0

SKKN - nghiên cứu đánh giá một số khả năng hấp thụ ion trong nước ô nhiễm của bèo tây

25 1,475 1

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/12/2014, 20:53

MỤC LỤC Nội dung Trang Phần I. MỞ ĐẦU 2 I. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI 2 II. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 3 III. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU 3 IV. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 3 V. NHỮNG ĐÓNG GÓP CỦA ĐỀ TÀI 4 Phần II. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU VÀ KẾT QUẢ Chương I. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN 5 I.1. Ô nhiễm nước và thực trạng hiện nay 5 I. 2. Sử dụng thực vật thủy sinh để làm sạch nguồn nước 6 I. 3. Tìm hiểu về bèo tây và tác dụng làm sạch nước của bèo tây 7 I.4.Một số phương pháp phân tích định lượng trong phòng thí nghiệm hóa học phổ thông 9 Chương II. THỰC NGHIỆM 10 II. 1. Qui trình nghiên cứu khả năng hấp thụ các ion Fe 3+ , Cu 2+ , Al 3+ , Pb 2+ , PO 4 3- của bèo tây 11 II.2. Phân tích các ion trong các dung dịch sau khi nuôi bèo tây bằng phương pháp chuẩn độ thể tích và khối lượng 11 Chương III. KẾT QUẢ 18 Phần III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 22 TÀI LIỆU THAM KHẢO 25 Trang 1 ĐỀ TÀI “NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG HẤP THỤ MỘT SỐ ION TRONG NƯỚC Ô NHIỄM CỦA BÈO TÂY” PHẦN I. MỞ ĐẦU I. Lí do chọn đề tài. Trong những thập niên vừa qua, chất lượng môi trường sống của hành tinh chúng ta bị giảm sút nghiêm trọng, chủ yếu do tác động của con người. Đó là sự ô nhiễm môi trường gây ra do con người trong hoạt động nông-lâm nghiệp, công nghiệp, giao thông vận tải, chiến tranh và những chất thải sinh hoạt. Một trong các vấn đề được quan tâm đó là chất thải công nghiệp chưa qua xử lý. Đặc biệt là chất thải các nhà máy hóa chất, với các kim loại nặng có độc tính ảnh hưởng tới môi trường sống con người, động vật, thực vật. Ở các nước công nghiệp thì chất thải công nghiệp là một trong những vấn đề cấp bách, ảnh hưởng khá sâu rộng tói môi trường. Ở nước ta, công nghiệp còn nhỏ bé, phần lớn các thiết bị đều lạc hậu, hiệu quả sử dụng nhiên liệu thấp, chất thải tính theo số lượng sản phẩm lớn. Nhiều nhà máy chưa có thiết bị xử lý các chất thải và nước thải trước khi xả vào cống rãnh, sông hồ, nên đã làm suy giảm chất lượng bề mặt, môi trường không khí cũng như môi trường nước. Vì vậy việc xử lí các chất thải là việc làm được quan tâm hàng đầu trong việc bảo vệ môi trường. Nhìn vào thực tiễn ở địa phương tôi thấy môi trường nước bị ô nhiễm một phần là do chất thải công nghiệp nhưng tác nhân quan trọng hơn cả là do nhận thức của người dân còn thấp. Họ có thói quen xả rác thải sinh hoạt xuống ao hồ, sông suối, gây ô nhiễm môi trường mà điều kiện kinh tế của người dân không đủ để xây dựng những hệ thống xử lí nước bẩn hiệu quả. Do một sự tình cờ tôi phát hiện ra ở những ao trồng bèo tây lại có môi trường nước sạch hơn những ao không có bèo. Đặc biệt, qua tìm hiểu được biết hiện nay xu hướng sử dụng thực vật thủy sinh để làm sạch nguồn nước được nhiều nhà khoa học quan tâm. Từ đó tôi đã thử nghiệm kiểm tra khả năng hấp thụ một số ion của Trang 2 bèo tây để có thể góp phần mang đến một phương pháp sinh học đơn giản, hiệu quả trong việc giảm thiểu ô nhiễm nguồn nước. II. Mục tiêu nghiên cứu. Mục tiêu chung: Tạo ra một mô hình, một cách thức cải tạo nguồn nước ô nhiễm đơn giản, không tốn kém và dễ dàng sử dụng ở mọi nơi. Mục tiêu cụ thể: Nghiên cứu khả năng hấp thụ các ion Fe 3+ , Cu 2+ , Al 3+ , Pb 2+ , PO 4 3- của cây Bèo tây từ đó đưa ra một mô hình xử lý nước thải đơn giản, ít tốn kém, thân thiện và hiệu quả. III. Đối tượng nghiên cứu. Sản phẩm chỉ là một đề tài nghiên cứu thực nghiệm trong trường THPT, với điều kiện phương tiện thực nghiệm, hóa chất, còn hạn chế, tiến hành nghiên cứu thực nghiệm trong thời gian ngắn thực hiện nghiên cứu đề tài bằng nguồn vật liệu sẵn có và dễ tìm kiếm. Các mẫu nghiên cứu được sử dụng ở đây chỉ là các mẫu giả định, pha sẵn chứ không phải là mẫu thực (mẫu ô nhiễm từ môi trường) bởi vì điều kiện phòng thí nghiệm khá hạn hẹp không thể nghiên cứu được hàm lượng các nguyên tố nhỏ như ở mẫu thực. IV. Phương pháp nghiên cứu IV.1. Phương pháp phân loại, hệ thống hóa lý thuyết. Phân loại là phương pháp sắp xếp các tài liệu khoa học một cách có hệ thống theo từng mặt, từng đơn vị kiến thức, từng vấn đề khoa học có cùng dấu hiệu bản chất, cùng một hướng phát triển. Phân loại làm cho khoa học từ chỗ có kết cấu phức tạp trong nội dung thành cái dễ nhận thấy, dễ sử dụng theo mục đích nghiên cứu của đề tài. Hệ thống hóa là phương pháp sắp xếp tri thức theo hệ thống, giúp cho việc xem xét đối tượng nghiên cứu đầy đủ và chi tiết, rõ ràng hơn. Phân loại và hệ thống hóa luôn đi liền với nhau, trong phân loại có yếu tố hệ thống hóa, hệ thống hóa phải dựa trên cơ sở phân loại. IV.2. Phương pháp phân tích tổng hợp tài liệu. Trang 3 Phân tích tài liệu là phương pháp nghiên cứu các văn bản, tài liệu bằng cách phân tích chúng thành từng mặt, từng bộ phận để hiểu vấn đề một cách đầy đủ và toàn diện, từ đó chọn lựa những thông tin cho đề tài nghiên cứu. Phương pháp tổng hợp là liên kết từng mặt, từng bộ phận thông tin từ các lý thuyết đã thu thập được để tạo ra một hệ thống lý thuyết mới, đầy đủ và sâu sắc về đề tài cần nghiên cứu. Phân tích tài liệu chuẩn bị cho tổng hợp nhanh và chọn lọc đúng thông tin cần thiết, tổng hợp giúp cho phân tích sâu sắc hơn. IV.3. Phương pháp Pilot Phương pháp Pilot là phương pháp tiến hành xây dựng và thử nghiệm hệ thống (áp dụng thử quy trình trong một quy mô nhỏ) trước khi đưa hệ thống vào hoạt động nhằm tìm ra nhược điểm có thể mắc phải và tìm cách khắc phục và đưa hệ thống ứng dụng vào thực tiễn. V. Những đóng góp của đề tài Nước sạch và vệ sinh môi trường là hai yếu tố đặc biệt quan trọng tác động trực tiếp đến sức khỏe của cộng đồng, tạo nên cơ sở vật chất để phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, là phương tiện sinh sống và phát triển bền vững của con người. Nước bẩn, không đảm bảo vệ sinh là môi trường lây lan phát tán của mầm bệnh, tác động xấu đến sức khỏe của con người. Do vậy, bảo vệ nguồn nước và môi trường là tự bảo vệ chính bản thân mình và cả cộng đồng. Tùy mục đích sử dụng chúng ta có thể sử dụng Bèo tây để làm sạch nước phục vụ cho mục địch sinh hoạt, tẩy rửa, trồng trọt, PHẦN II. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU VÀ KẾT QUẢ Chương I. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI I.1. Ô nhiễm nước và thực trạng hiện nay Hiện nay ở Việt Nam, mặc dù các cấp, các ngành đã có nhiều cố gắng trong việc thực hiện chính sách và pháp luật về bảo vệ môi trường, nhưng tình trạng ô nhiễm nước là vấn đề rất đáng lo ngại. Tốc độ công nghiệp hoá và đô thị hoá khá nhanh và sự gia tăng dân số gây áp lực ngày càng nặng nề dối với Trang 4 tài nguyên nước trong vùng lãnh thổ. Môi trường nước ở nhiều đô thị, khu công nghiệp và làng nghề ngày càng bị ô nhiễm bởi nước thải, khí thải và chất thải rắn. ở các thành phố lớn, hàng trăm cơ sở sản xuất công nghiệp đang gây ô nhiễm môi trường nước do không có công trình và thiết bị xử lý chất thải. Không chỉ ở những đô thị và khu công nghiệp mà hiện nay vẫn đề ô nhiễm nguồn nước ở nông thôn cũng vô vùng nghiêm trọng do hàng loạt chất thải, nước thải từ sinh hoạt, chăn nuôi được đổ tràn lan trong các ao, hồ, sông, suối, bởi nhận thức của người dân ở nông thôn về ô nhiễm môi trường còn kém và họ không đủ điều kiện để xây dựng hệ thống xử lí nước thải,… Hậu quả chung của tình trạng ô nhiễm nước là tỉ lệ người chết do các bệnh liên quan đến ô nhiễm nước như viêm màng kết, tiêu chảy, ung thư ngày càng tăng lên. Ngoài ra, tỉ lệ trẻ em tử vong tại các khu vực bị ô nhiễm nguồn nước là rất cao Vậy đâu là giải pháp cho vấn đề ô nhiễm nước nghiêm trọng tại Việt Nam? Chiến lược lâu dài là có thể cung cấp những nguồn nước uống an toàn đã qua xử lý và cải thiện hệ thống vệ sinh. Chiến lược ngắn hạn là sử dụng những phương pháp xử lí nước bẩn đơn giản. I. 2. Sử dụng thực vật thủy sinh để làm sạch nguồn nước Thực vật thủy sinh là nhóm thực vật thuộc loài thảo mộc, thân mềm. Quá trình quang hợp của thực vật thủy sinh hoàn toàn giống với các loài thực vật trên cạn. Vật chất có trong nước sẽ chuyển hóa qua hệ rễ của thực vật thủy sinh và đưa lên lá. Lá nhận ánh sáng mặt trời tổng hợp thành các chất hữu cơ. Các chất hữu cơ này cùng với các chất khác tổng hợp nên tế bào và tạo ra sinh khối. Thực vật chỉ tiêu thụ các chất vô cơ hòa tan. Vi sinh vật sẽ phân hủy các chất hữu cơ và chuyển chúng thành các chất và hợp chất vô cơ hòa tan để thực vật có thể sử dụng tiến hành trao đổi chất. Quá trình vô cơ hóa bởi vi sinh vật trong nước và hấp thụ chất vô cơ hòa tan bởi thực vật thủy sinh tạo ra hiện tượng giảm vật chất có trong nước. Cây thủy sinh có trong nước sẽ làm thay đổi đặc điểm hóa học của nước thải, có tác dụng làm các chất dinh dưỡng trong nước chuyển đổi. Nhờ có hô hấp bình thường, lại có thức ăn nên thực vật thủy sinh có thể sống lâu dài trong nước mà không bị thối rữa. Vì vậy thực vật thủy Trang 5 sinh đóng vai trò quan trọng trong việc xử lí nước thải, là tác nhân làm sạch nước tự nhiên Một số loại thủy thực vật thường gặp: - Thuỷ thực vật sống chìm: Loại thuỷ thực vật này có rễ và thân ở dưới mặt nước, chỉ phát triển ở những nơi có đủ ánh sáng, độ đục thấp, loại được sử dụng nhiều là tảo - Thuỷ thực vật sống trôi nổi: Rễ của thực vật này không bám vào đất mà lơ lửng trong nước, thân và lá của nó phát triển trên mặt nước. Nó trôi nổi trên mặt nước theo gió và dòng chảy, loài được sử dụng nhiều nhất là bèo tây. - Thuỷ thực vật có rễ bám vào đáy, thân trong nước và lá nổi trên mặt nước hoặc chìm trong nước như sen, súng - Thủy thực vật có rễ bám vào đáy, thân trong nước, lá trên mặt nước như lau, sậy, phát lộc Bảng 1.1. Nhiệm vụ của thủy thực vật trong các hệ thống xử lý nước Phần cơ thể Nhiệm vụ Rễ hoặc thân Là giá bám cho vi khuẩn phát triển Lọc và hấp phụ chất rắn Thân hoặc lá ở mặt nước hoặc ở phía dưới mặt nước Hấp thụ ánh sáng mặt trời, do đó hạn chế sự phát triển của tảo Làm giảm ảnh hưởng của gió lên bề mặt xử lý Làm giảm sự trao đổi giữa nước và khí quyển Chuyển oxi xuống rễ I. 3. Tìm hiểu về bèo tây và tác dụng làm sạch nước của bèo tây Giới thiệu về cây bèo tây. Bèo tây (danh pháp khoa học: Eichhornia crassipes) còn được gọi là bèo lục bình, bèo lộc bình, hay bèo Nhật Bản là một loài thực vật thuỷ sinh, nổi theo dòng nước. Cây bèo tây mọc cao khoảng 30cm – 1m với dạng lá dài hình tròn, màu xanh lục, láng và nhẵn mặt. Lá mọc cuốn vào nhau như những cánh hoa, cuống lá nở phình ra như bong bóng xốp giúp cây bèo nổi trên mặt nước. Ba lá đài Trang 6 giống như 3 cánh. Rễ bèo trông như lông vũ, sắc đen buông rũ xuống nước, có thể dài đến 1m. Vai trò của bèo tây trong xử lý nước thải: - Lá của cây bèo tây xảy ra quang hợp vào ban ngày nên chúng cung cấp một lượng lớn O 2 cho vùng rễ và vùng bề mặt thúc đẩy quá trình phân hủy hiếu khí các hợp chất hữu cơ cũng như quá trình nitơrat hóa các hợp chất nitơ, việc tăng DO trong nước còn thúc đẩy quá trình lắng đọng photpho trong nước. - Bèo tây sinh sản rất nhanh trong môi trường nước thải, do vậy sau một thời gian ngắn chúng sẽ tạo thành bè mảng có tác dụng giảm ánh sáng mặt trời nên làm giảm sự phát triển của tảo, đồng thời làm giảm tác động của gió lên bề mặt ao hồ dẫn đến giảm sóng và dòng chảy; chúng cũng có tác dụng làm giảm sự xáo trộn bởi nhiệt giữa các tầng nước. Chính những điều đó làm tăng khả năng lắng đọng của của các chất lơ lửng có trong nước thải. - Bèo tây có đặc điểm là có bộ rễ rất phát triển gồm rất nhiều rễ nhỏ liti, chúng là giá thể cho rất nhiều vi sinh vật trong nước thải bám dính, tạo điều kiện tốt nhất cho sự tiếp xúc giữa chất ô nhiễm và vi sinh vật trong nước thải, tức là thúc đẩy quá trình xử lý nước thải nhanh hơn. - Cây bèo tây cấu thành từ các sợi thể hang, cấu trúc xốp này giúp cho cây hút được lượng chất lỏng lớn. Cây bèo tây có bộ rễ rất dài, có khả năng hút các chất kim loại nặng và phân giải xyanua rất mạnh, nên phần lớn chất cặn bã và mùi hôi có trong chất thải sinh hoạt được bèo tây xử lí. Đóng góp lớn nhất của bèo tây là làm sạch nguồn nước, phân giải chất độc. Thí nghiệm chứng tỏ rằng 1ha mặt nước thả bèo tây, trong 24 giờ nó hút được 34kg Na, 22kg Ca, 17 kg P, 4kg Mn, 2,1kg Phenol, 89g Hg, 104g Al, 297g kẽm, 321g Stronti, Nó còn có khả năng hút và tích lũy kẽm rất mạnh. Thí nghiệm thả bèo tây trong một chậu nước bẩn chứa 10mg kẽm/1 lít, trong 38 ngày lượng kẽm tích lũy trong cơ thể nó cao hơn thực vật thông thường 133%. Ngoài ra, bèo tây còn có khả năng phân giải phenol và xianua. - Bộ rễ của bèo tây có diện tích bề mặt rất lớn, do vậy nó có khả năng hút rất nhiều các chất lơ lửng, làm trong nước. Trang 7 - Phía dưới của ao hồ xảy ra quá trình phân hủy kị khí các hợp chất của cacbon và khử nitơrat, trong số các sản phẩm tạo ra là khí độc và có mùi khó chịu, nhưng do ở phía trên của ao hồ có bèo nên các khí này bị hấp thụ do vậy ở những vùng xử lý đúng quy cách chúng ta sẽ không phát hiện được mùi của những khí này. - Trong quá trình sống bèo có nhu cầu sử dụng các dưỡng chất cần thiết như đạm, lân, các chất vi lượng như kim loại nặng Do vậy chính bèo tây cũng tham gia trực tiếp vào việc xử lý các chất ô nhiễm trong nước thải. - Bèo cải tạo cảnh quan sinh thái của khu vực, nên trang trí bèo trên mặt nước tạo ra các kiểu dáng đẹp mắt và có thể kết hợp với một số loài thực vật thủy sinh khác như sen, súng - Bèo tây còn góp phần vào làm tăng đa dạng sinh học cho vùng thực hiện chức năng xử lý nước thải như thu hút các loài chim từ nơi khác đến, tăng các loài bò sát, lưỡng thê, các loài thủy sinh vật - Khi thu hoạch bèo có thể làm phân hữu cơ, tạo khí biogas, làm thức ăn cho gia súc gia cầm, làm đồ thủ công mỹ nghệ * Nhược điểm : - Khi xử lý nước thải bằng thực vật thuỷ sinh đều có nhược điểm chung là cần diện tích lớn, khả năng xử lý cao nhưng chậm, do vậy cần thời gian xử lý lâu. - Đối với bèo tây, do khả năng sinh sản nhanh, dễ gây tắc nghẽn ao hồ kênh rạch, nên khi dùng bèo để xử lý nước thải, cần chú ý đến khả năng này, không để bèo tây tràn ra ngoài. Có thể dùng các vật nổi, để quây bèo tây vào các khu riêng - Khi hàm lượng chất dinh dưỡng trong nước giảm cũng như khi bèo tây già và bắt đầu có hiện tượng úa, phải vớt bèo ra khỏi vùng xử lý. Tránh để bèo chết trong nước làm ô nhiễm lại nguồn nước. I.4.Một số phương pháp phân tích định lượng trong phòng thí nghiệm hóa học phổ thông I.4.1. Phương pháp thể tích I.4.1.1. Chuẩn độ Trang 8 Chuẩn độ là quá trình định lượng chất phân tích dựa theo lượng thuốc thử tiêu chuẩn tiêu tốn. Phép chuẩn độ được thực hiện bằng cách thêm một cách cẩn thẩn lượng dung dịch thuốc thử đã biết nồng độ vào dung dịch chất cần xác định cho tới khi phản ứng giữa chúng kết thúc, sau đó đo thể tích dung dịch thuốc thử chuẩn. Ở một số trường hợp thì thêm dư thuốc thử sau đó chuẩn độ ngược bằng một thuốc thử khác đã biết nồng độ để xác định lượng dư thuốc thử thứ nhất không tham gia phản ứng I.4.1.2. Một số phương pháp chuẩn độ *Chuẩn độ trực tiếp Từ buret nhỏ từng giọt thuốc thử R vào một thể tích X xác định. Dựa vào sự giảm màu của X (nếu X có màu) hay sự tăng màu của R (nếu R có màu) hay sự đổi màu chất chỉ thị. Ví dụ: Xác định hàm lượng Fe 2+ trong dung dịch ta có thê dùng thuốc thử là dung dịch KMnO 4 với nồng độ xác định. Điểm tương đương của phản ứng chuẩn độ là điểm mà màu tím của dung dịch xuất hiện và không mất màu nữa. Khi đó ghi chính xác thể tích dung dịch KMnO 4 đã dùng và tính toán theo phương trình phản ứng chuẩn độ sau: 5Fe 2+ + MnO 4 - + 8H + 5Fe 3+ +Mn 2+ + 4H 2 O *Chuẩn độ ngược (chuẩn độ phần dư) Thêm thuốc thử dư chính xác vào thể tích xác định chất cần phân tích, lượng dư thuốc thử dư được chuẩn lại bằng một chất chuẩn khác đã biết trước nồng độ. Ví dụ: Để xác định hàm lượng của Pb 2+ trong dung dịch ta cho vào dung dịch một lượng biết trước(dư) dung dịch K 2 Cr 2 O 7 . Sau khi chuyển toàn bộ Pb 2+ vào dạng kết tủa PbCrO 4 , lọc kết tủa và chuẩn độ lượng dư K 2 Cr 2 O 7 bằng phương pháp iot. Từ đó tính được lượng K 2 Cr 2 O 7 đã phản ứng với Pb 2+ . *Chuẩn độ thế Thay vì chuẩn độ chất cần phân tích(X), ta chuẩn độ X’ là sản phẩm của X với thuốc thử. Ví dụ: Chuẩn độ K 2 Cr 2 O 7 bằng KI giải phóng Iot (X’), nếu chuẩn độ iot (X’) bằng Na 2 S 2 O 3 thì tính được lượng KMnO 4 . I.4.2. Phương pháp khối lượng Trang 9 Phân tích khối lượng là một phương pháp phân tích định lượng hóa học, trong đó người ta dựa vào việc xác định chính xác khối lượng của chất cần phân tích (hoặc các hợp chất của nó) được tách ra khỏi mẫu phân tích ở dạng tinh khiết (hoặc dưới dạng một hợp chất có thành phần đã biết). Ví dụ: Để xác định magie trong mẫu khoáng vật, người ta hòa tan mẫu phân tích vào trong dung môi thích hợp để chuyển toàn bộ magie thành Mg 2+ ở dạng hòa tan. Dùng thuốc thử thích hợp để kết tủa hoàn toàn Mg 2+ dưới dạng hợp chất khó tan MgNH 4 PO 4 (dạng kết tủa). Sau đó lọc tách kết tủa, rửa sạch các chất bẩn rồi nung để chuyển hoàn toàn thành dạng cân Mg 2 P 2 O 7 (dạng cân). Cuối cùng ta cân để xác định khối lượng của nó. Dựa vào công thức của hợp chất cân được, ta tính được khối lượng của Mg 2+ . Cũng có thể áp dụng phương pháp này để định lượng photpho. Chương II. THỰC NGHIỆM II. 1. Qui trình nghiên cứu khả năng hấp thụ các ion Fe 3+ , Cu 2+ , Al 3+ , Pb 2+ , PO 4 3- của bèo tây Trên cơ sở lý luận đã nêu, căn cứ vào điều kiện thực tế và khả năng sử dụng phương pháp trong phòng thí nghiệm hóa học ở cấp THPT tôi đưa ra quy trình nghiên cứu khả năng hấp thu các ion Fe 3+ , Cu 2+ , Al 3+ , Pb 2+ , PO 4 3- của bèo tây như sau: Trang 10 [...]... đã hoàn thành mục tiêu nghiên cứu ban đầu đã đặt ra là nghiên cứu đáng giá được khả năng hấp thụ một số ion của cây bèo tây Qua việc nghiên cứu về khả năng xử lý nước thải của bèo tây chúng tôi có một số kiến nghị sau: - Cần nghiên cứu sâu hơn nữa về bèo tây trong việc xử lý nước thải để tìm ra những ưu điểm ứng dụng vào thực tế - Nên ứng dụng rộng rãi bèo tây trong việc xử lý nước thải vì nhiều lợi... kết quả phân tích chúng tôi nhận thấy Bèo tây có khả năng hấp thụ hầu hết các ion như Fe3+, Cu2+, Pb2+, Al3+, PO4 3- nhưng khả năng hấp thụ chưa cao Điều này có thể lý giải do thời gian nuôi bèo trong dung dịch chứa các ion chưa nhiều Tuy nhiên nếu tính ra diện rộng trong khoảng thời gian dài thì các kết quả nghiên cứu cũng rất đáng lưu tâm Cụ thể nếu coi quá trình hấp thụ các ion phụ thuộc vào thời gian... thụ, chưa nghiên cứu được ảnh hưởng của nồng độ chất ô nhiễm đến hiệu quả hấp thụ, chưa nghiên cứu được ảnh hưởng của mật độ nuôi đến hiệu quả hấp thụ, … Cần có thêm các nghiên cứu này để có thể đánh giá toàn diện hơn hiệu quả xử lý của phương pháp Xác nhận của cơ quan Người viết đề tài Trang 23 Trịnh Nhật Quang Trang 24 TÀI LIỆU THAM KHẢO 1 Lê Văn Cát, 1999, Cơ sở hóa học và kỹ thuật xử lý nước, NXB... với môi trường, ít tốn kém và hiệu quả xử lý cũng cao……rất phù hợp với điều kiện của Việt Nam - Nếu được nghiên cứu kỹ hơn và được kết hợp với những thiết bị xử lý khác, có thể đạt hiệu quả cao hơn - Do hạn chế về mặt thời gian, phương tiện, kỹ thuật nên chưa nghiên cứu được hết ảnh hưởng của các yếu tố đến hiệu quả hấp thụ Ví dụ: chưa nghiên cứu được ảnh hưởng của thời gian nuôi đến hiệu quả hấp thụ, ...Hình 2.1: Quy trình nghiên cứu khả năng hấp thụ các ion của bèo tây II.2 Phân tích các ion trong các dung dịch sau khi nuôi bèo tây bằng phương pháp chuẩn độ thể tích và khối lượng II.2.1 Phân tích hàm lượng Fe3+ bằng phương pháp chuẩn độ oxi hóa khử bằng KMnO4 Nguyên tắc của phương pháp này là chuyển ion Fe 3+ thành Fe2+ bằng các chất khử thích hợp (thường dùng... Hàm lượng nhôm trong dung dịch trước và sau khi nuôi bèo Trang 21 PHẦN III KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ III.1 KẾT LUẬN Bảng 4.1: Kết quả phân tích hàm lượng 5 ion trước và sau khi nuôi bèo Ion Hàm lượng trước khi Fe3+ 0,5600 Cu2+ 0,320 Pb2+ 0,20700 PO434,75 Al3+ 0,27 nuôi bèo (g/l) Hàm lượng sau khi nuôi 0,4116 0,287 0,19044 4,3 0,247 bèo (g/l) Biểu đồ 4.1: Hàm lượng các ion trước và sau khi nuôi bèo Qua các... sạch các ion như sau: Bảng 4.2 So sánh hàm lượng các ion trước và sau khi nuôi bèo Trang 22 Ion Hàm lượng trước khi Fe3+ 0,5600 Cu2+ 0,320 Pb2+ 0,20700 PO434,75 Al3+ 0,27 nuôi bèo (g/l) Hàm lượng sau khi nuôi 0,4116 0,287 0,19044 4,3 0,247 bèo (g/l) (sau 7 ngày) Thời gian dự kiến có thể 20 ngày 60 ngày 80 ngày 67 ngày 75 ngày làm sạch mẫu nước III.2 ĐỀ NGHỊ Sau một thời gian tập trung nghiên cứu tôi đã... chuẩn của thiosunfat II.2.2.1 Chuẩn độ lại nồng độ của thiosunfat Trang 12 Natri thiosunfat là một chất tinh thể Mặc dù có thể điều chế nó ở trạng thái tinh khiết hóa học trong những điều kiện xác định nhưng không thể pha chế một dung dịch tiêu chuẩn thiosunfat bằng cách lấy một lượng cân chính xác bởi vì nó là một chất tương đối không bền, ví dụ nó có thể phản ứng với axit cacbonic hòa tan trong nước. .. nhiên trong điều kiện phòng thí nghiệm chúng tôi sử dụng dung dịch KMnO4 bởi vì có thể lợi dụng màu của KMnO4 để xác định điểm tương đương của phép chuẩn độ mà không cần chất chỉ thị như khi dùng với K2Cr2O7 Các phản ứng xảy ra trong quá trình phân tích: Zn + 2Fe3+ Zn2+ + 2Fe2+ Trang 11 5Fe2+ + MnO 4- + 8H+  5Fe3+ + Mn2+ + 4H2O Hình 2.2: Sơ đồ phân tích hàm lượng Fe3+ trong dung dịch sau khi nuôi bèo. .. 2 0,48 3 0,52 Biểu đồ 3.4: Hàm lượng photphat trong dung dịch trước và sau khi nuôi bèo III.5 Kết quả phân tích hàm lượng Al3+ Kết quả phân tích: Trang 20 Do lượng nhôm trong các mẫu là rất nhỏ nên trong mỗi lần phân tích chúng tôi đều lấy tổng khối lượng của 5 mẫu phân tích sau đó lấy giá trị trung bình thu được ở bảng sau: Bảng 3.5: Kết quả trung bình trong phép phân tích Al3+ Lần thí nghiệm mAl2O3 . ĐỀ TÀI “NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG HẤP THỤ MỘT SỐ ION TRONG NƯỚC Ô NHIỄM CỦA BÈO TÂY” PHẦN I. MỞ ĐẦU I. Lí do chọn đề tài. Trong những thập niên vừa qua, chất lượng môi trường sống của hành. tôi đưa ra quy trình nghiên cứu khả năng hấp thu các ion Fe 3+ , Cu 2+ , Al 3+ , Pb 2+ , PO 4 3- của bèo tây như sau: Trang 10 Hình 2.1: Quy trình nghiên cứu khả năng hấp thụ các ion của bèo. công nghiệp đang gây ô nhiễm môi trường nước do không có công trình và thiết bị xử lý chất thải. Không chỉ ở những ô thị và khu công nghiệp mà hiện nay vẫn đề ô nhiễm nguồn nước ở nông thôn
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN - nghiên cứu đánh giá một số khả năng hấp thụ ion trong nước ô nhiễm của bèo tây, SKKN - nghiên cứu đánh giá một số khả năng hấp thụ ion trong nước ô nhiễm của bèo tây,

Từ khóa liên quan