0

xác định telu bằng phương pháp von-ampe hòa tan catot khi có mặt và không có mặt 8- oxiquinoli

51 973 0
  • xác định telu bằng phương pháp von-ampe hòa tan catot khi có mặt và không có mặt 8- oxiquinoli

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/01/2015, 20:40

Xác định Telu bằng phương pháp von-ampe hòa tan catot khi có mặt và không có mặt 8- oxiquinoli(8- oxine) MỞ ĐẦU Telu là một nguyên tố hiếm trong vỏ trái đất, nó thường có trong hợp phần của phún thạch khí núi lửa và chỉ tồn tại với lượng nhỏ 10 -7 % trọng lượng vỏ trái đất (khoảng 0,0001ppm ). Telu (Te) được Muller phát hiện ra năm 1782 và 16 năm sau đó được Klaproth đặt tên là Telu tức là đất. Trong tự nhiên, Telu tồn tại trong nhiều dạng khoáng vật hiếm và thường đi cùng với các kim loại nặng khác nh Cu, Pb, Hg, và Au Khoáng vật điển hình của Telu là Telurua và nó tương tự như Sunfua. Ví dụ: PbTe(Chì Telurua); Ag 2 Te(Bạc Telurua); Bi 2 Te 3 (Bismut Telurua). Telu có một tính chất đặc biệt rất đặc trưng cho nó là khả năng kết hợp với vàng tạo thành khoáng vật bền vững, khó bị phá vỡ, điều này rất có lợi trong việc loại bỏ Telu tuy nhiên trong quá trình khai thác và tinh luyện vàng điều này lại gây cản trở bởi sự tạo nên khoáng vật bền đó. Trong công nghiệp, Telu thường được dùng làm tác nhân lưu hoá thứ cấp với cao su tự nhiên và GR-S, dùng để điều chỉnh độ xốp của thép, cải tiến độ bền cơ học của đồng, cải tiến tính chất vật lý của chì và thiếc, làm tăng khả năng chống ăn mòn của Magiê, sản xuất vật liệu bán dẫn và pin quang điện. 1 Nguồn khai thác Telu chủ yếu trong công nghiệp là bụi khói của lò đốt pirit trong sản xuất axit sunphuric và bùn anôt trong quá trình tinh chế đồng bằng phương pháp điện phân. Dùng MnO 2 (manganđioxit) để ô xi hoá Telu ở trong các chất thải đó thành điôxit rồi tách lấy điôxit đó và cho tác dụng với khí SO 2 theo phản ứng: TeO 2 + 2SO 2 = Te + 2SO 3 Telu thường đi kèm với selen trong một số đối tượng mầu, Có thể sử dụng một số phương pháp để xác định telu: Trong bản khoá luận này, chúng tôi nghiên cứu xác định telu ở dạng Te 4+ bằng phương pháp von-ampe hoà tan catot trên điện cực giọt Hg treo. Ngoài ra còn có thể xác định Telu bằng một số phương pháp khác nh phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử, phổ phát xạ nguyên tử, phương pháp sắc ký và phương pháp so màu với xylen dacam 2 CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN 1.Tính chất 1.1. Tính chất vật lý của Telu [1,2] Telu là nguyên tố hoá học có số thứ tự nguyên tử là 52 trong bảng hệ thống tuần hoàn của Mendeleep, với khối lượng nguyên tử là 127,61. Telu có 12 đồng vị trong đó có 8 đồng vị bền là 120 Te, 122 Te, 123 Te , 124 Te , 125 Te , 126 Te , 128 Te , 130 Te, 4 đồng vị nhân tạo không bền có Ých là 127 Te, 129 Te, 131 Te, 132 Te. Dạng thù hình bền của Telu là dạng lục giác có mầu trắng bạc gồm những mạch chữ chi Te n của các nguyên tử Telu, nó không tan trong nước cũng như trong bất kì loại dung môi nào khác. Tuy nhiên nó giòn, dễ nghiền thành bột. Dạng màu nâu được tạo ra khi Telu kết tủa trong nước, ngoài ra Telu còn có một số dạng thù hình khác nhưng không hoàn thiện. Telu vô định hình là chất bột màu hung, ở 25 0 C chuyển sang dạng tinh thể. Ở nhiệt độ cao, hơi của Telu gồm những phân tử thuận từ Te 2 , độ bền nhiệt của những phân tử này nhỏ nhất so với các phân tử cùng nhóm 6 nh O 2 , S 2 , Se 2 . Độ bền nhiệt của Te 2 là 226 kJ/ mol. 3 Telu có nhiệt độ nóng chảy tương đối cao 450 0 C và nhiệt độ sôi của Telu tinh thể lên tới 994 0 C. So với thang chuẩn Mohs, Telu có độ cứng là 2,3. Telu một nguyên tố đa hoá trị, với các hoá trị có thể có là -2, 2, 4, 6. 1.2. Tính chất hoá học của Telu[1,2] Telu có thể tác dụng với nhiều kim loại tạo thành các Telurua giống sunphua.2 Ag + Te = Ag 2 Ag + Te = Ag 2 Te Telu không tác dụng với hidro, tác dụng với Flo và Clo ngay ở nhiệt độ thường: Te + Cl 2 = TeCl 2 Và với ôxi chỉ khi đung nóng: Te + O 2 = TeO 2 Telu tác dụng với hơi nước ở nhiệt độ 100 - 150 0 C Te + 2H 2 O = TeO 2 + 2H 2 Telu không phản ứng với các axit không có tính ô xi hoá, với những axit có tính ôxi hoá mạnh nh axit sunphuaric đặc và axit nitric đặc, Te phản ứng giống nh lưu huỳnh. Te + 2 H 2 SO 4 = TeO 2 + 2 SO 2 + 2H 2 O Trong dung dịch kiềm, Telu phản ứng giống nh lưu huỳnh 3 Te + 6 KOH = K 2 TeO 3 + K 2 Te + 3H 2 O Trong nước cường thuỷ Telu phản ứng tạo ra axit Telurơ Te + 2 HNO 3 + H 2 SO 4 = H 2 TeO 3 + 2 NO 2 + SO 2 + H 2 O Trong dung dịch có pH < 7, những nguyên tố đứng trước Telu trong dãy điện hóa nh Sn, Pb, Cu, Ag có thể thế Telu trong hợp chất của nã. 1.3 Hợp chất của Telu 1.3.1 Telu đioxit 4 Khác với lưu huỳnh trạng thái lai hoá sp 2 không đặc trưng cho Te nên Telu đioxit là hợp chất polime và nó là chất dạng tinh thể không màu, có mạng lưới ion kiểu Rutin và nóng chảy ở 733 0 C. Telu dioxit hầu nh không tan trong nước nhưng tan trong dung dịch kiềm tạo thành muối Telurit. Phương trình phản ứng: TeO 2 + 2 KOH = K 2 TeO 3 Telu dioxit còn có thể tan trong dung dịch axit: TeO 2 + 4 HCl = TeCl 4 + 2H 2 O Nh vậy Telu dioxit là hợp chất có tính lưỡng tính. ngoài ra Telu dioxit còn là một chất oxihoá mạnh dễ bị khử đến Telu nguyên tè. Phương trình minh họa: TeO 2 + 2 SO 2 = Te + 2 SO 3 Telu dioxit được điều chế bằng cách đun nóng để làm mất axit của 2TeO 2 .HNO 3 (2TeO 2 .HNO 3 là sản phẩm thu được khi cho Telu tác dụng với axit Nitric nóng). 1.3.2 Telu trioxit Telu trioxit là chất rắn, tồn tại dưới một vài dạng điển hình là dạng vàng và dạng xám. TeO 3 là hợp chất kém bền nhiệt, phân hủy giải phóng oxi ở trên 400 0 C. Telu trioxit tan chậm trong nước nóng tạo thành dung dịch axit Teluric theo phương trình: TeO 3 + H 2 O = H 2 TeO 4 Tan tốt trong dung dịch kiềm tạo thành muối Telurat: TeO 3 + 2 KOH = K 2 TeO 4 + H 2 O Telu trioxit có tính oxihoá mạnh và được điều chế khi ta đun nóng axit Teluric ở nhiệt độ 300 - 500 0 C. H 6 TeO 6 = TeO 3 + 3 H 2 O 1.3.3 Oxiaxit của Telu 5 1.3.3.1 Axit Telurơ Axit Telurơ được sinh ra khi cho Telu dioxit tác dụng với nước : TeO 2 + H 2 O = H 2 TeO 3 Axit Telurơ không tách ra được ở trạng thái tự do vì ngay khi tách ra từ dung dịch nó đã mất một phần nước tạo thành Hidrat xTeO 2 .yH 2 O( x>y ) và nó cũng là một hợp chất kém bền nhiệt, khi đun nóng nhẹ chúng dễ mất nước tạo thành anhidrit TeO 2 . Axit Telurơ là một axit có tính lưỡng tính: Tan trong kiềm cho muối Telurit, còn tan trong axit cho ta muối của Te 4+ . Phương trình phản ứng: H 2 TeO 3 + KOH = K 2 TeO 3 + H 2 O H 2 TeO 3 + 4 HCl = TeCl 4 + H 2 O 1.3.3.2 Axit Teluric Axit Teluric được điều chế bằng tương tác của Telu hay Telu dioxit với những chất oxihoá mạnh nh H 2 O 2 phương trình phản ứng: TeO 2 + H 2 O 2 = H 2 TeO 4 Axit Teluric tồn tại ở dạng tinh thể không màu, Ýt tan trong nước lạnh và tan được trong nước nóng. Khi kết tinh từ dung dịch ở nhiệt độ dưới 10 0 C nó tách ra dưới dạng hidrat H 6 TeO 6 .4H 2 O và ở nhiệt độ thường dưới dạng H 6 TeO 6 . Axit Teluric là một axit yếu và không thể chuẩn độ được bằng NaOH. Những nguyên tử H trong axit Teluric có thể thay thế một phần hoặc hoàn toàn bằng những nguyên tử kim loại, với những cation có bán kính lớn thì muối của axit Teluric là muối axit nh KH 5 TeO 6 . Khi đun nóng trong bình kín ở nhiệt độ 140 0 C, H 6 TeO 6 chuyển sang một dạng thù hình khác ứng với công thức kinh nghiệm là H 2 TeO 4 . Đây là một chất lỏng nhít có thể trộn lẫn hoàn toànvới nước và khi để lâu trong dung dịch nước nó chuyển dần sang dạng H 6 TeO 6 (Axit orthoteluric). 6 2. Tính chất cực phổ của Telu Lingane và Niedrach [3,4] đã nghiên cứu tính chất cực phổ của Telu trong các môi trường đệm có khoảng pH rộng và đã đưa ra các kết quả có tính chất hệ thống. 2.1 Telu hóa trị 6. Theo các tác giả này Telu hóa trị 6(Te 6+ ) không có khả năng bị khử trên điện cực giọt Thuỷ ngân, tuy nhiên Issa và các đồng sù [3,4] lại cho rằng Te 6+ bị khử trên giọt thuỷ ngân tạo thành Te 2- ở thế rất âm trong môi trường bazơ yếu. 2.2 Telu hóa trị 4 Sóng cực phổ điển hình của Te 4+ đã được Lingane và Niedrach ghi được ở khoảng pH từ 0,4÷ 6,9 trong đệm citrat. Có hai sóng chính đó là : Sóng khuyếch tán và sóng có cực đại. Khi tăng pH, sóng khuyếch tán và sóng đỉnh dịch chuyển về phía âm hơn. Khi tăng nồng độ Telu, sóng thứ hai sinh ra và sóng thứ nhất vẫn giữ nguyên. Dòng khuyếch tán toàn phần tỷ lệ với nồng độ Telu từ 3.10 -4 đến 3.10 -3 M. Độ cao của sóng thứ nhất không thay đỏi theo nồng độ bởi có sự tạo nên một líp sản phẩm mỏng(telu nguyên tố trên điện cực). Bằng phương pháp Culong đã chứng minh được dòng khuyếch tán toàn phần đứng trước sóng cực đại ứng với sự khử 4 electron H 2 TeO 3 + 4H + + 4e ↔ Te + H 2 O Trong môi trường ammoniac chỉ sinh ra một sóng khuyếch tán duy nhất trước sóng cực đại. Nét nổi bật của cực phổ đồ Te 4+ là sóng cực đại lớn xuất hiện sau sóng khuyếch tán ở vùng thế âm hơn, phản ứng điện cực của nó là: Te 0 + 2e ↔ Te 2- Sóng cực đại này khác hẳn với sóng cực phổ trong cực phổ cổ điển, thế của nó phụ thuộc vào pH của dung dịch nền. 7 Nhiều tác giả khác [3,4] đã nghiên cứu và ứng dụng xác định Telu bắngóng khuyếch tán trong môi trường đệm ammoniac (NH 4 Cl + NH 4 OH; NH 4 Cl + NH 4 NO 3 ; NH 4 NO 3 + NH 4 OH). Tuỳ theo thành phần cuả nền và pH mà thế bán sóng dịch chuyển từ - 0,6 V đến - 1,0 V. Ngoài nền đệm Bazơ, các tác giả [3,4] đã nghiên cứu việc xác định Telu bằng sóng khuyếch tán trong môi trường axit mạnh hoặc là trong hỗn hợp các axit mạnh nh HCl +H 2 SO 4 . Ở các nền axit đó Telu cho hai sóng đó là sóng khuyếch tán có E 1/2 = - 0,1 V, sóng thứ hai là sóng có cực đại với E p = - 0,8 V, cường độ của sóng thứ hai thường lớn hơn cường độ của sóng thứ nhất cỡ 5 lần. Bằng phương pháp cực phổ dao động, Telu đã được xác định đến 5.10 -7 trong nền axit Nitric 0,01 M(HNO 3 0,01 M). Lialikop và cộng sù [3,4] đã nghiên cứu cực phổ xung của Telu trong nền HCl 1M, trong nền này có thể xác định được đến 1.10 -6 M. 2.3 Telu hóa trị -2 Còng Lingane và Niedrach đã nghiên cứu sóng cực phổ của ion Te 2- và khẳng định đó là sóng anot thuận nghịch trong mọi giá trị pH từ 0 đến 14. Cớ chế của sóng anot này có thể là do sự oxihóa Te 2- -2e ↔ Te, hơn là sự khử điện cực của Thủy ngân để tạo thành Telu Thủy ngân [Hg(Te)]. Tóm lại: Telu hóa trị 4(Te 4+ ) cho hai sóng cực phổ đồ gồm sóng khuyếch tán và sóng có dạng cực đại trong các môi trường khác nhau, nhưng độ nhạy phép đo xác định Telu đạt được cao hơn cả là sóng có cực đại trong môi trường axit. Telu hóa tri 4 có đặc trưng phân tích cực phổ thuận lợi, vì thế nên chuyển các dạng Telu hóa trị khác nhau về Telu hóa trị 4 bằng những phản ứng hóa học thích hợp. Nhiều ứng dụng của Telu đang là mối quan tâm hiện nay bởi vậy việc tìm ra phương pháp tách và xác định Telu là rất cần thiết. 8 3. Các phương pháp xác định Telu 3.1 Các phương pháp xác định lượng lớn[2] 3.1.1 Phép phân tích trọng lượng Nguyên tắc là dùa trên sự tạo thành các hợp chất Ýt tan sau đó đem nung để nguội rồi cân trọng lượng. Phương pháp kết tủa TeO 2 [2] Kết tủa Te 4+ với SO 2 hoặc H 2 S trong axit HNO 3 2:1, sau đó đun nóng kết tủa tới khô với vài giọt H 2 SO 4 và nung nhẹ TeO 2 trong chén sứ rồi đem cân. Phương pháp kết tủa H 2 S [2] Khi ta cho H 2 S vào dung dịch chứa Te 4+ ; Cu 2+ và các ion kim loại nhóm Asen, lúc đó S 2- sẽ tạo kết tủa sunfua với Cu 2+ và các ion kim loại nhóm Asen, lọc loại bỏ hết kết rủa và thu lấy phần dịch lọc. Axit hóa phần dịch lọc bằng axit HCl khi đó Mo 6+ ; As 4+ và Te 4+ sẽ kết tủa. Hòa tan kết tủa này bằng dung dịch (NH 4 ) 2 S khi đó kết tủa Te tan dễ dàng (với điều kiện là không kết tủa trong dung dịch nóng). Khi đó lọc bỏ hết các kết tủa thu được dịch lọc chứa Te dạng TeS 2 . Kết tinh lại thu được kết tủa TeS 2 , sau đó đem cân ghi lấy khối lượng thu được. Ngoài ra có thể sử dụng Glucozơ để kết tủa Te 4+ từ một dung dịch kiềm hoặc dùng hydrazin để kết tủa và xác định Telu từ axit Teluric. 3.1.2 Phương pháp phân tích thể tích [2] - Chuẩn độ oxi hóa khử bằng KMnO 4 Có thể xác định Te 4+ bằng KMnO 4 bằng cách cho KMnO 4 dư vào dung dịch chứa Te 4+ rồi sau đó chuẩn lượng dư KMnO 4 bằng dung dịch Fe 2+ cho tới khi mất màu tím của dung dịch KMnO 4. Phương trình phản ứng 2 KMnO 4 + 5 H 2 TeO 3 + 3 H 2 SO 4 = 5 H 2 TeO 4 +2 MnSo 4 + 3 H 2 O - Sù khử ion Bromua của axit Teluric 9 Axit Teluric có thể được xác định một cách chính xác khi đun nóng dung dịch với Bromua dư: H 2 TeO 4 + 2 HBr = H 2 TeO 3 + Br 2 + H 2 O Dẫn Br 2 vào dung dịch KI lạnh → I 2 được giải phóng một cách định lượng. Sau đó chuẩn lượng I 2 được giải phóng ra bằng dung dịch chuẩn Thiosunfat với chỉ thị hồ tinh bét. 3.2 Phương pháp xác định lượng vết 3.2.1 Phương pháp cực phổ [5,6] Trước hết ta cần hiểu cực phổ là gì? Cực phổ là một phương pháp điện phân trong những điều kiện đặc biệt: Chất bị điện phân có nồng độ rất nhá 10 -3 đến 10 -6 M; Hệ điện cực gồm có điện cực làm việc thường dùng là điện cực giọt thủy ngân, điện cực so sánh (Điện cực Ag/AgCl.KCl), điện cực phụ trợ Pt); điện thế đặt vào điện cực làm việc là điện thế một chiều biến thiên liên tục và chậm để điện thế này được coi là không đổi trong quá trình đo dòng I . Phương pháp cực phổ được nhà hóa học người Tiệp Khắc cũ có tên là Heyrovsky phát minh ra vào năm 1922. Đây là một phương pháp sâu sắc về mặt lý thuyết và rộng rãi về mặt thực tiễn, phương pháp này trước hết được áp dụng trên nhiều lĩnh vực phân tích với những ưu điểm cơ bản là với thiết bị tương đối đơn giản có thể phân tích nhanh, nhạy, chính xác hàng loạt hợp chất vô cơ và hữu cơ mà không cần tách riêng chúng ra khỏi thành phần hỗn hợp. Từ năm 1922 đến nay phương pháp này ngày càng được cải tiến và hoàn thiện nhằm nâng cao độ nhạy và độ chọn lọc của phương pháp. Cơ sở của phương pháp cực phổ là dùa trên các phản ứng điện hóa của các chất điện hoạt trong dung dịch chất điện ly trên điện cực giọt thủy ngân theo phản ứng: Ox + ne = Red Trong đó : Ox là dạng oxi hóa Red là dạng khử n là số electron trao đổi 10 [...]... phương pháp này rất thuận lợi 3.3.3 Phương pháp quang phổ hấp thụ phân tử 3.3.3.1 Phương pháp chuẩn độ bằng phổ quang kế trong vùng tử ngoại đối với sự hình thành ion Telurat [2] Có thể xác định được Te bằng cách chuẩn độ axit Teluric bằng dung dịch NH4OH, sau đó xác định Telurat dùa vào tính chất hấp thụ mạnh của nó trong vùng tử ngoại Dùa vào khoảng nồng độ của axit Teluric có thể xác định được chính xác. .. hay NaBr 1m và HClO 4 20mM, và sau đó hòa tan trong nền SnCl2 10mM + HCl 0,18M + H2SO4 1,5M Độ nhạy phép xác định Telu theo phương pháp này là 4.10-8M 3.2.3 Phương pháp von-ampe hòa tan canot [12] 13 Phương pháp dùng cực phổ xoay chiều trên điện cực giọt thuỷ ngân tĩnh trong nền 0,25M HI đã xác định được đến 5.10-9 M Te Ngoài điện cực thuỷ ngân tĩnh, điện cực vàng cũng được dùng để xác định Telu trong... dịch điện phân từ đó ta định lượng nó bằng phương pháp đường chuẩn hoặc phương pháp thêm 3.2.3.1 Phương pháp von-ampe hòa tan anot Các phương pháp điện hóa hòa tan anot để xác định Telu đều dùa trên khả năng oxi hóa điện hóa của Te 0 được tạo thành trong giai đoạn làm giàu đến Te4+ Điện cực sử dụng trong phương pháp này là điện cực đĩa quay bằng vật liệu trơ thường được làm bằng than ngâm tẩm, nền... với MIBK, Telu sẽ được hò tan vào nước sau đó nhỏ từng giọt phần chiết nước vào lo graphit 3.3.1.2 phương pháp xác định Telu bằng phép đo quang phổ hấp thu pha khí sau khi tạo hidro Telurua [10] 14 Bằng phương pháp này có thể xác định được Te(IV) và Te(VI) bằng cách cho khử với Natri tetrahydroBorat (NaBH 4) HidroTelurua sinh ra được cho bay hơi với dung dịch HCl và chuyển vào trong một bể chảy đặt trong... Wang và Jianmin xác định lượng vết Te bằng phương pháp Von_ampe hoà tan catot dùa trên phản ứng hấp phụ của phức Te - 8 oxiquinolin trong môi trường axit H2SO4 0,1M trên điện cực giọt Hg treo Theo phương pháp này, nồng độ Te thấp nhất có thể phát hiện được là 6,4.10 11 M (sau khi tích luỹ 10 phót) 3.3 Các phương phương pháp quang phổ 3.3.1 Phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử Đối tượng của phương pháp. .. Xác định Telu trong các chất địa hóa học bằng phương pháp ETA-AAS [9] Bằng việc sử dụng phương pháp này có thể xác định Telu ở mức nanogam trong đá và trong các chất phức tạp khác với việc sử dụng các dung môi thích hợp để chiết một số chất gây ảnh hưởng Ví dô : Dùng phương pháp chiết Cupferon etylacetat để tách Fe và một số nguyên tố khác Sau đó tách Te bằng axit HCl 6M với MIBK, Telu sẽ được hò tan. .. phòng và sau đó lọc kết tủa rồi đem rửa bằng nước nóng có chứa 1 lit SO 2 Chóng ta chỉ có thể khử được dạng Telurit mà không khử được dạng Telurat(TeO32-) Khi kết tủa Telu ta nên thêm vào đồng thời một Ýt Hidrazin cùng với SO2 , khi đó kết tủa thu được sẽ hoàn toàn và nhanh hơn Phương pháp tách này được sử dụng để tách Telu trong những mẫu có hàm lượng là 1mg Te/100 mL mẫu 4.1.6 Phương pháp khử bằng. .. khi có một lượng nhỏ Se 4+ thì pic của Te4+ tăng lên, tuy nhiên khi Se4+ có lẫn trong Te4+ vào khoảng 5.10-6 thì pic của Te4+ giảm nhanh và khi nồng độ Se 4+ =2.10-5 M thì pic không xuất hiện Điều này cho thấy rằng khi khảo sát để xác định Te 4+ cần chú ý đến sự có mặt ion Se4+ 2.6 Khảo sát ảnh hưởng của thế điện phân khi có mặt 8-oxine Chúng tôi tiến hành khảo sát ảnh hưởng của thế điện phân khi có. .. ZnCdTe không có hệ số tỷ lượng và có độ tinh khi t cao Pha tĩnh là các cột 17 trao đổi cation khác nhau( Jon Pac CS2; CS3; CS10), mét cột trao đổi ion có tầng trộn, một cột trao đổi ion bằng phương pháp nhiễu xạ Trong phương pháp này thì Te là chất rửa giải 3.3.5 Phương pháp trắc quang [14] Xác định Te bằng phép so màu với thuốc thử Xylen da cam Xylen dacam được đưa ra nh mét tác nhân nhạy với việc xác định. .. dịch ammoniac chứa NH4Cl và NH4OH 0,5 M với gelatin 0,004 0,008% 3.2.2 Phương pháp von-ampe hòa tan [5,6,8] Phương pháp Von_ampe hoà tan là phương pháp có độ nhạy cao, độ chính xác và độ lặp lại tốt Qui trình chung một của phương pháp điện hóa hoà tan bao gồm ba giai đoạn: 1: Giai đoạn điện phân làm giàu : Tiến hành điện phân tại một thế phù hợp trong một khoảng thời gian nhất định Chất cần được phân . Xác định Telu bằng phương pháp von-ampe hòa tan catot khi có mặt và không có mặt 8- oxiquinoli (8- oxine) MỞ ĐẦU Telu là một nguyên tố hiếm trong vỏ trái đất, nó thường có trong hợp. đó ta định lượng nó bằng phương pháp đường chuẩn hoặc phương pháp thêm. 3.2.3.1 Phương pháp von-ampe hòa tan anot Các phương pháp điện hóa hòa tan anot để xác định Telu đều dùa trên khả năng. graphit. 3.3.1.2 phương pháp xác định Telu bằng phép đo quang phổ hấp thu pha khí sau khi tạo hidro Telurua [10] 14 Bằng phương pháp này có thể xác định được Te(IV) và Te(VI) bằng cách cho
- Xem thêm -

Xem thêm: xác định telu bằng phương pháp von-ampe hòa tan catot khi có mặt và không có mặt 8- oxiquinoli, xác định telu bằng phương pháp von-ampe hòa tan catot khi có mặt và không có mặt 8- oxiquinoli, xác định telu bằng phương pháp von-ampe hòa tan catot khi có mặt và không có mặt 8- oxiquinoli, Tính chất cực phổ của Telu, Bảng 2: Sự phụ thuộc chiều cao pic vaò pH, Không có mặt 8-oxine

Từ khóa liên quan