0

dạy giải toán có lời văn chứa nội dung hình học cho học sinh khá giỏi lớp 5

70 1,599 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/12/2014, 20:36

Dạy giải toán có lời văn chứa nội dung hình học cho học sinh khá giỏi lớp 5 MC LC Ni dung Trang PHN M U I.Lý do chn ti 1.C s lý lun 3 2.C s thc tin 6 II. Mc ớch nghiờn cu 8 III. Nhim v nghiờn cu 9 IV. i tng nghiờn cu 9 V. Phm vi nghiờn cu 9 VI. Phng phỏp nghiờn cu 9 PHN NI DUNG I.Vi nột v lch s vn v cỏc khỏi nim 1.Lch s hỡnh hc 10 2.Khỏi nim nng lc, gii v cú nng khiu 11 II. Tng quan cỏc dng bi toỏn cú li vn cha ni dung hỡnh hc tiu hc v khi 5 12 III. Thc trng vic dy v hc gii toỏn cú li vn cha ni dung hỡnh hc ti trng tiu hc Qung Chõu-thnh ph Hng Yờn 1.Thc trng vic dy ca giỏo viờn 13 2.Thc trng vic hc ca hc sinh 14 IV.Thc nghim vn dng phng phỏp 1.Hng dn hc sinh nm vng ng li chung gii mt bi toỏn. 16 1 Nguyễn Thị Thanh Thảo Dạy giải toán có lời văn chứa nội dung hình học cho học sinh khá giỏi lớp 5 2.Hng dn hc sinh nm vng ng li chung ca mt bin phỏp tớnh. 19 3.ễn tp, tng hp li cụng thc(cỏch tớnh) chu vi, din tớch, th tớch cỏc hỡnh 24 4.Tp cho hc sinh phỏt hin c mi quan h gia cỏc cụng thc, quy tc tớnh chu vi, din tớch, th tớch cỏc hỡnh 30 5. Hng dn hc sinh gii cỏc bi toỏn cú li vn cha ni dung hỡnh hc 5.1. Phng phỏp vn dng cụng thc(cỏch tớnh) chu vi, din tớch, th tớch cỏc hỡnh 32 5.2. Phng phỏp dựng t s 35 5.3. Phng phỏp thc hin cỏc s o v thao tỏc phõn tớch, tng hp trờn hỡnh. 41 5.4. Phng phỏp Biu hỡnh ch nht. 47 V. Kt qu t c 1. i vi giỏo viờn 49 2. i vi hc sinh. 49 3. Kt lun 51 PHN KT LUN I.Kt lun 52 II. Bi hc kinh nghim 53 III. Nhng hn ch ca ti 54 IV. Nhng ý kin xut 54 2 Nguyễn Thị Thanh Thảo Dạy giải toán có lời văn chứa nội dung hình học cho học sinh khá giỏi lớp 5 PHN M U I.L DO CHN TI 1.C s lớ lun. Nhõn loi ó bc vo th k 21, mt th k ó, ang v s tip tip tc cú nhiu bin i to ln. Khoa hc v cụng ngh ó cú nhng bc tin nhy vt, kinh t tri thc cú vai trũ ngy cng ni bt trong quỏ trỡnh phỏt trin lc lng sn xut, ton cu hoỏ kinh t l mt xu th khỏch quan, lụi cun ngy cng nhiu nc tham gia, s tranh chp quc t trờn tt c cỏc lnh vc ngy cng gay gt. Trc bi cnh ú, chỳng ta cn phi phỏt trin nhanh hn, mnh hn, hiu qu hn c giỏo dc- o to, khoa hc- cụng ngh, tip cn nhanh chúng vi tri thc v cụng ngh mi nht ca thi i hin i hoỏ nn kinh t, to ra s chuyn dch c cu kinh t theo hng cụng nghip hoỏ, hin i hoỏ, tng bc hỡnh thnh kinh t tri thc. Cuộc sống trong những thập kỷ tới vừa chứa đựng đầy thử thách vừa kèm theo những cơ hội hiếm có. Những thế hệ sắp tới cần đợc giáo dục tốt để có thể đ- ơng đầu với những thử thách mới và sử dụng đợc những thuận lợi, cơ hội mới. Cần hình thành cho họ khả năng suy nghĩ và vận dụng những t tởng, tri thức mới một cách thờng xuyên và sáng tạo. Hành động của họ phải đợc sự chỉ đạo vững chắc của nhận thức đúng đắn về giá trị con ngời và nền công bằng xã hội. Điều này đợc thực hiện thông qua một nền giáo dục tốt. Vì vậy, nền giáo dục Việt Nam trong giai đoạn này, một nền giáo dục hiện đại, nhân văn, dân tộc, dân chủ phải nhằm nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dỡng nhân tài.(Văn kiện đại hội Đảng lần thứ VIII), xây dựng một đội ngũ trí thức chuyên gia công nghệ, công nhân lành nghề, những nhà kinh doanh, quản lý có tài năng. Giống nh giao thông, bu điện là kết cấu của hạ tầng kinh tế, giáo dục nói chung, giáo dục tiểu học nói riêng là bộ phận của kết cấu hạ tầng xã hội. Muốn cho giáo dục thực sự có đóng góp vào sự phát triển của đất nớc trong giai đoạn hiện nay 3 Nguyễn Thị Thanh Thảo Dạy giải toán có lời văn chứa nội dung hình học cho học sinh khá giỏi lớp 5 và trong tơng lai, giáo dục tiểu học phải thực sự đợc coi là nền tảng quan trọng bậc nhất bởi õy l cp hc cơ sở tối thiểu để mỗi trẻ em phát triển nhân cách, năng lực, thể chất và tinh thần. Thnh qu ca giỏo dc Tiu hc cú tỏc dng c bn, lõu di, cú tớnh quyt nh i vi cuc i mi con ngi. Nhng c tớnh nh trung thc, cụng bng, cn thn, l phộp, hiu tho v nhng k nng c bn: nghe, núi, c, vit, tớnh toỏn, nu khụng c hỡnh thnh vng chc tiu hc thỡ s khú cú c hi hỡnh thnh v phỏt trin nhng cp hc cao hn. Ni dung chng trỡnh cỏc mụn hc v hot ng giỏo dc Tiu hc c c th hoỏ bng nhng cun sỏch giỏo khoa v ti liu dy hc. ú, mi kin thc, mi vn c trỡnh by khỏ cht ch, h thng, m bo tớnh chớnh xỏc, tớnh khoa hc, tớnh kh thi ca mụn hc. Trong sỏch giỏo khoa, bờn cnh nhng yờu cu ti thiu dnh cho tt c hc sinh cũn cha ng cỏc yu t phỏt trin ch dnh cho hc sinh cú nng khiu mụn hc ( hc sinh khỏ gii), khụng bt buc vi mi i tng. Nh vy, dy hc cỏc mụn hc núi chung v mụn Toỏn núi riờng thc cht l quỏ trỡnh t chc, hng dn hc sinh hot ng hc tp mụn Toỏn mi i tng hc sinh t c chun v phỏt trin c nng lc ca cỏ nhõn bng nhng gii phỏp phự hp. Ni dung Cỏc yu t hỡnh hc l mt trong 5 tuyn kin thc chớnh trong ni dung Mụn Toỏn ca bc Tiu hc. Ni dung ny c ri u tt c cỏc khi lp v c nõng cao dn v mc . T nhn din hỡnh lp 1,2 sang n tớnh chu vi, din tớch mt s hỡnh lp 4,5. tiu hc, hc sinh cha c hc mụn Hỡnh hc m mi ch c hc mt s kin thc n gin v hỡnh hc, ta thng gi cỏc kin thc ny di nhng cỏi tờn nh Hỡnh hc ban u, hoc Hỡnh hc s gin, hoc Lm quen vi hỡnh hc, hoc Cỏc yu t hỡnh hc v thut ng hay dựng nht hin nay l Cỏc yu t hỡnh hc. 4 Nguyễn Thị Thanh Thảo Dạy giải toán có lời văn chứa nội dung hình học cho học sinh khá giỏi lớp 5 Vic dy - hc Cỏc yu t hỡnh hc, c bit l dy gii toỏn cú li vn cha ni dung hỡnh hc cho hc sinh tiu hc cú mt tm quan trng rt ln. Toỏn cú li vn cha ni dung hỡnh hc l mch kin thc tng hp ca cỏc mch kin thc toỏn hc c gn vi thc t. õy l mch kin thc khú nht i vi hc sinh tiu hc nht l hc sinh lp 5. Gii toỏn cú li vn cú ni dung hỡnh hc nhm lm cho hc sinh cú c nhng biu tng chớnh xỏc v mt s hỡnh hc n gin v mt s i lng hỡnh hc thụng dng, giỳp cỏc em bit nh hng trong khụng gian, gn lin vic hc tp vi cuc sng xung quanh v chun b hc mụn Hỡnh hc bc hc Trung hc c s. Bờn cnh ú, vic dy gii toỏn cú li vn cha ni dung hỡnh hc cho hc sinh tiu hc cũn giỳp cho mt s k nng thc hnh ca hc sinh c rốn luyn v phỏt trin mt s nng lc trớ tu. Khi hc gii toỏn cú li vn cú yu t hỡnh hc, cỏc em c tp s dng cỏc dng c nh thc k, ờke, compa o c v v hỡnh chớnh xỏc theo quy trỡnh hp lý, phỏt hin v kim tra cỏc c im ca hỡnh; tp s dng ngụn ng v cỏc kớ hiu cn thit; tp o di, o v tớnh chu vi, din tớch, th tớch cỏc hỡnhNhng k nng ny c rốn luyn tng bc mt, t thp n cao ( vớ d, lp Mt, hc sinh tp dựng thc k; lp Ba, hc sinh tp dựng ờke; lp Bn hc sinh tp dựng ờke v chớnh xỏc hỡnh ch nht, ng thng song song; lp Nm, hc sinh tp dựng compa v ng trũn, o v t di on thng) Qua vic hc tp cỏc kin thc v rốn luyn cỏc k nng trờn, mt s nng lc trớ tu ca cỏc em nh phõn tớch, tng hp, quan sỏt, so sỏnh, i chiu, d oỏn, trớ tng tng khụng gian c phỏt trin. Ngoi ra, vic tip thu cỏc kin thc hỡnh hc thụng qua gii toỏn cú li vn s giỳp hc sinh tớch lu c nhng hiu bit cn thit cho i sng sinh hot v hc tp ca cỏc em. Bi cỏc kin thc hỡnh hc tiu hc c dy thụng qua cỏc hot ng thc hnh. Nhng kin thc, k nng hỡnh hc m cỏc em thu lm c qua con ng thc nghim li rt cn thit trong cuc sng, rt hu ớch cho vic hc tp cỏc tuyn kin thc khỏc trong mụn Toỏn tiu hc nh: S hc, o 5 Nguyễn Thị Thanh Thảo Dạy giải toán có lời văn chứa nội dung hình học cho học sinh khá giỏi lớp 5 i lng, Gii toỏn, cng nh cho vic hc tp cỏc mụn M thut, Tp vit, T nhiờn xó hi, Th cụng, Khụng nhng th, cỏc bi toỏn cú yu t hỡnh hc cũn giỳp cỏc em phỏt trin thờm c nhiu nng lc trớ tu, rốn luyn c nhiu c tớnh v phm cht tt nh: cn thn, cn cự, chu ỏo, khộo lộo, a thớch s chớnh xỏc, lm vic cú k hoch, Nh vy, tuy ch hc nhng kin thc ht sc n gin v hỡnh hc nhng vi la tui tiu hc c bit l hc sinh lp 5, vic gii cỏc bi toỏn cú yu t hỡnh hc l mt ni dung tng i khú trong chng trỡnh Toỏn tiu hc. Nú ũi hi ngi hc mt kh nng t duy tru tng, mt trớ tng tng khụng gian, mt úc quan sỏt tt, bit phõn tớch, tng hp nhng kin thc ó hc thc hin yờu cu ca bi. Thc t ó cho thy, nhng hc sinh cú kh nng t duy tt s rt thớch hc mụn ny, song s lng nhng hc sinh ny ớt, mt lp thng ch cú vi em. Ngc li nhng hc sinh cú kh nng t duy chm hn thỡ dn dn rt ngi hc dn n tỡnh trng hc sinh hc yu kộm mụn Toỏn chim t l khỏ cao so vi cỏc mụn hc khỏc. 2.C s thc tin Ni dung Cỏc yu t hỡnh hc tiu hc cú th túm lc thnh ba loi sau: a).Cỏc ni dung hỡnh hc thun tuý gm cỏc kin thc, k nng hỡnh hc chun b cho vic hc Hỡnh hc Trung hc c s nh nhn dng, phõn bit hỡnh; mụ t, biu din hỡnh; v hỡnh, to hỡnh ( ct, ghộp, gp, xp, hỡnh), bin i hỡnh ( to ra cỏc hỡnh cú cựng din tớch). b).Cỏc ni dung hỡnh hc o lng, trong ú phn ct lừi l tớnh toỏn vi cỏc s o i lng hỡnh hc nh chu vi, din tớch, th tớch. c) Ni dung gii toỏn cú li vn, trong ú cú s kt hp gia hỡnh hc, s hc v o lng nhm to ra cỏc tỡnh hung vn dng cỏc kin thc ó hc theo yờu cu ca vic tp dt phng phỏp gii toỏn, ng thi giỳp hc sinh ( nht l hc sinh khi 4,5) lm quen dn vi phng phỏp suy din. 6 Nguyễn Thị Thanh Thảo Dạy giải toán có lời văn chứa nội dung hình học cho học sinh khá giỏi lớp 5 Trong ba ni dung trờn thỡ ni dung gii toỏn cú li vn cha ni dung hỡnh hc l mt ni dung ht sc quan trng bi tớnh ng dng thc t cao, giỳp cỏc em tng bc phỏt trin t duy, rốn luyn phng phỏp suy ngh v k nng suy lun logớc; khờu gi v tp dt kh nng phng oỏn, tỡm tũi . Bờn cnh ú, vic dy hc sinh gii cỏc bi toỏn cú ni dung hỡnh hc giỏo viờn cũn cú th giỳp hc sinh tp vn dng cỏc kin thc toỏn hc vo cuc sng; rốn luyn cho cỏc em thúi quen v c tớnh tt ca mt ngi lao ng mi nh: ý chớ t lc vt khú; tớnh cn thn, cho ỏo, c th, lm vic cú k hoch, cú kim tra kt qu cui cựng; tng bc hỡnh thnh v rốn luyn thúi quen v kh nng suy ngh c lp, linh hot; khc phc cỏch suy ngh mỏy múc, rp khuụn; xõy dng lũng ham thớch tỡm tũi, sỏng to,. c bit, khi gii cỏc bi toỏn ny hc sinh cũn phi bit vn dng tng hp nhiu kin thc v hiu bit v: + Cỏc cụng thc tinh chu vi, din tớch, th tớch mt s hỡnh ( v cỏc cụng thc tớnh ngc) + Cỏch gii cỏc loi toỏn in hỡnh, ng li chung gii cỏc bi toỏn. + Cỏc phộp tớnh s hc trờn s t nhiờn, s thp phõn, phõn s v s o cỏc i lng. + Cỏch tớnh giỏ tr nhng i lng thụng dng trong cuc sng nh: Sn lng Din tớch Nng sut S gch lỏt nn nh Thi gian nc chy y b Mt s dõn v.v 7 Nguyễn Thị Thanh Thảo Dạy giải toán có lời văn chứa nội dung hình học cho học sinh khá giỏi lớp 5 + Cỏch s dng Ting Vit trỡnh by v din t. v.v Chớnh vỡ th, kh nng gii toỏn cú li vn cha ni dung hỡnh hc ca hc sinh chớnh l mt tiờu chun c bn, l Hũn ỏ th vng ỏnh giỏ trỡnh hiu bit v nng lc vn dng cỏc kin thc toỏn hc ca cỏc em. õy cng l lý do khin cho loi toỏn ny ó khụng c nhiu hc sinh a thớch, ham mờ hc tp vỡ ngi, vỡ t duy chm; thm chớ cú nhiu em ó hc sỳt kộm mụn Toỏn v khụng th t c im gii trong cỏc k thi kho sỏt cht lng. Trc thc trng ú, nhim v khụng ch t ra cho ngnh giỏo dc, cho mi cỏn b qun lý trong vic o luyn ngun ti lc khng nh cht lng bn vng ca mt nh trng m cũn l nhim v t ra cho mi giỏo viờn ng lp l lm th no nõng cao cht lng hc sinh, trỏnh hin tng hc sinh ngi nhm lp? Vic tỡm hiu v mc kin thc cỏc bi toỏn cú yu t hỡnh hc Tiu hc v bit c dng ý ca nhng ni dung, bi tp ú nhm mc ớch gỡ t ú ra phng phỏp dy hc cho phự hp vi tng i tng hc sinh thỡ hiu qu ging dy s cao hn. Lm th no xoỏ b tõm lý ngi, li ng nóo trong hc sinh cỏc em cú ý thc t tỡm tũi, suy ngh c lp, vn dng kin thc toỏn hc c bn mt cỏch linh hot tng trng hp c th, dn dn cú hng thỳ, say mờ hc vn lờn hc khỏ, hc gii? ú l trn tr ca bn thõn tụi khi dy cho hc sinh kin thc v ni dung hỡnh hc. Trong quỏ trỡnh bi dng hc sinh khỏ gii mụn Toỏn lp 5 dng bi toỏn cú ni dung hỡnh hc, tụi ó rỳt ra mt vi kinh nghim nho nh. Vi nhng suy ngh nh trờn, tụi quyt nh chn ti: Dy gii toỏncú li vn cha ni dung hỡnh hc cho hc sinh khỏ gii lp 5 II. MC CH NGHIấN CU 1. Nhm nõng cao cht lng hc sinh khỏ gii Toỏn. 2. Giỳp hc sinh hỡnh thnh k nng, s dng thnh tho v vn dng mt cỏch linh hot cỏc kin thc toỏn hc trong gii toỏn cú li vn cha ni dung hỡnh hc ( rốn luyn v nõng cao k nng gii toỏn cho hc sinh). 8 Nguyễn Thị Thanh Thảo Dạy giải toán có lời văn chứa nội dung hình học cho học sinh khá giỏi lớp 5 3. Khi gi trong cỏc em lũng am mờ, s hng thỳ vn lờn khi hc dng toỏn cú ni dung hỡnh hc 4. Tp dt cho cỏc em kh nng suy lun mt cỏch cú c s, cú cn c. III. NHIM V NGHIấN CU 1. Tỡm hiu ni dung, phng phỏp dy gii toỏn cú li vn cha ni dung hỡnh hc cho hc sinh lp 5. 2. Nghiờn cu cỏch hỡnh thnh kin thc mi v vn dng vo tng bi c th. IV. I TNG NGHIấN CU Hc sinh khỏ gii mụn Toỏn khi lp 5 trng tiu hc Qung Chõu- thnh ph Hng Yờn- tnh Hng Yờn. V. PHM VI NGHIấN CU Phng phỏp dy gii toỏn cú li vn cha ni dung hỡnh hc cho hc sinh khỏ gii lp 5. VI. PHNG PHP NGHIấN CU 1. Phng phỏp quan sỏt 2. Phng phỏp iu tra, phng vn thu thp thụng tin 3. Phng phỏp nghiờn cu ti liu. Nghiờn cu sỏch, bỏo, giỏo trỡnh cú liờn quan n cụng tỏc bi dng HS gii. 4. Phng phỏp kho sỏt, trc nghim. 5. Phõn tớch s liu 6. Phng phỏp tng kt kinh nghim PHN NI DUNG I.VI NẫT V LCH S VN V CC KHI NIM 1. Lch s hỡnh hc 9 Nguyễn Thị Thanh Thảo Dạy giải toán có lời văn chứa nội dung hình học cho học sinh khá giỏi lớp 5 T nhng bui u s khai ca quỏ trỡnh tin hoỏ, con ngi ó bit ch to, s dng nhng cụng c thụ s sn bt, hỏi lm duy trỡ s sinh tn ca mỡnh. Dn dn, con ngi bit cỏch ghi li quỏ trỡnh sn bt, hỏi lm hay lm ra cỏc cụng c thụ s phc v vic sn bt, hỏi lm ú bng nhng hỡnh v nghuch ngoc, ri ch tng hỡnh ra i, ỏnh du nhng bc tin vt bc trong quỏ trỡnh tin hoỏ ca con ngi. Xut phỏt t nhng nhu cu ca cuc sng by n, mc dự ch l nhng hnh ng vụ thc nhng loi ngi ó bit s dng hỡnh v, hỡnh nh, lm ra cỏc sn phm phc v cho lao ng ca mỡnh. iu ú chng t, hỡnh hc c xut phỏt t cuc sng, nú xut hin cựng vi s xut hin ca loi ngi v tn ti vi cuc sng con ngi. Cho n khi cú c mt ngnh khoa hc chuyờn nghiờn cu v Toỏn hc c ra i, mi s vt c xem xột di nhiu gúc cú c s khoa hc, cú chớnh xỏc cao. Chẳng hạn nh Hình học có: hỡnh hc phng, hỡnh hc khụng gian, . Cỏc kt qu thc t cho thy s hc sinh c xem l cú nng lc nhn thc, t duy tru tng ni tri hn cỏc em khỏc chim t 5-10% trong tng s hc sinh. Cỏc ti nng ca tr c xut hin t rt sm. Vỡ vy trờn th gii, ngi ta luụn quan tõm n vic phỏt hin v bi dng nhõn ti ngay t nhng nm thỏng tr cũn nh tui. nc ta, t nhiu nm nay vn ny cng c quan tõm. ng thi vi vic thc hin nhim v phỏt hin v bi dng nhõn ti cho t nc; t chc thi hc sinh gii mụn Toỏn cũn cú tỏc dng thỳc y phong tro thi ua dy tt, hc tt m ụn Toỏn; vic bi dng hc sinh gii cú tỏc dng tớch cc tr li i vi giỏo viờn. cú th bi dng hc sinh gii, ngi giỏo viờn luụn phi hc hi, t bi dng kin thc nõng cao trỡnh chuyờn mụn v nng lc s phm cng nh phi bi dng lũng yờu ngh, tinh thn tn tõm vi cụng vic. 2.Khỏi nim nng lc, gii v cú nng khiu 10 Nguyễn Thị Thanh Thảo [...]... toán có lời văn chứa nội dung hình học cho học sinh khá giỏi lớp 5 = Chu vi : (2 a+b= 3,14) 32 Bỏn kớnh = Bỏn kớnh Tng 2 ỏy = Tng 2 cnh TNH NGC CC QUY TC TNH TON C D b B a A C a B A Tam giỏc Hỡnh vuụng Hỡnh ch nht HèNH Dạy giải toán có lời văn chứa nội dung hình học cho học sinh khá giỏi lớp 5 Nguyễn Thị Thanh Thảo r= = ng kớnh : 2 Chiu cao = n g kớnh r = d : 2 = h= Chiu cao Dạy giải toán có lời văn chứa. .. chiu cao): 2 Din tớch TNH XUễI BNG 3: CC QUY TC TNH TON VI CC HèNH PHNG Dạy giải toán có lời văn chứa nội dung hình học cho học sinh khá giỏi lớp 5 35 Nguyễn Thị Thanh Thảo Chu vi 3,14 = ngkớnh 3,14 =bỏnkớnh 2 P=AB+BC+CD+DA Chu vi = tng di cỏc cnh Chu vi Dạy giải toán có lời văn chứa nội dung hình học cho học sinh khá giỏi lớp 5 36 Nguyễn Thị Thanh Thảo ... v cn i ti chớnh l n v nh n v nh n v nh Cỏc trng hp Dạy giải toán có lời văn chứa nội dung hình học cho học sinh khá giỏi lớp 5 Nguyễn Thị Thanh Thảo b= -a rng= a= a= a= di= 29 Cnh = Cnh = -b Cnh h= Chiu cao = Chiu cao CC QUY TC TNH TON BNG 3: CC QUY TC TNH TON VI CC HèNH PHNG Dạy giải toán có lời văn chứa nội dung hình học cho học sinh khá giỏi lớp 5 Nguyễn Thị Thanh Thảo P=AB+BC + CA 30 cỏc cnh P=a... lời văn chứa nội dung hình học cho học sinh khá giỏi lớp 5 Nguyễn Thị Thanh Thảo 26 7m329dm3 = 7029 dm3 DIN TCH DI I LNG 6 457 2cm3=64dm 357 2cm3 3 ch s K t phi sang trỏi t vo mi hng n v tip lin TH TCH = 7029000 cm3 7 dm318 cm3 = 7018 cm33 ch s 877 15 dm3 = 87,7 15 m33 ch s 2,43 dm3 = 2430 cm33 ch s TH TCH BNG 2: CHUYN I N V O Dạy giải toán có lời văn chứa nội dung hình học cho học sinh khá giỏi lớp 5 Nguyễn... cao Dạy giải toán có lời văn chứa nội dung hình học cho học sinh khá giỏi lớp 5 33 Nguyễn Thị Thanh Thảo 34 2 d = C : 3,14 = Bỏn kớnh 2 -b = Chu vi 3,14 ng kớnh ỏy ny = Ghi chỳ: Ngoi cỏc quy tc trờn HS cũn cn nh thờm cỏc quy tc sau: Din tớch tam giỏc vuụng= Tớch 2 cnh gúc vuụng chia 2; d=r a= Cnh Dạy giải toán có lời văn chứa nội dung hình học cho học sinh khá giỏi lớp 5 Nguyễn Thị Thanh Thảo 3,14 S=r... hc sinh thng núng vi, c qua 14 Nguyễn Thị Thanh Thảo Dạy giải toán có lời văn chứa nội dung hình học cho học sinh khá giỏi lớp 5 loa, cha hiu thu ỏo ó bt tay vo lm.Trỡnh ngụn ng ca cỏc em cũn thp m yờu cu t ra i vi hc sinh gii mụn Toỏn tng i cao v a dng do vy nhiu nm lin s hc sinh gii Toỏn ca trng cũn ớt v cha ni tri hn trong cỏc cuc thi kho sỏt cht lng nh k ca trng cng nh kt qu kho sỏt, chn hc sinh. . .Dạy giải toán có lời văn chứa nội dung hình học cho học sinh khá giỏi lớp 5 i vi hc sinh tiu hc, Cỏc yu t hỡnh hc m cỏc em c hc l ht sc s gin, phự hp vi la tui nhng cỏc bi toỏn cú li vn cú ni dung hỡnh hc l mt ni dung khú trong chng trỡnh Toỏn tiu hc giỳp hc sinh nm chc, hc khỏ vn lờn hc gii dng toỏn cú li vn, ta cn hiu khỏi nim... nhiu cho s sỏng to Thụng tho- l nhng cỏi m nhng ngi phỏt trin bỡnh thng u cú th t c nu cú mt s dy-hc tt ngay t u, nhng nng khiu thỡ ớt 11 Nguyễn Thị Thanh Thảo Dạy giải toán có lời văn chứa nội dung hình học cho học sinh khá giỏi lớp 5 nhiu cú tớnh cht bm sinh v cú quy lut phỏt trin ni ti ca nú m ngi bi dng nng khiu cn phi tụn trng, ging nh ngi trng cõy, chm súc cõy phi tụn trng cỏc quy lut sinh lý v sinh. .. bi toỏn ny hc sinh phi bit tng hp cỏc kin thc sau: a) Cỏch gii bi toỏn in hỡnh: Tỡm hai s khi bit hiu v t s ca chỳng ( 16 v ) b) Cụng thc tớnh chu vi hỡnh ch nht c) Cỏch tớnh s cõy trng trờn ng khộp kớn ( cõy õy l cc) 2 Cỏch ging dy Giỏo viờn gi ý cho hc sinh t gii theo 4 bc ó nờu trờn 16 Nguyễn Thị Thanh Thảo Dạy giải toán có lời văn chứa nội dung hình học cho học sinh khá giỏi lớp 5 a) Bc 1+ 2:... XUễI Dạy giải toán có lời văn chứa nội dung hình học cho học sinh khá giỏi lớp 5 Nguyễn Thị Thanh Thảo AB = CD( chiu di) 31 Nguyễn Thị Thanh Thảo - ũng cao l on thng vuụng gúc vi ỏy k t nh - Cú th ly bt k cnh no lm ỏy - L hỡnh ch nht c bit cú chiu di bng chiu rng AD = BC ( chiu rng) - 4 gúc vuụng A,B,C,D - Cú 3 cnh, 3 gúc, 3 nh - Cú 4 gúc vuụng v 4 cnh bng nhau - Cỏc cnh i din bng nhau C IM Dạy giải toán . nht l hc sinh khi 4 ,5) lm quen dn vi phng phỏp suy din. 6 Nguyễn Thị Thanh Thảo Dạy giải toán có lời văn chứa nội dung hình học cho học sinh khá giỏi lớp 5 Trong ba ni dung trờn thỡ ni dung gii. Thị Thanh Thảo Dạy giải toán có lời văn chứa nội dung hình học cho học sinh khá giỏi lớp 5 Vic dy - hc Cỏc yu t hỡnh hc, c bit l dy gii toỏn cú li vn cha ni dung hỡnh hc cho hc sinh tiu hc cú. cú li vn cha ni dung hỡnh hc ( rốn luyn v nõng cao k nng gii toỏn cho hc sinh) . 8 Nguyễn Thị Thanh Thảo Dạy giải toán có lời văn chứa nội dung hình học cho học sinh khá giỏi lớp 5 3. Khi gi trong
- Xem thêm -

Xem thêm: dạy giải toán có lời văn chứa nội dung hình học cho học sinh khá giỏi lớp 5, dạy giải toán có lời văn chứa nội dung hình học cho học sinh khá giỏi lớp 5,

Từ khóa liên quan