0

một số biện pháp nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh của công ty bóng đèn phích nước rạng đông

94 396 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/12/2014, 10:12

Luận văn tốt nghiệp Trờng ĐH Kinh tế Quốc dân Mục lục Lời mở đầu Chơng 1: Những vấn đề cơ bản về khả năng cạnh tranh của một doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trờng I. Cạnh tranh và vai trò của nó trong nền kinh tế quốc dân 1. Quan niệm về cạnh tranh 2. Vai trò của cạnh tranh II. Khái niệm về khả năng cạnh tranh của một doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trờng 1. Khái niệm về cạnh tranh và khả năng của một doanh nghiệp 2. Các yếu tố ảnh hởng đến khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trờng 3. Các công cụ sử dụng để nâng cao khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp 4. Các chỉ tiêu đánh giá khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp III. Nội dung hoạt động cạnh tranh của doanh nghiệp trên thị trờng 1. Nghiên cứu thị trờng, xác định đối thủ cạnh tranh của doanh nghiệp 2. Nghiên cứu tiềm năng và khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp 3. Xác định mục tiêu cạnh tranh của doanh nghiệp 4. Lập các chiến lợc cạnh tranh cho doanh nghiệp 5. Tổ chức thực hiện các chiến lợc cạnh tranh Chơng 2: Thực trạng khả năng cạnh tranh của công ty Bóng đèn Phích nớc Rạng Đông I. Khái quát về công ty Bóng đèn Phích nớc Rạng Đông 1. Lịch sử hình thành và phát triển 2. Chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức bộ máy của công ty 3. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (1998 2003) II. Thực trạng khả năng cạnh tranh của công ty Bóng đèn Phích nớc Rạng Đông trên thị trờng 1. Đặc điểm sản xuất kinh doanh chủ yếu có ảnh hởng đến khả năng cạnh tranh của công ty trên thị trờng 2. Thực trạng khả năng cạnh tranh của công ty Bóng đèn Phích nớc Rạng Đông 3. Các đối thủ cạnh tranh chính của công ty Bóng đèn Phích nớc Rạng Đông trên thị trờng III. Đánh giá khả năng cạnh tranh của công ty Bóng đèn Phích nớc Rạng Đông những năm qua 1. Những kết quả đạt đợc 2. Những tồn tại, yếu kém và nguyên nhân Sinh viên: Lê Quốc Uy Lớp: Thơng mại 42B Luận văn tốt nghiệp Trờng ĐH Kinh tế Quốc dân Chơng 3: Một số biện pháp chủ yếu nâng cao khả năng cạnh tranh của công ty Bóng đèn Phích nớc Rạng Đông I. Phơng hớng phát triển của công ty từ nay đến năm 2010 II. Một số biện pháp nâng cao khả năng cạnh tranh của công ty Bóng đèn Phích nớc Rạng Đông 1. Xây dựng chiến lợc phát triển thị trờng thích hợp 2. Tăng cờng công tác khuyếch trơng sản phẩm và kích thích tiêu thụ 3. Nâng cao khả năng cạnh tranh của sản phẩm 4. Tổ chức và quản lý có hiệu quả mạng lới tiêu thụ sản phẩm 5. Nghiên cứu đối thủ cạnh tranh để xác định chiến lợc cạnh tranh của doanh nghiệp 6. Xây dựng chính sách giá hợp lý 7. Tăng cờng các hoạt động dịch vụ 8. Tăng cờng đầu t cho đào tạo, khoa học kỹ thuật, công nghệ, kỹ năng quản lý 9. Xây dựng chiến lợc phát triển thơng hiệu doanh nghiệp cũng nh các sản phẩm của công ty III. Một số kiến nghị đối với Nhà nớc và Bộ Công nghiệp 1. Một số kiến nghị đối với Nhà nớc 2. Một số kiến nghị đối với Bộ Công nghiệp Kết luận Danh mục tài liệu tham khảo Sinh viên: Lê Quốc Uy Lớp: Thơng mại 42B Luận văn tốt nghiệp Trờng ĐH Kinh tế Quốc dân Lời mở đầu Chính sách đổi mới mở cửa nền kinh tế, xoá bỏ cơ chế tập trung quan liêu bao cấp chuyển sang cơ chế thị trờng đã làm cho nền kinh tế Việt Nam chuyển biến mạnh mẽ. Trong điều kiện nớc ta hiện nay, khi mà nền kinh tế hàng hoá ngày càng phát triển mạnh, sự cạnh tranh ngày càng trở nên gay gắt, quyết liệt thì sự đứng vững và khẳng định vị thế của một doanh nghiệp trên thị trờng là một điều cực kỳ khó khăn. Bất cứ một doanh nghiệp nào khi tham gia vào hoạt động sản xuất kinh doanh trong cơ chế thị trờng đều phải chịu tác động của các quy luật kinh tế khách quan, trong đó có quy luật cạnh tranh. Theo quy luật này, mỗi doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển đợc trên thị trờng thì phải không ngừng nỗ lực áp dụng khoa học kỹ thuật để nâng cao chất lợng, giảm giá thành sản phẩm Có nh vậy, doanh nghiệp mới thu hút đợc khách hàng đồng thời chiến thắng đợc các đối thủ cạnh tranh trên thị trờng. Vì vậy, vấn đề nâng cao khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp đã trở thành một vấn đề quan trọng hàng đầu mà bất cứ doanh nghiệp nào cũng phải quan tâm. Với ý nghĩa đó và sau một thời gian thực tập tại công ty Bóng đèn Phích nớc Rạng Đông, tôi đã chọn và hoàn thành luận văn tốt nghiệp của mình với đề tài: Mt s bin phỏp nhm nõng cao kh nng cnh tranh ca cụng ty Búng ốn Phớch nc Rng ụng. Nội dung luận văn đợc chia làm 3 chơng: Chơng 1: Những vấn đề cơ bản về khả năng cạnh tranh của một doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trờng. Chơng 2: Thực trạng khả năng cạnh tranh của công ty Bóng đèn Phích nớc Rạng Đông. Chơng 3: Một số biện pháp chủ yếu nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh của công ty Bóng đèn Phích nớc Rạng Đông. Xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ tận tình của TS. Phan Tố Uyên và các cô chú, anh chị trong công ty Bóng đèn Phích nớc Rạng Đông đặc biệt là Phòng thị trờng đã giúp đỡ tôi hoàn thành bài viết này. Sinh viên: Lê Quốc Uy Lớp: Thơng mại 42B Luận văn tốt nghiệp Trờng ĐH Kinh tế Quốc dân Chơng 1 Những vấn đề cơ bản về khả năng cạnh tranh của một doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trờng I. Cạnh tranh và vai trò của nó trong nền kinh tế quốc dân 1. Quan niêm về cạnh tranh Bớc vào thời đại kinh tế tri thức, từ văn hoá tới t tởng của toàn thế giới tất sẽ thay đổi lớn và sâu sắc cha từng thấy. Theo đó, lý luận về kinh tế cũng có xu thế phát triển mới, đồng thời lý luận cạnh tranh cũng có bớc phát triển mới. Lý luận kinh tế truyền thống là cơ sở lý luận trong nền kinh tế công nghiệp, do đó nó mang đặc điểm của thời đại kinh tế công nghiệp. Kinh tế công nghiệp lấy sản xuất vật chất và năng lợng làm trọng tâm, các ngành phần lớn là những ngành sử dụng nhiều t bản, là nền kinh tế công nghiệp gia công có quy mô lớn và công nghiệp nặng. Theo quan điểm của nhà kinh tế học nổi tiếng ngời Anh Alfred Masshall, nền kinh tế thời đại này cân đối, ổn định, do đó mà có trật tự, có thể dự đoán đợc. Trong nền kinh tế công nghiệp sản xuất có khuynh hớng lặp đi lặp lại, cạnh tranh có nghĩa là phải làm cho sản phẩm có chất lợng cao, giá rẻ. Do đó, phải cải tiến chất lợng, hạ giá thành, đi đến giới hạn cuối cùng là giá thành tăng lên hoặc lợi nhuận giảm xuống. Lý luận kinh tế truyền thống cho rằng loài ngời sống trong một thế giới khan hiếm tài nguyên, tính chất khan hiếm tài nguyên biểu hiện ở chỗ thù lao giảm dần. Quy luật thù lao giảm dần khiến mọi ngời có quan điểm bi quan đối với mong đợi kinh tế tăng trởng bền vững và liên tục. Trong nền kinh tế tri thức thì thù lao tăng dần. Nhà kinh tế học ngời Mỹ W.B Arthur cho rằng thù lao tăng dần phản ánh xu hớng sau: Dẫn đầu thì lại dẫn đầu hơn nữa, mất lợi thế thì sẽ mất lợi thế hơn nữa. Ông tổ của lý luận kinh tế phơng Tây, Adam Smith cho rằng cạnh tranh có thể làm giảm chi phí và giá cả sản phẩm, từ đó khiến cho toàn bộ xã hội đ- ợc lợi do năng suất của các doanh nghiệp tăng lên tạo ra. Hơn 200 năm sau thời Adam Smith, quan điểm cho rằng cạnh tranh có thể nâng cao năng suất làm cho xã hội đợc lợi ăn sâu vào toàn bộ lý luận kinh tế phơng Tây. Cạnh tranh đợc coi là động lực giảm giá sản phẩm, cải tiến chất lợng sản phẩm và sáng tạo ra sản phẩm mới. Trong nền kinh tế tri thức, tầm quan trọng của cạnh tranh không thay đổi, hơn nữa còn quan trọng hơn rất nhiều. Sinh viên: Lê Quốc Uy Lớp: Thơng mại 42B Luận văn tốt nghiệp Trờng ĐH Kinh tế Quốc dân Có thể nói rằng, công nghiệp truyền thống thiên về thống nhất hoá, nền nếp hoá và tổ chức hoá sản phẩm. Mỗi loại sản phẩm đều là một điểm của không gian sản phẩm đa hệ. Trong tác phẩm lý luận tổ chức ngành của mình, Taylor dùng khái niệm không gian sản phẩm để mô tả tính chất phong phú của sự khác nhau của sản phẩm. Do đó, trong không gian đã định sẵn ấy, cạnh tranh có nghĩa là làm cho hàng hoá lu thông nhanh, bằng cách làm thay đổi những hàm số sản xuất tức là hoặc tích cực tăng đầu vào trong điều kiện giá thành đã ấn định sẵn hoặc tận sức giảm giá thành trong điều kiện đầu ra đã ấn định sẵn để tối đa hoá lợi nhuận. Trong nền kinh tế tri thức, cạnh tranh không còn chỉ đơn thuần là thay đổi hàm số sản xuất và mở rộng thị phần, mà là cạnh tranh mở rộng không gian sinh tồn, là t bản hoá giá trị thời gian của các cá nhân ngời tiêu dùng trong không gian thị trờng mới. Không gian này lấy tăng trởng bền vững, chuyên môn hoá ở trình độ cao và sáng tạo ra hệ thống sinh thái con làm đặc trng. Doanh nghiệp cạnh tranh không gian, cạnh tranh thị trờng là cạnh tranh t bản. Lý luận về kinh tế tri thức đợc xây dựng trên cơ sở lý luận sinh vật học, cho rằng nền kinh tế tri thức mãi mãi ở bên lề thời gian, phát triển không ngừng, kết cấu kinh tế thờng xuyên sắp xếp lại. Kinh tế tri thức lấy ngành nghề kỹ thuật cao làm trụ cột. Do vậy, việc hiểu biết sản phẩm của mình thuộc hệ sinh thái nào là việc hết sức quan trọng, thành công hay thất bại không chỉ do bản thân doanh nghiệp quyết định mà còn do mạng lới của nó có thành công hay không quyết định. Muốn có lợi thế cạnh tranh trong nền kinh tế thị trờng, doanh nghiệp phải nắm bắt thời cơ và phơng pháp xây dựng hệ thống sinh thái, có thể điều chỉnh hớng bay trong quá trình phát triển và cải tiến. Hệ thống sinh thái mới đòi hỏi ngời lao động có khả năng vợt lên trên tổ chức truyền thống và giới hạn văn hoá để hình thành quan điểm cạnh tranh vợt qua giới hạn doanh nghiệp, ngành và quốc gia. (F. Moore) 2. Vai trò của cạnh tranh Trong nền kinh tế thị trờng, cạnh tranh có vai trò vô cùng quan trọng, nó đợc coi là động lực của sự phát triển không chỉ của mỗi cá nhân, mỗi doanh nghiệp mà cả nền kinh tế nói chung. 2.1. Đối với doanh nghiệp Đối với mỗi doanh nghiệp sản xuất kinh doanh trong nền kinh tế thị tr- ờng, cạnh tranh có những vai trò sau: Sinh viên: Lê Quốc Uy Lớp: Thơng mại 42B Luận văn tốt nghiệp Trờng ĐH Kinh tế Quốc dân Cạnh tranh đợc coi nh là cái sàng để lựa chọn và đào thải những doanh nghiệp. Vì vậy nâng cao khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp có vai trò cực kỳ to lớn. Cạnh tranh quyết định sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp. Cạnh tranh tạo ra động lực cho sự phát triển của doanh nghiệp, thúc đẩy doanh nghiệp tìm mọi biện pháp để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Cạnh tranh đòi hỏi doanh nghiệp phải phát triển công tác marketing bắt đầu từ việc nghiên cứu thị trờng để xác định đợc nhu cầu thị trờng từ đó ra các quyết định sản xuất kinh doanh để đáp ứng các nhu cầu đó. Bên cạnh đó, doanh nghiệp phải nâng cao các hoạt động dịch vụ cũng nh tăng cờng công tác quảng cáo, khuyến mãi, bảo hành Cạnh tranh buộc các doanh nghiệp phải đa ra các sản phẩm có chất lợng cao hơn để đáp ứng đợc nhu cầu thờng xuyên thay đổi của ngời tiêu dùng. Muốn vậy, các doanh nghiệp phải áp dụng những thành tựu khoa học kỹ thuật mới vào quá trình sản xuất kinh doanh, tăng cờng công tác quản lý, nâng cao trình độ tay nghề của công nhân từ đó làm cho doanh nghiệp ngày càng phát triển hơn. 2.2. Đối với ngời tiêu dùng Có cạnh tranh, hàng hoá sẽ có chất lợng ngày càng tốt hơn, mẫu mã ngày càng đẹp, phong phú đa dạng hơn để đáp ứng các yêu cầu của ngời tiêu dùng trong xã hội. Vì vậy, đối với ngời tiêu dùng, cạnh tranh có các vai trò sau: Ngời tiêu dùng có thể thoải mái, dễ dàng trong việc lựa chọn các sản phẩm phù hợp với túi tiền và sở thích của mình. Những lợi ích mà họ thu đợc từ hàng hoá ngày càng đợc nâng cao, thoả mãn ngày càng tốt hơn các nhu cầu của họ nhờ các dịch vụ kèm theo đợc quan tâm nhiều hơn. Đó chính là những lợi ích mà ngời tiêu dùng có đợc từ việc nâng cao khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp. 2.3. Đối với nền kinh tế Cạnh tranh đợc coi nh là linh hồn của nền kinh tế, vai trò của cạnh tranh đối với nền kinh tế quốc dân thể hiện ở những mặt sau: Cạnh tranh là môi trờng, là động lực thúc đẩy sự phát triển của mọi thành phần kinh tế trong nền kinh tế thị trờng, góp phần xoá bỏ những độc quyền, bất hợp lý, bất bình đẳng trong kinh doanh. Sinh viên: Lê Quốc Uy Lớp: Thơng mại 42B Luận văn tốt nghiệp Trờng ĐH Kinh tế Quốc dân Cạnh tranh bảo đảm thúc đẩy sự phát triển của khoa học kỹ thuật, sự phân công lao động xã hội ngày càng xâu sắc. Cạnh tranh thúc đẩy sự đa dạng hoá sản phẩm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của xã hội, kích thích nhu cầu phát triển, làm nảy sinh những nhu cầu mới, góp phần nâng cao chất lợng đời sống xã hội và phát triển nền kinh tế. Cạnh tranh làm nền kinh tế quốc dân vững mạnh, tạo khả năng cho doanh nghiệp vơn ra thị trờng nớc ngoài. Cạnh tranh giúp cho nền kinh tế có nhìn nhận đúng hơn về kinh tế thị trờng, rút ra đợc những bài học thực tiễn bổ sung vào lý luận kinh tế thị trờng của nớc ta. Bên cạnh những tác dụng tích cực, cạnh tranh cũng làm xuất hiện những hiện tợng tiêu cực nh làm hàng giả, buôn lậu trốn thuế gây nên sự bất ổn trên thị trờng, làm thiệt hại đến lợi ích của nhà nớc và của ngời tiêu dùng. Phát huy những yếu tố tích cực, hạn chế những mặt tiêu cực của cạnh tranh không chỉ là nhiệm vụ của nhà nớc, doanh nghiệp mà là nhiệm vụ chung của toàn bộ cá nhân. II. Khả năng cạnh tranh của một doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trờng 1. Khái niệm về cạnh tranh và khả năng của một doanh nghiệp 1.1. Khái niệm về cạnh tranh Trong cơ chế quản lý kinh tế tập trung bao cấp - các hoạt động sản xuất kinh doanh đều đợc chỉ đạo từ trung ơng, từ trên xuống dới. Quan hệ cung cầu cũng nh tất cả các quy luật của kinh tế thị trờng không đợc tồn tại theo đúng nghĩa của nó. Quan hệ giữa các đơn vị kinh tế hầu nh không có mâu thuẫn về lợi ích. Chính vì vậy mà cạnh tranh không có chỗ đứng trong nền kinh tế. Thời điểm đánh đấu công cuộc đổi mới kinh tế ở nớc ta bắt đầu từ đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng (1986). Từ đây cơ chế quản lý kinh tế có bớc đổi mới cơ bản, nền kinh tế đã chuyển sang nền kinh tế thị tr- ờng, cạnh tranh xuất hiện. Đặc biệt từ khi nớc ta tham gia hội nhập nền kinh tế thế giới thì cạnh tranh đợc nhìn nhận theo hớng tích cực hơn. Môi trờng cạnh tranh đợc mở rộng trên cả thị trờng nội địa và thị trờng quốc tế. Theo Mác: Cạnh tranh t bản chủ nghĩa (TBCN) là sự ganh đua, sự đấu tranh gay gắt giữa các nhà t bản nhằm giành giật các điều kiện thuận lợi trong sản xuất và tiêu thụ hàng hoá để thu đợc lợi nhuận siêu ngạch. Nghiên Sinh viên: Lê Quốc Uy Lớp: Thơng mại 42B Luận văn tốt nghiệp Trờng ĐH Kinh tế Quốc dân cứu sâu về nền sản xuất hàng hoá TBCN và cạnh tranh TBCN, Mác đã phát hiện ra quy luật cạnh tranh cơ bản là quy luật điều chỉnh tỷ suất lợi nhuận bình quân giữa các ngành. Theo từ điển kinh doanh (xuất bản năm 1992) ở Anh: Cạnh tranh trong cơ chế thị trờng đợc định nghĩa là sự ganh đua kình địch giữa các nhà kinh doanh nhằm giành tài nguyên sản xuất cùng một loại về phía mình. Ngày nay trong nền kinh tế thị trờng cạnh tranh là một điều kiện và là yếu tố kích thích kinh doanh, là môi trờng động lực thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh phát triển, tăng năng suất lao động tạo sự phát triển của xã hội nói chung. Nh vậy cạnh tranh là quy luật khách quan của nền sản xuất hàng hoá, là nội dung cơ chế vận động của thị trờng. Sản xuất hàng hoá càng phát triển, hàng hoá bán ra càng nhiều, số lợng nhà cung ứng càng đông thì cạnh tranh càng gay gắt, kết quả cạnh tranh sẽ tự loại bỏ những doanh nghiệp làm ăn kém hiệu quả. Nh vậy, hiểu theo một nghĩa chung nhất, cạnh tranh là sự ganh đua giữa các chủ thể kinh doanh trong việc giành giật thị trờng và khách hàng. 1.2. Khái niệm về khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp Khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp là khả năng, năng lực mà doanh nghiệp có thể tự duy trì vị trí của nó một cách lâu dài và có ý chí trên thị trờng cạnh tranh, đảm bảo việc thực hiện một tỷ lệ lợi nhuận ít nhất bằng tỷ lệ đòi hỏi cho việc tài trợ những mục tiêu của doanh nghiệp, đồng thời thực hiện đợc những mục tiêu mà doanh nghiệp đề ra. Nếu một doanh nghiệp tham gia thị trờng mà không có khả năng cạnh tranh hay khả năng cạnh tranh yếu hơn các đối thủ của nó thì sẽ rất khó khăn để tồn tại và phát triển đợc, quá trình duy trì sức mạnh của doanh nghiệp phải là quá trình lâu dài và liên tục. Khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp là cơ sở để đảm bảo khả năng duy trì lâu dài sức mạnh cạnh tranh đó. 1.3. Các nhân tố tạo nên khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp Khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp đợc xác định dựa vào các u thế cạnh tranh của nó. Ưu thế mạnh đợc hiểu là những đặc tính hoặc những thông số của sản phẩm nhờ đó sản phẩm có đợc u việt, sự vợt trội hơn so với sản phẩm của các đối thủ cạnh tranh trực tiếp. Các nhân tố tạo nên khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp bao gồm: Sinh viên: Lê Quốc Uy Lớp: Thơng mại 42B Luận văn tốt nghiệp Trờng ĐH Kinh tế Quốc dân Uy tín: Đánh giá sự tin tởng của khách hàng vào doanh nghiệp, tạo đợc uy tín tốt đối với khách hàng là cơ sở tạo nên sự quan tâm của khách hàng đến sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp. Mức độ nổi tiếng của nhãn hiệu: ảnh hởng đến một loại sản phẩm với nhãn hiệu cụ thể của doanh nghiệp. Khả năng thích ứng: Là khả năng thích nghi với sự thay đổi của mô tr- ờng kinh doanh của doanh nghiệp để đảm bảo sự tồn tại và phát triển. Sự linh hoạt, nhạy bén của những ngời quản lý doanh nghiệp: Sự nhạy bén của những ngời quản lý doanh nghiệp tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp nắm bắt đợc các cơ hội sản xuất kinh doanh, cơ hội phát triển trên thị trờng. Kinh nghiệm kinh doanh trên thơng trờng: Bao gồm những phơng pháp chiến thuật, chiến lợc trong kinh doanh. Đây là một tài sản vô hình tạo nên lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp. Vị thế của doanh nghiệp trên thơng trờng: Đợc đánh giá trên cơ sở uy tín, hình ảnh, thị phần Những doanh nghiệp có vị thế cao trên thơng trờng rất thuận lợi trong cạnh tranh. Những công ty này có khả năng đa dạng hoá sản phẩm, phát triển thị trờng để nâng cao khả năng cạnh tranh. Hệ thống đảm bảo nâng cao chất lợng sản phẩm, dịch vụ: Tiêu chuẩn chất lợng mà doanh nghiệp áp dụng nhằm đảm bảo cho chất lợng sản phẩm của mình. Qua việc áp dụng các tiêu chuẩn, hệ thống quản lý chất lợng sản phẩm, dịch vụ làm cho khách hàng tin tởng khi sử dụng sản phẩm, dịch vụ. Lợi thế về vốn và chi phí: Đây là một nhân tố rất quan trọng khi sản phẩm của các doanh nghiệp trên thị trờng là tơng đối đồng nhất thì việc giảm giá bán là một biện pháp rất có hiệu quả để tăng khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp. 2. Các yếu tố ảnh hởng đến khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trờng 2.1. Các nhân tố bên trong doanh nghiệp 2.1.1. Nguồn nhân lực Nhân lực là yếu tố quyết định đến sản xuất kinh doanh, nó bao gồm một số nội dung chủ yếu sau: Ban giám đốc doanh nghiệp Sinh viên: Lê Quốc Uy Lớp: Thơng mại 42B Luận văn tốt nghiệp Trờng ĐH Kinh tế Quốc dân Là những cán bộ quản lý ở cấp cao nhất trong doanh nghiệp, những ng- ời vạch ra chiến lợc, trực tiếp điều hành, tổ chức thực hiện công việc kinh doanh của doanh nghiệp. Đối với những công ty cổ phần, những tổng công ty lớn, ngoài ban giám đốc còn có hội đồng quản trị là đại diện cho các chủ sở hữu doanh nghiệp quyết định phơng hớng kinh doanh của công ty. Các thành viên của ban giám đốc có ảnh hởng rất lớn đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Nếu các thành viên có trình độ, kinh nghiệm và khả năng đánh giá, năng động, có mối quan hệ tốt với bên ngoài thì họ sẽ đem lại cho doanh nghiệp không chỉ những lợi ích trớc mắt nh: tăng doanh thu, tăng lợi nhuận mà còn uy tín lợi ích lâu dài cho doanh nghiệp. Đây mới là yếu tố quan trọng tác động đến khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp. Đội ngũ cán bộ quản lý ở cấp doanh nghiệp Là những ngời quản lý chủ chốt có kinh nghiệm công tác, phong cách quản lý, khả năng ra quyết định, khả năng xây dựng ê kíp quản lý và hiểu biết sâu rộng lĩnh vực kinh doanh sẽ là một lợi thế quan trọng cho doanh nghiệp. Ngời quản lý làm việc trực tiếp với nhân viên cấp dới, với chuyên viên, vì vậy trình độ hiểu biết của họ sẽ giúp họ nảy sinh những ý tởng mới, sáng tạo phù hợp với sự phát triển và trởng thành của doanh nghiệp. Các cán bộ quản lý ở cấp phân xởng, đốc công và công nhân Trình độ tay nghề của công nhân và lòng hăng say nhiệt tình làm việc của họ là yếu tố tác động rất lớn đến khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp. Bởi khi tay nghề cao kết hợp với lòng hăng say nhiệt tình lao động thì nhất định năng suất lao động sẽ tăng trong khi chất lợng sản phẩm đợc bảo đảm. Đây là tiền đề để doanh nghiệp có thể tham gia và đứng vững trong cạnh tranh. Muốn đảm bảo đợc điều này các doanh nghiệp phải tổ chức đào tạo và đào tạo lại đội ngũ ngời lao động của mình, giáo dục cho họ lòng nhiệt tình hăng say và tinh thần lao động tập thể. 2.1.2. Nguồn lực vật chất và tài chính Khả năng tài chính của doanh nghiệp Quyết định đến việc thực hiện hay không thực hiện bất cứ một hoạt động đầu t, mua sắm hay phân phối của doanh nghiệp. Doanh nghiệp có tiềm lực về tài chính sẽ có nhiều điều kiện thuận lợi trong việc đổi mới công nghệ, đầu t trang thiết bị, đảm bảo nâng cao chất lợng, hạ giá thành nhằm duy trì và nâng cao sức mạnh cạnh tranh, củng cố vị trí của mình trên thị trờng. Sinh viên: Lê Quốc Uy Lớp: Thơng mại 42B [...]... sách, giải pháp mà doanh nghiệp sẽ đa ra 2 Nghiên cứu tiềm năng và khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp Tiềm năng cạnh tranh của doanh nghiệp là những khả năng cạnh tranh tiềm ẩn mà doanh nghiệp cha tận dụng hết và có thể khai thác đợc trong tơng lai Nghiên cứu tiềm năng và khả năng cạnh tranh trớc hết là phân tích thực trạng tình hình cạnh tranh của doanh nghiệp Đâu là mặt mạnh, đâu là mặt yếu của doanh... nay toàn bộ công ty phát huy cao nội lực, ý thức tự lập tự cờng, thực hiện đồng bộ dây chuyền công nghệ, nâng cao trình độ khai thác dây chuyền công nghệ chuẩn bị nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm chuẩn bị thực hiện tiến trình hội nhập vào khu vực 2 Chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức bộ máy của công ty Công ty Bóng đèn Phích nớc Rạng Đông hoạt động sản xuất kinh doanh bóng đèn phích nớc, là hình... dậy tiềm năng của công ty Công ty đã đầu t lò thổi BB18.5, dây chuyền lắp ghép bóng đèn lò phích II Đến năm 1999 tổng sản lợng của Công ty đã tăng gấp 10,2 lần so với năm 1989 Trong năm 1998, Công ty Bóng đèn Phích nớc Rạng Đông đã mạnh dạn đầu t hơn 25 tỷ đồng để lắp đặt một dây chuyền sản xuất đèn huỳnh quang hiện đại nhất Việt Nam với công suất hơn 6 triệu sản phẩm/năm Tháng 1/1999 Công ty đa dây... mình một chiến lợc cạnh tranh hoàn hảo Chiến lợc cạnh tranh cần phản ánh đợc các yếu tố ảnh hởng của môi trờng cạnh tranh bao quanh doanh nghiệp Các nhân tố của môi trờng cạnh tranh bao gồm: o Điều kiện chung về cạnh tranh trên thị trờng Các quan điểm khuyến khích hay hạn chế cạnh tranh, vai trò và khả năng của chính phủ trong việc điều khiển cạnh tranh, các quy định về cạnh tranh và ảnh hởng của nó... phối hợp của các bộ phận - Phân phối các nguồn lực - Hoạch định và thực thi các chính sách kinh doanh - Quản trị sự thay đổi, thích nghi giữa sản xuất và điều hành Sinh viên: Lê Quốc Uy Lớp: Thơng mại 42B Luận văn tốt nghiệp tế Quốc dân Trờng ĐH Kinh Chơng 2 Thực trạng khả năng cạnh tranh của công ty Bóng đèn Phích nớc Rạng Đông I Khái quát về công ty Bóng đèn Phích nớc Rạng Đông Tên công ty Tên giao... giải pháp cạnh tranh o Số lợng đối thủ Số lợng đối thủ cạnh tranh bao gồm: + Các đối thủ cạnh tranh sơ cấp: Cùng tiêu thụ một loại sản phẩm đồng nhất + Các đối thủ cạnh tranh thứ cấp: sản xuất và tiêu thụ những sản phẩm có khả năng thay thế Đây là cơ sở để xác định mức độ khốc liệt của cạnh tranh trên thị trờng thông qua đánh giá trạng thái cạnh tranh của thị trờng mà doanh nghiệp tham gia Có 4 trạng... Rạng Đông theo quyết định số 222/CNN- QĐ - Quyết định thành lập doanh nghiệp Nhà nớc do ông Đặng Vũ Ch - Bộ trởng Bộ Công nghiệp ký Từ năm 1997 đến nay, Công ty đợc đặt dới sự quản lý của Tổng Công ty sành sứ thuỷ tinh Công nghiệp Bộ công nghiệp, sau khi Tổng công ty giải thể, công ty trực thuộc Bộ công nghiệp 1.2 Quá trình phát triển của công ty Trải qua hơn 40 năm thành lập và phát triển, Công ty. .. tranh của sản phẩm trên thị trờng đó là chất lợng và giá bán Khoa học công nghệ tác động đến chi phí cá biệt của các doanh nghiệp, qua đó tạo nên khả năng cạnh tranh của sản phẩm nói riêng và khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp nói chung Hiện nay trên thế giới đã chuyển từ cạnh tranh về giá sang cạnh tranh về chất lợng, cạnh tranh giữa các sản phẩm và dịch vụ có hàm lợng khoa học công nghệ cao Kỹ... : : : : : : Công ty Bóng đèn Phích nớc Rạng Đông Rang Dong light source and vacuum flask company Hạ Đình Thanh Xuân Hà Nội 04 8584165/ 8584310 04 8584165/ 8584310 04 8585038 1 Lịch sử hình thành và phát triển 1.1 Lịch sử hình thành Công ty Bóng đèn Phích nớc Rạng Đông ngày nay có tiền thân là nhà máy bóng đèn phích nớc Rạng Đông Nhà máy đợc xây dựng theo thiết kế của Trung Quốc, khởi công xây dựng... có khả năng đáp ứng đợc nhu cầu khách hàng (về mặt số lợng, giá bán, chất lợng, mẫu mã) thì chắc chắn doanh nghiệp đó sẽ thành công và có khả năng cạnh tranh cao Lãi suất cho vay của các ngân hàng Nhân tố này cũng có ảnh hởng rất lớn đến khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp bởi vì vốn vay trong cơ cấu vốn của doanh nghiệp là không thể thiếu Khi lãi suất cho vay của ngân hàng cao dẫn đến chi phí của . đến khả năng cạnh tranh của công ty trên thị trờng 2. Thực trạng khả năng cạnh tranh của công ty Bóng đèn Phích nớc Rạng Đông 3. Các đối thủ cạnh tranh chính của công ty Bóng đèn Phích nớc Rạng. 3: Một số biện pháp chủ yếu nâng cao khả năng cạnh tranh của công ty Bóng đèn Phích nớc Rạng Đông I. Phơng hớng phát triển của công ty từ nay đến năm 2010 II. Một số biện pháp nâng cao khả năng. về khả năng cạnh tranh của một doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trờng. Chơng 2: Thực trạng khả năng cạnh tranh của công ty Bóng đèn Phích nớc Rạng Đông. Chơng 3: Một số biện pháp chủ yếu nhằm
- Xem thêm -

Xem thêm: một số biện pháp nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh của công ty bóng đèn phích nước rạng đông, một số biện pháp nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh của công ty bóng đèn phích nước rạng đông, , II. Một số biện pháp nâng cao khả năng cạnh tranh của công ty, Bóng đèn Phích nước Rạng Đông, II. Khả năng cạnh tranh của một doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường, Sơ đồ 1: Các lực lượng điều khiển cuộc cạnh tranh trong ngành, Giai đoạn 3: Từ 1989 đến nay, Sơ đồ 5: Quy trình công nghệ lắp ráp bóng đèn huỳnh quang, Bảng 6: Trình độ của công nhân sản xuất, Sơ đồ 7: Các kênh phân phối, II. Một số biện pháp nâng cao khả năng cạnh tranh của công ty Bóng đèn Phích nước Rạng Đông, Quảng cáo trên truyền hình, Bài toán kinh tế đặt ra khi sử dụng đèn

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm