0

skkn giúp hs nghe tiếng anh tốt

11 1,383 4

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/12/2014, 15:49

Diễn đàn dạy và học: http://buiphan.net 1 Giúp Học Sinh Nghe Tốt A. Đặt vấn đề Như chúng ta đã biết , tiếng Anh là một môn học bắt buộc ở bất cứ trường THCS nào . Là tiếng nước ngoài nên HS gặp rất nhiều khó khăn trong việc học bộ môn này . Tuy chỉ là 1 môn học nhưng thật sự nó có 4 phân môn như : Nghe ( LISTENING ) – Nói (SPEAKING ) – Đọc ( READING ) – Viết ( WRITING ) mà bước đầu được phân định rất rõ trong các tiết học riêng biệt thuộc chương trình khối lớp 8 và lớp 9 THCS . Học sinh phải rèn luyện được 4 kĩ năng : Nghe – Nói – Đọc – Viết thì mới có thể học tốt được môn học này và mới có thể nói là thông thạo tiếng Anh . Trong 4 phân môn trên thì phân môn Nghe (LISTENING ) – ( hay tiết học nghe ) là phân môn học sinh gặp nhiều khó khăn nhất trong việc lĩnh hội kiến thức , chuẩn bị bài trước khi vào tiết nghe . Giáo viên cũng gặp nhiều khó khăn trong tiết dạy Nghe . B. Nôị dung. I. Thực tiễn dạy và học môn tiếng Anh ở bậc THCS huyện nhà. - Thực tế chúng ta thấy tất cả các loại SGK đến STK chỉ bổ trợ cho học sinh các kĩ năng viết - đọc – nói - Bài tập trong SGK chưa đủ gây hứng thú cho mỗi đối tượng học sinh trong từng tiết học . - Ngày nay đa số giáo viên đã có sự đổi mới trong cách học song hiệu quả vẫn chưa cao. II. Phương pháp giải quyết vấn đề trên. Qua thực tế ở trường khi bắt đầu học bộ môn tiếng Anh phần lớn học sinh rất thích học, nhưng dần dần học sinh lại chán nản. Tại sao vậy ?. Đây là câu hỏi đặt ra cho giáo viên bô và tất cả các bậc phụ huynh. Có lẽ tiếng Anh là một Diễn đàn dạy và học: http://buiphan.net 2 bộ môn khó, hơn nữa phương pháp giảng dạy của giáo viên chưa phù hợp với tình hình hiện nay. Nhiều em nhận thức về môn học này chưa đúng đắn, có nhiều em cho rằng: Học môn này chỉ biết thêm chứ không giúp gì, bên cạnh đó một số em có định hướng đúng đắn thì lại gặp khó khăn trong khi học bởi vì phương tiện dạy học ở trường chưa đẩy đủ. Trong một số tiết học học sinh chưa có cơ hội để thực hành tiếng Anh nhiều, coa thực hành nhưng còn đơn điệu và máy móc. Với các yếu tố trên dẫn đến chất lượng bộ môn tiếng Anh còn hạn chế. Do vậy , qua các năm thực hiện việc giảng dạy chương trình SGK cải cách và giảng dạy theo chương trình mới môn tiếng Anh , bản thân tôi đã dạy nhiều tiết nghe thuộc chương trình khối lớp 8 và 9 . Cùng với tổ chuyên môn , chúng tôi đã cùng nghiên cứu cải thiện việc soạn tiết dạy nghe và các bước tiến hành dạy bài nghe trên lớp . Việc này được thực hiện trong nhiều tiết của khối lớp 8 và 9 và có kết quả khả quan , tạo ra nhiều hứng thú cho tiết học Nghe của HS trên lớp . Tôi nhận thấy rằng chúng ta cần thực hiện các bước sau để tiến hành giảng dạy các tiết Nghe nhằm giúp HS có phần nhẹ nhàng hơn trong tiết Nghe và có hiệu quả hơn trong việc rèn luyện kĩ năng Nghe của HS . III. Nội dung cơ bản của một tiết nghe I. Phần Pre – listening : Chúng tôi thực hiện theo 2 bước sau : 1) Bước 1 :  Dạy từ vựng mới , có liên quan đến đến bài Nghe . ( thực hiện theo đúng các bước dạy từ ) .  Tiến hành kiểm tra từ vựng bằng 1 số trò chơi nhỏ . 2) Bước 2 : Diễn đàn dạy và học: http://buiphan.net 3  Yêu cầu HS sắp xếp thứ tự các từ mà các em sẽ nghe chúng theo đúng thứ tự xuất hiện trong bài nghe .  Cho phiếu học tốt đối với HS đoán đúng thứ tự các từ trên . II. Phần While – listening : Chúng tôi thực hiện các bước sau : 1) Bước 1 : GV cho HS nghe 1 – 2 lần nội dung bài nghe trên máy để HS kiểm tra lại trật tự sắp xếp các từ ở phần trên . 2) Bước 2 :  Giáo viên cho HS đoán câu đúng hoặc sai .  HS thực hiện việc làm này trước khi được nghe nội dung bài lần thứ 3 – 4 . Vì thế HS có thể thực hiện dược yêu cầu chính của các bài nghe thuận tiện hơn : Ví dụ các bài nghe ở SGK lớp 9 . ƯU ĐIỂM CỦA VIỆC LÀM NÀY HS có thêm 1 lần tiếp xúc với các từ mà các em vừa học . Giúp HS dễ dàng hơn trong việc tập trung vào bài nghe . Tất cả HS : GIỎI – KHÁ – TB – YẾU – KÉM đều có thể làm được việc này . Đây là việc làm dễ tạo hứng thú cho các em . ƯU ĐIỂM CỦA VIỆC LÀM NÀY Tạo cho HS có thêm cơ hội tiếp xúc với nội dung bài nghe . Nâng mức độ , yêu cầu của bài nghe , phần này đòi hỏi HS phải tư duy cao hơn . Khắc sâu nội dung bài nghe để tiến hành bước chính của phần While – listening . Diễn đàn dạy và học: http://buiphan.net 4  Chọn Tranh .  Chữa lại nội dung các câu sai .  Điền từ .  Trả lời câu hỏi . III. Phần Post – listening : Chúng ta có thể tiến hành phần này với yêu cầu (answering the questions ) hay (sum up ) 1) Đưa ra 1 số câu hỏi để HS trả lời , câu hỏi phải là câu đơn , câu hỏi phải không , có logich theo trình tự nội dung bài nghe . 2) Có thể đưa bài tóm tắt tương đối hoàn chỉnh chỉ còn thiếu 1 ít từ , yêu cầu HS điền vào và đọc to . C. Những bài học kinh nghiệm. Qua thực tế các tiết dạy, thăm dò ý kiến của học sinh và so sánh chất lượng của lớp trước khi chưa sử dụng và sau khi sử dụng các bước dạy nghe. Trong quá trình giảng dạy, tôI thấy rằng khi sử dụng các bước nghe này lớp học rtở nên sinh động hơn, sôi nổi hơn, học sinh hứng thú hăng say luyện tập và kết quả tiết thu bài của học sinh tốt hơn. • Kết quả. Lớp Sĩ số Kết quả đạt D. Kết luận. Việc điều hành học sinh hoạt động với các bước nghe là hết sức quan trọng. Để hoạt động thực sự có hiệu quả đòi hỏi người giáo viên phải nắm chắc kiến thức cơ bản và cách phát âm khi hướng dẫn cho học sinh nghe. Diễn đàn dạy và học: http://buiphan.net 5 Là mmột giáo viên tôi mong ước mang đến cho học sinh của mình những giờ học thực sự hấp dẫn và lôi cuốn tạo mọi điều kiện cho các em học tập tốt. Trên đây là những kinh nghiệm nhỏ mà tổ NN chúng tôi đã đúc kết được trong quá trình dạy các tiết nghe của khối lớp 8 và 9 . Trong quá trình thực hiện chắc hẳn sẽ còn không ít thiếu sót , rất mong các bạn cùng góp ý để các tiết dạy sau đạt được nhiều kết quả cao hơn . Rất cám ơn các đồng nghiệp . …………………… , tháng 4 năm 2009 Người viết: Diễn đàn dạy và học: http://buiphan.net 6 Date of planning : Date of teaching : UNIT FOUR : LESSON 3 : A. Objective : By the end of the lesson , Ss will be able to identify the correct information by listening and develop their listening skill . B. Teaching aids : Cards , posters C. Procedure : I . Warm up : * INFORMATION TRANSMITTING : o Divide the class into 4 teams . Choose 4 volunteers from each team and the volunteers stand in 4 lines . o T. shows the first student (in each line) a sentence . o He or she whispers the sentence to the next person in his / her line . o The second student whispers to the third and so on . o The last student go to the BB to write the sentence . If it is the same as the sentence the teacher shows , that team wins the match . • Suggested sentences :  I want to improve my writing and listening skill .  English is an interesting language and it's very useful .  You should speak English with your friends . Diễn đàn dạy và học: http://buiphan.net 7  You should learn by heart all the new words and texts . II. Pre – listening : 1. Ordering these words : Poster - Individual - hand out  Set the scene: We will listen the conversation between Kate and Nga . "Nga is talking to Kate about her studying English" . Before listening the conversation , you can predict these words in the correct order according to the content of the listening .  Ordering : Improve / listening / language / terrible / job / favorite / can’t understand / bank / university / problem . 2. Feedback the ordering words :  T. asks Ss to listen to the tape once or twice and correct their predict .  Answer Key : 3. True / False prediction : Poster - groups of 4 - hand out  T. has Ss read the statements on poster and predict which statements are True and which are False .  True / False statements : * Run through the statements . a. Nga's studying English for her work . b. She learned English at The Brighton Language Center - UK . c. She works for an International bank in Hanoi. d. Her listening is excellent . e. She needs to improve her speaking . f. She hopes she can talk to people from all over the world and understand her favorite English songs . job - bank - university - improve - listening - can’t understand - terrible - problem - language - favorite Diễn đàn dạy và học: http://buiphan.net 8  Feedback 1 : Three groups go to the BB to write their prediction . III. While – listening : 1. Feedback 2 :  Ask students to listen to the tape twice and check their prediction .  Answer Key : T F T F F T 2. Correction the false statements :  T. asks Ss to listen to the tape one more and correct the false statements .  Answer Key : b. She learns English at school and university . d. Her listening is terrible. e. She wants to improve her writing . 3. Answer the questions: * LUCKY SPORTS : 2 teams Poster  T. let Ss listen to the tape again then practice answer the questions in pairs . a. Is Nga studying English in Viet Nam or in England? b. Why is she studying English there ? c. Did she learn English at school and university? d. What does she want to improve ? Why ? e. What does Nga think about English ?  LUCKY SPORTS : poster 4. Answer Key : a. in England . b. for her work . Volleybal l Bowling Soccer Basketball Baseball Racing Tennis Skiing LS a b c ? LS d e Diễn đàn dạy và học: http://buiphan.net 9 c. Yes , she did . d. She wants to improve her writing because sometimes she has to write letters in English . e. It’s an interesting language and it’s very useful . 5. Feedback the answers : * Six pairs of students ask and answer the questions again . IV. Post – listening : * Summary the conversation : Speaking  T. has Ss sum up the dialolgue with the help of the cues in T / F and the questions .  They can do like this : V. At home :  Write the summary again in your notebooks . Tape transcript : Nga is studying English for her work in London . She learned English at school and university . She works for an International Bank in HN . She needs to improve her writing because sometimes she has to write letters in English . Her listening is terrible so she can’t understand them . She hopes she can talk to people from all over the world , and understand her favorite English songs . Diễn đàn dạy và học: http://buiphan.net 10 Host : Kate , can I introduce you to Nga ? She is studying English here in London . Kate : Hello, pleased to meet you . Nga : Pleased to meet you , too . Kate : Where are you from ? Nga : I’m from Viet Nam . Kate : Why are you studying English here ? Nga : I need it for my job . Kate : Really ? So , What do you do ? Nga : I work for a bank , an international bank in Hanoi . Kate : Oh , I see . Did you learn English at school ? Nga : Yes , and at university , too . but I’ve forget – forget . Kate : Forgotten . Nga : Yes, of course . I’ve forgotten a lot of it . I want to improve my writing skills . You know – sometimes I have to write letters in English . Kate : What about listening , Nga ? Nga It’s terrible . This is my biggest problem . People talk very quickly and I can’t understand them . Kate : Do you like studying English ? Nga : Oh , yes . It’s an interesting language and it’s very useful ; and I can talk to people from all over the word … and I can understand the words of my favorite songs , too . Kate : Well . That ‘s very good . Good luck to you , Nga . . http://buiphan.net 1 Giúp Học Sinh Nghe Tốt A. Đặt vấn đề Như chúng ta đã biết , tiếng Anh là một môn học bắt buộc ở bất cứ trường THCS nào . Là tiếng nước ngoài nên HS gặp rất nhiều khó khăn. giảng dạy các tiết Nghe nhằm giúp HS có phần nhẹ nhàng hơn trong tiết Nghe và có hiệu quả hơn trong việc rèn luyện kĩ năng Nghe của HS . III. Nội dung cơ bản của một tiết nghe I. Phần Pre –. năng : Nghe – Nói – Đọc – Viết thì mới có thể học tốt được môn học này và mới có thể nói là thông thạo tiếng Anh . Trong 4 phân môn trên thì phân môn Nghe (LISTENING ) – ( hay tiết học nghe )
- Xem thêm -

Xem thêm: skkn giúp hs nghe tiếng anh tốt, skkn giúp hs nghe tiếng anh tốt,