0

Giáo án hóa học 8

100 1,086 4

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/01/2015, 08:34

TRƯỜNG THCS QUANG TRUNG GIÁO VIÊN: TUYỂN THỊ TƯỜNG VI KHUNG PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH HÓA LỚP 8 Năm học 2012 - 2013 Cả năm : 35 tuần ( 70 tiết ) Học kì I : 18 tuần ( 36 tiết ) Học kì II : 17 tuần ( 34 tiết) Nội dung Số tiết Lí thuyế t Luyện tập Thực hành Ôn tập Kiểm tra Mở đầu 1 Chương 1: Chất.Nguyên tử.Phân tử 10 2 2 Chương 2: Phản ứng hóa học 6 1 1 Chương 3: Mol và tính toán hóa học 8 1 Chương 4: Oxi .Không khí 7 1 1 Chương 5: Hiđro.Nước 8 2 2 Chương 6: Dung dịch 6 1 1 Ôn tập học kì I và cuối năm 3 Kiểm tra 6 Tổng số : 70 tiết 46 8 7 3 6 Tuần Tiết PPCT Nội dung 1 1 Mở đầu môn hóa học 1…8 2…16 CHƯƠNG I: CHẤT-NGUYÊN TỬ-PHÂN TỬ 1+2 2+3 Chất 2 4 Bài thực hành 1 3 5 Nguyên tử 3+4 6+7 Nguyên tố hóa học 4+5 8+9 Đơn chất và hợp chất – Phân tử 5 10 Bài thực hành 2 6 11 Bài luyện tập 1 6 12 Công thức hóa học 7 13+14 Hóa trị 8 15 Bài luyện tập 2 8 16 Kiểm tra 1 tiết ( lần 1 ) 9…13 17…25 CHƯƠNG II: PHẢN ỨNG HÓA HỌC 9 17 Sự biến đổi chất 9+10 18+19 Phản ứng hóa học 10 20 Bài thực hành 3 11 21 Định luật bảo toàn khối lượng 11+12 22+23 Phương trình hóa học 12 24 Bài luyện tập 3 GIÁO ÁN HOÁ 8 Trang 1 TRƯỜNG THCS QUANG TRUNG GIÁO VIÊN: TUYỂN THỊ TƯỜNG VI 13 25 Kiểm tra 1 tiết ( lần 2 ) 13…17 26…34 CHƯƠNG III: MOL VÀ TÍNH TOÁN HÓA HỌC 13 26 Mol 14 27+28 Chuyển đổi giữa khối lượng,thể tích và lượng chất 15 29 Tỉ khối của chất khí 15+16 30+31 Tính theo công thức hóa học 16+17 32+33 Tính theo phương trình hóa học 17 34 Bài luyện tập 4 18 35 Ôn tập học kì I 18 36 Kiểm tra HK I ( hết tuần 18 ) 19…23 37…46 CHƯƠNG IV : OXI.KHÔNG KHÍ 19 37+38 Tính chất của oxi 20 39 Sự oxi hóa.Phản ứng hóa hợp.Ứng dụng của oxi 20 40 Oxit 21 41 Điều chế khí oxi.Phản ứng phân hủy 21+22 42+43 Không khí.Sự cháy 22 44 Bài luyện tập 5 23 45 Bài thực hành 4 23 46 Kiểm tra 1 tiết ( lần 3 ) 24…29 47…59 CHƯƠNG V: HIĐRO.NƯỚC 24 47+48 Tính chất .Ứng dụng của hiđro 25 49 Điều chế khí hiđro.Phản ứng thế 25 50 Bài luyện tập 6 26 51 Bài thực hành 5 26,27 52+53 Nước 27,28 54+55 Axit – Bazơ – Muối 28 56 Bài thực hành 6 29 57 Bài luyện tập 7 29 58 Kiểm tra 1 tiết ( lần 4 ) 30…35 59…70 CHƯƠNG VI: DUNG DỊCH 30 59 Dung dịch 30 60 Độ tan của một chất trong nước 31 61+62 Nồng độ dung dịch 32 63 Luyện tập 32,33 64,65 Pha chế dung dịch 33 66 Bài luyện tập 8 34 67 Bài thực hành 7 34,35 68,69 Ôn tập HKII 35 70 Kiểm tra cuối năm GIÁO ÁN HOÁ 8 Trang 2 TRƯỜNG THCS QUANG TRUNG GIÁO VIÊN: TUYỂN THỊ TƯỜNG VI Ngày soạn: 10/8/2012 Tuần 1 Tiết 1. Bài 1: MỞ ĐẦU MÔN HOÁ HỌC A.Mục tiêu: 1.Kiến thức: - Giúp HS nắm được Hoá học là khoa học nghiên cứu các chất,sự biến đổi và ứng dụng của chúng. - Nắm được Hoá học có vai trò rất quan trọng trong cuộc sống của chúng ta. 2.Kĩ năng: - Nắm được các phương pháp và hoạt động để có thể học tốt môn Hoá học: + Khi học tập môn hóa ,cần thực hiện các hoạt động sau: tự thu thập,tìm kiếm kiến thức,xử lí thông tin ,vận dụng và ghi nhớ. + Khi học tốt môn hóa học là nắm vững và có khả năng vận dụng kiến thức đã học. 3.Thái độ: Giúp Hs ban đầu có hứng thú với môn hóa B. Chuẩn bị: *Chuẩn bị của giáo viên: 1. Dụng cu: - Khay nhựa, ống nghiệm, kẹp gỗ. 2. Hoá chất: - dd CuSO 4 , dd NaOH, dd HCl và vài chiếc đinh mới và đinh gỉ hoặc thanh sắt, nhôm, đồng nhỏ mới hoặc đã bị oxi hóa *Chuẩn bị của học sinh: Nghiên cứu nội dung bài học ở nhà. C. Tiến trình bài giảng: Hoạt động 1: Vào bài mới _Em cho biết : + Chiếc đinh này làm bằng gì? ( làm bằng sắt, sắt là chất làm nên chiếc đinh ). + Sau một thời gian để chiếc đinh này ngoài không khí thì có hiện tượng gì? (đinh bị gỉ, sắt bị biến đổi thành chất khác). + Nếu không có sắt thì chúng ta có chiếc đinh này không? (không) GV: Nhờ có sắt ta làm được đinh,chiếc đinh này có thể bị biến đổi,tức là sắt có thể bị biến đổi thành chất khác.Và nhờ hóa học mà ta nghiên cứu được những điều trên. Vậy ,hóa học là gì? Hóa học có vai trò như thế nào trong đời sống của chúng ta? Làm thế nào để học tốt được môn hóa học?Ta sẽ tìm hiểu trong bài học hôm nay. Hoạt động 2: I.Hóa học là gì? HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS -Hướng dẫn HS tiến hành làm TN1 và -HS hoạt động nhóm lớn làm TN1,2 theo GIÁO ÁN HOÁ 8 Trang 3 TRƯỜNG THCS QUANG TRUNG GIÁO VIÊN: TUYỂN THỊ TƯỜNG VI TN2, nghiên cứu các thông tin SGK trả lời câu hỏi: + Ở TN1 hãy cho biết sự biến đổi của chất trong ống nghiệm. + Ở TN2 hãy cho biết sự biến đổi của các chất? - Hóa học là gì? hướng dẫn của GV,nghiên cứu SGK và trả lời: + TN1: Xuất hiện kết tủa xanh + TN2: Xủi bọt khí -Nêu khái niệm về hóa học. ***Tiểu kết : 1. Thí nghiệm : Sgk 2. Quan sát : Sgk 3. Nhận xét : Hoá học là khoa học nghiên cứu các chất, sự biến đổi của chất. Chuyển ý: Vậy hóa học có những vai trò gì trong cuộc sống, chúng ta cùng tìm hiểu qua phần tiếp theo. Hoạt động 3: II. Hoá học có vai trò quan trọng như thế nào trong cuộc sống của chúng ta? HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS Yêu cầu HS nghiên cứu thông tin SGK,thực tiễn theo nhóm nhỏ trả lời câu hỏi trong sgk. Gv theo dõi, nhận xét, bổ sung. Nghiên cứu thông tin SGK,thực tiễn theo nhóm nhỏ trả lời Ghi nhớ ***Tiểu kết : 1. Trả lời câu hỏi : Sgk 2. Nhận xét : Sgk 3. Kết luận : Hoá học có vai trò quan trọng trong cuộc sống của chúng ta. Chuyển ý: Hóa học có vai trò quan trọng như thế.Vậy làm thế nào để học tốt được môn hóa học? Hoạt động 4: III. Các em cần phải làm gì để có thể học tốt môn Hoá học ? HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS Nghiên cứu các thông tin SGK để trả lời câu hỏi: - Để học tốt môn Hoá học các em phải làm gì ? - Gv theo dõi, nhận xét, bổ sung. Nghiên cứu thông tin SGK theo nhóm nhỏ trả lời *** Tiểu kết : 1. Khi học tập môn Hóa học các em cần chú ý thực hiện các hoạt động sau : GIÁO ÁN HOÁ 8 Trang 4 TRƯỜNG THCS QUANG TRUNG GIÁO VIÊN: TUYỂN THỊ TƯỜNG VI - Thu thập tìm kiếm kiến thức - Xử lí thông tin - Vận dụng - Ghi nhớ 2. Phương pháp học tập môn Hóa học như thế nào là tốt ? Sgk Hoạt động 5: Củng cố-dặn dò 1.Củng cố: Hoàn thành nhanh các câu trắc nghiệm sau: Câu 1: Cho 1ml dung dịch đồng sunfat ( CuSO 4 ) có màu xanh vào 1ml dung dịch natri hiđroxit ( NaOH) không màu sẽ có hiện tượng là : a. Xủi bọt b. Mất màu xanh c. Có kết tủa xanh d. Không có hiện tượng gì Câu 2: Cho 1ml dung dịch axit clohiđric (HCl) không màu vào ống nghiệm có cây đinh sắt nhỏ sẽ có hiện tượng là : a. Xủi bọt b. Mất màu xanh c. Có kết tủa xanh d. Không có hiện tượng gì Câu 3: Hóa học là: a. Khoa học nghiên cứu các chất b. Nghiên cứu sự biến đổi chất c. Nghiên cứu ứng dụng của các chất d. Cả a,b,c Câu 4: Câu nào sau đây không nói về vai trò của hóa học: a. Nâng cao đời sống như: Sản xuất ra nhiều vật dụng sinh hoạt, thuốc chữa bệnh… b. Giúp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm nông nghiệp. c. Tạo nên được các chất có những tính chất theo ý muốn của con người. d. Có thể gây ô nhiễm môi trường. Câu 5: Khi học môn hóa học cần chú ý thực hiện các hoạt động nào sau đây: a. Thu thập tìm kiếm kiến thức b. Xử lí thông tin c. Vận dụng và ghi nhớ d. Thu thập, xử lí, vận dụng và ghi nhớ kiến thức Câu 6: Học tốt môn hóa học là: a. Nắm vững và có khả năng vận dụng thành thạo kiến thức đã học. b. Biết làm thí nghiệm hóa học, biết quan sát hiện tượng thí nghiệm trong thiên nhiên cũng như trong cuộc sống. c. Có hứng thú say mê, chủ động, chú ý rèn luyện phương pháp tư duy, óc suy luận sang tạo. d. Nhớ một cách chọn lọc thông minh, đọc thêm sách. GIÁO ÁN HOÁ 8 Trang 5 TRƯỜNG THCS QUANG TRUNG GIÁO VIÊN: TUYỂN THỊ TƯỜNG VI 2Dặn dò: GV yêu cầu HS học bài cũ. Nghiên cứu bài mới: Chất có ở đâu? Tính chất của chất. ( Tìm hiểu các vật dụng trong gia đình và chất nên chúng ) Ngày soạn: 10/8/2012 Tuần 1+ 2 Tiết 2, 3: Chương1: CHẤT - NGUYÊN TỬ, PHÂN TỬ. Bài 2: CHẤT. A. Mục tiêu: 1.Kiến thức: Biết được: - Khái niệm chất và một số tính chất của chất.(Chất có trong các vật thể xung quanh ta) - Khái niệm về chất nguyên chất (tinh khiết) và hỗn hợp. - Cách phân biệt chất nguyên chất (tinh khiết) và hỗn hợp dựa vào tính chất vật lí. 2.Kĩ năng: - Quan sát thí nghiệm,hình ảnh ,mẫu chất…rút ra được nhận xét về tính chất của chất (chủ yếu là tính chất vật lí của chất ). - Phân biệt được chất và vật thể,chất tinh khiết và hỗn hợp. - Tách được một chất rắn ra khỏi hỗn hợp dựa vào tính chất vật lí.(Tách muối ăn ra khỏi hỗn hợp muối ăn và cát). - So sánh tính chất vật lí của một số chất gần gũi trong cuộc sống,thí dụ: đường ,muối ăn,tinh bột. 3.Thái độ: Giúp Hs làm quen với thí nghiệm hóa B.Trọng tâm: - Tính chất của chất. - Phân biệt chất nguyên chất và hỗn hợp. C.Chuẩn bị: *Chuẩn bị của giáo viên: 1. Hoá chất: - Lưu huỳnh, phot pho đỏ, nhôm, đồng, muối tinh, 1 chai nước khoáng và 5 ống nước cất. 2. Dụng cụ TN: Nhiệt kế, đèn cồn, cốc đun, dụng cụ thử tính dẫn điện. *Chuẩn bị của học sinh: Nghiên cứu nội dung bài học ở nhà. D.Tiến trình bài giảng: Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ: 1/Hóa học là gì ? 2/Lấy ví dụ chứng minh hóa học có vai trò quan trọng trong đời sống của chúng ta? 3/Làm thế nào để học tốt môn hóa học? Hoạt động 2: Vào bài mới GV giới thiệu hoặc cho HS nêu những nội dung cần nghiên cứu trong chương 1 GV : Bài mở đầu cho biết : Môn Hóa học nghiên cứu về chất cùng sự biến đổi của chất. Trong bài này ta sẽ làm quen với chất. GIÁO ÁN HOÁ 8 Trang 6 TRƯỜNG THCS QUANG TRUNG GIÁO VIÊN: TUYỂN THỊ TƯỜNG VI Bài này có 3 phần học trong 2 tiết.Tiết 1 : học phần I và II.Tiết 2 : học phần III và giải bài tập. I. Chất có ở đâu? HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS - Yêu cầu HS nghiên cứu thông tin SGK kể tên những vật có xung quanh chúng ta? - Những gì các em vừa nêu và những gì chúng ta thấy được, cơ thể người là những vật thể - Có những loại vật thể nào ? Cho ví dụ. + Các vật thể tự nhiên gồm có một số chất khác nhau.Vd: Thân cây mía gồm các chất : đường (saccarozơ), nước, xenlulozơ + Các vật thể nhân tạo được làm bằng vật liệu (chất hay hỗn hợp chất).Vd: chiếc đinh làm bằng sắt, thép gồm có sắt và cacbon, … - Vậy vật thể được tạo ra từ đâu ? - Vậy theo em : Chất có ở đâu? Cho ví dụ. - Kể tên : áo quần, sách vở, bàn ghế, cây… - Ghi nhớ - Vật thể tự nhiên : động vật, cây cỏ, sông suối, đất đá…Vật thể nhân tạo : bàn ghế, áo quần, sách vở, nhà ở, công cụ sản xuất… - Vật thể được tạo ra từ chất. - Chất có ở khắp mọi nơi, ở đâu có vật thể là ở đó có chất. VD; Nhôm, đồng, khí ôxi, … *** Tiểu kết: Chất có ở khắp mọi nơi, ở đâu có vật thể là ở đó có chất. Chuyển ý: Chất có ở khắp mọi nơi.Vậy chất có những tính chất gì?Ta qua phần II Hoạt động 4: II. Tính chất của chất: HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS - Phân tích cho HS về tính chất của chất: +Tính chất vật lí: Gồm trạng thái, tính tan, nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ sôi, khối lượng riêng, tính dẫn điện, dẫn nhiệt…. + Tính chất hoá học: Khả năng biến đổi chất thành chất mới. - Làm thế nào biết được tính chất của - Nghe và nhớ - Quan sát, dùng dụng cụ đo, làm thí GIÁO ÁN HOÁ 8 Trang 7 TRƯỜNG THCS QUANG TRUNG GIÁO VIÊN: TUYỂN THỊ TƯỜNG VI chất? Giới thiệu một số cách biết được tính chất của chất như trong sgk. - Theo em khi hiểu biết T/C của chất sẽ có lợi gì? Em hãy nêu 1 số VD để dẫn chứng? Nhận xét , bổ xung. *Củng cố: Thảo luận nhóm các câu hỏi sau: 1.Một số vật xung quanh ta sau đây, đâu là vật thể tự nhiên? vật thể nhân tạo: tivi, con mèo, cây hoa, cặp sách, ôtô, bãi cát, quả núi, cái giường, bầu khí quyển, tủ lạnh. 2.Phân biệt đâu là vật thể ,đâu là chất trong các câu sau: a)Gạo chứa nhiều tinh bột nhất khoảng 80%. b) Đường glucôzơ có nhiều nhất trong quả chín,đặc biệt trong quả nho chín. c)Từ nhôm,sắt,chất dẻo…chế tạo ra tàu hoả, ôtô,máy bay… nghiệm - Khi biết TC của chất thì sẽ có lợi là: + Giúp phân biệt, nhận biết chất + Cách sử dụng + Ứng dụng thích hợp trong đời sống và sản xuất. *HS thảo luận nhóm: 1.Vật thể tự nhiên:con mèo,cây hoa,bãi cát quả núi,bầu khí quyển. Vật thể nhân tạo:tivi,cặp sách, ôtô,cái giường,tủ lạnh. 2.Giải: Câu Vật thể Chất A Gạo Tinh bột B Quả chin,quả nho chin Đường glucôzơ C Tàu hoả, ôtô,máy bay Nhôm,sắt,chất dẻo ***Tiểu kết 1. Mỗi chất (tinh khiết) có những tính chất vật lí và hóa học nhất định. Để biết được tính chất của chất ta thực hiện một hay nhiều cách : a) Quan sát: Sgk b) Dùng dụng cụ đo : Sgk c) làm thí nghiệm : Sgk 2. Việc hiểu biết tính chất của chất có lợi là: +Giúp phân biệt chất này với chất khác,tức nhận biết được chất.Ví dụ: Sgk +Biết cách sử dụng chất.Ví dụ : Sgk +Biết ứng dụng chất thích hợp trong đời sống và sản xuất.Ví dụ: Sgk Tiết 2 Hoạt động 1 : Kiểm tra bài cũ : 1. Chất có ở đâu ? Hãy chỉ ra đâu là chất, đâu là vật thể trong câu : Từ nhôm, sắt, chất dẻo … chế tạo ra ôtô. GIÁO ÁN HOÁ 8 Trang 8 TRƯỜNG THCS QUANG TRUNG GIÁO VIÊN: TUYỂN THỊ TƯỜNG VI 2. Mỗi chất có những tính chất nhất định nào ? Cho ví dụ. Làm thế nào biết được tính chất của chất? 3. Biết được tính chất của chất có lợi gì ? Cho ví dụ. Vào bài mới : Một chất không lẫn thêm chất khác gọi là gì? Một chất có lẫn nhiều chất khác thì được gọi là gì? Ta cùng tìm hiểu ở phần III II. Chất tinh khiết: HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS -Cho HS quan sát chai nước khoáng và ống nước cất: Hãy cho biết T/C giống nhau và khác nhau? -Cho HS nêu kết luận: +Nước cất là gì? Nước khoáng thì như thế nào? Vậy nước tự nhiên là gì? +Em hãy cho biết làm thế nào để thu được nước cất? +Làm thế nào để khẳng định được nước cất là chất tinh khiết? -Giống: trong suốt,không màu,uống được -Khác: +Nước cất: dùng pha thuốc tiêm,dùng trong phòng thí nghiệm. +Nước khoáng: không dùng trong pha thuốc tiêm và trong phòng thí nghiệm. -Nêu kết luận: +Nước cất là chất tinh khiết(không có lẫn chất khác).Nước khoáng thì có lẫn một số chất tan.Nước tự nhiên như: nước biển,song,suối,ao,hồ,giếng…đều có lẫn chất khác.Do đó,nước khoáng và nước tự nhiên là một hỗn hợp. +Đun sôi nước tự nhiên sẽ thu được nước cất. +Để khẳng định một chất là chất tinh khiết là:chất đó không được lẫn các chất khác. ***Kết luận Nước tự nhiên ,nước khoáng,…gồm nhiều chất trộn lẫn là một hỗn hợp. Nước cất(chất không lẫn chất khác) là chất tinh khiết. *Dựa vào sự khác nhau về tính chất vật lí hoặc tính chất hóa học để tách một chất ra khỏi hỗn hợp.Ví dụ: Sgk *Chuyển ý: Để xem các em hiểu và nắm được kiến thức chúng ta vừa nghiên cứu ở trên hay không ta cùng đi qua phần củng cố. Hoạt động 5: Củng cố và dặn dò 1.Củng cố: HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS Cho HS đọc đề và làm tại chỗ Câu 1: Vật thể nào sau đây không phải là Hoạt động độc lập Câu 1: c GIÁO ÁN HOÁ 8 Trang 9 TRƯỜNG THCS QUANG TRUNG GIÁO VIÊN: TUYỂN THỊ TƯỜNG VI vật thể tự nhiên: a.Hoa hồng b.Cây đu đủ c.Trái banh d.Trái cam Câu 2: Vật thể tự nhiên là: a.Xe đạp b.Ngôi nhà c.Cây cầu d.Cây mít Câu 3: Vật thể nào sau đây làm bằng nhôm: a.Ruột bút chì b.Cái nồi nhôm c.Bao ni lông d.Ống nghiệm Câu 4: “Dây điện làm bằng đồng được bọc một lớp chất dẻo”.Hãy chỉ ra đâu là chất trong câu : a.Dây điện b.Đồng,chất dẻo c.Đồng d.Chất dẻo Câu 5: Chất tan trong nước nhưng không cháy được là: a.Than b.Đường c.Nhôm d.Muối Câu 6: Tìm từ hoặc cụm từ thích hợp điền vào chỗ trống: “Quan sát kĩ một chất có thể biết được Dùng dụng cụ đo mới xác định được của chất.Còn muốn biết một chất có tan trong nước ,dẫn được điện hay không thì phải ” Câu 7: Cho biết khí cacbonic (CO 2 ) (còn gọi là khí cacbonic) là chất có thể làm đục nước vôi trong.Để nhận biết khí này có trong hơi thở ta phải: a.Thổi hơi thở vào nước vôi trong b.Thổi hơi thở vào nước cất c.Thổi hơi thở vào nước khoáng d.Thổi hơi thở vào nước mưối Câu 8: Để thu được muối ăn từ nước muối ta chọn những phương pháp nào sau đây: a.Chưng cất b.Bay hơi c.Lọc d.Tất cả đúng Câu 2: d Câu 3: b Câu 4: b Câu 5: d Câu 6: -Một số tính chất bề ngoài của nó (Trạng thái,màu sắc) -Nhiệt độ nóng chảy,nhiệt độ sôi,khối lượng riêng. -Làm thí nghiệm Câu 7: a Câu 8: c 2.Dặn dò: -Học bài ,làm các bài tập Sgk/tr 11 -Nghiên cứu bài thực hành 1: Tính chất nóng chảy của chất .Tách chất từ hỗn hợp. +Mỗi nhóm chuẩn bị 1 thìa muối ăn và 1 thìa canh cát sạch. GIÁO ÁN HOÁ 8 Trang 10 [...]... PTHH Ý nghĩa của PTHH 3 Vào bài mới: Củng cố các kiến thức về hiện tượng hóa học, phản ứng hóa học, định luật bảo toàn khối lượng và phương trình hóa học. Nắm chắc việc áp dụng định luật và cách lập phương trình hóa học GIÁO ÁN HOÁ 8 Trang 34 HOẠT ĐỘNG CỦA GV: HĐ1: Để củng cố các kiến thức lí thuyết vừaTHCS QUANG TRUNG các TRƯỜNG học các em hãy trả lời câu hỏi trắc nghiệm sau: Điền cụn từ thích hợp vào... **Chuyển ý: Khi nào thì phản ứng hóa học xảy ra ? HĐ3: GV cho HS liên hệ về TN1 và TN2 của bài học trước GV hướng dẫn HS làm TN phản ứng giữa kẽm và axit Clohiđric GV yêu cầu HS trả lời: Hãy cho biết phản ứng hoá học xảy ra cần các điều kiện nào? **Chuyển ý: Làm thế nào nhận biết được có phản ứng hóa học xảy ra?ta qua phần IV HĐ4: GV cho HS liên hệ về các TN đã GIÁO ÁN HOÁ 8 HOẠT ĐỘNG CỦA HS: I Định nghĩa:... -Ngày soạn: 22 /8/ 2012 Tuần 3+4 Tiết 6,7 Bài 5: NGUYÊN TỐ HOÁ HỌC GIÁO ÁN HOÁ 8 Trang 13 TRƯỜNG THCS QUANG TRUNG GIÁO VIÊN: TUYỂN THỊ TƯỜNG VI A.Mục tiêu: 1.Kiến thức: - HS nắm được nguyên tố hoá học là gì? Biết được KHHH dùng để biếu diễn nguyên tố - HS hiểu được môn NTK là gì? Biết được mỗi nguyên tố có 1 NTK riêng biệt 2.Kĩ năng: Rèn luyện kĩ năng viết kí hiệu hóa học và tính nguyên tử khối... Ôn lại các kiến thức đã học, các dạng bài tập đã phổ biến Ngày soạn: 19/9/2012 Tuần 6 Tiết 11 Bài 8: BÀI LUYỆN TẬP 1 GIÁO ÁN HOÁ 8 Trang 18 TRƯỜNG THCS QUANG TRUNG GIÁO VIÊN: TUYỂN THỊ TƯỜNG VI A Mục tiêu: 1.Kiến thức: - Hệ thống hoá các kiến thức và các khái niệm cơ bản: chất, đơn chất và hợp chất, nguyên tử, nguyên tố hoá học , phân tử 2.Kĩ năng:... LƯỢNG A Mục tiêu: GIÁO ÁN HOÁ 8 Trang 31 TRƯỜNG THCS QUANG TRUNG GIÁO VIÊN: TUYỂN THỊ TƯỜNG VI 1.Kiến thức: - HS nắm được định luật , biết cách giải thích dựa vào sự bảo toàn khối lượng của nguyên tử trong phản ứng hoá học - HS vận dụng được định luật, tính được khối lượng của 1 chất khi biết khối lượng của các chất khác trong phản ứng 2.Kĩ năng: - Rèn cách viết phản ứng hóa học và tính toán theo định luật... phân biệt hiện tượng hoá học và hiện tượng vật lí 5 Dặn dò: GV yêu cầu HS học bài cũ Nghiên cứu bài mới: Phản ứng hoá học - BT về nhà: bài 1, 2, 3/ SGK -Ngày soạn: 20 /10/2011 Tuần 9+10 Tiết 18, 19 Bài 13: PHẢN ỨNG HOÁ HỌC A Mục tiêu: 1.Kiến thức: - Nắm được phản ứng hoá học là gì? Bản chất của phản ứng hoá học? - Phản ứng hoá học xảy ra khi các chất tác... và phân tử khối của chất 2.Kĩ năng: Rèn luyện cách viết công thức hóa học 3.Thái độ: Cẩn thân và yêu thích môn học B Chuẩn bị: - GV chuẩn bị bảng phụ để hướng dẫn HS giải BT tại lớp C Tiến trình bài giảng: 1 Ổn định lớp: 2 Kiểm tra bài cũ: 3 Vào bài mới: HOẠT DỘNG CỦA GV: GIÁO ÁN HOÁ 8 HOẠT ĐỘNG CỦA HS: Trang 20 TRƯỜNG THCS QUANG TRUNG GIÁO VIÊN: TUYỂN THỊ TƯỜNG VI HĐ1: GV nêu câu hỏi: CTHH của đơn chất... TRUNG học: phản ứng giữa lưu huỳnh và sắt, phản ứng đường bị phân huỷ, phản ứng giữa kẽm và axit HCl GV yêu cầu HS trả lời: Làm thế nào để nhận biết phản ứng hoá học xảy ra? GIÁO VIÊN: TUYỂN THỊ TƯỜNG VI ứng hoá học xảy ra: - HS thảo luận trả lời: * Dựa vào dấu hiệu có chất mới tạo thành 4 Củng cố: GV cho HS làm BT3 khi học xong phần I Cho HS làm BT4-SGK khi học xong phần II Cho HS làm BT5 tại lớp khi học. .. năng: Rèn cách viết hóa trị của các nguyên tố hay nhóm nguyên tử 3.Thái độ: Cẩn thận khi viết hóa trị của các nguyên tố ,hóa trị viết bằng số la mã B Tiến trình bài giảng: 1 Ổn định lớp: 2 Kiểm tra bài cũ: Cách biểu diễn CTHH của đơn chất và hợp chất Cho VD 3 Vào bài mới: Để viết CTHH của chất chúng ta cần nắm được hóa trị của các nguyên tố hóa học. Vậy làm thế nào để xác định được hóa trị của các nguyên... BÀI LUYỆN TẬP 3 A Mục tiêu: 1.Kiến thức: - Củng cố kiến thức về hiện tượng hóa học, phản ứng hoá học, định luật bảo toàn khối lượng, phương trình hoá học 2.Kĩ năng: - Rèn luyện các kĩ năng: phân biệt được hiện tượng hoá học Lập PTHH khi biết các chất tham gia và sản phẩm 3.Thái độ: Giáo dục HS thái độ cẩn thận,yêu thích môn học B Tiến trình bài giảng: 1 Ổn định lớp: 2 Kiểm tra bài cũ: Nêu các bước . động sau : GIÁO ÁN HOÁ 8 Trang 4 TRƯỜNG THCS QUANG TRUNG GIÁO VIÊN: TUYỂN THỊ TƯỜNG VI - Thu thập tìm kiếm kiến thức - Xử lí thông tin - Vận dụng - Ghi nhớ 2. Phương pháp học tập môn Hóa học như. 1 6 12 Công thức hóa học 7 13+14 Hóa trị 8 15 Bài luyện tập 2 8 16 Kiểm tra 1 tiết ( lần 1 ) 9…13 17…25 CHƯƠNG II: PHẢN ỨNG HÓA HỌC 9 17 Sự biến đổi chất 9+10 18+ 19 Phản ứng hóa học 10 20 Bài. trình hóa học 12 24 Bài luyện tập 3 GIÁO ÁN HOÁ 8 Trang 1 TRƯỜNG THCS QUANG TRUNG GIÁO VIÊN: TUYỂN THỊ TƯỜNG VI 13 25 Kiểm tra 1 tiết ( lần 2 ) 13…17 26…34 CHƯƠNG III: MOL VÀ TÍNH TOÁN HÓA HỌC 13
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án hóa học 8, Giáo án hóa học 8, , II. TÝnh chÊt cña n­íc