0

tố hữu người mở đầu nền thơ cách mạng việt nam hiện đại

62 596 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/02/2015, 21:10

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN KHOA SƯ PHẠM KKHOA HỌC XÃ HỘI NGÀNH NGỮ VĂN  BÀI TẬP NGHIÊN CỨU TỐ HỮU – NGƯỜI MỞ ĐẦU NỀN THƠ CÁCH MẠNG VIỆT NAM HIỆN ĐẠI SV thực hiện: Trần Thị Thanh Lan MSSV: 2109090030 Lớp: CVA_1091 GV hướng dẫn: Trần Thị Thúy Liễu TP. HỒ CHÍ MINH 06.06.2011 1 MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài 2. Mục đích nghiên cứu 3. Lịch sử vấn đề 4. Giới hạn đề tài 5. Đóng góp mới 6. Cấu trúc bài nghiên cứu PHẦN HAI: NỘI DUNG Chương I: Cơ sở lý luận – tư tưởng sáng tác thơ cách mạng giai đoạn thế kỷ XX. 1.1: Lịch sử giai đoạn mở đầu nền thơ cách mạng hiện đại. 1.2: Quan điểm chính trị trong thơ Tố Hữu 1.3: Tư tưởng sáng tác thơ Tố Hữu. Chương II: Tố Hữu – Người mở đầu nền thơ cách mạng Việt Nam hiện đại. 2.1: Các giai đoạn sáng tác. 2.2: Tố Hữu – Người mở đầu nền thơ cách mạng hiện đại. 2.3: Con đường thơ Tố Hữu 2.4: Giá trị nội dung của các tập thơ Chương III: Nghệ thuật trong thơ Tố Hữu 3.1: Đặc điểm chung trong thơ Tố Hữu. 3.2: Phong cách nghệ thuật của Tố Hữu. 3.3: Một số lời bình về nhà thơ Tố Hữu. KẾT LUẬN Tài liệu tham khảo 2 MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Thế kỉ XX đã đánh dấu sự trưởng thành vượt bậc của văn học Việt Nam, khép lại thời văn học cổ xưa, mở ra thời văn học hiện đại. Tố Hữu làm thơ khá sớm. Bắt đầu sáng tác từ 1937, giữa cao trào Mặt trận Dân chủ Đông Dương, ảnh hưởng của Đảng đi vào quần chúng sâu rộng chưa từng thấy. Những chặng đường thơ của Tố Hữu luôn gắn liền với đời sống, tâm hồn người chiến sĩ. Những bài thơ vận động Cách mạng tiến tới khởi nghĩa và Cách mạng thành công. Cách mạng tự hào có trong thơ của Tố Hữu, ông khai sáng cho cả một nền thơ trữ tình cách mạng. Tố Hữu rất tinh tế, tinh tế như các nhà thơ tài năng của phong trào thơ mới khi diễn đạt những biến động của tình cảm con người trước cuộc đời. Có thể nói, những thành tựu mà thơ ca Cách mạng đương thời đạt được, đều có thể tìm thấy trong vần thơ Tố Hữu. Trên đà phát triển của thơ ca Cách mạng ấy, Tố Hữu xuất hiện như một lá cờ đầu giữa những cây bút trẻ. Tuy còn rơi rớt đây đó ít nhiều màu sắc tiểu tư sản, tâm hồn “bừng nắng hạ” ấy đã kết hợp được một cách đẹp đẽ lý tưởng cộng sản và nghệ thuật thơ, ghi lại cho thơ ca Cách mạng một thành công rõ rệt. Để làm rõ hơn về con đường thơ Cách mạng của nhà thơ Tố Hữu và chứng minh Tố Hữu là một nhà thơ cách mạng trữ tình mở đầu cho nền thơ cách mạng Việt Nam hiện đại của thế kỉ XX, nên tôi đã chọn đề tài “Tố Hữu – người mở đầu cho nền thơ Cách mạng hiện đại”. 2. Mục đích nghiên cứu Tìm hiểu về con đường thơ, nội dung, nghệ thuật thơ cách mạng trữ tình của Tố Hữu. Do đâu mà Tố Hữu được xem là người mở đầu cho nền thơ cách mạng giai đoạn này. Và tìm hiểu về những mảng đề tài mà Tố Hữu đã đề cập tới trong các tập thơ của ông, làm sáng nên vẻ đẹp trong thơ Tố Hữu – nhà thơ chiến sĩ. 3 3. Lịch sử vấn đề. Năm 1935, lúc Nhà thơ Tố Hữu vừa tròn 15 tuổi, cũng là lúc Phong trào Mặt trận Bình dân Pháp lên cao, lập được Chính quyền mới ở Pháp theo xu hướng cánh tả; lúc đó tác giả tham gia phong trào thanh niên cánh tả ở Đông Dương. Tác phẩm "Người mẹ" của Gorki, "Thép đã tôi thế đấy" của Ostrovski. Hình tượng anh công nhân Paven trong "Người mẹ" và đẹp hơn nữa là Paven trong "Thép đã tôi thế đấy" dũng cảm vượt qua mọi gian khổ, chiến thắng bệnh tật, coi thường cái chết là thần tượng của tác giả. Các tác phẩm có tinh thần đấu tranh như "Khói lửa" của Barbusse, "Cơristốp" của Romain Rolland, "Mười ngày chấn động hoàn cầu" của John Reed, "Gót sắt" của Jacques London đã mang lại cho tác giả những suy nghĩ mới, ảnh hưởng đến sự nghiệp thơ, khi mà những luồng suy nghĩ mới này có ảnh hưởng lớn lúc đang độ tuổi trưởng thành. Tác phẩm "Tuyên ngôn Đảng Cộng sản" của Lê Nin và bộ "Tư bản" của Các Mác cũng có ảnh hưởng không nhỏ đến tư tưởng và suy nghĩ đang hình thành của Tố Hữu. Nhiều nhân vật của Đảng Cộng sản Đông Dương lúc bấy giờ như Lê Duẩn, Phan Đăng Lưu, Hải Triều, Nguyễn Chí Diểu, Bùi San, đã tiếp cận và giác ngộ Tố Hữu đi theo con đường cộng sản: gia nhập Đoàn Thanh niên Dân chủ năm 1936 và 1938 gia nhập Đảng Cộng sản Đông Dương. Năm 1946, tập thơ đầu tay Từ ấy ra đời, tập hợp các tác phẩm viết từ 1937 – 1946, chia làm ba phần: Máu lửa(27 bài), Xiềng xích(30 bài) và Giải phóng (14 bài). Ba phần thơ là ba chặng hoạt động cách mạng của Tố Hữu. Chặng đầu là cái nhìn hiện thực, tố cáo xã hội, đương thời, gắn với lòng say mê lý tưởng xóa áp bức bất công, xây dựng cuộc sống hạnh phúc, nhận ái. Chặng thứ 2 là thơ trong tù, với những bài thơ xuất sắc của một tâm hồn chiến sĩ can đảm. Chặng cuối là thơ vận động cách mạng tiến tới khởi nghĩa và cách mạng thành công – những bài thơ say đắm, sôi sục và hào hùng. Chủ nghĩa nhân đạo cộng sản, lý tưởng cách mạng đã chi phối toàn thể tâm hồn, hành động, cuộc đời và thơ ca Tố Hữu. Toàn bộ tập thơ thể hiện được phần nào cuộc đời của một chiến sĩ cộng sản trẻ tuổi lao vào cuộc đấu tranh cách mạng với tất cả tâm hồn và bầu nhiệt huyết 4 của mình, xúc động trước cảnh khổ của nhân dân và của dân tộc, từ em bé đến cụ già đều sống trong cực nhục, trong đêm tăm tối, trải qua những cuộc vật lộn đấu tranh anh dũng và gian khổ trong máu lửa và xiềng xích, cho đến ngày cách mạng thành công năm 1945. Tập thơ thứ hai của Tố Hữu, Việt Bắc, xuất bản trong những ngày tưng bừng rầm rộ nhân dân ta, giữa thắng lợi hòa bình, kỷ niệm ngày toàn quốc kháng chiến cách đây tám năm, kỷ niệm 10 năm thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam; riêng ở thủ đô mới giải phóng, lại thêm không khí nhân dân thủ đô cuồn cuộn dự lễ chào mừng Hồ Chủ tịch và Chính phủ trở về Hà Nội. Trong những ngày lớn lao ấy của dân tộc, có hòa chen một ngày lớn của thơ Việt Nam. Chín năm thơ của Tố Hữu, từ Tổng khởi nghĩa, trải qua kháng chiến, đến hòa bình, đã được tuyển lựa thành tập thơ Việt Bắc. Những bài thơ trong tập thơ Việt Bắc đã nói lên một phần tình cảm tốt đẹp nhất của con người mới - mà nổi bật trong đó là hình ảnh Hồ Chí Minh, của một thời đại mới, dưới một chế độ mới. Cụ thể là: tình yêu tổ quốc, yêu quê hương, lòng yêu lãnh tụ, yêu nhân loại cần lao và dũng cảm, lòng tin tưởng vững chắc vào thắng lợi đấu tranh. Thơ Tố Hữu là loại thơ thời sự, phục vụ quần chúng rất kịp thời, Tố Hữu có công trong việc xây dựng, hướng dẫn tình cảm cho quần chúng tiến lên theo kịp những biến cố lớn của thời đại, nhất là trong bài “Hoan hô chiến sĩ Ðiện Biên” và “Ta đi tới”. Tập thơ vẫn còn thiếu những con người cá thể, cụ thể, những tình cảm riêng tư của cái "tôi" trữ tình. Về mặt nghệ thuật, tuy được đánh giá là bước trưởng thành quan trọng của thơ Tố Hữu, là một thành tựu xuất sắc của thơ Việt Nam giai đoạn kháng chiến chống Pháp, yếu tố cách tân trong tập thơ cũng chưa được nhìn thấy. Gió lộng là tập thơ của nhà thơ Tố Hữu, được sáng tác trong khoảng thời gian từ năm 1955 đến 1961. Khoảng thời gian miền Bắc đang xây dựng xã hội chủ nghĩa và miền Nam đang tiếp tục đấu tranh chống Mỹ. Năm 1954, miền Bắc hoàn toàn giải phóng, những kế hoạch 5 năm xây dựng đất nước được triển khai. Tập thơ Gió lộng thể hiện nỗi niềm phấn chấn của người xây dựng đất nước: "Gió lộng đường khơi rộng đất trời". Âm điệu vui của những năm miền Bắc Việt Nam hàn 5 gắn những vết thương chiến tranh, xây dựng và phát triển đất nước theo con đường xã hội chủ nghĩa. Không những cách mạng ở Việt Nam, mà cách mạng xã hội chủ nghĩa ở đâu cũng làm cho cuộc sống thay da đổi thịt một cách kỳ diệu. Âm điệu vui ấy là một âm điệu rất mới trong thơ ca. Cuộc đời phơi phới như gió lộng. Nhưng trong cảnh vui, vẫn còn tâm sự ngang trái, một góc lòng vẫn canh cánh vì miền Nam chưa được giải phóng, nhiều khi bật lên thành tiếng thét phẩn nộ. Gió lộng khai thác những nguồn cảm hứng lớn, cũng là những tình cảm bao trùm trong đời sống tinh thần của con người Việt Nam đương thời: niềm vui và niềm tự hào, tin tưởng ở công cuộc xây dựng cuộc sống mới XHCN trên miền Bắc, tình cảm với miền Nam và ý chí thống nhất Tổ quốc, tình cảm quốc tế vô sản rộng mở với các nước anh em. Niềm vui chiến thắng được nhân lên cùng với niềm tự hào của con người làm chủ đất nước, làm chủ vận mệnh của mình, vững tin vào tương lai đã đem đến cho tập thơ Gió lộng cảm hứng lãng mạn phơi phới cùng với khuynh hướng sử thi đậm nét. Về mọi phương diện, Tố Hữu luôn là lá cờ tiên phong, lá cờ tiêu biểu của thơ ca hiện đại Việt Nam. 4. Giới hạn của đề tài. Bài nghiên cứu được dựa theo những lý luận của nhiều bài lý luận bàn về Tố Hữu nhà thơ, người chiến sĩ cách mạng một hồn thơ dân tộc – hiện đại. Đề tài nghiên cứu dựa trên ba tập thơ đầu của Tố Hữu: Từ ấy(1937 – 1946), Việt Bắc (1947 – 1954), Gió lộng(1955 – 1961) qua nhiều tác giả, nhà lý luận tiêu biểu… 5. Đóng góp mới của đề tài Trên cơ sở tiếp thu tri thức, những đề tài của nhiều nhà nghiên cứu khác, trong bài cũng đã giúp được phần nào những tri thức rõ ràng hơn về việc tìm hiểu về Tố Hữu nhà thơ cách mạng trữ tình tiên phong trong thế kỉ XX. Phần nào thấy rõ được hình ảnh nổi bật, đặc trưng trong những vần thơ cách mạng nhưng thẫm đẫm chất trữ tình của nhà thơ. 6 6. Cấu trúc bài nghiên cứu Chương I: Cơ sở lý luận – tư tưởng sáng tác thơ cách mạng giai đoạn thế kỷ XX. 1.1: Lịch sử giai đoạn mở đầu nền thơ cách mạng hiện đại. 1.2: Quan điểm chính trị trong thơ Tố Hữu 1.3: Tư tưởng sáng tác thơ Tố Hữu. Chương II: Tố Hữu – Người mở đầu nền thơ cách mạng hiện đại. 2.1: Các giai đoạn sáng tác. 2.2: Tố Hữu – Người mở đầu nền thơ cách mạng hiện đại. 2.3: Con đường thơ Tố Hữu 2.4: Giá trị nội dung của các tập thơ Chương III: Nghệ thuật trong thơ Tố Hữu 3.1: Đặc điểm chung trong thơ Tố Hữu. 3.2: Phong cách nghệ thuật của Tố Hữu. 3.3: Một số lời bình về nhà thơ Tố Hữu. 7 PHẦN HAI: NỘI DUNG CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÍ LUẬN – TƯ TƯỞNG SÁNG TÁC THƠ CÁCH MẠNG GIAI ĐOẠN THẾ KỈ XX. 1.1 LỊCH SỬ GIAI ĐOẠN MỞ ĐẦU NỀN THƠ CÁCH MẠNG HIỆN ĐẠI 1.1.1 Hoàn cách xã hội mới,văn hóa mới của văn học 1914) và lần thứ hai (1919 - 1929). Cơ cấu XH có những biến đổi sâu sắc: Giai cấp phong kiến mất dần địa vị thống trị. Nông dân bị bần cùng hóa. Tầng lớp tiểu tư sản đông dần lên. Giai cấp vô sản xuất hiện. Giai cấp tư sản ra đời, xã hội Việt Nam bị phân hóa dữ dội. Việt Nam trong thời kì đó thuộc chế độ “Thực dân nửa phong kiến”. Từ 1940 - 1945, Pháp 2 lần bán nước Thực dân Pháp đẩy mạnh 2 cuộc khai thác thuộc địa: lần thứ nhất (1897 - ta cho pháp xít Nhật. Đô thị hoá nhanh chóng, xuất hiện nhiều tầng lớp xã hội mới: tư sản, tiểu tư sản, công nhân, dân nghèo thành thị… Nhân vật trung tâm trong đời sống văn hoá là tầng lớp trí thức Tây học, chịu ảnh hưởng sâu sắc các trào lưu tư tưởng văn hoá văn học phương Tây. Các phong trào cách mạng : Đông Du, Đông kinh nghĩa thục, Duy Tân, cuộc khởi nghĩa Yên Bái, Xô Viết Nghệ Tĩnh, Nam Kỳ , Bắc Sơn, Đô Lương… lần lượt bị thực dân Pháp tắm trong các bể máu. Tháng 8.1945 Cách mạng tháng tám thành công. 1.1.2 Sự đổi mới của văn học theo yêu cầu hiện đại hóa: Văn học được hiện đại hóa và cách tân trên mọi lĩnh vực. các thể loại phát triển mạnh mẽ. Văn thơ yêu nước, thành tựu nổi bật là “Từ ấy” (1937-1946) của Tố Hữu và “Nhật ký trong tù” của Hồ Chí Minh. Văn học vẫn là tiếng nói yêu nước. Một nét mới là nói đến nước là nói đến dân: “Dân là dân nước, nước là nước dân”. Từ năm 1930, lòng yêu nước đã gắn liền với lý tưởng cách mạng khi “Mặt trời chân lý, chói qua tim” (Từ ấy). 8 2.1 QUAN ĐIỂM CHÍNH TRỊ TRONG THƠ TỐ HỮU Ông là người đã phê phán quyết liệt phong trào Nhân văn-Giai phẩm (1958) với tư cách là người thay mặt Đảng Cộng sản Việt Nam phụ trách văn nghệ. Nhiều ý kiến coi ông là tác giả chính của vụ án văn nghệ-chính trị này. Tố Hữu là nhà thơ trữ tình - chính trị trước hết đứng ở chính nội dung của thơ Tố Hữu để khẳng định. Thơ Tố Hữu đi cùng với những thăng trầm của lịch sử dân tộc, với những năm tháng của một thời và mãi mãi. Câu chuyện thơ của Tố Hữu gắn liền với yếu tố chính trị, nói như Chế Lan Viên thì : Tố Hữu dù nói chuyện đời hay chuyện mình thì trước hết là chuyện chính trị. Đó là câu chuyện của cô gái theo chồng đi "phá đường quan, là câu chuyện cuả "56 ngày đêm khoét núi ngủ hầm mưa dầm cơm vắt. Máu trộn bùn non, gan ko núng chí ko mòn ", cũng là câu chuyện của những người mẹ trong kháng chiến, những chàng Vệ quốc tuổi còn đôi mươi mà "chôn thân là giá súng" hay nói cách khác mỗi trang thơ của Tố Hữu là một trang nhật kí chính trị đầy ắp tính thời sự. Nhưng chỉ có điều yếu tố chính trị trong thơ Tố Hữu ko diễn giải theo những triết luận khô khan cứng nhắc. Tính chính trị trong thơ Tố Hữu đập theo nhịp tim của chính ông. Chất Huế trong con người Tố Hữu cùng với sự kết hợp hài hòa của những chất liệu mang tính dân tộc như thể thơ, chất liệu thơ khiến thơ Tố Hữu ngọt ngào và dễ đi vào lòng người đọc. Khó có sự tách bạch giưã tiếng nói chung và tiếng nói riêng, giưã cái Tôi và cái Ta, giữa tâm sự của một Tố Hữu và muôn triệu người khác. Thơ ông là sự hòa kết của CHÍNH TRỊ và TRỮ TÌNH. Ông cũng được đánh giá là con người khá bảo thủ, khi bị phê bình về các tác phẩm của mình thì thường có phản ứng rất quyết liệt (theo nhận định của Văn Cao thì chính lí do này khiến ông bị nghi hoặc là có liên quan đến việc đẩy mạnh dập tắt phong trào Nhân văn-Giai phẩm và không được nhiều cảm tình từ phía các nghệ sĩ khác) . Ngoài ra, ông còn là nhà thơ chính trị, có một số bài thơ ca ngợi các lãnh tụ cộng sản quốc tế như Stalin(Đời đời nhớ Ông) hay Mao Trạch Đông(Đường sang nước bạn) 9 1.3 TƯ TƯỞNG SÁNG TÁC THƠ TỐ HỮU Tố Hữu bắt đầu sáng tác từ 1937,giữa cao trào mặt trận Dân chủ Đông dương, ảnh hưởng của Đảng đi vào quần chúng sâu rộng chưa từng thấy. Đây cũng là thời kì rất còn thịnh hành của Thơ mới. So với thơ cũ, Thơ mới là một tiếng nói mới mẻ,nhưng trống tránh đấu tranh, thoát ly thực tế, hưởng thụ và bế tắc, rõ ràng là xa lạ với tư tưởng của Đảng,,rất không có lợi cho cuộc đấu tranh cách mạng. Tố Hữu đã tỏ rõ thái độ: Ta nện gót trên đường phố Huế Dửng dưng không một cảm tình chi! Không gian sặc sụa mùi ô uế Mà nước dòng Hương mãi cuốn đi… Dửng dưng. Dửng dưng là dửng dưng với quan niệm về cái đẹp của thơ ca lãng mạn. Không “vơ vẩn”, “khờ dại”, bám lấy thời xưa, cố làm sống lại những thây ma của quá khứ! Không than thở hay mơ mộng hão huyền trước những tháp cổ hoang tàn, mà phải biết từ những thảm cảnh mất nước mà rút ra bài học chung: Chạnh lòng tưởng nhớ thân nô lệ, Mà hận cừu chung bỗng réo sôi! Qua cổ tháp. Không tô son trát phấn, thi vị hóa những kiếp sống giang hồ, cũng không rên rỉ chán chường mà thông cảm với nỗi khổ nhục ê chề của họ, phải tìm ra và nhổ bật cội rễ xã hội của cái tệ nạn thê thảm. Thời kỳ “Từ ấy” nhà thơ trước hết hướng về cái đẹp của lý tưởng cách mạng, cái đẹp về phía tương lai, khi lý tưởng ấy được thực hiện. Với “Việt bắc”, lý tưởng chan hòa vào hiện thực của nhân dân đã đứng lên làm Cách mạng tháng Tám và giờ đây đang tiến hành cuộc kháng chiến thần kỳ. Hiện thực ấy vĩ đại, 10 [...]... trong mỗi người chúng ta Khi bọn Nhân văn Giai phẩm tiến hành âm mưu chống lại đường lối văn nghệ của Đảng, phủ nhận tính Đảng, phủ 13 nhận văn nghệ phục vụ chính trị,…thì Tố Hữu đã thẳng tay vách trần và phê phán nghiêm khắc Lương tri của nhà thơ và người cộng sản đã nhất trí lên tiếng CHƯƠNG II: TỐ HỮU – NGƯỜI MỞ ĐẦU NỀN THƠ CÁCH MẠNG VIỆT NAM HIỆN ĐẠI 2.1 CÁC GIAI ĐOẠN SÁNG TÁC Cách mạng Việt Nam qua... thắng Xuất hiện nhiều bài thơ trường thiên với cảm xúc tổng hợp, bao quát hơn nửa thế kỷ đấu tranh (Nước non ngàn dặm; Với Ðảng, mùa xuân) Những bài thơ tiêu biểu: Việt Nam máu và hoa, Nước non ngàn dặm, Với Đảng, mùa xuân, Một khúc ca xuân 2.2 TỐ HỮU – NGƯỜI MỞ ĐẦU NỀN THƠ CÁCH MẠNG VIỆT NAM HIỆN ĐẠI: Sinh năm 1920 tại làng Phù Lai, gần cố đô Huế, Tố Hữu, tên thật là Nguyễn Kim Thành, làm thơ khá sớm... và hào hùng Cách mạng tự hào có trong đội ngũ của mình một thi sĩ có tầm cỡ khai sáng cho cả nền thơ trữ tình cách mạng Tố Hữu, vinh dự là ngay từ các bài thơ đầu, đã 19 mang tình cảm người chiến sĩ cách mạng Thơ Tố Hữu, khi ấy, về nghệ thuật, ông có những nét tương đồng với Thơ mới Tương đồng về bút pháp và tương đồng ngay cả việc hướng cảm xúc vào cái Tôi cá thể Nhưng cái tôi của Tố Hữu ngược hẳn... vụ cách mạng Nỗi niềm sâu kín trong tâm hồn ông là nỗi niềm người chiến sĩ cách mạng Ông còn đóng góp nhiều ý kiến về quan điểm, phương thức xây dựng nền văn nghệ Ông bàn về nghệ thuật cũng bàn về cách mạng, bàn về sự đóng góp của văn học nghệ thuật vào sự nghiệp chung 2.3 CON ĐƯỜNG THƠ TỐ HỮU Thơ Tố Hữu hay nhất khi cảm hứng thơ kết hợp được một cách tự nhiên ba chủ đề sau: - Ngợi ca lý tưởng cách mạng. .. chặng thơ là ba chặng hoạt động cách mạng của Tố Hữu Chặng đầu là cái nhìn hiện thực, tố cáo xã hội đương thời, gắn với lòng say mê lý tưởng xóa áp bức bất công, xây dựng cuộc sống hạnh phúc, nhân ái Chặng thứ hai là thơ tù, những bài thơ xuất sắc của một tâm hồn chiến sĩ đa cảm với một bút pháp thơ tài năng Chặng cuối là thơ vận động cách mạng tiến tới khởi nghĩa và cách mạng thành công, những bài thơ. .. tôi của Thơ mới Với Tố Hữu Tôi đã là con của vạn nhà, trong khi cái tôi Thơ mới: Ta là Một, là Riêng, là thứ nhất - Không có ai bè bạn nổi cùng ta - Ta bỏ đời và đời cũng bỏ ta Chính vì vậy, Tố Hữu, là người đầu tiên mang vào thơ Việt Nam một phẩm chất mới: chất trữ tình riêng tư của người cộng sản Ở đấy có sự hòa trộn của đời công và đời tư - cái riêng tư của nhân vật trữ tình trong thơ Tố Hữu là sự... biểu hiện hiện thực cách mạng lúc bấy giờ Rõ ràng là ở Từ ấy, ý thức phục vụ chính trị, nội dung cách mạng là nguồn cảm hứng mới mẻ đã giúp cho phạm vi đề tài được mở rộng rất nhiều bất cứ một nhà thơ lãng mạn nào cũng không đạt tới được 2.4.2 Tập thơ Việt Bắc Trong thời kỳ cách mạng chưa thành công, chế độ thực dân còn chà đạp lên đời sống của nhân dân ta, bóp ngẹt tâm hồn của chúng ta, thơ Tố Hữu. .. tộc cho tới ngày toàn thắng Thơ Tố Hữu lúc này là khúc ca ra trận, là mệnh lệnh tiến công và lời kêu gọi, cổ vũ hào hùng của cả dân tộc trong cuộc chiến đấu ở cả hai miền Nam, Bắc Khẳng định ý nghĩa to lớn, cao cả của cuộc kháng chiến chống Mỹ đối với lịch sử dân tộc và thời đại, thơ Tố Hữu cũng thể hiện những suy nghĩ, phát hiện của nhà thơ về dân tộc và con người Việt Nam mà tác giả luôn ngợi ca... dòng thơ mở đầu (ở bài thứ nhất) thể hiện cảm hứng chủ đạo của cả tập thơ: Tôi muốn viết những dòng thơ tươi xanh Vẫn muốn viết những dòng thơ lửa cháy Vốn là hồn thơ của yêu thương, nghĩa tình, Tố Hữu ao ước được làm thơ ngợi ca thanh bình Nhưng khi miền Nam, rồi cả nước, chìm trong nước sôi lửa bỏng thì Có thể nào yên, có thể nào khuây Dành phần lớn tâm huyết để ngợi ca chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ... rộng đất trời” Thời kì này, thơ Tố Hữu cũng lộng gió, gió của tâm hồn, sức bay cao của nghệ thuật Thơ Tố Hữu có sức ôm trùm bề thế và nghệ thuật thơ, theo ý chúng tôi, là ở vào vào điểm đỉnh của ông với Em ơi…Ba Lan…, Mẹ Tơm, Người con gái Việt Nam, Tiếng chổi tre,… Thơ Tố hữu lúc này trở thành một động lực tinh thần tác động với đời sống xã hội rộng lớn 21 Ra trận là tập thơ kháng chiến chống Mỹ cứu . Hữu. Chương II: Tố Hữu – Người mở đầu nền thơ cách mạng Việt Nam hiện đại. 2.1: Các giai đoạn sáng tác. 2.2: Tố Hữu – Người mở đầu nền thơ cách mạng hiện đại. 2.3: Con đường thơ Tố Hữu 2.4: Giá trị nội. Hữu là một nhà thơ cách mạng trữ tình mở đầu cho nền thơ cách mạng Việt Nam hiện đại của thế kỉ XX, nên tôi đã chọn đề tài Tố Hữu – người mở đầu cho nền thơ Cách mạng hiện đại . 2. Mục đích. Hữu – Người mở đầu nền thơ cách mạng hiện đại. 2.1: Các giai đoạn sáng tác. 2.2: Tố Hữu – Người mở đầu nền thơ cách mạng hiện đại. 2.3: Con đường thơ Tố Hữu 2.4: Giá trị nội dung của các tập thơ Chương
- Xem thêm -

Xem thêm: tố hữu người mở đầu nền thơ cách mạng việt nam hiện đại, tố hữu người mở đầu nền thơ cách mạng việt nam hiện đại,

Từ khóa liên quan