0

khái quát hệ thống starex-vk

90 693 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/02/2015, 12:05

STAREX-VK SYSTEM Mục lục Mục lục Trang Mục lục Trang 1 Chơng I: KHáI quát hệ thống STAREX-VK 5 I. Giới thiệu chung 5 II. Các khả năng và đặc tính của hệ thống 5 II.1. Cấu trúc điều khiển phân bố 6 II.3. CHILL/SDL - ngôn ngữ lập trình 6 II.4. Hệ điều hành quản lý cơ sở dữ liệu DBMS 6 II.5. Phạm vi ứng dụng 6 II.6. Khả năng vận hành và bảo dỡng 6 III. Cấu hình hệ thống 7 IV. Phân hệ vệ tinh 8 IV.1. Cấu hình phân hệ vệ tinh 8 IV.2. Khả năng hoạt động của phân hệ vệ tinh 8 IV.2.1. Khả năng hoạt động độc lập 8 IV.2.2. Khả năng ghi cớc và các thông tin khác 9 IV.2.3. Khả năng tạo thông báo 9 IV.2.4. Khả năng tạo tín hiệu đồng bộ 9 IV.2.5. Khả năng giao tiếp ngời máy 9 IV.2.6. Khả năng thống kê 9 V. các dịch vụ đặc biệt cho thuê bao (special service) 9 Chơng II: cấu trúc hệ thống STAREX-VK 13 i. Phân hệ CS 14 I.1. Chức năng chính của CS 14 I.2. Cấu hình của phân hệ CS 15 I.2.1. Vi xử lý OCP 16 I.2.2. Vi xử lý ICP 17 I.2.3. I/O Port 18 I.2.4. Khối CMDC 18 I.2.5. Khối FAIU 18 II. Phân hệ IS 19 II.1. Chức năng chính của IS 20 II.2. Cấu hình của IS 20 II.2.1. Vi xử lý ISP 21 VK Training Course V1.0 I-1 VKX, LTD. VK System Description of OAM Vietnam Korea eXchange STAREX-VK SYSTEM Mục lục II.2.2. Vi xử lý NTP 22 II.2.3. Điều khiển chuyển mạch không gian SSDC 22 II.2.4. Điều khiển đồng bộ mạng NSDC 22 II.2.5. Khối điều khiển kết nối dữ liệu trung tâm CLDC 22 II.2.6. Khối điều khiển giao tiếp kết nối với Host HLDC 23 II.2.7. Khối điều khiển giao tiếp 23 II.2.8. Khối chuyển mạch không gian 23 II.2.9. Khối đồng bộ mạng NESU 25 II.2.10. Khối kết nối dữ liệu trung tâm CDLU 27 II.2.11. Khối biến đổi tốc độ các đờng Highway (của các vệ tinh) HRCU 29 II.2.12. Khối giao tiếp với vệ tinh CDTU 31 III. Phân hệ chuyển mạch SS 32 III.1. Chức năng của SS 35 III.2. Cấu hình của SS và chức năng của các khối 35 III.2.1. Vi xử lý chính SSP 37 III.2.2. Khối điều khiển thuê bao SUDC 37 III.2.3. Khối điều khiển giao tiếp trung kế số DCDC 38 III.2.4. Khối điều khiển giao tiếp với dịch vụ GSDC 38 III.2.5. Khối điều khiển chuyển mạch thời gian TSDC 38 III.2.6. Khối ASIU (giao tiếp thuê bao tơng tự) 38 III.2.7. Khối giao tiếp trung kế số E1 DCIU 40 III.2.8. Khối giao tiếp các dịch vụ nội hạt LSIU 42 III.2.9. Khối tạo chuông RIGU 43 III.2.10. Khối tạo các bản tin thông báo VMHU 44 III.2.11. Khối trộn cuộc gọi COMU 45 III.2.12. Khối chuyển mạch thời gian TSLU 46 III.2.13. Khối test thuê bao TECU 48 III.2.14. Khối Test tỷ lệ lỗi bit BETU 49 III.2.15. Khối giao tiếp V5.2 VSIU 50 IV. Vệ tinh RSS 51 IV.1. Chức năng của vệ tinh 51 IV.2. Cấu hình của vệ tinh 52 IV.3. Giao tiếp giữa HOST và vệ tinh 54 IV.4. Trạng thái Stand alone của vệ tinh 54 IV.4.1. Chuyển sang trạng thái stand alone khi đờng truyền bị mất 54 VK Training Course V1.0 I-2 VKX, LTD. VK System Description of OAM Vietnam Korea eXchange STAREX-VK SYSTEM Mục lục IV.4.2. Tự xử lý cuộc gọi 55 IV.4.3. Chức năng tính cớc 55 IV.4.4. Chức năng thống kê 55 IV.4.5. Chức năng thông báo trạng thái Emergency 55 IV.4.6. Chức năng xử lý dữ liệu 55 IV.4.7. Chức năng đồng bộ mạng 56 V. Phân hệ vệ tinh RSE 56 VI. Xử lý cuộc gọi 57 VII. Mạng IPC 60 VIII. Charging (cớc) 62 VIII.1. Tổng quan 62 VIII.2. Các thủ tục xử lý dữ liệu cớc 64 VIII.3. Chức năng hoạt động của khối tính cớc 65 VIII. 3.1. Khối CDGU (Charging Data Generation Unit) 65 VIII.3.2. Khối CHAU (CHarging and Accounting Unit) 66 VIII.3.3. Khối CHCU (CHarging Controller Unit) 66 VIII.3.4. Khối CHVU (CHarging Verification Unit) 67 VIII.3.5. Khối RCHU (Remote Charging data Handing Unit) 68 IX. Cấu trúc dự phòng 68 IX.1. Dự phòng phần điều khiển 69 IX.1.1. Dự phòng hoạt động theo kiểu dự phòng nóng (Active/Standby) 69 IX.1.2. Dự phòng hoạt động theo kiểu phân chia tải 69 IX.2. Dự phòng các tuyến số liệu 70 IX.3. Dự phòng cho mạng IPC 71 IX.3.1. Đối với CS và IS 72 IX.3.2. Đối với các SS ở trong HOST 72 IX.3.3. Đối với các vệ tinh 72 X. hệ thống báo hiệu 73 X.1. Hệ thống báo hiệu 73 X.1.1. Hệ thống báo hiệu thuê bao 73 X.1.1.1. Thuê bao gọi dùng tín hiệu xung 73 X.1.1.2. Thuê bao gọi dùng tín hiệu mã đa tần 73 X.1.2. Hệ thống báo hiệu liên đài 74 X.1.2.1. Tín hiệu LD (Loop Decadic ) 74 X.1.2.2. Tín hiệu R2 - MFC 74 X.2. Hệ thống báo hiệu kênh chung (CCS No7) 74 VK Training Course V1.0 I-3 VKX, LTD. VK System Description of OAM Vietnam Korea eXchange STAREX-VK SYSTEM Mục lục XI. chức năng isdn của tổng đàI starex-vk 75 XI.1. Giao tiếp cổng cơ bản 2B + D 76 XI.2. Giao tiếp cổng sơ cấp 30B+D 77 XII. Cấu trúc phần mềm của tổng đài STAREX-VK 79 XII.1. Tổng quan 79 XII.2. Đặc điểm của phần mềm 79 XII.3. Hệ điều hành 79 XII.4. Hệ quản lý cơ sở dữ liệu DBMS 79 XII.5. Các phần mềm ứng dụng 80 Chơng III: chức năng chính của các bảng mạch 83 VK Training Course V1.0 I-4 VKX, LTD. VK System Description of OAM Vietnam Korea eXchange STAREX-VK SYSTEM Khái quát hệ thống STAREX-VK Ch ơng I : KHáI quát hệ thống STAREX-VK I. Giới thiệu chung Hệ thống chuyển mạch STAREX-VK là hệ thống chuyển mạch điện tử tiêu chuẩn do tập đoàn LGE (Hàn Quốc) và Công ty VKX nghiên cứu và phát triển. STAREX-VK đợc dùng cho chức năng chuyển mạch ở tất cả các mức của mạng điện thoại công cộng bao gồm: Chuyển mạch nội hạt (local), chuyển mạch nội hạt/chuyển tiếp (local/tandem), chuyển mạch chuyển tiếp (toll) hệ thống có thể đóng vai trò trung chuyển một cách mềm dẻo giữa các mạng nh mạng thông minh (IN), mạng số đa dịch vụ (ISDN), mạng di động công cộng (PLMN). Kích cỡ, khả năng, độ linh động của các dịch vụ và sự tơng thích với mạng của tổng đài STAREX-VK cung cấp cho ngời sử dụng mức vận hành cao nhất và các phạm ứng dụng rộng lớn. Đạt đợc điều này là nhờ các công nghệ tiên tiến nhất nh là công nghệ máy tính, chất bán dẫn, công nghệ viễn thông và công nghệ phần mềm có sẵn. Hơn nữa, phần cứng và phần mềm của tổng đài đợc module hoá, do đó cho phép dễ dàng tơng thích với các mạng lới đa dạng khác, các chức năng có thể thêm vào hoặc sửa đổi một cách dễ dàng. Cũng nh các hệ thống tổng đài tiên tiến khác, tổng đài STAREX-VK cung cấp chức năng ISDN (2B+D, 30B+D ), hệ thống báo hiệu số 7, và các phơng thức xử lý gói. Trong một tơng lai gần, khả năng của tổng đài sẽ đợc cải thiện một cách đáng kể bằng việc cung cấp chức năng ISDN băng rộng mà không cần phải thay đổi cấu trúc cơ bản. Những u điểm chính của hệ thống: -Cấu trúc hệ thống mềm dẻo, dễ dàng tơng thích với những công nghệ mới và thêm chức năng mới. -Dễ dàng vận hành và khai thác, cung cấp cho ngời dùng những chức năng và dịch vụ hoàn hảo. -Độ tin cậy và độ an toàn cao. -Tối thiểu hoá giá thành bảo dỡng và dễ dàng nâng cấp hệ thống. -Đợc ứng dụng công nghệ cáp quang mới. -Dung lợng lớn, thích ứng với các thành phố lớn II. Các khả năng và đặc tính của hệ thống Tổng đài STAREX-VK có dung lợng tối đa là 120.000 thuê bao và 60.000 trung kế. Nó đợc thiết kế theo nguyên tắc điều khiển phân bố tối u. Nó có thể VK Training Course V1.0 I-5 VKX, LTD. VK System Description of OAM Vietnam Korea eXchange STAREX-VK SYSTEM Khái quát hệ thống STAREX-VK chuyển mạch cho một lu lợng lên đến 26.000 erlang và khả năng xử lý cuộc gọi giờ cao điểm là 1.500.000 BHCA. Tỷ lệ tập trung có thể đợc thay đổi một cách linh động từ 8/1 đến 1/1. II.1. Cấu trúc điều khiển phân bố Tổng đài đợc thiết kế với cấu trúc phân bố điều khiển sử dụng các bộ xử lý 32 bit, do đó đảm bảo độ module hoá và độ tin cậy ở tỷ lệ cao. Chức năng điều khiển đợc cấu hình theo hai mức : Mức cao và mức thấp. + Điều khiển mức cao thực hiện các công việc ở mức cao nh: xử lý cuộc gọi, phân tích số, điều khiển chuyển mạch, quản lý và bảo dỡng hệ thống, + Điều khiển mức thấp nh: giám sát thuê bao, xử lý báo hiệu, Để tối u việc điều hành các tiến trình này, tổng đài đợc trang bị một hệ điều hành xử lý song song theo thời gian thực gọi là VKOS. Hệ điều hành này trợ giúp tính song song của ngôn ngữ CHILL (Ngôn ngữ bậc cao của CCITT), một ngôn ngữ thiết kế phần mềm ứng dụng của hệ thống tổng đài STAREX- VK. II.3. CHILL/SDL - ngôn ngữ lập trình Ngôn ngữ CHILL đợc sử dụng trong tổng đài STAREX-VK cho việc lập trình phần mềm và SDL (Specification Discription Language- Ngôn ngữ mô tả đặc tính) để mô tả các vấn đề. Hiệu suất của phần mềm đợc cải thiện và khả năng bảo dỡng hệ thống trở nên tối u hoá khi sử dụng các ngôn ngữ bậc cao này. II.4. Hệ điều hành quản lý cơ sở dữ liệu DBMS Điều cốt yếu sử dụng DBMS là nó có thể quản lý một cách tối u trong một hệ thống dữ liệu lớn nh STAREX-VK. Tổng đài còn có một bộ nhớ chính dành cho DBMS một cách riêng biệt, cho phép có thể truy nhập, sửa đổi, sắp xếp và tạo tất cả các dữ liệu một cách tối u. II.5. Phạm vi ứng dụng Không nh thời điểm khi các hệ thống chuyển mạch đợc thiết kế phục vụ một mục đích riêng biệt, việc thiết kế tổng đài STAREX-VK đợc thiết kế có cân nhắc cẩn thận, quan tâm đến khả năng tối u, khả năng thích ứng với công nghệ mới, độ linh động, do đó nó có thể cung cấp các chức năng đa dạng và phạm vi ứng dụng rộng lớn. II.6. Khả năng vận hành và bảo dỡng Khác với các thế hệ tổng đài trớc, tổng đài STAREX-VK đã đợc chú trọng đặc biệt về khả năng chẩn đoán lỗi trong quá trình thiết kế tổng đài. VK Training Course V1.0 I-6 VKX, LTD. VK System Description of OAM Vietnam Korea eXchange STAREX-VK SYSTEM Khái quát hệ thống STAREX-VK Tổng đài cung cấp cho ngời vận hành các công cụ bảo dỡng hết sức hiệu quả và đơn giản, đồng thời cũng cung cấp các giao diện vào ra tiện lợi cho ng- ời quản lý vận hành và thao tác. Tổng đài có hệ quản lý vào ra sử dụng các lựa chọn chi tiết nhằm trợ giúp cho ngời điều hành thực hiện các thủ tục, thao tác vào ra, đồng thời cũng đợc trang bị hệ thống phần mềm quản lý bằng đồ hoạ, do đó công việc phát hiện sai hỏng phần cứng, cũng nh các loại cảnh báo sẽ trở nên rất đơn giản và hiệu quả. III. Cấu hình hệ thống Các thông số đặc trng Khả năng Dung lợng thuê bao 120.000 Số trung kế 30000 (Với tổng đài toll ) 60000 Lu lợng ( Erlang) 26.000 khả năng xử lý cuộc gọi giờ cao điểm 1.500.000 BHCA Số phân hệ chuyển mạch tối đa 44 ss Số tổng đài vệ tinh tối đa 32 RS bộ xử lý chính của is ISp, ntp bộ xử lý chính của CS Icp, ocp số đờng trung kế của mỗi phân hệ 1920 số thuê bao của mỗi bảng mạch 32 cấu trúc mạng chuyển mạch t-s-t chuyển mạch không gian 64*64 bộ nhớ chính 16/32/48/64 MB bộ xử lý chính 32 bit thiết bị truyền thông tin giữa các bộ xử lý Global bus ổ đĩa cứng 6*2 GByte ổ băng từ 3 MT cổng vào/ ra 16 báo hiệu liên đài N o 7, R2 MFC ngôn ngữ lập trình CHILL, C, ASSembly isdn BRI, PRI, BAMI VK Training Course V1.0 I-7 VKX, LTD. VK System Description of OAM Vietnam Korea eXchange STAREX-VK SYSTEM Khái quát hệ thống STAREX-VK IV. Phân hệ vệ tinh IV.1. Cấu hình phân hệ vệ tinh Dung lợng thuê bao Thuê bao tơng tự 8192 Truy nhập cơ sở ISDN 2048 Trung kế 1920 Lu Lợng (erlang) 430 Khả năng xử lý cuộc gọi giờ cao điểm 40.000 BHCA ổ đĩa 1*2 GB Cổng vào/ ra 2 Port IV.2. Khả năng hoạt động của phân hệ vệ tinh Về cơ bản, phân hệ vệ tinh hoạt động giống nh nột phân hệ thuê bao tại tổng đài HOST. Ngoài ra nó còn có các chức năng khác để phù hợp với vai trò điều khiển cách xa tổng đài HOST. IV.2.1. Khả năng hoạt động độc lập Khi đờng truyền nối giữa trạm vệ tinh và tổng đài HOST bình thờng (đờng truyền có thể là cáp quang, viba, hoặc đờng PCM) thì mọi tính năng thuê bao hoạt động ở trạm vệ tinh giống hệt tính năng thuê bao hoạt động ở tổng đài HOST. Nhng nếu đờng truyền trên có sự cố, việc liên lạc giữa trạm vệ tinh và HOST bị gián đoạn thì trạm vệ tinh hoạt động độc lập. Các thuê bao thuộc nội bộ vệ tinh vẫn liên lạc bình thờng. Các thông tin về cớc đợc lu giữ ngay trên ổ đĩa của trạm vệ tinh. Khi đờng truyền đợc phục hồi thì các thông tin đó đợc gửi về HOST để xử lý. Trong quá trình thiết lập cuộc gọi, thông qua phân tích tiền tố (prefix), nếu cuộc gọi chỉ diễn ra với thuê bao tại nội bộ vệ tinh thì các thông tin thoại không cần phải nối qua trờng chuyển mạch không gian tại HOST. Với đặc tính này làm giảm tắc nghẽn lu lợng thông tin, đi đến giảm chi phí thiết lập đờng truyền số giữa trạm vệ tinh và HOST. VK Training Course V1.0 I-8 VKX, LTD. VK System Description of OAM Vietnam Korea eXchange STAREX-VK SYSTEM Khái quát hệ thống STAREX-VK IV.2.2. Khả năng ghi cớc và các thông tin khác Phân hệ vệ tinh có thiết kế một ổ đĩa cứng nhằm ghi tạm thời các thông tin cớc, trạng thái hoạt động của tổng đài, khi mất đờng truyền về HOST. Sau khi đờng truyền đợc phục hồi, các thông tin này sẽ đợc gửi về tổng đài HOST. IV.2.3. Khả năng tạo thông báo ở phân hệ vệ tinh có riêng một bộ tạo thông báo, khi đờng truyền về tổng đài HOST có sự cố thì các thông tin này sẽ đợc tự động phát ra. IV.2.4. Khả năng tạo tín hiệu đồng bộ Khi đờng truyền về tổng đài HOST bình thờng thì trạm vệ tinh sẽ nhận tín hiệu đồng bộ từ tổng đài HOST. Nếu có sự cố về tổng đài HOST, bản thân phân hệ vệ tinh sẽ sử dụng ngay tín hiệu đồng bộ tại chỗ để đồng bộ cho toàn hệ thống. IV.2.5. Khả năng giao tiếp ngời máy Phân hệ vệ tinh có các cổng vào/ra giúp ngời khai thác có thể kiểm tra dữ liệu, set-up hệ thống và quản lý, bảo dỡng hệ thống. IV.2.6. Khả năng thống kê Do có ổ đĩa cứng đặt ngay tại phân hệ vệ tinh, nên mọi tình trạng của hệ thống cũng nh các thông báo đợc lu giữ ngay trong ổ đĩa cứng dới dạng thống kê. Ngời khai thác có thể qua các dữ liệu thống kê này để phân tích và dễ dàng loại bỏ sự cố. V. các dịch vụ đặc biệt cho thuê bao (special service) 1) Dịch vụ vắng mặt ABS (Absentee Service) VK Training Course V1.0 I-9 VKX, LTD. VK System Description of OAM Vietnam Korea eXchange STAREX-VK SYSTEM Khái quát hệ thống STAREX-VK Có thể thực hiện tức thời hoặc đến một thời điểm sau đó mới có tác dụng 2) Dịch vụ vắng mặt CABS (Compound ABS) Dịch vụ này sẽ thông báo cho thuê bao gọi đến thuê bao có dịch vụ biết thuê bao này đang vắng mặt và thời điểm thuê bao đó sẽ có mặt hay khi dịch vụ mất tác dụng. 3) Dịch vụ quay số tắt ABD (Abbreviated Dialing) Một thuê bao có dịch vụ này có thể nhớ đợc 20 số máy bằng cách ghi và quay tắt trên phím bấm của máy điện thoại. 4) Dịch vụ đờng dây ấm WML (Warm Line) Mỗi khi thuê bao nhấc máy và không quay số thì sau 5 giây cuộc gọi sẽ đ- ợc thiết lập tự động đến số thuê bao đã đặt trớc. 5) Dịch vụ chờ cuộc gọi CAW (Call Waiting) và CCW (Cancel Call Waiting) Thuê bao A đợc đăng ký cả dịch vụ CAW và CCW. Khi một cuộc gọi đợc thiết lập giữa A và B. Nếu thuê bao C gọi đến A thì C nghe thấy Ring Back Tone còn A nghe thấy Waiting Tone. Thuê bao A ấn phím Flash để nói chuyện với C, ấn Flash tiếp thì nói chuyện với B. Khi cha hết thời gian CAW_TONE nếu A đặt máy thì sẽ đổ chuông A nhấc máy thì A có thể nói chuyện đợc với C. Chức năng của CCW: Trớc khi A gọi B, A quay * 40 *, khi nghe thấy confirm tone thì A quay tiếp số của B. Khi A và B đang nói chuyện nếu C gọi cho A thì C nghe thấy âm báo bận. Khi A đặt máy chức năng này tự động bị huỷ bỏ. Trong khi nói chuyện giữa A và B, A bấm phím Flash và quay * 40 * thì A nghe thấy confirm tone, B nghe thấy holding Tone. A ấn Flash tiếp để nói chuyện với B. Nếu C gọi cho A thì C nghe thấy âm báo bận. 7) Dịch vụ chuyển hớng cuộc gọi CFW (Call Forwarding) Dịch vụ này có thể chuyển cho các máy trong nội tỉnh hoặc liên tỉnh và Quốc tế. Điều kiện chuyển: Có thể chuyển mọi cuộc gọi đến thuê bao đăng ký dịch vụ hoặc khi thuê bao bận hoặc khi thuê bao không nhấc máy sau 15 giây. 8) Dịch vụ chuyển cuộc gọi CTR (Call Tranfer) Khi thuê bao B gọi cho thuê bao A và nói chuyện bình thờng, sau đó thuê bao A ấn Flash và *20 + số máy của thuê bao C* thì thuê bao C sẽ rung chuông và thuê bao A đặt máy còn thuê bao B và C nói chuyện bình thờng. 9) Dịch vụ Call Holding ( giữ cuộc gọi) VK Training Course V1.0 I-10 VKX, LTD. VK System Description of OAM Vietnam Korea eXchange [...]... lệnh điều khiển của tổng đài STAREX-VK VK Training Course V1.0 VK System Description of OAM I-12 VKX, LTD Vietnam Korea eXchange STAREX-VK SYSTEM Hệ thống PO Chơng II: cấu trúc hệ thống STAREX-VK Tổng đài STAREX-VK có cấu trúc theo từng khối gồm có 3 phân hệ chính đó là: CS: Phân hệ điều khiển (Control Subsystem) IS: Phân hệ kết nối (Interconnection Subsystem) SS: Phân hệ chuyển mạch (Switching Subsystem)... hệ thống - Bảo dỡng hệ thống - Điều khiển đọc ghi ổ đĩa và băng từ - Điều khiển các thiết bị vào ra - Thực hiện Test và đo đạc - Thống kê cớc cho toàn bộ hệ thống - Điều khiển các bản tin vào ra cho các USER - Vận hành bảo dỡng từ xa thông qua các đờng số liệu với các hệ thống khác - Giao tiếp với phân hệ IS VK Training Course V1.0 VK System Description of OAM I-14 VKX, LTD Vietnam Korea eXchange STAREX-VK. .. toàn bộ hệ thống OCP đợc kép đôi theo kiểu active và standby để nâng cao độ tin cậy OCP đợc nối tới ICP và CMDC bằng Global-bus (kép 3) và trao đổi thông tin với chúng và nó đợc nối với các vi xử lý của các phân hệ khác bằng các đờng IPC Chức năng chính của OCP: - Quản lý tài nguyên cho toàn bộ hệ thống - Bảo dỡng hệ thống - Điều khiển đọc ghi - Test và đo đạc - Thống kê cớc của toàn bộ hệ thống -... IU 0 1 STAREX-VK SYSTEM TSLU0 Hệ thống PO TSLU1 TS GS DC DC DC DC DC DC 0 1 LS SSP IU WLIC SS7: SS báo hiệu số 7 SS-V: VSIU2 SS V5.2 VSIU3 SSN7C VSIU0 VSIU1 TSLU TS DC VK Training Course V1.0 VK System Description of OAM I-34 V5 DC VKX, LTD LS Vietnam Korea eXchange SSP IU STAREX-VK SYSTEM Hệ thống PO SS7U TS DC TSLU SSP III.1 Chức năng của SS Phân hệ chuyển mạch SS trong hệ thống tổng đài STAREX-VK. .. eXchange STAREX-VK SYSTEM Hệ thống PO II Phân hệ IS Phân hệ kết nối IS trong tổng đài STAREX-VK gồm có các tủ sau: NESC IPCC SCDLC NESU NESU SS DC 3 NS DC CDLU CDLU HL DC 0,1 CL DC HL DC 2,3 SS DC 0 HL DC 4,5 SS DC 1 NTP HL DC 6,7 SS DC 2 ISP HRCC0 VK Training Course V1.0 VK System Description of OAM ISCU1 CDLU ISCU0 SPSU-B CSCU SPSU-A HRCC1 I-19 VKX, LTD Vietnam Korea eXchange STAREX-VK SYSTEM Hệ thống. .. chơng này chúng ta sẽ tìm hiểu chức năng của các phân hệ và các khối chức năng trong các phân hệ đó SS-S SS-T IS CS SS-7 I/O Port SS-V DKE SS-P SS-I MTE RSS/RSE I/O Port DKE Tổng quan các phân hệ của tổng đài STAREX-VK VK Training Course V1.0 VK System Description of OAM I-13 VKX, LTD Vietnam Korea eXchange STAREX-VK SYSTEM Hệ thống PO i Phân hệ CS Phân hệ CS bao gồm có 2 tủ, vị trí các khối chức năng trong... khối CDTU không chứa một mạch điện nào liên quan đến báo hiệu VK Training Course V1.0 VK System Description of OAM I-31 VKX, LTD Vietnam Korea eXchange STAREX-VK SYSTEM Hệ thống PO III Phân hệ chuyển mạch SS Có nhiều loại SS trong hệ thống tổng đài STAREX-VK nh: SS-S: SS thuê bao SS-GT: SS trung kế và dịch vụ SS-T: SS trung kế SS-7: SS báo hiệu số 7 SS-I: SS ISDN SS-V: SS giao tiếp V5.2 Sau đây và... eXchange STAREX-VK SYSTEM Hệ thống PO Sơ đồ khối làm việc giữa NESU và các khối khác Chức năng của khối NESU: - Trong mạng chuyển mạch số thì việc chuyển mạch phân chia thời gian đợc sử dụng, vấn đề đồng bộ xung nhịp đồng hồ giữa các tổng đài là rất quan trọng Khối NESU trong tổng đài STAREX-VK thực hiện nhận đồng hồ tham chiếu từ bên ngoài và tạo ra các đồng hồ khác nhau và phân bố cho hệ thống - Tổng... chỉ cho phép những ngời biết mã KEY thì mới có thể thực hiện đợc các dịch vụ khác cho thuê bao VK Training Course V1.0 VK System Description of OAM I-11 VKX, LTD Vietnam Korea eXchange STAREX-VK SYSTEM Khái quát hệ thống STAREX-VK 19) Dịch vụ Home code Dịch vụ này dùng cho ngời nớc ngoài, tại Publish Phone ngời ta chỉ cần bấm Home Code + * thì cuộc gọi sẽ đợc chuyển đến Operator của nớc đó 20) Dịch vụ.. .STAREX-VK SYSTEM Khái quát hệ thống STAREX-VK Thuê bao B gọi cho thuê bao A và nói chuyện bình thờng, nếu thuê bao A ấn phím Flash thì thuê bao B nghe thấy Holding Tone, thuê bao A nghe thấy Dial Tone (mời quay số) và nếu . Vietnam Korea eXchange STAREX-VK SYSTEM Khái quát hệ thống STAREX-VK Ch ơng I : KHáI quát hệ thống STAREX-VK I. Giới thiệu chung Hệ thống chuyển mạch STAREX-VK là hệ thống chuyển mạch điện. 72 X. hệ thống báo hiệu 73 X.1. Hệ thống báo hiệu 73 X.1.1. Hệ thống báo hiệu thuê bao 73 X.1.1.1. Thuê bao gọi dùng tín hiệu xung 73 X.1.1.2. Thuê bao gọi dùng tín hiệu mã đa tần 73 X.1.2. Hệ thống. STAREX-VK SYSTEM Mục lục Mục lục Trang Mục lục Trang 1 Chơng I: KHáI quát hệ thống STAREX-VK 5 I. Giới thiệu chung 5 II. Các khả năng và đặc tính của hệ thống 5 II.1. Cấu
- Xem thêm -

Xem thêm: khái quát hệ thống starex-vk, khái quát hệ thống starex-vk, , Chương I: KHáI quát hệ thống STAREX-VK, V. các dịch vụ đặc biệt cho thuê bao (special service), Chương II: cấu trúc hệ thống STAREX-VK, Sơ đồ khối của IS, Sơ đồ khối làm việc giữa CDTU và các khối khác, III. Phân hệ chuyển mạch SS, Cấu hình của phân hệ SS của tổng đài STAREX-VK, Sơ đồ khối làm việc giữa BETU và các khối khác, Sơ đồ kết nối giữa HOST và vệ tinh, VI. Xử lý cuộc gọi, Sơ đồ xử lý cuộc gọi trong tổng đài STAREX-VK, Sự làm việc giữa RCHU và các khối khác, IX. Cấu trúc dự phòng, XI. chức năng isdn của tổng đàI starex-vk, XII. Cấu trúc phần mềm của tổng đài STAREX-VK, Chương III: chức năng chính của các bảng mạch

Mục lục

Xem thêm