thực trạng đầu tư và quản lý chi ngân sách nhà nước cho giáo dục trung học phổ thông ở tỉnh lạng sơn

56 648 1

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/01/2015, 14:38

Lời mở đầu Đất nớc ta với hơn 4000 năm lịch sử, ngay từ buổi đầu dựng nớc, ông cha ta đã nhận thức rõ tầm quan trọng của nguồn nhân lực. Điều đó thể hiện qua câu nói nổi tiếng đợc lu lại tại Văn Miếu Quốc Tử Giám, trờng Đại học đầu tiên của nớc ta: Hiền tài là nguyên khí của đất nớc, nguyên khí có sức mạnh thì đất nớc mới vững, vì vậy không có vị vua nào là không quan tâm chăm lo đến hiền tài của đất nớc. Sau này, Bác Hồ vị lãnh tụ của chúng ta đã khẳng định: Vì lợi ích mời năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng ngời. Qua đây khẳng định đợc tầm quan trọng của giáo dục đào tạo. Thực vậy, chỉ khi có con ngời với đủ tài và đức mới là tài sản quý nhất của mỗi quốc gia trong mọi thời đại. Chúng ta đang bớc sang nhng năm đầu của TK 21, mong muốn của toàn Đảng , toàn dân ta là Dân giàu, nớc mạnh, xã hội công bằng, văn minh, đa đất nớc tiến lên chủ nghĩa xã hội. Trớc mắt là sớm hoàn thành CNH-HĐH đất nớc, trong công cuộc này đòi hỏi cần có: Con ngời phát triển cao về trí tụê, cờng tráng về thể chất, phong phú về tinh thần, trong sáng về đạo đức là đông lực của xây dựng xã hội mới đồng thời là mục tiêu của chủ nghĩa xã hội. Chính vì thế nguồn lực con ngời luôn đợc coi trọng và quyết định nhất trong sự phát triển kinh tế xã hội của mỗi quốc gia . Bởi vậy những năm gần đây chúng ta đã coi GD là quốc sách Đảng và nhà nớc ta mở rộng thực hiện xã hội hoáGD. Đặc biệt trong điều kiện kinh tế thị trờng hiện nay, cùng với sự phát triển nh vũ bão của khoa học kĩ thuật đòi hỏi phải có những con ngời có trình độ hiểu biết, thực sự dám nghĩ, dám làm. Đó là kết quả của một nền giáo dục toàn diện. Những năm gần đây tỷ trọng khá cao trong cơ cấu chi NSNN. Trên thực tế sự nghiệp GD đã đạt đợc những thành tích đáng kể, xong bên cạnh đó cũng còn những mặt hạn chế , trong đó đáng chú ý là hiệu quả sử dụng nguồn lực từ NSNN còn thấp. SV: Chu Hải Đôn Lớp: K39 01.02 Để khắc phục những tồn tại nhằm nâng cao hiệu quả chi NSNN đòi hỏi phải xây dựng những biện pháp quản lý chặt chẽ , hiệu quả và phù hợp với tình hình KT-XH đất nớc . Đặc biệt là riêng đối với Lạng sơn một tỉnh miền núi còn nhiều khó khăn, thì việc chi và quản lý chi cho GD là một vấn đề cần quan tâm. Do điều kiện hạn chế không thể nghiên cứu đợc toàn bộ vấn đề chi và quản lý NSNN Cho GD -ĐT trong cả nớc. Nên em đã chọn đề tài: Một số giải pháp nhằm tang cờng quản lý chi NSNN cho GD THPT ở tỉnh LS trong thời gian tới SV: Chu Hải Đôn Lớp: K39 01.02 chơng 1 Giáo dục trung học phổ thông và chi ngân sách cho giáo dục trung học phổ thông 1.1- Khái niệm, vị trí và vai trò của chi ngân sách nhà nớc cho giáo dục Trung học phổ thông 1.1.1- Khái niêm chi ngân sách nhà nớc cho giáo dục Trung học phổ thông: NSNN là hệ thống các mối quan hệ kinh tế giữa Nhà nớc với các chủ thể KT - XH trong phân phối tổng sản phẩm xã hội, thông qua việc tạo lập, sử dụng quỹ tiền tệ tập trung của Nhà nớc chuyển dịch một bộ phận thu nhập bằng tiền của các chủ thể đó thành thu nhập của Nhà nớc và Nhà nớc chuyển dịch thu nhập đó đến các chủ thể đợc thụ hởng nhằm thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của mình. Chi NSNN là việc phân phối và sử dụng quỹ NSNN nhăm đảm bảo thực hiện các chức năng của Nhà nớc theo những nguyên tắc nhất định. * Chi NSNN cho sự nghiệp giáo dục THPT là sự thể hiện quan hệ phân phối dới hình thức giá trị đợc thực hiện từ quỹ NSNN theo nguyên tắc không hoàn trả trực tiếp là chủ yếu, nhằm duy trì, phát triển hệ thống giáo dục THPT theo những định hớng chung của Nhà nớc. 1.1.2- Vị trí và vai trò của chi ngân sách nhà nớc cho giáo dục Trung học phổ thông; Chi ngân sách cho nhà nớc cho giáo dục THPT chiếm mot vị tri rất quan trọng trong cơ cấu chi ngân sách của nhà nớc vì giáo duc THPT đóng một vai trò không nhỏ đối với sự phát triển kinh tế xã hội của đất nớc: Giáo dục là nền tảng văn hoá của một quốc gia, là nguồn sức mạnh trong tơng lai của một dân tộc, là điều kiện tiên quyết để phát triển toàn diện SV: Chu Hải Đôn Lớp: K39 01.02 con ngời và phát triển kinh tế - xã hội của đất nớc. Muốn vậy, mỗi quốc gia phải thực hiện tốt nhiệm vụ cơ bản là nâng cao hiệu quả sự nghiệp giáo dục. ở nớc ta từ thời phong kiến các vị vua đã quan tâm đến sự nghiệp giáo dục, quan tâm đến hiền tài của đất nớc vì hiền tài là nguyên khí của đất nớc. Giáo dục càng quan tâm sâu rộng hơn khi đất nớc ta bớc vào thời kỳ mới, khi nớc Việt Nam Dân Chủ Cộng Hoà ra đời. Nhân ngày khai trờng đầu tiên của một nứơc Việt Nam độc lập, Bác Hồ đã gửi th nhắn nhủ học sinh cả nớc cố gắng học tập để rạng danh đất nớc, con ngời Việt Nam: "Non sông Việt Nam có đợc trở nên vẻ vang hay không, dân tộc Việt Nam có đợc sánh vai cùng các cờng quốc năm châu hay không chính là nhờ một phần lớn ở công học tập của các cháu". Trong thời đại ngày nay, thời đại của CNH - HĐH, giáo dục có vai trò đặc biệt quan trọng đối với mỗi quốc gia, mỗi dân tộc. Quốc gia nào càng có nền giáo dục hiện đại và phát triển thì đồng nghĩa với việc quốc gia đó có tầng lớp trí đông đảo , tạo điều kiện thuận lợi để tiến sâu vào nền khoa học kỹ thuật đang phát triển của thế giới, không ngừng đa nền kinh tế phát triển. Đánh giá sự tiến bộ về văn hoá xã hội và sự phát triển kinh tế của một quốc gia, ngày nay ngời ta không chỉ căn cứ vào tốc độ tăng trởng kinh tế mà còn dựa trên ba chỉ tiêu cơ bản là: Thu nhập bình quân đầu ngời, tuổi thọ và trình độ giáo dục. Đặc biệt trong điều kiện kinh tế thị trờng nh hiện nay, cùng với sự phát triển nh vũ bão của khoa học kỹ thuật đòi hỏi phải có những con ngời có trình độ hiểu biết, thực sự dám nghĩ, dám làm. Đó là kết quả của một nền giáo dục toàn diện. Tuy nhiên, để Giáo dục - Đào tạo có tác động tích cực đến sự phát triển kinh tế xã hội không phải chỉ dừng lại ở mức duy trì hệ thống giáo dục mà phải xây dựng đợc chiến lợc đầu t phát triển ngành giáo dục ngang tầm với những nhiệm vụ đặt ra. Bởi vì hệ thống giáo dục nớc ta về cơ bản có tính logic. Giai đoạn đào tạo sau là sự kế thừa và nâng cao kiến thức giai đoạn đào tạo trớc đó. Điều nay có nghĩa là mỗi giai đoạn đào tạo đều đóng vai trò trực SV: Chu Hải Đôn Lớp: K39 01.02 tiếp hoặc gián tiếp đối với sự phát triển kinh tế xã hội. Giáo dục trung học phổ thông (THPT) không năm ngoài ngoại lệ đó. Sự nghiệp giáo dục phổ thông là cả quá trình kéo dài 12 năm, bao gồm 3 cấp là tiểu học, phổ thông cơ sở và THPT. Nh vậy giáo dục THPT là giai đoạn cuối cùng của giáo dục phổ thông là giai đoạn không thể thiếu đợc để đa con ngời từ giáo dục sang đào tạo. Nếu không qua giáo dục THPT thì cả quá trình giáo dục phổ thông bị bỏ dở, gây lãng phí cho Nhà nớc. Bởi vì, phạm vi ngân sách nhà nơc (NSNN) rất rộng, đa dạng liên quan đến nhiều lĩnh vực khác nhau, nếu phân bổ NSNN nhiều cho lĩnh vực giáo dục thì sẽ làm giảm cơ hội đầu t vào lĩnh vực khác. Hơn nữa, số lợng ngời đợc đào tạo đại học hoặc đ- ợc đào tạo nghề phụ thuộc vào số học sinh tốt nghiệp THPT. Còn chất lợng nguồn lao động lại phụ thuộc chủ yếu vào chất lợng quá trình đào tạo. Vì thế, nếu không qua giáo dục THPT sẽ không tạo ra nguồn nhân lực có trí tuệ, có tay nghề, có trình độ cho đất nứơc. Lẽ dĩ nhiên, với sự đổi mới công nghệ, sự xuất hiện những công nghệ mới tự động hoá, sử dụng ít lao động nhng đòi hỏi lao động phải có trình độ cao thì họ sẽ bị loại ra khỏi dây chuyền sản xuất, trở thành gánh nặng xã hội cho đất nớc nếu không qua đào tạo. Ngợc lại nếu qua đào tạo chu đáo, đầy đủ thì họ sẽ trở thành nguồn nhân lực lành nghề có tác động trự tiếp đến tốc độ tăng trởng kinh tế của đất nớc. Có thể nói, giáo dục - đào tạo nói chung và giáo dục THPT nói riêng luôn giữ vai trò quan trọng và không thể thiếu đợc trong quá trình hình thành và hoàn thành nhân cách con ngời, trong quá trình đào tạo nguồn lao động cho đất nớc. Vì thế đầu t giáo dục cũng có nghĩa là đầu t phát triển kinh tế xã hội. Nhận thức đợc tầm quan trọng của sự nghiệp GD nói chung, GD THPT nói riêng, với phơng châm " GD là quốc sách hàng đầu" và GD đợc coi là chìa khoá để mở cánh cửa tri thức, đặc biệt trong thời đại KH-KT phát triển nh vũ bão ngày nay thì không thể không quan tâm tới nền GD nớc nhà. GD là sự nghiệp của toàn dân, mọi ngời trong cộng đồng đều phải có trách nhiệm với nền GD. Trong những năm gần đây chúng ta đã huy động đợc nhiều nguồn vốn để đầu t cho sự nghiệp GD, ngành GD đã dành đợc sự quan tâm rất lớn SV: Chu Hải Đôn Lớp: K39 01.02 của toàn Đảng, toàn dân, nguồn vốn đầu t cho sự nghiệp GD cũng rất đa dạng bao gồm các nguồn vốn sau: + Nguồn vốn từ NSNN + Nguồn vốn đóng góp, bao gồm: tiền học phí của học sinh do nhân dân đóng góp, tiền do nhân dân đóng góp để xây dựng trờng lớp, mua trang thiết bị, đồ dùng học tập. + Nguồn vốn tài trợ, bao gồm: Tiền đóng góp ủng hộ của các cá nhân, tổ chức, các doanh nghiệp trong và ngoài nớc; Tiền viện trợ của các tổ chức phi Chính Phủ và các Chính Phủ nớc ngoài; Các khoản đợc biếu tặng cho các trờng bằng hiện vật nh: sách giáo khoa, máy vi tính, mô hình giảng dạy của các tổ chức đoàn thể. Mặc dù GD, cũng nh GD THPT đợc sự quan tâm rất lớn của cả cộng đồng, tất cả các thành phần kinh tế, mọi công dân trong xã hội. Xong trên thực tế trong tất cả các nguồn vốn đầu t cho GD THPT thì nguồn vốn từ NSNN luôn giữ vai trò chủ đạo, chiếm tỷ trọng lớn nhất và ổn định nhất trong tất cả các nguồn vốn đầu t cho cho GD THPT. Do vậy quy mô và chất lọng của GD THPT phụ thuộc rất nhiều vào nguồn vốn từ NSNN. Vai trò của nó đợc thể hiện cụ thể : Trớc hết: NSNN là nguồn tài chính cơ bản và ổn định để duy trì sự phát triển của hệ thống GD, GD THPT theo đúng đờng lối, chủ trơng của Đảng và Nhà Nớc. Đảng và Nhà Nớc ta coi GD là quốc sách hàng đầu và cần phải đầu t xứng đáng với vai trò to lớn của GD. Những năm gần đây chúng ta đã đẩy mạnh xã hội hoá GD nhng xét đến tỷ trọng của các nguồn vốn trong tổng số vốn đầu t cho GD thì nguồn vốn ngoài ngân sách chỉ chiếm một tỷ trọng nhỏ. Trong khi đó hệ thống trờng công lập còn rất lớn, vấn đề xã hội hoá đa dạng các loại hình trờng lớp cha thật sự phổ biến, việc thu hút các nguồn lực khác cho GD ccòn rất khó khăn. Đó là lý do tại sao nguồn NSNN phải đảm đơng phần lớn trách nhiệm đầu t vốn cho GD, cìn các nguồn khác chỉ mang tính chất hỗ trợ, bổ xung cho sự phát triển của GD. NSNN là nguồn tài chính cơ bản đảm bảo đời sống cho đội ngũ cán bộ, giáo viên và là nguồn kinh phí chủ SV: Chu Hải Đôn Lớp: K39 01.02 yếu để đầu t xây dựng cơ sở vật chất cũng nh mua sắm trang thiết bị phục vụ cho công tác giảng dạy Thứ hai: Nguồn vốn đầu t từ NSNN cho sự nghiệp GD sẽ tạo điều kiện ban đầu để khuyến khích các tầng lớp nhân dân, các cơ quan đoàn thể, các tổ chức KT-XH đóng góp xây dựng trờng học, tăng cờng cơ sở vật chất để phục vụ công tác giảng dạy và học tập của giáo viên và học sinh, góp phần thực hiện mục tiêu xã hội hoá GD. Thứ ba: Chi NSNN giúp điều phối cơ cấu toàn ngành. Nhà nớc có thể định hớng, sắp xếp lại cơ cấu các lớp học, mạng lới các trờng học, điều chỉnh sự phát triển đồng đều giữa các vùng đồng bằng, trung du, miền núi và hải đảo thông qua cơ cấu và nội dung chi NSNN. Cần tăng cờng, phát triển ở khu vực nào, cấp GD nào thì Nhà Nớc sẽ tăng cờng đầu t ở cấp đó, khu vực đó. Sẽ góp phần rút ngắn khoảng cách GD ở tất cả các vùng, nâng cao trình độ dân trí cho toàn thể nhân dân. Tóm lại NSNN luôn chiếm vị trí hàng đầu trong tổng số các nguồn vốn đầu t cho phát triển giáo dục. NSNN vững mạnh kết hợp với chủ trơng phát triển giáo dục đúng đắn sẽ thúc đẩy sự phát triển của cả hệ thống và ngợc lại. 1.2- Chi ngân sách cho giáo dục Trung học phổ thông: 1.2.1- Nội dung chi ngân sách cho giáo dục Trung học phổ thông: Nội dung chi sự nghiệp giáo dục THPT gắn chặt với nhiệm vụ và cơ chế quản lý tài chính của sự nghiệp giáo dục THPT trong mỗi giai đoạn lịch sử. Dựa vào mục lục NSNN, dựa vào những đặc điểm hoạt động của ngành giáo dục - đào tạo, nội dung chi NSNN cho giáo dục THPT đựơc chia thành 4 nhóm. * Chi cho con ngời. Đây là một khoản chi lớn nó bao gồm về chi lơng, phụ cấp lơng, BHXH, phúc lợi tập thể cho giáo viên, cán bộ công nhân viên của nhà trờng. Khoản chi này là khoản chi cho con ngời, do vậy nó giúp cho ngời lao động bù đắp đợc sức lực đã bỏ ra và đảm bảo cho quá trình tái sản xuất sức lao động SV: Chu Hải Đôn Lớp: K39 01.02 c cn = (m cni x S cni ) n i = 1 của họ, tạo điều kiện cho quá trình tái sản xuất xã hội diễn ra một cách bình thờng. Trong giáo dục chi cho con ngời chủ yếu là chi kinh phí cho giáo viên, cán bộ công nhân viên ngành giáo dục. Khoản chi này hàng năm đợc xác định dựa vào số giáo viên, cán bộ công nhân viên dự kiến có mặt kỳ kế hoạch. Cụ thể số chi có đợc thể hiện qua công thức: Trong đó: C cn : Số chi kinh phí giáo viên kế hoạch. M cni : Mức chi bình quân 1 giáo viên dự kiến kế hoạch. S cni : Số giáo viên bình quân dự kiến có mặt trong năm kế hoạc. (M cn : thờng đựơc xác định dựa vào mức chi thực tế của kỳ báo cáo, có tính đến những thay đổi của nhà nớc có thể xảy ra về mức lơng, phụ cấp và một số khoản khác). S cni = (Số giáo viên có mặt cuối năm báo cáo) + (Số giáo viên dự kiến tăng bình quân năm kế hoạch) - (Số giáo viên dự kiến giảm bình quân năm kế hoạch). Số giáo viên dự kiến Tăng BQ năm KH Số giáo viên dự kiến Giảm BQ năm KH * Chi phí quản lý hành chính: Đây là khoản chi mang tính chất tiêu dùng tuy nó không lớn nhng khoản chi này mang lại lợi ích cho việc quản lý hoạt động bình thờng gồm: SV: Chu Hải Đôn Lớp: K39 01.02 (Số giáo viên dự kiến tuyển dụng) x Số tháng làm việc = 12 (Số giáo viên dự kiến tuyển dụng) x Số tháng làm việc = 12 c ql = (m qli x S cni ) n i = 1 c ms = (ng i x T i ) n i = 1 Công tác phí, hội nghị phí, công vụ phí, khoản chi này đối với ngành giáo dục đợc xác định qua công thức: Trong đó: C Ql : Số chi quản lý hành chính kỳ kế hoạch. M QL : Mức chi quản lý hành chính BQ 1 giáo viên dự kiến kỳ KH. S Cni : Số giáo viên BQ dự kiến có mặt trong năm kế hoạch. * Chi cho nghiệp vụ chuyên môn: Bao gồm các khoản chi mua sắm sách giáo khoa, đồ thí nghiệm, các mô hình, đồ dùng cho hoạt động giảng dạy nh: Phấn viết, bảng đen, thớc kẻ Đây là khoản chi có ảnh hởng trực tiếp đến chất lợng giáo dục vì vậy cần có sự quan tâm đầu t thích đáng. * Chi mua sắm sửa chữa lớn và xây dựng nhỏ. Đây là khoản chi không diễn ra thờng xuyên hàng ngày, hàng tháng, do vậy khi có nhu cầu thì khoản chi thờng rất lớn. Khoản chi này thờng diễn ra hàng năm do trong quá trình sử dụng bàn ghế, bảng, trờng lớp xuống cấp, hỏng hóc, vì vậy cần có một khoản kinh phí đảm bảo cho việc tu bổ xây dựng mới, nhằm phục vụ tốt cho công tác giảng dạy. Mức chi cho công tác sửa chữa lớn và xây dựng nhỏ đợc thiết lập dựa trên tình hình tài sản, khả năng tài chính và khâu dự tính mức chi cho mua sắm, sửa chửa lớn và xây dựng nhỏ. Cụ thể: Trong đó: C MS : Số chi mua sắm sửa chữa lớn và xây dựng nhỏ của NSNN dự kiến kỳ kế hoạch. SV: Chu Hải Đôn Lớp: K39 01.02 NG i : Nguyên giá tài sản cố định hiện có của ngành. T i : Tỷ lệ phần trăm đợc áp dụng để xác định kinh phí dự kiến chi cho mua sắm sửa chữa lớn và xây dựng nhỏ của ngành. Các nhóm chi kể trên phát sinh thờng xuyên và tơng đối ổn định nên các định mức chi đợc xây dựng khá khoa học và có tính thực tiễn. Ngoài những nội dung chi kể trên, chi NSNN cho sự nghiệp giáo dục còn có những khoản chi ngoài định mức, đó là những khoản chi cho các chơng trình mục tiêu quốc gia mà NSTƯ cấp phát kinh phí uỷ quyền cho Sở Tài Chính. Nhũng khoản chi này nhằm nâng cao chất lợng giáo dục một cách toàn diện nhng phát sinh không thờng xuyên nên việc quản lý các khoản này tơng đối phức tạp,dễ gây lãng phí, thất thoát. 1.2.2- Đặc điểm chi ngân sách nhà nớc cho giáo dục Trung học phổ thông: Trong nhóm các khoản chi cho các hoạt động thuộc lĩnh vực văn - xã thì chi NSNN cho sự nghiệp giáo dục chiếm tỷ trọng lớn, chi NSNN cho sự nghiệp giáo dục là một trong những khoản chi thờng xuyên vì vậy nó mang đầy đủ đặc điểm của chi thờng xuyên: Thứ nhất, chi NSNN cho sự nghiệp giáo dục là khoản chi cơ bản có tình ổn định khá rõ nét. Tính ổn định ở đây đợc hiểu theo nghĩa là trong bất cứ hoàn cảnh nào, giai đoạn phát triển nào của lịch sử thì Nhà nớc cũng luôn phải chăm lo cho sự nghiệp Giáo dục, phát triển nguồn nhân lực, nâng cao dân trí và trình độ khoa học kỹ thuật cho mọi ngời. Thứ hai, xét theo cơ cấu chi NSNN ở từng niên độ và mục đích sử dụng cuối cùng của vốn cấp phát thì chi NSNN cho sự nghiệp giáo dục THPT mang tính chất tiêu dùng xã hội. Kết quả của hoạt động giáo dục không tạo ra của cải vật chất tuy nhiên nó có mục đích đầu t cho con ngời, tạo ra đợc những con ngời có đủ năng lực làm việc và trình độ để tiếp thu, ứng dụng va sáng chế ra những phát minh SV: Chu Hải Đôn Lớp: K39 01.02 [...]... toán ngân sách của ngành giáo dục trình UBND và HĐND tỉnh phê duyệt Chơng 2 Thực trạng đầu t và quản lý chi ngân sách nhà nớc cho giáo dục trung học phổ thông ở tỉnh Lạng Sơn trong thời gian qua SV: Chu Hải Đôn Lớp: K39 01.02 2.1.Vài nét về đặc điểm tự nhiên, Kinh tế -Xã hội tỉnh Lạng Sơn: Lạng Sơn là một tỉnh , vùng cao biên giới ở phía Bắc của tổ quốc Lạng Sơn có diện tích tự nhiên 8.325 km2, chi m... dụng cho đơn vị sự nghiệp có thu, cụ thể chu trình quản lý chi NSNN cho giáo dục THPT đợc thực hiện nh sau: 2.4.1 Lập dự toán chi Ngân sách nhà nớc cho giáo dục Trung học phổ thông ở tỉnh Lạng Sơn: Đây là khâu đầu tiên của chu trình quản lý, nó là nền tảng, cơ sở cho các khâu tiếp theo Nếu khâu dự toán đợc thực hiện chính xác và có cơ sở khoa học thì sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các khâu tiếo theo thực. .. cực Do năm ngân sách không trùng với năm học, vào thời điểm lập dự toán các trờng cha bắt đầu năm học mới nên cơ sở để xây dựng dự toán nh: số học sinh, số giáo viên có thể biến động vào đầu năm học SV: Chu Hải Đôn Lớp: K39 01.02 2.4.2 Chấp hành dự toán chi Ngân sách nhà nớc cho giáo dục Trung học phổ thông ở tỉnh Lạng Sơn: Đây là khâu quan trọng nhất trong chu trình quản lý ngân sách giáo dục THPT,... chi Ngân sách nhà nớc cho giáo dục Trung học phổ thông ở tỉnh Lạng Sơn trong thời gian tới 3.1 Chủ trơng phát triển giáo dục Trung học phổ thông tỉnh Lạng Sơn trong thời gian tới: Giáo dục đợc xác định là" quốc sách hàng đầu" nhằm nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dỡng nhân tài, coi trọng cả ba mặt: mở rộng quy mô, nâng cao chất lợng và phát triển hiệu quả Phơng hớng chung phát triển giáo dục. .. những đặc điểm trên chi NSNN cho giáo dục THPT còn có một số các đặc điểm khác nh chi NSNN cho giáo dục THPT gắn với quyền lực Nhà nớc, chi NSNN cho giáo dục THPT vừa mang tính ngang giá lại vừa mang tính chất không ngang giá 1.3.- Quản lý chi NSNN cho sự nghiệp giáo dục Trung học phổ thông: Quản lý chi NSNN là việc làm cần thiết gắn với việc chi NSNN nhằm đảm bảo các khoản chi NSNN đợc thực hiện đúng với... vị tìm cách chi tiêu hết số kinh phí đã rút gây lãng phí cho NSNN và đôi khi sử dụng không đúng mục đích, đối tợng Do trình đọ quản lý yếu kém nên việc chấp hành các chính sách, chế độ trong quá trình tổ chức thực hiện dự toán còn một số hạn chế 2.4.3 Quyết toán chi Ngân sách nhà nớc cho giáo dục Trung học phổ thông ở tỉnh Lạng Sơn: Quyết toán là khâu cuối cùng của quá trình quản lý Ngân Sách, nó là... giao dịch căn cứ vào hạn mức chi đợc Sở Tài chính phân phối cho các trờng, kiểm tra tính hợp pháp của hồ sơ thanh toán và lệnh chuẩn chi của Hiệu trởng trờng THPT thực hiện việc cấp phát, thanh toán SV: Chu Hải Đôn Lớp: K39 01.02 1.3.3- Quyết toán chi ngân sách nhà nớc cho giáo dụcTrung họcphổ thông: Quyết toán là khâu công việc cuối cùng trong quy trình quản lý chi NSNN cho giáo dục THPT Đây là quá... bộ, giáo viên và ngời dân Tệ nạn ma tuý đang thâm nhập vào một số trờng THPT gây băn khoăn lo lắng trong nhân dân Hiện tợng thiếu nghiêm túc trong thi cử, vi phạm quy chế tuyển sinh, đặt ra những khoản thu không hợp lý đối với học sinh vẫn còn tồn tại, hoạt động dậy thêm, học thêm ở một số trờng cha đợc quản lý chặt chẽ 2.3 Thực trạng đầu t ngân sách nhà nớc cho giáo dục Trung học phổ thông ở Lạng Sơn. .. có một chi n lợc văn hoá du lịch một cách hợp lý 2.2 .Thực trạng giáo dục Trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn: Nhận thức đợc tầm quan trọng của giao dục trong sự nghiệp đổi mới mọi mặt nền KT-XH Lạng Sơn, mặc dù còn rất nhiều khó khăn xong đợc sự quan tâm của Bộ Giáo Dục và Đào tạo, sự lãnh đạo của Tỉnh uỷ, HĐND và UBND tỉnh, sự phối hợp giữa các Ban,Ngành, Đoàn thể và Nhân dân trong tỉnh, ... của Nhà nớc Thứ t, chi NSNN cho giáo dục THPT là khoản chi mang tính chất tích luỹ đặc biệt Xét theo từng niên độ của việc cấp phát NSNN thì chi NSNN cho sự nghiệp giáo dục - đào tạo nói chung và giáo dụcTHPT nói riêng là khoản chi mang tính chất tiêu dùng xã hội, không trực tiếp tạo ra của cải vật chất cho xã hội ở mỗi năm đó Nhng xét về tác dụng lâu dài, chi NSNN cho giáo dục nói chung và giáo dụcTHPT . lại. 1.2- Chi ngân sách cho giáo dục Trung học phổ thông: 1.2.1- Nội dung chi ngân sách cho giáo dục Trung học phổ thông: Nội dung chi sự nghiệp giáo dục THPT gắn chặt với nhiệm vụ và cơ chế quản lý. thống giáo dục THPT theo những định hớng chung của Nhà nớc. 1.1.2- Vị trí và vai trò của chi ngân sách nhà nớc cho giáo dục Trung học phổ thông; Chi ngân sách cho nhà nớc cho giáo dục THPT chi m. tang cờng quản lý chi NSNN cho GD THPT ở tỉnh LS trong thời gian tới SV: Chu Hải Đôn Lớp: K39 01.02 chơng 1 Giáo dục trung học phổ thông và chi ngân sách cho giáo dục trung học phổ thông 1.1-

Từ khóa liên quan

Mục lục

 • Lời mở đầu

 • chương 1

 • Giáo dục trung học phổ thông và chi ngân sách cho giáo dục trung học phổ thông

  • 1.1- Khái niệm, vị trí và vai trò của chi ngân sách nhà nước cho giáo dục Trung học phổ thông

  • 1.1.1- Khái niêm chi ngân sách nhà nước cho giáo dục Trung học phổ thông:

  • 1.1.2- Vị trí và vai trò của chi ngân sách nhà nước cho giáo dục Trung học phổ thông;

  • 1.2- Chi ngân sách cho giáo dục Trung học phổ thông:

  • 1.2.1- Nội dung chi ngân sách cho giáo dục Trung học phổ thông:

  • 1.2.2- Đặc điểm chi ngân sách nhà nước cho giáo dục Trung học phổ thông:

  • 1.3.- Quản lý chi NSNN cho sự nghiệp giáo dục Trung học phổ thông:

  • 1..3.1- Lập dự toán chi NSNN cho giáo dục Trung học phổ thông:

  • 1.3.2- Chấp hành dự toán chi ngân sách nhà nước cho giáo dục Trung họcphổ thông:

  • 1.3.3- Quyết toán chi ngân sách nhà nước cho giáo dụcTrung họcphổ thông:

 • Chương 2

 • Thực trạng đầu tư và quản lý chi ngân sách nhà nước cho giáo dục trung học phổ thông ở tỉnh Lạng Sơn trong thời gian qua.

  • 2.1.Vài nét về đặc điểm tự nhiên, Kinh tế -Xã hội tỉnh Lạng Sơn:

  • 2.2.Thực trạng giáo dục Trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn:

  • 2.3. Thực trạng đầu tư ngân sách nhà nước cho giáo dục Trung học phổ thông ở Lạng Sơn :

  • 2.3.1. Tổng quan về chi ngân sách nhà nước cho giáo dục Trung học phổ thông:

  • 2.3.2. Đánh giá cơ cấu chi ngân sách nhà nước cho sự nghiệp Giáo dục Trung học phổ thông:

  • 2.4 .Thực trạng quản lý chi Ngân sách nhà nước cho giáo dục Trung học phổ thông:

  • 2.4.1. Lập dự toán chi Ngân sách nhà nước cho giáo dục Trung học phổ thông ở tỉnh Lạng Sơn:

  • 2.4.2. Chấp hành dự toán chi Ngân sách nhà nước cho giáo dục Trung học phổ thông ở tỉnh Lạng Sơn:

  • 2.4.3. Quyết toán chi Ngân sách nhà nước cho giáo dục Trung học phổ thông ở tỉnh Lạng Sơn:

 • Chương 3:

 • Một số giải pháp nhằm tăng cường quản lý chi Ngân sách nhà nước cho giáo dục Trung học phổ thông ở tỉnh Lạng Sơn trong thời gian tới .

  • 3.1. Chủ trương phát triển giáo dục Trung học phổ thông tỉnh Lạng Sơn trong thời gian tới:

  • 3.2. Một số giải pháp nhằm tăng cường quản lý chi Ngân sách nhà nước cho giáo dục Trung học phổ thông ở tỉnh Lạng Sơn :

  • 3.2.1. Xây dựng tiêu chuẩn định mức chi cho giáo dục Trung học phổ thông hợp lý và phù hợp với điều kiện từng vùng:

  • 3.2.2. Tăng cường nguồn lực đầu tư cho giáo dục Trung học phổ thông Lạng Sơn:

  • 3.2.3. Tiếp tục tăng cường tự quản lý chi cho giáo dụcTrung học phổ thông hơn nữa để tạo điều kiện cho các đơn vị này ngày càng nâng cao được tính tự chủ của mình vài đây là một đơn vị có thu:

  • 3.2.4. Tiếp tục hoàn thiên cơ chế cấp phát kinh phí theo hướng cấp phát theo dự toán:

  • 3.2.5 Bố trí cơ cấu chi tiêu Ngân sách nhà nước cho giáo dục Trung học phổ thông hợp lý:

  • 3.2.6. Tăng cường quản lý Ngân sách cho giáo dục Trung học phổ thông ở tất cả các khâu của chu trình Ngân sách và tăng cường công tác Thanh tra, kiểm tra:

  • 3.2.7. Tăng cường đào tạo và đào tạo lại đội ngũ cán bộ kế toán cơ sở:

 • Kết luận

 • Chương 1: Giáo dục trung học phổ thông và chi ngân sách cho giáo dục trung học phổ thông

Tài liệu cùng người dùng

  Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan