thực trạng bồi dưỡng hsg môn ngữ văn và những giải pháp để phát hiện và bồi dưỡng học sinh giỏi môn ngữ văn đạt hiệu quả

20 2,692 11
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/12/2014, 23:55

1 A. ĐẶT VẤN ĐỀ 1. Lý do chọn đề tài Ở nhà trường THPT, môn văn học có vai trò rất quan trọng trong việc hình thành nhân cách và những phẩm chất tư duy cho học sinh, góp phần đáp ứng những yêu cầu của thời đại trong mục tiêu đào tạo con người. Là một môn học thuộc nhóm khoa học xã hội, môn văn có tầm quan trọng trong việc giáo dục quan điểm, tư tưởng, tình cảm cho người học. Đồng thời cũng là môn học thuộc nhóm công cụ, môn văn còn thể hiện rõ vị trí, đặc trưng của bộ môn trong mối quan hệ với các môn học khác. Học tốt môn văn sẽ tác động tích cực tới các môn học khác và ngược lại. Để có được một học sinh yêu thích, đam mê và thật sự giỏi văn chương là một việc không dễ. Bồi dưỡng nhân tài nói chung, đào tạo học sinh giỏi văn nói riêng là công việc vô cùng quan trọng và thiêng liêng của người giáo viên dạy văn trong nhà trường hiện nay. Công việc ấy, đòi hỏi tâm huyết, trách nhiệm và phụ thuộc nhiều ở kinh nghiệm phát hiện, lựa chọn và năng lực giảng dạy của người giáo viên dạy văn. Học sinh giỏi văn chính là nguồn nhân lực tương lai của các ngành khoa học xã hội và nhân văn. Đào tạo học sinh giỏi văn đúng nghĩa là công việc vô cùng khó, việc phát hiện học sinh giỏi, có thiên bẩm văn chương càng không phải chuyện dễ trong ngày một ngày hai. Có người ví rằng:“chuyện ngưòi thầy phát hiện học sinh giỏi văn chẳng khác công việc của người trồng hoa, chơi cây cảnh”. Bông hoa đẹp bởi bàn tay chăm sóc, tỉa tót, uốn nắn của người trồng. Quan trọng hơn, đôi mắt của người trồng phải thấy được thế cây, kiểu dáng, biết chọn dáng đẹp, biết làm cho hoa khoe sắc rực rỡ đúng kì. Nói như thế cho thấy công việc phát hiện , bồi dưỡng học sinh giỏi văn là một kì công của người thầy dạy văn. Hằng năm, qua các kỳ thi học sinh giỏi Thành phố, tổ văn chúng tôi ngày càng gặt hái được những thành công đáng kể. Song đáng tiếc là số học sinh tham gia thi và đạt giải môn văn có năm còn khiêm tốn. Điều này có nguyên nhân từ cả hai phía. Trước hết là từ phía người thầy. Do phải bám sát việc thực hiện theo phân phối chương trình, người thầy không có điều kiện đầu tư về chiều sâu trong về việc cung cấp kiến thức và rèn luyện kĩ năng làm bài thi học sinh giỏi ; thời gian dành cho việc tập trung bồi dưỡng cũng không nhiều (thường thì những em được chọn đi thi học sinh giỏi chỉ được tập trung bồi dưỡng khoảng trên dưới 10 buổi); Về phía học sinh, "nhân tài" vốn đã hiếm, các em lại phải học 2 nhiều môn nên việc đầu tư thời gian tự bồi dưỡng môn văn không được nhiều, quyết tâm đoạt giải của các em lại chưa cao, môi trường học tập thật sự chưa tốt Từ năm học 2006-2007, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã triển khai thực hiện chương và sách giáo khoa mới bậc Trung học phổ thông trên toàn quốc. Các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, của nhà nước, của ngành đã khẳng định mục tiêu công cuộc đổi mới giáo dục nhằm: “nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện thế hệ trẻ, đáp ứng yêu cầu phát triển nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước…tiếp cận trình độ giáo dục phổ thông ở các nước phát triển trong khu vực và thế giới”; “khắc phục những hạn chế của chương trình, sách giáo khoa, tăng cường tính thực tiễn, kĩ năng thực hành, năng lực tự học; coi trọng kiến thức khoa học xã hội và nhân văn”. Đổi mới chương trình giáo dục phổ thông đòi hỏi phải đổi mới đồng bộ từ mục tiêu, nội dung, phương pháp, phương tiện dạy học đến cách thức đánh giá kết quả dạy học, trong đó đổi mới phương pháp là khâu quan trọng. Trong phương pháp tổ chức, người học-đối tượng của họat động “dạy”, trở thành trung tâm, là chủ thể của hoạt động “học”, giáo viên là người tổ chức, chỉ đạo. Phương pháp dạy học đổi mới nhằm tăng cường, phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo, khả năng tự học trong hoạt động học tập của học sinh. Với ý nghĩa ấy, việc phát hiện, lựa chọn, đào tạo, bồi dưỡng học sinh giỏi bộ môn văn trở thành nhu cầu cần thiết không thể thiếu trong quá trình dạy học của giáo viên và chiến lược phát triển của nhà trường. Để có được một học sinh giỏi văn, ngoài năng lực, tố chất của học sinh còn cần có vai trò, trách nhiệm niềm đam mê nhiệt huyết của người thầy là điều không thể phủ nhận được. Trải qua quá trình dạy học, tham gia bồi dưỡng học sinh giỏi bộ môn ở trường phổ thông, nhận thấy khả năng, năng lực tiếp nhận tác phẩm và tạo lập văn bản ở những học sinh giỏi văn vẫn còn hạn chế… Từ những vấn đề trên, trong phạm vi giới hạn bài viết mang tính chất “trao đổi kinh nghiệm cá nhân”, tôi chỉ đề cập đến vấn đề: “ Thực trạng bồi dưỡng HSG môn Ngữ văn và những giải pháp để phát hiện và bồi dưỡng học sinh giỏi môn Ngữ văn đạt hiệu quả” . Đó là lí do vì sao tôi chọn đề tài này. 2. Mục đích nghiên cứu - Nhằm phát hiện, xây dựng và bồi dưỡng đội HSG bộ môn cấp trường, tạo điều kiện để học sinh phát huy năng khiếu cảm thụ và tạo lập tốt một văn bản nghị luận văn học và xã hội. Góp phần đẩy mạnh phong trào học tập tốt bộ môn trong nhà trường, phát triển năng lực trí tuệ, giáo dục tư tưởng tình cảm thẫm mĩ cho học sinh. 3 - Nhằm có định hướng cho việc chọn ngành, chọn nghề, tạo điều kiện tốt để học sinh tiếp tục học chuyên sâu ở ngành học, bậc học cao hơn. 3. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: chúng tôi chỉ khảo sát đối tượng là những học sinh đã được chọn vào đội học sinh giỏi văn cấp trường trong những năm học qua (chủ yếu từ năm học 2009 - 2010 đến nay). Các văn bản, các vấn đề văn học thuộc chương trình lớp10,11,12 sách giáo khoa mới của BGD – ĐT - Phạm vi nghiên cứu: đề tài tập trung làm rõ vấn đề cách phát hiện, lựa chọn và bồi dưỡng học sinh giỏi văn để đạt kết quả. Đồng thời đưa ra những giải pháp trước mắt và lâu dài cho công tác bồi dưỡng HSG ở trường THPT Nguyễn Việt Dũng. 4. Nhiệm vụ nghiên cứu - Đề tài tập trung đi sâu làm rõ vấn đề quan niệm về học sinh giỏi bộ môn văn, những phương cách phát hiện, tuyển chọn học sinh giỏi và bồi dưỡng học sinh giỏi. Qua việc nghiên cứu góp phần nâng cao hiệu quả việc dạy và học văn theo phương pháp đổi mới. 5. Phương pháp nghiên cứu - Trên cơ sở thực tế công việc phát hiện, lựa chọn, bồi dưỡng học sinh giỏi trong những năm qua, đề tài vận dụng các phương pháp thống kê, phân tích, so sánh trên số liệu đạt được từ thực tế của tổ Văn. 6.Giới hạn đề tài Phạm vi bài viết là kinh nghiệm của một cá nhân, tôi tập trung các vấn đề cần trao đổi: - Thực trạng: Những khó khăn và thuận lợi trong việc phát hiện và bồi dưỡng học sinh giỏi môn ngữ văn tại trường - Những giải pháp : + Làm thế nào để phát hiện học sinh giỏi văn, cách thức tuyển chọn. + Những kinh nghiệm bồi dưỡng học sinh giỏi đạt hiệu quả + Vấn đề: Yêu cầu về cách diễn đạt để có lời văn hay trong bài văn + Những giải pháp lâu dài cho việc phát hiện và bồi dưỡng học sinh giỏi văn + Một số đề xuất, kiến nghị 4 B. NỘI DUNG I. Thực trạng việc phát hiện và bồi dưỡng học sinh giỏi của trường THPT Nguyễn Việt Dũng. 1. Quan niệm thế nào là học sinh giỏi văn? Học sinh giỏi văn theo đúng nghĩa là học sinh có năng khiếu và năng lực cảm thụ, tự thể hiện suy nghĩ độc lập của bản thân. Thực tế học sinh có năng khiếu chiếm tỉ lệ rất ít, đa phần là có năng lực. “Năng lực” và “năng khiếu” văn chương không phải là một. “Năng khiếu”- bẩm sinh, là thứ “trời cho”. Năng khiếu văn học là năng khiếu sáng tác nghệ thuật thiên bẩm (sáng tác thơ văn, viết truyện, tiểu thuyết). “Năng lực” văn học là khả năng nắm bắt những tri thức khoa học về văn chương. “Năng lực” có được là do quá trình học hỏi, rèn luyện, tích cực của bản thân học sinh cùng sự giúp đỡ của người thầy. Năng lực có thể chuyển hoá thành năng khiếu nếu có sự vun xới bồi dưỡng đúng, thích hợp. Bồi dưỡng năng lực văn học là nhiệm vụ của người giáo viên dạy văn trong nhà trường. Không có những học sinh giỏi, có năng khiếu văn, dẫu thầy có tài giỏi mấy cũng khó đạt được điều mình mong muốn. Theo quan niệm của tôi: Một học sinh giỏi văn phải đáp ứng được điều kiện cần và đủ những tố chất sau: + Có niềm say mê, yêu thích văn chương. + Có tư chất bẩm sinh như tiếp thu nhanh, có tri nhớ bền vững, có khả năng phát hiện vấn đề và có khả năng sáng tạo (có ý tưởng mới trong bài làm). + Có vốn tri thức về tác phẩm văn học phong phú và hệ thống; có sự hiểu biết về con người và xã hội. + Giàu cảm xúc và thường nhạy cảm trước mọi vấn đề của cuộc sống. + Có vốn từ tiếng Việt khá dồi dào. + Nắm chắc các kỹ năng làm bài nghị luận Môn văn là một loại hình nghệ thuật có nhiều đặc điểm chung và riêng. Đặc trưng riêng nổi bật nhất của bộ môn nghệ thuật này là tính phong phú đa dạng của hình tượng nghệ thuật. Mỗi tác phẩm là một chỉnh thể đa nghĩa, quá trình tiếp nhận và thể hiện đòi hỏi sự sáng tạo. Trong công việc giảng dạy của giáo viên và tập viết văn của học sinh nhất nhất không tuân theo kiểu mẫu có sẵn. Người dạy luôn thay đổi cách dạy, sáng tạo trong từng tác phẩm. Người viết phải sáng tạo trong cách thể hiện. Song sự sáng tạo đó 5 phải dựa trên cơ sở kiến thức lí luận. Ngoài kiến thức tích luỹ được, cần có phương pháp viết văn, năng lực quan sát, tái hiện, phân tích, tổng hợp, lập luận… Cần nhận thức đúng đắn bộ môn văn học không chỉ là môn lý thuyết “nói nhiều hơn làm”, dạy HSG văn không chỉ trang bị kiến thức suông, thiên về thuyết giảng sẽ làm mất khả năng cảm và hứng để viết văn. Người dạy cần bồi dưỡng kĩ năng thực hành, luyện tập viết văn, sáng tác… Cố thủ tướng Phạm Văn Đồng từng nói:“Dạy làm văn là chủ yếu là dạy cho học sinh diễn tả cái gì mình suy nghĩ, mình cần bày tỏ một cách trung thành, sáng tỏ chính xác, làm nổi bật điều mình muốn nói” ( Dạy văn là một quá trình rèn luyện toàn diện, Nghiên cứu giáo dục, số 28, 11/1973). Để thực hiện tốt điều nói trên cần phải nhận thức: thời gian chính khoá dành cho thực hành bộ môn quá eo hẹp, cần ưu tiên quỹ thời gian bồi dưỡng kĩ năng thực hành, năng lực tự học nhiều hơn ở các giờ ngoại khoá. 2. Thực trạng: Là một giáo viên với gần 20 năm tuổi nghề - không còn gọi là trẻ, tôi thấy rằng việc phát hiện, bồi dưỡng học sinh giỏi văn cực kì khó khăn, phức tạp. Song với lòng đam mê, cùng việc tìm tòi học hỏi đúc kết kinh nghiệm, sự đồng thuận của tập thể tổ bộ môn, trong các năm qua, bản thân cùng tập thể đã mang lại những kết quá đáng khích lệ trong việc phát hiện và bỗi dưỡng học sinh giỏi bộ môn Văn trong nhà trường. a.Thuận lợi - Các yếu tố chủ quan có ảnh hưởng tích cực đến việc phát hiện và bồi dưỡng HSG + Là giáo viên đứng lớp qua nhiều năm kinh nghiệm và nghiên cứu giảng dạy, tôi dành nhiều thời gian và tâm huyết để nghiên cứu suy ngẫm về chuyên môn, về tính hiệu quả của giờ lên lớp, đặc biệt là giờ dạy bồi dưỡng học sinh giỏi. + Bản thân chịu khó tìm tòi, học hỏi nâng cao trình độ nghiệp vụ chuyên môn, đọc tham khảo nhiều tài liệu, các sách nghiên cứu lý luận phê bình văn học, các chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi các cấp… Tiếp cận và tích lũy, sưu tầm nhiều dạng đề thi học sinh giỏi tỉnh, học sinh giỏi quốc gia, các đề học sinh giỏi ở các tỉnh, thành phố khác.v.v có sổ tay ghi chép, tích lũy tư liệu tham khảo từ nhiều nguồn, cập nhật thông tin thường xuyên. + Bản thân tích cực chịu khó trao đổi với đồng nghiệp trong và ngoài trường để học hỏi và rút ra được những kinh nghiệm cần thiết áp dụng vào quá trình bồi dưỡng. - Yếu tố khách quan ảnh hưởng tích cực đến vấn đề liên quan đến đề tài: 6 + Ban giám hiệu, lãnh đạo nhà trường có sự quan tâm, động viên sâu sắc đúng mức đến công tác bồi dưỡng học sinh giỏi + Sự đồng thuận của tập thể tổ bộ môn là điều kiện tốt đem lại kết quả cao trong công tác phát hiện và bồi dưỡng HSG. b. Khó khăn: - Trường PTTH Nguyễn Việt Dũng mới thành lập từ năm học 2007 – 2008, đây là trường THPT đầu tiên trên địa bàn quận Cái Răng. Phần lớn giáo viên của trường nói chung và giáo viên của tổ Văn nói riêng là giáo viên trẻ nên bề dày giảng dạy chưa cao, trường đóng trên địa bàn không mấy thuận lợi so với các trường trong thành phố. - Tổ Văn và nhà trường chỉ chủ trương và có kế hoạch tổ chức thi tuyển chọn HSG khi các em học lớp 12. Tổ chưa có kế hoạch bồi dưỡng HSG ngay từ khi các em học lớp 10 và lớp 11. Thời gian dành cho một đợt bồi dưỡng còn ngắn và đôi khi quá cập rập. - Chất lượng tuyển chọn đầu vào và tinh thần học tập, sự quan tâm của học sinh về môn Văn chưa cao. Học sinh tham gia vào đội tuyển học sinh giỏi văn ít hơn so với đội tuyển các môn Tự nhiên. Nhiều học sinh giỏi lại có ý thức coi nhẹ môn Văn, có những học sinh không được chọn vào đội tuyển các môn Tự nhiên, môn Anh văn mới chịu vào đội tuyển Văn. - Xu hướng chọn nghề thi vào các trường có chuyên ngành Xã hội - Nhân văn ngày càng hẹp nên học sinh yêu thích bộ môn ngày càng ít. Việc chọn và bồi dưỡng học sinh giỏi gặp nhiều khó khăn. - Lịch thi học sinh giỏi Thành phố hàng năm không được Sở Giáo dục ấn định cụ thể mà chỉ mang tính dự kiến. Từ đó, công tác bồi dưỡng còn bị động về thời gian. II. Những giải pháp để phát hiện và bồi dưỡng học sinh giỏi môn Ngữ văn đạt hiệu quả 1. Những kinh nghiệm và giải pháp đã thực hiện hiệu quả: - Trên thực tế những năm qua, khi áp dụng những kinh nghiệm phát hiện và bồi dưỡng của bản thân vào quá trình giảng dạy, số lượng học sinh giỏi văn cấp Thành phố của nhà trường ngày càng tăng, có em được chọn vào đội tuyển học sinh giỏi thi cấp quốc gia . a. Làm thế nào để phát hiện học sinh giỏi văn? - Trong quá trình dạy học và tham gia bồi dưỡng học sinh giỏi, bản thân nhận thấy rằng: muốn đem lại kết quả bồi dưỡng, trước tiên phải phát hiện và chọn đúng đối tượng. 7 Làm thế nào để xác định được những học sinh không chỉ có năng khiếu văn học mà còn có lòng say mê, yêu thích văn chương? Chọn đúng được học sinh có năng khiếu thì con đường bồi dưỡng được rút ngắn khoảng cách. - Theo bản thân tôi, tuyển chọn học sinh giỏi nên làm thường xuyên, tiến hành ngay từ lớp 10 - đầu cấp học hoặc chậm nhất vào cuối năm lớp 10. Việc tuyển chọn học sinh vào đội tuyển dựa vào những cơ sở sau: + Khi chọn, người giáo viên cần dựa vào các kết quả học tập của học sinh ở cấp học THCS qua điểm tổng kết, điểm xét tuyển, điểm thi học sinh giỏi các cấp. Nếu được, giáo viên cũng tham khảo thêm ý kiến của giáo viên trực tiếp giảng dạy cấp học đó để nắm chắc điểm mạnh, điểm yếu của từng học sinh. + Hàng năm, nhà trường tổ chức thi kiểm tra chất lượng đầu năm. Giáo viên xem xét kĩ các bài làm văn của các em khối 10 và 11. Đây có thể coi là công trình sáng tạo đầu tiên mang dấu ấn riêng của cá nhân. Người thầy phải tìm ra chất giọng, chất văn, cách nghĩ độc đáo của trò. Đồng thời kết hợp qua ý thức học, khả năng tiếp thu và bộc lộ nhận thức, cảm xúc của học sinh trong các giờ học văn. + Trong quá trình học tập, giao tiếp, cần tìm hiểu thái độ của học sinh đối với bộ môn. Học sinh có yêu thích, đam mê, tự giác, hào hứng và có tinh thần trách nhiệm với bộ môn không? Tránh tình trạng học sinh “đổi ý”, dao động khi quyết định chọn môn học nào để bồi dưỡng và thi khi thời gian bồi dưỡng đã quá hạn hẹp và gấp rút. - Việc tuyển chọn vào đội tuyển học sinh giỏi của trường trong những năm qua, tổ chuyên môn đã đề xuất và cơ bản căn cứ vào những yếu tố sau để phát hiện: + Học sinh có năng khiếu văn thường thể hiện những dấu hiệu bên ngoài như: dễ rung cảm, xúc động, tinh nhạy, bộc lộ thái độ trước từng tác phẩm văn thơ, ngôn ngữ phong phú, có khả năng cảm thụ và diễn đạt độc đáo, tư duy khúc chiết, trong sáng…cộng với việc đam mê, yêu thích đọc, học, có nhu cầu thưởng thức và sáng tác thơ văn. Chính sự đam mê, yêu thích văn học là động lực, là điều tiên quyết giúp học sinh vượt qua những khổ ải trên đường học tập để đến với văn chương. Niềm say mê ấy, thúc đẩy các em tìm tòi tích luỹ tư liệu, chịu khó đọc, sưu tầm sách vở, trau dồi ngôn ngữ… + Những học sinh có năng lực tư duy tốt, khi đứng trước một vấn đề thường có khả năng phát hiện, giải quyết vấn đề nhanh, nhạy, đúng bản chất tường tận và linh hoạt, có sáng tạo ít nhiều. Với khả năng đó, các em sẽ phân tích, tổng hợp, khám phá những điều 8 mới lạ, có khả năng tìm thấy cái hay, cái đẹp về nội dung và nghệ thuật trong từng tác phẩm, đây là điều cần thiết nhất của người học văn. + Khi chọn học sinh giỏi cần chú ý đến những em có kiến thức vững chắc phong phú về lịch sử văn học, về vốn từ ngữ dồi dào, kĩ năng làm văn, kĩ năng diễn đạt …hệ thống lập luận tốt, biết làm chủ vốn kiến thức có hiệu quả trước mỗi yêu cầu học tập, thi cử và ứng xử xã hội. Ở đây, tôi không đồng nhất đánh giá yêu cầu một học sinh giỏi văn cấp THPT với một người có khả năng sáng tác văn chương. Đây chỉ là yêu cầu toàn diện mang tính đặc thù của học sinh giỏi văn. Tất nhiên không thể đòi hỏi đầy đủ các yêu cầu trên đối với mọi học sinh giỏi văn. - Theo số liệu lưu trữ, chúng tôi thống kê được số lượng học sinh lớp 12 được tuyển vào đội tuyển của trường trong từng năm học như sau: BẢNG THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG HỌC SINH GIỎI CÁC NĂM Năm học T/Số HS Tham gia Số HS dự thi TP Đạt giải Thành Phố Ghi chú S/Lượng Lớp C TSHS Đạt Giải HS được công nhận 2009 –2010 4 4 3 1 3 1 giải khuyến khích 2010 -2011 6 6 5 2 3 1 giải III, 1 Giải KK 2011- 2012 7 5 4 2 4 2 Giải khuyến khích 2012-2013 6 6 4 3 3 1 Giải nhì, 1HS HSG quốc gia 2013 -2014 8 8 0 2 2 2 Giải khuyến khích - Số học sinh được chọn vào đội học sinh giỏi của trường phụ thuộc vào từng năm. Qua bảng thống kê cho thấy: học sinh giỏi của trường các năm học 2009 -2010; 2011 - 2012 được chọn từ lớp C (học chương trình ban nâng cao). Các em có năng lực văn học, say mê, yêu thích văn chương và được học chương trình nâng cao, các em sẽ có khả năng đạt kết quả cao qua các kì thi tuyển chọn học sinh giỏi cấp Thành phố. - Nhiều năm liền, trường có học sinh đạt giải cao là học sinh lớp 12C. Năm học 2010- 2011, em Đỗ Bích Ngân đạt giải III kì thi tuyển học sinh giỏi cấp Thành phố. Năm học 2011 – 2012, đội tuyển có giải khuyến khích cấp thành phố của em Nguyễn Thị Tố 9 Quyên lớp 12C. Năm học 2012-2013 Em: Lâm Thị Tường Vy đạt giải nhì cấp Thành phố và được chọn tham dự kì thi học sinh giỏi quốc gia. - Riêng năm học 2013-2014: Số HSG đạt khuyến khích là 02, điều này có lý do vì trường không còn lớp C và không dạy chương trình nâng cao. Bên cạnh đó còn có nhân tố khách quan là điểm xét để công nhận HSG cấp thành phố năm nay có thay đổi so với các năm trước đó. Tuy nhiên 06 học sinh còn lại trong đội tuyển đều đạt điểm 10, (chỉ thiếu 0,25 điểm so với điểm xét công nhận). Chính việc phát hiện và được bồi dưỡng đúng hướng các em đã có đủ kiến thức, kĩ năng tham dự và đạt kết quả cao. Với một ngôi trường còn non trẻ và chất lượng đầu vào lớp 10 còn rất thấp, kết quả HSG đạt được như trên là một tín hiệu khởi sắc và đáng khích lệ. b. Những giải pháp đã thực hiện bồi dưỡng học sinh giỏi môn Ngữ Văn đạt hiệu quả * Những phương cách bồi dưỡng - Với một trường mới thành lập như trường PTTH Nguyễn Việt Dũng, môi trường học văn không mấy thuận lợi, chưa có bề dày thành tích về học sinh giỏi, đội ngũ giáo viên tuổi đời, tuổi nghề rất trẻ việc bồi dưỡng học sinh giỏi chủ yếu để tham gia thi cấp trường, tiến tới tham gia các kì thi tuyển chọn học sinh giỏi của Sở giáo dục tổ chức - có thể coi đó là cuộc thi cọ xát đánh giá chất lượng và để chọn người bổ sung vào đội tuyển của cấp cao hơn. Song trong các năm qua, số lượng học sinh giỏi bộ môn văn đạt kết quả trong các kì thi không được duy trì bền vững, mang tính mùa vụ. Tổ chúng tôi xác định “mũi nhọn” chọn bồi dưỡng học sinh giỏi thi cấp trường, thi cấp thành phố làm phương châm giảng dạy chính. Chúng tôi xác định phương hướng chung là học chính khoá đến đâu, bồi dưỡng học sinh giỏi đến đó. Đối với các học sinh lớp 10, 11 do trường không thành lập đội dự bị nhưng tổ chúng tôi lưu ý chọn các em có điểm bài viết tốt, chuẩn bị nguồn cho năm sau. Chúng tôi chú ý bồi dưỡng phương pháp, kĩ năng là chính, cung cấp tài liệu, thư mục để các em tìm đọc nâng cao kiến thức theo mặt bằng kiến thức chung chắc chắn. - Trong quá trình bồi dưỡng, chúng tôi lấy kiến thức của sách giáo khoa làm cơ sở dạy thật kĩ, thật sâu, thật chu đáo từng bài cụ thể, mở rộng cung cấp thêm những kiến thức sâu rộng liên quan đến chương trình chính khoá. Khi bồi dưỡng, chúng tôi vừa cung cấp kiến thức mở rộng vừa ra đề luyện tập. Những dạng đề đưa ra, từ vấn đề cụ thể đến những vấn đề khái quát, tổng hợp, từ dễ đến khó, mỗi dạng đề đều có kĩ năng thao tác cụ thể, sáng tạo đòi học sinh nắm được kiến thức đã học, vận dụng sáng tạo vào bài làm. 10 - Về phía giáo viên bồi dưỡng, nếu đợt bồi dưỡng có nhiều giáo viên đảm nhận, chúng tôi thống nhất chương trình, phân công từng giáo viên biên soạn giảng dạy chuyên sâu từng mảng, từng chuyên đề cụ thể dựa trên sở trường, kinh nghiệm của từng người. Qua bồi dưỡng, yêu cầu giáo viên theo sát tâm lí, thái độ học tập, tự làm việc ở nhà của học sinh. Giáo viên phải biết chắc từng học sinh nắm kiến thức chính khoá ở mức độ nào, kịp thời cung cấp, củng cố, bổ sung cho các em. Đồng thời đánh giá chất lượng bằng bài viết thu hoạch, nhận xét tỉ mỉ chu đáo từng vấn đề: về kiến thức, kĩ năng, khuyến khích bằng những lời nhận xét động viên khích lệ, biểu dương mặt tốt, sáng tạo, độc đáo. Qua chấm bài, giáo viên phát hiện sở trường, giọng văn, lối văn, sự độc đáo để uốn nắn mặt hạn chế, hướng đi lệch trong cách triển khai vấn đề của các em. * Nội dung, kiến thức bồi dưỡng: - Về nội dung chương trình bồi dưỡng: Chúng tôi biên soạn dựa trên nền tảng của chương trình sách giáo khoa có nâng cao, bổ sung chiều sâu. Học đến giai đoạn nào, tác giả nào, tác phẩm nào thì nâng cao, mở rộng đến đó. Đối với từng giai đoạn, từng tác giả, chúng tôi cụ thể hoá thành từng chuyên đề . Chọn và giới thiệu tài liệu liên quan từng tác giả, từng vấn đề để học sinh đọc, tham khảo.Chúng tôi phân chia thành hai mảng về kiến thức và kỹ năng làm văn để cung cấp cho học sinh. + Về kiến thức: Ngoài việc bổ sung kiến thức được học ở chương trình, chúng tôi cung cấp kiến thức mở rộng có liên quan đến đến chương trình, biên soạn thành từng chuyên đề cụ thể. Việc bồi dưỡng chuyên đề sẽ giúp học sinh mở rộng kiến thức, hiểu biết chắc hơn về tác giả, tác phẩm, các mối quan hệ liên quan đến sự cảm hiểu, đánh giá một tác giả, tác phẩm, một hiện tượng văn học nói chung sâu sắc hơn. Chẳng hạn: Chuyên đề về văn học lãng mạn 1930- 1945, chuyên đề thơ mới, Văn xuôi lãng mạn, chuyên đề ký … + Về lí luận văn học: chúng tôi soạn thành các chuyên đề phong cách nghệ thuật, các kiểu sáng tác ( lãng mạn, hiện thực, hiện đại ), các giá trị văn học, giá trị nhân đạo, giá trị hiện thực, quá trình sáng tác và tiếp nhận…Đối với các tác giả như: Hồ Chí Minh, Tố Hữu, Nam Cao, Xuân Diệu, Thạch Lam…chúng tôi cung cấp những yếu tố ảnh hưởng đến sự nghiệp, quá trình sáng tác, đặc điểm nổi bật của quá trình sáng tác, quan điểm sáng tác, phong cách nghệ thuật…Chẳng hạn: Về Hồ Chí Minh, chúng tôi hướng dẫn học sinh tìm hiểu: Quan điểm sáng tác của Hồ Chí Minh qua một tác phẩm cụ thể. Vẻ đẹp cổ điển kết hợp hài hòa với tinh thần hiện đại qua một bài thơ. Biểu hiện chất “thép”, chất [...]... mụn, s lng hc sinh t gii trong cỏc kỡ thi tuyn hc sinh gii cp Thnh ph u t ch tiờu cp t ra iu ny cú ý ngha hn l y mnh c phong tro hc tp b mụn ca hc sinh trong nh trng Mt b phn hc sinh ngy cng cú ý thc cao v chm ch trong vic trau di b mụn vn khi m li i v hnh lang cho b mụn ny ang quỏ hp Cỏc em ó t thy c tm quan trng ca b mụn Ng vn trong nh trng Cựng vi vic bi dng d thi hc sinh gii, nhiu hc sinh trong... l vi s t phỏ ú cỏc em hc sinh cng t khỏm phỏ ra chớnh nng lc, s trng ca bn thõn mỡnh, xỏc nh v khng nh nim am mờ ớch thc v b mụn chn hng i cho mỡnh tng lai Kt qu hc sinh gii Thnh ph mụn Ng Vn hai nm hc lin (2010 -2011; 2011 -2012) trng ó cú 2 gii khuyn khớch v 7 hc sinh c cụng nhn Riờng nm hc 2012 -2013 cú 1 HSG quc gia Hc sinh im cao vo cỏc trng i hc vn nghiờng v s hc sinh thi khi C,D S lng tuy... cho cỏc em trong vic xõy dng cỏc lun c, bao gm lớ l v dn chng - hc sinh nm c phng phỏp v lm bi cú kt qu cao, ngi thy giỏo cn cú mt quỏ trỡnh rốn luyn hc sinh trong vic tớch ly vn sng, nõng tm hiu bit, hỡnh thnh k nng Tuy nhiờn, mi nm hc sinh s hc mt thy Vỡ th, vic rốn luyn lm sao liờn tc c? Khc phc iu ny, mt mt, cn khuyn khớch hc sinh t giỏc nõng cao nng lc bn thõn; mt khỏc, cn thng nht phng phỏp... Hot ng dy hc giỳp hc sinh tớch ly kin thc v vn sng: H 1: GV cho bi tp v nh H 2: GV a ra yờu cu: - Quy nh ng, gi np sn phm; - Quy nh hỡnh thc sn phm: gi n a ch email ca giỏo viờn (õy l cỏch GV tp hp sn phm ca HS) - Quy nh hỡnh thc trỡnh by (bn word, font ch ), H 3: Giỏo viờn tp hp sn phm H 4: Giỏo viờn xúa tờn hc sinh, cho in thnh nhiu bn, phỏt cho cỏc hc sinh trong lp H 5: Hc sinh c v bỡnh chn sn phm... sinh gii K nng v phng phỏp vit on, luyn m bi, kt bi; yờu cu v din t cú li vn hay V ging vn v s thay i ging vn trong bi vit, cỏch dựng t c ỏo, k nng vit cõu linh hot, k nng m rng, nõng cao, so sỏnh vn , k nng lp lun sc so cht ch, cỏch la chn dn chng v trỡnh by dn chngnhng li thng gp cn trỏnh Chỳng tụi dnh nhiu thi gian hc sinh thc hnh bng vic luyn gii thi, cho hc sinh lm quen vi cỏc dng thi hc sinh. .. em hc sinh cng t khỏm phỏ ra chớnh nng lc, s trng ca bn thõn, xỏc nh v khng nh nim am mờ ớch thc v b mụn chn hng i cho mỡnh tng lai 2 Gii phỏp lõu di cho vic tuyn chn v bi dng hc sinh gii t hiu qu hc sinh lm c bi vn NLXH v NLVH theo m, ngi thy giỏo cn cú quỏ trỡnh rốn luyn cho cỏc em, cú phng phỏp dy hc phự hp mi phỏt huy ht tỏc dng ca nú Sau õy tụi xin xut nhng hot ng dy hc nhm hng dn hc sinh. .. hc hi, trao i kinh nghim Mt khỏc, nh trng cn ch o t chc thi chn hc sinh gii cỏc khi lp, thnh lp i d b hc sinh cú nhiu thi gian c bi dng Cú ch bi dng, khen thng giỏo viờn ging dy v cú hc sinh t gii cỏc cp kp thi hn Th vin nh trng cn trang b tp chớ chuyờn ngnh, sỏch tham kho, t liu phim nh phc v vic ging dy v hc tp ca giỏo viờn v hc sinh - V t b mụn: + Cỏc giỏo viờn ging dy cỏc khi lp cn cú xut kp... chn t liu hay v b ớch - Trong quỏ trỡnh tỡm hiu v chn t liu, mt cỏch t nhiờn hc sinh ó c nhiu t liu khỏc, lm giu vn sng ca bn thõn, thm nhun t tng cao c - Hc sinh hỡnh thnh thúi quen theo dừi thụng tin v i sng c ng ti trờn cỏc phng tin thụng tin i chỳng, iu m trc õy cú nhng em khụng h quan tõm - Kt thỳc hot ng dy hc, mi hc sinh u cú mt b t liu phong phỳ, phc v cho quỏ trỡnh hc lõu di 15 3 Kt qu thc hin:... cỏc hi ngh chuyờn v bi dng hc sinh gii giỏo viờn hc hi trao i kinh nghim ln nhau Hin nay vic bi dng tu vo tng trng theo kiu t phỏt mi ni mi kiu, ph thuc vo kinh nghim, s trng ca tng t, tng giỏo viờn Cha cú chng trỡnh, ni dung thng nht S cn cú cụng vn ch o, u tiờn thi gian cho vic bi dng hc sinh gii s tit, thi gian bi dng qỳa ớt (30 tit/nm khụng cung cp kin thc cn hc sinh gii chớn mựi) 17 - Ch... bự vo s tit thiu) c bit ch bi dng hc sinh gii trng S ó giao cho trng t quyt Vic lm ny vụ tỡnh khụng ng viờn c tinh thn ging dy ca giỏo viờn - V phớa nh trng: cú cht lng hc sinh gii ngy cng cao, nh trng cn nhn thc vai trũ úng gúp ca ngi thy l ht sc quan trng, vỡ th cht lng giỏo viờn bi dng c coi nh iu kin tiờn quyt.Vi cỏc hi ngh tp hun chuyờn giỏo viờn dy hc sinh gii do S - B Giỏo dc t chc, nh trng . công tác bồi dưỡng còn bị động về thời gian. II. Những giải pháp để phát hiện và bồi dưỡng học sinh giỏi môn Ngữ văn đạt hiệu quả 1. Những kinh nghiệm và giải pháp đã thực hiện hiệu quả: . nhân”, tôi chỉ đề cập đến vấn đề: “ Thực trạng bồi dưỡng HSG môn Ngữ văn và những giải pháp để phát hiện và bồi dưỡng học sinh giỏi môn Ngữ văn đạt hiệu quả . Đó là lí do vì sao tôi chọn đề. hiện và bồi dưỡng học sinh giỏi môn ngữ văn tại trường - Những giải pháp : + Làm thế nào để phát hiện học sinh giỏi văn, cách thức tuyển chọn. + Những kinh nghiệm bồi dưỡng học sinh giỏi đạt
- Xem thêm -

Xem thêm: thực trạng bồi dưỡng hsg môn ngữ văn và những giải pháp để phát hiện và bồi dưỡng học sinh giỏi môn ngữ văn đạt hiệu quả, thực trạng bồi dưỡng hsg môn ngữ văn và những giải pháp để phát hiện và bồi dưỡng học sinh giỏi môn ngữ văn đạt hiệu quả, thực trạng bồi dưỡng hsg môn ngữ văn và những giải pháp để phát hiện và bồi dưỡng học sinh giỏi môn ngữ văn đạt hiệu quả

Từ khóa liên quan