Nghiên cứu các mối quan hệ thương mại giữa Việt Nam và các nước

85 773 0
Nghiên cứu các mối quan hệ thương mại giữa Việt Nam và các nước

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Nghiên cứu các mối quan hệ thương mại giữa Việt Nam và các nước 1 2 LỜI NÓI ĐẦU “Bạn bè là vốn quý của mỗi người” – một quốc gia thì lại cần phải có “bạn bè” hơn bao giờ hết. Bởi lẽ, đứng về phương diện cá nhân, ngoài bạn bè ta còn có cha mẹ; anh chị - những người sẽ giúp đỡ chúng ta khi gặp khó khăn… Nhưng với một quốc gia, chỉ có thể là “bạn bè” mà thôi. Chính vì lẽ đó mà ngay từ buổi đầu thành lập nhà nước Văn Lang, ta đã chú trọng xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với các nước láng giềng lân cận. Quan điểm đó được các triều đại tiếp theo phát huy trở thành đường lối đối ngoại của nhà nước Việt Nam ta hiện nay. Từ “Việt Nam sẵn sàng làm bạn…” đến “Việt Nam sẵn sàng là bạn là đối tác tin cậy của tất cả các nước trong cộng đồng thế giới” (theo văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng Cộng sản Việt Nam) là cả một bước tiến dài trong tư duy đổi mới. Cho đến nay, Việt Nam đã thiết lập quan hệ ngoại giao với 171 quốc gia thuộc tất cả các châu lục (Wikimedia), bao gồm tất cả các nước trung tâm chính trị lớn trên thế giới. Mối quan hệ ngoại giao hữu nghị ấy được chủ trương xây dựng trên tất cả các mặt: văn hóa, chính trị, xã hôi, kinh tế… để có thể bổ sung hổ trợ cho nhau. Đứng ở góc độ kinh tế, thương mại giữa các nước đem lại lợi ích nhiều hơn cho mỗi quốc gia đời sống kinh tế có được nâng lên thì đời sống tinh thần mới ngày một phong phú. Thương mại giúp nâng cao hiệu quả kinh doanh, thúc đẩy quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, góp phần giải quyết vốn, công ăn việc làm, sử dụng nguồn tài nguyên một cách có hiệu quả. Không chỉ thể thông qua hoạt động nhập khẩu nước ta có thể tiếp cận được nguồn công nghệ tiên tiến, hiện đại và nhất là có thể tiếp cận cho sự phát triển của sản xuất, đặc biệt sản xuất cho xuất khẩu. Do đó, việc nghiên cứu các mối quan hệ thương mại giữa Việt Nam với các nước là điều hết sức cần thiết; bởi thông qua nghiên cứu những mối quan hệ đó ta có thể tìm ra hướng đi mới hay cách điều chỉnh mới, đem lại sự tăng trưởng kinh tế cao hơn, bền vững hơn cho Việt Nam. Đó là lý do chúng tôi chọn đề tài “nghiên cứu các mối quan hệ thương mại giữa Việt Nam các nước” 3 Đề tài sẽ được triển khai từ cái nhìn tổng quan về những mối quan hệ thương mại của Việt Nam kể từ lúc Bác Hồ tuyên bố Việt Nam là một quốc gia có chủ quyền cho tới nay đến việc đi sâu phân tích một số mối quan hệ thương mại có tầm quan trọng của Việt Nam trong các mối quan hệ kinh tế quốc tế như quan hệ song phương giữa Việt Nam với Mỹ, Trung Quốc, Ấn Độ, Australia…; quan hệ đa phương với ASEAN, EU, châu Phi…; từ đó rút ra những nhận xét chung nhất về các mối quan hệ thương mại giữa Việt Nam các nước trên thế giới. 4 Chương 1: TỔNG QUAN VỀ QUAN HỆ THƯƠNG MẠI GIỮA VIỆT NAM CÁC NƯỚC 1.1. Quan hệ thương mại giữa Việt Nam các nước thời kỳ trước 1991: 1.1.1. Trước năm 1945: Trong nhiều thế kỷ tồn tại cho đến khi bị Pháp xâm chiếm, nền kinh tế Việt Nam cơ bản là một nền kinh thế phong kiến tự cung tự cấp, ít quan hệ với thị trường bên ngoài. Quan hệ kinh tế thời kì này chủ yếu là việc buôn bán ở mức còn rất hạn chế với một số nước có đội thương thuyền hàng hải phát triển như Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản một số nước Phương Tây. Các quan hệ kinh tế quốc tế khác hầu như chưa có gì trong thời kỳ này. Việt Nam cũng chưa hề ký kết hoặc tham gia bất kỳ một điều ước quốc tế nào về buôn bán. 1.1.2. Từ năm 1945 – 1991: Sau thắng lợi của cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945, Việt Nam đã có tư tưởng mở về kinh tế, hội nhập với kinh tế thế giới. Ở thời kỳ này, nước ta chủ yếu quan hệ đối ngoại với một số nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu Trung Quốc. Trao đổi mậu dịch quốc tế của Việt Nam trong thời kỳ này hoàn toàn dưới hình thức song phương, theo kiểu hàng đổi hàng hoặc viện trợ được chuyển giao bằng hàng hóa là chính. Sau khi thống nhất đất nước, Việt Nam đã tìm cách mở rộng quan hệ kinh tế với các nước, ký nhiều hiệp định buôn bán song phương mới, nâng tổng số bạn hàng buôn bán lên gần 40 nước (1976). Tuy nhiên, giai đoạn này chính sách thương mại quốc tế của Việt Nam là chính sách độc quyền ngoại thương của nhà nước, chỉ có các công ty xuất nhập khẩu quốc doanh mới có quyền tham gia hoạt động xuất nhập 5 khẩu; do đó mối quan hệ là hạn hẹp. Thị trường chủ yếu của Việt Nam là các nước Xã hội chủ nghĩa, chiếm đến 70% kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam, còn lại với các nước Tây Âu, châu Á rất hạn chế. Bảng 1: Tình hình thị trường XNK của VN thời kì 1975 – 1989 • Tình hình xuất khẩu sang các thị trường: Nước Tỷ trọng (%) Liên Xô Nhật Bản Singapore HongKong BaLan Các nước khác 44,1 10,6 7,0 7,0 5,2 26,1 • Tình hình nhập khẩu từ các thị trường: Nước Tỷ trọng (%) Liên Xô Nhật Bản Pháp Tiệp Khắc Các nước khác 67,1 6,7 2,7 2,3 19,1 6 Từ hai bảng số liệu trên, ta thấy Liên Xô là bạn hàng lớn nhất của Việt Nam cả về xuất khẩu nhập khẩu. Điều này là hoàn toàn phù hợp với xu thế khi đó. Không chỉ với Việt Nam, Liên Xô mới là bạn hàng lớn, mà điều này là chung cho tất cả những nước nằm trong khối SEV. 1.2. Các mối quan hệ thương mại của Việt Nam từ 1991 đến nay: “Chiến tranh lạnh” kết thúc đã khiến cục diện thế giới có nhiều biến chuyển. Tất cả các nước, kể cả Mỹ cũng phải điều chỉnh lại chiến lược đối ngoại của mình. Khối SEV và Liên Xô tan rã, hệ thống XHCN ở Đông Âu cũng sụp đổ – thực tại đó đã buộc ta phải tự thay đổi lấy mình. Trước những chuyển biến nhanh chóng trong so sánh lực lượng ở châu Á Thái Bình Dương, Việt Nam tích cực đổi mới chính sách hoạt động đối ngoại theo hướng đa phương hóa, đa dạng hoá. Sau Đại hội VI của Đảng, Bộ Chính trị thông qua Nghị quyết 13 (5/1988) về đổi mới tư duy đối ngoại, khẳng định: “lợi ích cao nhất của Đảng nhân dân ta là phải củng cố giữ vững hoà bình để tập trung xây dựng phát triển kinh tế, vì với một nền kinh tế mạnh, một nền quốc phòng vừa đủ mạnh cùng với sự mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế, chúng ta sẽ có nhiều khả năng giữ vững độc lập xây dựng thành công CNXH hơn”. Để đảm bảo lợi ích cao nhất đó, đường lối ngoại giao đã chuyển sang dành ưu tiên cho nhân tố kinh tế, giữ vững hòa bình độc lập. Ta tiến hành củng cố và mở rộng các mối quan hệ thương mại với các nước, ngay cả với những nước là kẻ thù trước đây. Trong giai đoạn đầu thực hiện chính sách mở cửa kinh tế 1991-1995, thị trường xuất khẩu chủ yếu của VN đã có sự thay đổi cơ bản: châu Á trở thành nơi tiêu thụ nhiều nhất sản phẩm XK của VN (80%) sau đó là châu Âu (15%)… 7 Bảng 2: Thị trường xuất khẩu chủ yếu VN thời kỳ 1991-1995: Thị trường Tỷ trọng (%) 1. Nhật Bản 2. ASEAN 3. Trung Quốc 4. Đài Loan 5. HongKong 6. Hàn Quốc 7. Liên bang Nga 8. EU 9. Mỹ 10.Các nước khác 2,85 18,0 7,4 5,4 4,9 2,2 2,2 12,0 1,0 18,4 Chỉ trong một giai đoạn ngắn, đã có sự thay đổi đáng kể trong đối tác kinh tế, và một số đối tác trong bảng trên cho đến nay vẫn là những đối tác quan trong trong kinh tế quốc tế của Việt Nam. Giai đoạn 1996 trở đi là thời kỳ Việt Nam đẩy nhanh tiến trình hội nhập kinh tế với các nước khác trong khu vực trên thế giới thông qua việc ký kết thực hiện các hiệp định đa phương: AFTA, APEC các hiệp định thương mại song phương quan trọng như với Nhật Bản, Mỹ… Các hiệp định này đã đem lại những thuận lợi Biểu 1: thị trường xuất khẩu của Việt Nam giai đoạn 1991 - 1995 8 lớn cho việc xúc tiến quan hệ thương mại hơn nữa với các nước. Cơ cấu thị trường xuất nhập khẩu (XNK) của Việt Nam đã thay đổi, các nước công nghiệp phát triển trở thành thị trường XNK chủ lực của Việt Nam; xuất khẩu chiếm trên 50%, NK trên 40%; sau đó đến các nước ASEAN và một số nước khác. Chương 2: QUAN HỆ THƯƠNG MẠI GIỮA VIỆT NAM VÀ MỸ "Hy vọng tốt nhất về hòa bình trên thế giới của chúng ta là mở rộng tự do trên toàn thế giới" (Tổng thống George W. Bush, 2005) Hoa Kỳ một quốc gia với hơn 200 năm hình thành phát triển, nhưng lại là một đất nước của nền dân chủ tiến bộ bậc nhất. thật kì lạ, mặc dù quốc gia ấy có những khác biệt với Việt Nam về văn hóa, chính trị, xã hội thì cả hai nước vẫn dành cho nhau những quan tâm đặc biệt. Có thể nói, mối quan hệ giữa Hoa Kỳ và Việt Nam là mối quan hệ đặc biệt hiếm có trên thế giới. Việc tìm hiểu về quá trình giao thương của hai nước nhất thiết phải điểm qua những sự kiện đáng chú ý từ quá khứ đến cả hiện nay. 2.1. Mối bang giao giữa hai quốc gia qua các thời kỳ: 2.1.1. Từ thế kỷ XIX tới 1945: Ngược dòng lịch sử, có thể coi quan hệ Việt Mỹ bắt đầu manh nha từ thế kỉ XVIII, khi mà T Jerrferson (tổng thống thứ 3 Hoa Kỳ từ 1801-1809, một trong những tác giả bản Tuyên Ngôn độc lập Mỹ 1776), trong thời kỳ làm đại sứ Hoa Kỳ ở Pháp (1784-1789) đã rất quan tâm đến xứ CocoChine (Nam Kì) nhằm thu thập giống lúa mới từ xử sở này mang về trồng tại trang trại của mình tại nước Mỹ. cũng tại 9 Paris, Jerrferson đã gặp hoàng tử Cảnh đang lúc được cha là Nguyễn Ánh gửi làm con tin ở Pháp để ngoại viện. Mặc dù không thu thập được nhiều từ việc theo đuổi giống lúa nước cạn ở Việt Nam nhưng sự quan tâm ấy thể hiện thiện cảm của một trong những nhân vật nổi tiếng bậc nhất Hoa Kỳ đối với Việt Nam. trong những năm về sau, khi làm tổng thống Mỹ, Jerrferson đã cho một đoàn tàu lớn mang tên The Flame đến Việt Nam để thăm dò thị trường, mua đường cà phê. The Flame đã từng ghé vịnh Touran (Đà Nẵng ngày nay). Đây chính là bước đầu mối bang giao giữa hai nước được lịch sử ghi nhận. Tiếp theo sau đó, Hoa Kỳ đã nhiều lần bày tỏ ý vọng được kết nối quan hệ giao thương đối với Việt Nam. Cụ thể là: năm 1826, Tổng lãnh sự Mỹ tại Batavia (Indonesia) là John Shillaber thúc giục chính phủ Mỹ cố gắng thiết lập quan hệ với Việt Nam, năm 1832, đặc sứ Edmund Robert được Ngoại trưởng Mỹ bấy giờ là Edwar Livingston cử sang Việt Nam để kí kết hiệp ước thương mại với Nam Kì, tuy nhiên, do chính sách “bế quang tỏa cảng” với các nước phương Tây của nhà Nguyễn mà quốc thư của tổng thống Hoa Kỳ không đến được với vua Minh Mạng. Sự thất bại này tuy vậy lại đánh dấu bước đầu mối quan hệ giao thương chính thức giữa hai nước. Năm 1836, một lần nữa phái đoàn từ Mỹ do E. Robert cử sang mặc dù lại thất bại, tuy nhiên nó cho thấy sự mong muốn của phía Hoa Kỳ về thiết lập quan hệ ngoại giao đối với Việt Nammối quan hệ của hai quốc gia có chủ quyền. Sau sự cố chiến hạm USS Constitution tấn công đại bác vào hải phận Việt Nam, phía Hoa Kỳ đã có những động thái tích cực nhằm bày tỏ sự xin lỗi. Như việc gửi cho đặc sứ Mỹ tại Đông Nam Á bày tỏ sự hối tiếc khẳng định mong muốn thiết lập quan hệ hòa bình thương mại của phía Hoa Kỳ. Năm 1849, tổng thống Z.Taylor đã gửi thư xin lỗi về hành vi bất nhã của Percival đồng thời phái đặc sứ Balestier đến Việt Nam để đàm phán hiệp ước thương mại. 10 Như đã nói, rất nhiều động thái tích cực từ phía Mỹ đã gặp thất bại ở Việt Nam, tuy nhiên, mãi đến sau khi liên tiếp thất bại trong cuộc đối đầu với Pháp, Tự Đức mới chuyển hướng quan tâm về phía Hoa Kỳ, cụ thể là tháng 8/1873, Bùi Viện đã đến Hoa Kỳ để bày tỏ ý muốn phía Hoa Kỳ giúp đỡ Việt Nam, song vì không thể hiện tinh thần thiện chí trong chuyến đi (không có quốc thư mà đi tay không), Bùi Viện đã gặp thất bại. Hơn nữa tình hình chính trị đổi khác giữa Mỹ Pháp đã khiến cho chúng ta không còn cơ hội. Tháng 9/1888, Hoa Kỳ mở một cơ quan đại diện cho quyền lợi của Mỹ tại Việt Nam Đông Dương tại Sài Gòn do Aimee Fonsales đứng đầu – cơ quan này tồn tại đến 1940. Tuy nhiên, quan hệ thương mại Hoa Kỳ - Việt Nam chỉ dừng tại đó đến trước chiến tranh thứ Hai mà hầu như không có gì đáng kể. Sang đến Thế chiến thứ Hai, phía Hoa Kỳ mới có động thái trở lại với Đông Dương – thành lập Ban nghiên cứu thuộc địa Pháp –Mỹ do Ohokahu đứng đầu nhằm nghiên cứu khả năng đầu tư vào các nước thuộc địa của Pháp. Năm 1921, phái đoàn gồm 150 doanh nghiệp sang Đông Dương nghiên cứu tìm hiểu thị trường nhưng khối lượng thương mại rất nhỏ bé chỉ chiếm 2,6% tổng số hàng nhập khẩu của Mỹ đến 1939 cũng chỉ chiếm 6,6% mà thôi. Lúc này Việt Nam Đông Dương đối với Mỹ là ý đồ mưu toan bành trướng cho nên những chính sách đối với Việt Nam đã thay đổi thiếu thiện chí. Về phía Việt Nam, từ thời kỳ thành thuộc địa của Pháp trở đi đến Thế chiến thứ 2 thì sự kiện quan trọng nhất là những hoạt động của Nguyễn Ái Quốc- Hồ Chí Minh. có giai đoạn phía Hoa Kỳ chúng ta đã có sự hợp tác để chống Nhật. Sự hợp tác này mặc dù chỉ gồm 200 người, do Đàm Quang Trung chỉ huy Thomas là tham mưu, với hoạt động chú ý nhất là trận đánh Nhật 20/8/1945 thị xã Thái Nguyên. Điều đó cho thấy những triển vọng trong quan hệ ngoại giao, tuy nhiên, những tích cực ấy lại chưa biến chuyển thành quan hệ ngoại thương giữa hai nước. 2.1.2. Từ 1954-1975: [...]... đại hàng tiêu dùng đa dạng cho Việt Nam Sau khi Hiệp định thương mại được ký kết, đã phát huy được tác dụng của nó tạo nên những bước tiến lớn trong quan hệ thương mại Việt – Mỹ 2.3 Quan hệ Việt Nam – Mỹ sau khi có Hiệp định thương mại: Kể từ khi Hiệp định Thương mại Song phương Hoa Kỳ - Việt Nam được ký kết năm 2001, quan hệ thương mại giữa hai nước đã có những bước tiến rõ rệt Kim ngạch thương. .. quan hệ ngoại giao với Nhật Bản vào ngày 21/9/1973 Đây là sự kiện mở đường cho mối quan hệ kinh tế giữa hai nước nói chung, hoạt động thương mại nói riêng Tuy nhiên trong giai đoạn 1973 – 1986, quan hệ thương mại Việt Nam – Nhật Bản rất mờ nhạt không đáng kể vì sự khác biệt về chính trị cách vận hành, quản lý nền kinh tế Từ khi Việt Nam tiến hành công cuộc đổi mới (1986) đến nay, quan hệ Việt. .. tăng trưởng kinh tế - Hai nước đều dựa vào thị trường Mỹ châu Âu, chiếm khoảng 1/3 xuất khẩu của hai nước Thương mại giữa hai nước với các thị trường này giữ nhịp độ tăng trưởng của thương mại nói chung - Đều dựa vào lợi thế cân bằng thương mại với các nước phát triển để đối phó với thâm hụt thương mại với khu vực khác 3.3.2 Thuận lợi và khó khăn khi tiến hành quan hệ thương mại với Trung... tác về thương mại như Hiệp định thương mại Việt Nam - Trung Quốc ký ngày 7/11/1991; Hiệp định về thành lập Uỷ ban hợp tác kinh tế - thương mại liên Chính phủ năm 1994… Chính phủ hai nước cũng đã ban hành hàng loạt các văn bản điều chỉnh hoạt động ngoại thương giữa hai nước như Thông tư của Bộ Thương mại Du lịch số 11/TMDL/TT ngày 7/12/1991 hướng dẫn thực hiện Hiệp định Thương mại Việt Nam - Trung... các nước mới thay đổi đặc biệt là đối với Hoa Kỳ Đó là giai đoạn trước sau khi thiết lập bình thường hóa quan hệ, kí hiệp định thương mại vào tháng 7 năm 1995 2.2 Quan hệ thương mại Việt Nam – Mỹ trước khi có Hiệp định thương mại: Khi tiến hành đổi mới, mục tiêu phát triển dựa vào kim ngạch hàng xuất khẩu rất được Đảng ta chú trọng Với chiến lược hướng mạnh vào xuất khẩu, phục vụ công... đồng đã nêu ở trên, ta thấy các xu hướng trong quan hệ thương mại song phương với Trung Quốc đang chống lại Việt Nam, Việt Nam nhập khẩu nhiều hơn trong điều kiện thiếu vắng sự thay đổi nhanh chóng trong tỉ trọng xuất khẩu, Việt Nam sẽ có ít sản phẩm để bán ra ngoài - Với Trung Quốc, quan hệ thương mại với Việt Nam ít quan trọng hơn với là quan hệ Việt Nam với Trung Quốc - Với tình hình... là nhập khẩu lớn thứ 3 trong khi Việt Nam có vị trí tương ứng là 50 41 - Việt Nam Trung Quốc có chỉ số thương mại trên đầu người đáng kể, nhưng với Việt Nam, tầm quan trọng của thương mại gấp đôi so với TQ Tỷ lệ thương mại trên GDP của Việt Nam là 150 trong khi Trung Quốc chỉ là 71,3 - Cấu trúc thương mại khác biệt Với Việt Nam, nông phẩm, dầu khí các sản phẩm khai khoáng chiếm 46,3%... lợi: - Việt nam đang ngày càng thu hút được sự quan tâm sâu sắc của các doanh nghiệp Trung Quốc; không chỉ các doanh nghiệp ở các tỉnh giáp biên giới Việt Nam như Quảng Tây, Vân Namcác doanh nghiệp ở các tỉnh xa hơn như Tứ Xuyên, Trùng Khánh, Thượng Hải, Triết Giang ,Bắc Kinh, Quảng Châu nhìn nhận Việt Nam như một thị trường có tiềm năng lớn trong tương lai Sự kiện Việt Nam ra nhập tổ chức thương. .. Trung quốc đang tìm cách sang Việt nam tìm đối tác để mua than quặng sắt… Việc các khách hàng Trung quốc mua tràn lan các mặt hàng nhiên liệu khoáng sản với giá rẻ, nếu cácquan chức năng không quản lý đúng mức sẽ gây thiệt hại cho Nhà nước, vì sẽ làm cạn kiệt các nguồn tài nguyên - Hàng Trung Quốc vào Việt Nam bằng bất cửa khẩu nào, đường bộ, trên biển, còn hàng Việt Nam qua Trung Quốc bị... lớn nhất của xuất khẩu Việt Nam chiếm hơn 20% tổng giá trị hàng xuất khẩu Việt Nam Trong chiều ngược lại, xuất khẩu Mỹ sang Việt Nam cũng tăng gần gấp đôi Hàng xuất khẩu Mỹ sang Việt Nam chủ yếu là phương tiện máy móc, các sản phẩm chế tạo thực phẩm sơ chế Rõ ràng Mỹ đã được hưởng lợi từ sự phát triển của Việt Nam Tuy nhiên, sự tăng trưởng không nhanh như hàng Việt Nam vào Mỹ Bảng 6: Thống kê . về các mối quan hệ thương mại giữa Việt Nam và các nước trên thế giới. 4 Chương 1: TỔNG QUAN VỀ QUAN HỆ THƯƠNG MẠI GIỮA VIỆT NAM VÀ CÁC NƯỚC. đó, việc nghiên cứu các mối quan hệ thương mại giữa Việt Nam với các nước là điều hết sức cần thiết; bởi thông qua nghiên cứu những mối quan hệ đó ta

Ngày đăng: 29/03/2013, 14:23

Hình ảnh liên quan

Bảng 1: Tình hình thị trường XNK của VN thời kì 1975 – 1989 - Nghiên cứu các mối quan hệ thương mại giữa Việt Nam và các nước

a.

̉ng 1: Tình hình thị trường XNK của VN thời kì 1975 – 1989 Xem tại trang 5 của tài liệu.
• Tình hình xuất khẩu sang các thị trường: - Nghiên cứu các mối quan hệ thương mại giữa Việt Nam và các nước

nh.

hình xuất khẩu sang các thị trường: Xem tại trang 5 của tài liệu.
Số liệu thống kê của Bộ Thương mại Mỹ (xem bảng trên) cho thấy, hai năm 1992 và 1993 Việt Nam nhập khẩu từ Mỹ lượng hàng hóa rất ít với giá trị chỉ đạt 4.5  triệu USD vào năm 1992 và 7 triệu USD vào năm 1993 - Nghiên cứu các mối quan hệ thương mại giữa Việt Nam và các nước

li.

ệu thống kê của Bộ Thương mại Mỹ (xem bảng trên) cho thấy, hai năm 1992 và 1993 Việt Nam nhập khẩu từ Mỹ lượng hàng hóa rất ít với giá trị chỉ đạt 4.5 triệu USD vào năm 1992 và 7 triệu USD vào năm 1993 Xem tại trang 13 của tài liệu.
Bảng 10: Kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng nguyên nhiên liệucủa Việt Nam sang TrungQuốc - Nghiên cứu các mối quan hệ thương mại giữa Việt Nam và các nước

Bảng 10.

Kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng nguyên nhiên liệucủa Việt Nam sang TrungQuốc Xem tại trang 26 của tài liệu.
Bảng 11: Kim ngạch xuất khẩu một số mặt hàng nông sản của Việt Nam sang Trung  Quốc - Nghiên cứu các mối quan hệ thương mại giữa Việt Nam và các nước

Bảng 11.

Kim ngạch xuất khẩu một số mặt hàng nông sản của Việt Nam sang Trung Quốc Xem tại trang 27 của tài liệu.
Bảng 13: Thống kê kim ngạch xuất khẩu một số mặt hàng chủ yếu của Việt Nam sang Nhật Bản trong tháng 02/2010 - Nghiên cứu các mối quan hệ thương mại giữa Việt Nam và các nước

Bảng 13.

Thống kê kim ngạch xuất khẩu một số mặt hàng chủ yếu của Việt Nam sang Nhật Bản trong tháng 02/2010 Xem tại trang 36 của tài liệu.
Bảng 14: Thống kê kim ngạch nhập khẩu một số mặt hàng chủ yếu của Việt Nam có xuất xứ Nhật Bản trong tháng 02/2010 - Nghiên cứu các mối quan hệ thương mại giữa Việt Nam và các nước

Bảng 14.

Thống kê kim ngạch nhập khẩu một số mặt hàng chủ yếu của Việt Nam có xuất xứ Nhật Bản trong tháng 02/2010 Xem tại trang 37 của tài liệu.
Bảng trên cho thấy trong tháng thứ 2 của năm 2010, các doanh nghiệp Việt Nam nhập khẩu hàng hóa có xuất xứ Nhật Bản trị giá 546 triệu USD,  tăng 12,9% so với  tháng 2/2009 và giảm 5,5% so với tháng 1/2010 và chỉ chiếm 1,1% tổng kim ngạch  xuất  - Nghiên cứu các mối quan hệ thương mại giữa Việt Nam và các nước

Bảng tr.

ên cho thấy trong tháng thứ 2 của năm 2010, các doanh nghiệp Việt Nam nhập khẩu hàng hóa có xuất xứ Nhật Bản trị giá 546 triệu USD, tăng 12,9% so với tháng 2/2009 và giảm 5,5% so với tháng 1/2010 và chỉ chiếm 1,1% tổng kim ngạch xuất Xem tại trang 38 của tài liệu.
Bảng 22: Tỷ trọng và thứ hạng kim ngạch hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu giữa Việt Nam- Nga trong năm 2009 - Nghiên cứu các mối quan hệ thương mại giữa Việt Nam và các nước

Bảng 22.

Tỷ trọng và thứ hạng kim ngạch hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu giữa Việt Nam- Nga trong năm 2009 Xem tại trang 54 của tài liệu.
Bảng 25: KNNK một số nhóm hàng chính của Việt Nam từ Nga năm 2009 - Nghiên cứu các mối quan hệ thương mại giữa Việt Nam và các nước

Bảng 25.

KNNK một số nhóm hàng chính của Việt Nam từ Nga năm 2009 Xem tại trang 56 của tài liệu.
Bảng 24: Kim ngạch XK một số nhóm mặt hàng chính của Việt Nam sang Nga năm 2009 - Nghiên cứu các mối quan hệ thương mại giữa Việt Nam và các nước

Bảng 24.

Kim ngạch XK một số nhóm mặt hàng chính của Việt Nam sang Nga năm 2009 Xem tại trang 56 của tài liệu.
Bảng 26: Tình hình thương mại giữa VN và ASEAN 199 8- 2002 - Nghiên cứu các mối quan hệ thương mại giữa Việt Nam và các nước

a.

̉ng 26: Tình hình thương mại giữa VN và ASEAN 199 8- 2002 Xem tại trang 62 của tài liệu.
Bảng 27: Thống kê kim ngạch hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và cán cân thương mại hàng hóa giữa Việt Nam - ASEAN giai đoạn 2005- 2009 - Nghiên cứu các mối quan hệ thương mại giữa Việt Nam và các nước

Bảng 27.

Thống kê kim ngạch hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và cán cân thương mại hàng hóa giữa Việt Nam - ASEAN giai đoạn 2005- 2009 Xem tại trang 63 của tài liệu.
Bảng 30: Kim ngạch xuất nhập khẩu Việt Nam- Châu Phi và tỷ trọng trong tổng kim ngạch của cả nước từ 1991-2007 - Nghiên cứu các mối quan hệ thương mại giữa Việt Nam và các nước

Bảng 30.

Kim ngạch xuất nhập khẩu Việt Nam- Châu Phi và tỷ trọng trong tổng kim ngạch của cả nước từ 1991-2007 Xem tại trang 77 của tài liệu.
Bảng 31: Xuất khẩu sang 10 thị trường chủ yếu ở Châu Phi, 2001 – 2007 - Nghiên cứu các mối quan hệ thương mại giữa Việt Nam và các nước

Bảng 31.

Xuất khẩu sang 10 thị trường chủ yếu ở Châu Phi, 2001 – 2007 Xem tại trang 79 của tài liệu.

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan