0

SKKN Biện pháp nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho học sinh tiểu học

28 31,960 248

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/12/2014, 13:38

1. Tên đề tài: BIỆN PHÁP NÂNG CAO Ý THỨC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CHO HỌC SINH TIỂU HỌC 2. Đặt vấn đề: Môi trường Việt Nam và trên thế giới đang bị ô nhiễm và bị suy thoái nghiêm trọng đã gây ảnh hưởng tới chất lượng cuộc sống của một bộ phận lớn cư dân trên trái đất. Bảo vệ môi trường đang là vấn đề cấp bách, nóng bỏng không chỉ ở Việt Nam mà cả trên toàn thế giới. Sự thiếu hiểu biết về môi trường và GDBVMT là một trong những nguyên nhân chính gây nên ô nhiễm và suy thoái môi trường. Do đó việc đưa giáo dục môi trường vào các cấp học tiểu học và phổ thông có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, vì nó liên quan đến xây dựng nhận thức cho học sinh ngay từ lúc tuổi thơ, ngay trong quá trình hình thành nhân cách của học sinh, bậc Tiểu học là bậc học nền móng, bậc phổ cập của hệ thống giáo dục quốc dân, học sinh tiểu học đang ở độ tuổi định hướng và phát triển về nhân cách. Giáo dục các em là cơ sở ban đầu làm nền tảng cho việc đào tạo các em thành những công dân tốt cho đất nước “cái gì (về nhân cách) không làm được ở tiểu học thì khó làm được ở các cấp học sau.”. Nó còn đặc biệt quan trọng, vì nó không những có tác động tích cực tới nhân cách và hành vi của trẻ em, những người chủ tương lai, mà còn có ảnh hưởng lan tỏa tới cộng đồng và xã hội ở địa phương, góp phần tăng cường sự tham gia tự giác và chủ động của mọi người dân vào sự nghiệp chung về bảo vệ môi trường. Hơn lúc nào hết, việc giáo dục cho học sinh có những hiểu biết về môi trường và hình thành ở các em ý thức, kĩ năng về bảo vệ môi trường trong lúc này là vô cùng cần thiết. Vừa qua, Bộ Giáo dục cũng đã tổ chức lại các chuyên đề về thực hiện dạy lồng ghép, tích hợp giáo dục môi trường qua các môn học. Đó cũng là một trong những nội dung không thể thiếu trong kế hoạch xây dựng “Trường học thân thiện - Học sinh tích cực” đang được triển khai. Từ thực tế trên, làm thế nào để nâng cao hiệu quả giáo dục môi trường ở bậc tiểu học, làm thế nào để có thể hình thành cho học sinh tiểu học những hiểu biết về môi trường đang là vấn đề được quan tâm hiện nay. Bản thân tôi là một giáo viên tiểu học tôi nhận thấy mình có trách nhiệm lớn trong việc hình thành, phát triển ở các em thói quen, hành vi ứng xử văn minh, lịch sự và thân thiện với môi trường, bồi dưỡng tình yêu thiên nhiên, những xúc cảm, xây dựng cái thiện và hình thành thói quen, kĩ năng sống BVMT cho các em. Chính vì lẽ đó tôi đã chọn đề tài “ Biện pháp nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho học sinh tiểu học”, đối tượng nghiên cứu là học sinh lớp 5/2 trường TH Lê Thị Hồng Gấm, với mong muốn góp phần đào tạo các em trở thành những con người toàn diện “ Cao trí tuệ, cường tráng về thể chất, phong phú về tinh thần, trong sáng về đạo đức”. 3. Cơ sở lý luận: *Một số khái niệm có liên quan đến đề tài: 3.1. Môi trường là gì? * Có nhiều quan niệm về môi trường - Môi trường là một tập hợp các yếu tố xung quanh hay là các điều kiện bên ngoài có tác động qua lại (trực tiếp, gián tiếp) tới sự tồn tại và phát triển của sinh vật. - Theo điều 3 Luật Bảo vệ Môi trường (2005) “Môi trường bao gồm các yếu tố tự nhiên và vật chất nhân tạo bao quanh con người, có ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất, sự tồn tại, phát triển của con người. Tóm lại: Môi trường bao gồm các yếu tố tự nhiên và yếu tố vật chất nhân tạo có quan hệ mật thiết với nhau, bao quanh con người, có ảnh hưởng tới đời sống, sản xuất, sự tồn tại, phát triển của con người và thiên nhiên. 3.2. Thế nào là môi trường sống ? - Môi trường sống của con người theo nghĩa rộng là tất cả các yếu tố tự nhiên và xã hội cần thiết cho sự sinh sống, sản xuất của con người như tài nguyên thiên nhiên, đất, nước và không khí, ánh sáng, công nghệ, kinh tế, chính trị, đạo đức, văn hoá, lịch sử và mĩ học. - Môi trường sống của con người được phân thành : môi trường sống tự nhiên và môi trường sống xã hội. a/ Môi trường tự nhiên Bao gồm các nhân tố thiên nhiên như vật lý, hóa học, sinh học tồn tại ngoài ý muốn của con người, nhưng cũng ít nhiều chịu tác động của con người. Đó là ánh sáng mặt trời, núi sông, biển cả, không khí, động vật, thực vật, đất nước… Môi trường tự nhiên cho ta không khí để thở, đất để xây dựng nhà cửa, trồng cõy, chăn nuôi, cung cấp cho con người các loại tài nguyên cần cho sản xuất, tiêu thụ và là nơi chứa đựng, đồng hóa các chất thải, cung cấp cho ta cảnh đẹp để giải trí, làm cho cuộc sống con người thêm phong phú. b/ Môi trường xã hội Là tổng thể các quan hệ giữa người với người. Đó là những luật lệ, thể chế, cam kết, quy định, ước định … ở các cấp khác nhau như: Liên hợp quốc, Hiệp hội các nước, quốc gia, tỉnh, huyện, cơ quan, làng xã, họ tộc, gia đình, tổ nhóm, các tổ chức tôn giáo, tổ chức đoàn thể,… Môi trường xã hội định hướng hoạt động của con người theo một khuôn khổ nhất định, tạo nên sức mạnh tập thể thuận lợi cho sự phát triển, làm cho cuộc sống của con người khác với thế giới sinh vật khác. Ngoài ra người ta còn phân biệt khái niệm Môi trường nhân tạo: Bao gồm tất cả các nhân tố vật lí, sinh vật, xã hội do con người tạo nên, làm thành những tiện nghi trong cuộc sống, như ô tô, máy bay, nhà ở, công sở, các khu vực đô thị, công viên …và chịu sự chi phối của con người. c/ Môi trường nhà trường bao gồm không gian trường, CSVC trong trường như phòng học, phòng thí nghiệm, thầy giáo, cô giáo, HS, nội quy của trường, các tổ chức xã hội như Đoàn, Đội * Môi trường (theo nghĩa rộng): là tất cả các nhân tố tự nhiên và xã hội cần thiết cho sự sinh sống, sản xuất của con người như tài nguyên thiên nhiên, không khí, đất, nước, ánh sáng, cảnh quan, quan hệ xã hội… * Môi trường (theo nghĩa hẹp): bao gồm các nhân tố tự nhiên và xã hội trực tiếp liên quan tới chất lượng cuộc sống con người. Tóm lại: Môi trường là tất cả những gì có xung quanh ta, cho ta cơ sở để sống và phát triển. 3.3 Giáo dục bảo vệ môi trường là gì? - Giáo dục môi trường là một quá trình (thông qua các hoạt động giáo dục chính quy và không chính quy) hình thành và phát triển ở người học sự hiểu biết, kĩ năng, giá trị và quan tâm tới những vấn đề về môi trường, tạo điều kiện cho họ tham gia vào phát triển một xã hội bền vững về sinh thái. - Giáo dục BVMT nhằm giúp cho mỗi cá nhân và cộng đồng có sự hiểu biết và nhạy cảm về môi trường cùng các vấn đề của nó (nhận thức); những khái niệm cơ bản về môi trường và BVMT (kiến thức) ; những tình cảm, mối quan tâm trong việc cải thiện và bảo vệ môi trường (thái độ, hành vi) ; những kĩ năng giải quyết cũng như cách thuyết phục các thành viên khác cùng tham gia (kĩ năng) ; tinh thần trách nhiệm trước những vấn đề về môi trường và có những hành động thích hợp giải quyết vấn đề (tham gia tích cực). 4. Cơ sở thực tiễn: 4.1 Hiện trạng môi trường Việt Nam : Có thể nói, chất lượng môi trường Việt Nam hiện tại đang ở tình trạng báo động. Tài nguyên rừng cạn kiệt, tài nguyên đất suy thoái, tài nguyên biển suy kiệt, môi trường đất, nước, không khí ô nhiễm nặng, dân số tăng nhanh và phân bố không đều đã gây sức ép quá lớn đôi với môi trường. - Ô nhiễm môi trường không khí: một số thành phố ô nhiễm bụi tới mức trầm trọng; chất thải giao thông, sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, các hoạt động dịch vụ, sinh hoạt của con người… - Ô nhiễm môi trường nước. (Nguyên nhân: Nhu cầu nước dùng cho công nghiệp, nông nghiệp, và sinh hoạt tăng nhanh, nguồn nước bị ô nhiễm, nạn chặt phá rừng, . . .) - Quản lí chất thải rắn: Hiệu quả thu gom thấp, hiệu quả xử lí chưa đạt yêu cầu, chưa có phương tiện đầy đủ và thích hợp để xử lí chất thải nguy hại. 4.2 Hiện trạng môi trường ở địa phương, trường lớp: *Thuận lợi: Trường tiểu học Lê Thị Hồng Gấm được sự quan tâm của các cấp chính quyền và toàn xã hội về môi trường trong trường học, đã được công nhận đạt chuẩn quốc gia mức 2 vào tháng 10 năm 2010 và đang hoàn thành hồ sơ kiểm định chất lượng giáo dục cơ sở đề nghị đánh giá ngoài. Chương trình “xanh- sạch- đẹp” trường lớp đã được đưa vào nhà trường, nhà trường đã được trang bị nguồn nước uống sạch, có nhà vệ sinh cho học sinh và giáo viên, nhà trường luôn giáo dục ý thức bảo vệ môi trường bằng các công việc hàng ngày như trồng cây, chăm sóc cây, trồng chậu cây cảnh, vệ sinh trường lớp. Những nội dung đó đã được nhà trường đưa vào danh mục thi đua của từng lớp, từng tuần, từng tháng cho mỗi lớp. *Khó khăn: Trường nằm trên trục đường Nam Quảng Nam, thuộc phường Hòa Hương, thành phố Tam Kỳ, dân cư không đông đúc nhưng lại gần chợ, gần lò giết mổ gia cầm, cạnh trường còn có 2 xưởng cưa xẻ gỗ, 1 xưởng tái chế nhựa từ bao ni lông phế thải và 1 xưởng cơ khí. Vì vậy, vấn đề ô nhiễm môi trường là không tránh khỏi. Khí hậu trên địa bàn tương đối khắc nghiệt, mưa nắng thất thường, bão lũ thường xuyên xảy ra. Số lượng cây xanh trong sân trường nhiều nhưng vẫn chưa đảm bảo bóng mát và môi trường trong lành cho học sinh vì diện tích khuôn viên nhà trường quá rộng. Ý thức của người dân và học sinh về môi trường và bảo vệ môi trường chưa cao. Hầu hết cha mẹ các em HS đều làm nghề nông, buôn gánh bán bưng, và lao động phổ thông như: thợ nề, thợ mộc, thợ rèn , làm thuê… Đời sống của đại đa số gia đình các em rất khó khăn, cả lớp có 4 em thuộc diện xóa đói giảm nghèo, 4 em thuộc diện mồ côi; Vì thế các em chưa được gia đình quan tâm một cách đúng mức về việc học tập cũng như rèn luyện hạnh kiểm. Chưa nói đến việc ngay bản thân nhiều bậc phụ huynh cũng chưa có nhận thức đúng mức về bảo vệ môi trường. Đa số học sinh đã được giáo dục bảo vệ môi trường, thế nhưng qua khảo sát, theo dõi tôi nhận thấy vẫn còn nhiều học sinh do nhận thức bảo vệ môi trường sống chưa cao nên hầu hết các em còn bộc lộ rất nhiều hành vi có tác động xấu đến môi trường như: + khạc nhổ bừa bãi, vứt rác tứ tung, đi tiêu, đi tiểu không đúng nơi quy định, chạy chân đất, chơi nhiều trò chơi mất vệ sinh như hốt cát ném nhau + Trèo cây, bẻ cành, giẫm đạp lên cây trồng, thảm cỏ, Không tôn trọng, bảo vệ tài sản của công, vẽ bậy trên tường, bảng, bàn ghế + Tham gia lao động vệ sinh ở trường với thái độ thờ ơ, bắt buộc, chưa biết gìn giữ an toàn trong lao động vệ sinh, không đeo khẩu trang, đùa nghịch bằng dụng cụ lao động. + Ở nhà các em còn đi bắt chim, trong đó có các loại có ích như chim sâu, chưa có ý thức bảo vệ cây trồng trong vườn nhà, đường thôn, khối phố. + Một số gia đình của các em học sinh nghèo còn sử dụng bao ni- lông ruột xe để đun nấu thức ăn, sử dụng than tổ ong để nấu rượu, cám heo hằng ngày, đánh bắt cá bằng hóa chất, Từ thực trạng nêu trên, tôi ý thức được rằng trách nhiệm của giáo viên chủ nhiệm trong việc giáo dục bảo vệ môi trường cho các em là rất lớn, rất cần thiết và cấp bách. 5. Nội dung nghiên cứu:  Biện pháp 1: Khảo sát nhận thức học sinh về bảo vệ môi trường sống. Mục đích: Để nắm bắt một cách cụ thể tình hình nhận thức của học sinh về bảo vệ môi trường, làm cơ sở cho việc lập kế hoạch giáo dục một cách sát hợp cho từng nhóm đối tượng. Trong 4 tuần đầu tiên của năm học 2010-2011, tôi tiến hành theo dõi, khảo sát, điều tra đối với 32 học sinh của lớp 5/2 tôi chủ nhiệm, kết quả như sau:  Khảo sát nhận thức học sinh về bảo vệ môi trường sống: Để tìm hiểu nhận thức, nắm bắt khả năng thích ứng và nhu cầu của học sinh nhằm thực hiện giáo dục môi trường cho học sinh đạt hiệu quả cao, chúng tôi cũng đã khảo sát bằng phiếu trưng cầu ý kiến từng học sinh và kết quả như sau: TS HS Chuẩn A: Tốt có ý thức BVMT Chuẩn B: Khá có ý thức BVMT Chuẩn C: TB có ý thức BVMT Chuẩn D: Yếu chưa có ý thức BVMT SL TL SL TL SL TL SL TL 32 2 6,3% 5 15,6% 4 12,5% 21 65,6% *Kết quả: Chuẩn A, B, C chiếm < 50% Chuẩn D chiếm > 50%  Khảo sát về hành vi bảo vệ môi trường: Tổng số HS Hành vi tốt Bảo vệ môi trường Hành vi xấu Bảo vệ môi trường SL TL SL TL 32 8 25% 24 75%  Biện pháp 2: Nghiên cứu và thực hiện nội dung chương trình lồng ghép giáo dục môi trường cho học sinh lớp 5 qua các môn học. Mục đích: Nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường cho học sinh thông qua các môn học cụ thể Trong những năm gần đây, ở bậc tiểu học nói chung và tại trường tiểu học Lê Thị Hồng Gấm nói riêng, nội dung giáo dục môi trường đã được đưa vào dạy lồng ghép trong các môn học như: Khoa học, Tự nhiên - Xã hội, Đạo đức, Tiếng Việt. Bản thân tôi đã tham gia đầy đủ các chuyên đề do Phòng giáo dục cũng như trường tố chức, tôi đã dành nhiều thời gian để nghiên cứu, soạn bài lựa chọn nội dung kiến thức, phương pháp giảng dạy thật phù hợp với yêu cầu lồng ghép cho từng môn học, bài học cụ thể, phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý của học sinh trên phương châm “chính xác, phù hợp, không gượng ép, có hiệu quả cao”. *Tích hợp, lồng ghép GDBVMT trong môn Tiếng Việt lớp 5: Khi dạy môn Tiếng Việt, thông qua các ngữ liệu dùng để dạy kiến thức và kĩ năng, thể hiện ở các phân môn Tập đọc, Kể chuyện, Chính tả, Luyện từ và câu, Tập làm văn, tôi cung cấp cho HS những hiểu biết về đặc điểm sinh thái môi trường, sự giàu có về tài nguyên thiên nhiên. Từ đó tôi giáo dục cho các em lòng yêu quý, ý thức bảo vệ môi trường, có hành vi đúng đắn với môi trường xung quanh. Ví dụ: Tuầ n Bài học Nội dung tích hợp về GDBVMT Phương thức TH 11 Chính tả Luật Bảo vệ môi trường - Nâng cao nhận thức và trách nhiệm của HS về BVMT. - Khai thác trực tiếp nội dung bài. Kể chuyện Người đi săn và con nai - Giáo dục ý thức BVMT, không săn bắt các loài động vật trong rừng, góp phần giữ gìn vẻ đẹp của môi trường thiên nhiên. - Khai thác trực tiếp nội dung bài. Tập đọc Tiếng vọng - GV tìm hiểu bài để HS cảm nhận được nỗi băn khoăn, day dứt của tác giả về hành động thiếu ý thức BVMT, gây ra cái chết đau lòng của con chim sẻ mẹ, làm cho những con chim non từ những quả trứng trong tổ “mãi mãi chẳng ra đời”. - Khai thác trực tiếp nội dung bài. Tuầ n Bài học Nội dung tích hợp về GDBVMT Phương thức TH LT&C Quan hệ từ - GV hướng dẫn HS làm Bài tập 2 với ngữ liệu nói về BVMT, từ đó liên hệ về ý thức BVMT cho HS. - Khai thác gián tiếp nội dung bài. Tập làm văn Luyện tập làm đơn - Hai đề bài làm đơn để HS lựa chọn đều có tác dụng trực tiếp về GDBVMT. - Khai thác trực tiếp nội dung bài. *Tích hợp, lồng ghép GDBVMT trong môn Môn Khoa học lớp 5: Nội dung GD BVMT của môn Khoa học được thể hiện chủ yếu qua các Nội dung GD BVMT của môn Khoa học được thể hiện chủ yếu qua các vấn đề: vấn đề: - Cung cấp cho HS những hiểu biết về môi trường sống gắn bó với các - Cung cấp cho HS những hiểu biết về môi trường sống gắn bó với các em, môi trường sống của con người. em, môi trường sống của con người. - Hình thành các khái niệm ban đầu về môi trường, môi trường tự nhiên, - Hình thành các khái niệm ban đầu về môi trường, môi trường tự nhiên, môi trường nhân tạo, sự ô nhiễm môi trường, bảo vệ môi trường. môi trường nhân tạo, sự ô nhiễm môi trường, bảo vệ môi trường. - Biết một số tài nguyên thiên nhiên, năng lượng, quan hệ khai thác, sử dụng và môi trường. Biết mối quan hệ giữa các loài trên chuỗi thức ăn tự nhiên. - Những tác động của con người làm biến đổi môi trường cũng như sự cần thiết phải khai thác, bảo vệ môi trường để phát triển bền vững. - Hình thành cho học sinh những kỹ năng ứng xử, thái độ tôn trọng và bảo - Hình thành cho học sinh những kỹ năng ứng xử, thái độ tôn trọng và bảo vệ môi trường một cách thíết thực, rèn luyện năng lực nhận biết những vấn đề về vệ môi trường một cách thíết thực, rèn luyện năng lực nhận biết những vấn đề về môi trường môi trường - Tham gia một số hoạt động bảo vệ môi trường phù hợp với lứa tuổi, thuyết - Tham gia một số hoạt động bảo vệ môi trường phù hợp với lứa tuổi, thuyết phục người thân, bạn bè có ý thức, hành vi bảo vệ môi trường … phục người thân, bạn bè có ý thức, hành vi bảo vệ môi trường … Ví dụ: Nội dung tích Nội dung tích Chương/Bài Chương/Bài Mức độ Mức độ Chủ đề về Chủ đề về Môi trường Môi trường hợp GDBVMT hợp GDBVMT tích hợp tích hợp * Con người * Con người và và môi trường môi trường - Mối quan hệ - Mối quan hệ giữa con người giữa con người với môi trường: với môi trường: con người cần con người cần đến không khí đến không khí thức ăn, nước thức ăn, nước uống từ môi uống từ môi trường. trường. Chủ đề Chủ đề : : Con người và sức khoẻ Con người và sức khoẻ có có các bài sau: 8, 12, 13, 14,15, 16. các bài sau: 8, 12, 13, 14,15, 16. + Bài 8: Vệ sinh ở tuXi dậy thì. + Bài 8: Vệ sinh ở tuXi dậy thì. + Bài 12: Ph[ng bệnh sốt r\t. + Bài 12: Ph[ng bệnh sốt r\t. + Bài 13: Ph[ng bệnh sốt xuất + Bài 13: Ph[ng bệnh sốt xuất huyết. huyết. + Bài 14: Phồng bệnh viêm não. + Bài 14: Phồng bệnh viêm não. + Bài 15: Ph[ng bệnh viêm gan A. + Bài 15: Ph[ng bệnh viêm gan A. + Bài 16: Ph[ng tránh HIV / + Bài 16: Ph[ng tránh HIV / AIDS. AIDS. Liên Liên hệ / bộ hệ / bộ phận phận *Tích hợp, lồng ghép GDBVMT trong môn Môn Lich sử-Địa lí lớp 5: Thông qua môn học Giúp HS: - Hiểu biết về MT sống gắn bó với các em, môi trường sống của con ngời trên đất nước Việt Nam, trong khu vực và trên thế giới. - Nhận biết được những tác động của con người làm biến đổi MT cũng như sự cần thiết phải khai thác, bảo vệ MT để phát triển bền vững. - Hình thành và phát triển năng lực nhận biết những vấn đề về MT và những kỹ năng ứng xử, bảo vệ MT một cách thiết thực. - Có ý thức bảo Vệ MT và tham gia các hoạt động bảo Vệ MT xung quanh phù hợp với lứa tuổi. Ví dụ: Môn Bài Lớp Mức độ tích hợp Lịch sử: - Bài: Đường Trường Sơn; Xây dựng nhà máy thủy điện Hòa Bình. Lớp 5 - Mức độ liên hê [...]... trường và bảo vệ môi trường - Tổ chức thi tim hiểu, khám phá về môi trường xung quanh theo các chủ đề: Môi trường em đang sống; Nước, không khí và ánh sáng cho chúng em ; Hãy cứu lấy môi trường; Môi trường xanh, sạch đẹp và nhiệm vụ của học sinh chúng ta ; Tìm hiểu về ô nhiễm môi trường nơi em ở, * Thảo luận theo chủ đề về môi trường: Ví dụ: “Hãy hành động vi môi trường sạch đẹp” “Hãy bảo vệ màu xanh... trực vệ sinh sân trường hằng ngày Với ý thức giữ vệ sinh chung của mỗi cá nhân học sinh, sân trường và lớp học lúc nào cũng luôn sạch sẽ 7 Kết luận: Giáo dục bảo vệ môi trường cho học sinh tiểu học không phải là công việc “một sớm, một chiều” mà đòi hỏi phải có quá trình, kiên nhẫn và bằng cả tâm huyết và ở mọi lúc, mọi nơi, thực hiện càng sớm càng tốt đối với trẻ em Giáo dục bảo vệ môi trường rất đa... trường sống có phải là 9 nhiệm vụ của học sinh hay không? Học sinh có nên làm những việc gây ô 10 nhiễm môi trường không? Để góp phần bảo vệ môi trường, học sinh có cần nghe đài, đọc sách, xem 11 phim ảnh về môi trường hay không? Nhà trường có nên yêu cầu học sinh làm vệ sinh trường lớp thường xuyên hay không? Phiếu khảo sát về hành vi bảo vệ môi trường: Họ và tên: Hành động Can ngăn Đồng... chuyển biến rất rõ về ý thức của học sinh biểu hiện qua các hành vi như: + Học sinh biết vệ sinh cá nhân sạch sẽ + Ở nhà, các em đã biết dọn dẹp nhà cửa gọn gàng + Biết giữ vệ sinh trường, lớp tốt + Tích cực trong việc tham gia bảo vệ và chăm sóc cây xanh tại trường + Có ý thức giữ gìn nhà vệ sinh chung, đi tiêu, đi tiểu đúng nơi quy định + Không ăn quà vặt được bày bán không hợp vệ sinh, không ăn quả... tác giáo dục bảo vệ môi trường" 2 Nghị quyết số 41/NQ-TƯ Ngày 15/11/2004 của Bộ Chính trị về tăng cường công tác bảo vệ môi trường trong thời kì đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước; 3 Quyết định số 1363/QĐ -TTg ngày 2/12/2003 về Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020 tạo cơ sở vững chắc cho những nỗ lực và quyết tâm bảo vệ môi trường 4 Sinh thái môi trường học cơ bản -... địa lý Việt Nam); địa lý thế Địa Lý: giới ( Các bài về châu lục)… - Một số bài về địa lý Việt Nam, địa lý thế Lớp - Mức độ bộ phận 5 giới - Mức độ liên hệ:  Biện pháp 3: Phối hợp giáo dục môi trường với giáo dục kỹ năng sống cho học sinh Mục đích: Hình thành, phát triển và rèn luyện hành vi, thói quen, thái độ đúng trong bảo vệ môi trường Năm học 2008-2009 là năm học mà kế hoạch xây dựng Trường học. .. Triết NXB Đại học quốc gia HCM - 5 Tài liệu tập huấn Giáo dục bảo vệ môi trường trong các môn học cấp tiểu học của Bộ GD&ĐT 11 Mục lục: Trang 1 Tên đề tài .1 2 Đặt vấn đề 1 3 Cơ sở lý luận 2 4 Cơ sở thực tiễn 3 5 Nội dung nghiên cứu .4 Biện pháp 1 5 Biện pháp 2 6 Biện pháp 3 7 Biện pháp 4 8 Biện pháp 5 ... sân trường, nơi em ở, chăm sóc, bảo vệ di tích lịch sử Chi bộ Đồng ở địa phương,…Chính các hoạt động này sẽ làm cho các em thấy yêu quý trường lớp, yêu quý thành phố mình hơn  Biện pháp 4: Phối hợp với Đoàn - Đội, Hội cha mẹ tổ chức các hoạt động nhằm nâng cao hiệu quả về giáo dục môi trường Mục đích: Giúp học sinh có khả năng tham gia một số hoạt động bảo vệ môi trường phù hợp với lứa tuổi Việc... Biết bảo vệ các loài vật có ích - Trong phong trào xây dựng "Trường học Thân thiện -Học sinh tích cực" trường chúng tôi là một trong những trường đi đầu của phong trào này Tất cả các phòng học, phòng làm việc đều được trang trí, tạo cảnh quang môi trường "thân thiện" với học sinh - Tất cả các bồn hoa trong sân trường đều được trồng hoa và chăm sóc tốt Các bộ phận và học sinh các lớp theo dõi, trực vệ sinh. .. khinh nghiệm để nâng cao hiệu quả trong việc chỉ đạo thực hiện Trong các hội thi về bảo vệ môi trường, một khâu không thể thiếu đó là tổ chức tổng kết –phát thưởng Song song với việc góp ý, xử lý các trường hợp không tốt về bảo vệ môi trường, trong các tiết sinh hoạt chủ nhiệm lớp, tôi rất chú trọng việc nêu gương và nhân rộng điển hình những tập thể, cá nhân tiêu biểu về bảo vệ môi trường Mặc dù phần . kĩ năng sống BVMT cho các em. Chính vì lẽ đó tôi đã chọn đề tài “ Biện pháp nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho học sinh tiểu học , đối tượng nghiên cứu là học sinh lớp 5/2 trường TH Lê Thị. giáo dục môi trường cho học sinh lớp 5 qua các môn học. Mục đích: Nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường cho học sinh thông qua các môn học cụ thể Trong những năm gần đây, ở bậc tiểu học nói. trường nhiều nhưng vẫn chưa đảm bảo bóng mát và môi trường trong lành cho học sinh vì diện tích khuôn viên nhà trường quá rộng. Ý thức của người dân và học sinh về môi trường và bảo vệ môi trường
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN Biện pháp nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho học sinh tiểu học, SKKN Biện pháp nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho học sinh tiểu học, , - Ô nhiễm môi trường nước. (Nguyên nhân: Nhu cầu nước dùng cho công nghiệp, nông nghiệp, và sinh hoạt tăng nhanh, nguồn nước bị ô nhiễm, nạn chặt phá rừng, . . .), - Tham gia một số hoạt động bảo vệ môi trường phù hợp với lứa tuổi, thuyết phục người thân, bạn bè có ý thức, hành vi bảo vệ môi trường... …

Mục lục

Xem thêm