Hệ thống hóa toàn bộ kiến thức lịch sử lớp 12 ôn thi ĐH

75 5.4K 8
Hệ thống hóa toàn bộ kiến thức lịch sử lớp 12 ôn thi ĐH

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Sở giáo dục đạo tạo ĐakLak Trường :THPT Y JUT Tài liệu ôn tập lịch sử tốt nghiệp 12 Người Soạn :Nguyễn Đình Hào SỞ GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO ĐAKLAK TRƯỜNG THPT Y JÚT KIẾN THỨC CƠ BẢN MÔN LỊCH SỬ - LỚP 12 TÀI LIỆU DÙNG CHO HỌC SINH ÔN THI TỐT NGHIỆP TH Người soạn :NGUYÊN ĐÌNH HÀO NĂM HỌC 2011 – 2012 LỊCH SỬ THẾ GIỚI TỪ 1945 – 2000 Trường THPT Y JUT Người soạn :Nguyễn Đình Hào lớp 12a8 Sở giáo dục đạo tạo ĐakLak Trường :THPT Y JUT Tài liệu ôn tập lịch sử tốt nghiệp 12 Người Soạn :Nguyễn Đình Hào BÀI 1: SỰ HÌNH THÀNH TRẬT TỰ THẾ GIỚI MỚI SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ II (1945 – 1949) *** Câu 1: Hội nghị Ianta diễn hoàn cảnh ? Nêu định quan trọng hội nghị (nội dung) hệ ? *Hồn cảnh lịch sử: - Đầu 1945, chiến tranh giới II vào giai đoạn cuối, nhiều vấn đề cấp bách đặt cần phải giải quyết: nhanh chóng kết thúc chiến tranh; tổ chức lại giới sau chiến tranh; phân chia thành chiến thắng nước thắng trận - Từ - 11/2/1945, Hội nghị quốc tế triệu tập Ianta (Liên Xô) với tham dự nguyên thủ ba cường quốc Anh, Mỹ, Liên Xô *Những định quan trọng - Nhanh chóng tiêu diệt tận gốc CNPX Đức chủ nghĩa quân phiệt Nhật, kết thúc chiến tranh - Thành lập tổ chức Liên hợp quốc - Phân chia phạm vi ảnh hưởng cường quốc Châu Âu châu Á *Hệ quả: Những định hội nghị Ianta thỏa thuận sau cường quốc trở thành khuôn khổ trật tự giới - Trật tự cực Ianta Câu 2: Hãy cho biết Sự thành lập, mục đích, nguyên tắc hoạt động, cấu tổ chức vai trò Liên Hợp Quốc ? *Sự thành lập: -Từ 25/4 -> 26/6/1945, hội nghị quốc tế họp Xan Phranxixcô (Mỹ) với tham gia 50 nước thông qua Bản Hiến chương tuyên bố thành lập LHQ - Ngày 24/10/1945 Hiến chương thức có hiệu lực – Tổ chức Liên Hiệp Quốc đời *Mục đích: - Duy trì hịa bình an ninh giới, - Phát triển mối quan hệ hữu nghị hợp tác quốc gia giới *Nguyên tắc hoạt động: (5 nguyên tắc) - Bình đẳng chủ quyền quốc gia quyền tự dân tộc Trường THPT Y JUT Người soạn :Nguyễn Đình Hào lớp 12a8 Sở giáo dục đạo tạo ĐakLak Trường :THPT Y JUT Tài liệu ôn tập lịch sử tốt nghiệp 12 Người Soạn :Nguyễn Đình Hào - Tơn trọng tồn vẹn lãnh thổ độc lập trị tất nước - Không can thiệp vào công việc nội nước - Giải tranh chấp quốc tế biện pháp hịa bình - Chung sống hịa bình trí nước lớn (Liên Xơ, Mĩ, Anh, Pháp, Trung Quốc) * Cơ cấu tổ chức LHQ: Hiến chương qui định máy tổ chức LHQ gồm quan: Đại hội đồng, Hội đồng bảo an, Hội đồng kinh tế xã hội, Hội đồng quản thác, Toà án quốc tế Ban thư ký; quan quan trọng : - Đại hội đồng: gồm tất thành viên, năm họp lần - Hội đồng Bảo an: quan hoạt động thường xun quan trọng nhất, giữ gìn hịa bình an ninh giới Mọi định quan phải trí cường quốc - Ban thư ký: quan hành LHQ, đứng đầu Tổng thư kí *Vai trị LHQ: - Giữ gìn hịa bình an ninh giới - Giải vụ tranh chấp xung đột nhiều khu vực - Thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị hợp tác quốc tế - Giúp đỡ dân tộc kinh tế, văn hóa, giáo dục, y tế * 1977, VN thành viên 149 LHQ * 2007 VN bầu làm ủy viên không thường trực HĐBA LHQ BÀI 2: LIÊN XÔ VÀ CÁC NƯỚC ĐÔNG ÂU (1945 – 1991) LIÊN BANG NGA (1991 – 2000) *** Câu 3: Hãy cho biết thành tựu xây dựng CNXH Liên Xô từ 1945 đến đầu năm 70 ? * Công khôi phục kinh tế 1945 – 1950 Liên Xô: - Hậu CTTG II nặng nề: 27 triệu người chết, gần 2000 thành phố bị phá hủy, lực thù địch bao vây, cô lập - Với tinh thần tự lực tự cường, nhân dân Liên Xơ hồn thành kế hoạch năm khôi phục kinh tế (1946 -1950) trước thời hạn tháng + Công nghiệp: năm 1950 sản lượng công nghiệp tăng 73% + Nông nghiệp: 1950 SX NN đạt mức trước CT Trường THPT Y JUT Người soạn :Nguyễn Đình Hào lớp 12a8 Sở giáo dục đạo tạo ĐakLak Trường :THPT Y JUT Tài liệu ôn tập lịch sử tốt nghiệp 12 Người Soạn :Nguyễn Đình Hào + KHKT: 1949 LX chế tạo thành công bom nguyên tử -> phá độc quyền vũ khí hạt nhân Mĩ * Ý nghĩa: Là tảng vững cho công xây dựng CNXH * Những thành tựu công xây dựng chủ nghĩa xã hội từ 1950 – nửa đầu năm 70: - CN: Liên xô trở thành cường quốc công nghiệp đứng thứ hai giới (sau Mĩ), đầu nhiều ngành công nghiệp quan trọng: CN vũ trụ, CN điện hạt nhân - NN: Tăng trung bình hàng năm 16% - KHKT: chiếm lĩnh nhiều đỉnh cao lĩnh vực KHKT + Năm 1957: LX nước phóng thành cơng vệ tinh nhân tạo + Năm 1961: Phóng tàu vũ trụ (Gagarin) bay vịng quanh trái đất -> Mở kỉ nguyên chinh phục vũ trụ loài người - Đối ngoại: Thực sách bảo vệ hịa bình, ủng hộ phong trào CM giới, giúp đỡ nước xã hội chủ nghĩa… Câu : Trình bày nét Liên Bang Nga từ năm 1991 – 2000 ? Sau Liên Xơ tan rã Liên bang Nga « quốc gia kế tục Liên Xô » - Kinh tế : Từ năm 1990-1995 kinh tế tăng trưởng âm Từ năm 1996 trở kinh tế phục hồi phát triển - Chính trị : Tháng 12/1993 ban hành hiến pháp qui định thể chế Tổng thống liên bang - Đối nội : Phải đối mặt với thách thức lớn : Sự tranh chấp đảng phái xung đột sắc tộc ( bật phong trào ly khai Trécxnia) - Về đối ngoại: Một mặt ngã phương Tây mặt khác phát triển mối quan hệ với châu Á (Trung Quốc, Ấn Độ, nước ASEAN…) * Từ năm 2000, V Putin lên làm Tổng thống Nga có nhiều chuyển biến ( kinh tế hồi phục phát triển, trị dần ổn định, vị quốc tế nâng cao) CÁC NƯỚC Á, PHI, MĨ LA TINH (1945 – 2000) BÀI 3: CÁC NƯỚC ĐÔNG BẮC Á Trường THPT Y JUT Người soạn :Nguyễn Đình Hào lớp 12a8 Sở giáo dục đạo tạo ĐakLak Trường :THPT Y JUT Tài liệu ôn tập lịch sử tốt nghiệp 12 Người Soạn :Nguyễn Đình Hào *** Câu 5: Những biến đổi quan trọng khu vực Đông Bắc Á sau chiến tranh giới thứ II ? - Là khu vực rộng lớn, đông dân cư giới, tài nguyên phong phú - Trước CTTG II, bị thực dân nô dịch (trừ Nhật) - Từ sau 1945 có nhiều chuyển biến quan trọng: * Về trị: - 10-1949, nước CHND Trung Hoa đời - Cuối thập niên 90: TrungQuốc thu hồi Hồng Kông Ma Cao - Sau năm 1945, bán đảo Triều Tiên bị chia cắt thành nhà nước riêng biệt với thể chế trị khác nhau: Nam Triều Tiên nước Đại Hàn Dân Quốc (8 -1948), Bắc Triều Tiên nước CHDCND Triều Tiên (9 -1948), quan hệ đối đầu, căng thẳng * Về kinh tế: Nửa sau Thế kỉ XX, khu vực Đông Bắc Á đạt tăng trưởng nhanh chóng kinh tế, đời sống nhân dân nâng cao: Hàn Quốc, Hồng Kông, Đài Loan trở thành rồng, Nhật Bản đứng thứ giới, Trung Quốc đạt mức tăng trưởng cao giới Câu 6: Trình bày thành lập nhà nước CHND Trung Hoa ý nghĩa ? * Sự thành lập nước CH ND Trung Hoa - Sau chiến tranh chống Nhật kết thúc, Trung Quốc diễn nội chiến (1946 – 1949) Đảng Quốc Dân Đảng Cộng sản - Ngày 20/7/1946 nội chiến bùng nổ - Từ tháng 7/1946 đến tháng 6/1947: quân giải phóng Trung Quốc tiến hành chiến lược phịng ngự tích cực - Từ tháng 6/1947 đến 1949 qn giải phóng phản cơng lần lược giải phóng lục địa Trung Quốc - 01-10-1949 nước CHND Trung Hoa thành lập, đứng đầu chủ tịch Mao Trạch Đông * Ý nghĩa : - Sự đời nước CHNDTH đánh dấu thắng lợi CMDTDC TQ - Chấm dứt 100 năm nô dịch thống trị đế quốc, xoá bỏ tàn dư phong kiến - Đưa đất nước Trung Hoa bước vào kỉ nguyên độc lập tự tiến lên CNXH - Ảnh hưởng sâu sắc đến phong trào giải phóng dân tộc giới Trường THPT Y JUT Người soạn :Nguyễn Đình Hào lớp 12a8 Sở giáo dục đạo tạo ĐakLak Trường :THPT Y JUT Tài liệu ôn tập lịch sử tốt nghiệp 12 Người Soạn :Nguyễn Đình Hào Câu 7: Vì Trung Quốc phải cải cách ? Nội dung thành tựu công cải cách – mở cửa Trung Quốc (1978 – 2000) ? *Hoàn cảnh lịch sử: - Do sai lầm đường lối “Ba cờ hồng” tàn phá kinh tế Trung Quốc Đặc biệt :Đại cách mạng văn hố vơ sản” từ 1966 – 1976, làm cho đất nước Trung Quốc khủng hoảng trầm trọng kinh tế, trị, xã hội - Tháng 12/1978, Ban chấp hành TW Đảng cộng sản Trung Quốc tiến hành cải cách mở cửa, Đặng Tiểu Bình khởi xướng nâng lên thành “đường lối chung” Đại hội XIII ĐCS TQ *Nội dung cải cách: - Lấy phát triển kinh tế làm trọng tâm - Tiến hành cải cách, mở cửa - Chuyển kinh tế kế hoạch tập trung sang kinh tế thị trường XHCN - Biến TQ thành quốc gia giàu mạnh, dân chủ, văn minh * Thành tựu: - Kinh tế: GDP tăng trung bình % / năm, năm 2000 GDP đạt 1080 tỷ USD, ngành CN dịch vụ chiếm ưu Thu nhập bình quân đầu người tăng vọt - KHKT: + 1964 thử thành công bom nguyên tử + 10/2003, phóng thành cơng tàu vũ trụ “thần châu 5”, đưa nhà du hành Dương Lợi Vĩ bay vào vũ trụ * Đối ngoại: - Bình thường hóa quan hệ với Liên Xô, Mông Cổ, … - Mở rộng quan hệ đối ngoại, - Có nhiều đóng góp giải tranh chấp quốc tế - Thu hồi chủ quyền Hồng Công (1997), Ma Cao (1999) BÀI 4: CÁC NƯỚC ĐÔNG NÁM Á VÀ ẤN ĐỘ **** Trường THPT Y JUT Người soạn :Nguyễn Đình Hào lớp 12a8 Sở giáo dục đạo tạo ĐakLak Trường :THPT Y JUT Tài liệu ôn tập lịch sử tốt nghiệp 12 Người Soạn :Nguyễn Đình Hào Câu 8: Những nét q trình đấu tranh giành độc lập quốc gia ĐNA sau chiến tranh giới lần thứ II: - Trước CTTG II: hầu hết thuộc địa quốc gia Âu – Mỹ (trừ Xiêm) - Trong CTTG II: thuộc địa Nhật - Sau CTTG II: Lợi dụng phát xít Nhật đầu hàng, nước ĐNA giành độc lập với mức độ thời gian khác nhau: Inđônêxia (8/1945), Việt Nam (9/1945), Lào (10/1945)… - Sau đó, thực dân Âu – Mĩ tái chiếm ĐNA, nhân dân ĐNA đấu tranh kiên cường, bền bỉ, buộc ĐQ công nhận độc lập ĐNA (Philipin – 1946, Miến Điện – 1948…) - Ba nước Đông Dương thực kháng chiến chống Pháp thắng lợi 1954, tới 1975, sau thắng lợi kháng chiến chống Mỹ, ba nước Đơng Dương giành độc lập hồn tồn Câu 9: Cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc Lào từ 1945 – 1975? * Giai đoạn 1945 – 1954: Kháng chiến chống Pháp - Tháng 8/1945, Nhõn dân Lào dậy giành quyền 12/10/1945, Lào tuyên bố độc lập - 3/1946, Pháp trở lại xâm lược Lào Dưới lãnh đạo Đảng Cộng sản Đông Dương giúp đỡ quân tình nguyện Việt Nam, kháng chiến chống Pháp nhân dân Lào ngày phát triển - Sau chiến thắng Điện Biên Phủ, Pháp kí Hiệp định Giơnevơ (7/1954) cơng nhận độc lập, chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ Lào * Giai đoạn 1954 -1975: Kháng chiến chống Mĩ - Sau hiệp định Giơnevơ Mĩ xâm lược Lào Dưới lãnh đạo Đảng nhân dân Lào đấu tranh chống Mĩ mặt trận (quân sự, trị, ngoại giao), giành nhiều thắng lợi, đánh bại kế hoạch chiến tranh Mĩ Đến đầu năm 70 vùng giải phóng mở rộng đến 4/5 lãnh thổ - 2/1973 Hiệp định Viêng Chăn kí kết, lập lại hịa bình thực hịa hợp dân tộc Lào - 2/12/1975 nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào thức thành lập Từ Lào bước sang thời kì xây dựng đất nước phát triển kinh tế - xã hội Câu 10: Những nét tình hình Campuchia từ (1945 – 1993): Trường THPT Y JUT Người soạn :Nguyễn Đình Hào lớp 12a8 Sở giáo dục đạo tạo ĐakLak Trường :THPT Y JUT Tài liệu ôn tập lịch sử tốt nghiệp 12 Người Soạn :Nguyễn Đình Hào - Từ cuối năm 1945 đến năm 1954, nhân dân CPC tiến hành kháng chiến chống Pháp Ngày 9-11-1953, Pháp ký Hiệp ước trao trả độc lập cho Campuchia - Tháng 7/1954 Hiệp định Giơnevơ ký công nhận độc lập, chủ quyền Lào - Từ 1954 – 1970: Chính phủ CPC Xihanuc lãnh đạo theo đường lối hịa bình, trung lập, khơng tham gia liên minh quân để xây dựng đất nước - Tháng 3-1970, Mĩ dựng tay sai đảo lật đổ Xihanuc - Ngày 17-4-1975, thủ Phnơm Pênh giải phóng, kết thúc thắng lợi kháng chiến chống Mĩ Tập đoàn Khơ-me đỏ Pôn-Pốt cầm đầu phản bội cách mạng, thi hành sách diệt chủng, giết hại hàng triệu người vô tội - Tháng 12/1978 mặt trận dân tộc cứu nước Campuchia thành lập, ngày 7-1-1979, thủ đô Phnơm Pênh giải phóng, nước Cộng hồ Campuchia đời - Từ 1979 đến năm 1991, diễn nội chiến kéo dài thập niên kết thúc với thất bại Khme đỏ, 10-1991 Hiệp định hịa bình Campuchia ký kết - Sau tổng tuyển cử 1993, Campuchia trở thành Vương quốc độc lập Xihanúc (Sihanouk) làm quốc vương, Campuchia bước sang thời kỳ phát triển Câu 11: Trình bày nội dung, thành tựu, hạn chế chiến lược kinh tế hướng nội chiến lược kinh tế hướng ngoại nước sáng lập ASEAN? *Chiến lược kinh tế hướng nội: - Sau độc lập, nhóm nước sáng lập ASEAN (Inđônêxia, Malaixia, Philippin, Xingapo Thái Lan) thực đường lối cơng nghiệp hóa thay nhập (chiến lược kinh tế hướng nội) - Mục tiêu: nhanh chóng thoát khỏi nghèo nàn lạc hậu, xây dựng kinh tế tự chủ - Nội dung: Đẩy mạnh sản xuất hàng tiêu dùng nội địa, thay hàng nhập Lấy thị trường nước làm chỗ dựa để phát triển sản xuất - Thành tựu: Sản xuất đáp ứng nhu cầu nd, góp phần giải nạn thất nghiệp, đời sống nd cải thiện Trường THPT Y JUT Người soạn :Nguyễn Đình Hào lớp 12a8 Sở giáo dục đạo tạo ĐakLak Trường :THPT Y JUT Tài liệu ôn tập lịch sử tốt nghiệp 12 Người Soạn :Nguyễn Đình Hào - Hạn chế: Thiếu vốn, ngun liệu cơng nghệ, chi phí cao dẫn đến thua lỗ, tham nhũng, quan liêu * Chiến lược kinh tế hướng ngoại: - Từ năm 60-70 trở chuyển sang chiến lược cơng nghiệp hóa hướng xuất (chiến lược kinh tế hướng ngoại) - Nội dung: Tiến hành “mở cửa” thu hút vốn đầu tư nước ngoài, đẩy mạnh xuất khẩu, phát triển ngoại thương - Thành tựu: Tỉ trọng công nghiệp mậu dịch đối ngoại tăng trưởng nhanh Singapo trở thành rồng kinh tế Châu Á Năm 1980, tổng kim ngạch xuất nước đạt tới 130 tỉ USD – chiến 14% ngoại thương nước phát triển - Hạn chế: Phụ thuộc vào vốn thị trường nước ngoài, cấu đầu tư bất hợp lí Câu 12: Trình bày Sự đời phát triển tổ chức ASEAN ? Nội dung hiệp ước Bali (1976) ? * Hoàn cảnh đời: - Sau độc lập, nước khu vực cần có hợp tác với để phát triển - Hạn chế ảnh hưởng cường quốc bên khu vực - Trên giới xuất nhiều tổ chức hợp tác mang tính khu vực, tiêu biểu liên minh Châu Âu - EU thúc đẩy liên kết nước ĐNA - Ngày 8/8/1967, Hiệp hội quốc gia ĐNA (ASEAN) thành lập Băng Cốc với tham gia nước Inđônêxia, Malaixia, Xingapo, Thái Lan Philippin * Mục tiêu: Tiến hành hợp tác nước thành viên nhằm phát triển kinh tế văn hóa tinh thần trì hịa bình ổn định khu vực * Những thành tựu ASEAN: - Từ năm 1967 đến 1975 ASEAN tổ chức non trẻ, hợp tác lỏng lẻo, chưa có vị trí trường quốc tế - Từ sau Hiệp ước Bali (Inđônêxia) tháng 2-1976 ASEAN có khởi sắc + Giải vấn đề Campuchia giải pháp trị, nhờ quan hệ nước ASEAN ba nước Đông Dương cải thiện + Kinh tế nước tăng trưởng Trường THPT Y JUT Người soạn :Nguyễn Đình Hào lớp 12a8 Sở giáo dục đạo tạo ĐakLak Trường :THPT Y JUT Tài liệu ôn tập lịch sử tốt nghiệp 12 Người Soạn :Nguyễn Đình Hào + Mở rộng thành viên từ nước lên 10 nước: Năm 1984 Brunây gia nhập ASEAN, Việt Nam ( 28/7/1995), Lào Mianma (9/1997), Campuchia (1999) => Từ ASEAN đẩy mạnh hoạt động hợp tác kinh tế, văn hóa nhằm xây dựng ĐNA thành khu vực hịa bình, ổn định phát triển Câu 13: Cuộc đấu tranh giành độc lập nhân dân Ấn Độ năm 1945-1950 diễn nào? - Là nước lớn, đông dân thứ Châu Á: 3,3 triệu km2, DS tỉ 20 triệu người (2000) - Sau CTTG II, đấu tranh giải phóng dân tộc Đảng Quốc Đại lãnh đạo phát triển mạnh mẽ - Kết quả: thực dân Anh thực kế hoạch Mao bát tơn 15/8/1947, chia Ấn Độ quốc gia theo tôn giáo : Ấn độ (Ấn Độ giáo) Pakixtan (Hồi giáo) - Không thỏa mãn với chế độ tự trị, Đảng Quốc đại Nêru đứng đầu lãnh đạo nhân dân tiếp tục đấu tranh - Ngày 26/1/1950, Ấn Độ tuyên bố độc lập nhà nước cộng hòa thành lập Ý nghĩa: đánh dấu thắng lợi to lớn nhân Ấn Độ, cổ vũ mạnh mẽ PT GPDT giới Câu 14:/ Những thành tựu mà nhân dân Ấn Độ đạt trình xây dựng đất nước ? - Nông nghiệp: nhờ tiến hành “Cách mạng xanh” nên Ấn Độ tự túc lương thực, 1995 nước xuất gạo đứng hàng thứ ba giới - Công nghiệp: đứng thứ 10 giới sản xuất công nghiệp, chế tạo máy móc đại - Khoa học kỹ thuật: Là cường quốc công nghệ phần mềm, công nghệ hạt nhân công nghệ vũ trụ + 1974 chế tạo thành công bom nguyên tử + 1975 phóng vệ tinh nhân tạo… - Về đối ngoại: thực sách hịa bình, trung lập, ln ủng hộ đấu tranh giành độc lập dân tộc nước Trường THPT Y JUT Người soạn :Nguyễn Đình Hào lớp 12a8 10 Sở giáo dục đạo tạo ĐakLak Trường :THPT Y JUT Tài liệu ôn tập lịch sử tốt nghiệp 12 Người Soạn :Nguyễn Đình Hào - Giao thông vận tải: Hệ thống giao thông đường bộ, đường sắt, đường sông, đường hàng không củng cố Việc lại nước quốc tế thuận lợi - Giáo dục: Từ phổ thụng đến đại học phát triển nhanh - Hệ thống y tế đầu tư phát triển ( 6000 sở y tế đầu tư xây dựng) => Miền Bắc làm nghĩa vụ chi viện cho tiền tuyến miền Nam Câu 46: Âm mưu thủ đoạn Mĩ chiến lược “chiến tranh đặc biệt” (1961 – 1965) Miền Nam Những thắng lợi quân dân Miền Nam chống “chiến tranh đặc biệt” *Âm mưu: - “Chiến tranh đặc biệt” hình thức chiến tranh thực dân kiểu tiến hành quân đội tay sai, huy hệ thống cố vấn quân Mĩ, dựa vào vũ khí, trang bị kĩ thuật, phương tiện triến tranh Mĩ, nhằm chống lại lực lượng cách mạng nhân dân ta - Âm mưu Mĩ “Chiến tranh đặc biệt” “dựng người Việt đánh người Việt” *Thủ đoạn - Mĩ đề kế hoạch Xtalay – Taylo nhằm bình định miền Nam 18 tháng - Tăng cường viện trợ quân sự: đưa nhiều cố vấn quân sự, tăng lực lượng quân đội Sài Gòn, trang bị phưong tiện chiến tranh đại… lập huy quân Mĩ MN để trực tiếp đạo quân đội SG - Tiến hành dồn dân lập “ấp chiến lược” - Quân đội Sài Gòn liên tiếp mở hành quân càn quét nhằm tiêu diệt lực lương cách mạng - Phá hoại miền Bắc, phong tỏa biên giới nhằm ngăn chặn chi viện MB vào MN * Những thắng lợi nhân dân miền Nam chiến tranh đặc biệt: Dưới lãnh đạo MTDTGPMNVN quân dân MN dậy tiến công địch vùng chiến lược ( rừng núi, nong thôn, đô thị) mũi giáp cơng ( trị, qn sự, binh vận) dẫ giành thắng lợi: - Cuộc đấu tranh chống phá “ấp chiến lược” diễn gay go liệt, đến cuối năm 1962, cách mạng kiểm soát nửa tổng số ấp với gần 70% nông dân Trường THPT Y JUT Người soạn :Nguyễn Đình Hào lớp 12a8 61 Sở giáo dục đạo tạo ĐakLak Trường :THPT Y JUT Tài liệu ôn tập lịch sử tốt nghiệp 12 Người Soạn :Nguyễn Đình Hào - Trên mặt trận trị :Nd thị Sài Gòn, Huế, Đà Nẵng đấu tranh chống lại đần áp vcủa quyền Diệm bật đấu tranh tín đồ phật giáo “Đội quân túc dài”=> đẩy nhanh trình suy sụp quyền Ngơ Đình Diệm (1/ 11/1963 Mĩ làm đảo lật đổ Ngơ Đình Diệm) - Trên mặt trận quân sự: +2/1/1963 quân dân miền Nam giành thắng lớn trận Ấp Bắc – Mĩ Tho => dấy lên phong trào “thi đua Ấp Bắc giết giặc lập công” Chiến thắng chứng minh quân dân miền Nam hồn tồn có khả đánh bại “Chiến tranh đặt biệt” Mĩ - ngụy + Đông – xuân 1964 – 1965, ta mở chiến dịch giành thắng lợi Bình Gĩa (Bà Rịa), An Lão (Bình Định), Ba Gia (Quảng Ngãi), Đồng Xồi (Bình Phước)… làm phá sản lược “ Chiến tranh đặc biệt” Mĩ *Ý Nghĩa : Đây thất bại chiến lược lần thứ hai Mĩ, buộc Mĩ phải chuyển sang chiến lược “Chiến tranh cục bộ”, trực tiếp đưa quân Mĩ vào tham chiến Miền Nam BÀI 22 NHÂN DÂN HAI MIỀN TRỰC TIẾP CHIẾN ĐẤU CHỐNG ĐẾ QUỐC MĨ XÂM LƯỢC NHÂN DÂN MIỀN BẮC VỪA CHIẾN ĐẤU VỪA SẢN XUẤT 1965-1973 Câu 47: Âm mưu hành động Mĩ chiến lược “Chiến tranh cục bộ” Những thắng lợi tiêu biểu Quân dân ta chiến tranh Cục * Âm mưu: - Sau thất bại chiến lược “Chiến tranh đặc biệt”, Mĩ phải chuyển sang chiến lược “Chiến tranh cục bộ” Miền Nam mở rộng chiến tranh phá hoại miền Bắc - Chiến lược “Chiến tranh cục bộ” loại hình xâm lược thực dân tiến hành lực lượng quân Mĩ, quân số nước đồng Trường THPT Y JUT Người soạn :Nguyễn Đình Hào lớp 12a8 62 Sở giáo dục đạo tạo ĐakLak Trường :THPT Y JUT Tài liệu ôn tập lịch sử tốt nghiệp 12 Người Soạn :Nguyễn Đình Hào minh Mĩ qn đội Sài Gịn Trong qn Mỹ giữ vai trị chủ yếu - Mục tiêu: giành lại chủ động chiến trường chiến lược “tìm diệt”, đẩy lực lượng vũ trang ta trở phòng ngự, buộc ta phải đánh nhỏ rút biên giới, tiến tới kết thúc chiến tranh * Hành động : Dựa vào ưu qn với qn số đơng, vũ khí đại, quân Mĩ vừa vào Miền Nam mở hành quân “tìm diệt” vào Quân giải phóng Vạn Tường (Quảng Ngãi) hai phản công chiến lươc mùa khô (1965 – 1966 1966 – 1967) hàng loạt hành quân “tìm diệt” “bình định” vào “Đất thánh Việt Cộng” *Những thắng lợi tiêu biểu: Chiến thắng Vạn Tường Quảng Ngãi,( 18 – 8-1965) : - Mờ sáng ngày 18-8 1965 Mĩ huy động 9000 quân nhiều phương tiện chiến tranh mở hành quân vào thôn Vạn Tường nhằm tiêu diệt đơn vị chủ lực ta - Sau ngày quân chủ lực với quân du kích nhân dân địa phương đẩy lùi hành quân địch, loại khỏi vòng chiến đấu 900 tên, bắn cháy hàng chục xe tăng, xe bọc thép, máy bay - Vạn Tường coi “Ấp Bắc” quân Mĩ, khẳng định quân dân ta đánh thắng Mĩ chiến tranh cục bộ, mở đầu cao trào “tìm Mĩ mà đánh, lăng ngụy mà diệt” khắp miền Nam Chiến thắng hai mùa khô: - Mùa khô thứ ( Đông – Xuân 1965-1966): Quân dân miền Nam đập tan phản công chiến lược với 450 hành quân, có hành qn “tìm diệt” lớn vào Đông Nam Bộ Liên khu V Quân dân ta loại khỏi vòng chiến đấu 104 000 địch, có 42 000 qn Mỹ - Mùa khơ thứ hai (1966-1967): Quân dân ta đập tan phản cơng chiến lược với 895 hành qn, có hành qn lớn “tìm diệt” “bình định”, lớn hành quân Gianxon Xiti đánh vào Dương Minh Châu (Bắc Tây Ninh), nhằm tiêu điệt quân chủ lực quan đầu não ta Quân dân ta loại khỏi vòng chiến đấu 151 000 địch, có 68 000 quân Mỹ Phong trào đấu tranh quần chúng chống ách kìm kẹp địch, phá “ấp chiến lược” nông thôn diễn mạnh mẽ Trường THPT Y JUT Người soạn :Nguyễn Đình Hào lớp 12a8 63 Sở giáo dục đạo tạo ĐakLak Trường :THPT Y JUT Tài liệu ôn tập lịch sử tốt nghiệp 12 Người Soạn :Nguyễn Đình Hào Ở thành thị cơng nhân, HSSV đấu tranh đòi Mĩ rút nước đòi tự dân chủ… Vùng giải phóng mở rộng, uy tín MTDTGPMNVN nâng cao Câu 48: Hoàn cảnh lịch sử, diễn biến , kết ý nghĩa Cuộc Tổng tiến công dậy xuân Mậu Thân 1968 hạn chế *Bối cảnh: - Bước vào mùa xuân 1968, so sánh lực lượng ta địch thay đổi có lợi cho ta sau hai mùa khơ - Đồng thời lợi dụng mâu thuẩn nước Mĩ năm bầu cử Tổng thống (1968), ta mở Tổng tiến cơng dậy tồn miền Nam *Diễn biến: Cuộc Tổng Tiến cơng dậy tồn miền Nam, trọng tâm đô thị Mở đầu tập kích quân chủ lực vào hầu khắp đô thị đêm 30 rạng sáng 31 – – 1968 (tết Mậu Thân) Cuộc tổng tiến công dậy diễn ba đợt, đợt từ 30 – đến 25 – – 1968; đợt tháng 6; đợt tháng Tại Sài Gòn, quân giải phóng tiến cơng vị trí đầu não Tịa Đại sứ Mĩ, Dinh độc lập, Tổng tham mưu… * Kết quả: Trong đợt 1, quân ta loại khỏi chiến đấu 147000 tên địch, có 43000 lính Mĩ, phá hủy khối lượng lớn phương tiện chiến tranh Sau đòn bị đánh bất ngờ, địch tổ chức lại lực lượng phản cơng đợt lực lượng ta gặp nhiều tổn thất chủ quan đánh giá tình hình, khơng kịp thời kiểm điểm rút kinh nghiệm * Ý nghĩa : giáng cho địch đòn bất ngờ, làm lung lay ý chí xâm lược Mĩ, buộc Mĩ phải tuyên bố “Phi Mĩ hóa chiến tranh”(tức thừa nhận thất bại “chiến tranh cục bộ”), ngừng hoàn toàn ném bom bắn phá miền Bắc, chịu đàm phán với ta Pari, mở bước ngoặc kháng chiến chống Mĩ Câu 49: Âm mưu thủ đoạn Mĩ chiến tranh không quân hải quân phá hoại miền Bắc.Những thành tích nhân dân Miền Bắc chiến tranh phá hoại lần thứ Mĩ *Âm mưu: - Mĩ tiến hành chiến tranh không quân hải quân phá hoại miền Bắc nhằm phá hoại tìềm lực kinh tế, quốc phịng, công xây dựng chủ nghĩa xã hội miền Bắc Trường THPT Y JUT Người soạn :Nguyễn Đình Hào lớp 12a8 64 Sở giáo dục đạo tạo ĐakLak Trường :THPT Y JUT Tài liệu ôn tập lịch sử tốt nghiệp 12 Người Soạn :Nguyễn Đình Hào - Ngăn chặn nguồn chi viện từ bên vào miền Bắc từ miền Bắc vào miền Nam - Uy hiếp tinh thần, làm lung lay ý chí chống Mĩ nhân dân ta hai miền đất nước *Thủ đoạn: - Mĩ dựng nên “Sự kiện Vịnh Bắc Bộ” (5-8-1964) ném bom đánh phá số nơi MB - Tháng 2-1965 lấy cớ “trả đũa” quân giải phóng tiến công quân Mĩ Playku, Mĩ cho máy bay ném bom thị xã Đồng Hới (QB), đảo Cồn Cỏ ( Vĩnh Linh) thức gây chiến tranh phá hoại miền Bắc lần thứ - Mĩ huy động lực lượng không quân hải quân lớn, gồm hàng nghìn máy bay F111, B52… vũ khí đại khác đánh vào mục tiêu quân sự, giao thông, nhà máy, trường học, bệnh viện… *Những thành tích MB đạt được: - Trong chiến đấu :Trong năm (8- 1964 đến 11- 1968), bắn rơi, phá hủy 3243 máy bay, loại khỏi vòng chiến đấu hàng nghìn phi cơng, bắn cháy, bắn chìm 143 tàu chiến Mĩ phải tuyên bố ngừng ném bom phá hoại miền Bắc (11-1968 - Trong sản xuất khôi phục kinh tế: + Nơng nghiệp: Diện tích đất canh tác mở rộng, suất lao động không ngừng tăng lên, nhiều huyện hợp tác xã đạt tấn/ha + Công nghiệp: sở công nghiệp lớn kịp thời sơ tán, sớm vào sản xuất, công nghiệp địa phương cơng nghiệp quốc phịng phát triển + Giao thông vận tải bảo đảm thường xuyên thông suốt + Văn hóa, giáo dục, y tế phát triển mạnh *Thực nghĩa vụ hậu phương lớn: Trong năm từ 1965 – 1968 miền Bắc đưa 30 vạn cán bộ, đội hàng chục vạn vũ khí, lương thực thuốc men… vào chiến trường miền Nam Câu 50: Âm mưu thủ đoạn Mĩ- Ngụy “Việt Nam hóa chiến tranh” Những thắng lợi quân dân ta chiến đấu chống Việt Nam hóa chiến tranh *Âm mưu: - Sau thất bại chiến lược “ Chiến tranh cục bộ” Mĩ phải chuyển sang thực chiến lươc “Việt nam hóa chiến tranh” mở rộng Trường THPT Y JUT Người soạn :Nguyễn Đình Hào lớp 12a8 65 Sở giáo dục đạo tạo ĐakLak Trường :THPT Y JUT Tài liệu ôn tập lịch sử tốt nghiệp 12 Người Soạn :Nguyễn Đình Hào chiến tranh tồn Đơng Dương, gọi “Đơng Dương hóa chiến tranh” - “Việt Nam hóa chiến tranh” hình thức chiến tranh xâm lược thực dân Mĩ tiến hành quân đội Sài Gịn chủ yếu, có phối hợp hỏa lực không quân Mĩ, cố vấn Mĩ huy, cung cấp vũ khí phương tiện chiến tranh - Tiến hành “Việt nam hóa chiến tranh” Mĩ tiếp tục dựng âm mưu “dựng người Việt đánh người Việt” để giảm thương vong người Mĩ chiến trường - Quân đội Sài Gòn sử dụng lực lượng xung kích để mở rộngchiến tranh xâm lược Campuchia (năm 1970), tăng cường chiến tranh Lào (năm 1971) thực âm mưu “dựng người Đông Dương đánh người Đông Dương” * Thủ đoạn: - Tăng cường viện trợ kinh tế quân cho quyền SG - Mở rộng chiến trangh phá hoại MB, Lào, CPC - Mĩ tìm cách thỏa hiệp với Trung Quốc, hồn hỗn với Liên xơ, nhằm hạn chế giúp đỡ nước nhân dân ta * Những thắng lợi quân dân ta chiến đấu chống chiến lược “Việt nam hóa chiến tranh” “Đơng Dương hóa chiến tranh” Mĩ - Ngày 6-6-1969, Chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hịa miền Nam Việt nam thành lập, 23 nước cơng nhận, có 21 nước đặt quan hệ ngoại giao - Tháng 4-1970 Hội nghị cấp cao nước Việt Nam - Lào – Campuchia họp, biểu thị tâm nhân dân nước Đơng Dương đồn kết chống Mĩ - Tháng – tháng / 1970 , quân đội ta phối hợp nhân dân Campuchia, đập tan hành quân xâm lược Campuchia 10 vạn quân Mĩ quân Sài Gòn - Tháng – tháng / 1971, đội Việt nam phối hợp với nhân dân Lào, đập tan hành quân mang tên “Lam Sơn – 719” chiếm giữ đường 9- Nam Lào 4,5 vạn quân Mĩ quân đội Sài Gòn, giữ vững hành lang chiến lược cách mạng Đông Dương - Ở thành thị, phong trào học sinh, sinh viên phát triển rầm rộ Ở nông thôn, đồng … quần chúng nhân dân dậy chống bình định, phá ấp chiến lược * Cuộc tiến công chiến lược năm 1972 Trường THPT Y JUT Người soạn :Nguyễn Đình Hào lớp 12a8 66 Sở giáo dục đạo tạo ĐakLak Trường :THPT Y JUT Tài liệu ôn tập lịch sử tốt nghiệp 12 Người Soạn :Nguyễn Đình Hào Ngày 30-3-1972 ta mở tiến công chiến lược đánh vào Quảng Trị, lấy Quảng Trị làm hướng tiến công chủ yếu, phát triển rộng khắp chiến trường miền Nam - Kết quả: chọc thủng phòng tuyến mạnh địch Quảng Trị, Tây Nguyên, Đông Nam Bộ - Ý nghĩa: giáng đòn nặng nề vào chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh” , buộc Mĩ phải tuyên bố “Mĩ hóa” trở lại chiến tranh xâm lược (thừa nhận thất bại chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh”) Câu 51: Những thành tích quân dân Miền Bắc chiến đấu chống chiến tranh phá hoại lần thứ hai Mĩ (1972) Ý nghĩa chiến thắng “Điện Biên Phủ không” - Ngày 16-4-1972, Tổng thống Mĩ Nichxon thức tiến hành chiến tranh không quân hải quân phá hoại miền Bắc (lần thứ hai) - Từ ngày 18 đến hết ngày 29-12-1972, Mĩ mở tập kích chiến lược máy bay B52 vào Hà Nội Hải Phòng * Kết : Quân dân ta miền Bắc đập tan tập kích chiến lược máy bay B52 Mỹ, làm nên trận “Điện Biên phủ không” quân dân ta bắn rơi 81 máy bay, bắt sống 43 phi công Mĩ Trong chiến tranh phá hoại lần hai , miền Bắc bắn rơi 735 máy bay Mĩ, bắn chìm 125 tàu chiến, loại khỏi vịng chiến đấu hàng trăm phi công Mĩ *Ý nghĩa: “Điện Biên Phủ không” trận định buộc Mĩ phải tuyên bố ngừng hẳn hoạt động chống phá miền Bắc kí hiệp định Pari chấm dứt chiến tranh lập lại hịa bình miền Nam Việt Nam (1-1973) Câu 52: Hoàn cảnh lịch sử, nội dung ý nghĩa Hiệp định Pari năm 1973 chấm dứt chiến tranh, lập lại hịa bình Việt Nam * Hoàn cảnh lịch sử : - Ngày 31-3-1968, sau địn bất ngờ Tổng tiến cơng dậy Xn Mậu Thân 1968, Mĩ bắt đầu nói đến thương lượng - Tháng 5-1968 đàm phám hai bên: VNDCCH Hoa Kì - Tháng 1-1969 đàm phán bốn bên: Có thêm MTDTGPMNVN VNCH Cuộc đàm phán diễn gay gắt, nhiều lúc phải gián đoạn Sau thất bại trận “Điện biên phủ khơng” Mĩ buộc phải kí hiệp định Pari (27-1-1973) chấm dứt chiến tranh, lập lại hịa bình Việt Nam Trường THPT Y JUT Người soạn :Nguyễn Đình Hào lớp 12a8 67 Sở giáo dục đạo tạo ĐakLak Trường :THPT Y JUT Tài liệu ôn tập lịch sử tốt nghiệp 12 Người Soạn :Nguyễn Đình Hào * Nội dung hiệp định Pa ri : - Hoa Kì cam kết tơn trọng độc lập chủ quyền thống toàn vẹn lãnh thổ Việt Nam - Hai bên ngừng bắn miền Nam, Hoa kì cam kết chấm dứt hoạt động quân chống miền Bắc Việt Nam - Hoa Kì cam kết rút hết quân đội quân đồng minh Cam kết khơng dính líu qn can thiệp vào công việc nội miền Nam Việt Nam - Nhân dân miền Nam Việt Nam tự định tương lai trị họ thơng qua tổng tuyển cử tự do, khơng có can thiệp nước ngồi - Các bên thừa nhận thực tế miền Nam Việt Nam có hai quyền, hai qn đội, hai vùng kiểm sốt ba lực lượng trị - Hai bên trao trả tù binh dân thường bị bắt - Hoa Kì cam kết góp phần vào việc hàn gắn vết thương chiến tranh Việt Nam Đông Dương *Ý nghĩa - HĐ Pa ri VN thắng lợi kết hợp đấu tranh quân sự, trị, ngoại giao, kết đấu tranh kiên cường bất khuất quân dân hai miền Nam, Bắc, mở bước ngoặc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước - Mĩ phải công nhận quyền dân tộc nhân dân ta, rút hết quân nước Đó thắng lợi lịch sử quan trọng, tạo thời thuận lợi, để nhân dân ta tiến lên giải phóng hồn tồn miền Nam BÀI 23 KHÔI PHỤC VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI Ở MIỀN BẮC GIẢI PHĨNG HỒN TỒN MIỀN NAM 1973-1975 Câu 53: Âm mưu hành động Mĩ quyền Sài Gịn - Tháng 3/1973 tốn lính Mỹ cuối rút khỏi nước ta, Mỹ giữ lại vạn cố vấn quân sự, tiếp tục viện trợ cho quyền SG Trường THPT Y JUT Người soạn :Nguyễn Đình Hào lớp 12a8 68 Sở giáo dục đạo tạo ĐakLak Trường :THPT Y JUT Tài liệu ôn tập lịch sử tốt nghiệp 12 Người Soạn :Nguyễn Đình Hào - Chính quyền SG phá hoại Hiệp định Paris, tiến hành chiến dịch “Tràn ngập lãnh thổ” liên tiếp mở hành quân bình định – lấn chiếm vùng giải phóng Câu 54: Cuộc chiến đấu quân dân miền Nam - Từ cuối năm 1973 quân ta kiên đánh trả địch, chủ động tiến công xuất phát chúng - Cuối 1974 → đầu 1975 ta mở hàng loạt hoạt động quân sự, chủ yếu miềm Đông miền Tây nam bộ, đặc biệt giành thắng lợi vang dội chiến dịch đường 14 – Phước Long (06-01-1975) - Chiến thắng Phước Long cho thấy suy yếu quân đội SG, khả can thiệp Mỹ hạn chế - Ở vùng giải phóng, khơi phục đẩy mạnh sản xuất, tăng nguồn dự trữ chiến lược cho chiến trường Câu 55: Điều kiện lịch sử chủ trương kế hoạch giải phóng hồn tồn Miền Nam? * Điều kiện lịch sử : - Sau Hiệp định Pari, từ cuối năm 1974 đầu 1975 tình hình so sánh lực lượng có lợi cho ta : Ở miền Nam quân Mỹ rút nước ; Ở miền Bắc hịa bình lập lại, cơng khắc phục hậu chiến tranh, khôi phục phát triển kinh tế thu thắng lợi lớn, chi viện cho miền Nam tăng lên - Chiến thắng đường 14 - Phước Long chứng tỏ quân Ngụy suy yếu bất lực, khả can thiệp Mỹ hạn chế Cách mạng miền Nam đứng trước thời thuận lợi * Nội dung kế hoạch : - Bộ trị trung ương Đảng cuối năm 1974 đầu năm 1975 đề chủ trương, kế họach giải phóng hồn tồn miền Nam hai năm 1975-1976 - Bộ trị nhấn mạnh, năm 1975 thời cơ, thời đến vào đầu cuối năm 1975 giải phóng hồn toàn miền Nam năm 1975 - Cần phải tranh thủ thời đánh thắng nhanh để đỡ thiệt hại người cho nhân dân Câu 56: Diển biến ý nghĩa chiến dịch lớn Tổng tiến công dậy xuân 1975 * Chiến dịch Tây nguyên (4-3 đến 24-3): Trường THPT Y JUT Người soạn :Nguyễn Đình Hào lớp 12a8 69 Sở giáo dục đạo tạo ĐakLak Trường :THPT Y JUT Tài liệu ôn tập lịch sử tốt nghiệp 12 Người Soạn :Nguyễn Đình Hào - Tây Nguyên địa bàn chiến lược quan trọng địch nhận định sai hướng tiến cơng qn ta nên bố trí lực lượng mỏng, phòng thủ sơ hở … - Ngày - – 1975 ta đánh nghi binh Kon Tum, Plâyku - Ngày 10-3, quân ta công Buôn Ma Thuột mở chiến dịch giành thắng lợi - Ngày 12-3, địch phản công chiếm lại Buôn Ma Thuộc, bị thất bại - Ngày 14-3, địch lệnh rút toàn quân khỏi Tây Nguyên Trên đường rút chạy, địch bị quân ta truy kích tiêu diệt Ngày 24-3-1975, Tây Ngun hồn tồn giải phóng * Ý nghĩa : Chiến thắng Tây Ngun mở q trình sụp đổ hồn tồn ngụy quân, ngụy quyền, cứu vãn Chuyển kháng chiến chống Mĩ, cứu nước ta từ tiến công chiến lược sang tổng tiến công chiến lược toàn miền Nam Từ cuối tháng đến tháng 4, tỉnh ven biển miền Trung, Nam Tây Nguyên số tỉnh Nam Bộ quân dân dậy đánh địch giải phóng quê hương * Chiến dịch Huế- Đà Nẳng - Nhận thấy thời thuận lợi, chiến dịch Tây Nguyên tiếp diễn, Bộ trị định kế hoạch giải phóng Sài Gịn tồn miến Nam, trước tiên tiến hành chiến dịch giải phóng Huế - Đà Nẵng - Ngày 21 tháng quân ta công Huế chặn đường rút chạy địch - Ngày 26 tháng ta giải phóng thành phố Huế tồn tỉnh Thừa Thiên Cùng thời gian ta giải phóng Tam Kỳ, Quãng Ngãi, Chu Lai uy hiếp Đà Nẵng - Sáng 29 tháng quân ta công Đà Nẳng đến chiều Đà Nẳng hồn tồn giải phóng * Ý nghĩa : Chiến thắng Huế - Đà Nẵng gây nên tâm lí tuyệt vọng ngụy quyền, đưa tổng tiến công dậy quân dân ta tiến lên bước với sức mạnh áp đảo * Chiến dịch Hồ Chí Minh (26-4 đến 30-4) : - Sau thắng lợi chiến dịch Tây Nguyên Huế - Đà Nẵng, Bộ Chính trị Trung ương Đảng định Trường THPT Y JUT Người soạn :Nguyễn Đình Hào lớp 12a8 70 Sở giáo dục đạo tạo ĐakLak Trường :THPT Y JUT Tài liệu ôn tập lịch sử tốt nghiệp 12 Người Soạn :Nguyễn Đình Hào giải phóng miền Nam trước mùa mưa.(trước tháng 5/1975) Chiến dịch giải phóng Sài Gịn – Gia Định Bộ trị định mang tên chiến dịch Hồ Chí Minh - 17 ngày 26-4, quân ta nổ súng mở đầu chiến dịch , cánh quân vượt qua tuyến phịng thủ vịng ngồi, tiến vào trung tâm thành phố - 10 45 ngày 30-4, xe tăng ta tiến thẳng vào Dinh Độc lập, bắt sống toàn nội Chính phủ Sài Gịn, Dương Văn Minh tun bố đầu hàng - 11 30 phút, cờ cách mạng tung bay Dinh Độc lập, chiến dịch Hồ Chí Minh tồn thắng * Ý nghĩa : Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử tồn thắng, tạo điều kiện vô thuận lợi cho quân dân ta tiến cơng dậy giải phóng hồn tồn tỉnh lại Nam Bộ Ngày 2-5-1975, ta giải phóng hồn tồn miền Nam Câu 57: Ngun nhân thắng lợi, ý nghĩa lịch sử kháng chiến chống Mĩ, cứu nước ( 1954 – 1975) *Nguyên nhân thắng lợi - Có lãnh đạo sáng suốt Đảng, đứng đầu Chủ tịch Hồ Chí Minh với đường lối trị, quân độc lập, tự chủ, đắn, sáng tạo Phương pháp đấu tranh linh hoạt - Nhân dân giàu lòng yêu nước, lao động cần cù, chiến đấu dũng cảm Có hậu phương miền Bắc khơng ngừng lớn mạnh… - Sự đồn kết giúp đỡ lẫn 3dân tộc Đông Dương; Sự đồng tình, ủng hộ, giúp đỡ lực lượng cách mạng, hịa bình, dân chủ giới, Liên Xô, Trung Quốc nước xã hội chủ nghĩa khác * Ý nghĩa lịch sử - Kết thúc 21 năm chiến đấu chống Mĩ 30 năm chiến tranhgiải phóng dân tộc, chấm dứt ách thống trị chủ nghĩa đế quốc chế độ phong kiến nước ta, hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân nước - Mở kỉ nguyên lịch sử dân tộc – kỉ nguyên đất nước độc lập, thống nhất, lên chủ nghĩa xã hội Trường THPT Y JUT Người soạn :Nguyễn Đình Hào lớp 12a8 71 Sở giáo dục đạo tạo ĐakLak Trường :THPT Y JUT Tài liệu ôn tập lịch sử tốt nghiệp 12 Người Soạn :Nguyễn Đình Hào - Tác động mạnh đến tình hình nước Mĩ giới, cổ vũ to lớn phong trào giải phóng dân tộc giới ……………………………………………………………………………… ……………… VIỆT NAM TỪ 1975 ĐẾN 2000 BÀI 24 VIỆT NAM TRONG NĂM ĐẦU CỦA CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG MỸ, CỨU NƯỚC NĂM 1975 Câu 58: Tình hình hai miền Nam – Bắc sau năm 1975 - Thuận lợi : + Công xây dựng chủ nghĩa xã hội miền Bắc (1954-1975) đạt thành tựu to lớn + Miền Nam hồn tồn giải phóng, đất nước thống nhất, chế độ thực dân Mỹ máy quyền Trung ương Sài Gịn sụp đổ - Khó khăn : + Cuộc chiến tranh phá hoại không quân hải quân Mỹ tàn phá nặng nề, gây hậu lâu dài miền Bắc + Ở miền Nam di hại xã hội cũ tồn Nhiều làng mạc bị tàn phá, nhiều ruộng đất bị bỏ hoang Đội ngũ thất nghiệp lên đến hàng triệu người kinh tế nông nghiệp lạc hậu, phụ thuộc chủ yếu vào viện trợ bên Câu 59: Hoàn thành thống đất nước mặt nhà nước (19751976) * Hoàn cảnh lịch sử : - Sau đại thắng mùa xuân 1975, nước ta thống mặt lãnh thổ, song mặt quyền nhà nước miền tồn hình thức tổ chức nhà nước khác => thống chưa trọn vẹn - Thống đất nước mặt nhà nước nguyện vọng, tình cảm thiêng liêng nhân dân hai miền Bắc – Nam, điều kiện để đưa nước lên CNXH Trường THPT Y JUT Người soạn :Nguyễn Đình Hào lớp 12a8 72 Sở giáo dục đạo tạo ĐakLak Trường :THPT Y JUT Tài liệu ôn tập lịch sử tốt nghiệp 12 Người Soạn :Nguyễn Đình Hào - Tháng 9/1975 Hội nghị lần thứ 24 Ban chấp hành trung ương Đảng đề nhiệm vụ hoàn thành thống đất nước mặt nhà nước * Quá trình thống : - Ngày 25-4-1976, Tổng tuyển cử bầu Quốc hội chung tiến hành, với 23 triệu cử tri bỏ phiếu, bầu 492 đại biểu - Từ ngày 24-6 đến ngày 3-7-1976, Quốc hội nước Việt Nam thống họp kì Hà Nội, với nội dung + Thông qua sách đối nội đối ngoại nhà nước Việt Nam thống + Quyết định tên nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, định Quốc huy, Quốc kì, Quốc ca Thủ Hà Nội, thành phố Sài Gòn-Gia Định đổi tên Thành phố Hồ Chí Minh -+ Quốc hội bầu quan, chức vụ cao nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, bầu Ban dự thào Hiến pháp * Ý nghĩa : - Hoàn thành thống đất nước mặt Nhà nước tạo nên điều kiện trị để phát huy sức mạnh toàn diện đất nước - Tạo điều kiện thuận lợi để nước lên chủ nghĩa xã hội, khả to lớn để bào vệ Tổ quốc mở rộng quan hệ với nước ………………………………………………………………………… ……………………… BÀI 26 : ĐẤT NƯỚC TRÊN ĐƯỜNG ĐỔI MỚI ĐI LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI (1986-2000) Câu 60: Đường lối đổi Đảng * Hoàn cảnh lịch sử - Tình hình nước : + Qua hai kế hoạch năm XD CNXH( 1976 – 1980) (19811985), cách mạng nước ta đạt thành tựu đáng kể, song gặp khơng khó khăn, khiến đất nước lâm vào tình trạng khủng hoảng, kinh tế- xã hội Trường THPT Y JUT Người soạn :Nguyễn Đình Hào lớp 12a8 73 Sở giáo dục đạo tạo ĐakLak Trường :THPT Y JUT Tài liệu ôn tập lịch sử tốt nghiệp 12 Người Soạn :Nguyễn Đình Hào + Để khắc phục sai lầm, đưa đất nước vượt qua khủng hoảng, Đảng Nhà nước ta phải tiến hành đổi - Hoàn cảnh giới : + Những thay đổi tình hình giới quan hệ nước tác động cách mạng KHKT, trở thành xu thế giới + Cuộc khủng hoảng toàn diện, trầm trọng Liên Xơ nước XHCN khác, địi hỏi Đảng Nhà nước ta phải tiến hành đổi * Quan điểm đổi Đảng : - Đổi không thay đổi mục tiêu CNXH, thay đổi hình thức, bước biện pháp phù hợp điều kiện lịch sử - Đổi toàn diện, đồng từ kinh tế, trị - xã hội trọng tâm đổi kinh tế * Nội dung đường lối đổi mới: - Đổi kinh tế : Xây dựng kinh tế nhiều ngành, nghề, nhiều qui mơ, trình độ cơng nghệ Phát triển kinh tế hàng hóa nhiều thành phần theo định hướng XHCN, xóa bỏ chế quản lý kinh tế tập trung, bao cấp, hình thành chế thị trường ; mở rộng quan hệ kinh tế đối ngoại - Đổi trị: Xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ; Xây dựng dân chủ XHCN, thực quyền dân chủ nhân dân, thực sách đại đồn kết dân tộc, sách đối ngoại hịa bình, hữu nghị hợp tác Câu 61: Q trình thực đường lối đổi 1986 – 2000 * Thực kế hoạch năm 1986 – 1990: Cần tập trung sức người sức thực nhiệm vụ, mục tiêu chương trình kinh tế LTTP, hàng tiêu dùng, hàng xuất - Thành tựu +Về lương thực - thực phẩm, từ chỗ thiếu ăn, nhập lương thực, đến năm 1990 đáp ứng nhu cầu nước, có dự trữ xuất + Hàng hóa thị trường: dồi dào, đa dạng, lưu thơng tương đối thuận lợi, có tiến mẫu mã, chất lượng Sản xuất gắn với nhu cầu thị trường, phần bao cấp Nhà nước giảm đáng kể + Kinh tế đối ngoại: Được mở rộng trước Từ 1986-1990, hàng xuất tăng gấp lần, nhập giảm đáng kể + Kiềm chế bước đà lạm phát, từ 20% (1986) 4,4% (1990) Trường THPT Y JUT Người soạn :Nguyễn Đình Hào lớp 12a8 74 Sở giáo dục đạo tạo ĐakLak Trường :THPT Y JUT Tài liệu ôn tập lịch sử tốt nghiệp 12 Người Soạn :Nguyễn Đình Hào + Bước đầu hình thành kinh tế hàng hóa nhiều thành phần, vận hành theo chế thị trường có quản lí Nhà nước => Những thành tựu đạt chứng tỏ đường lối đổi Đảng đúng, phù hợp * Những khó khăn – yếu kém: kinh tế cân đối, lạm phát mức cao, lao động thiếu việc làm, tình trạng tham nhũng, nhận hối lộ, dân chủ chưa khắc phục Trường THPT Y JUT Người soạn :Nguyễn Đình Hào lớp 12a8 75 ... gốc tiến kĩ thuật công nghệ - Từ năm 70 cách mạng chủ yếu diễn lĩnh vực công nghệ, gọi cách mạng khoa học công nghệ Câu 28: Thế xu tồn cầu hóa ? Những biểu tác động xu toàn cầu hóa ? Từ năm 80 kỉ... cải thi? ??n Trường THPT Y JUT Người soạn :Nguyễn Đình Hào lớp 12a8 Sở giáo dục đạo tạo ĐakLak Trường :THPT Y JUT Tài liệu ôn tập lịch sử tốt nghiệp 12 Người Soạn :Nguyễn Đình Hào - Hạn chế: Thi? ??u... - Công nghiệp: đứng thứ 10 giới sản xuất cơng nghiệp, chế tạo máy móc đại - Khoa học kỹ thuật: Là cường quốc công nghệ phần mềm, công nghệ hạt nhân công nghệ vũ trụ + 1974 chế tạo thành công

Ngày đăng: 26/12/2014, 17:01

Từ khóa liên quan

Mục lục

  • Địa bàn chủ yếu

  • * Ý nghĩa

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan