0

đánh giá thử nghiệm lâm sàng cắt bè củng-giác mạc có sử dụng thuốc chống chuyển hoá 5-fluorouracil

59 402 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/01/2015, 11:12

Đặt vấn đề Glôcôm là một nhóm bệnh mắt rất nguy hiểm, có khả năng dẫn đến mù loà nếu không được phát hiện và điều trị sớm. nguyên nhân và cơ chế bệnh sinh khác nhau nhưng đều có ba triệu chứng khi bệnh toàn phát: nhãn áp cao, thị trường thu hẹp, toe lâm gai thị [3]. Trên thế giới có khoảng 66,8 triệu người mắc bệnh Glôcôm trong đó có khoảng 6,7 triệu người bị mù loà (10%) do bệnh gây ra [16]. Ở Việt Nam chưa có thống kê nào về tình trạng mắc bệnh Glôcôm trong phạm vi toàn quốc nhưng theo thống kê tại Bệnh viện Mắt Trung ương có khoảng 15% số bệnh nhân nhập viện mắc Glôcôm [3]. Điều trị Glôcôm nhằm mục đích hạ nhãn áp (NA) đến mức không thể gây lõm gai thị, có nhiều phương pháp điều trị như điều trị nội khoa, sử dụng laser, phẫu thuật. Trong đó phẫu thuật cắt bè củng – giác mạc là phương pháp kiểm soát nhãn áp tốt nhất, nhưng cũng với thống kê thì sau 5 năm tỷ lệ phẫu thuật thất bại là 30% (Theo Dall K. Heuer 1991). Phẫu thuật này còng có tiên lượng xấu do khả năng tạo sẹo xơ xao [21]. Để tăng tỷ lệ thành công ở những trường hợp này từ lâu người ta đã sử dụng các thuốc chống tăng sinh nguyên bào xơ, đó là: 5-FU và Mitomycin. Đầu những năm 1980 nhóm nghiên cứu FFSS (Fluorouraci Filtering Surgery Study Group) đã tiến hành mổ cắt bè củng – giác mạc kết hợp tiêm 5-Fluorouracil (FU) sau mổ và đã thu được kết quả thành công cao (70% - 100%) ở những bệnh nhân có nguy cơ thất bại cao. Năm 1987 J.R. Edward đã tiến hành nghiên cứu trên 100 bệnh nhân gồm 148 mắt được chia làm hai nhóm ngẫu nhiên bằng nhau, nhóm I được phẫu thuật cắt bè củng – giác mạc không sử dụng 5-FU áp trên nắp củng mạc trong 1 mổ. Kết quả cho thấy tỷ lệ tái phát sau 9 tháng của nhóm không sử dụng 5-FU cao hơn nhóm có sử dựng 5- FU 19,7% [18]. Do có khả năng chống phân bào mạnh, 5- FU làm tăng tỷ lệ thành công của phẫu thuật cắt bè củng- giác mạc nhưng cũng có thể gây ra các biến chứng như: tổn thương biểu mô giác mạc, viêm đốm dưới biểu mô, dò sẹo bọng [26]. Tuy nhiên những biến chứng này không nặng nề và có thể phục hồi được sau một vài tuần điều trị nội khoa. Glôcôm ở mắt có phẫu thuật cắt bè củng-giác mạc thất bại trước đó (Glôcôm tái phát) là một tồn tại lớn trong điều trị Glôcôm [22],[26],[28],[29] Để góp phần giải quyết khó khăn trong điều trị Glôcôm tái phát, chúng tôi tiến hành nghiên cứu “Đánh giá thử nghiệm lâm sàng cắt bè củng-giác mạc có sử dụng thuốc chống chuyển hoá 5-Fluorouracil trong điều trị Glôcôm tái phát” với những mục tiêu cụ thể sau: 1. Đánh giá kết quả phương pháp phẫu thuật cắt bè củng-giác mạc có sử dụng thuốc chống chuyển hoá 5-FU trên bệnh nhân Glôcôm tái phát tại Bệnh viện Mắt Trung Ương từ tháng 3/2009 đến tháng 3/2010. 2. Phân tích các biến chứng của phẫu thuật cắt bè củng- giác mạc có sử dụng thuốc chống chuyển hoá 5-FU. 2 Chương 1 Tổng quan 1.1. Những đặc điểm giải phẫu ứng dụng vùng rìa giác mạc: 1.1.1. Vùng rìa giác mạc: Ở mặt ngoài của nhãn cầu, giới hạn trước của cùng rìa là đường tận hết của màng Bowmann chu biến giác, đáy tựa trên cựa củng mạc và thể mị mắt ngoài vùng bè tiếp giáp với ống Schlemm, còn mắt trong là giới hạn của tiền phòng. - Vùng bè gồm 3 phần có cấu trúc khác nhau, từ trong ra ngoài là: + Bè Màng bồ đào: là lớp trong cùng của màng lưới bè, được cấu tạo bởi những sợi bè mảnh, hình vòng, có Ýt thớ đàn hồi, đường kính từ 5 đến 12µm. Những sợ bè này bắt chéo nhau đi từ vòng Schwalbe tới cựa củng mạc, cơ thể mi, chân mốm mắt và đường che phủ một phần bởi những tế bào bè. Bè màng bồ đào gồm từ hai đến bốn lớp cách nhau khởng 20µm làm thành một màng lưới khá thưa tạo điều kiện cho thuỷ dịch thấm qua đễ dàng. + Bè giác- củng mạc: được tạo thành bởi những lá bè mỏng xếp chồng lên nhau trải ra như hình quạt từ vòng Schwalbe tới cựa củng mạc. Tại vị trí vòng Schwalbe chỉ có 3 đến 4 lớp lá bè, nhưng ở cựa củng mạc có đến vài chục lớp. Mỗi lá bè có chiều dài từ 30 đến 40µm, dày gần µm và trên đó có những lỗ nhỏ đường kính từ 2 đến 12µm. Khoảng cách giữa những lá bè cũng khác nhau khi đi từ trong ra ngoài, ở phần trong nơi tiếp giáp với bè màng bồ đào chúng rộng từ 5 đến 6µm và chỉ rộng khoảng 2µm ở phần ngoài nơi tiếp với vùng bè cạnh ống Schlemm. 3 + Bè cạnh ống Schlemm (Juxtacanalicular mesh- work): dày khoảng 15 µm, là lớp ngoài cùng của lưới bè, tiếp giáp với thành trong của ống Schlemm, cấu tạo bởi hai đến năm lớp tiếp bào tương đối biện hoá, sắt xếp thành mạng lưới. Những tế bào này có phần bào tương tượng đối dài, chứa nhiều vị sợi và có bộ máy Gôlgi cũng như hệ thống không bào rất phát triển. 1.1.1.1. Èng Schlemm: - Èng có hình vòng, chạy song song với vùng rìa, bao quanh phái ngoài vùng bè. ống dài khoảng 40mm và đường kính trung bình 0.282mm. Về tổ chức học, ống có nhiều lỗ nhỏ, thành ngoài có khoảng 17 đến 35 ống có kích thước như mét mao mạch nhỏ, nối chắp với nhau như một đám rối trong củng mạc. Từ đám rối này lại có những nhánh thông đến đám rối thượng củng mạc và kết mạc. [1].[3].[6]. 1.1.1.2. Chỗ nối mống mắt – thể mi. Chân mống mắt dính vào đáy của thể mi ở ngay phía sau cựa củng mạc, phái trước cơ thể và vòng động mạch lớn của mống mắt. Vị trí của chỗ dính có thể cao hay thấp tuỳ theo từng cá thể và quyết định độ sâu của tiền phòng. Chân mống mắt tạo nên thành trong của góc tiền phòng. Đây là một thành di động, nó bị ảnh hưởng bởi gradien áp lực [1].[3].[6]. 1.1.1.3. Vùng rìa củng – giác mạc Vùng rìa là nơi tiếp nối giữa giác mạc trong suốt ở phía trước và vùng giác mạc trắng đục ở phía sau. Vùng rìa có hình nhẫn, rộng hơn ở phía trên (1.5mm) và phái dưới (1mm), còn hai bên thì hẹp (0.8mm). Về mặt tổ chức học vùng rìa có bốn lớp đi từ nông đến sâu [1].[3].[6]: 4 - Lớp biến mô vùng tìa: đây là lớp chuyển tiếp từ biểu mô trụ cảu kết mạc biÓu mô lát tầng của giác mạc. Biểu mô ở rìa một lớp biểu mô lát tầng không bị keratin hoá. - Lớp liên kết dưới biểu mô: lớp này chỉ tồn tại ở phần ngoài của rìa, cách giới hạn trong của rìa 0.5mm, ở trong vùng có thể bóc tách được. Đây là một tổ chức liên kết dày đặc có nhiều sợi đàn hồi. - Lớp mô phục giác – củng mạc: đây là chỗ chuyển tiếp giữa tỏ chức giác mạc và củng mạc. Lớp mô nhục giác mạck là một lớp liên kết xếp theo hướng song song. Còn tổ chức củng mạc gồm nhiều bó xơ sắp xếp theo nhiều hueớng khác nhau. - Líp Trabeculum: nằm ở khoảng giữa màng Descemet và cựa củng mạc. ở phía chu biên của giác mạc, màng Descemet kết thúc và tiếp nối với vùng bè bởi vòng Schwalbe. Vùng rìa làm thành một gờ nhỏ chạy vòng và đây cũng là vùng chuyển tiếp tế bào nối mô giác mạck thành tế bào bè. 1.2. Quá trình xơ hoá bọng thấm và sự thất bại của phẩu thuật lỗ dò: 1.2.1. Sự liền sẹo của củng mạc (CM) sau phẫu thuật cắt bè củng giác mạc: - Khi có vết thương do chấn thương hoặc do phẫu thuật, củng mạc không có khả năng tự liền mà phụ thuộc vào sự liền sẹo của tổ chức lân cận. Những nguyên bào xơ sẵn có tại vùng tổn thương và những tế bào nội mô cùng đáp ứng để hàn gắn vết thương [1], [4], [8], [24]. - Sự liền sẹo của CM là một trong những nguy cơ làm tăng thật bại sau phẫu thuật (PT) lỗ dò, bởi vì nếu sự hàn gắn vết thương quá mạnh dẫn đến tắc nghẽn lỗ dò. Qua đấy chúng ta cũng thấy rõ vai trò trung tâm của nguyên bào xơ trong quá trình hàn gắn vết thương sau phẫu thuật lỗ dò, quá trình này được điều hoà bởi các yếu tố tăng trưởng và acid ascorbic trong thuỷ dịch [26], [22]. 5 1.2.2. Vai trò của thuỷ dịch trong quá trình hàn gắn vết thương sau phẫu thuật lỗ dò: - Thuỷ dịch bình thường có rất Ýt proteni (0,02%) và rất cao nồng độ acid ascorbic (gấp 15 lần ở huyết tương máu động mạch). Năm 1980 Jonathan Herschler làm thực nghiệm nuôi cấy tế bào trong môi trường thuỷ dịch thì tế bào không phảt triển nhưng chỉ cần thêm một chút môi trường nuôi cấy thì tế bào lại phát triển bình thường. Năm 1991 Henry Jampel đã chứng mình acid ascornic kích thức sự sản sinh ra Hydrogen peroxide – một chất gây độc tế bào, tại nồng độ 1,1 mmo1/1 của thuỷ dịch, 90% tế bào xơ bị chết. - Như vậy thuỷ dịch bình thường có khả năng ức chế sự pháp triển của tế bào là do thuỷ dịch bình thường có rất Ýt protein và rất cao nồng độ acid ascorbic. Sau bất kỳ một thủ thuật nào can thiệp vào nội nhãn cũng làm phá vỡ hàng rào máu – thuỷ dịch dẫn đến thuỷ dịch có nhiều protein và giảm nồng độ acid ascorbic. 1.2.3. Lưu thông của thuỷ dịch sau phẫu thuật cắt bè củng – giác mạc: - Cairns (1968) đã đề xuất cắt bè củng – giác mạc: Có nhiều giả thuyết cùng lý giải sự hoạt động của lỗ dò và hình thành bóng thấm trong phẫu thuật cắt bè củng – giác mạc. Các đường thoát cảu thuỷ dịch từ tiền phòng ra ngoài nhãn cầu qua: - 2 đầu cắt của ống Schlemm. - Tách thể mi thuỷ dichk thoát vào khoang thượng hắc mạc. - Thấm qua kênh nhỏ ở vát củng mạc. - Thấm qua ôm liên kết của vát củng mạc. 6 - Thấm xung quanh bờ của vát củng mạc. 1.2.4. Cơ chế hoạt động của lỗ dò và sự hình thành bọng thấm: - Tengchi và Katzin (1959) cho rằng thuỷ dịch có tác dụng ức chế collagen và ngăn cản hình thành nguyên bào sợi. Sự tăng sinh của tế bào nội mô sẽ tạo điều kiện hình thành một ống dẫn lưu (tế bào nội mô phủ vào bờ cắt)và nhờ đó lỗ dò không bị lập đầy [32]. - John E. Cáin (1968) gợi ý rằng khi vùng bè được mở ra một lỗ thủng thì thuỷ dịch có thể qua đó ngấm trực tiếp vào ống Schlemm từ thành bên của ống [32]. Michael Van Buskirk (1992) nhận thấy rằng bọng thấm có những đạc tính lâm sàng rất đa dạng tuy thuộc vào phương pháp phẫu thuật được thực hiện: - Phẫu thuật khoan củng mạc (trephine – Lagrange thực hiện năm 1905): Lỗ dò tạo một lối thông trực tiếp từ tiền phòng vào khoang dưới kết mạc, tạo bọng thấm to và toả lan, gây nhiều biến chứng như xẹp tiền phòng, viêm màng bồ đào, hạ NA, đục thể thuỷ tinh, loan dưỡng giác mạc. - Phẫu thuật kẹt mống mắt (iridencleisis – Holth đề xuất năm 1906): Bọng thấm nhỏ và dính hơn, gây xếch đồng tử và hay có phản ứng viêm màng bồ đào nên không còn được sử dụng. - Phẫu thuật cắt bè củng giác mạc (trabeculectomie – John Cairns giới thiệu năm 1969): Lỗ dò được tạo ở một phần chiều dày củng mạc và có vạt củng mạc phủ lên. Thuỷ dịch qua lỗ dò và qua mép kênh của vát mạc, hoặt thấm trực tiếp qua vát củng mạc (nếu nó đủ mỏng) để vào khoang dưới kết mạc. Các biến chứng giảm rõ rệt nên được sử dụng phổ biến hiện nay. - Phẫu thuật kẹt củng mạc: Farnarier (1976) đề xuất phương pháp kẹt ba lớp Nguyễn Trọng Nhân và Lê Hoàng Mai (1980) cải tiến hành phương pháp 7 kẹt củng mạc hai hớp. Các phương pháp này có tỷ lệ thành công cao và Ýt gây biến chứng. Ngoài phương pháp phẫu thuật, Buskirk cho rằng đặc tính của bọng thấm còn phụ thuộc kỹ thuật tiến hành phẫu thuật, các bệnh sẵn có ở mắt và di truyền về khả năng hàn gắn vết thương của từng cá thể [14], theo ông: - Bọng thấm có chức năng tốt thường có xu hướng toả lan (có thể lan tới 1/4 bề mặt nhãn cầu), dẹt và không quá căng. Dấu hiệu lâm sàng hữu Ých nhất để chẩn đoán bọng thấm có chức năng tốt là sự hình thành những bọng rất nhỏ liền nhau ở trong lớp biểu mô kết mạc. - Bọng thấm không tốt thường khu trú trên một vùng nhỏ ở bề mặt nhãn cầu, kết mạc như bị xoe dính xuống lớp thượng củng mạc phía dưới (chứng tỏ sự thấm của thuỷ dịch chỉ diễn ra trên một diện tích nhỏ), kết mạc căng do chịu tác động của NA cao và bọng thường có nhiều mạch máu trên bề mặt. - Trong trường hợp không có bóng thấm, kết mạc mỏng, trong suốt thường liên quan tới dò bọng thấm hoặc tắc nghễn lỗ dò. Tuy nhiêun, theo Buskirk, biểu hiện lâm sàng của bọng thấm không phản ánh đầy đủ, toàn diện về chức năng của nó và dựa trên hình ảnh lâm sàng ta chỉ có thể dự đoán phần nào chức năng của bọng thấm [14]. 1.2.5. Sự thất bại của phẫu thuật lỗ dò: 1.2.5.1. Nguyên nhân thất bại của phẫn thuật lỗ dò: Phần lớn các phẫu thuật lỗ dò hình thành được bọng thấm có chức năng tốt, NA điều chỉnh và bảo vệ được chức năng thì giác. Tuy nhiên ở một số mặt có những yếu tố nội tại khiến nguy cơ thất bại cảu phẫu thuật lỗ dò tăng. Glôcôm thứ phát (đặc biệt là sau viên màng bồ đào, Glôcôm tân mạch hoặc sau một phẫu thuật nội nhãn khác) có tiên lượng xấu hơn Glôcôm tiên phát. 8 Những mặt không có thuỷ tinh thể, đã mổ bong vòng mạc hoặc đã qua một phẫu thuật gây sẹo kết mạc rộng thường có tiên lượng xấu hơn nữa [14], [28]. Ngoài ra một số kỹ thuật trong phẫu thuật cũng có thể gây tăng sẹo xơ và dẫn dến thất bại nh động tác phẫu thuật tồi, đốt cầm máu rộng [14]. Theo E. Michiael Van Búkurk (1992), sự thất bại của phẫu thuật lỗ dò được chia làm hai loại: • Thất bại do bản thân sẹo bọng (màng dưới kết mạc): - Xuất hiện khoảng 6 tuần sau phẫu thuật. - Tại vị trí lỗ dò xuất hiện màng xơ không thấm nước gồ cao hình vòm có ranh giới rõ, trên mặt có nhiều mạch máu, kết mạc căng, phía rìa như bị gắn dính vào lớp thượng củng mạc phía dưới. • Thất bại tại lỗ dò: Lỗ dò có thể bị tắc nghẽn tại 4 vị trí: - Màng thượng củng mạc - Vạt củng mạc khép chặt - Xơ bít tại đường dò củng mạc (hiếm gặp) - Bít miệng trong lỗ dò - Trừ vị trí miệng trong lỗ dò, sự tăng sinh xơ có thể xuất hiện ở tất cả các vị trí khác trên đường dẫn thuỷ dịch mới tạo thành (gồm đường dò và miệng ngoài lỗ dò). Năm 1970 N.H Welsh chỉ ra rằng sự thất bại sự phẫu thuật lỗ dò chủ yếu là do sự quá phát tại chỗ của mô xơ miệng ngoài lỗ dò [32]. Năm 1986 Daniel C. Desjardin và cộng sự nhận thấy sự tăng sinh xơ xuất hiện từ ngày thứ 6 sau mổ, trước khi có sự thất bại của bọng. Sự tăng sinh và xâm nhập tổ chức xơ từ, thượng củng mạc vào vị trí cắt bè và lấp đầy 9 lỗ dò xuất hiện vào khoảng ngày thứ 14 sau mổ [16]. Cơ chế của hiện tượng này được Barbara A. Smythe và Jonathan Heschler (1993) lý giải là sự quá phát với chấn thương phẫu thuật ở một số người, lúc này thuỷ dịch có xu hướng biến đổi các yếu tố sinh hoá của nó: yếu tố kích thích tăng sinh nguyên bào sợi chiếm ưu thế, yếu tố ức chế hình thành nguyên bào sợi không hoạt động. Chính vì thế quá trình xơ hoá và hình thành sẹo xuất hiện [23]. 1.2.5.2. Các phương pháp hạn chế hình thành sẹo xơ dưới kết mạc: - Nguyên nhân chính dẫn đến thất bại của phẫu thuật lỗ dò là sự tạo sẹo xơ sau mổ, vì vậy, từ cuối những năm 80 của thế kỷ trước, trên thế giới đã có một loạt nghiên cứu nhằm mục đích hạn chế sự hình thành sẹo xơ dưới kết mạc trong phẫu thuật Glôcôm. - Năm 1984, các báo các đầu tiên của nhóm FFSS về việc sử dụng 5 – FU kết hợp trong phẫu thuật lỗ dò đã được đưa ra và ghi nhận nhiều kết quả tốt đẹp [18]. - Năm 1986 – 1990, A. P. Nexterop, E. A. Egorop và công sự nghiên cứu thực hiện phẫu thuật cắt bỏ bao Tenon, hớt bỏ lớp thượng củng mạc trong phẫu thuật lỗ dò [9]. - Năm 1986, Joseph Giangiacomo và công sự tiwns hành tiêm Triamcinolone acetate dưới kết mạc ở vị trí định cắt bè trước mổ 1 tuần, kết quả thu được cũng khá tốt [19]. - Tới năm 1987, Yablonski và công sự sử dụng năng lượng âm để làm biến đổi sợi collagen khiến chúng không gây xơ dính kết mạc và bao Tenon vào củng mạc, tăng tính thấm của vùng sẹo xơ, kết quả đạt tốt 92% [36]. 10 [...]... tân mạch hoặc Glôcôm trên mắt không có TTT 15 - Mắt Glôcôm tái phát có nguyên nhân do bít tắc miệng trong lỗ dò (do mống mắt, thể mi, dịch kính, mạch máu ) - Mắt Glôcôm có kết mạc xơ sẹo, mủn mỏng không thể tạo được vạt kết mạc 2.2.2 Thiết kế nghiên cứu - Nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên có đối chứng trong đó: + Nhóm can thiệp được phẫu thuật cắt bè củng - giác mạc có sử dụng thuốc chống chuyển. .. một lần có NA ≥ 25mmHg - Các bệnh nhân nghiên cứu (NC) được chia làm hai nhóm: Nhóm I nhóm can thiệp (CT) (phẫu thuật cắt bè củng - giác mạc có sử dụng 5- FU) và nhóm II - nhóm đối chứng (ĐC) (phẫu thuật cắt bè củng - giác mạc không sử dụng 5-FU) 2.2.1.2 Tiêu chuẩn lựa chọn bệnh nhân vào nghiên cứu: Tất cả các bệnh nhân bị Glôcôm tái phát sau phẫu thuật cắt bè củng giác mạc Ýt nhất là một lần có NA ≥... sử dụng thuốc chống chuyển hoá 5 - FU (nhóm I) + Nhóm đối chứng được phẫu thuật cắt bè củng - giác mạc không sử dụng thuốc chống chuyển hoá 5 - FU (nhóm II) 2.2.3 Cỡ mẫu và chọn mẫu nghiên cứu: 2.2.3.1 Cỡ mẫu: Z  1−α / 2 n1 = n2 =  2 p1 (1 −p1 ) + p2 (1 − p2 )    ( p1 − p2 ) 2 2 p (1 − p ) + Z1−β Trong đó: p1: tỷ lệ NA điều chỉnh của phương pháp cắt bè củng - giác mạc phối hợp 5 - FU [11] p2:... - Bộ dụng cụ vi phẫu - Gelasponge - Thuốc: 5 Fluorouracil lọ 5ml (hãng Roche) 2.2.5 Kỹ thuật thu thập thông tin: 2.2.5.1 Phỏng vấn: Sử dụng biểu mẫu để thu thập các thông tin về: - Họ tên, tuổi, giới, đã phẫu thuật glôcôm mấy lần? thời gian tái phát, tiền sử gia đình 17 2.2.5.2 Khám lâm sàng trước phẫu thuật: Sử dụng bệnh án nghiên cứu - Khám xét lâm sàng mắt: + Khám chức năng: Thử thị lực có chỉnh... trong nhiều trường hợp phẫu thuật thất bại không áp chất chống chuyển hoá cho thấy có những sợi collaen sắp xếp song song với nhau, trong khi có chất chống chuyển hoá thì collagen sắp xếp lộn xộn giữa các chất nền - Nhiều nghiên cứu kiên tiếp khác nhau cũng đã nhận xét dưới tác dụng của 5 – FU sẹo bọng tạo được dẹt, mỏng, vô mạch hoặc trong kết mạc có những bọng nh trên được phát triển 14 Chương 2 Đối... không tốt): Sẹo lồi hoặc bọng kết mạc hình thành nhưng xơ, dính xuống nền củng mạc, khó di động - Sẹo khá: Bọng kết mạc hình thành toả lan nhưng nhiều mạch máu trên bề mặt hoặc có xu hướng khu trú dính ở chu biên - Sẹo tốt: Sẹo kết mạc vùng phẫu thuật phẳng, dẹt hoặc bọng kết mạc toả lan, trên bề mật bọng vô mạch hoặc trong kết mạc có những bọng nhỏ trong 2.2.5.8 Đánh giá về các biến chứng: - Biến chứng... kết mạc cách rìa 7 - 8mm, cầm máu, cắt bớt bao Tenon Rạch củng mạc hình trhang 4 x 6mm, sâu khoảng 2/3 chiều dày củng mạc Đặt một miếng Gelaspone kích thước 3 x 4mm có thấm 5 - FU (nồng độ 50mg/ml) lên nắp củng mạc, phủ kết mạc lên miếng Gelaspone Sau 5 phút lấy bỏ miếng Gelaspone Rửa sạch 5 - FU bằng Ringerlactat (khoảng 20ml) Tiếp tục tạo nắp củng mạc 19 Cắt mẩu bè kích thước 1 x 2mm Cắt mống... tổng hợp AND + Có khả năng kết hợp với ARN gây rối loạn quá trình tổng hợp Protein 1.3.2 5-FU trong cơ chế hình thành sẹo sau phẫu thuật lỗ dò: - Từ những năm 80 của thế kỷ trước, 5-FU được sử dụng trên lâm sàng nhãn khoa để phối hợp trong phẫu thuật cắt bè điều trị Glôcôm Rất nhiều tác giả đã nghiên cứu hiệu lực của 5- FU trong cơ chế hình thành sẹo sau phẫu thuật cắt bè, 5-FU có tác dụng ức chế sự... 18 Khám mống mắt: vị trí bám, thoái hoá hay không, teo, viêm Khám thể thuỷ tinh: trong, đục, lệch Khám dịch kính: trong đục, xuất huyết, viêm… Khám đáy mắt: đánh giá tình trạng gai thị về mức độ lõm, tỷ lệ lõm gai bằng cách sử dụng máy soi đáy mắt cầm tay + Khám toàn thân: đánh giá thể trạng bệnh nhân và làm các xét nghiệm thường quy phục vụ cho phẫu thuật như xét nghiệm thời gian máu chảy, máu... kính Đo thị trường: sử dụng thị trường kế Maggiore với vật liệu di động, thay đổi kích thước (từ I - IV) và cường độ ánh sáng để hình thành các đường đồng cảm Với những bệnh nhân có thị trường ĐNT dưới 50cm chúng tôi tiến hành đo thị trường + Khám thực thể: Đo NA: dùng NA kế Maklakov (quả cân 10g) Khám kết mạc: cương tụ kết mạc, sẹo bong Khám giác mạc: kích thước, tình trạng giác mạc: phù mờ đục, . nghiên cứu Đánh giá thử nghiệm lâm sàng cắt bè củng-giác mạc có sử dụng thuốc chống chuyển hoá 5-Fluorouracil trong điều trị Glôcôm tái phát” với những mục tiêu cụ thể sau: 1. Đánh giá kết quả. kết mạc. 2.2.2. Thiết kế nghiên cứu - Nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên có đối chứng trong đó: + Nhóm can thiệp được phẫu thuật cắt bè củng - giác mạc có sử dụng thuốc chống chuyển hoá. của phẫu thuật cắt bè củng- giác mạc có sử dụng thuốc chống chuyển hoá 5-FU. 2 Chương 1 Tổng quan 1.1. Những đặc điểm giải phẫu ứng dụng vùng rìa giác mạc: 1.1.1. Vùng rìa giác mạc: Ở mặt ngoài
- Xem thêm -

Xem thêm: đánh giá thử nghiệm lâm sàng cắt bè củng-giác mạc có sử dụng thuốc chống chuyển hoá 5-fluorouracil, đánh giá thử nghiệm lâm sàng cắt bè củng-giác mạc có sử dụng thuốc chống chuyển hoá 5-fluorouracil,