0

nghiên cứu chế tạo bộ sinh phẩm chẩn đoán lao không điển hình trên người nghi mắc lao tại việt nam

40 515 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/12/2014, 09:59

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI TRƯỜNG THPT CHUYÊN HÀ NỘI-AMSTERDAM QUẬN CẦU GIẤY ************** ĐỀ TÀI DỰ THI KHOA HỌC, KỸ THUẬT DÀNH CHO HỌC SINH TRUNG HỌC CẤP THÀNH PHỐ LẦN THỨ TƯ (NĂM HỌC 2014 - 2015) Tên đề tài: NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN BỘ SINH PHẨM CHẨN ĐOÁN VI KHUẨN LAO KHÔNG ĐIỂN HÌNH (NONTUBERCULOSIS MYCOBACTERIA - NTM) TRÊN BỆNH NHÂN NGHI MẮC BỆNH LAO TẠI VIỆT NAM Lĩnh vực: Y- Sinh NGƯỜI HƯỚNG DẪN - Th.S Phan Minh Tuấn - Phòng Phát triển Công nghệ Y-Sinh, Trung tâm phát triển công nghệ cao, Viện Hàn lâm Khoa học kĩ thuật Việt Nam TÁC GIẢ: 1. Nguyễn Công Minh 2. Nguyễn Trọng Hiếu Lớp: 12 Sinh - Trường THPT Chuyên Hà Nội Amsterdam Lớp: 12 Sinh - Trường THPT Chuyên Hà Nội Amsterdam Hà Nội, tháng 12 năm 2014 1 LỜI CẢM ƠN Nhóm nghiên cứu xin chân thành cảm ơn công ty Intel đã tổ chức Hội thi Khoa học trẻ Intel ISEF trên toàn thế giới, cảm ơn Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội chi nhánh công ty ISEF tại Việt Nam đã phối hợp tổ chức nên hội thi này tại Việt Nam, tạo cơ hội cho nhóm tiếp cận gần hơn với các hoạt động khoa học trẻ trên toàn thế giới. Đây là một cơ hội tốt cho nhóm nghiên cứu nói riêng và học sinh Hà Nội cũng như học sinh Việt Nam nói chúng có dịp đào sâu kiến thức, đưa ra ý tưởng khoa học và hiện thực hóa, làm quen các kỹ năng mềm khác, giao lưu và học hỏi với bạn bè trong nước và quốc tế. Trong quá trình thực hiện đề tài, nhóm đã nhận được sự quan tâm chỉ đạo, những góp ý chân thành của Ban Giám hiệu và Nhóm Khoa học cũng như sự tạo điều kiện của các thầy cô giáo trường THPT Hà Nội Amsterdam. Đồng thời, sự hỗ trợ của phòng phát triến công nghệ Y Sinh, Trung tâm phát triển công nghệ cao thuộc viện hàn lâm khoa học và công nghệ Việt Nam về mặt địa điểm, cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ thí nghiệm là vô cùng quý giá với nhóm nghiên cứu trong suốt thời gian nghiên cứu. Nhóm thực hiện đề tài đã nhận được sự hỗ trợ vô cùng nhiệt tình của các giáo viên hướng dẫn: ThS Trần Thị Thu Hương, cô Nguyễn Thị Hưởng cùng các chuyên gia là ThS Phan Minh Tuấn, ThS Nguyễn Chi Mai và KS Lê Thành Long đã hỗ trợ hết lòng về mặt lí thuyết và kĩ năng, nhờ đó mà nhóm nghiên cứu có thể hoàn thành được đề tài này. Một lần nữa, nhóm xin được gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến các cá nhân, tập thể và tổ chức về những đóng góp quý báu và sự ủng hộ nhiệt tình trong suốt thời gian thực hiện đề tài. Nhóm nghiên cứu 2 Mục lục Mục lục 3 Mục lục bảng 5 Mục lục hình ảnh 7 TÓM TẮT 9 I.GIỚI THIỆU 10 1.LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI 10 2.MỤC TIÊU ĐỀ TÀI 11 3.TÍNH MỚI VÀ SÁNG TẠO CỦA ĐỀ TÀI 12 II.NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 12 1.KHÁI NIỆM CHUNG 12 Hình 1: MAC trên môi trường Lowenstein – Jensen sau 6 tuần nuôi cấy 13 2.TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC 13 Hình 2. Tỉ lệ các ca bệnh do vi khuẩn nhóm NTM gây ra tại khu vực châu Á 14 3.PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ CÁC KỸ THUẬT SỬ DỤNG 15 Bảng 1. Thành phần phản ứng PCR 16 Bảng 2. Chu kỳ nhiệt thông thường cho phản ứng PCR 16 4.NỘI DUNG NGHIÊN CỨU VÀ KẾT QUẢ DỰ KIẾN 17 III.QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU 17 1.THU THẬP, VẬN CHUYỂN, BẢO QUẢN MẪU BỆNH PHẨM VÀ CHỦNG VI KHUẨN 17 Bảng 3. Danh sách các mẫu 17 2.XỬ LÝ VÀ KHỬ TẠP MẪU BỆNH PHẨM 18 3.TÁCH CHIẾT DNA TỔNG SỐ TỪ MAC 19 4.KIỂM TRA KẾT QUẢ SẢN PHẨM PCR 20 Hình 3: Ảnh minh họa dữ liệu tìm kiếm thông tin qua từ khóa “mycobacterium” trên cổng thông tin 3 NCBI 21 Hình 4: Ảnh minh họa dữ liệu tìm kiếm về nucleotide thông qua từ khóa “mycobacterium 16S” trên cổng thông tin NCBI 22 Hình 5: Ảnh minh họa dữ liệu tìm kiếm về nucleotide thông qua từ khóa “mycobacterium rpoB” trên cổng thông tin NCBI 22 Hình 6: Ảnh minh họa dữ liệu tìm kiếm về nucleotide thông qua từ khóa “mycobacterium hsp65” trên cổng thông tin NCBI 23 Bảng 4. Chu kì nhiệt cho phản ứng PCR khuếch đại DNA tổng số thu từ mẫu 24 5.GIẢI TRÌNH TỰ NUCLEOTIDE VÀ PHÂN TÍCH TRÌNH TỰ GENE TRÊN PHẦN MỀM CHUYÊN DỤNG 24 Bảng 5. Thành phần phản ứng PCR đọc trình tự 25 Hình 7: Chu kỳ nhiệt cho phản ứng PCR đọc trình tự 25 Hình 8: Kết quả trình tự được so sánh với các mẫu đối chứng 27 Hình 9: Kết quả trình tự được so sánh với ngân hàng genethế giới (Genbank) để tìm sự tương đồng. .28 IV.KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 28 1.KẾT QUẢ TÁCH CHIẾT DNA TỔNG SỐ 28 Hình 10: Ảnh điện di kiểm tra DNA tổng số tách từ mẫu NTM1 theo 3 quy trình tách chiết 28 2.KẾT QUẢ NHÂN GENE (PCR) 28 Hình 11: Kết quả điện của thí nghiệm tìm nhiệt độ bắt cặp và nồng độ DNA tổng số phù hợp 29 Hình 12: Kết quả điện di sản phẩm PCR 30 3.KẾT QUẢ PHÂN TÍCH TRÌNH TỰ NUCLEOTIDE 31 4. THỜI GIAN HOÀN THÀNH MỘT LẦN XÉT NGHIỆM 31 V.KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 32 1.KẾT LUẬN 32 PHỤ LỤC 34 4 Mục lục bảng Mục lục 3 Mục lục bảng 5 Mục lục hình ảnh 7 TÓM TẮT 9 I.GIỚI THIỆU 10 1.LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI 10 2.MỤC TIÊU ĐỀ TÀI 11 3.TÍNH MỚI VÀ SÁNG TẠO CỦA ĐỀ TÀI 12 II.NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 12 1.KHÁI NIỆM CHUNG 12 Hình 1: MAC trên môi trường Lowenstein – Jensen sau 6 tuần nuôi cấy 13 2.TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC 13 Hình 2. Tỉ lệ các ca bệnh do vi khuẩn nhóm NTM gây ra tại khu vực châu Á 14 3.PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ CÁC KỸ THUẬT SỬ DỤNG 15 Bảng 1. Thành phần phản ứng PCR 16 Bảng 2. Chu kỳ nhiệt thông thường cho phản ứng PCR 16 4.NỘI DUNG NGHIÊN CỨU VÀ KẾT QUẢ DỰ KIẾN 17 III.QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU 17 1.THU THẬP, VẬN CHUYỂN, BẢO QUẢN MẪU BỆNH PHẨM VÀ CHỦNG VI KHUẨN 17 Bảng 3. Danh sách các mẫu 17 2.XỬ LÝ VÀ KHỬ TẠP MẪU BỆNH PHẨM 18 3.TÁCH CHIẾT DNA TỔNG SỐ TỪ MAC 19 4.KIỂM TRA KẾT QUẢ SẢN PHẨM PCR 20 Hình 3: Ảnh minh họa dữ liệu tìm kiếm thông tin qua từ khóa “mycobacterium” trên cổng thông tin 5 NCBI 21 Hình 4: Ảnh minh họa dữ liệu tìm kiếm về nucleotide thông qua từ khóa “mycobacterium 16S” trên cổng thông tin NCBI 22 Hình 5: Ảnh minh họa dữ liệu tìm kiếm về nucleotide thông qua từ khóa “mycobacterium rpoB” trên cổng thông tin NCBI 22 Hình 6: Ảnh minh họa dữ liệu tìm kiếm về nucleotide thông qua từ khóa “mycobacterium hsp65” trên cổng thông tin NCBI 23 Bảng 4. Chu kì nhiệt cho phản ứng PCR khuếch đại DNA tổng số thu từ mẫu 24 5.GIẢI TRÌNH TỰ NUCLEOTIDE VÀ PHÂN TÍCH TRÌNH TỰ GENE TRÊN PHẦN MỀM CHUYÊN DỤNG 24 Bảng 5. Thành phần phản ứng PCR đọc trình tự 25 Hình 7: Chu kỳ nhiệt cho phản ứng PCR đọc trình tự 25 Hình 8: Kết quả trình tự được so sánh với các mẫu đối chứng 27 Hình 9: Kết quả trình tự được so sánh với ngân hàng genethế giới (Genbank) để tìm sự tương đồng. .28 IV.KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 28 1.KẾT QUẢ TÁCH CHIẾT DNA TỔNG SỐ 28 Hình 10: Ảnh điện di kiểm tra DNA tổng số tách từ mẫu NTM1 theo 3 quy trình tách chiết 28 2.KẾT QUẢ NHÂN GENE (PCR) 28 Hình 11: Kết quả điện của thí nghiệm tìm nhiệt độ bắt cặp và nồng độ DNA tổng số phù hợp 29 Hình 12: Kết quả điện di sản phẩm PCR 30 3.KẾT QUẢ PHÂN TÍCH TRÌNH TỰ NUCLEOTIDE 31 4. THỜI GIAN HOÀN THÀNH MỘT LẦN XÉT NGHIỆM 31 V.KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 32 1.KẾT LUẬN 32 PHỤ LỤC 34 6 Mục lục hình ảnh Mục lục 3 Mục lục bảng 5 Mục lục hình ảnh 7 TÓM TẮT 9 I.GIỚI THIỆU 10 1.LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI 10 2.MỤC TIÊU ĐỀ TÀI 11 3.TÍNH MỚI VÀ SÁNG TẠO CỦA ĐỀ TÀI 12 II.NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 12 1.KHÁI NIỆM CHUNG 12 Hình 1: MAC trên môi trường Lowenstein – Jensen sau 6 tuần nuôi cấy 13 7 2.TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC 13 Hình 2. Tỉ lệ các ca bệnh do vi khuẩn nhóm NTM gây ra tại khu vực châu Á 14 3.PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ CÁC KỸ THUẬT SỬ DỤNG 15 Bảng 1. Thành phần phản ứng PCR 16 Bảng 2. Chu kỳ nhiệt thông thường cho phản ứng PCR 16 4.NỘI DUNG NGHIÊN CỨU VÀ KẾT QUẢ DỰ KIẾN 17 III.QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU 17 1.THU THẬP, VẬN CHUYỂN, BẢO QUẢN MẪU BỆNH PHẨM VÀ CHỦNG VI KHUẨN 17 Bảng 3. Danh sách các mẫu 17 2.XỬ LÝ VÀ KHỬ TẠP MẪU BỆNH PHẨM 18 3.TÁCH CHIẾT DNA TỔNG SỐ TỪ MAC 19 4.KIỂM TRA KẾT QUẢ SẢN PHẨM PCR 20 Hình 3: Ảnh minh họa dữ liệu tìm kiếm thông tin qua từ khóa “mycobacterium” trên cổng thông tin NCBI 21 Hình 4: Ảnh minh họa dữ liệu tìm kiếm về nucleotide thông qua từ khóa “mycobacterium 16S” trên cổng thông tin NCBI 22 Hình 5: Ảnh minh họa dữ liệu tìm kiếm về nucleotide thông qua từ khóa “mycobacterium rpoB” trên cổng thông tin NCBI 22 Hình 6: Ảnh minh họa dữ liệu tìm kiếm về nucleotide thông qua từ khóa “mycobacterium hsp65” trên cổng thông tin NCBI 23 Bảng 4. Chu kì nhiệt cho phản ứng PCR khuếch đại DNA tổng số thu từ mẫu 24 5.GIẢI TRÌNH TỰ NUCLEOTIDE VÀ PHÂN TÍCH TRÌNH TỰ GENE TRÊN PHẦN MỀM CHUYÊN DỤNG 24 Bảng 5. Thành phần phản ứng PCR đọc trình tự 25 Hình 7: Chu kỳ nhiệt cho phản ứng PCR đọc trình tự 25 Hình 8: Kết quả trình tự được so sánh với các mẫu đối chứng 27 Hình 9: Kết quả trình tự được so sánh với ngân hàng genethế giới (Genbank) để tìm sự tương đồng. .28 IV.KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 28 8 1.KẾT QUẢ TÁCH CHIẾT DNA TỔNG SỐ 28 Hình 10: Ảnh điện di kiểm tra DNA tổng số tách từ mẫu NTM1 theo 3 quy trình tách chiết 28 2.KẾT QUẢ NHÂN GENE (PCR) 28 Hình 11: Kết quả điện của thí nghiệm tìm nhiệt độ bắt cặp và nồng độ DNA tổng số phù hợp 29 Hình 12: Kết quả điện di sản phẩm PCR 30 3.KẾT QUẢ PHÂN TÍCH TRÌNH TỰ NUCLEOTIDE 31 4. THỜI GIAN HOÀN THÀNH MỘT LẦN XÉT NGHIỆM 31 V.KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 32 1.KẾT LUẬN 32 PHỤ LỤC 34 TÓM TẮT Cho đến thời điểm hiện tại, vào thế kỷ thứ 21, vi khuẩn lao vẫn luôn gây ra các vấn đề trầm trọng cho y tế và sức khỏe cộng đồng. Mặc dù sự đầu tư cho y tế đã tốt hơn rất nhiều với các phương tiện trang thiết bị máy móc hiện đại, các phương pháp chẩn đoán hiệu quả đã làm giảm thiểu các ca lây truyền và nhiễm lao mới, nhưng các hiện tượng mắc lao không điển hình (Nontuberculosis mycobacteria - NTM) lại gia tăng trên đối tượng bệnh nhân có tình trạng suy giảm miễn dịch, có tiền sử bệnh lý mãn tính tại phổi hay có những bất thường về kiểu genecủa bệnh xơ hóa kén, α-antitrypsin, interferon-gamma (IFN-γ), interleukin-12. 9 Tại Việt Nam, việc chẩn đoán NTM tại các bệnh viện và cơ sở y tế từ trước đến nay đều sử dụng phương pháp nuôi cấy vi sinh truyền thống cho kết quả chậm (15 – 20 ngày) và thường xuyên bị tạp nhiễm, nên khả năng đặc hiệu trong chẩn đoán là thấp. Ở lĩnh vực chẩn đoán phân tử thì gần như chưa có nghiên cứu nào về vấn đề này triển khai được ghi nhận. Cũng phải nói rằng việc chẩn đoán cận lâm sàng về NTM hiện nay tại các cơ sở y tế tại Việt Nam chưa được đầu tư nghiên cứu một cách có bài bản, chính điều này đã góp phần đưa bệnh lao không điển hình do NTM âm thầm bùng phát gây tác hại lớn đến sức khỏe và kinh tế của người bệnh. Do vậy, Nhóm nghiên cứu đề xuất nghiên cứu sử dụng kỹ thuật chẩn đoán phân tử hiện đại trong việc chẩn đoán phát hiện sớm sự có mặt của vi khuẩn lao không điển hình (NTM) trong mẫu bệnh phẩm của bệnh nhân nghi mắc lao nhưng không đáp ứng với công thức điều trị lao thông thường, mục tiêu của nghiên cứu tập trungtối ưu các khâu trong quá trình thực hiện như khâu xử lý mẫu, tách chiết DNA của vi khuẩn từ mẫu bệnh phẩm và khâu xác định kết quả theo hướng đơn giản, dễ thao tác, hạn chế tối đa khả năng nhiễm chéo giữa các mẫu xét nghiệm, an toàn cho người sử dụng và thân thiện với môi trường. Từ khóa: Mycobacterium tuberculosis (MTB), Non Tubercolusis Mycobacterium (NTM), Mycobacterium avium complex (MAC), PCR, lao điển hình, lao không điển hình, lao môi trường I. GIỚI THIỆU 1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI Bệnh Lao (Mycobacterium Tuberculosis - MTB) – Tác nhân gây bệnh nhiễm trùng chiếm tỉ lệ tử vong hàng đầu tại các Quốc gia đang phát triển trong khoảng 15 năm trở lại đây. Cùng với sự bùng phát của đại dịch HIV trên toàn cầu, môi trường sống ngày càng suy thoái, người nhập cư từ các quốc gia kém phát triển, bệnh nhân mắc lao bỏ điều trị … ảnh hưởng trực tiếp tới khả năng miễn dịch của con người và sức khỏe cộng đồng, và quan trọng nhất sự quay trở lại của bệnh lao – lao kháng thuốc đã đặt nhân loại một lần nữa đối diện với đại dịch lao tưởng như đã được thanh toán ở thế kỷ trước. Còn tại các nước phát triển, nơi bệnh lao về cơ bản được khống chế thì bệnh 10 [...]... i vi ngnh Y t hin nay T nhng thng kờ nờu trờn, nhúm nghi n cu quyt nh tin hnh ti Nghi n cu phỏt trin b sinh phm chn oỏn vi khun lao khụng in hỡnh trờn bnh nhõn nghi mc bnh lao ti Vit Nam nhm thit k mt b sinh phm n gin, hiu qu, an ton v cú giỏ tr thc tin v tớnh linh ng cao 2 MC TIấU TI ti c thc hin nhm mc tiờu nghi n cu, phỏt trin v bc u ng dng b sinh phm trong vic xỏc nh chn oỏn s cú mt ca vi khun... nhm mc tiờu sau: cht lng n nh, gim ti a thi gian thc hin, tit kim chi phớ, m bo an ton sinh hc v thõn thin vi mụi trng Ni dung 2: To b sn phm th nghim - Xõy dng quy trỡnh chun phỏt hin vi khun MAC ca b sinh phm - Th nghim b sinh phm cp phũng thớ nghim, ỏnh giỏ nhy, c hiu v mc n nh ca b sinh phm III QU TRèNH NGHI N CU 1 THU THP, VN CHUYN, BO QUN MU BNH PHM V CHNG VI KHUN 1.1 Thu thp mu bnh phm... cú hn 140 loi khỏc nhau v khụng nht thit liờn quan n bnh lao nờn ụi khi nú c gi di nhng tờn khỏc nh Vi khun lao khụng in hỡnh (atypical tuberculosis), vi khun lao c hi (opportunitic tuberculosis), vi khun lao mụi trng (environmental tuberculosis) Nhng nghi n cu dch t gn õy ó ghi nhn s gia tng cỏc ca bnh NTM xy ra trờn ton cu vi t l cao hn c bnh lao truyn thng 12 Hỡnh 1: MAC trờn mụi trng Lowenstein ... k thut phõn tớch trỡnh t ti ny 16 4 NI DUNG NGHI N CU V KT QU D KIN Ni dung 1: Hon thin quy trỡnh phỏt hin nhanh vi khun lao khụng in hỡnh theo nguyờn lý PCR i vi on trỡnh t c trng cho M.avium complex - Thu thp chng vi khun v mu bnh phm MAC t ngi bnh (ó c kt lun l mc bnh lao khụng in hỡnh bng phng phỏp nuụi cy vi sinh truyn thng) phc v nghi n cu v th nghim - Thit k cp mi c hiu nhõn on genec trng... c tớnh gõy bnh hay khụng? Ni dung ny cha c ghi nhn bi bt c nghi n cu no ti Vit Nam - Ngoi ra, b sinh phm, nu c nghi n cu v phỏt trin thnh cụng, s l v khớ hu hiu h tr cho ngnh chn oỏn cn lõm sng vi tiờu chớ: n gin, giỏ thnh thp, hiu qu trong s dng v cú tớnh ng dng cao II.NI DUNG NGHI N CU 1 KHI NIM CHUNG NTM l nhúm vi khun cựng h vi vi khun lao gõy bnh phi, nhng im khỏc bit l nú c phõn tỏn rng rói... khun lao (M tuberculosis); 61847 trỡnh t ca vi khun lao khụng in hỡnh M avium (hỡnh 1) T s liu ny cho thy h geneca vi khun lao v vi khun lao khụng in hỡnh ó nghi n cu khỏ sõu v ph bin trờn th gii 20 Hỡnh 3: nh minh ha d liu tỡm kim thụng tin qua t khúa mycobacterium trờn cng thụng tin NCBI Tỡm hiu cỏc ti liu tham kho ca cỏc cụng trỡnh ó cụng b, vic chun oỏn, ỏnh giỏ a dng di truyn ca cỏc chng vi khun lao, ... Vit Nam cha c u t nghi n cu mt cỏch cú bi bn, chớnh iu ny ó gúp phn a bnh lao khụng in hỡnh do NTM õm thm bựng phỏt gõy tỏc hi ln n sc khe v kinh t ca ngi bnh Ngoi phng phỏp nuụi cy nh danh, cỏc k thut mi chn oỏn NTM hin nay bao gm macroarray, microarray, v.v lai vi cp mi gn u dũ hunh quang cng c cỏc bnh vin ln phỏt trin nh Bnh vin Quõn y 103 hay Vin V sinh Dch t Trung ng tuy nhiờn ch dng li mc nghi n... mc tiờu nghi n cu, phỏt trin v bc u ng dng b sinh phm trong vic xỏc nh chn oỏn s cú mt ca vi khun NTM (c th l MAC-Mycobacterium avium complex) trờn i tng nghi mc bnh lao nhng khụng ỏp ng vi phng phỏp iu tr lao truyn thng mc phũng thớ nghim Kt qu nghi n cu ca ti s l mt cụng c hu hiu h tr c lc cho ngnh chn oỏn cn lõm sng ti cỏc bnh vin, trung tõm y t trong cuc u tranh chng li bnh nhim trựng do NTM... truyn thng 1.2 Nhúm nghi n cu ó thnh cụng bc u trong vic thit k, chng mỡnh c s khoa hc v hon thin c b sn phm l b sinh phm chn oỏn nhanh bnh NTM (MAC) B sinh phm tha món c cỏc iu kin t ra ca ti l: Cht lng, nhanh chúng, n gin, an ton v thõn thin B sinh phm c kim chng vi mu chun v mu bnh phm cho kt qu t nhy v c hiu 100% tng ng k thut nuụi cy v nh danh vi khun truyn thng quy mụ phũng thớ nghim 1.3 1.4 2... trung tõm nghi n cu ó giỳp cỏc Quc gia ny hon ton ch ng trong vic khng ch v gim thiu cỏc ca bnh NTM Hỡnh 2 T l cỏc ca bnh do vi khun nhúm NTM gõy ra ti khu vc chõu Vit Nam, vic chn oỏn NTM ti cỏc bnh vin v c s y t t trc n nay u s dng phng phỏp nuụi cy vi sinh truyn thng cho kt qu chm (15 40 ngy) v thng xuyờn b tp nhim, nờn kh nng c hiu trong chn oỏn l thp lnh vc chn oỏn phõn t thỡ gn nh cha cú nghi n . trên, nhóm nghi n cứu quyết định tiến hành đề tài Nghi n cứu phát triển bộ sinh phẩm chẩn đoán vi khuẩn lao không điển hình trên bệnh nhân nghi mắc bệnh lao tại Việt Nam nhằm thiết kế một bộ. đề tài: NGHI N CỨU PHÁT TRIỂN BỘ SINH PHẨM CHẨN ĐOÁN VI KHUẨN LAO KHÔNG ĐIỂN HÌNH (NONTUBERCULOSIS MYCOBACTERIA - NTM) TRÊN BỆNH NHÂN NGHI MẮC BỆNH LAO TẠI VIỆT NAM Lĩnh vực: Y- Sinh NGƯỜI HƯỚNG. kinh tế của người bệnh. Do vậy, Nhóm nghi n cứu đề xuất nghi n cứu sử dụng kỹ thuật chẩn đoán phân tử hiện đại trong việc chẩn đoán phát hiện sớm sự có mặt của vi khuẩn lao không điển hình (NTM)
- Xem thêm -

Xem thêm: nghiên cứu chế tạo bộ sinh phẩm chẩn đoán lao không điển hình trên người nghi mắc lao tại việt nam, nghiên cứu chế tạo bộ sinh phẩm chẩn đoán lao không điển hình trên người nghi mắc lao tại việt nam, , KIỂM TRA KẾT QUẢ SẢN PHẨM PCR, Bảng 5. Thành phần phản ứng PCR đọc trình tự, KẾT QUẢ NHÂN GENE (PCR), V. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm