0

hoạt động kinh doanh tiền tệ làm dịch vụ ngân hàng với nội dung nhận tiền gửi,sử dụng tiền gửi để cấp tín dụng, cung ứng các dịch vụ thanh toán

58 290 0
  • hoạt động kinh doanh tiền tệ làm dịch vụ ngân hàng  với  nội dung nhận tiền gửi,sử dụng tiền gửi để cấp tín dụng, cung ứng các dịch vụ thanh toán

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/12/2014, 20:41

Chuyên đề thực tập Nguyễn đắc thắng Chơng I. Rủi Ro Tín Dụng Của Ngân Hàng Thơng Mại Trong Nền Kinh Tế Thị Trờng I. Tín dụng của NHTM 1. Khái niệm NHTM Ngân hàng thơng mại đẫ đợc hình thành từ rất sớm là tất yếu của sự phát triển xã hội ngày một tiến bộ về khoa học công nghệ, về một nền kinh tế hiện đại, phát triển, là sản phẩm của nền kinh tế thị trờng,song NHTM đã đợc hình thành từ rất lâu có rất nhiều giả thiết về vấn đề này. Mặc dù vậy bản chất ngân hàng vẫn là hoạt động gắn lion với sự vận động của tiền tệ, bắt đầu từ việc huy động vốn các nguồn vốn khác nhau trong nền kinh tế, sủ dụng số vốn này, thu lợi nhuận và cung cấp các tiện ích, dich vụ khác nh trung gian thanh toán,đại lí, bảo lãnh noi cách khác, NHTM chính là một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực Hot ng kinh doanh tin t lm dch v ngõn hng vi ni dung nhn tin gi,s dng tin gi cp tớn dng, cung ng cỏc dch v thanh toỏn. 2. Tín dụng của NHTM 2.1. Khái niệm Quan hệ tín dụng là sự vay mợn sử dụng vốn của lẫn nhau dựa nguyên tắc hoàn trả và sự tin tởng. Thuận ngữ Tín dụng ngân hàng thờng đợc hiểu là hoạt động cho vay của ngân hàng. 2.2. Vai trò của tín dụng đối với nền kinh tế thị trờng 2.2.1 Tín dụng làm cho quá trình sản xuất kinh doanh đợc liên tục và ổn định Trong hoạt động sản xuất kinh doanh không thể nào có sự trao đổi ngay trực tiếp giữa hàng và tiền vì thế cần vốn để có thể không làm gián đoạn quá trình sản xuất rất cần đến tín dụng của ngân hàng, làm cho quá trình sản xuất đợc liên tục ổn định và có thể tồn tại đợc 2.2.2. Tín dụng là điều kiện tạo ra bớc nhảy vọt phát triển kinh tế xã hội Tiền luôn có mặt ở tất cả các hoạt động kinh tế xã hội. Trong hoạt động sản kinh doanh việc rút ngắn thời gian nhằm tăng nhanh vòng quay vốn do đó mỗi chủ thể kinh doanh phải chủ động tìm kiếm và thực hiện nhiều biện pháp nh ứng dụng thành tựu khoa học công nghệnhững việc 1 Chuyên đề thực tập Nguyễn đắc thắng làm này đòi hỏi một lợng lớn về vốn. Và tín dụng ngân hàng là nơi có thể cạnh tranh nhau và sẽ làm cho nền kinh tế phát triển nhảy vọt 2.2.3. Tín dụng là một công cụ điều tiết vĩ mô của nhà nớc Nhà nớc có thể điều chỉnh kinh tế giữa các vùng, các nghành, các lĩnh vực khác nhau thông qua tín dụng ngân hàng của nhà nớc để có thể phát huy mọi tiềm năng của cùng nghành đó, đa kinh tế của vùng đó phát triển mạnh lên và có điều kiện nh những vùng khác 2.2.4. Tín dụng tạo điều kiện phát triển kinh tế đối ngoại Việc giữa các ngân hàng mở tài khoản ỏ các quốc gia khác nhau giup cho việc quan hệ kinh doanh giữa các quốc gia đợc diễn ra thuận lợi hơn, tin tởng nhau hơn để các đối tác yên tâm hợp tác làm ăn 2.3. Các phơng thức cấp tín dụng 2.3.1. Chiết khấu thơng phiếu Khách hàng có thể đem thơng phiếu lên để xin chiết khấu trớc hạn.Số tiền ngân hàng ứng trớc phụ thuộc vào lãi suât chiết khấu, thời hạn chiết khấu. Thờng là ngân hàng kí với khách hợp đồng chiết khấu, khi cần chiết khấu khách hàng chỉ cần gửi phiếu lên ngân hàng chiết khấu . Do có ít nhất hai ngời cam kết trả tiền cho ngân hàng nên độ an toàn của thơng phiếu cao 2.3.2. Cho vay 2.3.2.1. Thấu chi: Là nghiệp vụ cho vay qua đó ngân hàng cho phép ngơi vay đợc bội chi(vợt) số d tiền gửi thanh toán .Thấu chi dựa trên cơ sở thu chi của khách hàng không phù hợp về thời gian và qui mô. Thời gian và số lợng thiếu có thể dự đoán dựa vào dự đoán ngân quĩ song không chính xác 2.3.2.2. Cho vay trực tiếp từng lần Là hình thức cho vay áp dụng đối với những khách hàng không có nhu cầu vay thờng xuyên ,không có điều kiện để đợc cấp hạn mức thấu chi.Theo từng kì hạn trong hợp đồng, ngân hàng sẽ thu gốc và lãi 2.3.2.3. Cho vay theo hạn mức Đây là nghiệp vụ tín dụng theo đó ngân hàng thoả thuận cấp cho khách hàng hạn mức tín dụng. Hạn mức tín dụng có thể tính cho cả kì hoặc cuối kì.Đó là số d tối đa tại thời điểm tính . Trong nghiệp vụ này ngân hàng không xác định trớc kì hạn nợ và thời hạn tín dụng, khi khách hàng có thu nhập ngân hàng sẽ thu nợ,do đó tạo chủ động quản lí ngân quĩ khách hàng 2.3.2 4. Cho vay luân chuyển 2 Chuyên đề thực tập Nguyễn đắc thắng Là nghiệp vụ cho vay dựa trên luân chuyển của hàng hoá. Doanh nghiệp khi mua hàng có thể thiếu vốn, ngân hàng có thể cho vay để mua hàng và sẽ thu nợ khi doanh nghiệp bán hàng. Việc cho vay dựa trên luân chuyển của hàng hoá nên ngân hàng lẫn doanh nghiệp đều phải nghiên cứu kế hoạch luân chuyển hàng hoá để dự đoán dòng ngân quỹ trong thời gian tới .Cho vay luân chuyển thờng áp dụng đối với các doanh nghiệp thơng nghiệp hoặc doanh nghiệp sản xuất có chu ki tiêu thụ ngắn ngày, có quan hệ vay trả thơng xuyên 2.3.2.5. Cho vay trả góp Là hình thức tín dụng, theo đó ngân hàng cho phép khách hàng trả gốc làm nhiều lần trong thời hạn tín dụng đã thoả thuận. Cho vay trả góp thờng đợc áp dụng đối với các khoản vay trung và dài hạn, tài trợ cho tài sản cố định hoặc hàng lâu bền 2.3.2.6. Cho vay gián tiếp Đây là hình thức cho vay thông qua các tổ chức trung gian, các tổ đội, hoặc qua ngời bán lẻ. Cho vay gián tiếp thờng đợc áp dụng đối với thị trờng có nhiều món vay nhỏ, ngời vay phân tán, cách xa ngân hàng 2.3 3.Cho thuê tài sản ( thuê mua) Cho thuê của ngân hàng là hình thức tín dụng trung và dài hạn. Ngân hàng mua tài sản cho khách hàng thuê với thời hạn sao cho ngân hàng phải thu gần đủ (hoặc thu đủ) giá trị tài sản cho thuê cộng lãi .Hết hạn thuê khách hang có thể mua lại tài sản đó. 2.3 4. Bảo lãnh (hoặc tái bảo lãnh) Bảo lãnh của ngân hàng là cam kết của ngân hàng dới hình thức th bảo lãnh về việc thực hiện nghĩa vụ tài chính thay cho khách hangf của ngân hàng khi khách hàng không thực hiện đúng nghĩa vụ nh cam kết. Bảo lãnh thơng có ba bên : Bên hởng bảo lãnh, bên đợc bảo lãnh, và bên bảo lãnh,ngân hàng là bên bảo lãnh II. Rủi Ro Tín Dụng Của Ngân Hàng 1. Bản chất, tác động của rủi ro tín dụng Bản chất Trong bất kì hoạt đọng nào của xã hội xảy ra những việc ngoài, ngẫu nhiên không thêo ý muốn của con ngời. Có việc xảy ra theo chiều hớng tốt hơn có việc xảy ra theo chiều hớng ngợc lại, nhng gần nh ai cũng đều quan tâm đến việc xảy a theo chiều hớng xấu làm thiệt hại đến con ngời để có thể 3 Chuyên đề thực tập Nguyễn đắc thắng tìm mọi cách phòng chống giảm thiểu sự rủi ro mà con ngời có thể lờng tr- ớc đợc Tóm lại các khái niệm đều cho rằng rủi ro là sự xuất hiện một biến cố không mong đợi gây thiệt hại cho một công việc cụ thể hay có thể rủi ro là những sự kiện có thể xảy ra ngoài ý muốn của con ngời gây tổn thất 1.1.1. Rủi ro ngân hàng ở bất kì hoạt động nào cũng xảy ra rủi ro ,rủi ro luôn luôn tồn tại trong hoạt động kinh doanh, vì thế mọi chủ thể kinh doanh luôn phải đối mặt với rủi ro và chỉ khi nào chủ thể kinh doanh khống chế và hạn chế đợc mức tối đa rủi ro có thể xảy ra thì hạt động kinh doanh mới tồn tại và phát triển. Rủi ro luôn xuất hiện và làm ảnh hởng xấu đi, ngợc lại sự mong đợi của chu thể kinh doanh.Rủi co kinh doanh là d rất nhiều nguyên nhân gây ra bao gồm rủi khách quan , rủi ro chủ quan. Điiêù cần nhất trong kinh doanh là ngời ta tìm mọi cách khống chế đợc rủi ro chủ quan và giảm mức thiểu đợc tối đa hiệt hại rủi ro khách quan để làm ít ảnh hởng tới hoạt động kinh doan, để hoạt động kinh doanh vẫn đợc tiếp tục và phát triển. Đối với ngân hàng cũng vậy,trong việc kinh doanh tiền tệ thì đó là hoạt động rất dễ xảy ra rủi ro và thiệt hại là rất lớn do tiền đợc có mặt ở bất cứ hoạt động nào và đợc luân chuyển qua rất nhiều ngời. Trong hoạt động kinh doanh ngân hàng thờng xảy ra những rủi ro nh: rủi ro tín dụng, rủi ro lãi suất, rủi ro thanh khoản, rủi ro tỷ giá những rủi ro này rất dễ xảy ra làm tác động gây thiêt hại đến hoạt động kinh doanh của ngân hàng. 1.1.2. Rủi ro tín dụng Trong hoạt động ngân hàng thì hoạt động tín dụng rất dễ xảy ra rủi ro tín dụng nhất vì hoạt động tín dụng là hoạt động thờng xuyên và chủ yếu nhất của ngân hàng. Bản chất của tín dụng là sự ứng tiền trớc của ngân hàng cho ngời vay sau một chu ki sản xuất hoặc luân chuyển hàng hoá thì khách hàng mới có tiền trả nợ, do đó mà hoạt động tín dụng của ngân tham gia vào mọi giai đoạn của hoạt động sản xuất kinh doanh,do đó mà việc xảy ra rủi ro rất đẽ vì nó phải qua một thời gian nhất định và qua nhiều giai đoạn của quá trình sản xuất kinh doanh. Có rất nhiều quan điểm rủi ro tín dụng khác nhau và khai niệm rủi ro tín dụng là rất rộng. Nhng có thể nói chung rủi ro tín dụng là khả năng xảy 4 Chuyên đề thực tập Nguyễn đắc thắng ra những tổn thất mà ngân hàng phải chịu do khách hàng vay không trả đúng hạn, không trả hoặc không trả đầy đủ vốn và lãi Do thời gian và phạm vi của đề tài có hạn em xin phép đựợc nghiên cứu tập chung vao rủi ro tín dụng: - Rủi ro mất vốn: là rủi ro không thu hồi đợc một phần hay toàn bộ vốn - Rủi ro sai hẹn: là rủi ro không thu hồi đợc vốn đúng hạn Rủi ro tín dụng là kết quả của mối quan hệ giữa ngân hàng và khách hàng vay vốn, vi phạm đến nguyên tắc tín dụng chung, là tính hoàn trả và thời gian gay nên sự mất lòng tin của ngân hàng với ngời vay vốn 1.2. Tác động của rủi ro tín dụng Khi rủi ro tín dụng xảy ra sẽ làm ảnh hởng đến rất nhiều chủ thể, đầu tiên là làm ảnh hởng xấu tới ngân hàng sau đó là tới nền kinh tế và ngời đi vay 1.2.1. Đối với ngân hàng Ngân hàng là đối tợng trực tiếp chịu sự ảnh hởng của rủi ro tín dụng, ban đầu là ngân hàng bị thiệt hại về tài sản và sau đó là dẫn tới sự mất uy tín của ngân hàng, làm cho ngân hàng về tính lành mạnh trong hoạt động ngân hàng. Trên mức đó là sự không tin vào tiềm lực tài chính của ngân hàng dẫn tới rủi ro thanh khoản có thể đẩy ngân hàng tới bờ vực phá sản và đe doạ sự ổn địng toàn bộ hệ thông ngân hàng. Mặt khác khi khách hàng nhìn vào tình hình nợ quá hạn của ngân hàng thì ngời gửi tiền có thể ngi ngờ và không gửi tiền vào ngân hàng đó làm cho nguồn vốn ngân hàng giảm mạnh và ngời đã gửi tiền thì rut tiền ra để gi vao ngân hàng khác vì ngi ngờ vào tiềm lực tài chính của ngân hàng dẫn đến nguồn vốn của ngân hàng lại càng giảm mạnh hơn. Đối với những rủi ro vừa phải thì ảnh hởng trực tiếp tới lợi nhuận ngân hàng bởi vì lợi nhuận chủ yếu của ngân hàng là từ hoạt động tín dụng, khi rủi ro tín dụng xảy ra thì lãi từ các khoản cho vay có nguy cơ không thu hồi và để khắc phục rủi ro tín dụng thì ngân hàng phải lập quĩ dự phòng rủi ro và đợc tính là chi phí của ngân hàng. ở mức độ cao hơn nữa lợi nhuận không đủ bù đắp thì phải dùng tới vốn tự có, điều này dẫn đến làm giảm vốn tự có của ngân hàng ảnh hởng tới qui mô hoạt động của ngân hàng. 1.2.2. Đối với nền kinh tế xã hội 5 Chuyên đề thực tập Nguyễn đắc thắng Khi rủi ro tín dụng xảy ra ở mức độ vừa phải thì không chỉ ngân hàng chịu ảnh hởng mà ngời đi vay bị làm ăn thua lỗ phải phá sản ảnh hởng tới lợi ích kinh tế - xã hội dự tính, nạn thất nghiệp tăng lên, ảnh hởng tới ngời gửi tiền không đợc đảm bảo nh trớc nữa làm cho nguồn vốn ngân hàng giảm dẫn đến ảnh hởng xấu về đầu t mở rộng sản xuất kinh doanh trong nếnf kinh tế. Có thể nói ngân hàng là một mấu chốt quan trọng trong nên kinh tế nhất là nh nớc ta, mọi hoạt động kinh doanh đều thông qua ngân hàng dới nhiều hình thức cả trong và ngoài nớc, và dù là có những ngân hàng khác nhau nhng mối quan hệ của các ngân hàng là rất chặt chẽ gắn kết với nhau không thể thiếu đợc tạo thanh một hệ thống liên kết với nhau không tách rời, vì vậy khi rỉ tín dụng của một ngân hàng xảy ra co nguy cơ làm ngân hàng đó đổ vỡ sẽ làm ảnh hởng dây chuyền đến ngân hàng khác, mà hầu nh hết các chủ thể kinh tế đều liên quan chặt chẽ đến các ngân hàng sẽ làm rối loạn toàn bộ nền kinh tế, nh vậy rủi ro tín dụng ở mức độ lớn là một trong những nguyên nhân làm khủng hoảng kinh tế, đa nền kinh tế đi lùi lại sau mấy chục năm. 1.2 2. Đối với ngời đi vay Đối với ngời đi vay khi rủi ro tín dụng xảy ra thì các chủ thể kinh tế chủ yếu dựa vào nguồn vốn ngân hàng thì sẽ bị giảm hoặc mất nguồn vốn đầu t và mở rộng qui mô, nhất là ảnh hởng tới tính liên tục của quá trình sản xuất có thể gây đến phá sản doanh nghiệp. Đối với chủ thể kinh doanh gây ra rủi ro tín dụng thì mất đi hẳn nguồn vốn từ ngân hàng đó và gần nh không thể đi tìm đợc nguồn vốn khác trong nền kinh tế vì không còn uy tín trong khả năng trả nợ. 2. Nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng của ngân hàng thơng mại 2.1. Nguyên nhân khách quan 2.1.1. Môi trờng pháp lí Đó là các văn bản, qui định, chính sách của nhà nớc thay đổi bất th- ờng làm tổn thất nặng nề đến các chủ thể kinh doanh, làm thay đổi đến kế hoạch sản xuất kinh doanh nh thế sẽ làm cho doanh nghiệp mất khả năng trả nợ đúng hạn hay không ttrả nợ đợc khi đó ngân hàng sẽ không thu hồi đ- ợc vốn dẫn đến rủi ro tín dụng. Ngoài ra các chính sách quy dịnh của pháp luật còn cha chặt chẽ tạo ra những khe hở cho doanh nghiệp thực hiện các hoạt động phi pháp gây ra 6 Chuyên đề thực tập Nguyễn đắc thắng những rủi ro tổn thất lớn cho ngân hàng. Đặc biệt là sự thiếu đồng bộ, chồng chéo giữa các qui định và văn bản dới luật của các bộ nghành khác nhau để điều kiện kinh doanh và hoạt động kinh doanh gây nên các tổn thất tín dụng của ngân hàng. 2.1.2. Các yếu tố thị trờng Tình hình diễn biến trong nớc cả về kinh tế lẫn chính trị đều tác động đến rủi ro tín dụng một cách đáng kể. Đối với những thời kì kinh tế khủng hoảng suy thoái thì việc sản xuất đình trệ, hay phá sản gây nên rủi ro tín dụng rất lớn. Ngoài ra tình hình chính trị an ninh bất ổn sẽ làm cho tình hình kinh tế rối loạn, ngời kinh doanh sẽ không giám kinh doanh gây nên rủi ro tín dụng. Sự biến động khá lớn của tỷ giá hối đoái, lãi suất, cung cầucũng gây nên rủi ro tín dụng lớn. Những nguyên nhân về tự nhiên nh thien tai, lũ lụt,động đấtgây cho thiệt hại rất nặng nề về hoạt động sản xuất kinh doanh, các dự án làm cho rủi ro tín dụng là rất đáng kể. 2.2. Nguyên nhân chủ quan 2.2.2. Từ phía khách hàng Rủi ro tín dụng thờng xuyên và chủ yếu nhất là do từ phia khách hàng. Việc khách hàng không trả đợc nợ vay có thể là do nhiều nguyên nhân nh cố tình không trả, hoặc bất lực không trả đợc, gặp khó khăn trong kinh doanh - Đối với khách hàng là những cá nhân thờng không trả đợc nợ vay do có thu nhập không ổn định, không có việc làm thờng xuyên, hoả hoạn, cố tình sử dụng vốn sai mục đíchkhi gặp phải những trờng hợp này ngân hàng rất khó đòi nợ và phức tạp. - Đối với khách hàng là doanh nghiệp, các tr choc kinh tế thì nguyên nhân chủ yếu dẫn tới rủi ro tín dụng thờng là do lãnh đạo doanh nghiệp, rủi ro đạo đức, sử dụng vốn sai mục đích, quản lí vốn không hợp lí + Trình độ của ngời lãnh đạo, điều hành kém hiệu quả, khôn guy tín trong giới kinh doanh, thiếu sáng suốt và chủ động trong qua trình ra quyết định trong sản xuất kinh doanh, khi gặp tình huống khó khăn không xoay sở đợc dẫn đến doanh nghiệp bị thua lỗ phá sản. 7 Chuyên đề thực tập Nguyễn đắc thắng + Quản lí vốn không hợp lí dẫn đến khả năng thanh toán của những thời kì thấp gây nên không trả đợc do vốn của doanh nghiệp bị chiếm dụng lớn do đó đến hạn không trả nợ đúng hạn cho ngân hàng. + Gặp khó khăn trên thị trờng cung cấp nguyên vật liệu hoặc thị trờng tiêu thụ sản phẩm sẽ làm giá thành tăng cao không thu đợc lợi nhuận dự kiến hay bị kéo dài thời gian do đó khách hàng không trả đợc nợ cho ngân hàng đủ và đúng hạn. + Do tình trạng tham nhũng, gian lận diễn ra trong nội bộ doanh nghiệp chủ yếu là doanh nghiệp quốc doanh làm thiệt hại lớn đến chất lợng hoạt động doanh nghiệp. + Rủi ro đạo đức, khách hàng cố tình lừa đảo chiếm dụng vốn của ngân hàng qua nhiều hình thức, thực hiện công ty ma, hoá đơn khống Tóm lại nguyên nhân rủi ro tín dụng chính từ phía khách hàng là việc làm ăn, kinh danh kém hiệu quả, muốn duy trì hoạt lại tiếp tục vay vốn của ngân hàng, chủ yếu trông chờ vào nguồn vốn của ngân hàng do vốn tự có của doanh nghiệp là rất nhỏ. 2.2.2. Từ phía ngân hàng. Nguyên nhân rủi ro tín dụng từ phía ngân hàng là rất đáng kể và quan trọng. Chất lợng cán bộ kém, không đủ trình độ đánh giá khách hàng hoặc đánh giá không tốt,cố tình làm saimặt khác nhân viên ngân hàng phải tiếp cận với nhiều nghành nghề, nhiều vùng thậm chí với nhiều quốc gia do đó để cho vay tốt họ phải am hiểu khách hàng, lĩnh vực mà khách hàng kinh doanh, môi trờng mà khách sống, phải có khả năng dự báo các vấn đề liên quan đến ngời vay hơn nữa họ tiếp xúc với tiền bạc thơng xuyên và khối lợng lớn dễ bị đồng tiền cám dỗ. Nh vậy để hạn chế đợc rủi ro tín dụng ở mức tối đa cầm phải đào tạo và tự đào tạo cán bộ nhân viên tín dụng một cách liên tục và toàn diện cả về học vấn và đạo đức. Ngoài ra chính sách cho vay của ngân hàng thiếu rõ dàng và không phù hợp của bọ máy quản lí nh chế độ tín dụng, các quy định về thế chấp Trong qua trình đã cho vay thiếu sự giám sát hoạt động kinh doanh, quá tin tởng vào những khách hàng quen rất dễ tạo nên rủi ro tín dụng. Có thể thấy nguyên nhân rủi ro tín dụng xuất phát từ ngân hàng là nguyên nhân xuất phát đầu tiên dẫn đến một số nguyên nhân khác của rủi ro tín dụng, do đó cần phải chú trọng ngay từ khâu xet duyệt cho vay. 3. Các dấu hiệu nhận biết rủi ro tín dụng 8 Chuyên đề thực tập Nguyễn đắc thắng - Dấu hiệu dựa vào các ngân hàng khác có thể phát hiện ra khách hàng vay phát hành séc quá số d, khó khăn trong thanh toán lơng, số d của tài khoản tiền gửi giảm liên tục, gia tăng nợ thơng mại,thờng sử dụng các nguồn tài trợ ngắn hạn cho các hoạt động trung dài hạn,chấp nhận tài trợ đắt nhất, các khoản phải trả tăng các khoản phảu thu giảm, mức độ vay tăng, thanh toán chậm nợ gốc và lãi, vay lớn hơn nhu cầu - Dựa vào thông tin tài chính kế toán nh chuẩn bị không đày đủ chậm trễ, trì hoãn nôp báo cáo tài chính hay từ các báo cáo đó nhận thấy tỷ lệ nợ tăng, hàng tồn kho tăng, lợi nhuận giảm 4. Các chỉ tiêu phản ánh rủi ro tín dụng (1) NQH và tỷ lệ NQH / Tổng d nợ (2) Nợ khó đòi và tỷ lệ Nợ khó đòi / Tổng d nợ (3) Tính đa dạng của tài sản (4) Tình hình tài chính và phơng án của ngời vay (5) Đảm bảo tiền vay (6) Quan hệ tín dụng giữa ngân hàng và khách hàng (7) Môi trờng hoạt động của ngời vay Do thời gian và mức độ giới hạn của chuyên nên chỉ xét hai chỉ tiêu chính và chủ yếu: NQH và tỷ lệ NQH / Tổng d nợ, Nợ khó đòi và tỷ lệ Nợ khó đòi / Tổng d nợ - NQH là khoản nợ mà khách hàng không trả đợc khi đã đến hạn thoả thuận trên hợp đồng. - Nợ khó đòi là khoản nợ quá hạn đã quá một kì gia hạn nợ. - NQH / Tổng d nợ Chỉ tiêu này phản ánh 100 đồng vốn cho vay của ngân hàng thì có bao nhiêu đồng cha thu đợc. Tỷ lệ này càng nhỏ càng tốt - Nợ khó đòi / Tổng d nợ Tỷ lệ này phản ánh tổn thất trong hoạt động tín dụng của ngân hàng Tổng giá trị NQH Tổng d nợ Tỷ trọng NQH = 9 Tổng giá trị Nợ khó đòi Tổng d nợ Tỷ trọng nợ khó đòi = X 100 X 100 Chuyên đề thực tập Nguyễn đắc thắng - Nợ khó đòi / NQH Tỷ lệ này phản ánh hiệu quả công tác xử lí rủi ro tín dụng của ngân hàng, cho biết bao nhiêu NQH không xử lí đợc. Các chỉ tiêu này có liên quan chặt chẽ với nhau và phản ánh các mức độ rủi ro tín dụng khác nhau. Đối với ngân hàng việc khách hàng không trả đúng hạn có liên quan đến thanh khoản: Chi phí gia tăng để tím nguồn mới để chi trả tiền gửi và cho vay đúng hợp đồng 10 Nợ khó đòi NQH Tỷ trọng = X 100 [...]... thiện ,các phần mềm tin học có mặt trong hoạt động quản lí va hầu hết các phần hành nghiệp vụ cơ bản (kế tốn -thanh tốn ,huy đọng vốn,ín dụng ) Cùng với việc đẩy mạnh tăng trưởng nguồn vốn, tín dụng ,dịch vụ Ngân Hàng Đầu Tư Và Phát Triển Lào Cai thường xun coi trọng cơng tác kiểm tra,kiểm sốt tồn diện các mặt hoạt động, hạn chế thấp nhất những rủi ro trong kinh doanh. Liên tục trong 13 năm qua,chất lượng hoạt. .. phát triển nhiều dịch vụ mới với cơng nghệ ngân hàng hiện đại Từ chỗ trong những năm đầu nguồn thu chủ yếu tập trung vào hoạt động tín dụng thì đến cuối 2001 thu dịch vụ đã chiếm đáng kể trong cơ cấu thu nhập (28%) Các dịch vụ mới như chuyển tiền nhanh qua mạng vi tính, bảo lãnh, bảo hiểm thiết bị với chất lượng tốt đã đem lại sự n tâm, tin tưởng của mọi đối tượng khách hàng Ngân Hàng Đầu Tư Và Phát... đơn vị…đã nhanh chóng đi vào hoạt động, cung ứng sản phẩm và dịch vụ đáp ứng kịp thời u cầu phát triển sản xuất và đời sống Bên cạnh nhiệm phục vụ đầu tư phát triển, Ngân Hàng Đầu Tư Và Phát Triển Lào Cai cũng đã thường xun đáp ứng tốt nhu cầu vay vốn ngắn hạn của các tổ chức và cá nhân với tổng doanh số lên tới 921 tỷ 665triệu tính đến 2001, tổng dư nợ cho vay tại Ngân Hàng Đầu Tư Và Phát Triển Lào... yếu là cấp phát, thanh tốn trên 300 tỷ đồng cho các cơng trình trên địa bàn tỉnh để khơi phục và xây dựng mới cơ sở hạ tầng của tỉnh Lào Cai, bên cạnh đó ngân hàng cũng thực hiện nhiệm vụ đẩy mạnh việc đầu tư vốn tín dụng theo kế hoạnh của nhà nước đối với nhiều cơng trình kinh tế quan trọng của tỉnh, thường xun đáp ứng đủ vốn ngắn hạn cho các đơn vị, tổ chức cơng tác thanh tốn, cung ứng đủ tiền mặt... 1994)riêng vốn tự huy động đạt 122 tỷ 520 triệu (tăng gấp 11 lần so với năm 1994),từ chỗ nguồn vốn cho vay hồn tồn phụ thuộc vào nguồn tiền gửi của các tổ chức kinh tế ,nguồn cấp phát tạm thời nhàn rỗi thì đến cuối 2001 Ngân Hàng Đầu Tư Và Phát Triển Lào Cai đã từng bước cân đối để chủ động tăng trưởng tín dụng đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn cho sản xuất kinh doanh và phát triển kinh tế xã hội trên địa... mạnh của tỉnh Đồng vốn ngân hàng cùng với sự nỗ lực đi lên của các DN đã tạo ra động lực góp phần thúc đẩy sản xuất phát triển, giải quyết cơng ăn việc làm, cải thiện đời sống cho hàng ngàn lao động 13 Chuyªn ®Ị thùc tËp Ngun ®¾c th¾ng Khơng dừng lại ở các sản phẩm truyền thống, với phương châm kinh doanh đa năng tổng hợp” nhằm phục vụ tốt nhất cho khách hàng và tăng trưởng doanh lợi cho mình, chi... nhiệm vụ mới, đang từng bước xây dựng hình thành một ngân hàng kinh doanh đa năng,tổng hợp,mở rộng hoạt 11 Chuyªn ®Ị thùc tËp Ngun ®¾c th¾ng động cả trong và ngồi nước.Trong giai đoạn này do đất nước vừa bước ra khỏi chiến tranh, còn nhiều hậu quả của chiến tranh để lại, đất nước còn nghèo nàn lạc hậu nên Ngân Hàng Đầu Tư Và Phát Triển Lào Cai cùng với tồn bộ hệ thống ngân hàng thực hiện nhiệm vụ chủ... hội trên địa bàn tỉnh 12 Chuyªn ®Ị thùc tËp Ngun ®¾c th¾ng Hoạt động tín dụng và dịch vụ từ 1995 đến nay cũng được tích cực đổi mới theo hướng an tồn vững chắc,thúc đảy sản xuất và lưu thơng hàng hố Phục vụ có hiệu quả cho đầu tư phát triển kinh tế của tỉnh .Với kinh nghiệm trong thẩm định và cho vay các trương trình,dự án trung và dài hạn, Ngân Hàng Đầu Tư Và Phát Triển Lào Cai đã nhanh chóng khẳng định... theo Để đáp ứng kịp thời nhu cầu về vốn đầu tư cho nền kinh tế,cơng tác ngn vốn được đổi mới tồn diện.Bằng những giải pháp cụ thể, linh hoạt trong tõng giai đoạn như: Mở rộng mạng lưới huy động, hình thức phục vụ khách hàng, đưa ứng dụng cơng nghệ tin học vào nghiệp vụ, làm tốt cơng tác tun truyền,quảng cáo tiếp thị…chỉ sau 6 năm (1995-2001) tổng nguồn vốn đạt mức 200 tỷ 120 triệu (tăng 5 lần so với. .. lưu thơng tiền tệ trên địa bàn 1.4 Giai đoạn cuối 1994 đến nay Cuối 1994, sau khi bàn giao tồn bộ nhiệm vụ cấp phát vốn đầu tư xây dựng cơ bản sang cho cục đầu tư và phát triển tỉnh, Ngân Hàng Đầu Tư Và Phát Triển Lào Cai chuyển sang hoạt động như 1 NHTM, đây là bước ngoặt đánh dấu thời kì đỉi mới tồn diện, sâu sắc cùng tồn hệ thống chuyển hẳn sang kinh doanh đa năng tổng hợp, chuẩn bị những tiền đề . ra làm tác động gây thiêt hại đến hoạt động kinh doanh của ngân hàng. 1.1.2. Rủi ro tín dụng Trong hoạt động ngân hàng thì hoạt động tín dụng rất dễ xảy ra rủi ro tín dụng nhất vì hoạt động tín. khách quan để làm ít ảnh hởng tới hoạt động kinh doan, để hoạt động kinh doanh vẫn đợc tiếp tục và phát triển. Đối với ngân hàng cũng vậy,trong việc kinh doanh tiền tệ thì đó là hoạt động rất. hởng của rủi ro tín dụng, ban đầu là ngân hàng bị thiệt hại về tài sản và sau đó là dẫn tới sự mất uy tín của ngân hàng, làm cho ngân hàng về tính lành mạnh trong hoạt động ngân hàng. Trên mức
- Xem thêm -

Xem thêm: hoạt động kinh doanh tiền tệ làm dịch vụ ngân hàng với nội dung nhận tiền gửi,sử dụng tiền gửi để cấp tín dụng, cung ứng các dịch vụ thanh toán, hoạt động kinh doanh tiền tệ làm dịch vụ ngân hàng với nội dung nhận tiền gửi,sử dụng tiền gửi để cấp tín dụng, cung ứng các dịch vụ thanh toán, , Chương III : Một số giải pháp và kiến nghị

Từ khóa liên quan