0

Giải pháp đẩy mạnh hoạt động cho vay tài trợ xuất khẩu tại ngân hàng thương mại cổ phần đại á chi nhánh tam hiệp đến năm 2020_luận văn thạc sĩ quản trị kinh doanh

90 346 0
  • Giải pháp đẩy mạnh hoạt động cho vay tài trợ xuất khẩu tại ngân hàng thương mại cổ phần đại á chi nhánh tam hiệp đến năm 2020_luận văn thạc sĩ quản trị kinh doanh

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/02/2015, 14:22

1 PHẦN MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Hội nhập kinh tế thế giới đã mở ra nhiều cơ hội thuận lợi cho lĩnh vực kinh tế Việt Nam nói chung và lĩnh vực ngân hàng nói riêng phát triển mạnh mẽ hơn nữa, đồng thời với những cơ hội thuận lợi được mở ra thì cũng không ít những khó khăn và thách thức xuất hiện. Vì vậy mỗi quốc gia phải có những định hướng đúng đắn về con đường phát triển của đất nước mình. Thực tiễn phát triển kinh tế thế giới cho thấy xuất khẩu là một trong những lĩnh vực quan trọng trong hoạt động kinh tế của nhiều quốc gia trong đó có Việt Nam. Nhận thấy điều đó, chính phủ Việt Nam đăc biệt chú trọng hướng mạnh về xuất khẩu, hạn chế nhập siêu, thay nhập khẩu bằng những mặt hàng sản xuất trong nước có hiệu quả. Để đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu cần phải đa dạng hóa các mặt hàng, đồng thời phải xác định mặt hàng trọng tâm kết hợp với nâng cao chất lượng sản phẩm. Để làm được điều đó, với các doanh nghiệp không phải là điều đơn giản. Vì phải có sự đầu tư thích đáng về: công nghệ, quy trình sản xuất, máy móc thiết bị… Trong khi đó, vốn tự có của các doanh nghiệp không đủ để thực hiện được. Điều này đã đặt ra cho các doanh nghiệp một dấu chấm hỏi lớn là: “Vốn lấy từ đâu?”. Để giải quyết bài toán hóc búa này đòi hỏi phải có sự hỗ trợ của Đảng và Nhà Nước. Đặc biệt là hoạt động tài trợ vốn của các NHTM, nhận thấy được sự cần thiết đó ngân hàng TMCP Đại Á đã và đang có những chính sách hỗ trợ đắc lực cho các doanh nghiệp xuất khẩu trên địa bàn. Qua thời gian học tập, rèn luyện và được tiếp cận với thực tiễn sinh động của hoạt động kinh doanh tại ngân hàng TMCP Đại Á – Chi nhánh Tam Hiệp, tôi nhận thấy việc tìm hiểu, phân tích và nghiên cứu các giải pháp để đẩy mạnh hoạt động cho vay tài trợ xuất khẩu tại ngân hàng này là rất thực tế và cần thiết. Xuất phát từ những lý do trên tôi quyết định chọn đề tài: “Giải pháp đẩy mạnh hoạt động cho vay tài trợ xuất khẩu tại ngân hàng TMCP Đại Á – Chi nhánh Tam Hiệp đến năm 2020”. 2 2. Mục tiêu nghiên cứu Phân tích hiện trạng hoạt động cho vay tài trợ xuất khẩu tại ngân hàng TMCP Đại Á – Chi nhánh Tam Hiệp để đưa ra các giải pháp và kiến nghị nhằm đẩy mạnh hoạt động cho vay xuất khẩu tại Ngân hàng Đại Á – Chi nhánh Tam Hiệp. 3. Phương pháp nghiên cứu Sử dụng phương pháp điều tra khảo sát với 100 mẫu để làm cơ sở phân tích, đánh giá kết hợp với việc sử dụng các phương pháp như: phương pháp thống kê, phương pháp phân tích, phương pháp so sánh, phương pháp lôgic biện chứng, phương pháp thu thập thông tin, phương pháp quan sát. 4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu  Đối tượng nghiên cứu của đề tài là hoạt động cho vay tài trợ xuất khẩu của ngân hàng TMCP Đại Á – Chi nhánh Tam Hiệp.  Vì đối tượng nghiên cứu hạn hẹp nên phạm vi nghiên cứu của đề tài chỉ tập trung và đi sâu vào phân tích hiện trạng hoạt động cho vay xuất khẩu tại ngân hàng và đề ra các giải pháp để đẩy mạnh hoạt động cho vay tài trợ xuất khẩu tại ngân hàng. 5. Kết cấu luận văn Ngoài phần mở đầu và kết luận, luận văn gồm ba chương sau: Chương 1: Cơ sở lý luận về hoạt động cho vay tài trợ xuất khẩu của ngân hàng thương mại. Chương 2: Thực trạng hoạt động cho vay tài trợ xuất khẩu tại ngân hàng TMCP Đại Á – Chi nhánh Tam Hiệp. Chương 3: Giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động cho vay xuất khẩu của ngân hàng TMCP Đại Á – Chi nhánh Tam Hiệp. Ngoài ra, cuối bài luận văn còn có phần danh mục tài liệu tham khảo và phần phụ lục. 3 CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG CHO VAY TÀI TRỢ XUẤT KHẨU CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Lý luận cơ bản về hoạt động xuất khẩu 1.1.1 Khái niệm xuất khẩu Hoạt động “xuất khẩu là việc bán hàng hoá và dịch vụ cho nước ngoài nhằm thu lợi” trên cơ sở dùng tiền tệ làm phương tiên thanh toán, với mục tiêu là lợi nhuận. Tiền tệ ở đây có thể là ngoại tệ đối với một quốc gia hoặc với cả hai quốc gia. Mục đích của hoạt động này là thu được một khoản ngoại tệ dựa trên cơ sở khai thác lợi thế so sánh của từng quốc gia trong phân công lao động quốc tế. Khi việc trao đổi hàng hoá giữa các quốc gia đều có lợi thì các quốc gia đều tích cực tham gia mở rộng hoạt động này. Xuất khẩu là một hoạt động kinh doanh thu doanh lợi bằng cách bán sán phẩm hoặc dịch vụ ra khỏi biên giới của một quốc gia. “Hoạt động xuất khẩu là hoạt động bán hàng hóa của thương nhận Việt Nam với thương nhân nước ngoài theo các hợp đồng mua bán hàng hóa, bao gồm cả hoạt động tạm nhập tái xuất, tạm xuất tài nhập và chuyển khẩu hàng hóa”. Là một trong hai lĩnh vực của hoạt động ngoại thương. Xuất khẩu, trong lý luận thương mại quốc tế là việc bán hàng hóa và dịch vụ cho nước ngoài, trong cách tính toán cán cân thanh toán quốc tế theo IMF là việc bán hàng hóa cho nước ngoài. 1.1.2 Vai trò của hoạt động xuất khẩu đối với nền kinh tế 1.1.2.1 Đối với nền kinh tế Những năm đầu sau chiến tranh, hậu quả mà nó để lại cho đất nước và con người Việt nam thật là nặng nề. Việt nam trở thành một quốc gia có nền kinh tế trì trệ, kém phát triển theo chế độ tập trung bao cấp. Sau đó, thực hiện đường lối đổi mới và nhờ có đường lối đúng đắn của đảng đã làm thay đổi diện mạo của nước ta, từng bước đưa nước ta trở thành nền kinh tế thị trường theo định hướng Xã hội chủ nghĩa, tạo điều kiện cho các thành phần kinh tế cùng phát triển trong khuôn khổ của pháp luật nhà nước Việt Nam… Cho đến nay, nền kinh tế Việt Nam đã có những bước phát triển vượt bậc. Việt Nam đã có được một vị thế khá vững chắc trên thị trường quốc tế. Bên cạnh việc 4 ngày càng mở rộng quan hệ giao thương với các quốc gia trong khu vực và trên thế giới, nước ta đã gắn kết hai nội dung đổi mới và hội nhập với nhau. Nhận thấy được để phát triển kinh tế đất nước thì chỉ có con đường là phải mở rộng quan hệ thương mại quốc tế. Chính vì vậy, Đảng và Nhà nước ta đã quyết định mở cửa hội nhập với nền kinh tế thế giới, tiêu biểu là sự kiện Việt nam gia nhập tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) đã mang lại nhiều cơ hội và điều kiện thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu nước ta phát triển, đặc biệt là lấy xuất khẩu làm mũi nhọn của kinh tế đối ngoại. Việt nam đã tích cực thiết lập và mở rộng thị trường xuất khẩu theo hướng đa dạng hóa, đa phương hóa nền kinh tế đối ngoại. Hoạt động xuất khẩu là một trong những hoạt động ngoại thương của quốc gia có vai trò rất quan trọng, to lớn đến sự phát triển kinh tế của quốc gia. Chính hoạt động xuất khẩu đã đem lại nhiều lợi ích cho kinh tế Việt nam như sau: Một là, xuất khẩu tạo nguồn ngọai tệ giải quyết nạn khan hiếm ngoại tệ cho đất nước. Mấy năm vừa qua, sau khủng hoảng kinh tế thế giới năm 2007. Việt nam đã từng bước đẩy mạnh xuất khẩu, hạn chế nhập siêu thông qua việc tăng xuất khẩu sẽ giúp cho đất nước thu về một lượng ngoại tệ khá phong phú, đáp ứng được các nhu cầu ngoại tệ của hoạt động nhập khẩu và trả các khoản nợ nước ngoài. Qua đó, góp phần giúp nhà nước tránh được nạn khan hiếm ngoại tệ, tạo một nguồn thu ngoại tệ dồi dào cho nền kinh tế. Bên cạnh đó, tăng lượng dự trữ ngoại hối và cải thiện cán cân thanh toán của quốc gia. Hai là, xuất khẩu góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế đất nước. Thông qua xuất khẩu, để đáp ứng được nhu cầu ngày càng đa dạng và càng cao của thế giới. Nhiều ngành kinh tế mới dần dần xuất hiện, chú trọng vào những ngành sản xuất - kinh doanh có hàm lượng chất xám cao. Đồng thời, xuất khẩu góp phần thúc đẩy sản xuất trong nước tăng, số lượng sản phẩm và chất lượng ngày càng tăng, tạo công ăn việc làm cho nhân dân nhất là những lao động có trình độ thấp, giải quyết nạn thất nghiệp, từ đó nâng cao đời sống kinh tế cho nhân dân… 5 Nhờ xuất khẩu mà đất nước có nguồn thu ngọai tệ dồi dào, là cơ sở cho hoạt động kinh doanh ngoại hối của ngân hàng thương mại cũng như các hoạt động mua bán, trao đổi ngoại tệ diễn ra sôi động hơn. Ba là, xuất khẩu nâng cao vị thế của quốc gia trên trường quốc tế. Một quốc gia biết định hướng chiến lựơc xuất khẩu của mình một cách đúng đắn sẽ tạo điều kiện cho quốc gia đó đưa hàng hóa của mình thâm nhập vào một thị trường rộng lớn và đầy tiềm năng phát triển -Thị trường thế giới. Từ đó nâng cao được vị thế của quốc gia đối với các nước trong khu vực nói riêng và thế giới nói chung, tạo cơ hội cho hợp tác đầu tư song phương, đa phương giữa Việt Nam và thế giới. Một ví dụ điển hình là Trung Quốc. Hàng hóa của quốc gia này ở khắp mọi nơi trên Thế giới với đủ loại mẫu mã, giá cả và chất lượng phù hợp. Cùng với khuyến khích xuất khẩu Trung Quốc thực hiện cơ chế đấu thầu xuất khẩu. Chủ trương đấu thầu càng thu hút được nhiều doanh nghiệp tham gia và mang lại nhiều lợi ích. Trung Quốc đã tự khẳng định bản thân bằng cách đã vượt qua Nhật Bản – siêu cường quốc kinh tế để trở thành nền kinh tế lớn thứ hai thế giới sau Hoa Kỳ. 1.1.2.2 Đối với các doanh nghiệp xuất khẩu Một là, cơ hội cho các doanh nghiệp xuất khẩu phát triển. Những năm vừa qua, các doanh nghiệp xuất khẩu việt nam đã được Đảng và chính phủ hết sức quan tâm. Nhà Nước đã ban hành rất nhiều chính sách khuyến khích và ưu đãi cho các doanh nghiệp xuất khẩu phát triển như: Chính sách hỗ trợ xuất khẩu, xúc tiến thương mại, chính sách thuê đất… Đặc biệt là “chính sách hỗ trợ tài chính cho các doanh nghiệp xuất khẩu”. Tạo môi trường kinh tế pháp lý thuận lợi, đtôi lại nhiều cơ hội đầu tư góp phần quan trọng vào việc thúc đẩy hoạt động xuất khẩu của các doanh nghiệp Việt nam. Thời gian gần đây, các cơ chế, chính sách của các Tổ chức tín dụng được sữa đổi thường xuyên để phù hợp với cơ chế thị trường. Chính vì sự nỗ lực thay đổi đó đã làm cho các hình thức tài trợ đối với doanh nghiệp xuất khẩu đã không ngừng được hòan thiện hơn giúp ích cho các doanh nghiệp xuất khẩu nhiều hơn trong việc tiếp cận các nguồn tài chính từ các NHTM, 6 quỹ hỗ trợ phát triển, ngân hàng phát triển việt nam Để đảm bảo đủ điều kiện thực thi các dự án của bản thân doanh nghiệp và mang lại kết quả kinh doanh tốt hơn. Hai là, thách thức, khó khăn cho các doanh nghiệp xuất khẩu. Những năm qua, mặc dù nhà nước rất quan tâm đến việc hỗ trợ xuất khẩu cho các doah nghiệp xuất khẩu. Nhưng thực tế các doanh nghiệp xuất khẩu vẫn còn gặp phải rất nhiều thách thức và khó khăn, đó chính là: Các doanh nghiệp chưa có hàng xuất khẩu không được trợ cấp theo quy định, mặc dù doanh nghiệp đó có triển vọng xuất khẩu. Đối tượng được tài trợ chủ yếu là các doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp nhà nước. Các doanh nghiệp vừa và nhỏ, do tiềm lực tài chính hạn chế, tài sản thế chấp có hạn…nên thường không được tài trợ do không đủ điều kiện nhận tài trợ. Quá trình xét duyệt còn phức tạp nên các doanh nghiệp vẫn còn rất khó khăn để tiếp cận được nguồn tài trợ xuất khẩu. 1.2 Hoạt động tín dụng tài trợ xuất khẩu của ngân hàng thương mại 1.2.1 Lý luận tín dụng tài trợ xuất khẩu của ngân hàng thương mại Tài trợ xuất khẩu là các gói sản phẩm hỗ trợ hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp xuất khẩu. “Là việc chính phủ dành cho doanh nghiệp xuất khẩu những ưu đãi mà trong điều kiện thông thường doanh nghiệp không thể có được”. Tài trợ xuất khẩu cung cấp các giải pháp tài chính về vốn để mua sắm các thiết bị lớn cho các khách hàng trên khắp thế giới thông qua các tổ chức Tín dụng xuất khẩu (Export Credit Agencies – ECA). Là sản phẩm tín dụng hỗ trợ cho các doanh nghiệp xuất khẩu thông qua việc cho vay, nhằm đáp ứng nhu cầu bổ sung vốn lưu động để thu mua, sản xuất gia công hàng xuất khẩu. 1.2.2 Khái niệm tài trợ xuất khẩu của ngân hàng thương mại Tài trợ xuất khẩu của ngân hàng thương mại là một hình thức tài trợ thương mại, kì hạn gắn với thời gian thực hiện thương vụ xuất khẩu, đối tượng nhận tài trợ là các doanh nghiệp xuất khẩu trực tiếp hoặc ủy thác; giá trị tài trợ thường ở mức vừa và lớn. Tài trợ xuất khẩu là một bộ phận trong tài trợ ngoại thương của ngân hàng. 7 Nghiệp vụ tài trợ xuất khẩu bao gồm hỗ trợ về tài chính cùng với thủ tục giấy tờ liên quan để doanh nghiệp xuất khẩu có thể thực hiện nghĩa vụ của mình trong hợp đồng mua bán hàng hóa. Giúp cho nhà xuất khẩu có được tiền ngay để đáp ứng nhu cầu trong hoạt động sản xuất kinh doanh của mình. Tài trợ ngoại thương bao gồm các hoạt động mang tính chất tài trợ của ngân hàng nhằm đáp ứng nhu cầu đặc thù về tài chính và uy tín trong kinh doanh của các doanh nghiệp xuất khẩu và nhập khẩu trong quá trình giao dịch ngoại thương. Đối với bên xuất khẩu đó là quá trình thu gom hàng xuất khẩu, mua vật tư nguyên liệu để sản xuất, đầu tư nâng cao chất lương sản phẩm dịch vụ xuất khẩu…hoặc giai đoạn bảo hành, bảo trì đối với các dự án xuất khẩu máy móc hoặc xây dựng cơ xưởng ở nước ngoài. 1.2.3 Đối tượng được tài trợ xuất khẩu Các doanh nghiệp đang hoạt động kinh doanh hợp pháp tại Việt Nam. Đối tượng tài trợ xuất khẩu là những nhu cầu vốn tạm thời thiếu hụt của khách hàng trong quá trình kinh doanh xuất khẩu (quá trình thu gom hàng cũng như chế biến hàng hóa chuẩn bị xuất khẩu), nhất là đối với những khách hàng là các tổ chức xuất khẩu lớn có uy tín, có những hợp đồng xuất khẩu liên tục, thường có nhu cầu vốn ngay để tiếp tục sản xuất kinh doanh bình thường. Khách hàng để nhận được tài trợ phải thỏa mãn các điều kiện sau: - Doanh nghiệp phải được phép kinh doanh xuất khẩu. - Có tình hình tài chính lạnh mạnh, ưu tiên doanh nghiệp có báo cáo tài chính được kiểm toán độc lập. - Có uy tín trong ngành xuất khẩu, có thị trường xuất khẩu ổn định. Ban lãnh đạo doanh nghiệp có năng lực điều hành và kinh nghiệm trong ngành hàng xuất khẩu. - Có giấy chứng nhận tiêu chuẩn ngành phù hợp với quy định của ngành hàng và quốc gia nhập khẩu. - Có bảo lãnh của chủ sở hữu doanh nghiệp đối với trách nhiệm trả nợ của doanh nghiệp theo quy định của ngân hàng. - Nếu doanh nghiệp không có chức năng kinh doanh xuất khẩu thì phải có hợp đồng ủy thác xuất khẩu. 8 - Dự án phải có hiệu quả kinh tế, xác định được nguồn trả nợ, kết quả sản xuất kinh doanh của khách hàng không bị lỗ, không có nợ quá hạn ngân hàng. 1.2.4 Vai trò tài trợ xuất khẩu của ngân hàng thương mại Với hoạt động xuất khẩu ngày càng đa dạng, phức tạp và có sự cạnh tranh gay gắt, vai trò hỗ trợ của các ngân hàng thương mại là cực kỳ quan trọng. - Một là, hỗ trợ về nguồn lực tài chính cho doanh nghiệp xuất khẩu phát triển. Doanh nghiệp có nhu cầu vốn lưu bổ sung động để mua hàng hoá, nguyên vật liệu phục vụ cho quá trình sản xuất thành phẩm trước khi xuất khẩu. Giúp cho các doanh nghiệp xuất khẩu không đánh mất cơ hội kinh doanh, từ chối các đơn hàng xuất khẩu chỉ vì lý do tài chính. Đồng thời mở rộng sản xuất kinh doanh, mở rộng thị trường. Bên cạnh đó, còn mang lại một nguồn thu nhập: lãi và phí dịch vụ hấp dẫn cho ngân hàng. - Hai là, gia tăng thị phần hàng hóa của nước ta trên thị trường thế giới, nâng cao vị thế của hàng hóa Việt nam. - Ba là, khuyến khích và thúc đẩy các ngành kinh tế phát triển đặc biệt là các ngành công nghiệp phụ trợ. Thúc đẩy tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Luôn đảm bảo sự cân đối trong cán cân thanh toán quốc tế. - Bốn là, đổi mới và hiện đại hóa các trang thiết bị và khoa học công nghệ trong công nghiệp sản xuất. - Năm là, hoạt động xuất khẩu góp phần cải thiện và nâng cao đời sống của nhân dân. Tóm lại: Các ngân hàng không ngừng hỗ trợ về mặt tài chính (cấp tín dụng) để hoàn tất nghĩa vụ thanh tóan và sản xuất trong quan hệ kinh tế đối ngoại mà còn hỗ trợ về mặt kỹ thuật, đảm bảo các quá trình thanh toán cho những hoạt động chu chuyển với nước ngoài, đồng thời đảm nhận những rủi ro gắn liền với những hoạt động đó. Với những hợp đồng xuất khẩu có giá trị lớn và vừa, vốn lưu động của khách hàng thường là không đủ để thực hiện hợp đồng, họ sẽ nhờ đến nguồn vốn của ngân hàng thông qua việc tài trợ. Ngân hàng khi đó sẽ vừa đóng vai trò ngân hàng phục vụ nhà xuất khẩu, vừa là ngân hàng tài trợ cho việc thực hiện hợp đồng. Điều này đã đóng góp ngày càng lớn vào thu nhập quốc gia và điều quan trọng hơn là hoạt động 9 tài trợ này đã thúc đẩy việc xuất khẩu hàng hóa, mang lại một nguồn thu nhập lớn cho quốc gia, tạo điều kiện cho sự phát triển kinh tế đất nước. 1.2.5 Các hình thức tài trợ xuất khẩu (Quy chế tín dụng hỗ trợ xuất khẩu – số 133/2001/QĐ-TTg) 1.2.5.1 Tín dụng hỗ trợ xuất khẩu trung và dài hạn Gồm ba phần chính: cho vay đầu tư trung và dài hạn, hỗ trợ lãi suất sau đầu tư và bảo lãnh tín dụng đầu tư 10 [...]... - Chi nhánh Tam Hiệp 22 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TÀI TRỢ XUẤT KHẨU TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẠI Á - CHI NHÁNH TAM HIỆP 2.1 Khái quát về ngân hàng Đại Á - Chi nhánh Tam Hiệp 2.1.1 Giới thiệu chung về Ngân hàng Đại Á - Chi nhánh Tam Hiệp 2.1.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển của ngân hàng TMCP Đại Á Ngân hàng TMCP Đại Á (Daiabank) được thành lập và đi vào hoạt động từ ngày 30/07/1993, là ngân hàng. .. hưởng đến hoạt động cho vay tài trợ xuất khẩu Dựa trên quy chế hỗ trợ tín dụng xuất khẩu để khái quát về tín dụng hỗ trợ xuất khẩu Với những lý luận cơ bản về tài trợ xuất khẩu được trình bày trong chương 1 sẽ góp phần làm nền tảng để đi sâu nghiên cứu hoạt động tài trợ xuất khẩu tại Daiabank - Chi nhánh Tam Hiệp ở chương 2 Từ đó tìm ra giải pháp đẩy mạnh hoạt động cho vay tài trợ xuất khẩu tại Daiabank... động kinh doanh tại ngân hàng Đại Á - Chi nhánh Tam Hiệp năm 2009-2011 32 (Nguồn: Bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2009, 2010, 2011 của Ngân hàng TMCP Đại Á - Chi nhánh Tam Hiệp) Do chịu tác động của vấn đề khủng hoảng kinh tế toàn cầu, năm 2008 là năm cực kỳ khó khăn trong hoạt sản xuất kinh doanh dịch vụ đối với tất cả các doanh nghiệp nói chung và hệ thống ngân hàng nói riêng tại Việt... của ngân hàng Thứ năm, phòng ngân quỹ: có trách nhiệm quản lý an toàn kho quỹ, quản lý tiền mặt theo quy định của ngân hàng nhà nước - Ứng và thu tiền cho các bộ phận khác… Thứ sáu, phòng rủi ro: tính toán và tham mưu cho ban giám đốc về việc quản lý rủi ro của chi nhánh, quản lý và xử lý các khoản nợ có vấn đề 2.1.2 Vài nét về hoạt động kinh doanh của chi nhánh Ngân hàng Đại Á Chi nhánh Tam Hiệp - Kinh. .. : Tài liệu nội bộ phòng khách hàng) Thứ nhất, ban giám đốc: gồm giám đốc và phó giám đốc, có trách nhiệm điều hành mọi hoạt động của ngân hàng theo quy định của ngân hàng Ký kết các hợp đồng liên quan đến hoạt động kinh doanh Bổ nhiệm nhân sự cho các phòng ban, kiểm tra, đánh giá tất cả các hoạt động của các phòng ban kinh doanh của ngân hàng - Giám đốc: có trách nhiệm ngoại giao với các doanh nghiệp... nam bị tác động mạnh mẽ trước những thay đổi khó lường của kinh tế, chính trị thế giới lẫn trong nước Chi nhánh Tam Hiệp từ khi thành lập tới nay luôn hoạt động có hiệu quả, vốn huy động tăng vững chắc hằng năm Chi nhánh đã có nhiều nỗ lực, đề ra giải pháp tích cực để duy trì hoạt động kinh doanh có hiệu quả Bảng 2.2: Báo cáo tình hình huy động vốn của ngân hàng TMCP Đại Á – Chi nhánh Tam Hiệp 2009... toán Tính cuối năm 2011 tổng số nhân viên của Chi nhánh là 83 người 2.1.1.3 Nghiệp vụ hoạt động của chi nhánh 27 Sơ đồ 2.3: Sơ đồ tổ chức hoạt động của chi nhánh 28 GIÁM ĐỐC PHÓ GIÁM ĐỐC PHÓ GIÁM ĐỐC PHÒNG HÀNH CHÁNH PHÒNG KHÁCH HÀNG PGD TAM PHƯỚC PGD LONG BÌNH TÂN PHÒNG KẾ TOÁN PHÒNG NGÂN QUỸ PGD LONG THÀNH PHÒNG RỦI RO PGD NHƠN TRẠCH Sơ đồ 2.4: Sơ đồ bộ máy tổ chức hoạt động của chi nhánh Tam Hiệp. .. vốn huy động Tiền gửi Năm 2010 Năm 2011 Giá trị Chỉ tiêu Năm 2009 Giá trị Giá trị (+/-) % (+/-) % 150 186 304 36 24 118 63.44 95.649 130.276 216.441 34.627 36.2 86.165 66.14 34 doanh nghiệp Tiền gửi cá nhân 54.351 55.724 87.559 1.373 2.53 31.835 57.71 (Nguồn: Bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2009, 2010, 2011 của ngân hàng Đại Á - Chi nhánh Tam Hiệp) Tình hình huy động của ngân hàng năm 2009-2011... Tín Nghĩa Tháng 3 năm 2003 khai trương PGD Tam Phước tại huyện Long Thành, Đồng Nai 23 Đại Á Ngân hàng đạt được thành công trong lĩnh vực tài trợ vốn cho các hộ dân doanh (sản xuất, thương mại, dịch vụ, nông nghiệp), doanh nghiệp vừa và nhỏ, đặc biệt cho vay tiêu dùng, xây dựng nhà ở và sửa chữa nhà ở 2004 - Ngân hàng Đầu tư Phát triển Chi nhánh Đồng Nai hợp đồng liên kết hỗ trợ Đại Á Ngân hàng trong... danh mục mặt hàng do Thủ tướng Chính phủ quy định - Các hình thức cho vay Một là, cho vay trước khi giao hàng Các đơn vị được vay vốn ngắn hạn để mua nguyên, vật liệu và các yếu tố sản xuất để thực hiện hợp đồng xuất khẩu 17 Mức cho vay không quá 80% giá trị L/C hoặc không quá 70% giá trị hợp đồng xuất khẩu Đối với những mặt hàng xuất khẩu theo hạn ngạch thì mức cho vay tối đa bằng trị giá hàng hóa còn . hoạt động cho vay tài trợ xuất khẩu tại ngân hàng TMCP Đại Á – Chi nhánh Tam Hiệp. Chương 3: Giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động cho vay xuất khẩu của ngân hàng TMCP Đại Á – Chi nhánh Tam Hiệp. . hoạt động kinh doanh tại ngân hàng TMCP Đại Á – Chi nhánh Tam Hiệp, tôi nhận thấy việc tìm hiểu, phân tích và nghiên cứu các giải pháp để đẩy mạnh hoạt động cho vay tài trợ xuất khẩu tại ngân. được nguồn tài trợ xuất khẩu. 1.2 Hoạt động tín dụng tài trợ xuất khẩu của ngân hàng thương mại 1.2.1 Lý luận tín dụng tài trợ xuất khẩu của ngân hàng thương mại Tài trợ xuất khẩu là các gói sản
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải pháp đẩy mạnh hoạt động cho vay tài trợ xuất khẩu tại ngân hàng thương mại cổ phần đại á chi nhánh tam hiệp đến năm 2020_luận văn thạc sĩ quản trị kinh doanh, Giải pháp đẩy mạnh hoạt động cho vay tài trợ xuất khẩu tại ngân hàng thương mại cổ phần đại á chi nhánh tam hiệp đến năm 2020_luận văn thạc sĩ quản trị kinh doanh, Giải pháp đẩy mạnh hoạt động cho vay tài trợ xuất khẩu tại ngân hàng thương mại cổ phần đại á chi nhánh tam hiệp đến năm 2020_luận văn thạc sĩ quản trị kinh doanh

Từ khóa liên quan