0

phương pháp giáo dục đạo đức học sinh cá biệt trong công tác chủ nhiệm lớp 6a1 trường trung học cơ sở bàu năng

25 3,198 23
  • phương pháp giáo dục đạo đức học sinh cá biệt trong công tác chủ nhiệm lớp 6a1 trường trung học cơ sở bàu năng

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/01/2015, 20:18

I. ĐẶT VẤN ĐỀ 1/ LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI: Hồ Chủ tịch đã dạy: “Đạo đức là cái gốc của người cách mạng. Đạo đức cũng phải là cái gốc của con người phát triển toàn diện mà nhà trường phổ thông có trách nhiệm đào tạo”. Theo quan niệm Mácxit phẩm chất đạo đức là bộ phận quan trọng trong cấu trúc nhân cách toàn diện của con người. - Quán triệt lời dạy của Bác Hồ: “Dạy cũng như học, phải biết chú trọng cả tài lẫn đức. Đức là đạo đức cách mạng, đó là cái gốc quan trọng. Nếu không có đạo đức cách mạng thì tài cũng vô dụng” ngành giáo dục xem công tác giáo dục đạo đức học sinh là vị trí then chốt trong nhà trường. - Khi các giá trị truyền thống trong xã hội đang bị xói mòn, tệ nạn xã hội đang len lỏi, xâm nhập vào nhà trường thì việc giáo dục đạo đức học sinh là nhiệm vụ hàng đầu trong mục tiêu giáo dục toàn diện. - Đạo đức là một thành phần cơ bản của nhân cách và gắn bó chặt chẽ với các mặt khác trong nhân cách hoàn chỉnh của người học sinh. Thực hiện tốt công tác đức dục sẽ tạo nên những chuyển biến cơ bản cho các mặt giáo dục toàn diện. Việc giáo dục đạo đức cho học sinh là một đòi hỏi thường xuyên và cấp thiết của ngành giáo dục - đào tạo. Giáo dục là nền tảng của tư tưởng, là điểm xuất phát của đạo đức, giáo dục ngày nay là phải kế thừa truyền thống giáo dục đạo đức tốt đẹp của ông cha ta ngày trước và quan điểm giáo dục của Đảng ta. - Ta phải hình thành cho các em có sự phát triển toàn diện nhân cách, đó là sự thống nhất giữa đức và tài, là sự toàn vẹn về phẩm chất và năng lực. Như Bác Hồ nói: "Có tài mà không có đức là con người vô dụng. Có đức mà không có tài làm việc gì cũng khó” Trong tình hình học sinh hiện nay có một số em cá biệt, luôn có hành vi trái ngược chuẩn mực đạo đức, biểu hiện lệch lạc về lối sống. Chính vì thế việc tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh cá biệt là một việc cấp bách. Điều này đòi hỏi sự tham gia đồng bộ của các cấp, các ngành, của gia đình và xã hội. -1- Là một giáo viên chủ nhiệm, tôi không thể không thấy trách nhiệm “trồng người” của mình. Vì thế tôi chọn đề tài nghiên cứu về "Phương pháp giáo dục đạo đức học sinh cá biệt trong công tác chủ nhiệm lớp 6A1 Trường trung học cơ sở Bàu Năng". 2/ MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU: - Giáo viên chủ nhiệm phải là tấm gương sáng cho học sinh noi theo. - Nắm được sự thay đổi tâm lý lứa tuổi. - Hiểu rõ hoàn cảnh gia đình. - Nhà trường chủ động phối hợp với gia đình và xã hội giáo dục các em cá biệt có hiệu quả. 3/ ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU: - Học sinh là người kế thừa làm chủ xã hội ở tương lai. Nếu các em không có đạo đức thì là người vô dụng. Chính vì thế giáo dục đạo đức là vấn đề cấp thiết nhất. Đặc biệt là giáo dục các em cá biệt. Vì vậy đề tài tôi tập trung tìm các phương pháp giáo dục đạo đức các em cá biệt nhằm hình thành nhân cách tốt cho các em. - Cụ thể lớp 6A1 còn hai học sinh cá biệt đó là: 1.Nguyễn Thanh Tuấn 2. Nguyễn Quang Triệu 4/ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU: - Phương pháp nghiên cứu lí luận: Thu thập những thông tin lí luận, vai trò của người giáo viên chủ nhiệm lớp trong công tác giáo dục đạo đức học sinh trên các tập san giáo dục, các bài tham luận trên Internet. - Phương pháp quan sát: Quan sát hoạt động học tập và sinh hoạt tập thể của học sinh. - Phương pháp điều tra: Trò chuyện, trao đổi với các giáo viên bộ môn, học sinh, hội cha mẹ học sinh, bạn bè và hàng xóm của học sinh. -2- - Phương pháp so sánh, đối chiếu kết quả: So sánh đối chiếu giữa kết quả khi chưa thực hiện đề tài và sau khi thực hiện đề tài. - Phương pháp tổng kết kinh nghiệm: + Tham khảo những bản báo cáo, tổng kết hàng năm của nhà trường. + Tham khảo kinh nghiệm của các trường bạn. + Tham khảo những kinh nghiệm của giáo viên chủ nhiệm khác trong trường mình. - Phương pháp thử nghiệm: Áp dụng vào công tác giáo dục đạo đức học sinh lớp 6A1 Trường trung học cơ sở Bàu Năng. 5. GIẢ THUYẾT KHOA HỌC: - Đạo đức học sinh ngày càng sa sút trầm trọng do: + Trong gia đình: Một số cha mẹ chửi thề, la mắng nhau, nuông chiều con quá mức, không quan tâm đến nhu cầu của con. + Xã hội: Một số tụ điểm chiếu phim, chơi game không lành mạnh. + Nhà trường: Một số giáo viên chỉ quan tâm truyền thụ kiến thức không chú trọng giáo dục đạo đức học sinh. - Tình trạng học sinh đánh nhau ở các trường học gia tăng, nói tục, cúp tiết, không đồng phục, mặc quần đáy ngắn vẫn xảy ra hàng tuần ở các lớp. Nếu ta chưa nhận thức tầm quan trọng của việc giáo dục đạo đức học sinh cá biệt sẽ gây ảnh hưởng về học tập, nề nếp, đạo đức của lớp chủ nhiệm nói riêng và toàn trường nói chung. - Để ngăn chặn tình trạng đạo đức ngày càng suy thoái, xuống cấp trầm trọng bản thân tìm mọi phương pháp giáo dục các em. -3- II. NỘI DUNG 1. CƠ SỞ LÍ LUẬN: 1.1. Các văn bản chỉ đạo của cấp trên: - Căn cứ vào điều 2 chương VI mục tiêu giáo dục của Luật giáo dục năm 2005. Điều 2:+ Mục tiêu giáo dục: Phải đào tạo con người Việt Nam phát triển toàn diện, có đạo đức, trí thức, sức khỏe, thẩm mỹ và nghề nghiệp, trung thành với lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xả hội, hình thành và bồi dưỡng nhân cách, phẩm chất và năng lực của công dân, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Điều 5: Phương pháp giáo dục: Phải phát huy tính tích cực, chủ động, tư duy của học sinh. Điều 15:Vai trò và trách nhiệm của nhà giáo: - Nhà giáo giữ vai trò quyết định đảm bảo chất lượng giáo dục. - Nhà giáo phải không ngừng học tập, rèn luyện nêu gương cho người học. - Căn cứ vào lí luận giáo dục về đạo đức, công tác chủ nhiệm. 1.2. Các khái niệm: . Giáo dục: Giáo dục là quá trình hình thành nhân cách con người được tổ chức có mục đích, có kế hoạch thông qua hoạt động giáo dục của người giáo dục và người được giáo dục nhằm chiếm lĩnh những kinh nghiệm xã hội, lịch sử của loài người. . Đạo đức: Đạo đức là một trong những hình thái ý thức xã hội, là hệ thống các chuẩn mực, quy tắc, khái niệm có tính chất đánh giá mệnh lệnh đối với hành vi của cá nhân, đối với các quan hệ thực tiễn, hệ thống này biểu hiện và phản ánh bản chất xã hội của con người mà cái chính là mối quan hệ lẫn nhau giữa cái xã hội, cái cá nhân và để thực hiện hoá hệ thống này thì chỉ cần đến lòng tin của cá nhân và dư luận xã hội. -4- Nói cách khác: Đạo đức là một trong những hình thái ý thức xã hội, là hệ thống các nguyên tắc, chuẩn mực, yêu cầu các quy tắt điều chỉnh sự ứng xử của con người trong tất cả các mối quan hệ thực tiễn, trong tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. . Giáo dục đạo đức: Giáo dục đạo đức cho con người là phát triển mặt đạo đức của nhân cách xã hội chủ nghĩa. Trang bị cho các em hệ thống chuẩn mực đạo đức và củng cố bằng sức mạnh của phong tục, tập quán, lương tâm. Giáo dục đạo đức cho học sinh còn là xây dựng phẩm chất đạo đức xã hội chủ nghĩa của cá nhân, là hình thành ý thức tình cảm, kỹ xảo và thói quen đạo đức giúp các em biết rèn luyện cách sống hoà hợp, yêu thương chan hoà với tư tưởng: “Mình vì mọi người, mọi người vì mình”. Nói chung giáo dục đạo đức là hình thành ở các em có mối quan hệ ứng xử phù hợp, văn minh lịch sự, có văn hoá, … . Giáo dục đạo đức học sinh cá biệt: Là dạy dỗ các em có hành vi trái chuẩn mực đạo đức do xã hội quy định trở nên con người có lối sống lành mạnh, tích cực, theo chuẩn mực xã hội qui định. . Phương pháp giáo dục đạo đức học sinh cá biệt: Là tìm mọi biện pháp để dạy dỗ các em có hành vi trái chuẩn mực đạo đức sao cho các em nên người, giáo dục có hiệu quả. 2. CƠ SỞ THỰC TIỄN: 2.1. Thực trạng công tác giáo dục đạo đức học sinh thông qua ban cán sự lớp 6a1 trường trung học cơ sở Bàu Năng: 2.1.1.Tình hình học sinh lớp 6A1: * Ban cán sự lớp: - Tổng số học sinh: 37/20. - Ban cán sự lớp: + Lớp trưởng: Nguyễn Thị Ngọc Như + Lớp phó học tập: Trịnh Thị Hoàng Mai. + Lớp phó lao động: Nguyễn Quốc Phi. -5- + Lớp phó văn thể mĩ: Nguyễn Thị Kim Ngân. + Cờ đỏ: Dư Quốc Thơng, Huỳnh Quốc Kha. + Bốn tổ trưởng: Nguyễn Thị Minh Ngọc, Dương Mộng Tuyền, Đỗ Thị Bảo Trân, Nguyễn Huỳnh Lâm. - Thuận lợi: + Lớp trưởng và lớp phó học tập giữ chức vụ nhiều năm liền. + Phần lớn các em biết đồn kết. + Xác định được mục đích học tập của mình. - Khó khăn: + Ban cán sự lớp năng lực chưa có kinh nghiệm và việc quản lí lớp còn hạn chế. + Gia đình các em có hồn cảnh khó khăn đặc biệt nên chưa chăm sóc, dạy dỗ con mình một cách triệt để. - Một số em cá biệt đạo đức: 1. Nguyễn Quang Triệu 2. Nguyễn Thanh Tuấn Tinh thần, ý thức kỉ luật chấp hành nội qui trường các em chưa cao, Triệu - phụ huynh quan tâm rất sâu sắc việc học của em nhưng bản thân em tiết nào cũng chép bài khơng đủ, nói chuyện, cười giỡn lúc giáo viên giảng bài, thường xun khơng làm bài tập ở nhà, gọi trả bài khơng thuộc, đặc biệt tiết học mơn tốn em đều nói chuyện, giáo viên bộ mơn nhắc nhở rất nhiều lần.Mỗi tuần em đều nghỉ hai, ba lần không phép, bỏ tiết đi chơi game. - Tuấn cha mẹ đi làm mướn xa. Em ở nhà với em trai học cấp một, khơng có sự quan tâm của người lớn em thường vắng học buổi chiều khơng phép, đi học trễ, khơng được học bồi dưỡng các mơn yếu. Em đã được tơi nhắc nhở nhiều lần vẫn vắng học buổi chiều thường xun. Tuấn thường gây chuyện đánh lộn với các bạn yếu hơn ở cùng lớp. 2.1.2. Tình hình nhà trường và giáo viên: -6- - Ban giám hiệu: 3/2 - Tổng số giáo viên: Trường gồm 21 lớp với 21 giáo viên chủ nhiệm, đa số là giáo viên làm tốt công tác chủ nhiệm. Học sinh ở các lớp nói chung và học sinh lớp 6A1 nói riêng phần lớn là có nề nếp, biết tự quản, có tinh thần ý thức học tập cao, trình trạng nghỉ học không phép hay vi phạm đạo đức đánh nhau ở các lớp xảy ra ở một số em cá biệt. 2.2. Sự cần thiết của đề tài: Như trình bày trên, ta thấy giáo viên chủ nhiệm là linh hồn của lớp, sự thành công hay thất bại của lớp đều phụ thuộc vào giáo viên chủ nhiệm. Vì vậy, trong nhà trường giáo viên chủ nhiệm rất quan trọng. Vì thế là giáo viên chủ nhiệm tôi thấy cần phải có những biện pháp tích cực hơn nữa để giáo dục học sinh cá biệt có hiệu quả. 3. NỘI DUNG VẤN ĐỀ: 3.1/Vấn đề đặt ra: - Ở các tiết sinh hoạt chủ nhiệm hàng tuần diễn ra rất nghiêm túc, tôi đã nhận định các mặt vi phạm của các em đồng thời đưa ra biện pháp khắc phục và đề ra phương hướng thực hiện ở tuần sau. Tuy nhiên các em cá biệt vẫn chưa khắc phục về đạo đức, vẫn còn vắng không phép thường xuyên, cúp tiết trốn học đi chơi game ở các môn nhạc, thể dục. - Như vậy muốn đạt được mục tiêu giáo dục ta không chỉ sử dụng một phương pháp giáo dục mà nên kết hợp nhiều phương pháp giáo dục kỉ luật tích cực. Việc sử dụng các phương pháp giáo dục sẽ giúp các em cá biệt thấy được việc làm sai trái của mình mà sửa chửa, thể hiện các hành vi đúng theo chuẩn mực xã hội qui định. - Để giáo dục tốt đạo đức học sinh cá biệt tôi đã sử dụng các phương pháp sau: . Biện pháp 1: Giáo viên chủ nhiệm là tấm gương sáng cho học sinh noi theo . Biện pháp 2: Quan tâm những khó khăn của trẻ về mặt tâm lý. -7- . Biện pháp 3: Tìm hiểu nhu cầu và mong muốn cơ bản của học sinh. . Biện pháp 4: Khen ngợi khơng chê bai. . Biện pháp 5: Cơng nhận những đặc điểm tốt. . Biện pháp 6: Giáo viên chủ nhiệm đưa ra tiêu chuẩn thi đua cụ thể, hợp lí và phải có sự bàn bạc dân chủ, thống nhất giữa giáo viên chủ nhiệm và ban cán sự lớp. . Biện pháp 7: Tổ chức hoạt động ngoại khố thơng qua các đồn thể: Đồn đội, Cơng đồn, để giáo dục đạo đức cho học sinh. . Biện pháp 8: Thực hiện giờ sinh hoạt đầu tuần và sinh hoạt chủ nhiệm nghiêm túc, phong phú, thực hiện hoạt động ngồi giờ để giáo dục đạo đức cho học sinh. . Biện pháp 9: Giáo viên chủ nhiệm phối hợp giáo viên bộ mơn rèn luyện đạo đức cho học sinh. . Biện pháp 10: Giáo viên chủ nhiệm phối hợp ba mặt giáo dục Nhà trường - Gia đình - xã hội để giáo dục đạo đức học sinh. . Biện pháp 11: Áp dụng phương pháp tác động song song, bùng nổ sư phạm, để giáo dục đạo đức học sinh cá biệt. . Biện pháp 12: Giáo viên chủ nhiệm tổ chức kiểm tra, sơ tổng kết các hoạt động của lớp. 3.2/Giải pháp thực hiện giáo dục đạo đức học sinh cá biệt lớp 6A1 Trường trung học cơ sở Bàu Năng: Đối với các em cá biệt đạo đức: . Biện pháp 1: Giáo viên chủ nhiệm là tấm gương sáng cho học sinh noi theo. Giáo viên chủ nhiệm là người chịu trách nhiệm tồn bộ hoạt động của lớp đứng về mặt pháp chế và lương tâm. Như N.I. Bơn-Bu-Rép trong quyển “Người giáo viên chủ nhiệm” đã viết: “Giáo viên chủ nhiệm khác với giáo viên bộ mơn phải thực hiện những chức năng quan trọng nhằm giáo dục cộng sản chủ nghĩa cho học sinh lớp mình. Vì -8- vậy phải có yêu cầu cao đối với giáo viên chủ nhiệm về mặt chính trị tư tưởng, về mặt sư phạm. Việc hoàn thiện những yêu cầu đó sẽ tạo điều kiện để nâng cao chất lượng hoạt động giáo dục”. Và theo tôi nghĩ đặc biệt là chất lượng giáo dục đạo đức cho học sinh. Để thực hiện nhiệm vụ của giáo viên chủ nhiệm và giúp giáo viên chủ nhiệm có năng lực phẩm chất đạo đức tốt, là người gương mẫu để học sinh noi gương theo. Nhà trường đã quan tâm đến việc bồi dưỡng đội ngũ giáo viên chủ nhiệm lớp về: - Tư tưởng chính trị: Tổ chức và tạo điều kiện cho giáo viên chủ nhiệm lớp tham gia học tập đầy đủ các buổi sinh hoạt chính trị do trường, phòng, sở tổ chức để quán triệt quan điểm, đường lối của Đảng, nhà nước nhằm thực hiện mục tiêu giáo dục học sinh của cấp học, lớp học. Thông qua các buổi họp hội đồng có sinh hoạt điều lệ trường phổ thông, phát động thi đua thực hiện kế hoạch năm học trong hội nghị cán bộ - công chức đầu năm học. Phối hợp Công đoàn, Đoàn, Đội sinh hoạt ý nghĩa ngày cách mạng tháng tám, Quốc khánh 2/9, Kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, ý nghĩa ngày Quốc phòng toàn dân 22/12, kỷ niệm ngày thành lập Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh 26/3, ngày quốc tế phụ nữ 8/3, kỷ niệm ngày 30/4, 1/5, 19/5… - Nghiệp vụ: Ngay từ đầu năm nhà trường đã phổ biến nội dung công tác chủ nhiệm cho giáo viên chủ nhiệm và đưa ra kế hoạch chủ nhiệm chung của trường. Tuỳ tình hình đối tượng học sinh từng lớp, giáo viên chủ nhiệm sẽ tiến hành lập kế hoạch chủ nhiệm riêng cho lớp mình. Yêu cầu giáo viên chủ nhiệm cần nắm chắc vị trí, chúc năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mình đối với lớp và đề ra các biện pháp giáo dục học sinh cá biệt thật cụ thể. - Giáo viên chủ nhiệm phải có các phẩm chất và kỹ năng sau: + Có lòng nhân ái: Lòng nhân ái giúp cho giáo viên có được tình thương và sự cảm thông của học sinh đáp lại. -9- + Biết tôn trọng học sinh: Trẻ chắc chắn sẽ kính trọng người tôn trọng chúng. Các em sẽ quan tâm đến người khác nếu các em biết có người quan tâm. + Chân thành trong giao tiếp: Là giao tiếp chân thành, tôn trọng, cởi mở, thân thiện, không mang tính mệnh lệnh, cứng nhắc, tìm hiểu quan tâm những suy nghĩ, cảm xúc của học sinh, dành thời gian nói chuyện với học sinh về điều các em quan tâm. Qua đó ta nêu được tấm gương cho học sinh về cách xử sự đối với người xung quanh. + Có cái tâm, bao dung, có trách nhiệm và phải có lòng tin đối với các em. Nhà trường là người “Đứng mũi chịu sào” là Hiệu trưởng giúp giáo viên chủ nhiệm xây dựng kế hoạch, đặc biệt là kế hoạch giáo dục đạo đức học sinh. Kế hoạch giáo viên chủ nhiệm thống nhất toàn trường, đảm bảo kế hoạch chung của trường theo từng tuần, tháng nhưng nội dung được đề ra thật cụ thể, phải đi sâu vào việc giáo dục đạo đức học sinh. Giáo viên chủ nhiệm cần nắm rõ đặc điểm tình hình lớp mình phụ trách và nội dung chủ nhiệm, tìm hiểu rõ, đầy đủ để phân loại học sinh lớp mình. Từ đó nắm hết tính cách và hành vi đạo đức của từng học sinh để có biện pháp cụ thể hoá bằng các phẩm chất đạo đức cần thiết hình thành và rèn luyện cho học sinh. Như vậy, đội ngũ giáo viên chủ nhiệm lớp đã được bồi dưỡng nghiệp vụ đầy đủ vào đầu năm khi được phân công chủ nhiệm. Ai có kinh nghiệm, chịu khó tổ chức lớp thì thành công, học sinh lớp đó ngoan, ít có học sinh cá biệt, đạo đức tốt. Đầu năm học giáo viên chủ nhiệm lựa chọn và phân công ban cán sự lớp, cách lựa chọn như sau: * Cơ sở lựa chọn: - Căn cứ vào hồ sơ học bạ của học sinh. - Căn cứ sự tín nhiệm của tập thể lớp qua việc bình bầu dân chủ đầu mỗi năm học. * Phân công nhiệm vụ cho ban cán sự lớp: -10- [...]... trong giáo dục đạo đức cho học sinh lớp 6A1, tơi mong rằng những biện pháp này sẽ mở rộng áp dụng tồnTrường trung học cơ sở Bàu Năng và cả các Trường trong tồn huyện, tỉnh 3 HƯỚNG NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI: Qua q trình vận dụng nhiều phương pháp giáo dục đạo đức học sinh cá biệt trong cơng tác chủ nhiệm tơi thấy có hiệu quả cao.Vì vậy hướng tới tơi tiếp tục nghiên cứu các vấn đề, phương pháp giáo dục đạo đức. .. trọng thầy cơ, đạo đức tốt là thể hiện đền đáp cơng ơn thầy cơ cụ thể nhất 2 HƯỚNG PHỔ BIẾN ÁP DỤNG ĐỀ TÀI: Những biện pháp nêu trên từ thực tế đã áp dụng ở lớp 6A1 Trường trung học cơ sở Bàu Năng, hiệu quả đã nâng cao được chất lượng giáo dục đạo đức cho học sinh, giúp học sinh dần ổn định, đi vào nề nếp góp phần giáo dục phát triển tồn diện cho học sinh Trong q trình thực hiện các biện pháp trên dù... giáo dục đạo đức học sinh có kết quả cao Giáo viên chủ nhiệm xây dựng tốt mối quan hệ thầy - trò trên cơ sở đảm bảo đạo đức tác phong người thầy mẫu mực trên lớp cũng như ngồi xã hội, phải biết tơn trọng nhân cách học sinh, biết thương u, giáo dục học sinh bằng tình cảm chân thành của mình Bên cạnh đó, giáo viên chủ nhiệm phải biết thơng cảm và chia sẻ những khó khăn của các em Trong lớp hay ngồi lớp. .. thì giáo viên báo cáo cho Ban giám hiệu có biện pháp giúp đỡ kịp thời Khi giáo viên chủ nhiệm mời phụ huynh trao đổi về đạo đức học sinh, nội dung làm việc của giáo viên được ghi lại trong sổ: “Thăm gia đình phụ huynh” ghi nhận cả ý kiến của phụ huynh và biện pháp xử lí của giáo viên chủ nhiệm  Biện pháp 11: Áp dụng phương pháp tác động song song, bùng nổ sư phạm, để giáo dục đạo đức học sinh cá biệt. .. cho học sinh cá biệt tham gia tích cực, từ đó hình thành cho các em nhân cách tốt, biết sống vì mọi người, bỏ cái tơi  Biện pháp 9: Giáo viên chủ nhiệm phối hợp giáo viên bộ mơn rèn luyện đạo đức cho học sinh Qua các tiết dạy của giáo viên bộ mơn, góp phần giáo dục học sinh bằng cách nhận xét, đánh giá tiết học của lớp về nề nếp, trật tự, vệ sinh được xếp loại vào sổ đầu bài và ghi cụ thể học sinh. .. lạc với cha mẹ học sinh Sự kết hợp này đã thực hiện tốt nên được sự đồng tình ủng hộ của cha mẹ học sinh  Biện pháp 10: Giáo viên chủ nhiệm phối hợp ba mặt giáo dục Nhà trường - Gia đình - xã hội để giáo dục đạo đức học sinh XÃ HỘI NHÀ TRƯỜNG NHÂN CÁCH CỦA CÁC EM GIA ĐÌNH XÃ HỘI - Nhà trường tổ chức đại hội cha mẹ học sinh đầu năm cho giáo viên chủ nhiệm họp với phụ huynh của lớp mình Trong ngày đại... sinh vi phạm trong các tiết học về đạo đức, thái độ học tập Giáo viên chủ nhiệm kiểm tra theo dõi sổ đầu bài của lớp và kết hợp giáo viên bộ mơn tìm hiểu về học sinh vi phạm, tìm biện pháp xử lí học sinh cũng như tìm ngun nhân để khắc phục Việc kết hợp này giúp cho giáo viên chủ nhiệm kịp thời điều chỉnh những hành vi đạo đức của học sinh lớp mình, đồng thời nắm được tình -15- hình của học sinh để kịp... buổi sinh hoạt chủ nhiệm cuối tuần Bản thân chấm điểm đạo đức hành tuần, sơ kết đạo đức học kỳ I, học kỳ II và xếp đạo đức cả năm Học sinh vi phạm đạo đức trong tuần giảm đi rất nhiều so với đầu năm học: - Khơng còn học sinh vơ lễ với giáo viên bộ mơn - Gặp giáo viên gật đầu chào hỏi - Giáo viên vào lớp dạy học sinh đứng nghiêm túc chào - Giờ học học sinh giảm nói chuyện riêng, khơng giởn hớt, đùa cợt... tham gia các hoạt động Từ đó góp phần giảm các tệ nạn xã hội trong lớp, trường cũng như ngồi xã hội  Biện pháp 8: Thực hiện giờ sinh hoạt đầu tuần và sinh hoạt chủ nhiệm nghiêm túc, phong phú, thực hiện hoạt động ngồi giờ để giáo dục đạo đức cho học sinh Trong các buổi sinh hoạt đầu tuần dưới cờ, nhà trường biểu dương khen tặng những lớp dẫn đầu trong các hoạt động và phê bình góp ý các lớp còn hạn... vi của các em cá biệt Ví dụ: Học sinh mất tự tin và tơi giao cơng việc khó hơn và khẳng định với em là cơ tin tưởng là em làm được “  Biện pháp 12: Giáo viên chủ nhiệm tổ chức kiểm tra, sơ tổng kết các hoạt động của lớp -17- Việc kiểm tra giao cho lớp trưởng cùng với ban cán sự lớp theo dõi xếp hạng thi đua mỗi tuần và báo cáo về tình hình nề nếp đạo đức học sinh trong buổi sinh hoạt chủ nhiệm cuối . trạng công tác giáo dục đạo đức học sinh thông qua ban cán sự lớp 6a1 trường trung học cơ sở Bàu Năng: 2.1.1.Tình hình học sinh lớp 6A1: * Ban cán sự lớp: - Tổng số học sinh: 37/20. - Ban cán sự lớp: +. chủ nhiệm khác trong trường mình. - Phương pháp thử nghiệm: Áp dụng vào công tác giáo dục đạo đức học sinh lớp 6A1 Trường trung học cơ sở Bàu Năng. 5. GIẢ THUYẾT KHOA HỌC: - Đạo đức học sinh. để giáo dục đạo đức học sinh cá biệt. . Biện pháp 12: Giáo viên chủ nhiệm tổ chức kiểm tra, sơ tổng kết các hoạt động của lớp. 3.2/Giải pháp thực hiện giáo dục đạo đức học sinh cá biệt lớp 6A1
- Xem thêm -

Xem thêm: phương pháp giáo dục đạo đức học sinh cá biệt trong công tác chủ nhiệm lớp 6a1 trường trung học cơ sở bàu năng, phương pháp giáo dục đạo đức học sinh cá biệt trong công tác chủ nhiệm lớp 6a1 trường trung học cơ sở bàu năng,

Từ khóa liên quan