0

một số biện pháp khai thác cái đẹp trong thơ trữ tình xuân diệu

77 605 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/02/2015, 21:33

Một số biện pháp khai thác cái đẹp trong thơ trữ tình Xuân Diệu Phạm Thị Nghê - Văn 4B - K 48 Phần mở đầu "Đẹp đối với chúng ta cần thiết nh ánh sáng, nh khí trời, nh cơm ăn áo mặc. Đẹp là một điều chúng ta gặp hàng ngày" - Vũ Kiêu - I. Lí do chọn đề tài 1. Lý do khách quan Xuân Diệu là nhà thơ tiêu biểu cho phong trào Thơ Mới giai đoạn 1930 - 1945. Ông hoàng của thơ tình ấy đã đốt lòng ham muốn của mình thành ngọn lửa tình yêu không bao giờ tắt. Trớc sau, Xuân Diệu luôn luôn thể hiện cái tôi trữ tình khao khát giao cảm của một tâm hồn cô đơn, của một tấm lòng "đìu hiu nh dặm khách" . Thơ ông đã thể hiện một quan điểm mới mẻ và độc đáo về cái đẹp. Cái đẹp trong thơ trữ tình Xuân Diệu là sự kết tinh cái đẹp của tinh thần dân tộc và cái đẹp của thời đại. Vẻ đẹp con ngời và cuộc sống trần thế đã khơi nguồn cho mọi cảm hứng sáng tạo trong thơ ông. Chính điều đó đã góp phần nâng cao và khẳng định vị trí lớn lao của Xuân Diệu trong nền văn học Việt Nam thế kỉ XX. Cái đẹp trong thơ trữ tình Xuân Diệu là cái đẹp của lý tởng thẩm mỹ, bắt nguồn từ sự phong phú, hội nhập trong hồn thơ muôn hình vạn trạng của sự sống, những say đắm tha thiết cha từng có ở chốn "nớc non lặng lẽ này". Đó là cái đẹp của sự trau chuốt nghệ thuật, thể hiện qua những ph- ơng thức phản ánh cuộc sống một cách nhuần nhuyễn có sự kết hợp Đông - Tây, kim - cổ và tạo nên một phong cách "mới nhất trong các nhà Thơ Mới". Cái đẹp mang tính lịch sử xã hội là cái đẹp khơi dậy ý thức cá nhân 11 Một số biện pháp khai thác cái đẹp trong thơ trữ tình Xuân Diệu Phạm Thị Nghê - Văn 4B - K 48 của cái tôi độc đáo trong thơ trữ tình Xuân Diệu 1930 - 1945. Cái đẹp có sức mạnh cản hoá và làm say đắm lòng ngời mọi thế hệ. Tác phẩn của Xuân Diệu chiễm số lợng khá lớn trong chơng trình văn lớp 11 nhng việc đánh giá thơ trữ tình Xuân Diệu cũng cha thống nhất và mới chỉ là những định hớng ban đầu. Vì thế để hớng cho học sinh tiếp cận và tìm hiểu cái hay cái đẹp của thơ trữ tình Xuân Diệu trong nhà trờng đạt hiệu quả cao là vấn đề khá phức tạp đối với ngời thầy. Hiện nay, do yêu của cải cách, môn văn cần phải có sự đổi mới về ph- ơng pháp dạy - học văn nói chung và giảng dạy thơ trữ tình Xuân Diệu ở nhà trờng THPT nói riêng nhằm nâng cao hiệu quả giáo dục t tởng và giáo dục thẩm mỹ cho học sinh. Bởi vậy, thơ trữ tình Xuân Diệu đợc đa vào THPT đều là những tác phẩm độc đáo cả về nghệ thuật và nội dung, có nhiều điểm mới lạ trong cách cảm nhận về cuộc sống, trong cách biểu hiện về con ngời. Do đó, dạy học thơ trữ tình Xuân Diệu không phải là dễ, đặc biệt hớng học sinh cảm nhận đợc cái đẹp trong thơ ông là một điều khã phức tạp, đòi hỏi ngời thầy phải dày công nghiên cứu, phải tìm tòi những biện pháp thích hợp, những kỹ năng cần thiết trong quá trình giảng dạy. 2. Lý do chủ quan Tôi rất thích thơ trữ tình Xuân Diệu ngay từ những năm còn ngồi trên ghế nhà trờng phổ thông. Khi học tại khoa Ngữ Văn ĐHSP Hà Nội, tôi mong muốn góp phần nhỏ bé của mình vào quá trình giảng dạy có hiệu quả thơ trữ tình Xuân Diệu vào trơng THPT. ở bản luận văn này, chúng tôi muốn đa ra một cách hiểu, một hớng khai thác mới đối với thơ trữ tình Xuân Diệu. Đó là việc đề xuất "Một số biện pháp khai thác cái đẹp trong thơ trữ tình Xuân Diệu dạy ở nhà trờng THPT hiện nay". Tuy nhiên, với phạm vi hạn hẹp của một luận văn tốt nghiệp, chúng chỉ có ý đinh bớc đầu tìm hiểu và định ra phơng hớng khai thác với mục đích phục vụ cho việc dạy học Thơ Mới nói chung và khai thác cái đẹp trong thơ trữ tình Xuân Diệu nói riêng ở nhà trờng trung học phổ thông nhằm nâng cao hiệu quả và chất lợng học tập của học sinh. 22 Một số biện pháp khai thác cái đẹp trong thơ trữ tình Xuân Diệu Phạm Thị Nghê - Văn 4B - K 48 II. lịch sử vấn đề Trong quá trình nghiên cứu đề tài này, chúng tôi đã tìm hiểu và tiếp thu những công trình nghiên cứu mỹ học, lý luận văn học và phơng pháp dạy học văn để khẳng định phạm trù cái đẹp, đặc biệt là cái đẹp trong thơ trữ tình Xuân Diệu dạy ở nhà trờng THPT hiện nay. 1. Tìm hiểu một số công trình nghiên cứu cái đẹp với t cách là một phạm trù cơ bản của mỹ học Để khẳng định phạm trù cái đẹp trong sự vận động đa dạng của ý thức thẩm mỹ, chúng tôi đã tìm thấy tập luận văn nổi tiếng của Tsecnsepxki : "Quan hệ thẩm mỹ của nghệ thuật đối với hiện thực" (1855). Tập luận văn này nghiên cứu cái đẹp trong mối quan hệ với hiện thực cuộc sống. Tsecn- sepxki đã khẳng định: "Cái đẹp là sự sống. Một sinh thể đẹp là qua chúng, ta nhìn thấy cuộc sống đúng theo quan niệm của ta.". Cuốn "Nguyên lý mỹ học Marx - Lênin" (1963) của Viện Hàn Lâm khoa học Liên xô đã đề cập tới cái đẹp của hình tợng nghệ thuật, của nội dung và hình thức trong các loại hình và thể loại nghệ thuật. Các công trình " Cái đẹp - một giá trị" (Đỗ Huy), "Mỹ học Marx - Lê nin" (Vũ Minh Tâm), "Đẹp" ( Vũ Kiêu), "Tìm hiểu mỹ học Marx - Lê nin" (Hoài Lam) cho rằng cái đẹp trong tác phẩm văn học chính là cái sự phản ánh cuộc sống sinh động, trân thực. Cái đẹp đó " Gắn với chiều sâu thẳm vốn chứa đựng ý nghĩa rõ ràng, vốn mang tính khát vọng yêu cầu giải đáp". Dựa vào những định hớng nêu trên, bản luận văn sẽ tập trung tìm hiểu và khai thác cái đẹp theo quan niệm cái đẹp là một chỉnh thể thống nhất hài hòa mang tính thẩm mỹ trong mối quan hệ giữa nội dung và hình thức 33 Một số biện pháp khai thác cái đẹp trong thơ trữ tình Xuân Diệu Phạm Thị Nghê - Văn 4B - K 48 nghệ thuật, trong đó chú trọng những " thông tin thẩm mỹ" có sức lay động lòng ngời. 2. Tìm hiểu một số công trình nghiên cứu về thơ Xuân Diệu Xuân Diệu - " một hiện tợng đặc biệt của thơ ca Việt Nam "` 1 . Nói đến Xuân Diệu tức là nói đến thi sĩ đã thực sự mang đến cái hay, cái đẹp, cái mới cho Thơ Mới, khẳng định sự thắng lợi của Thơ Mới. Bởi vậy, Xuân Diệu đã " lọt vào mắt xanh" của rất nhiều nhà nghiên cứu: Nghiên cứu về giai đoạn sáng táp của nhà thơ trớc và sau Cách mạng Tháng Tám (1945) có các công trình của Hà Minh Đức, Mã Giang Lân, Thép Mới, Vũ Ngọc Phan. Nghiên cứu về cái đẹp trong nội dung thơ Xuân Diệu có các công trình của: Thế Lữ, Hoài Thanh, Phan Cự Đệ, Nam Chi, Nguyễn Đăng Mạnh, Nguyễn Hoành Khung Nghiên cứu về cái đẹp trong nghệ thuật thơ Xuân Diệu có các công trình: Thế Lữ, Lu Trọng L, Hoài Thanh, Vũ Quần Phơng Nhìn chung, các tác giả đều khẳng định giá trị và nét đẹp độc đáo của thơ trữ tình Xuân Diêu, đồng thời đề cao giá trị nhân bản, niền khát khao giao cảm với đời, ý thức cá nhân đợc phát triển cao độ và những cách tân nghệ thuật lớn lao trong thơ ông. Tuy nhiên, còn ít công trình nghiên cứu thơ Xuân Diệu một cách qui mô mà chủ yếu là những bài viết ngắn, tuỳ 44 Một số biện pháp khai thác cái đẹp trong thơ trữ tình Xuân Diệu Phạm Thị Nghê - Văn 4B - K 48 theo cảm hứng của nhà nghiên cứu, và chỉ dừng ở nghiên cứu, giới thiệu tác giả tác phẩm, đánh giá phẩm bình về t tởng nghệ thuật, cảm xúc trong thơ trữ tình Xuân Diệu. Một số ngời còn có cái nhìn cha đúng về cái đẹp trong quan điểm sống của Xuân Diệu. Vĩnh Xơng trong " Tạp chí đất Việt" (tháng 4 - 1986), Uyên Thao trong " Tạp chí giáo dục phổ thông" (số 72 năm 1960) và Phan Cự Đệ trong " Phong trào Thơ Mới" (Nhà xuất bản KHXH - 1982) cho rằng: " Thái độ tha thiết và sự vội vàng gấp gáp trong thơ Xuân Diệu là biểu hiện của tình yêu vị kỉ và phủ nhận cuộc đời" 3. Tìm hiểu một só công trình nghiên cứu về phơng pháp dạy học thơ trữ tình Xuân Diệu ở nhà trờng THPT. Mấy năm gần đây " vấn đề Xuân Diệu" đã đợc nhiều ngời nhắc đến, đặc biệt đã có một số công trình nghiên cứu về phơng pháp giảng dạy thơ trữ tình Xuân Diệu ở trờng phổ thông. ở những công trình nghiên cứu này, các tác giả đã đề cập đến việc khai thác cái đẹp thuộc hình thức cũng nh cái đẹp trong nội dung, t tởng của thơ trữ tình Xuân Diệu: Cuốn " Dạy văn, dạy cái hay cái đẹp" của Nguyễn Duy Bình (NXB - GD Hà Nội - 1983) Cuốn " Cảm thụ văn học, giảng dạy văn học" của Phan Trọng Luận (NXB GD Hà Nội - 1983) Cuốn " Thơ với lời bình" của Vũ Quần Phơng (NXB - GD - 1990) 55 Một số biện pháp khai thác cái đẹp trong thơ trữ tình Xuân Diệu Phạm Thị Nghê - Văn 4B - K 48 Cuốn " Những bài văn hay và khó" của Nguyễn Đăng Mạnh, Trần Đăng Xuyền (NXB - Giáo dục - 1996) Cuốn " Thiết kế bài học tác phẩm văn chơng" tập I - tập II của Phan Trọng Luận (chủ biên) (Nhà xuất bản Giáo Dục 1996) Mặc dù các công trình nghiên cứu trên chỉ nghiên cứu Xuân Diệu ở mức độ nhỏ nhng đã gợi ý cho ngời viết về một số vấn đề lý luận để làm chỗ dựa đề ra một số biện pháp khai thác vấn đề trong thơ trữ tình Xuân Diệu dạy ỏ nhà trờng hiện nay. Việc dạy học thơ Xuân Diệu đã đợc đề cập đến ở nhiều góc độ nhng việc khai thác cái đẹp trong thơ trữ tình Xuân Diệu thì ít ngời chú ý đến. Bài luận văn này chúng tôi mạnh dạn đa ra một số quan điểm và một số biện pháp khai thác cái đẹp trong thơ trữ tình Xuân Diệu dạy ở nhà trờng THPT , đồng thời lấy t tởng " Mỹ học là đạo đức học trong tơng lai" (M. Goorki) 1 làm kim chỉ nan cho các luận điểm của mình. III. Phạm vi đề tài - Thơ trữ tình Xuân Diệu có trữ lợng đồ sộ và " đề tài Xuân Diệu" cũng là đề tài phong phú gợi nhiều sự tìm tòi, suy nghĩ, đánh giá. Phải nói với số l- 66 Một số biện pháp khai thác cái đẹp trong thơ trữ tình Xuân Diệu Phạm Thị Nghê - Văn 4B - K 48 ợng thơ đồ sộ (hơn 500 bài thơ tình), Xuân Diệu thực sự là " ngôi sao sáng trên bầu trời văn học Việt Nam" (Nguyễn Bùi Vợi). Nhng trong phạm vi luận văn này, chúng tôi chủ nghiên cứu các bài thơ của Xuân Diệu đợc tuyển chọn trong chơng trình lớp 11 THPT ( sách chỉnh lý 2000) và đề xuất các biện pháp khai thác cái đẹp trong các bài thơ đó theo quan điểm của phơng pháp dạy học văn mới. Đồng thời tiến hành thực nghiệm ở một bài thơ cụ thể. - Đối tợng nghiên cứu: + Quá trình dạy học ba bài thơ: " Vội vàng", "Đây mùa thu tới", "Thơ duyên". + Học sinh tiến hành thực nghiệm: Lớp 11 A3, 11 A1 THPT Ninh Giang - Hải Dơng. + Học sinh lớp 11 Văn, Toán trờng Năng khiếu Hải Dơng. IV. Mục đích, nhiệm vụ của đề tài 1. Mục đích: Chúng tôi tiến hành luận văn này mong muốn góp sức mình vào quá trình tìm ra con đờng, cách thức dạy học thơ trữ tình Xuân Diệu ở trờng trung học phổ thông đạt hiệu quả cao, cụ thể hoá những phơng pháp dạy học văn nói chung vào việc dạy học thơ trữ tình Xuân Diệu nhằm giúp học 77 Một số biện pháp khai thác cái đẹp trong thơ trữ tình Xuân Diệu Phạm Thị Nghê - Văn 4B - K 48 sinh nhận thức một cách sâu sắc thơ trữ tình Xuân Diệu. Ngoài ra, ngời viết còn nhằm: - Tìm hiểu cái hay, cái đẹp trong thơ trữ tình Xuân Diệu với t cách là một chỉnh thể thống nhất, toàn vẹn giữa nội dung đẹp và hình thức đẹp. - Xây dựng và phát triển khuynh hớng nghiên cứu " hiện tợng Xuân Diệu" từ góc độ mỹ học 2. Nhiệm vụ của đề tài: Trên cơ sở nghiên cứu lý thuyết về cái đẹp, nghiên cứu cái đẹp trong thế giới nghệ thuật thơ trữ tình Xuân Diệu nói chung và thể hiện cụ thể trong ba bài thơ đợc tuyển chọn trong chơng trình lớp 11, ngời viết mong muốn tìm ra những phơng pháp, biện pháp dạy học thơ phù hợp với từng bài nhằm nâng cao hiệu quả dạy thơ trữ tình Xuân Diệu ở trờng phổ thông. Trên cơ sở nghiên cứu các biện pháp khai thác cái đẹp trong thơ trữ tình Xuân Diệu, tác giả luận văn muốn soạn thể nghiệm bài " Vội vàng" với mục đích để dạy học sinh theo định hớng của đề tài, giúp cho họ thực sự hiểu đợc cái hay cái đẹp trong thơ trữ tình Xuân Diệu, nhận thức con ngời Xuân Diệu trong cuộc sống, qua đó nhận thức đợc quan niệm đầy tính nhân sinh trong t duy thơ Xuân Diệu trớc cánh mạng. Cũng từ đó chúng tôi 88 Một số biện pháp khai thác cái đẹp trong thơ trữ tình Xuân Diệu Phạm Thị Nghê - Văn 4B - K 48 tiến hành đánh giá kết quả thực nghiệm và rút ra những cái đợc và ch a đọc của đề tài. v. phơng pháp nghiên cứu Để tiến hành bản luận văn này, chúng tôi tập trung vào hai phơng pháp chính: 1 - Phơng pháp thống kê, phân loại qua việc đọc tài liệu, đồng thời phân tích và tổng hợp thành các luận điểm, luận chứng cụ thể. 2 - Phơng pháp thực nghiệm trong dạy học văn. Chúng tôi đã sử dụng phiếu thăm dò để khảo sát kết quả học tập thơ Xuân Diệu của học sinh sau đó phân loại, đánh giá. Mặt khác, chúng tôi tổ chức những buổi trao đổi kinh nghiệm với giáo viên phổ thông về việc giảng dạy thơ trữ tình Xuân Diệu. Đồng thời, chúng tôi thử thiết kế một bài dạy thơ trữ tình Xuân Diệu theo hớng đã đề ra. 99 Một số biện pháp khai thác cái đẹp trong thơ trữ tình Xuân Diệu Phạm Thị Nghê - Văn 4B - K 48 Phần nội dung ChơngI: Cơ sở lý luận và cơ sở thực tiễn của việc nghiên cứu đề tài A. Cơ sở lý luận I. Cái đẹp và các hình thức biểu hiện của cái đẹp 1.Quan niệm về cái đẹp F. M Poteveky đã viết: "Nhu cầu về cái đẹp và về sự sáng tạo thể hiện vẻ đẹp đó gắn bó keo sơn với con ngời, không có nó, có thể con ngời sẽ không còn muốn sống trên đời". Cái đẹp là cái thẩm mĩ tích cực là phạm trù lớn nhất của lý luận mĩ học. Mỗi ngời có quan niệm khác nhau về cái đẹp, song xét về phạm vi đúng sai thì lại khác: Trong cuốn "Tìm hiểu mĩ học Marx - Lê nin", Hoài Lam đã khẳng định: "Với t cách là cái thẩm mĩ, cái đẹp là bất kỳ một sự vật hay hiện t- ợng toàn vẹn cụ thể, cảm tính nào có nội dung phù hợp với nội dung qui luận phát triển tất yếu khách quan của xã hội và thế giới, và hình thức thể hiện nó ngày càng tơng ứng với nội dung đó bao nhiêu, nó càng đẹp hơn bấy nhiêu. Cũng có thể nói rằng cái đẹp là cái thẩm mĩ có chứa đựng trong bản chất của nó những khả năng phát triển tiến bộ, nói chung của xã hội và thế giới" 1 . Theo B. A.E Ren - Groxx : "Cái đẹp đó là cái xinh hơn hết, cái xinh nhất. Khái niệm này đợc sử dụng để đánh giá một đối tợng hay một hiện t- ợng nào đó nói chung". 2 Theo "Nguyên lý Mỹ học Mác Lê nin": "Khi đánh giá thẩm mĩ các sự vật của hiện thực nh là những cái đẹp, chúng ta không chỉ tính tới chuyện hình thức của chúng có tơng ứng với nội dung mà nội dung phải có nghĩa 1 Hoài Lam, Tìm hiểu mỹ học Mác Lênin - NXB Văn hoá, Hà Nội 1979, T197 2 B.A.E.Ren.Groxx. Mỹ học, khoa học diệu kì, NXB Văn hoá, Hà Nội, 1984, T77 11 [...]... ra một số biện pháp khai thác cái đẹp trong thơ trữ tình Xuân Diệu sẽ đợc trình bày ở chơng sau Chơng II: Một số biện pháp khai thác cái đẹp trong thơ trữ tình xuân diệu dạy ở trờng THPT hiện nay 3 Một số biện pháp khai thác cái đẹp trong thơ trữ tình Xuân Diệu Phạm Thị Nghê - Văn 4B - K 48 A.Cơ sở phơng pháp luận của việc đề xuất một số biện pháp khai thác cái đẹp trong thơ trữ tình Xuân Diệu dạy ở... trữ tình 3 Cái đẹp trong thơ trữ tình Xuân Diệu 3.1 Cái đẹp trong thơ trữ tình Xuân Diệu là cái đẹp của hồn thơ và lý tởng thẩm mĩ vì con ngời và sự sống 3.1.1 Cảm xúc thẩm mĩ và hồn thơ phong phú trong thơ trữ tình Xuân Diệu Cái đẹp trong thơ trữ tình là cái đẹp của những tinh hoa cuộc sống đợc "chng cất" qua cảm xúc thẩm mỹ của nghệ sĩ Cái đẹp trong thơ trữ tình Xuân Diệu có sức hấp dẫn mãnh liệt đối... Diệu - Một đời ngời, một đời thơ" - Thế Lữ - NXB Giáo Dục - 1993, T46 2 Một số biện pháp khai thác cái đẹp trong thơ trữ tình Xuân Diệu Phạm Thị Nghê - Văn 4B - K 48 Thơ Xuân Diệu có đủ "ý, tình, hình, nhạc" (Mã Giang Lân) mà phần nhạc tài hoa và quyến rũ 3.3 Giá trị của cái đẹp trong thơ trữ tình Xuân Diệu Nhìn chung, thơ trữ tình Xuân Diệu phát biểu một quan điểm mới mẻ về cái đẹp đậm đà tính nhân... Xuân Diệu là khác nhau Song hầu hết các em đều có ấn tợng tốt về thơ Xuân Diệu và dễ rung động trớc cái đẹp trong nội dung và hình thức của thơ trữ tình Xuân Diệu 2.1.2 Năng lực cảm thụ và phân tích cái hay cái đẹp trong thơ trữ tình Xuân Diệu Câu hỏi 2: Học xong phần thơ trữ tình Xuân Diệu cái gì để lại trong em ấn tợng nhất: - Ngôn ngữ thơ - Hình ảnh thơ - Cảm xúc thơ Câu hỏi Vội vàng 3 Tên bài thơ Thơ... truyền cảm trong thơ trữ tình Xuân Diệu 3.2.1 Thiên nhiên và phụ nữ - hai hình tợng kỳ diệu của cái đẹp tự nhiên trong thơ trữ tình Xuân Diệu Lý tởng về cái đích của cuộc sống hoàn thiện khiến hình tợng con ngời mới trong thơ trữ tình Xuân Diệu xoay quanh hai kiểu hình tợng thiên nhiên và phụ nữ Đây là hai biểu hiện kỳ diệu nhất của cái đẹp Tối cao trong tự nhiên, qua thơ trữ tình Xuân Diệu lại có... - Đề xuất một số biện pháp khai thác cái đẹp trong thơ trữ tình Xuân Diệu dạy ở nhà trờng THPT hiện nay trớc hết phải căn cứ vào giá trị đích thực riêng biệt của từng tác phẩm Cái đẹp tồn tại trong "thế giới nghệ thuật", "quan điểm nghệ thuật", trong "phong cách và tính sáng tạo văn học độc đáo" của Xuân Diệu - Suy nghĩ và chỉ ra những biện pháp khai thác cái đẹp trong thơ trữ tình Xuân Diệu phải dựa... thể tích cực, tự giác trong việc cảm thụ cái hay, cái đẹp của tác phẩm văn chơng II Thực trạng việc dạy học thơ trữ tình Xuân Diệu hiện nay 1 Học sinh là chủ thể lĩnh hội thẩm mĩ tác phẩm thơ trữ tình Xuân Diệu 1.1 Năng lực tiếp nhận cái đẹp 1 Nghị quyết Đại hội IV - NXB Sự thật Hà Nội - T19 - Tóm tắt theo TCNCGD số 12 2 Một số biện pháp khai thác cái đẹp trong thơ trữ tình Xuân Diệu Phạm Thị Nghê -... số biện pháp khai thác cái đẹp trong thơ trữ tình Xuân Diệu Phạm Thị Nghê - Văn 4B - K 48 Có nghĩa gì đâu, một buổi chiều Nó chiếm hồn ta bằng nắng nhạt Bằng mây nhè nhẹ gió hiu hiu" (Vì sao) điều đó chứng tỏ một thụ cảm "mới nhất trong các nhà Thơ Mới", nó đem lại cho hồn thơ phong phú của Xuân Diệu chất trữ tình quyến rũ lạ lùng Nh vậy cái đẹp trong thơ trữ tình Xuân Diệu nghiêng về cái đẹp của cảm... tợng trong thơ Ngôn ngữ thơ trữ tình Xuân Diệu có chiều sâu của t tởng và rung cảm thẩm mĩ có cái bay bổng của trí tởng tợng diệu kỳ, có tính chất Rađium cô đọng, hàm súc, mang đậm dấu ấn cá nhân - Xuân Diệu Hệ thống từ ngữ của Xuân Diệu thiên về giá trị biểu cảm tinh tế bởi nhà thơ có sở trờng diễn tả 1 Nguyễn Duy Bình - Sđd - T59 2 Một số biện pháp khai thác cái đẹp trong thơ trữ tình Xuân Diệu Phạm... với cái đẹp trong tâm hồn nhà thơ" 2 Nh vậy, lý tởng thẩm mĩ đã giúp nhà thơ thực hiện thiên chức sáng tạo theo qui luật cái đẹp bằng ý thức, cảm xúc và lẽ sống của mình Lý tởng thẩm mĩ đã tạo cho thơ Xuân Diệu chất thơ tràn nhựa sống Bản chất của cái đẹp là sự sống đợc sống lại nhiều tầng trong thơ trữ tình Xuân Diệu "Cái đẹp là cuộc sống" mà bản chất cuộc sống luôn vận động, hơn nữa, Xuân Diệu coi . giảng dạy thơ trữ tình Xuân Diệu. Đồng thời, chúng tôi thử thiết kế một bài dạy thơ trữ tình Xuân Diệu theo hớng đã đề ra. 99 Một số biện pháp khai thác cái đẹp trong thơ trữ tình Xuân Diệu Phạm. thức toàn vẹn của thơ trữ tình. 3. Cái đẹp trong thơ trữ tình Xuân Diệu 3.1. Cái đẹp trong thơ trữ tình Xuân Diệu là cái đẹp của hồn thơ và lý tởng thẩm mĩ vì con ngời và sự sống 3.1.1. Cảm xúc. hồn thơ phong phú trong thơ trữ tình Xuân Diệu Cái đẹp trong thơ trữ tình là cái đẹp của những tinh hoa cuộc sống đợc "chng cất" qua cảm xúc thẩm mỹ của nghệ sĩ. Cái đẹp trong thơ trữ
- Xem thêm -

Xem thêm: một số biện pháp khai thác cái đẹp trong thơ trữ tình xuân diệu, một số biện pháp khai thác cái đẹp trong thơ trữ tình xuân diệu,

Từ khóa liên quan