0

HOÀN THIỆN CHẤT LƯỢNG PHỤC VỤ BỘ PHẬN LỄ TÂN KHÁCH SẠN CENTURY

94 2,320 19
  • HOÀN THIỆN CHẤT LƯỢNG PHỤC VỤ BỘ PHẬN LỄ TÂN KHÁCH SẠN CENTURY

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/03/2013, 11:23

HOÀN THIỆN, CHẤT LƯỢNG PHỤC VỤ BỘ PHẬN, LỄ TÂN KHÁCH SẠN CENTURY ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH ---------- KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HOÀN THIỆN CHẤT LƯỢNG PHỤC VỤ BỘ PHẬN LỄ TÂN KHÁCH SẠN CENTURY Huế, Tháng 4 năm 2010  Khoá luận tốt nghiệp 2 LỜI CẢM ƠN Qua bốn năm học tập và rèn luyện dưới giảng đường trường Đại học Kinh Tế, được sự dìu dắt và dạy bảo tận tình của các thầy cô giáo, em đã tiếp thu được nhiều kiến thức quí báu và cơ bản. Em xin trân trọng cảm ơn quý thầy cô giáo đã giảng dạy em trong suốt 4 năm học qua. Đặc biệt em xin gửi lời cám ơn chân thành và sâu sắc tới cô giáo Tiến sỹ Bùi Thị Tám đã nhiệt tình giúp đở, hướng dẫn về phương pháp nghiên cứu và chuyên môn, đó là cơ sở giúp em hoàn thành khoá luận tốt nghiệp này. Trong quá trình thực tập tại khách sạn Century, em đã được sự tận tình hướng dẫn, giúp đỡ, chỉ bảo của các cô, các chú, các anh, các chị trong khách sạn, đặc biệt là các anh chị trong bộ phận lễ tân. Vì vậy, em xin gửi lời cám ơn chân thành tới Ban Giám Đốc Khách sạn Century cùng các anh chị bộ phận Lễ tân và toàn thể các phòng ban, nhân viên khách sạn đã tạo mọi điều kiện thuận lợi cho em trong quá trình thực tập tại khách sạn. Cuối cùng em xin gửi lời cám ơn đến gia đình, bạn bè đã luôn động viên, chia sẽ và giúp đở, đóng góp ý kiến trong quá trình hoàn thiện khoá luận tốt nghiệp này. Vì điều kiện thời gian còn hạn chế cùng với kinh nghiệm thực tiễn chưa nhiều nên khoá luận của em không tránh khỏi những sai sót, rất mong được sự đóng góp của thầy cô và bạn bè Xin chân thành cảm ơn! Huế, tháng 4 năm 2009  Khoá luận tốt nghiệp 3 MỤC LỤC PHẦN A: LỜI MỞ ĐẦU .8 1. Lí do chọn đề tài 8 2. Mục đích của đề tài 9 3. Phương pháp nghiên cứu 9 4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 9 PHẦN B: NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 10 CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 10 I. Cơ sở lí luận .10 I.1. Một số khái niệm cơ bản 10 I.2. Bộ phận lễ tân trong khách sạn 11 I.2.1. Vai trò, nhiệm vụ của bộ phận lễ tân trong khách sạn. 11 I.2.1.1. Vai trò .11 I.2.1.2. Nhiệm vụ chung .12 I.2.2. Yêu cầu đối với nhân viên bộ phận lễ tân 12 I.2.3. Cơ cấu tổ chức bộ phận lễ tân .14 I.2.4. Bố trí quầy lễ trong khách sạn .14 I.3. Các yếu tố cấu thành chất lượng dịch vụ 15 I.4. Vai trò và ý nghĩa của việc nâng cao chất lượng dịch vụ trong kinh doanh du lịch. 16 I.5. Mức độ hài lòng của khách hàng .16 I.6. Mô hình khoảng cách và giảm thiểu sai lệch trong chất lượng dịch vụ .17 II. Cơ sở thực tiễn 19 II.1. Tình hình phát triển du lịch tại Việt Nam .19 II.2. Tình hình phát triển của du lịch tại Thừa Thiên Huế .21 III. Chất lượng phục vụ của ngành du lịch nói chung và ngành kinh doanh khách sạn nói riêng. .24 CHƯƠNG II. ĐÁNH GIÁ VỀ CHẤT LƯỢNG PHỤC VỤ CỦA BỘ PHẬN LỄ TÂN TẠI KHÁCH SẠN CENTURY .26 CHƯƠNG II. ĐÁNH GIÁ VỀ CHẤT LƯỢNG PHỤC VỤ CỦA BỘ PHẬN LỄ TÂN TẠI KHÁCH SẠN CENTURY .27 I. Tổng quan về khách sạn Century- Huế .27 I.1. Vị trí 27 I.2. Lịch sử hình thành và phát triển .27 I.3. Cơ cấu tổ chức bộ máy 30  Khố luận tốt nghiệp 4 I.4. Các nguồn lực khách sạn qua 3 năm (2007-2009) 30 I.4.1. Tình hình lao động 30 I.4.2. Tình hình cơ sở vật chất kĩ thuật .33 I.5. Kết quả kinh doanh khách sạn Century qua 3 năm (2007-2009) .33 I.5.1. Tình hình khách đến khách sạn qua 3 năm(2007-2009) .33 I.5.2. Kết quả hoạt động kinh doanh của khách sạn Century qua 3 năm .36 II. Thực trạng chất lượng phục vụ của bộ phận lễ tân tại khách sạn Century 37 II.1. Cơ sở vật chất tại khu vực tiền sảnh .37 II.2. Đội ngũ nhân viên lễ tân .40 II.3. Quy trình phục vụ của nhân viên lễ tân tại khách sạn Century 43 II.4. Sự phối hợp giữa bộ phận lễ tân với các bộ phận khác trong khách sạn Century:49 III. Đánh giá của khách hàng về chất lượng phục vụ bộ phận lễ tân của khách sạn Century 50 III.1. Đánh giá của khách về cơ sở vật chất và trang thiết bị phục vụ tại quầy lễ tân khách sạn Century .52 III.2. Đánh giá về nhân viên .58 III.2.1. Đánh giá về nhân viên hành lí 58 III.2.2. Đánh giá về nhân viên lễ tân 61 III.3. Đánh giá chung về chất lượng phục vụ tại bộ phận lễ tân khách sạn Century. .69 III.3.1. Ưu điểm .69 III.3.2. Hạn chế 70 CHƯƠNG 3: MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM HỒN THIỆN CHẤT LƯỢNG PHỤC VỤ CỦA BỘ PHẬN LỄ TÂN TẠI KHÁCH SẠN CENTURY. 72 1. Hồn thiện cơ sở vật chất tại khu vực tiền sảnh và quầy lễ tân .72 2. Hồn thiện đội ngũ nhân viên lễ tân .74 3. Hồn thiện qui trình phục vụ của bộ phận lễ tân .75 4. Hồn thiện cơng tác quản lí chất lượng phục vụ của bộ phận lễ tân 75 5. Các giải pháp khác .76 PHẦN C. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 78 I. KẾT LUẬN 78 II. KIẾN NGHỊ 79 1. Đối với chính quyền và các ban ngành liên quan 79 2. Đối với khách sạn Century .79  Khoá luận tốt nghiệp 5 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT VÀ KÝ HIỆU TTH : Thừa Thiên Huế NK : Ngày khách CB – CNVC : Cán bộ công nhân viên chức UBND : Uỷ ban nhân dân CLDV : Chất lượng dịch vụ KH : Khách hàng KS : Khách sạn CMND : Chứng minh nhân dân NVLT : Nhân viên lễ tân NV : Nhân viên CSVC : Cơ sở vật chất KV : Khu vực NVHL : Nhân viên hành lí VN : Việt Nam NSNN : Ngân sách nhà nước CSVCKT : Cơ sở vật chất kỹ thuật  Khoá luận tốt nghiệp 6 DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ Trang Sơ đồ 1 : Cơ cấu tổ chức của bộ phận lễ tân khách sạn 14 Sơ đồ 2 : Mô hình hoá các khoảng cách chất lượng dịch vụ - SERVQUAL . 18 Sơ đồ 3 : Quy trình đặt buồng của khách sạn Century 44 Sơ đồ 4 : Sơ đồ quy trình đón tiếp và làm thủ tục nhập phòng khách sạn. 46 Sơ đồ 5 : Quy trình thanh toán và tiễn khách 48 Sơ đồ 6 : Mối quan hệ giữa bộ phận lễ tân với các phòng ban, bộ phận khác trong khách sạn . 49  Khoá luận tốt nghiệp 7 DANH MỤC CÁC BẢNG VÀ BIỂU ĐỒ Trang Bảng 1 : Tình hình du lịch Thừa Thiên Huế qua 3 năm (2007-2009) 22 Bảng 2 : Tình hình lao động của khách sạn Century từ 2007-2009 . 32 Bảng 3 : Tình hình khách đến khách sạn và kết quả kinh doanh của khách sạn Century qua 3 năm 2007- 2009 . 35 Bảng 4 : Đội ngũ nhân viên lễ tân khách sạn Century 42 Bảng 5 : Thông tin về khách được điều tra . 50 Bảng 6 : Kiểm định ANOVA về đánh giá của khách hàng đối với cơ sở vật chất kỹ thuật tại bộ phận lễ tân khách sạn Century . 53 Bảng 7 : Đánh giá của khách hàng về CSVC theo giới tính 54 Bảng 8 : Đánh giá của khách hàng về CSVC theo độ tuổi 55 Bảng 9 : Đánh giá của khách về KV quầy lễ tân rộng rãi, thoáng mát 56 Bảng 10 : Đánh giá của khách hàng về CSVC theo quốc tịch . 57 Bảng 11 : Kiểm định ANOVA về đánh giá của khách hàng đối với nhân viên hành lí tại khách sạn Century . 59 Bảng 12 : Đánh giá của khách hàng về nhân viên hành lí theo quốc tịch 60 Bảng 13 : kiểm định ANOVA về đánh giá của khách hàng đối với nhân viên lễ tân khách sạn Century . 65 Bảng 14 : Đánh giá của khách hàng về nhân viên lễ tân theo quốc tịch 66 Bảng 15 : Đánh giá của khách về NVLT biết cách giải quyết thoả đáng các yêu cầu, phàn nàn của khách 68 Biểu đồ 1 : Cơ cấu khách điều tra theo quốc tịch . 52  Khoá luận tốt nghiệp 8 PHẦN A: LỜI MỞ ĐẦU 1. Lí do chọn đề tài Hiện nay, du lịch là một trong những ngành phát triển mạnh và có đóng góp nhiều vào thu nhập của các quốc gia trên thế giới. Ngành du lịch phát triển như vậy cũng bởi do nhu cầu đi du lịch của con người ngày càng nhiều và dần trở thành nhu cầu thiết yếu, quan trọng của cuộc sống. Theo xu thế đó, ngành du lịch Việt Nam nói chung và ngành kinh doanh khách sạn nói riêng đã có những bước chuyển mình lớn. Kết quả tăng trưởng của ngành du lịch Việt Nam trong những năm qua có sự đóng góp quan trọng của ngành kinh doanh khách sạn. Với số lượng khách sạn đang gia tăng như hiện nay đòi hỏi các khách sạn phải có các biện pháp để thu hút khách và từ đó khẳng định vị thế cạnh tranh của mình trên thị trường. Càng ngày khách càng đòi hỏi cao về chất lượng dịch vụ, song như ta biết thì chất lượng dịch vụ lại phụ thuộc lớn vào cảm nhận của từng khách hàng. Để thoả mãn tất cả nhu cầu của tất cả các khách hàng là vấn đề khó khăn của doanh nghiệp. Để tạo ra chất lượng sản phẩm cao cần phải giảm thiểu sai sót trong quy trình phục vụ từ lúc khách tới cho đến lúc khách rời khách sạn. Cũng như trong kinh doanh các ngành kinh tế khác thì trong kinh doanh khách sạn giao tiếp là vấn đề quan trọng, nó góp phần vào sự thành bại của một doanh nghiệp. Đặc biệt, trong kinh doanh khách sạn giao tiếp của bộ phận lễ tân đóng vai trò đặc biệt quan trọng. Thông qua đó mà doanh nghiệp có thể thông tin, hướng dẫn, giải thích các phàn nàn hoặc thắc mắc của khách. Từ đó, có thể tìm hiểu khai thác các nhu cầu của từng loại khách khác nhau, đáp ứng và làm thoả mãn tối đa nhu cầu của họ. Bộ phận lễ tânbộ phận đầu tiên và cũng là bộ phận cuối cùng tiếp xúc với khách, được coi là bộ mặt của khách sạn đại diện cho khách sạn chào đón khách, đáp ứng mọi nhu cầu của khách khi lưu lại và tiễn khách khi ra về. Hoạt động lễ tân giữ vai trò quan trọng trong việc tạo dựng ấn tượng ban đầu của khách về khách sạn. Thông qua lễ tânkhách có thể đánh giá được chất lượng của khách sạn có tốt hay không. Đồng thời cũng thông qua hoạt động lễ tân khách sạn biết được nhu cầu của khách và kích thích nhu cầu của khách để khách sạn đi đến một chiến lược kinh doanh thành công. Khách sạn Century là một trong các khách sạn 4 sao hàng đầu ở Huế, cùng với một vị trí thuận lợi thì đội ngũ nhân viên trong thời gian qua cũng được đánh giá khá  Khố luận tốt nghiệp 9 cao đặc biệt là nhân viên bộ phận lễ tân. Tuy nhiên để hồn thiện chất lượng phục vụ thì còn gặp phải nhiều vấn đề còn tồn tại cần khắc phục. Xuất phát từ những điểm trên, cùng với sự hướng dẫn tận tình của giáo viên và những kiến thức đã trang bị trong 4 năm ở giảng đường Đại học, tơi đã chọn đề tài: “HỒN THIỆN CHẤT LƯỢNG PHỤC VỤ CỦA BỘ PHẬN LỄ TÂN KHÁCH SẠN CENTURY” để làm đề tài khố luận tốt nghiệp của mình. 2. Mục đích của đề tài Trên cơ sở quan sát, khảo sát, phân tích vấn đề thực tế về chất lượng phục vụ của bộ phận lễ tân khách sạn Century cùng với sự tham khảo ý kiến của du khách, từ đó đưa ra một số ý kiến đóng góp nhằm góp phần nâng cao chất lượng của bộ phận lễ tân. Đó là tâm huyết và mục đích chung của tơi khi thực hiện đề tài này. Do hạn chế về thời gian và kinh nghiệm thực tiển cũng như năng lực bản thân có hạn nên đề tài chỉ tập trung nghiên cứu chính ở bộ phận lễ tân khách sạn Century. * Mục đích cụ thể của đề tài: - Khái qt phương pháp đánh giá chất lượng dịch vụ. - Đánh giá đúng thực trạng chất lượng phục vụ của bộ phận lễ tân khách sạn Century. - Đưa ra các giải pháp để nâng cao chất lượng phục vụ của bộ phận lễ tân từ đó hồn thiện chất lượng phục vụ. 3. Phương pháp nghiên cứu - Phương pháp điều tra, khảo sát. - Phương pháp phân tích, tổng hợp số liệu. - Phương pháp phân tích thống kê mơ tả. - Phương pháp khác( quan sát, so sánh, đánh giá, thống kê, hỏi ý kiến chun gia…) 4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: Bộ phận lễ tân khách sạn Century - Phạm vi nghiên cứu: Giới hạn trong phạm vi khách sạn Century  Khoá luận tốt nghiệp 10 PHẦN B: NỘI DUNG NGHIÊN CỨU CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU I. Cơ sở lí luận I.1. Một số khái niệm cơ bản * Khách sạn: Theo quy định về tiêu chuẩn xếp hạng khách sạn của Tổng Cục Du Lịch Việt Nam, khách sạn được định nghĩa là: “Khách sạn là cơ sở kinh doanh, phục vụ khách du lịch lưu trú trong một thời gian nhất định, đáp ứng nhu cầu về các mặt: Ăn uống, nghỉ ngơi, giải trí và các dịch vụ cần thiết khác”. Còn theo nghị định 09/CP ngày 5 tháng 02 năm 1994 của chính phủ về việc tổ chức và quản lí doanh nghiệp du lịch quy định: “Doanh nghiệp khách sạn là một đơn vị có tư cách pháp nhân, thanh toán độc lập, hoạt động nhằm mục đích sinh lời bằng việc phục vụ lưu trú, ăn uống, vui chơi, giải trí, bán hàng và các dịch vụ cần thiết khác cho khách du lịch” * Nội dung hoạt động kinh doanh khách sạn: Kinh doanh khách sạn là hoạt động kinh doanh trên cơ sở cung cấp các dịch vụ lưu trú, ăn uống và các dịch vụ bổ sung cho khách nhằm đáp ứng các nhu cầu ăn, nghỉ, giải trí của họ tại các điểm du lịch nhằm mục đích có lãi Trong kinh doanh khách sạn phân thành 2 hoạt động chính: - Kinh doanh lưu trú: Là hoạt động kinh doanh ngoài lĩnh vực sản xuất vật chất,cung cấp các dịch vụ cho thuê buồng ngủ và các dịch vụ bổ sung khác cho khách trong thời gian lưu tại các điểm du lịch nhằm mục đích có lãi. - Kinh doanh ăn uống trong du lịch bao gồm các hoạt động chế biến thức ăn, bán và phục vụ nhu cầu tiêu dùng các thức ăn, đồ uống và cung cấp các dịch vụ khác nhằm thoả mãn các nhu cầu về ăn uống, giải trí tại các nhà hàng, khách sạn cho khách nhằm mục đích có lãi. Trong 2 dịch vụ đó dịch vụ lưu trú là dịch vụ cơ bản. Sự phát triển của khách sạn trước hết phụ thuộc vào sự phát triển của dịch vụ này. Bên cạnh hai hoạt động kinh doanh chính đó thì tuỳ theo qui mô, thứ hạng, vị trí mà các khách sạn khác nhau còn cung cấp thêm các dịch vụ bổ sung nhằm thoả mãn [...]... thể nào về chất lượng dịch vụ Đây là điều mà ngành du lịch nói chung và khách sạn nói riêng cần quan tâm giải quyết để góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ 26  Khoá luận tốt nghiệp CHƯƠNG II ĐÁNH GIÁ VỀ CHẤT LƯỢNG PHỤC VỤ CỦA BỘ PHẬN LỄ TÂN TẠI KHÁCH SẠN CENTURY I Tổng quan về khách sạn Century- Huế I.1 Vị trí - Khách sạn Century toạ lạc ở số 49 - đường lợi, là một trong những khách sạn có vị trí... I.2.3 Cơ cấu tổ chức bộ phận lễ tân Tổng giám đốc General Manager Giám đốc tiền sảnh Front office Manager Trưởng bộ phận lễ tân Head Receptionist Bộ phận đặt phòng Reservation Bộ phận đón tiếp Reception Bộ phận thu ngân Cashier BP quan hệ khách hàng Guest Relation BP tổng đài Operation Sơ đồ 1: Cơ cấu tổ chức của bộ phận lễ tân khách sạn I.2.4 Bố trí quầy lễ trong khách sạn - Quầy lễ tân thường được bố... sạn và cho các bộ phận chức năng khác trong khách sạn cũng là nhiệm vụ hằng ngày của bộ phận lễ tân - Thanh toán đúng, thu đủ tiền của khách sau khi khách tiêu dùng các dịch vụ trong khách sạn - nhà hàng là nhiệm vụ có tầm quan trọng bậc nhất của lễ tân khách sạn nhằm đem lại hiệu quả kinh tế cao cho khách sạn I.2.2 Yêu cầu đối với nhân viên bộ phận lễ tân * Yêu cầu về kỹ năng nghiệp vụ và hiểu biết... tân + Bộ phận lưu trú + Bộ phận nhà hàng + Bộ phận bếp + Bộ phận Bảo trì + Bộ phận bảo vệ + Bộ phận kinh doanh- dịch vụ I.4 Các nguồn lực khách sạn qua 3 năm (2007-2009) I.4.1 Tình hình lao động Kinh doanh khách sạn là một ngành kinh doanh tổng hợp, sản phẩm dịch vụ chiếm tỉ trọng lớn trong toàn bộ sản phẩm du lịch Sản phẩm khách sạn chủ yếu mang tính chất phục vụ và sự phục vụ này không thể cơ giới... khách sạn Thứ hai: Kinh doanh khách sạn đòi hỏi dung lượng vốn đầu tư lớn Đặc điểm này xuất phát từ nguyên nhân do yêu cầu về tính chất lượng cao của sản phẩm khách sạn: đòi hỏi các thành phần của cơ sở vật chất kỹ thuật của khách sạn cũng phải có chất lượng cao Thứ ba: Kinh doanh khách sạn cần dung lượng lao động trực tiếp tương đối lớn Sản phẩm của khách sạn chủ yếu mang tính chất phục vụ và sự phục. .. doanh khách sạn Với những đặc điểm trên của kinh doanh khách sạn, việc tạo ra một sản phẩm khách sạnchất lượng cao, có sức hấp dẫn lớn đối với khách là công việc không chỉ phụ thuộc vào nguồn vốn và lao động, mà còn phụ thuộc vào năng lực của nhà quản lý trong sự vận hành và khả năng kết hợp các yếu tố đó ra sao I.2 Bộ phận lễ tân trong khách sạn I.2.1 Vai trò, nhiệm vụ của bộ phận lễ tân trong khách. .. đánh giá chất lượng dịch vụ Qua nghiên cứu thực nghiệm, 5 yếu tố này được kiểm định là những biến số phù hợp để đánh giá chất lượng dịch vụ 15  Khoá luận tốt nghiệp I.4 Vai trò và ý nghĩa của việc nâng cao chất lượng dịch vụ trong kinh doanh du lịch - Chất lượng dịch vụ cao giúp gia tăng lợi nhuận cho khách sạn Chất lượng dịch vụ cao giúp khách sạn giữ chân các khách hàng cũ, tạo ra nhiều khách hàng... với khách sạn Century, mặc dù lượng khách đến Việt nam nói chung và Thừa Thiên Huế nói riêng đều giảm nhưng khách đến Khách sạn Century vẫn tăng, chứng tỏ khách sạn đã biết vượt lên khó khăn, từng bước nâng cấp, xây dựng hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật làm cho hiện đại hơn đồng thời không ngừng nâng cao chất lượng phục vụhoàn thiện các quy trình phục vụ chuẩn, đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách. .. nâng cao chất lượng phục vụ tốt hơn, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của du lịch TTH I.3 Cơ cấu tổ chức bộ máy + Hội đồng quản trị + Tổng giám đốc + Các phó giám đốc khách sạn: Gồm phó giám đốc phụ trách bộ phận lưu trú và ăn uống - Bộ máy tham mưu, giúp việc điều hành khách sạn Century có 10 phòng: + Phòng tổ chức - hành chính + Phòng kế toán + Phòng thị trường + Bộ phận lễ tân + Bộ phận lưu... trong khách sạn I.2.1.1 Vai trò Trong khu vực đón tiếp bộ phận lễ tân đóng vai trò đặc biệt quan trọng, nó đựơc ví như như bộ mặt” đại diện cho một khách sạn trong các mối quan hệ đối ngoại với 11  Khoá luận tốt nghiệp bên ngoài: khách, các nhà cung cấp khách, các tổ chức cung ứng và các đối tác khác Trong quá trình tổ chức phục vụ nhu cầu khác nhau của khách trong khách sạn, bộ phận lễ tân đóng vai . chất lượng phục vụ của bộ phận lễ tân khách sạn Century. - Đưa ra các giải pháp để nâng cao chất lượng phục vụ của bộ phận lễ tân từ đó hồn thiện chất. I.2. Bộ phận lễ tân trong khách sạn I.2.1. Vai trò, nhiệm vụ của bộ phận lễ tân trong khách sạn. I.2.1.1. Vai trò Trong khu vực đón tiếp bộ phận lễ tân
- Xem thêm -

Xem thêm: HOÀN THIỆN CHẤT LƯỢNG PHỤC VỤ BỘ PHẬN LỄ TÂN KHÁCH SẠN CENTURY, HOÀN THIỆN CHẤT LƯỢNG PHỤC VỤ BỘ PHẬN LỄ TÂN KHÁCH SẠN CENTURY, , Lí do chọn đề tài, Yêu cầu đối với nhân viên bộ phận lễ tân, Các yếu tố cấu thành chất lượng dịch vụ, Mức độ hài lòng của khách hàng Mơ hình khoảng cách và giảm thiểu sai lệch trong chất lượng dịch vụ, Cơ sở thực tiễn 1. Tình hình phát triển du lịch tại Việt Nam, Tổng quan về khách sạn Century- Huế 1. Vị trí, Mục đích của đề tài Phương pháp nghiên cứu Hồn thiện cơ sở vật chất tại khu vực tiền sảnh và quầy lễ tân, Hoàn thiện đội ngũ nhân viên lễ tân, Hồn thiện qui trình phục vụ của bộ phận lễ tân Hồn thiện cơng tác quản lí chất lượng phục vụ của bộ phận lễ tân, Các giải pháp khác

Hình ảnh liên quan

* Yêu cầu về hình thức và thể chất - HOÀN THIỆN CHẤT LƯỢNG PHỤC VỤ BỘ PHẬN LỄ TÂN KHÁCH SẠN CENTURY

u.

cầu về hình thức và thể chất Xem tại trang 14 của tài liệu.
Sơ đồ 2: Mô hình hoá các khoảng cách chất lượng dịch vụ - SERVQUAL - HOÀN THIỆN CHẤT LƯỢNG PHỤC VỤ BỘ PHẬN LỄ TÂN KHÁCH SẠN CENTURY

Sơ đồ 2.

Mô hình hoá các khoảng cách chất lượng dịch vụ - SERVQUAL Xem tại trang 18 của tài liệu.
Bảng 1: Tình hình du lịch Thừa Thiên Huế qua 3 năm 2007 – 2009 - HOÀN THIỆN CHẤT LƯỢNG PHỤC VỤ BỘ PHẬN LỄ TÂN KHÁCH SẠN CENTURY

Bảng 1.

Tình hình du lịch Thừa Thiên Huế qua 3 năm 2007 – 2009 Xem tại trang 22 của tài liệu.
MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ KHÁCH SẠN CENTURY - HOÀN THIỆN CHẤT LƯỢNG PHỤC VỤ BỘ PHẬN LỄ TÂN KHÁCH SẠN CENTURY
MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ KHÁCH SẠN CENTURY Xem tại trang 28 của tài liệu.
Bảng 2: Tình hình lao động của khách sạn Century từ 2007-2009: - HOÀN THIỆN CHẤT LƯỢNG PHỤC VỤ BỘ PHẬN LỄ TÂN KHÁCH SẠN CENTURY

Bảng 2.

Tình hình lao động của khách sạn Century từ 2007-2009: Xem tại trang 32 của tài liệu.
Bảng 3: Kết quả kinh doanh khách sạn Century qua 3 năm 2007-2009 - HOÀN THIỆN CHẤT LƯỢNG PHỤC VỤ BỘ PHẬN LỄ TÂN KHÁCH SẠN CENTURY

Bảng 3.

Kết quả kinh doanh khách sạn Century qua 3 năm 2007-2009 Xem tại trang 35 của tài liệu.
Bảng 4: Đội ngũ nhân viên lễ tân khách sạn Century: - HOÀN THIỆN CHẤT LƯỢNG PHỤC VỤ BỘ PHẬN LỄ TÂN KHÁCH SẠN CENTURY

Bảng 4.

Đội ngũ nhân viên lễ tân khách sạn Century: Xem tại trang 42 của tài liệu.
Tổng hợp tình hình khách - HOÀN THIỆN CHẤT LƯỢNG PHỤC VỤ BỘ PHẬN LỄ TÂN KHÁCH SẠN CENTURY

ng.

hợp tình hình khách Xem tại trang 44 của tài liệu.
trưởng hay phó các bộ phận có nhiệm vụ báo cáo với cấp trên tình hình trong tuần qua - HOÀN THIỆN CHẤT LƯỢNG PHỤC VỤ BỘ PHẬN LỄ TÂN KHÁCH SẠN CENTURY

tr.

ưởng hay phó các bộ phận có nhiệm vụ báo cáo với cấp trên tình hình trong tuần qua Xem tại trang 50 của tài liệu.
6. Hình thức chuyến đi - HOÀN THIỆN CHẤT LƯỢNG PHỤC VỤ BỘ PHẬN LỄ TÂN KHÁCH SẠN CENTURY

6..

Hình thức chuyến đi Xem tại trang 51 của tài liệu.
- Xét theo hình thức chuyến đi: chủ yếu là đi theo tour là 63 người, tự tổ chức là - HOÀN THIỆN CHẤT LƯỢNG PHỤC VỤ BỘ PHẬN LỄ TÂN KHÁCH SẠN CENTURY

t.

theo hình thức chuyến đi: chủ yếu là đi theo tour là 63 người, tự tổ chức là Xem tại trang 52 của tài liệu.
Bảng 6: kiểm định ANOVA về đánh giá của khách hàng đối với cơ sở vật chất kỹ - HOÀN THIỆN CHẤT LƯỢNG PHỤC VỤ BỘ PHẬN LỄ TÂN KHÁCH SẠN CENTURY

Bảng 6.

kiểm định ANOVA về đánh giá của khách hàng đối với cơ sở vật chất kỹ Xem tại trang 53 của tài liệu.
Bảng 7: Đánh giá của khách hàng về CSVC theo giới tính. - HOÀN THIỆN CHẤT LƯỢNG PHỤC VỤ BỘ PHẬN LỄ TÂN KHÁCH SẠN CENTURY

Bảng 7.

Đánh giá của khách hàng về CSVC theo giới tính Xem tại trang 54 của tài liệu.
có 3ý kiến không đồng ý với yếu tố trên (Theo bảng 5- phụ lục), trung bình thì nam - HOÀN THIỆN CHẤT LƯỢNG PHỤC VỤ BỘ PHẬN LỄ TÂN KHÁCH SẠN CENTURY

c.

ó 3ý kiến không đồng ý với yếu tố trên (Theo bảng 5- phụ lục), trung bình thì nam Xem tại trang 55 của tài liệu.
Bảng 9: Đánh giá của khách về KV quầy lễ tân rộng rãi, thoáng mát - HOÀN THIỆN CHẤT LƯỢNG PHỤC VỤ BỘ PHẬN LỄ TÂN KHÁCH SẠN CENTURY

Bảng 9.

Đánh giá của khách về KV quầy lễ tân rộng rãi, thoáng mát Xem tại trang 56 của tài liệu.
Bảng 10: Đánh giác ủa khách hàng về CSVC theo quốc tịch - HOÀN THIỆN CHẤT LƯỢNG PHỤC VỤ BỘ PHẬN LỄ TÂN KHÁCH SẠN CENTURY

Bảng 10.

Đánh giác ủa khách hàng về CSVC theo quốc tịch Xem tại trang 57 của tài liệu.
(Theo bảng 2- phụ lục), đây là vấn đề nghiêm trọng mà nhân viên hành lí cần xem lại, - HOÀN THIỆN CHẤT LƯỢNG PHỤC VỤ BỘ PHẬN LỄ TÂN KHÁCH SẠN CENTURY

heo.

bảng 2- phụ lục), đây là vấn đề nghiêm trọng mà nhân viên hành lí cần xem lại, Xem tại trang 59 của tài liệu.
Bảng 12: Đánh giá của khách hàng về nhân viên hành lí theo quốc tịch - HOÀN THIỆN CHẤT LƯỢNG PHỤC VỤ BỘ PHẬN LỄ TÂN KHÁCH SẠN CENTURY

Bảng 12.

Đánh giá của khách hàng về nhân viên hành lí theo quốc tịch Xem tại trang 60 của tài liệu.
Bảng 13: kiểm định ANOVA về đánh giá của khách hàng đối với nhân viên lễ tân - HOÀN THIỆN CHẤT LƯỢNG PHỤC VỤ BỘ PHẬN LỄ TÂN KHÁCH SẠN CENTURY

Bảng 13.

kiểm định ANOVA về đánh giá của khách hàng đối với nhân viên lễ tân Xem tại trang 65 của tài liệu.
Bảng 14: Đánh giá của khách hàng về nhân viên lễ tân theo quốc tịch - HOÀN THIỆN CHẤT LƯỢNG PHỤC VỤ BỘ PHẬN LỄ TÂN KHÁCH SẠN CENTURY

Bảng 14.

Đánh giá của khách hàng về nhân viên lễ tân theo quốc tịch Xem tại trang 66 của tài liệu.
Bảng 15: Đánh giá của khách về NVLT biết cách giải quyết thoả đáng các yêu cầu, phàn nàn của khách. - HOÀN THIỆN CHẤT LƯỢNG PHỤC VỤ BỘ PHẬN LỄ TÂN KHÁCH SẠN CENTURY

Bảng 15.

Đánh giá của khách về NVLT biết cách giải quyết thoả đáng các yêu cầu, phàn nàn của khách Xem tại trang 68 của tài liệu.
Bảng 1:Mức độ đồng ý về cơ sở vật chất kĩ thuật ở khu vực đại sảnh - HOÀN THIỆN CHẤT LƯỢNG PHỤC VỤ BỘ PHẬN LỄ TÂN KHÁCH SẠN CENTURY

Bảng 1.

Mức độ đồng ý về cơ sở vật chất kĩ thuật ở khu vực đại sảnh Xem tại trang 88 của tài liệu.
Bảng 2: Mức độ đồng ý về nhân viên hành lí - HOÀN THIỆN CHẤT LƯỢNG PHỤC VỤ BỘ PHẬN LỄ TÂN KHÁCH SẠN CENTURY

Bảng 2.

Mức độ đồng ý về nhân viên hành lí Xem tại trang 88 của tài liệu.
Bảng 3: Mức độ đồng ý về nhân viên lễ tân - HOÀN THIỆN CHẤT LƯỢNG PHỤC VỤ BỘ PHẬN LỄ TÂN KHÁCH SẠN CENTURY

Bảng 3.

Mức độ đồng ý về nhân viên lễ tân Xem tại trang 89 của tài liệu.
Bảng 5: Đánh giá của khách về Không gian nội thất mang tính truyền - HOÀN THIỆN CHẤT LƯỢNG PHỤC VỤ BỘ PHẬN LỄ TÂN KHÁCH SẠN CENTURY

Bảng 5.

Đánh giá của khách về Không gian nội thất mang tính truyền Xem tại trang 90 của tài liệu.
Bảng 6: Đánh giá của khách về vệ sinh sạch sẽ, gọn gàng V ệ sinh sạch sẽ, gọn g àng  - HOÀN THIỆN CHẤT LƯỢNG PHỤC VỤ BỘ PHẬN LỄ TÂN KHÁCH SẠN CENTURY

Bảng 6.

Đánh giá của khách về vệ sinh sạch sẽ, gọn gàng V ệ sinh sạch sẽ, gọn g àng Xem tại trang 90 của tài liệu.
Bảng 9: Đánh giá của khách về NVLT làm thủ tục checkin nhanh chóng - HOÀN THIỆN CHẤT LƯỢNG PHỤC VỤ BỘ PHẬN LỄ TÂN KHÁCH SẠN CENTURY

Bảng 9.

Đánh giá của khách về NVLT làm thủ tục checkin nhanh chóng Xem tại trang 91 của tài liệu.
Bảng 13: Anova theo quốc tịch - HOÀN THIỆN CHẤT LƯỢNG PHỤC VỤ BỘ PHẬN LỄ TÂN KHÁCH SẠN CENTURY

Bảng 13.

Anova theo quốc tịch Xem tại trang 92 của tài liệu.
Bảng 14: ANOVA theo giới tính - HOÀN THIỆN CHẤT LƯỢNG PHỤC VỤ BỘ PHẬN LỄ TÂN KHÁCH SẠN CENTURY

Bảng 14.

ANOVA theo giới tính Xem tại trang 94 của tài liệu.

Từ khóa liên quan