân dựa trên cơ sở nghiên cứu các nhóm c dân cổ đã từng sinh sống ở bắc Đông Dơng, Tây Nguyên ông nhận thấy các dân tộc: Khạ (Lào), Khơ Mú, Kháng, Mảng, Xinh Mun, La Ha và các dân tộc ở Tây Nguyên có nhiều nét tơng đồng với c dân cổ ở châu đại dơng, cả về thể tạng, tâm lí, ngôn ngữ Trên cơ sở đó ông đa ra 3 Website: http://www. kilobooks.com Email :care@kilobook.com quan điểm, một bộ phận dân tộc Việt có nguồn gốc từ châu Đại Dơng thiên di vào. Tuy nhiên, cho đến nay quan điểm đợc nhiều nhà sử học Việt Nam, Đông Nam á thừa nhận nhất đó là quan điểm cho rằng: Tổ tiên ngời Việt là kết quả của sự hỗn chủng khá phức tạp và quá trình đó diễn ra trong một thời gian rất lâu dài. Cụ thể, vào thời kỳ Đá giữa cách ngày nay khoảng 1 vạn năm ở Đông Nam á diễn ra sự hỗn chủng của hai chủng tộc lớn Môngôlôit từ phía Bắc thiên di xuống (đại diện là nhóm ngời thiên di từ Tây Tạng) và Otrâylôit từ phía Nam thiên di lên (đại diện là nhóm ngời Mêlanesien) đa đến sự ra đời của một chủng tộc mới là Indosien. Sau đó chủng tộc mới là Indosien lại tiếp tục Môngôlôit hóa (hỗn chủng với chủng Môngôlôit) đa đến sự ra đời của chủng mới là c dân Nam á (hay còn gọi là nhóm Bách Việt). C dân Nam á bao gồm nhiều tộc ngời, với những nhóm tiếng khác nhau nh: Tày Thái, Việt Mờng, Môn Khơ me Địa bàn sinh sống của c dân Nam á rất rộng lớn, phía Bắc từ bờ nam sông Dơng Tử trở xuống (hồ Động Đình); phía Tây bao gồm tòan bộ phần đất thuộc lu vực sông Inđiravađi (Mianma), Lào, Thái Lan tiếp giáp với ấn Độ; phía Nam gồm toàn bộ khu vực rộng lớn Đông Nam á lục địa và Đông nam á hải đảo C dân Nam á có nhiều nét tơng đồng nh cùng là c dân nông nghiệp trồng lúa nớc, về thể tạng nhìn chung thấp bé, nhỏ con; tóc đen hơi soăn, mắt đen; về tính cách dữ dằn, cấm cảu; về mặt sinh lí nhóm c dân này có khả năng sinh sản rất lớn Một bộ phận của ngời Bách Việt là ngời Lạc Việt tổ tiên của ngời Việt hiện đại. Còn nhánh khác không tiếp tục hỗn chủng với Môngôlôit thì phát triển thành nhánh Indosien hiện đại (hay còn gọi là Nam đảo). Với quan điểm này cho phép chúng ta giải thích một cách khoa học vì sao c dân Nam á lại có những nét tơng đồng về kinh tế, văn hóa, phong tục tập quán Việc nghiên cứu nguồn gốc các dân tộc Việt Nam giúp chúng ta xác định đợc toạ độ không gian văn hoá Việt Nam; phân biệt đợc không gian chính trị đơng đạivới không gian văn hoá. Không gian văn hoá chính là địa bàn mà mà tổ tiên của c dân hiện nay từng sống ở đó. Làm rõ nguồn gốc dân tộc Việt Namcòn giúp chúng ta thấy đợc mối quan hệ mật thiết hữu cơ giữa văn hóa Việt Nam với văn hóa của các quốc gia trong khu vực Đông 4 Website: http://www. kilobooks.com Email :care@kilobook.com Nam á, với những nét tơng đồng về kinh tế, văn hóa, ngôn ngữ, phong tục tập quán, lễ nghi II. Dân tộc Việt Nam Đất nớc Việt Nam trải dài trên vùng đất ven biển của Đông Nam á, từ xa xa đã có nhiều dân tộc sinh sống, tổng cộng có 54 dân tộc sinh sống. Ngoài dân tộc Việt ( kinh ) chiếm trên 80% dân số, sống chủ yếu ở đồng bằng và trung du, 53 dân tộc ngời thiểu số sống chủ yếu ở vùng đồng bằng và trung du,. ở phía Bắc và Tây Bắc, có ngời Thái, Tày, Nùng, Mông, Dao, Cao Lan, Sán Dìu, Lô lô , ở Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có các dân tộc Thái, Mờng , ở Tây Nguyên có ngời Ba-na, Xơ-Đăng, Gia-va; ở Tây Nam Bộ có ngời Khơ-Me. Số lợng của mỗi tộc nguời cũng rất khác nhau. Các dân tộc Mờng, Thái, Tày có số dân trên dới một triệu, ví dụ: Dân tộc mờng có 1.137.515 ngời; Thái: 1.328.725; Tày: 1.477.514. Trong khi các dân tộc khác có tộc ngời chỉ khoảng hơn 300 ngời nh Brâu, Ơ Đu và Rơ- Mum. Tiếng nói của các dân tộc Việt Nam thuộc 8 nhóm ngôn ngữ khác nhau: - Nhóm Việt - Mờng có: Nhóm Việt - Mờng có 4 dân tộc là: Chứt, Kinh, Mờng, Thổ. - Nhóm Tày - Thái có 8 dân tộc là: Bố Y, Giáy, Lào, Lự. Nùng, Sán Chay, Tày, Thái. - Nhóm Môn-Khơ me có 21 dân tộc là: BaNa, Brâu, Bru - Vân kiều, Chơ ro, Co, Cơ ho, Cơtu, Gié - triêng, Hrê, Kháng, Khme, Khomu, Mạ, Mảng, Mnông, Ôđu, Rơ măn, Tà ôi, Xinh mun, Xơ đăng, Xtiêng. - Nhóm Mông_Dao có 3 dân tộc: Dao, Mông, Pà Thẻn. - Nhóm Kađai có 4 dân tộc: Cờ lao, La chí, Laha, Pu péo. - Nhóm Nam-đảo có 5 nhóm dân tộc: Chăm, Churu, Êđê, Gia- rai, Ragrai. - Nhóm Hán có 3 dân tộc: Hoa, Ngái, Sán Dìu. 5 Website: http://www. kilobooks.com Email :care@kilobook.com - Nhóm tạng có 6 dân tộc: Cống, Hà nhì, Lahủ, Lôlơ, Phù Lá, Sila. Dân tộc Việt Nam là chủ thể sáng tạo văn hoá. 54 dân tộc sinh sống trên đất nớc Việt Nam thể hiện những bản sắc văn hóa đặc sắc, hội tụ nhiều yếu tố bản địa và khu vực. Văn hoá của ngời Thái có vẻ đẹp tinh tế mang tính hoà hợp với thiên nhiên; Văn hoá ngời Hmông_Dao có nét khoẻ khoắn mang tính chế ngự thiên nhiên; Văn hoá ngời Khơ me_Nam bộ hài hoà và bí ẩn trong lớp vỏ của phật giáo; Văn hóa ngời Kinh ở đồng bằng và trung du có sự đa dạng nhờ vào đặc tính linh động và a tiếp thu cái mới Mỗi dân tộc có số lợng c dân, có tiếng nói, văn hoá khác nhau, đặc trng riêng cho từng dân tộc mình. Song do các dân tộc sống xen kẽ nhau, nên một dân tộc còn biết tiếng, tập tuc của các dân tộc có quan hệ hàng ngày. Và dù sống xen kẽ với nhau,giao lu văn hoá với nhau nhng các dân tộc vẫn giữ đợc nét riêng văn hoá của dân tộc mình. Sự đa dạng văn hóa của các dân tộc đợc thống nhất trong quy luật chung_quy luật phát triển đi lên của đất nớc. III. Sự đa dạng văn hoá Nền văn học Việt Nam là nền văn hóa mở phong phú và đa dạng. Do địa lí vị trí và sự đa dạng sinh học cũng nh quá trình lịch sử mà hình thành nền văn hóa Việt Nam đa dang và giàu bản sắc nh ngày nay. Sự đa dạng này của văn hóa Việt Nam dựa trên cơ tần của văn hóa Trung Hoa, văn hóa ấn Độ, văn hóa phơng Tây, dựa trên sự đa dạng về không gian văn hóa và sự đa dạng sắc thái văn hóa tộc ngời. Đa dạng là giao lu tiếp biến văn hóa: Giao lu và tiếp biến văn hóa là sự vận động thờng xuyên của xã hội nhng cũng gắn bó với sự phát triển của văn hóa, là sự vận động thờng xuyên của văn hóa. Giao lu vừa là kết quả trao đổi vừa là chính bản thân sự trao đổi. Sự giao lu và tiếp biến văn hóa là sự tiếp nhận văn hóa nớc ngoài bởi dân tộc chủ thể. Quá trình này luôn đặt mỗi dân tộc phải xử lí tốt mối quan hệ biện chứng giữa yếu tố nôi sinh và yếu tố ngoai sinh. Trong quá trình này ngời Việt Nam không tiếp nhận toàn bộ mà chỉ chọn lọc lấy những giá trị thích hợp cho tộc ngời mình. 6 Website: http://www. kilobooks.com Email :care@kilobook.com Từ cơ tầng văn hóa Đông Nam á - một nền văn hóa nông nghiệp lúa nớc Việt Nam đã có sự giao lu tiếp biến với văn hóa Trung Hoa. Đây là sự giao lu rất dài trong nhiều thời kỳ lịch sử của Việt Nam. Cho đến nay, không một nhà văn hóa học nào có thể phủ nhận ảnh hởng lớn của văn hóa Trung hoa đối với văn hóa Việt Nam. Quá trình giao lu tiếp biến ấy diễn ra ở cả hai trạng thái: giao lu cỡng bức và giao lu không cỡng bức. Cả hai dạng thức của giao lu, tiếp biến văn hóa cỡng bức và tự nguyện của mối quan hệ giữa văn hóa Việt Nam và văn hóa Trung Hoa đều là nhân tố cho sự vận động phát triển đa dang của văn hóa Việt Nam qua diễn tính lịch sử. Ngời Việt đã tạo ra khá nhiều thành tựu trong quá trình giao lu văn hóa này. Ví dụ: Văn học nghệ thuật, các thể loại thơ, phong tục tập quán, cách ăn mặc Khác với Trung Hoa có đờng biên giới với Việt Nam, ấn Độ không trực tiếp giáp với Việt Nam nhng văn hóa ấn Độ lại có ảnh hởng sâu đậm đến văn hóa Việt Nam trên nhiều bình diện văn hóa ấn Độ thẩm thấu vào văn hóa Việt Nam bằng nhiều thách thức và liên tục. Điều này không chỉ thể hiện qua các nền văn hóa trớc đây nh: óc eo, Chăm Pa mà hiện nay nó còn thể hiện rõ rệt trong văn hóa của một số vùng, một số dân tộc Việt Nam nh: Chăm, Chân Đặc biệt, quá trình giao lu và tiếp xúc của văn hóa Việt Nam và văn hóa phơng Tây theo lối sản xuất công nghiệp. Sự đa dạng của nền văn hóa Việt Nam ngoài việc do giao lu tiếp biến chọn lọc từ các nền văn hóa khác trên thế giới trớc hết phải kể đến sự đa dạng của các yếu tố nội sinh trong nó: Văn hóa vùng, văn hóa vùng là một thực thể văn hóa, hình thành tồn tại trong một không gian lãnh thổ nhất định, thể hiện qua một tập hợp các đặc trng văn hóa về cách thức sản xuất về ăn, mặc, ở, đi lại; về cách tổ chức xã hội cổ truyền và giao tiếp cộng đồng, tín ngỡng. Phong tục và lễ hội, sinh hoạt văn hóa nghệ thuật, vui chơi giải trí, các sắc thái tâm lí của c dân Những đặc trng văn hóa đó hình thành và định hình trong quá trình lịch sử lâu dài, do c dân các dân tộc trong vùng thích ứng với cùng một điều kiện môi trờng, có sự tơng đồng về trình độ phát triển văn hóa xã hội và có quan hệ giao lu mật theiét. Trên cơ sở những quan niệm đó có thể phân vùng văn hóa ở Việt Nam thành 7 vùng văn hóa lớn: 7 Website: http://www. kilobooks.com Email :care@kilobook.com - Vùng văn hóa Tây Bắc. - Vùng văn hóa Việt Bắc - Vùng văn hóa đồng bằng châu thổ Bắc Bộ. - Vùng văn hóa Trung Bộ. - Vùng văn hóa Tây Nguyên. - Vùng văn hóa Nam Bộ. Mỗi vùng đều có đặc trng văn hóa khác nhau in đạm dấu ấn của điều kiện tự nhiên và lịch sử hình thành tồn tại của mình. Theo thống kê thành phần dân tộc, nớc ta có 54 dân tộc ngời (dân tộc). Nh vậy, ta cũng sẽ có ngần ấy sắc thái văn hoá khác nhau. Có những tộc ngời mà nền văn hoá của họ còn bảo lu khá rõ và thành các hệ thống sắc thái đặc trng, nh văn hoá Thái, Mờng, Việt, Hmông, Dao, Chăm, Ê đê, Giarai,Bana Không ít dân tộc đã bị đồng hoá, còn bảo lu rất mờ nhạt các sắc thái tộc ngời nh các tộc Thổ, Ơ đu, Ngái, Sán Dìu, Sán Chay Sự khác biệt và đa dạng của văn hoá các tộc ngời thể hiện qua văn hoá ăn, mặc, ở, các nghi lễ, phong tục, văn học truyền miệng, sinh hoạt văn hoá và nghệ thuật Sau đây là một vài nét đặc trng văn hoá của một số tộc ngời tiêu biểu. 1. Tộc ngời Tày Nùng Ngời Tày Nùng có dân số đông nhất trong các dân tộc thiểu số ở Việt Nam, sống hầu hết ở vùng Tây Bắc: Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Giang và có một số những nét đặc trng là: - Truyền thống ăn uống: Lơng thực thực phẩm chính là sản phẩm từ môi trờng sinh thái: thung lũng, ruộng lúa, sông suối, rừng. Lơng thực thực phẩm chủ yếu là gạo, cá, tôm, rau quả, thịt. Do sống ở vùng lạnh, lại ảnh hởng từ Trung Quốc, nên ngời Tày- Nùng ăn thịt nhiều hơn, cách chế biến sử dụng nhiều mỡ, thịt để rán, xào. Các món ăn nổi tiếng: thịt lợn quay, vịt quay ( dùng lá, quả cây mắc mật để chế biến ), món rau khổ nhục, chân giò nhồi, gà tần, thịt dê các loại Ngoài ra, còn có các món đơn giản khác nh: cơm, xôi, các loại rau, hoa quả: táo, lê, trám, mận 8 Website: http://www. kilobooks.com Email :care@kilobook.com - Văn hoá mặc: Phụ nữ Tày mặc trang phục kín đáo, chỉ để hở khuôn mặt và hai bàn tay. Y phục tuyền một màu chàm sậm hay tím hồng, ít trang trí hoa văn trên khăn, váy áo. Trang sức: vòng cổ, vòng tay, xà tích bằng bạc, đi cùng khăn đội đầu, thắt lng. Chất liệu vải đều là vải bông, nhuộm chàm, nhng hoa văn trang trí, cách may giữa các nhóm Nùng có nét khác biệt. So với ngời Tày, ngời Nùng a mặc bền hơn. - Nhà ở: Nhà sàn là đặc trng cho nhà cửa của ngời Tày- Nùng, ngoài ra còn có nhà đất và nhà nửa sàn đất: để nhốt trâu bò, lợn gà; tầng sàn là nơi ngủ, sinh hoạt của gia đình, là nơi đặt bếp lửa và bàn thờ là nơi linh thiêng; tầng gác: nơi chứa đồ vật, nhất là các loại nông phẩm. Kết cấu nhà sàn tạo nên hệ chụi lực khá hoàn hảo, sử dụng các nguyên liệu sẵn có nh: gỗ, tre, đất đá. - Tín ngỡng phong tục và lễ hội: Tín ngỡng dân gian; thờ phụng tổ tiên, thờ bà mụ, thờ Phật Bà Quan Âm, Táo quân, thờ thần, nhiều làng thờ Thành Hoàng làng, thờ Phật ở trên các đèo có nhiều ngời qua lại. Đặc biệt, ở bản làng có các thầy cúng :Mo, Then, Tàothực hành nghi lễ chủ yếu. Các nghi lễ, lễ hội chính: tết nguyên đán, lễ lồng tồng (lễ hội xuống đồng); tết Thanh minh, Đoan ngọ, lễ cúng thần ruồng, cúng vong linh thần chết 14/7Một số nghi lễ đặc trng : nghi lễ sinh đẻ Mẻ Bióc, tục hát quan lang trong đám cới, lễ mừng thọ cho ngời trên 50 tuổi, làm tục nối số mong ngời già mạnh khoẻ, sống lâu, các nghi thức tang lễ: bắn sung báo tang, lễ nhập quan, lễ mời thầy Tào dẫn hôn chết lên trời - Văn hoá nghệ thuật: Văn học dân gian phong phú, nhiều thể loại: tự sự dân gian, thơ ca dân gian, truyện dân gianGốc là văn học truyền miệng, sau này phát triển thành văn học viết, phát triên mang tính chuyên nghiệp. Nghệ thuật dân gian: nghệ thuật tạo hình trong kiến trúc nhà sàn, trang trí thổ cẩm, nghệ thuật cắt giấy, vẽ tranh thờ,nghệ thuật dẫn xớng dân gian: Mo, Then, Tào, dựt hát trong đám cới, đám tang, lễ hội, nghệ thuật múa cổ truyền thống của ngời Tày - Nùng chủ yếu là múa ngh lễ: múa Then, múa thày Tào trong tang lễ. 9 Website: http://www. kilobooks.com Email :care@kilobook.com 2. Văn hóa Mờng: Ngời Mờng là một trong số ít dân tộc có lịch sử lâu đời, lại có cùng nguồn gốc đặc biệt với ngời Việt. Về văn hóa Mờng, trớc hết phải kể tới ngôn ngữ. Hơn 20 chiến tranh nghiên cứu đã xác định phạm vi tiếng Mờng và quan hệ của nó với các nhóm địa phơng, xác định vị trí tiếng Mờng trong nhóm ngôn ngữ Việt - Mờng, vấn đề ngôn ngữ tiền Việt - Mờng. Sau đó là văn hóa dân gian gồm: truyện cổ tích, huyền thoại, truyền thuyết, truyện thơ, đặc biệt là hình thức mo, trong đó mo đẻ đất đẻ nớc của dân tộc Mờng ở Hòa Bình và dân tộc Mờng ở Thanh Hóa có hàng vạn câu bằng tiếng Mờng dịch ra tiếng Việt. - Văn hóa ăn: Bữa ăn của ngời Mờng dùng nhiều gia vị, đặc biệt là gia vị mạnh: đắng, chát, chua, cay ngời Mờng a các món ăn có vị đắng: màng đắng, đọt đu đủ, mật cá, ruột non bò, lợn, ruột cá còn mật các món chua cũng chiếm tỷ lệ lớn. Trong bữa ăn, ít khi thiếu đĩa muối xả, giống món cháo của ngời Thái, nớc chấm của ngời Việt. - Văn hóa mặc: Nữ phục Mờng luôn phô ra sắc thái dân tộc độc đáo, với váy bó sát thân, cạp hoa phô trớc ngực, áo cánh lửng, thắt lng xanh, khăn đội đầu, kiềng bạc lóng lánh, nữ phục Mờng không diêm dúa nh của ngời Thái, không quá kín nh ngời Tày - Nùng, không phong phú màu sắc nh ngời Hmông, Dao - Văn hóa ở: Ngời Mờng sống trong nhà sàn giản dị bằng gỗ, tre, nứa, lá, không gian phân thành bên trong và bên ngoài, bên trên và bên dới, bên ngoài (Pèn, ngoay) gần cửa chính là nơi sinh hoạt của nam giới, tiếp khách, đặt bàn thở, bếp nấu nớc, nơi ngủ. Bên trong là nơi nấu nớng, dành cho phụ nữ. Bếp lửa dù bên trong hay bên ngoài đều là nơi linh thiêng, không mấy khi tắt lửa, là trung tâm sinh hoạt của gia đình. - Văn hóa tinh thần phong phú: 10 [...]... các dân tộc và ngôn ngữ nh hiện nay 16 Website: http://www.kilobooks.com Email :care@kilobook.com Do biên giới của Việt Nam và Trung Quốc gần nhau nên sự di c sang các vùng đất dễ dàng vì thế có chung một số tộc ngời Ngày nay, Trung Quốc và Việt Nam đều là quốc gia đa dân tộc, Trung Quốc có 56 dân tộc, Việt Nam có 54 dân tộc, các dân tộc này đều có nét đặc trng văn hóa khác nhau ở Việt Nam, dân tộc. .. trng văn hoá sản xuất Việt Nam * So sánh văn hóa Trung Quốc với Việt Nam Dân c Trung Quốc và dân c Việt Nam có cùng chung một nguồn gốc đó là chủng Nam á; có nhiều những nét đặc trng chung của ngời Nam á Sau thời kỳ đá mới cách đây khoảng 4000 năm, chủng Nam á chia thành một loạt các dân tộc bao gồm: Điền Việt (Vân Nam, Trung Quốc), Dơng Việt c trú Ban đầu nói các thứ ngôn ngữ nh: Man Khơmer, Việt. .. đặc trng văn hóa khác nhau ở Việt Nam, dân tộc Kinh là dân tộc chiếm đa số các chủ thể cố kết, hòa hợp các dân tộc ở Trung Quốc dân tộc Hán chiếm đa số và chủ thể cố kết các dân tộc - Sau khi phân tách thành hai nớc, Trung Quốc đã xâm chiếm Việt Nam nhiều lần và đô hộ Việt Nam trong vòng 1000 năm, nên văn hóa Việt Nam bị ảnh hởng nhiều nhiều bởi văn hóa Hán MụC LụC 17 ... chay, cới xin, hội hè, săn bắn tập thể Trên đây là một vài nét về đặc trng văn hóa của một số dân tộc tiêu biểu ở Việt Nam Qua đây, giúp chúng ta hình dung về những nét truyền thống, đặc trng, phong phú, đa dạng của văn hóa các dân tộc trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam 11 Website: http://www.kilobooks.com Email :care@kilobook.com Phần Ii Văn hoá sản xuất I Nông nghiệp, đánh cá, chăn nuôi 1 Nông nghiệp... của Việt Nam thời xa là các nớc Viễn Đông: Hồng Kông, Trung Hoa, Nhật Bản, Singapo, quần đảo Nam Dơng, ấn Độ Tóm lại, nền sản xuất của Việt Nam từ nông nghiệp, công nghiệp, thơng nghiệp từ xa đến nay mang đặc trng văn hoá Việt Nam, chúng chịu ảnh hởng mạnh mẽ từ điều kiện tự nhiên, tập quán sinh hoạt tới tâm lý dân tộc Cho nên, những hoạt động sản xuất này thấm đẫm một nền văn hoá Việt, tạo nên một đặc. .. chính của ngời dân Việt Nam Lúa gạo chiếm u thế lớn trong nông nghiệp thể hiện qua diện tích rộng lớn các ruộng lúa nớc so với tổng diện tích đất khai khẩn Văn hoá sản xuất của ngời Việt Nam là văn hoá sản xuất lúa nớc Văn hoá sản xuất, nhất là văn hoá sản xuất lúa nớc chịu tác động nhiều từ kinh tế tiểu nông, cơ cấu xã hội làng xóm, tính chất xã hội cộng đồng công xã và cơ cấu tâm lý dân tộc là cơ cấu... http://www.kilobooks.com Email :care@kilobook.com Có vai trò lớn trong bữa ăn của ngòi Việt Nam và hàng xuất khẩu của Việt Nam - Đánh cá biển : Hải sản của Việt Nam có sản lợng không nhiều nhng đa dạng Biển Việt Nam có nhiều giống cá ( trong đó có 250 đến 300 giống cá ăn đợc) cùng rất nhiều loại tôm, cua, loài thân mềm Tuy nhiên, ng dân Việt ít có khả năng đi biển và họ biết tổ chức nghiêm chỉnh việc đánh cá biển... nền văn hóa dân gian phong phú, đa dạng, độc đáo Ngoài ra ngời Mờng sáng tạo và lu truyền vốn ca dao dân ca cũng không kém phần độc đáo, nh hình thức sắc bùa, thờng, bọ meng, hát ví, hát dún gắn với các sinh hoạt văn hóa, trong đó có các yếu tố ngôn từ kết hợp với các hình thức diễn xớng và tạo hình ngời Mờng sáng tạo và lu truyền nhiều loại nhạc cụ Hiện ở nớc ta chỉ còn ngời Mờng và một số dân tộc. .. Đờng thủy: Phần lớn ngòi Việt đi lại và vận chuyển bằng đờng thuỷ Việt Nam có một mạng lới sông ngòi dày đặc nên ngời Việt cố gắng cải tạo các con sông để làm đờng đi lại trong nội địa Đối với việc đi lại bằng đờng biển thì ngời Việt không mạo hiểm đi ra xa bờ Giao thông giữa miền Bắc và miền Nam đợc thực hiện bằng cách men theo bờ biển qua các sông ngòi, kênh rạch, phà Ngời Việt tránh hết sức ra biển,... và quế Trên các cao nguyên miền Trung và miền Nam, có rừng thông tuyệt đẹp Các rừng miền Nam chỉ cung cấp ít gỗ quý, có những gỗ quý để làm nhà và làm đồ mộc: sao, cẩm, lai trắc, cẩm xe, cà chất Hơn nữa, rừng Việt Nam còn có những sản vật thứ yếu mh tre, mây, dây leo, cùi, lá cọ Chiếm vị trí đáng kể trong việc xây dựng và trang bị nhà cửa của ngời Việt Nam d Thuỷ Lợi Hoạt động sản xuất nông nghiệp . số tộc ngời. Ngày nay, Trung Quốc và Việt Nam đều là quốc gia đa dân tộc, Trung Quốc có 56 dân tộc, Việt Nam có 54 dân tộc, các dân tộc này đều có nét đặc trng văn hóa khác nhau. ở Việt Nam, dân. Vùng văn hóa Tây Bắc. - Vùng văn hóa Việt Bắc - Vùng văn hóa đồng bằng châu thổ Bắc Bộ. - Vùng văn hóa Trung Bộ. - Vùng văn hóa Tây Nguyên. - Vùng văn hóa Nam Bộ. Mỗi vùng đều có đặc trng văn hóa. tộc ngời, địa phơng còn ở trình độ phát triển chậm, mang nhiều nét đặc thù. PHầN I. ĐặC TRƯNG VĂN HóA i. Nguồn gốc dân tộc Việt Nam Vấn đề nguồn gốc dân tộc và làm rõ nguồn gốc dân tộc Việt Nam
- Xem thêm -

Xem thêm: đặc trưng văn hóa dân tộc việt nam, đặc trưng văn hóa dân tộc việt nam,

Từ khóa liên quan