nghiên cứu mật độ xương theo nhóm tuổi ở phụ nữ miền bắc việt nam bằng phương pháp dexa (máy hologic

62 923 6
nghiên cứu mật độ xương theo nhóm tuổi ở phụ nữ miền bắc việt nam bằng phương pháp dexa (máy hologic

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

1 ĐẶT VẤN ĐỀ Dân số giới lão hóa đặc biệt nước phát triển phát triển Trong đó, lỗng xương bệnh thường xảy người cao tuổi Vì thế, lỗng xương vấn đề giới quan tâm Tần suất bệnh xương khớp tăng lên với tuổi loãng xương bệnh thường gặp tuổi > 50 Nhiều nghiên cứu cho thấy phụ nữ từ 60 tuổi trở lên có khoảng 20% mắc chứng lỗng xương, nam tuổi khoảng 10%[*] Ở Việt Nam, nghiên cứu dịch tễ cho thấy khoảng 20% phụ nữ 60 tuổi có triệu chứng lỗng xương.[*] Hậu nghiêm trọng loãng xương gãy xương Gãy xương lỗng xương coi vấn đề sức khỏe cộng đồng, ảnh hưởng đến chất lượng sống kinh tế nhiều nước.Ở Mỹ hàng năm có 1,5 triệu trường hợp gãy xương loãng xương[*] Dự báo giới tần suất gãy xương loãng xương gia tăng hàng năm, số ước tính lên đến 6,3 triệu người vào năm 2050 so với 1,7 triệu năm 1990 Nguy gãy xương phụ nữ da trắng từ 50 tuổi trở lên 40% có 9% phụ nữ có nguy bị ung thư vú Hàng năm hệ thống chăm sóc sức khoẻ Mỹ phí cho điều trị lỗng xương 40 tỷ la cịn Pháp 3-4 tỷ francs ,chi phí cho gãy xương lỗng xương Mỹ 14 tỉ đô la [*] Các triệu chứng loãng xương thường biểu âm thầm, trọng lượng xương 30 – 40% có biều lâm sàng như: đau dọc xương dài, đau cột sống, gù vẹo cột sống, gãy xương nhiều trường hợp bệnh khơng có biểu triệu chứng người mắc bệnh khơng biết bị gãy xương Vì cần có phương pháp chẩn đốn sớm lỗng xương để phịng ngừa gãy xương Hiện nay, có nhiều phương pháp chẩn đốn bệnh lỗng xương phương pháp đo tỷ trọng khoáng hấp thụ tia X lượng kép cho phương pháp có độ xác cao để đo mật độ chất khoáng xương ( BMD ) cẳng tay, cổ xương đùi, cột sống thắt lưng.Mật độ xương yếu tố tiên lượng quan trọng ,nó coi yếu tố khẳng định nguy gãy xương [*] Mật độ xương thay đổi theo giai đoạn phát triển thể chịu ảnh hưởng nhiều yếu tố.Đo mật độ xương thực Việt Nam năm gần kết dựa so sánh với số người nước Điều quan trọng phải xác định mật độ xương người bình thường theo lứa tuổi để từ có sở chẩn đốn lỗng xương người Việt Nam.Vì chúng tơi tiến hành đề tài “ Nghiên cứu mật độ xương theo nhóm tuổi phụ nữ miền Bắc Việt Nam phương pháp DEXA (máy Hologic) MỤC TIÊU CỦA ĐỀ TÀI Xác định mật độ xương đỉnh cột sống thắt lưng ( CSTL) cổ xương đùi phụ nữ Việt Nam phương pháp DEXA Đánh giá mật độ xương CSTL cổ xương đùi phụ nữ Việt Nam theo lứa tuổi phương pháp DEXA theo mật độ xương đỉnh mục tiêu Nhận xét số yêú tố ảnh hưởng đến mật độ xương theo lứa tuổi phụ nữ Chương TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 Sơ lược cấu trúc chức xương [*] 1.1.1 Chức xương Xương mô liên kết với sụn tạo nên hệ xương có chức năng: - Chức học :hỗ trợ chỗ bám của để vận động - Chức chuyển hóa : bao gồm việc cung cấp kho định nội mơi chứa chất khống , chủ yếu calci ,nhưng có số chất khống quan trọng khác magnesi phospho [*] -Chức bảo vệ tạng tủy sống -Nâng đỡ thể -Là khoang tạo máu Cũng mô liên kêt khác , mơ xương có thành phần :tế bào xương chất 1.1.2 Cấu trúc xương 1.1.2.1 Đại thể : Chia thành nhóm : * Xương đặc: phần (vỏ xương) chiếm 80% toàn khung xương, xương đặc có mật độ chất khống cao * Xương xốp: phần ( bè xương) cấu trúc dạng mạng lưới ba chiều giống tảng tổ ong giúp xương phát huy chức học tối đa với trọng lượng tối thiểu Xương đặc xương xôp khác cấu trúc 80-90% khối lượng xương đặc bị calci hóa có 15 – 25% xương xốp bị calci hóa Do khác biệt cấu trúc xương đặc xương xốp dẫn tới khác chức Xương đặc chủ yếu có vai trị giới bảo vệ xương xốp có chức chuyển hóa 1.1.1.2.Vi thể: Xương bao gồm chất khuôn xương (Bone matrix) tế bào xương * Chất khuôn xương: khuôn hữu cơ, làm bền vững thêm nhờ muối lắng đọng khuôn hữu Khuôn hữu chiếm 30% khối lượng toàn xương, gồm 90 – 95% sợi collagen -10% chất sulfat chondroetin axit hyaluronic Các muối lắng đọng khuôn hữu chiếm 70% trọng lượng xương, chủ yếu muối calci phosphat, cịn có muối Mg2+, Na+, K+, HCO3- Khác với cấu trúc liên kết khác, khn xương calci hố Chất khn xương có chứa glucoprotein proteoglycin Chúng giữ vai trò quan trọng giai đoạn calci hoá xương việc cố định tinh thể hydroxyapatit vào sợi collagen Các phân tử protein có ngồi sợi collagen , đa số protein tổng hợp từ tạo cốt bào phần nhỏ hấp thụ từ dịch ngoại bào * Các loại tế bào xương: - Osteoblast ( tạo cốt bào ): Tế bào có nhân hình thoi xếp thành cụm hình khối dọc theo bề mặt xương Tế bào tiết phosphatase kiềm có nhiệm vụ sản sinh thành phần xương bao gồm sợi collagen chất nền, đồng thời khởi phát q trình calci hố việc lắng đọng tinh thể muối Ca2+, PO43- vào khuôn hữu - Osteoclast (huỷ cốt bào): Tế bào khổng lồ đa nhân nằm sát với bề mặt xương calci hoá tạo khoảng trống (khoảng trống Howship) xung quanh hoạt động huỷ xương Các tế bào tiết men tiêu huỷ sợi collagen khuôn hữu cơ, tiết axit lactic axit citric làm hoà tan muối calci chức huỷ xương giải phóng calci vào máu - Osteocyte (cốt bào) :Tế bào tạo thành từ osteoblast, loại tế bào chiếm tỷ lệ cao xương phát triển giữ vai trò quan trọng trao đổi calci xương dịch ngoại bào tiết osteocalcin 1.2 Sơ lược tái tạo xương [*] 1.2.1 Sự tái tạo xương Một chu kỳ tái tạo xương bắt đầu huỷ xương vai trò huỷ cốt bào, giai đoạn chuyển đổi với kết thúc trình huỷ xương bắt đầu trình tạo xương Trong giai đoạn chuyển đổi hốc xương tạo trình huỷ xương lót tế bào đơn nhân Trong trình tạo xương tế bào đơn nhân thay tế bào nguồn gốc xương , tế bào sau biệt hố thành tạo cốt bào để tổng hợp nên chất chứa calci lắng đọng, hốc làm đầy dần với xương Khi hốc đầy, tạo cốt bào trở thành tế bào lát phẳng chất khơng calci hố thu hẹp lại, chí biến Để hồn thành q trình tái tạo xương, cần vài tháng [10;66] Nhờ trình tái tạo xương mà mơ xương liên tục đựơc thay để trì khối lượng, hình dáng tồn vẹn xương Tuy nhiên để q trình tái tạo xương hồn thiện địi hỏi phải có cân q trình huỷ xương tạo xương Quá trình hủy xương tạo xương điều hòa hormon cytokin Trong xương người trưởng thành , có gần 5-10% xương thay hàng năm Điểm đặc trưng trình đổi xương không xảy đồng suốt xương Đổi xương xảy đơn vị đổi xương ( Bone Multicellular Unit -BMU) đơn vị đa tế bào sở chuyển đổi xương.Hoàn thành trình tái tạo xương cần đến tháng 1.2.2 Những thơng số sinh hố phản ánh q trình tái tạo xương [7;66]: * Những thơng số sinh hố phản ánh trình tạo xương: - Osteocalcin: Là protein có 49 acid amin, phân tử lượng 5800 Nó protein đặc hiệu xương tổng hợp từ tạo cốt bào nguyên bào xương Nồng độ osteocalcin liên quan đến tốc độ tạo xương khoáng hoá Định lượng osteocalcin xét nghiệm sinh hố đặc hiệu chẩn đốn lỗng xương Nồng độ osteocalcin tăng lỗng xương, có giá trị đánh giá xương chậm theo dõi dài hạn q trình điều trị lỗng xương - Phosphatase kiềm xương: Là enzym màng tạo cốt bào Hoạt tính phosphatase kiềm huyết dùng để đánh giá tạo xương độ nhậy độ đặc hiệu khơng cao Ở người lỗng xương phosphatase kiềm bình thường tăng - Các tiền peptid có tận -COOH tiền peptid tận cùng-NH2 procollagen I sản phẩm phóng thích tạo cốt bào tiết collagen * Những thơng số phản ảnh q trình huỷ xương: - Calci niệu: Tỉ lệ canxi/creatinin niệu đói tăng nghĩa huỷ xương tăng Phương pháp độ nhậy không cao - Hydroxyprolin niệu (OHP): Nồng độ OHP niệu đói phản ảnh phân huỷ collagen xương.Tỉ lệ OHP/ creatinin niệu đói sử dụng để đánh giá huỷ xương - Pyridinoline (Pyr) Desoxypyridinoline (D-pyr ): Hai sản phẩm phóng thích từ q trình huỷ xương huỷ cốt bào - Phosphatase acid kháng Tartrate (TRAP): Là sản phẩm huỷ cốt bào 1.2.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến trình tái tạo xương [*]: 1.2.3.1.Các hormon: - Parathyroid hormon ( PTH ): hormon tuyến cận giáp với chất polypeptit, trọng lượng phân tử 9500 dalton Hormon kích thích tăng huỷ xương làm hoạt hoá tăng tạo huỷ cốt bào ức chế hoạt hoá tạo cốt bào PTH làm tăng calci máu cách tăng tái hấp thu calci thận ruột - Calcitonin: hormon tuyến giáp tế bào cạnh nang tuyến tiết ra, chất polypeptit gồm 32 axit amin có trọng lượng phân tử 3000 dalton Ngược với tác dụng PTH, calcitonin có tác dụng ức chế huỷ xương, làm giảm calci máu không làm biến đổi tái tạo xương - Insulin: polypeptit có trọng lượng phân tử 6000 dalton Được tổng hợp từ tế bào β tuỵ tạng Isulin điều chỉnh huỷ xương có kích thích rõ rệt lên tổng hợp chất xương nên cần thiết cho calci hố bình thường xương Ở bệnh nhân tiểu đường phụ thuộc insulin tăng trưởng calci hoá xương bị giảm - Growth hormon ( GH ): hormon tăng trưởng tế bào ưu axit thuỳ trước tuyến yên tiết ra, chất polypeptit có trọng lượng phân tử 21.000 dalton Hormon khơng có tác dụng trực tiếp đến tái tạo xương huỷ xương, kích thích tổng hợp IGF - (insulin – like growth facter - ) tế bào xương làm tăng tổng hợp khuôn hữu xương, phát triển sụn liên hợp làm tăng chiều dài xương - 1,25 Dihydroxy Vitamin D3 ( calcitriol ) hormon tổng hợp chủ yếu từ thận Vai trò quan trọng vitamin D3 tăng trình hấp thụ calci ruột xương thơng qua tồng hợp osteocalcin Vì cần thiết cho trưởng thành calci hố bình thường xương - Glucocorticoid: steroid hormon vỏ thượng thận tiết ra, có tác dụng rõ rệt chuyển hoá xương chất khoáng xương làm tăng thối hố protein khn xương Khi dùng Glucocorticoid kéo dài làm tăng thoái hoá khuôn hữu cơ, giảm lắng đọng muối làm giảm chép tiền tạo cốt bào dẫn đến nhiều tạo cốt bào gây nên giảm khối lượng xương - Thyroid hormon: hormon T3, T4 tuyến giáp cần thiết cho tăng trưởng phát triển bình thường xương vai trị chuyển mơ sụn thành mô xương chúng - Các hormon sinh dục: Estrogen Testosterol hormon sinh dục cần thiết cho trưởng thành mơ xương, vai trị chứng minh việc dự phòng xương mãn kinh tuổi tác Năm 1940 Albright người thấy mối liên hệ chứng loãng xương giảm chức buồng trứng phụ nữ Sau kết nghiên cứu khẳng định kết luận Albright Mặc dù xương tượng sinh lý xuất từ sau tuổi 40 giới, song rõ ràng tốc độ xương nam nữ hồn tồn khác Ở tuổi 70 có tới 50% phụ nữ sau mãn kinh có biểu xương nam giới có 25% có biểu xương độ tuổi 80 [*] Sự xương nữ xuất sớm từ 15 - 20 năm so với nam giới hậu suy giảm chức buồng trứng cách nhanh chóng [*] Người ta thấy khối lượng xương thấp tốc độ xương nhanh phụ nữ bị cắt bỏ buồng trứng (mãn kinh phẫu thuật) Nhiều nghiên cứu liệu pháp hormon thay làm giảm xương Nếu liệu pháp hormon thay áp dụng vòng -10 năm từ mãn kinh làm giảm tới 50% nguy gẫy xương loãng xương Sau ngưng liệu pháp hormon thay xương lại tiếp tục với tốc độ giống sau mãn kinh [27] Những số liệu chứng tỏ mãn kinh nguyên nhân trực tiếp gây khác biệt nguy loãng xương nam nữ Có thể nói estrogen có vai trị quan trọng việc trì khối lượng xương từ lâu người ta nhận thấy nguyên nhân làm cho thiếu hụt estrogen xuất sớm dẫn đến giảm khối xương gây loãng xương Sự thiếu hụt estrogen phụ nữ mãn kinh gây rối loạn sau: - Giảm hoạt động tạo cốt bào - Giảm khung protein xương - Làm giảm tiết hormon cận giáp - Tăng tiết calcitonin - Giảm hoạt động enzym 1,25 (OH)2 D1 α - hydroxylase dẫn đến làm giảm tổng hợp 1,25 (OH)2 D3 làm cho hấp thu calci ruột bị giảm Kết rối loạn tượng loãng xương sau mãn kinh (loãng xương type I), xương trở nên dễ gẫy Người ta cịn nhận thấy có thụ thể estrogen tạo cốt bào [*] Sự khám phá khẳng định thêm vai trò quan trọng estrogen hình thành xương 10 Bảng nội tiết tố ảnh hưởng đến chuyển hóa xương • Giảm hủy xương : + Calcitonin + Estrogen • Tăng hủy xương: + PTH/PTHrP + Glucocorticoid + Hormon tuyến giáp + Liều cao vitamin D • Tăng tạo xương: + Hormon tăng trưởng + Chuyển hóa vitam D + Androgen + Liều thấp PTH\PTHrP + Insulin • Giảm tạo xương: + Glucocorticoid 1.2.3.2 Các yếu tố ảnh hưởng đến trình xương: * Tuổi: Cho đến có nhiều nghiên cứu chứng tỏ tuổi cao mật độ xương giảm Ở người già có cân tạo xương huỷ xương Chức tạo cốt bào bị suy giảm nguyên nhân dẫn tới tình trạng xương người già Một nguyên nhân thứ hai dẫn tới xương người già suy giảm hấp thu calci ruột giảm tái hấp thu calci ống thận Tham gia vào trình hấp thu calci ruột có vai trị 1,25 48 Ý NGHĨA THỰC TIỄN VÀ Ý NGHĨA KHOA HỌC Ý nghĩa thực tiễn đề tài Do tuổi thọ ngày tăng nên vấn đè gãy cổ xương đùi loãng xương trở thành quan trọng sức khoẻ cộng đồng vấn đề tài xã hội chi phí tốn điều trị Vì việc chẩn đốn sớm lỗng xương để có biện pháp phịng ngừa gãy cổ xương đùi lng xương cần thiết Phương pháp đo mật độ khoáng xương hấp thụ tia X lượng kép ( DXA ) tổ chức Y tế thée giới cơng nhânj phương pháp tốt để chẩn đốn sớm loãng xương, Việt nam lần áp dụng phương pháp để đo mật đô khoáng vùng cột sống thắt lưng cổ xương đùi nhằm góp phần chẩn đốn sớm dự phịng nguy loãng xương Ý nghĩa khoa học đề tài: Đưa số liệu mật độ khoáng xương đo phương pháp DEXA vùng CSTL,cổ xương đùi người phụ nữ Miền Bắc Việt nam theo lưa tuổi KHẢ NĂNG THỰC HIỆN ĐỀ TÀI - Phương tiện thực đề tài: Có máy đo mật độ xương Unigamma – Plus Italia sản xuất, đặt khoa Cơ xương khớp bệnh viện E - Đối tượng nghiên cứu người bình thường: lựa chọn từ người khoẻ mạnh khám kiểm ta sức khoẻ định kỳ quan, xí nghiệp, trường học, hội nông dân sở sản xuất địa bàn Hà nội 49 DỰ KIẾN THỜI GIAN THỰC HIỆN ĐỀ TÀI DỰ TRÙ KINH PHÍ TT Nội dung chi Số lượng Đơn giá Thành tiền Đo mật độ xương Khám lâm sàng 390 390 đồng 180 000 30 000 Xử lý số liệu In ấn đóng Bồi dưỡng đối tượng nghiên cứu Tổng cộng 390 000 11 700 000 390 10 000 900 000 70 200 000 11 700 000 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt: Trần Ngọc Ân (1999), Bệnh loãng xương, Bệnh thấp khớp, tái lần thứ 6, NXBYH, tr 22-32 Vũ Đình Chính (1996), Nghiên cứu lỗng xương số yếu tố liên quan tới loãng xơng phụ nữ sau mãn kinh thuộc huyện Cẩm Bình tỉnh Hải Hưng, Luận án tiến sĩ y khoa, trường Đại học Y Hà Nội Columbia university (1996), nhóm bác sĩ bệnh viện Từ Dũ dịch (1998), Thiếu hụt estrogen mãn kinh , Bệnh viện Phụ sản Từ Dũ Hồ Chí Minh Phạm Thị Minh Đức (1996), Chuyển hố điều hồ chuyển hố calciphosphat, Chun đề Sinh lý học, Tập 1, NXBYH, tr.113-129 Phạm Khuê, Phạm Thắng (2000), Bệnh xương khớp người cao tuổi, Bệnh học Nội khoa người cao tuổi, tái lần 5, NXBYH, tr 256-276 Trần Đức Thọ (1999), Bệnh loãng xương người cao tuổi, NXBYH Hà Nội, tr – 64 Vũ thị Thanh Thuỷ (1996), Nghiên cứu số nguy lún đốt sống loãng xương phụ nữ sau mãn kinh, Luận án phó tiến sĩ, trường đại học Y Hà Nội Nguyễn Văn Tuấn, Nguyễn Đình Ngun (2007), Lỗng xương ngun nhân, chẩn đốn, điều trị phịng ngừa ,NXBYH, tr 13-30 Trần Đức Thọ ,Vũ thị Thanh Thuỷ, Trần Thị Tơ Châu, Hồng Văn Dũng, Đào Xn Thành (2008),"Nghiên cứu mật độ xương phương pháp DEXA X quang qui ước Hà Nam ", Tạp chí y học lâm sàng, Số 31 ,tr 25-30 10 Phạm Văn Tỳ ,Trần Ngọc Ân,Vũ thị Thanh Thuỷ (2002)," Nhận xét mật độ xương nam giới bình thường từ 50 tuổi trở lên phương pháp đo hấp thụ tia X lượng kép " Luận văn thạc sỹ Y học, Trường đại học Y Hà Nội 11 Lê Nam Trà cộng (2000), Báo cáo văn dự án điều tra số tiêu sinh học người Việt Nam bình thường thập kỉ 90 Tiếng Anh 12 Agren M et al (1991), Ultrasound attenuation of the calcaneus: a sensitive and specific discriminator of osteopenia postmenopausal women Calcifield tissue international, pp 240-244 13 Avioli L.V (1994), Clinician,s mannual on osteoporosis, SP Science Press 14 Bell N.H., Shary J., Stevens J., Garza M., Gordon L., Edwards J (1991), Demonstration that bone mass is greater in black than in white children J bone Miner Res, 6: pp 719-723 15 Bonjuor J.B.(1999), "Calcium and nutrition in adulthood and old age",The second international training course on osteoporosis for industry, specialists and general practitioner, pp 50-6 16 Bonjuor J.P ,Rizzoli K (1999), "Peak bone mass", The second international training course on osteoporosis for industry, specialists and general practitioner,pp.3-6 17 Brandt K (1998), Osteoarthritis, Harrison,s Principles of internal medicine,Vol 2,14th edition, Mc Grown Hill, pp 1935-1940 18 Chappard C, Kolta S, Fechtembaum J, Dougados M, Roux C (1998), Clinical evaluation of spine morphometric X-Ray absorptiometry, British Journal of Rheumatology; 37 pp 496 – 501 19 Cherney DD, Laymon MS, McNitt A, Yuly S (2002) A study on the influence of calcified intervertebral disk and aorta in determining bone mineral density J Clin Densitom;5:193–198 20 Crannev A, Horslev T, O'donnell S, Weiler H, Puil L, Ooi D, Atkinson S ,Ward L,Morher D ,Hanlev D, Fanq M, Yazdi F ,Garritty C, Sampson M , Barrowman N, Tsertsvadze A, Mamaladze V(2007) Efectiveness and safety of vitamin D in relation to bone health Evid Rep Technol Assess (158), pp 1-235 21 Cummings SR, Black DM, Nevitt MC, Browner WS, Scott JC, Seeley DG, Steiger P, Vogt TM (1990), The study of osteoporotic fracture researchgroup Appendicular bone density and age predict hip fractures in women JAMA, pp 263: 665-668 22 Czerwinski E,Badurski J.E, Marcinowska -Suchowierska E, Osieleniec J (2007) Current understanding of osteoporosis according to the position of the World Health Organization (WHO) and International osteoporosis Foundation.Ortop Traumatol Rehabil ,9 (4) ,pp.337-56 Daughters of women with osteoporosis N Engl J Med ,320: pp 554-558 23 Desdhar A.A,Brabyn J ,Jones P.W.et al (1999), "Measurement of hand bone mineral content by dual energy X-ray absorptimetry: development of the method ,and its application in normal volunteers and in patients with Rheumatoid arthritis" , Annals of Rheumatoid diseases,53 (10), pp.685-90 24 Fracis R (1999), Metabolic bone disease, Brocklehurst,s texbook of Geriatric medicine and Gerontology, fifth edition, Churchill livingstone, pp 1137-1142 25 Gordon C.L., Halton J.M., Atkinson S., Webber C.E (1991), The contributions of growth and puberty to peak bone mass, Growth Dev Aging, 55: pp 257 – 262 26 Halioua L., Anderson J.J.B (1990), Age and anthropometric determinants of radial bone mass in premanopause Caucasian women: a cross – sectional study, Osteoporosis Int , 1: pp 50 – 55 27 Kauffman JJ, Einhorn TA(1993) Perspectives: Ultrasound assessment of bone: A review J Bone Miner Res; 8: pp 517 – 525 28 Lau E.C.M (2001), Supplementing the diet of postmenopausal Chinese women with high calcium milk prevents bone loss, Proceeding of 6th RAA congress of rheumatology 2001, pp 91-92 29 Lu P.W., Briody J.N., Ogle G.D., Morley K., Humphries I.R.J., Allen J., Howman – Giles R., Sillence D., Cowell C.T (1994), Bone mineral density of total body, spine and femoral neck in children and young aldults: a cross sectional and longitudinal study, J Bone Miner Res, 9: pp 1451-1458 30 Matkovic V., Jelic T., Wardlaw G.M., Ilich J.Z., Goel P.K (1994), Timing of peak bone mass in Caucasian females and its application for the prevention of osteoporosis J Clin Invest, 93: pp 799-808 31 MatkovicV., Heaney R.P (1992), Calcium balance during human growth: evidence for threshold behavior Am J Clin Nutr, 55: pp 992 – 996 32 Metra scientists (1999), QUS - practical and clinical considerations, QUS – 2TM calcaneal ultrasonometer operators mannual for quantitative utrasound measurement of the calcaneus, pp A5-1 – A5-7 33 Moskowitz R.W (1993), Clinical and laboratory findings in osteoarthritis , Arthritis and allied conditions – a textbook of Rheumatology, Vol.2, twelth edition, LEA and Febiger – Philadenphia – London, pp 1737 34 Odell W., Burger H (2001), Menopause and hormone replacement, Endocrinology, Vol.3, fourth edition, W.B Saunders company, pp 21562157 35 Ray NF,Chan JK,Thamer M, Melton LJ 3rd (1997).Medical expenditures for the treatment of osteoporotic fractures in the United States in 1995 : report from the National Osteoporosis Foundation J Bone Miner Res ,pp 24-3 36 Recker R.R., Davies K.M., Hinders S.M., Heaney R.P., Sterman M.R., Kimmel D.B (1992), Bone gain in young adult women JAMA, 268: pp 2403 – 2408 37 Reid I.R., Plank L.D., Evans M.C (1992), Fat mass is an important determinant of whole body bone density in premenopause women but not in men J Clin Endocrinol Metab,75: pp 779-782 38 Riggs B., Melton II L (1995), Osteoporosis, second edition, Lippicott Raven Publisher, pp 71-74 39 Robert P Heaney, Velimir Matcovic.(1995) Inadequate Peak Bone Mass, Osteoporosis, Second Edition, pp 115-131 40 Scott D.L (1999), Arthritis in the elderly, Brocklehurst,s texbook of Geriatric medicine and Gerontology, fifth edition, Churchill livingstone, pp.1155-1174 41 Seeman E (1997), Osteoporosis in men, proceeding of 19th ILAR congress of Rheumatologie, pp.57-64 42 Theintz G., Buchs B., Rizzoli R., Slosman D., Clavien H., Sizonenko P.C., Bonjour J-Ph (1992), Longitudinal monitoring of bone mass accumulation in healthy adolescents: evidence for a marked reduction after 16 years of age at the levels of lumbar spine and femoral neck in female subjects, J Clin Endocrinol Metab, 75: pp 1060 – 1065 43 Warren M.P., Brooks-Gunn J., Fox R.P., Lancelot C., Newman D., Hamilton W.G (1991) Lack of bone accretion and amenorrhea; evidence for a relative of osteopenia in weight – bearing bones, J Clin Endocrinol Metab ,72: pp 847-853 44 Zerbini C.A ,Latome M.R, Jaim P.C et al (2000), 'Bone mineral in Brazilian men (12),pp.1429-35 50 years and older ".Braz -J-Med-Biol-Res,33 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI NGUYỄN THỊ THUÝ HÀ NGHIÊN CỨU MẬT ĐỘ XƯƠNG THEO NHÓM TUỔI Ở PHỤ NỮ MIỀN BẮC VIỆT NAM BẰNG PHƯƠNG PHÁP DEXA (MÁY HOLOGIC) ĐỀ CƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ Y HỌC HÀ NỘI - 2008 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI NGUYỄN THỊ THUÝ HÀ NGHIÊN CỨU MẬT ĐỘ XƯƠNG THEO NHÓM TUỔI Ở PHỤ NỮ MIỀN BẮC VIỆT NAM BẰNG PHƯƠNG PHÁP DEXA (MÁY HOLOGIC) Chuyên Ngành: Bệnh học nội khoa Mã số : ĐỀ CƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ Y HỌC Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS.VŨ THỊ THANH THUỶ HÀ NỘI - 2008 NHỮNG CHỮ VIẾT TẮT TRONG LUẬN VĂN CSTL :Cột sống thắt lưng ĐTNC :Đối tượng nghiên cứu BMI : Chỉ số khối thể (bony Mass Index) BMD : Mật độ khoáng xương ( bone mineral density ) PBM : Khối lượng xương đỉnh (Peak Bone Mass) BMC : Đo khối lượng xương ( bone mineral content ) DEXA : Đo hấp tụ tia X lượng kép (Dual Energy SPA Xray Absorptiometry ) : Đo hấp thụ Photon đơn ( Single Photon Absorptiometry) SXA : Hấp thụ tia X lượng đơn (Single – energy X - ray absorptiometry ) DPA : Đo hấp thụ Photon kép (Dual Photon Absorptiometry ) QUS QCT : Siêu âm định lượng ( Quantitative Ultrasound) : Đo khối lượng xương chụp cắt lớp vi tính (Quantitative Computed Tomography ) WHO : World Health Organization MỤC LỤC ĐẶT VẤN ĐỀ TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 Sơ lược cấu trúc chức xương [*] 1.1.1 Chức xương 1.1.2 Cấu trúc xương .3 1.2 Sơ lược tái tạo xương [*] 1.2.1 Sự tái tạo xương 1.2.2 Những thơng số sinh hố phản ánh q trình tái tạo xương [7;66]: 1.2.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến trình tái tạo xương [*]: 1.3 Khái niệm loãng xương 15 1.3.1 Định nghĩa loãng xương: 15 1.3.2 Phân loại loãng xương: 16 1.3.3.Các yếu tố nguy loãng xương công nhận:[*] 17 1.4 Các biểu lâm sàng loãng xương 17 1.5 Các phương pháp đo mật độ xương: 20 1.5.1 Đo hấp thụ Photon đơn (SPA – Single Photon Absorptiometry) [*] .20 1.5.2 Đo hấp thụ Photon kép (DPA - Dual Photon Absorptiometry) [12,17,23,29,31] 20 1.5.3 Đo khối lượng xương chụp cắt lớp vi tính ( QCT Quantitative Computed Tomography ) [12,17,23,29,31] .21 1.5.4 Hấp thụ tia X lượng đơn (Single – energy X - ray absorptiometry - SXA): .21 1.5.5 Đo hấp thụ tia X lượng kép ( DEXA - Dual Energy Xray Absorptiometry ) [*] 22 1.5.6 Siêu âm định lượng (QUS - Quantitative Ultrasound): .22 1.6 Tình hình nghiên cứu bệnh lỗng xương nước: .22 ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .27 2.1 Đối tượng địa điểm nghiên cứu: 27 2.1.1 Địa điểm nghiên cứu 27 2.1.2 Đối tượng nghiên cứu: .27 2.2 Phương pháp nghiên cứu 28 2.2.2.Cỡ mẫu: 28 2.2.3 Nội dung nghiên cứu: 29 2.2.4.Phương pháp: .30 2.2.5 Kỹ thuật đo 32 2.4 Xử lý thống kê .35 DỰ KIẾN KẾT QUẢ 36 3.1 Đặc điểm đối tượng nghiên cứu: 36 3.3 Sự ảnh hưởng số yếu tố thể chất lối sống đến mật độ xương: 38 3.3.1.Mối liên quan mật độ xương chiều cao: .38 Bảng 3.6 Mối liên quan mật độ xương CSTL chiều cao 38 3.3.2 Mối liên quan mật độ xương cân nặng: 39 3.3.3.Mối liên quan mật độ xương BMI: .40 3.3.4.Mối liên quan mật độ xương thời gian mãn kinh: 41 3.3.5.Mối liên quan mật độ xương tuổi bắt đầu có kinh: .42 3.3.6.Mối liên quan mật độ xương tuổi mãn kinh: .43 Bảng 3.15 Mối liên quan mật độ xương CSTL tuổi mãn kinh 43 Bảng 3.16 Mối liên quan mật độ xương cổ xương đùi tuổi mãn kinh .43 3.3.7.Mối liên quan mật độ xương chế độ tập luyện: 45 DỰ KIẾN BÀN LUẬN 47 DỰ KIẾN KẾT LUẬN 47 Ý NGHĨA THỰC TIỄN VÀ Ý NGHĨA KHOA HỌC .48 KHẢ NĂNG THỰC HIỆN ĐỀ TÀI .48 DỰ KIẾN THỜI GIAN THỰC HIỆN ĐỀ TÀI .49 DỰ TRÙ KINH PHÍ 49 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC PHIẾU NGHIÊN CỨU I Thủ tục hành Họ tên Ngày tháng năm sinh Nghề nghiệp Địa Số điện thoại Cân nặng Chiều cao BMI Ngày đo mật độ xương II Tiền sử sản khoa Tuổi bắt đầu có kinh Chu kỳ kinh nguyệt ngày Đều hay không Số ngày có kinh Số lần sinh Số lần sảy thai Số lần nạo phá thai Tuổi mãn kinh III Lối sống Luyện tập - Môn - Bao lâu/ngày - Đã tập năm Chế độ dinh dưỡng Uống sữa cốc/ngày - Ăn tôm, cua, cá không + Bao nhiêu bữa/tuần - Uống cà phê không + Thường xuyên hay IV Kết đo mật độ xương CSTL - BMD - T - Score - BMD: L1 L2 L3 L4 Cổ xương đùi - BMD - T - Score ... định mật độ xương người bình thường theo lứa tuổi để từ có sở chẩn đốn lỗng xương người Việt Nam. Vì chúng tơi tiến hành đề tài “ Nghiên cứu mật độ xương theo nhóm tuổi phụ nữ miền Bắc Việt Nam phương. .. phương pháp DEXA (máy Hologic) MỤC TIÊU CỦA ĐỀ TÀI Xác định mật độ xương đỉnh cột sống thắt lưng ( CSTL) cổ xương đùi phụ nữ Việt Nam phương pháp DEXA Đánh giá mật độ xương CSTL cổ xương đùi phụ nữ. .. xương CSTL cổ xương đùi phụ nữ Việt Nam theo lứa tuổi phương pháp DEXA theo mật độ xương đỉnh mục tiêu Nhận xét số yêú tố ảnh hưởng đến mật độ xương theo lứa tuổi phụ nữ 3 Chương TỔNG QUAN TÀI LIỆU

Ngày đăng: 16/01/2015, 07:11

Từ khóa liên quan

Mục lục

 • ĐẶT VẤN ĐỀ

 • Chương 1

 • TỔNG QUAN TÀI LIỆU

  • Xương đặc và xương xôp khác nhau về cấu trúc. 80-90% khối lượng xương đặc bị calci hóa trong khi chỉ có 15 – 25% xương xốp bị calci hóa. Do sự khác biệt về cấu trúc của xương đặc và xương xốp dẫn tới sự khác nhau chức năng . Xương đặc chủ yếu có vai trò cơ giới và bảo vệ trong khi xương xốp có chức năng chuyển hóa.

  • Albright là người đầu tiên liên hệ chứng loãng xương với giảm chức năng buồng trứng ở phụ nữ.

 • ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

  • Chương 3

 • DỰ KIẾN KẾT QUẢ

  • Vị trí

  • n

  • Mật độ xương(g/cm2)

  • T-score

  • Trung bình ± SD

  • Trung bình ± SD

  • CSTL

  • Cổ xương đùi

  • 3.4.Hệ số tương quan của mật độ xương với một số yếu tố:

  • Bảng 3.19. Tương quan giữa mật độ xương CSTL với một số yếu tố

  • Sự liên quan

  • Hệ số tương quan

  • BMD CSTL và tuổi

  • BMD CSTL và chiều cao

  • BMD CSTL và cân nặng

  • BMD CSTL và BMI

  • Bảng 3.19. Tương quan giữa mật độ xương cổ xương đùi với một số yếu tố

  • Sự liên quan

  • Hệ số tương quan

  • BMD cổ xương đùi và tuổi

  • BMD cổ xương đùi và chiều cao

  • BMD cổ xương đùi và cân nặng

  • BMD cổ xương đùi và BMI

  • Chương 4

 • DỰ KIẾN BÀN LUẬN

 • DỰ KIẾN KẾT LUẬN

 • Ý NGHĨA THỰC TIỄN VÀ Ý NGHĨA KHOA HỌC

 • KHẢ NĂNG THỰC HIỆN ĐỀ TÀI

 • DỰ KIẾN THỜI GIAN THỰC HIỆN ĐỀ TÀI

 • DỰ TRÙ KINH PHÍ

Tài liệu cùng người dùng

 • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan