SKKN Giáo dục đạo đức học sinh lớp 7 thông qua môn giáo dục công dân ở trường thcs suối ngô ,huyện tân châu, tỉnh tây ninh

24 3.2K 21

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/01/2015, 20:17

Tr ường THCS S u ối Ngơ SA ÙNG KIẾN KINH NGHIỆM MỤC LỤC A. PHẦN MỞ ĐẦU . Trang 1. Lí do chọn đề tài 2 2. Đối tượng nghiên cứu . 2 3. Phạm vi nghiên cứu . 2 4. Phương pháp nghiên cứu . 3 B. PHẦN NỘI DUNG . Chương I : CƠ SỞ LÍ LUẬN CỦA VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1. Đạo đức –chức năng đạo đức ………………………………………………… 3 2. Vị trí và đặc điểm của cơng tác giáo dục đạo đức học sinh………………… 4 Chương II:CƠ SỞ THỰC TIỂN CỦA VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU . 1. Thực trạng của cơng tác giáo dục đạo đức học sinh ………………………… 5 2. Tình hình giáo dục đạo đức cho học sinh lớp 7a2 trường THCS Suối Ngơ. …………………………………………………………………… 5 Chương III. NỘI DUNG VẤN ĐỀ 1. Nâng cao vai trò vị trí và chất lượng giảng dạy mơn giáo dục cơng dân ở trường THCS Suối Ngơ ………………………………………………….7 2. Những ảnh hưởng về phẩm chất và năng lực của thầy cơ giáo đến các em học sinh ………………………………………………………… …. .8 3. Tạo ra niềm tin cho học sinh . ……………………………………………… 9 4. Giáo dục ý thức , trách nhiệm , ý chí vươn lên trong cuộc sống cho học sinh THCS……………………………………………………… 10 5. Kết quả đạt được……………………………………………………………….11 C. PHẦN KẾT LUẬN . 1. Bài học kinh nghiệm………………………………………………………… 12 2. Hướng phổ biến áp dụng và nghiên cứu tiếp của đề tài ………………………. 12 TÀI LIỆU THAM KHẢO . ………………………………………………………….13 GIÁO VIÊN: NGÔ THỊ HUYỀN NĂM HỌC :2011-2012 1 Tr ường THCS S u ối Ngơ SA ÙNG KIẾN KINH NGHIỆM A. PHẦN MỞ ĐẦU . 1. LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI : Một trong những tư tưởng đổi mới của Giáo dục và đào tạo hiện nay là tăng cường giáo dục đạo đức cho học sinh.Luật giáo dục 2006 đã xác định :”Mục tiêu của giáo dục phổ thơng là giúp học sinh phát triển tồn diện về đạo đức , trí tuệ, thể chất, thẩm mĩ và các kĩ năng cơ bản ,phát triển năng lực cá nhân , tính năng động và sáng tạo,hình thành nhân cách con người Việt Nam Xã hội chủ nghĩa ( XHCN ) ( điều 23 ) Hiện tượng có khơng ít học sinh bị sa sút về mặt phẩm chất đạo đức đó bắt nguồn từ nhiều ngun nhân khác nhau.Nhưng chúng ta cũng phải thừa nhận rằng ngun nhân chủ yếu nhất là do trong thời gian qua ít quan tâm đến cơng tác giáo dục đạo đức cho đối tượng này,gia đình và xã hội hầu như gửi gắm thậm chí khốn trắng việc giáo dục đạo đức con em mình cho nhà trường . Qua q trình thực tế giảng dạy ở trường THCS Suối Ngơ tơi nhận thấy việc tăng cường giáo dục đạo đức cho học sinh trong giai đoạn hiện nay là một vấn đề rất cần thiết và cấp bách, mặc dù cơng tác giáo dục đạo đức cho học sinh trong nhà trường THCS được diễn ra ở tất cả các hoạt động trong nhà trường , ở tất cả các mơn học nhưng tơi thiết nghĩ với chức năng và vị trí của mơn giáo dục cơng dân thì đó là mơn học có tính chất giáo dục trực tiếp đến đạo đức học sinh.Vấn đề đặt ra ở đây phải tìm mọi phương pháp tối ưu để góp phần bồi dưỡng nguồn lực con người phát triển cao về trí tuệ , thể chất, hướng các em thấy được cơ sở hình thành con người mới xã hội chủ nghĩa “vừa hồng vừa chun”và để góp phần vào cơng tác giáo dục đạo đức cho học sinh tơi đã mạnh dạn đề ra biện pháp giáo dục đạo đức học sinh thơng qua mơn giáo dục cơng dân.Đó chính là lí do mà tơi chọn đề tài sáng kiến kinh nghiệm:“Giáo dục đạo đức học sinh lớp 7a2 thơng qua mơn Giáo dục cơng dân ở trường THCS Suối Ngơ ,huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh” . GIÁO VIÊN: NGÔ THỊ HUYỀN NĂM HỌC :2011-2012 2 Tr ường THCS S u ối Ngơ SA ÙNG KIẾN KINH NGHIỆM 2. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU : Nghiên cứu và đánh giá cơng tác giáo dục đạo đức học sinh ở lớp 7a2 trường THCS Suối Ngơ, thơng qua đó đề ra giải pháp giáo dục đạo đức cho học sinh thơng qua mơn Giáo dục cơng dân một cách có hiệu quả nhằm đạt mục tiêu giáo dục đã đề ra,đồng thời giúp cho các em trở thành người tốt trong xã hội.Đó chính là vấn đề then chốt mà đề tài giải quyết . 3. PHẠM VI NGHIÊN CỨU : Giới hạn của đề tài này là nghiên cứu thực trạng và tìm ra giải pháp để giáo dục đạo đức học sinh lớp 7a2 trường THCS Suối Ngơ năm học: 2011-2012 thơng qua mơn Giáo dục cơng dân sao cho có hiệu quả . -Khơng gian : Học sinh lớp 7a2 trường THCS Suối Ngơ năm học :2011-2012 mơn : GDCD . -Thời gian : Với việc nghiên cứu đề tài này tơi tiến hành theo dõi đánh giá đạo đức của các em qua 3 giai đoạn của năm học 2011-2012 như sau : + Giai đoạn 1: Từ đầu năm học ( 15.8.2011 ) đến giữa học kì I tháng11/2011 . * Chọn đề tài ,đăng kí tên đề tài . * Thống kê điều tra ,khảo sát số liệu đầu năm . * Viết đề cương lập kế hoạch . + Giai đoạn 2: Từ giữa học kì I tháng 11/2011 đến cuối học kì I (31.12.2011) * Tiến hành nghiên cứu ,áp dụng sáng kiến kinh nghiệm . * Đánh giá kết quả ,so sánh đối chiếu điều chỉnh ,bổ sung . * Viết sáng kiến kinh nghiệm . + Giai đoạn 3: Từ đầu học kì II (31/12/2011) đến đầu tháng 3 /2012 nghiệm thu . * Kiểm tra đánh giá dạy . * Hồn thành bản thảo của đề tài . * Hồn thành đề tài . * Nộp đề tài . GIÁO VIÊN: NGÔ THỊ HUYỀN NĂM HỌC :2011-2012 3 Tr ường THCS S u ối Ngơ SA ÙNG KIẾN KINH NGHIỆM Đề tài chỉ nghiên cứu và vận dụng các phương giáo dục đạo đức học sinh thơng qua các bài dạy mơn GDCD ở lớp 7a2. . 4. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU : Phương pháp nghiên cứu đọc tài liệu :Đọc tài liệu về giáo trình nắm vững cơ sở lí luận về đổi mới phương pháp,phù hợp với tâm sinh lí học sinh giúp các em biết vận dụng vào thực tế,về những quan điểm đường lối của Đảng ,tư tưởng Hồ Chí Minh các văn bản của Bộ giáo dục về đánh giá xếp loại khen thưởng kỉ luật đối với học sinh . a. Phương pháp quan sát : -Nhìn nhận lại thực trạng của cơng tác giáo dục đạo đức học sinh lớp 7a2 trường THCS Suối Ngơ trong năm học : 2009-2010 -Đưa ra một số biện pháp về thực hiện cơng tác giáo dục đạo đức cho học sinh của lớp 7a2 trong giai đoạn hiện nay . b.Phương pháp trao đổi, dự giờ ,đánh giá, rút kinh nghiệm : Dự giờ đồng nghiệp cùng bộ mơn GDCD trong trường và cả trường bạn để học hỏi rút kinh nghiệm nâng cao tay nghề.Trao đổi với đồng nghiệp học tập kinh nghiệm điều chỉnh góp phần nâng cao hiệu quả giảng dạy . c.Phương pháp điều tra : Để biết được thực trạng đạo đức học sinh hiện nay tơi đã có sự phối hợp thường xun với giáo viên chủ nhiệm,giáo viên bộ mơn,Tổng phụ trách để kịp thời đưa ra biện pháp thích hợp góp phần giáo dục đạo đức học sinh thơng qua bộ mơn GDCD . d.Phương pháp so sánh : Sau khi đã áp dụng nhiều biện pháp nâng cao chất lượng giảng dạy để giáo dục đạo đức học sinh thơng qua mơn GDCD tơi nhận thấy được rằng biểu hiện đạo đức của các em có chiều hướng rõ rệt có chuẩn mực và cả chất lượng học tập bộ mơn cũng được nâng cao đáng kể so với trước khi áp dụng sáng kiến kinh nghiệm .Trong q trình giảng dạy tơi đã trực tiếp theo dõi các cử chỉ thái độ của các em có biểu hiện tốt hơn so với trước đây . e.Phương pháp tổng kết kinh nghiệm : Qua phương pháp này giúp tơi có thể hiểu biết một cách cơ bản về các biện pháp giáo dục đạo đức học sinh thơng qua giảng dạy GDCD.Trong q trình tổng kết sẽ rút GIÁO VIÊN: NGÔ THỊ HUYỀN NĂM HỌC :2011-2012 4 Tr ường THCS S u ối Ngơ SA ÙNG KIẾN KINH NGHIỆM ra được những ưu điểm,nhược điểm để có những kinh nghiệm trong việc giáo dục đạo đức học sinh thơng qua giảng dạy B.PHẦN NỘI DUNG . Chương I: CƠ SỞ LÍ LUẬN CỦA VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1. ĐẠO ĐỨC VÀ CHỨC NĂNG ĐẠO ĐỨC : a. Đạo đức : Là một hình thái ý thức xã hội bao gồm những ngun tắc và chuẩn mực xã hội.Nhờ đó mà con người tự giác điều chỉnh hành vi của mình cho phù hợp với lợi ích,hạnh phúc của mình và sự tiến bộ của xã hội trong mối quan hệ giữa con người với con người,giữa con người với thiên nhiên . b. Chức năng đạo đức : Là một bộ phận của kiến trúc thượng tầng của ý thức xã hội , đạo đức một mặt qui định bởi cơ sở hạ tầng ,của tồn tại xã hội .Mặt khác nó cũng tác động tích cực trở lại đối với cơ sở hạ tầng . Vì vậy đạo đức có chức năng to lớn , tác động theo hướng thúc đẩy hoặc kiềm hãm sự phát triển xã hội .Đạo đức có các chức năng sau : Chức năng giáo dục , chức năng điều chỉnh hành vi , chức năng nhận thức . 2.VỊ TRÍ VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA CƠNG TÁC GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CHO HỌC SINH : a.Vị trí : Giáo dục đạo đức học sinh là q trình tác động có mục đích có kế hoạch đến học sinh,nhằm giúp cho nhân cách mỗi học sinh được phát triển đúng đắn ,giúp học sinh có những hành vi ứng xử đúng mực trong các mối quan hệ : Của cá nhân với xã hội , của cá nhân với lao động , của cá nhân với mọi người xung quanh và của cá nhân với chính mình. GIÁO VIÊN: NGÔ THỊ HUYỀN NĂM HỌC :2011-2012 5 Tr ường THCS S u ối Ngơ SA ÙNG KIẾN KINH NGHIỆM Trong nhà trường THCS giáo dục đạo đức là mặt giáo dục phải được đặc biệt coi trọng nếu cơng tác này coi trọng thì chất lượng giáo dục tồn diện sẽ được nâng lên vì đạo đức có mối quan hệ mật thiết với các mặt giáo dục khác . b.Đặc điểm : Giáo dục đạo đức cho học sinh khơng chỉ dừng lại ở việc truyền thụ khái niệm tri thức đạo đức,mà quan trọng hơn là kết quả giáo dục phải được rèn luyện hồn thiện thể hiện thành tình cảm , niềm tin hành động thực tế của học sinh phù hợp với chuẩn mực đạo đức xã hội . Đối với học sinh THCS,kết quả của cơng tác giáo dục đạo đức vẫn còn phụ thuộc rất lớn vào nhân cách người thầy,gương đạo đức của thầy sẽ tác động quan trọng vào việc học tập,rèn luyện của các em .Chính vì thế việc giáo dục đạo đức cho thế hệ trẻ nhất là giáo dục đạo đức cho học sinh THCS là một hoạt động vơ cùng cần thiết , khi mà đất nước của xã hội đang bị xuống cấp.Vì vậy trong q trình giáo dục đạo đức cho học sinh là một qúa trình chuyển biến nhận thức các quan niệm đạo đức từ tự phát sang tự giác, rồi từ bị động sang chủ động từ trình độ nhận thức thơng thường sang trình độ nhận thức khoa học,nhận thức thơng thường được hình thành do ảnh hưởng trực tiếp của những đời sống sinh hoạt hằng ngày mang lại . c. Giáo dục : Là một hiện tượng xã hội , là q trình tác động có mục đích , có kế hoạch ảnh hưởng một cách tự giác ,chủ động đến con người ,dẫn đến sự hình thành và phát triển tâm lí , ý thức nhân cách . Giáo dục giữ vai trò chủ đạo trong sự phát triển nhân cách . Như vậy hoạt động giáo dục khơng đơn thuần chỉ là truyền thụ kiến thức mà là q trình gồm nhiều bộ phận :giáo dục đạo đức trí tuệ giáo dục thể chất ,thẩm mĩ ,giáo dục lao động kỉ thuật, tổng hợp hướng nghiệp.Trong đó giáo dục đạo đức được xem là nền tảng , gốc rễ tạo ra nội lực tìm tàng vững chắc cho tất cả các mặt giáo dục khác . d. Giáo dục đạo đức : Thơng qua việc tiếp cận với cuộc đấu tranh cách mạng của dân tộc và hoạt động của các nhân để củng cố niềm tin và lẽ sống, lí tưởng sống lối sống theo con đường chủ nghĩa xã hội .Học sinh phải thấm nhuần chủ trương,chính sách của Đảng biết sống và làm việc theo pháp luật,có kỉ cường nề nếp có văn hóa trong các mối quan hệ giữa con người với tự nhiên, với xã hội và giữa con người với nhau.Nhận thức ngày càng sâu GIÁO VIÊN: NGÔ THỊ HUYỀN NĂM HỌC :2011-2012 6 Tr ường THCS S u ối Ngơ SA ÙNG KIẾN KINH NGHIỆM sắc ngun tắc,u cầu chuẩn mực và các giá trị đạo đức xã hội chủ nghĩa.Biến các giá trị đó thành ý thức,tình cảm,hành vi thói quen và cách ứng xử trong đời sống hằng ngày.Để thực hiện được những u cầu đó q trình giáo dục đạo đức có nhiệm vụ:Phát triển nhu cầu đạo đức cá nhân, hình thành và phát triển ý thức đạo đức, rèn luyện ý chí hành vi,thói quen và cách ứng xử đạo đức phát triển các giá trị đạo đức cá nhân theo những định hướng giá trị mang tính đặc thù dân tộc và thời đại . Chương II: CƠ SỞ THỰC TIỂN CỦA VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU . 1.TÌNH HÌNH CHUNG CỦA CƠNG TÁC GIÁO ĐỤC ĐẠO ĐỨC CHO HỌC SINH : Lâu nay chúng ta chỉ nói đến “coi” chứ chưa “trọng” việc giáo dục đạo đức lối sống đang thiên về trí dục so với đức dục, nhiều trường địa phương chỉ chú trọng đến tỉ lệ học sinh Tốt nghiệp THCS mà chưa quan tâm đến tỉ lệ học sinh chăm ngoan. Có thể nói mơn GDCD là mơn học đặc thù nó đòi hỏi người giáo viên phải có năng lực và trình đơ nhất định về tâm lí học, khơng chỉ là những kiến thức về tâm lí sư phạm một cách chung chung như một giáo viên khác.Chính vì vậy người dạy đóng vai trò như như một bác sĩ tâm lí cơ bản giúp học sinh giải đáp những thắc mắc mà thơng thường của lứa tuổi . 2. THỰC TRẠNG GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CHO HỌC SINH LỚP 7A2 TRƯỜNG THCS SUỐI NGƠ : a.Thuận lợi : Riêng đối với trường ln được sự chỉ đạo quan tâm sâu sắc của Đảng ủy, UBND,sự hổ trợ nhiệt tình của các ban ngành đồn thể địa phương , được sự quan tâm chỉ đạo kịp thời của Phòng giáo dục đào tạo Tân Châu . Phía nhà trường tổ chức và kết hợp được nhiều hoạt động trong nhà trường gắn với thực tế địa phương có tác dụng giáo dục đạo đức cho học sinh gây ấn tượng tốt cho các em. GIÁO VIÊN: NGÔ THỊ HUYỀN NĂM HỌC :2011-2012 7 Tr ường THCS S u ối Ngơ SA ÙNG KIẾN KINH NGHIỆM Kết hợp chặt chẽ với cha mẹ học sinh, GVCN chủ động phối hợp với giáo viên bộ mơn,Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh và các ban ngành đồn thể địa phương trong cơng tác giáo dục đạo đức cho học sinh . Trong những năm gần đây vấn đề dạy học mơn GDCD đã đang được tiếp tục đổi mới và là một mơn có chuyển biến mạnh mẽ về đổi mới phương pháp dạy học ,nâng cao chất lượng giáo dục. Giáo viên trực tiếp giảng dạy GDCD ở trường thực hiện đúng đầy đủ chương trình theo qui định của của ngành , có lồng ghép giáo dục mơi trường ,giáo dục pháp luật,an tồn giao thơng,kế hoạch hóa gia đình,phòng chống tệ nạn xã hội,ma túy cũng như trong tiết dạy ngoại khóa bằng nhiều hình thức lơi cuốn học sinh,hình thành những phẩm chất đạo đức tốt cho học sinh,xây dựng lối sống tập thể,tinh thần hợp tác đồng bộ và ý thức chấp hành nội qui nhà trường và pháp luật của xã hội . b. Khó khăn : Nhà trường : Là địa bàn vùng sâu rất phức tạp tình hình thanh thiếu niên lêu lỏng , lơi kéo tụ tập la cà ảnh hưởng khơng ít đến đạo đức học sinh . Về giáo viên : Một số giáo viên chỉ biết việc truyền đạt kiến thức chứ chưa thật sự quan tâm nhiều đến giáo dục đạo đức học sinh thơng qua bài dạy trên lớp,còn thờ ơ khi thấy học sinh có dấu hiệu vi phạm nề nếp đạo đức . ĐDDH :Trang thiết bị dạy học,các cơ sở vật chất khác phục vụ cho việc dạy học còn ít gây khó khăn khơng nhỏ cho việc đổi mới phương pháp dạy học . Chương trình sách giáo khoa : Qúa ơn tồn chương trình q nhiều nặng về lí thuyết chỉ chú trọng đến những bài học tư tưởng mang tính chính trị mà qn những vấn đề đời thường, kĩ năng sống,biết tơn trọng người khác,học sinh học với tinh thần uể oải đối phó,mà khơng lắng nghe bài, ghi bài,phát biểu … Về học sinh:Hành vi lệch chuẩn của học sinh ngày càng tăng:Thiếu ý thức rèn luyện, thiếu sáng tạo,lười học tập và lao động … Về phụ huynh học sinh : Tâm lí chung của mọi người trong đó có cha mẹ phụ huynh học sinh cho rằng đây là mơn học phụ kết quả học tập khơng quan tâm lắm,chưa chú ý động viên con em tích cực học tập . GIÁO VIÊN: NGÔ THỊ HUYỀN NĂM HỌC :2011-2012 8 Tr ường THCS S u ối Ngơ SA ÙNG KIẾN KINH NGHIỆM Một số phụ huynh chưa nêu gương tốt cho con em noi theo trong giao tiếp,hành vi ứng xử trong nếp sống . Tổ ấm gia đình bị tan nát,ni dạy con phản khoa học và sự thiếu sự gương mẫu của các bậc cha mẹ . Thống kê xếp loại hạnh kiểm của học sinh lớp 7a2 năm học 2010 - 2011 TSHS TỐT KHÁ TRUNG BÌNH YẾU TS TL TS TL TS TL TS TL 28/13 7 25% 13 46.4 % 7 25 % 1 3.6 % c. Biện pháp : * Nhà trường : Tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa ba mơi trường:Gia đình –nhà trường –xã hội trong cơng tác giáo dục đạo đức học sinh . Cần thay đổi cách đánh giá học sinh thay cách đánh giá đơn thuần bằng điểm số . Nên có qui định khi khi đánh giá xếp loại hạnh kiểm học sinh tháng năm , giáo viên phải ghi rõ mặt mạnh mặt yếu , mặt nào cần phải rèn luyện ,những biểu hiện sai lệch để học sinh cố gắng trong năm học sau . * Về giáo viên : Chú ý giáo dục giáo dục đạo đức cho học sinh thường xun thơng qua các bài dạy, xử lí kịp thời khi thấy có dấu hiệu học sinh vi phạm.Điều quan trọng giáo viên phải là tấm gương sáng cho học sinh moi theo . Nghiên cứu thật kĩ khi soạn giảng,tự tìm cho mình những phương pháp dạy học tốt nhất nhằm giúp học sinh có kĩ năng ứng xử phù hợp với chuẩn mực đạo đức,phát huy thế mạnh của các phương pháp qua đó giúp các em lơi cuốn học tập tốt hơn về bộ mơn này * ĐDDH :Giáo viên lên kế hoạch sử dụng ĐDDH cả năm,và có thể sưu tầm tranh ảnh phù hợp với nội dung bài dạy ,sách báo ,tạp chí để phục vụ cho giảng dạy được sinh động . * Chương trình sách giáo khoa : GIÁO VIÊN: NGÔ THỊ HUYỀN NĂM HỌC :2011-2012 9 Tr ường THCS S u ối Ngơ SA ÙNG KIẾN KINH NGHIỆM GDCD cần xác định rõ theo hướng tập trung về những phẩm chất đạo đức phù hợp với tâ, lí lứa tuổi học sinh tránh ơn tồn q nhiều nội dung . Cách trình bày cần làm rõ các khái niệm đạo đức –pháp luật và kĩ năng sống cho người cơng dân mới.Điều quan trọng chương trình phải gọn nhẹ là điều kiện để giáo viên hướng dẫn học sinh thực hành . * Về học sinh :Học phải đi đơi với hành, lí thuyết phải gắn với thực tiển . * Về phụ huynh học sinh : Dạy cho con biết đối nhân xử thế,biết tơn trọng mình và tơn trọng người khác, sự khoan dung độ lượng và những giá trị đạo đức mà con người phải sống theo.Nhưng để làm được điều đó trước hết cha mẹ phải là tấm gương cho con cái noi theo . * Về địa phương :Cần được quan tâm nhiều hơn nữa từ các ban ngành đồn thể mà cụ thể là Đồn –Đội . Để hình thành phẩm chất đạo đức cho học sinh,cơng tác giáo dục đạo đức nói chung và việc giảng dạy các mơn trong nhà trường ln hình thành cho học sinh ý thức các hành vi ứng xử của bản thân phải phù hợp với lợi ích của xã hội,giúp học sinh lĩnh hội được một cách đúng mức các chuẩn mực được quy định . Biến kiến thức thành niềm tin , nhu cầu của mỗi cá nhân để đảm bảo các hành vi cá nhân được thực hiện . Bồi dưỡng tình cảm đạo đức cho các em một cách tích cực và bền vững về các phẩm chất, ý chí để đảm bảo cho hành vi ln theo đúng u cầu đạo đức . Giáo dục văn hóa ứng xử đúng mực thể hiện sự tơn trọng và q trọng lẫn nhau của con người. Ln đảm bảo theo các ngun tắc giáo dục đạo đức cho học sinh . Ln tích cực vận dụng đổi mới các phương pháp một cách nhuần nhuyễn thích hợp trong q trình giảng dạy . Chương III. NỘI DUNG VẤN ĐỀ . 1.NÂNG CAO VAI TRỊ, VỊ TRÍ VỀ CHẤT LƯỢNG GIẢNG DẠY MƠN GIÁO DỤC CƠNG DÂN Ở TRƯỜNG THCS SUỐI NGƠ : GIÁO VIÊN: NGÔ THỊ HUYỀN NĂM HỌC :2011-2012 10 [...].. .Trường THCS Suối Ngơ SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM a Ý nghĩa : Mơn giáo dục cơng dân có vai trò vị trí rất quan trọng trong việc giáo dục đạo đức nhân cách cho học sinh, đặc biệt xây dựng tư cách và trách nhiệm cơng dân cho học sinh THCS, vì thơng qua bài học người giáo viên sẽ trang bị và hình thành cho học sinh những phẩm chất,những chuẩn mực đạo đức cần thiết trong cuộc sống... thầy với học sinh. Lúc sinh thời Bác Hồ đã từng dạy chúng ta về rèn luyện đạo đức “ Giáo viên phải chú ý cả tài cả đức tài là văn hóa chun mơn , đức là chính trị Muốn cho học sinh có đức thì giáo viên phải có đức …Cho nên thầy giáo ,cơ giáo phải gương mẫu, nhất là đối với trẻ con” 3.TẠO RA NIỀM TIN CHO HỌC SINH : Giảng dạy và học tập là hoạt động cơ bản của nhà trường, việc giáo dục tư tưởng đạo đức phải... nhà trường , đó là sự kết hợp giữa q trình giáo dục và tự giáo dục. Cơng tác giáo dục đạo đức cho học sinh thơng qua q trình 18 GIÁO VIÊN: NGÔ THỊ HUYỀN NĂM HỌC :2011-2012 Trường THCS Suối Ngơ SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM giảng dạy mơn GDCD khơng chỉ dừng lại ở việc truyền thụ kiến thức Khái niệm,chuẩn mực đạo đức mà phải hình thành được lí tưởng niềm tin trong các em Chính vì vậy đòi hỏi q trình giáo dục. .. - 1 Luật giáo dục NXB Giáo dục năm 2000 2 Sách giáo khoa, sách giáo viên NXB giáo dục năm 2003 3 Câu chuyện và tình huống pháp luật lớp 7 –Bộ GD-ĐT năm 2003 4 Một số vấn đề về đổi mới phương pháp dạy học ở trường THCS Lớp 7 Bộ GD-ĐT NXB Giáo dục năm 2004 5 Tài liệu bồi dưỡng thường xun mơn GDCD 7 NXB Giáo dục năm 20 07 6 Một số vấn đề đổi mới phương pháp dạy học mơn GDCD –NXBGD năm 2008 7 Phương pháp... đề tài chỉ giới hạn của một lớp 7 ở trường THCS Suối Ngơ nên đây chỉ mới là những kinh nghiệm bước đầu mặc dù đề tài đã được nghiên cứu kĩ nhưng vẫn khơng thể tránh khỏi những thiếu sót trong việc áp dụng đề tài: Giáo dục đạo đức học sinh thơng qua bài dạy mơn GDCD lớp 7 trường THCS Suối Ngơ” nhưng ít nhiều nó cũng giúp cho chúng ta thấy được thực trạng đạo đức của học sinh hiện nay và góp phần khá... hợp chặt chẽ giữa ba mơi trường giáo dục: gia đình –nhà trường và xã hội.Riêng đối với bộ mơn việc giáo dục đạo đức học sinh phải được thống nhất về nội dung,được tiến hành thường xun,liên tục trong từng tiết dạy ,ở mọi lúc mọi nơi,khơng khí học tập,lẫn nề nếp học sinh phải được đảm bảo tính giáo dục khoa học , thưởng, phạt nghiêm minh những học sinh chuyển biến tốt hoặc xử lí học sinh còn vi phạm,phải... ở trường THCS Xuất phát từ thực tiển cùng với tâm huyết nghề nghiệp trong q trình giảng dạy bản thân tơi ln mong muốn tìm tòi các vấn đề nảy sinh nhiều hơn nữa trong q trình áp dụng đề tài Giáo dục đạo đức học sinh thơng qua mơn GDCD” cho khối lớp 8 GIÁO VIÊN: NGÔ THỊ HUYỀN NĂM HỌC :2011-2012 20 Trường THCS Suối Ngơ SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM trong năm học sau : 2012-2013, nếu có vấn đề nảy sinh thì qua. .. sống.Cũng qua việc kiểm tra đánh giá giáo viên phải giúp đỡ học sinh thấy rõ năng lực học tập của từng em để điều chỉnh cho việc dạy phù hợp * Kết quả học tập về bộ mơn GDCD ở lớp 7a2 như sau : TSHS 28/ 13 GIỎI TS TL 3 10 .7% KHÁ TS TL 7 25 % TRUNG BÌNH TS TL 15 53.5 % YẾU TS TL 3 10.8% 2 NHỮNG ẢNH HƯỞNG VỀ PHẨM CHẤT NĂNG LỰC CỦA THẦY CƠ GIÁO ĐẾN CÁC EM HỌC SINH : Quan điểm giáo dục nói chung và giáo dục đạo. .. chặt với q trình tự giáo dục, sự kết hợp đó là những biện pháp giáo dục đổi mới phương pháp dạy học hiện đại có hiệu quả từ đó tạo ra động lực thúc đẩy giúp các em vượt qua khó khăn Tơi thiết nghĩ giáo dục đạo đức cho học sinh phải phải liên tục thì mục tiêu tạo thói quen thực hiện hành vi đạo đức mới hiệu quả.Chính vì vậy tơi nhận thấy việc tăng cường giáo dục đạo đức cho học sinh qua các bài giảng... chức cho học sinh hoạt động với sự hướng dẫn của giáo viên ,học sinh tự khám phá và chiếm lĩnh hội nội dung bài học mà tránh lối dạy thiên về lí thuyết trườu tượng khơ –khan và khó như nhiều học sinh đã nhận xét về bộ mơn GIÁO VIÊN: NGÔ THỊ HUYỀN NĂM HỌC :2011-2012 11 Trường THCS Suối Ngơ SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Nội dung giáo dục phải được chuyển tải đến học sinh một cách nhẹ nhàng ,sinh động qua các hoạt . mơn giáo dục cơng dân. Đó chính là lí do mà tơi chọn đề tài sáng kiến kinh nghiệm: Giáo dục đạo đức học sinh lớp 7a2 thơng qua mơn Giáo dục cơng dân ở trường THCS Suối Ngơ ,huyện Tân Châu, tỉnh Tây. giáo dục đạo đức học sinh lớp 7a2 trường THCS Suối Ngơ năm học: 2011-2012 thơng qua mơn Giáo dục cơng dân sao cho có hiệu quả . -Khơng gian : Học sinh lớp 7a2 trường THCS Suối Ngơ năm học :2011-2012 mơn. học sinh ở lớp 7a2 trường THCS Suối Ngơ, thơng qua đó đề ra giải pháp giáo dục đạo đức cho học sinh thơng qua mơn Giáo dục cơng dân một cách có hiệu quả nhằm đạt mục tiêu giáo dục đã đề ra,đồng

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

    Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan