SKKN: TÌM HIỂU VÀ ĐỀ XUẤT MỘT SỐ BÀI TẬP KHẮC PHỤC NHỮNG SAI LẦM THƯỜNG MẮC KHI HỌC KĨ THUẬT NHẢY XA KIỂU NGỒI Ở GIAI ĐOẠN CHẠY ĐÀ VÀ GIẬM NHẢY CHO HỌC SINH LỚP 8 TRƯỜNG THCS

16 2.5K 12

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2014, 17:55

Qua thực tiễn, bằng quan sát sư phạm tôi nhận thấy ở các em học sinh lớp 8 trường THCS Quách Xuân Kỳ trong khi học kĩ thuật nhảy xa kiểu ngồi, các em còn mắc nhiều sai lầm khi thực hiện các động tác kĩ thuật ở giai đoạn chạy đà và giậm nhảy, vì vậy mà thành tích của các em chưa cao. Từ đó tôi mong muốn xây dựng một số bài tập có hiệu quả nhằm khắc phục những sai lầm trên để nâng cao hiệu quả của kĩ thuật nhảy xa kiểu ngồi và cải thiện thành tích cho các em S áng ki ế n kinh nghi ệ m ĐẶT VẤN ĐỀ Dưới ngọn cờ lảnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam, đất nước ta đã đạt được nhiều thành tựu to lớn về mọi mặt như kinh tế, chính trị, văn hóa, giáo dục, quốc phòng cũng như về đối nội đối ngoại Bên cạnh những thành tựu đó trong lĩnh vực TDTT cũng gặt hái được rất nhiều thành công vang dội khi lá cờ đỏ sao vàng tung bay trên đỉnh vinh quang ở các đấu trường khu vực cũng như đấu trường quóc tế. Thể dục thể thao là một bộ phận không thể thiếu của cuộc sống, là một bộ phận quan trọng trong nền giáo dục xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Thể dục thể thao là một bộ phận cấu thành nền giáo dục xã hội chủ nghĩa nhằm đào tạo có mục đích và hợp lý đến quá trình phát triển thể chất con người, góp phần đào tạo thế hệ trẻ phát triển một cách toàn diện về Đức - Trí - Thể - Mỷ. Ngoài ra Thể dục thể thao còn là một phương tiện rất hữu hiệu nhằm thắt chặt thêm tình đoàn kết hữu nghị giữa các dân tộc trên thế giới với mục đích vì hòa bình, hợp tác hữu nghị và cùng phát triển. Thấy được sự cần thiết của Thể dục thể thao, Đảng và Bác Hồ hết sức quan tâm tới việc phát triển phong trào tập luyện Thể dục thể thao cho toàn dân. Trong chỉ thị 36/CT – TW của Ban bí thư Trung Ương Đảng xác định: “Phát triển Thể dục thể thao là một bộ phận quan trọng trong chính sách phát triển xã hội của Đảng và Nhà nước nhằm bồi dưởng và phát huy dân chủ con người” Trong lời kêu gọi toàn dân tập thể dục, Bác Hồ viết: “ Giữ gìn dân chủ, xây dựng nước nhà, gây đời sống mới, việc gì cũng cần có sức khỏe mới thành công. Mỗi người dân yếu ớt tức là làm cho cả nước yếu yếu ớt một phần, mỗi người dân mạnh khỏe tức làm cho cả nước khỏe mạnh ” Trong các môn thể thao đó thì Điền kinh là môn có lịch sử lâu đời nhất, nó rất được ưa chuộng và phổ biến trên toàn thế giới. Điền kinh là môn thể thao chính thức của các kỳ Đại hội Olympic, nó có các nội dung rất đa dạng và phong phú, và còn được mệnh danh là môn thể thao “Nữ hoàng”. Qua đó chúng ta cũng thấy được sức hấp dẫn và lôi cuốn của môn Điền kinh. S áng ki ế n kinh nghi ệ m Trong những năm gần đây, Điền kinh Việt Nam đã có sự phát triển vượt bậc, tuy thành tích chưa vươn tới tầm Châu lục và thế giới, nhưng trong đấu trường khu vực thì Điền kinh Việt Nam đang trở thành một cường quốc, với những huy chương vàng đáng khâm phục của các vận động viên Điền kinh tại các kỳ Seagames. Trong trường THCS môn thể dục đã từ lâu trở thành môn học chính thức và không thể thiếu, đảm bảo cho sự phát triển cân đối, có chủ đích lên cơ thể người học, góp phần giữ gìn và nâng cao sức khỏe để phục vụ cho học tập và rèn luyện, nhằm phát triển con người một cách toàn diện về Đức - Trí - Thể - Mĩ. Kĩ thuật nhảy xa kiểu ngồi là một trong những kĩ thuật tương đối khó so với học sinh THCS. Đòi hỏi các em phải có sự phối hợp vận động một cách nhuần nhuyễn giữa các giai đoạn của kĩ thuật cũng như các động tác trong cùng một giai đoạn. Ở giai đoạn chạy đà và giậm nhảy của kĩ thuật nhảy xa kiểu ngồi là các giai đoạn đòi hỏi cần phải thực hiện với sự phối hợp tốt các động tác kĩ thuật, mặt khác đây cũng là các giai đoạn rất dễ mắc các sai lầm trong lúc thực hiện, đặc biệt là đối với người mới học. Trong nhảy xa thì chạy đà và giậm nhảy là hai kĩ thuật có tính quyết định tới thành tích, do vậy tôi thấy rất cần thiết phải nghiên cứu tìm hiểu đề xuất một số bài tập để khắc phục những sai lầm thường mắc trong khi học kĩ thuật nhảy xa kiểu ngồi ở giai đoạn chạy đà và giậm nhảy nhằm nâng cao thành tích cho các em học sinh THCS. Qua thực tiễn, bằng quan sát sư phạm tôi nhận thấy ở các em học sinh lớp 8 trường THCS Quách Xuân Kỳ trong khi học kĩ thuật nhảy xa kiểu ngồi, các em còn mắc nhiều sai lầm khi thực hiện các động tác kĩ thuật ở giai đoạn chạy đà và giậm nhảy, vì vậy mà thành tích của các em chưa cao. Từ đó tôi mong muốn xây dựng một số bài tập có hiệu quả nhằm khắc phục những sai lầm trên để nâng cao hiệu quả của kĩ thuật nhảy xa kiểu ngồi và cải thiện thành tích cho các em. Với vốn kiến thức đã học cùng với sự quan tâm, giúp đỡ của các bạn đồng nghiệp, Ban giám hiệu nhà trường tôi mạnh dạn lựa chọn đề tài nghiên cứu: “TÌM HIỂU VÀ ĐỀ XUẤT MỘT SỐ BÀI TẬP KHẮC PHỤC NHỮNG SAI LẦM THƯỜNG MẮC KHI HỌC KĨ THUẬT NHẢY XA KIỂU NGỒI Ở S áng ki ế n kinh nghi ệ m GIAI ĐOẠN CHẠY ĐÀ VÀ GIẬM NHẢY CHO HỌC SINH LỚP 8 TRƯỜNG THCS QUÁCH XUÂN KỲ” II. MỤC ĐÍCH VÀ NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU 1. Mục đích nghiên cứu Mục đích nghiên cứu của đề tài là lựa chọn và đề xuất một số bài tập có hiệu quả nhằm khắc phục những sai lầm thường mắc trong quá trình học kĩ thuật nhảy xà kiểu ngồi ở giai đoạn chạy đà và giậm nhảy và nâng cao thành tích trong môn nhảy xa cho học sinh lớp 8 trường THCS Quách Xuân Kỳ nói riêng, góp phần hoàn thiện tài liệu giảng dạy, tham khảo của môn giáo dục thể chất trong trường THCS nói chung. 2. Nhiệm vụ nghiên cứu Để giải quyết mục đích của đề tài tôi tập trung giải quyết hai nhiệm vụ: * Nhiệm vụ 1: Tìm hiểu và xác định nguyên nhân dẫn đến những sai lầm thường mắc trong quá trình học kĩ thuật nhảy xa kiểu ngồi ở giai đoạn chạy đà và giậm nhảy của học sinh lớp 8 trường THCS Quách Xuân Kỳ. * Nhiệm vụ 2: Đề xuất một số bài tập nhằm khắc phục những sai lầm thường mắc trong quá trình học kĩ thuật nhảy xa kiểu ngồi ở giai đoạn chạy đà và giậm nhảy cho học sinh lớp 8 trường THCS Quách Xuân Kỳ. III. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Để giải quyết nhiệm vụ nêu trên tôi sử dụng các phương pháp nghiên cứu: 1. Phương pháp phân tích và tổng hợp tài liệu: Để giúp cho việc giải quyết các nhiệm vụ của đề tài được chính xác và thuận lợi, có những cơ sở khoa học, lí luận rõ ràng tôi đã tiến hành đọc các tài liệu có liên quan cùng với việc phân tích và tổng hợp các tài liệu đó. 2. Phương pháp quan sát sư phạm: Tôi đã tiến hành quan sát sư phạm nhiều buổi học chính khóa của các em học sinh lớp 8 THCS Quách Xuân Kỳ, tìm ra những sai lầm thường mắc và các nguyên nhân dẫn tới sai lầm, đồng thời đánh giá về khả năng phối hợp vận động của học sinh. Từ đó lựa chọn và đề xuất một số bài tập khắc phục những sai lầm đó, góp phần nâng cao thành tích cho các em học sinh ở kỷ thuật nhảy xa kiểu ngồi. S áng ki ế n kinh nghi ệ m 3. Phương pháp phỏng vấn tọa đàm: Tôi đã tiến hành phỏng vấn các thầy cô giáo giảng dạy có kinh nghiệm về chuyên môn ở trường THCS Quách Xuân Kỳ, và học sinh trường THCS Quách Xuân Kỳ bằn các phiếu hỏi. Đảm bảo tính khách quan và chính xác trong việc đánh giá và lựa chọn bài tập, giải quyết các nhiệm vụ của đề tài. 4. Phương pháp sử dụng toán học thống kê Để xử lý các số liệu thu thập được một cách chính xác và hiệu quả tôi đã sử dụng phương pháp toán học thống kê, từ đó có những kết quả cụ thể làm cơ sở để đánh giá và xây dựng các bài tập. Công thức sử dụng: - Tỷ lệ %: X%= a/n x 100% Trong đó: X(%) là kết quả tính bằng %. a là số người đồng ý hoặc không đồng ý. n là số người được phỏng vấn. IV. TỔ CHỨC NGHIÊN CỨU 1. Thời gian nghiên cứu: Đề tài được tiến hành nghiên cứu chia làm 3 giai đoạn: * Giai đoạn 1: Từ tháng 8/2011 đến tháng 11/2011 Nghiên cứu lựa chon đề tài và xây dựng đề cương nghiên cứu. * Giai đoạn 2: Từ tháng 12/2011 đến tháng 2/2012 - Giải quyết nhiệm vụ 1: Tìm hiểu và xác định nguyên nhân dẫn đến những sai lầm thường mắc trong quá trình học kĩ thuật nhảy xa kiểu ngồi ở giai đoạn chạy đà và giậm nhảy của học sinh lớp 8 trường THCS Quách Xuân Kỳ. - Giải quyết nhiệm vụ 2: Đề xuất một số bài tập nhằm khắc phục những sai lầm thường mắc trong quá trình học kĩ thuật nhảy xa kiểu ngồi ở giai đoạn chạy đà và giậm nhảy cho học sinh lớp 8 trường THCS Quách Xuân Kỳ. * Giai đoạn 3: Từ tháng 3/2012 đến tháng 5/2012 - Tổng hợp, đánh máy, chỉnh sửa - Hoàn thiện đề tài. 2. Đối tượng nghiên cứu: S áng ki ế n kinh nghi ệ m Tôi tiến hành nghiên cứu trên 80 học sinh lớp 8 trường THCS Quách Xuân Kỳ. 3. Địa điểm nghiên cứu: Trường THCS Quách Xuân Kỳ. 4. Trang thiết bị nghiên cứu: - Hố nhảy xa, trang cát, xẻng thước dây, đồng hồ bấm giờ V. PHÂN TÍCH KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 1. Giải quyết nghiệm vụ 1: Tìm hiểu và xác định nguyên nhân dẫn đến những sai lầm thường mắc trong quá trình học kĩ thuật nhảy xà kiểu ngồi ở giai đoạn chạy đà và giậm nhảy của học sinh lớp 8 trường THCS Quách Xuân Kỳ. 1.1. Cơ sở lý luận của giảng dạy kỷ thuật động tác. Giảng dạy kỷ thuật động tác là một quá trình giảng dạy cho học sinh hình thành về kỷ năng kỷ xảo vận động, khi tiến hành giảng dạy phải tuân thủ theo những nguyên tắc trong việc giáo dục và giáo dưỡng thể chất, bất kỳ hoạt động nào của việc giảng dạy kỷ thuật đơn giản hay phức tạp phải tuân theo nguyên tắc hình thành kỷ năng kỷ xảo vận động về động tác đó. Quá trình dạy học phụ thuộc vào đặc điểm cấu trúc của động tác, đặc điểm của người tập và đặc điểm của tố chất thể lực biểu hiện trong lúc thực hiện động tác. Quá trình giảng dạy kỷ thuật động tác được chia làm 3 giai đoạn: * Giai đoạn dạy học ban đầu: Mục đích của giai đoạn này là giúp cho người học nắm được nguyên lý kỷ thuật động tác, hình thành cơ bản kỷ năng thực hiện động tác. Trong giai đoạn này giáo viên cần giải quyết các nhiệm vụ: - Tạo được khái niệm chung về động tác. - Học từng phần kỷ thuật động tác. - Hình thành được nhịp điệu chung về động tác. - Ngăn ngừa và sữa chửa những sai lầm thường mắc. Ở giai đoạn này giáo viên cần sử dụng nhiều phương pháp thông tin bằng cảm giác và bằng lời nói, giải thích về động tác, ở giai đoạn này phải tạo cho S áng ki ế n kinh nghi ệ m người tập các động tác đúng, tìm và chi cho các em những sai lầm và nguyên nhân dẫn đến những sai lầm đó và cách sữa chữa. * Giai đoạn học sâu từng phần: Mục đích của giai đoạn này là giúp người học tiếp tục hoàn thiện động tác, chuyển từ kỷ năng thô sơ thành kỷ năng thuần thục, và dần chuyển thành kỷ xảo. Ở giai đoạn này giáo viên sử dụng tổng hợp mọi phương pháp giảng dạy trực quan trực tiếp và trực quan gián tiếp, nhưng chủ yếu là sử dụng bài tập nguyên vẹn đi sâu vào kỷ thuật động tác. ở giai đoạn này giáo viên cần phải giải thích giúp người học tư duy được động tác và định hướng được cảm giác vận động, tiếp tục khắc phục những sai lầm mắc phải của học sinh để hình thành động tác hoàn chỉnh. * Giai đoạn củng cố và hoàn thiện kỷ thuật động tác: Mục đích của giai đoạn này là giúp cho người tập củng cố và hoàn thiện kỷ thuật động tác một cách vững chắc, động tác được hình thành ở mức độ kỷ xảo và có khả năng thực hiện động tác một cách biến dạng và thuần thục. ở giai đoạn này người giáo viên sử dụng chủ yếu phương pháp bài tập, đặc biệt là phương pháp bài tập lặp lại có biến dạng, để giúp cho học sinh củng cố vững chắc kỷ xảo và áp dụng thực hiện một cách nhuần nhuyễn trong mọi điều kiện. Đặc điểm của kỷ thuật nhảy xa kiểu ngồi Muốn đạt được thành tích cao trong môn nhảy xa điều cơ bản là phải kéo dài khoảng cách bay trên không bằng cách chạy lấy đà chuẩn xác và giậm nhảy tích cực. Quá trình bay trọng tâm cơ thể chuyển động trong không gian theo một quỷ đạo nhất định, quỷ đạo này được quy định bởi các yếu tố chủ yếu: tốc độ bay ban đầu, góc độ bay, lực cản của không khí và lực hút của trái đất. Tốc độ bay ban đầu của người tập là nhân tố đầu tiên quyết định thành tích môn nhảy xa. Góc độ bay trong nhảy xa khoảng 18-23 0 do vậy khi tập luyện và thi đấu người tập phải tận dụng hết khả năng của mình một cách có hiệu quả để tạo ra khoảng cách bay xa nhất. S áng ki ế n kinh nghi ệ m Nhảy xa bao gồm nhiều động tác liên kết với nhau để tạo thành một kỷ thuật hoàn chỉnh. Để tiện phân tích và giảng dạy người ta chia kỷ thụât nhảy xa thành 4 giai đoạn: Chạy đà – Giậm nhảy – Trên không – Tiếp đất. Mỗi giai đoạn đóng vai trò nhất định trong việc đạt thành tích của học sinh trong đó có giai đoạn chạy đà – giậm nhảy là những giai đoạn quan trọng nhất, nó có ảnh hưởng rất lớn đến thành tích nhảy xa. Vì vậy để tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi sâu vào tìm hiểu các vấn đề có liên quan đến kỷ thuật và sự phối hợp kỷ thuật động tác trong giai đoạn chạy đà, giậm nhảy thì trước hết ta cần phải nắm vững giai đoạn này. * Giai đoạn chạy đà: Giai đoạn chạy đà được tính từ khi bắt đầu chạy đà đến khi đặt chân vào ván giậm nhảy. Mục đích của giai đoạn này là tạo ra tốc độ nằm ngang cần thiết và chuẩn bị tốt cho giai đoạn giậm nhảy. ở phần chạy đà có đặc điểm là một đường thẳng nằm vuông góc với ván giậm nhảy. Trong giai đoạn này bất kỳ lúc nào cũng phải giữ tư thế ổn định và trở thành thói quen. Tốc độ chạy đà phải tăng dần tới mức thích hợp và đạt cao nhất ở bước cuối cùng trước khi giậm nhảy. Giai đoạn cuối cùng của chạy đà là phải giậm nhảy nên nhịp điệu và tần số những bước cuối cùng phải thích hợp và chính xác. Số lượng bước chạy đà phụ thuộc vào trình độ hoàn thiện kỷ năng kỷ xảo về môn nhảy của người học, thông thường đối với nam từ 15-21 bước, đối với nữ 11- 17 bước, đối với người mới tập khoảng cách này có thể ngắn hơn. Có nhiều cách chạy đà, thông thường đứng tại chổ và tăng dần tốc độ, độ ngả của thân giảm dần, tăng biên độ của các động tác tay và chân, kết thúc chạy đà ở những bước cuối cùng, thân trên gần như thẳng. * Giai đoạn giậm nhảy: Giai đoạn này được tính từ khi đặt chân giậm vào ván giậm nhảy cho đến khi chân giậm rời khỏi ván giậm nhảy. Đặt chân vào ván giậm nhảy phải nhanh, mạnh đồng thời chân chạm ván, đùi và cẳng chân gần như thẳng, sau đó co lại hoãn xung để chuẩn bị khi duỗi ra có hiệu quả hơn. Chân đặt vào ván giậm nhảy luôn phải ở phía trước điểm dọi của trọng tâm cơ thể, chân giậm nhảy ở phía trước S áng ki ế n kinh nghi ệ m càng dài, khoảng cách từ điểm đặt chân đến điểm dọi của trọng tâm cơ thể càng xa thì khả năng chuyển từ tốc độ nằm ngang sang tốc độ thẳng đứng càng lớn. Nhiệm vụ của giậm nhảy là thay đổi hướng chuyển động khi đã đặt chân vào điểm giậm nhảy do ảnh hưởng của quán tính và trọng lực chân giậm gấp ở khớp gối, khớp hông và cả thân trên hơi ngả về phía trước, trong khi nhảy tốc độ giữa cẳng chân với đùi khoảng 135-140 o . Động tác giậm nhảy được thực hiện thông qua việc duổi nhanh các khớp cổ chân lúc người nhảy vươn thẳng người lên, áp lực ở điểm tựa tăng lên, khi thân người vươn thẳng hoàn toàn thì áp lực của điểm tựa giảm xuống bằng 0, và tốc độ bay đạt mức tối đa. Như vậy chứng tỏ động tác vươn người thẳng đứng tạo ra tốc độ bay ban đầu và là cơ sở để nâng cao thân người lên theo quán tính. Tốc độ bay ban đầu của người nhảy phụ thuộc chủ yếu vào độ lớn của phản lực khi giậm nhảy hay nói cách khác là phụ thuộc vào sức mạnh của vơ bắp sinh ra và khoảng cách trọng tâm cơ thể di chuyển từ tư thế thấp nhất ban đầu đến tư thế cao nhất lúc kết thúc giậm nhảy. Sức mạnh tương đối càng lớn năng lực giậm nhảy càng cao, động tác đá lăng chân và tay cũng có tác dụng hỗ trợ cho động tác giậm nhảy. Sự phối hợp các động tác càng nhanh thì công suất giậm nhảy càng lớn, góc độ giậm nhảy 75-78 o . 1.3. Xác định nguyên nhân và những sai lầm trong khi học kỷ thuật nhảy xa kiểu ngồi ở giai đoạn chạy đà và giậm nhảy của học sinh lớp 8 trường THCS Quách Xuân Kỳ. Kỷ thuật nhảy xa kiểu ngồi là một kỷ thuật tương đối khó và phức tạp đòi hỏi người tập phải có sự tập trung cao nên thường mắc những sai lầm khác nhau, để xác định những sai lầm chủ yếu mà học sinh thường mắc phải, tôi đã sử dụng phương pháp quan sát sư phạm và phương pháp phỏng vấn thông qua phiếu hỏi. Dưới đây là kết quả thu được khi sử dụng phương pháp quan sát sư phạm và phỏng vấn. Trong quá trình lên lớp với số lượng 80 học sinh lớp 8 trường THCS Quách Xuân Kỳ, tôi đã tiến hành quan sát kỷ thuật nhảy xa kiểu ngồi, đây là một nội dung mới đối với các em, nên không tránh khỏi sai lầm trong khi học và thực hiện kỷ thuật. S áng ki ế n kinh nghi ệ m Nguyên nhân dẫn tới những sai lầm mắc phải thường là do thêm các động tác thừa không cần thiết kỷ thuật lệch lạc, phối hợp động tác không nhịp nhàng, nổ lực cơ bắp không hết mức, sự tập trung khi thực hiện kỷ thuật động tác chưa cao đây là nhưng nguyên nhân cơ bản dẩn đến việc thực hiện động tác không đúng là giảm thành tích nhảy xa kiểu ngồi của các em. Xuất phát từ các nguyên nhân trên đã dẫn tới những sai lầm mà các học sinh mắc phải như sau: + Tốc độ chạy đà giảm dần. + Độ dài bước chạy không ổn định. + Chạy đà bằng cả bàn chân. + Chạy ngã trọng tâm ra sau. + Giậm nhảy không đúng ván. + Giậm nhảy bị với. + Giậm nhảy không duỗi hết chân. 1.4. Xác định những sai lầm thường mắc bằng phương pháp quan sát sư pham: Sau khi phân tích, xác định nguyên nhân và những sai lầm mà học sinh mắc phải. Tôi tiến hành quan sát sư phạm trên 80 học sinh lớp 8 trường THCS Quách Xuân Kỳ về những sai lầm thường mắc khi thực hiện giai đoạn chạy đà và giậm nhảy của kỷ thuật nhảy xa kiểu ngồi tôi đã thu được kết quả quan sát sư phạm như sau: Bảng 1: kết quả của phương pháp quan sát sư phạm (n = 80) TT Tên sai lầm 1 2 3 4 5 6 7 1 Số người mắc sai lầm 64 36 20 22 46 42 60 2 Tỷ lệ% 80 45 25 27.5 70 52.2 85 Qua đó cho thấy khi quan sát 80 em thực hiện kỷ thuật nhảy xa kiểu ngồi ở giai đoạn chạy đà và giậm nhảy với kết quả như ở bảng 1. Như vậy bằng phương pháp quan sát sư phạm, tôi đã đưa ra được những kết luận ban đầu về những sai lầm mà các học sinh mắc phải khi thực hiện kỷ thuật nhảy xa kiểu ngồi ở giai đoạn chạy đà và giậm nhảy, đó là các sai lầm chiếm từ 70% số người mắc phải trở lên, đó là những sai lầm: 1 – 5 – 7. Điều đó chứng tỏ S áng ki ế n kinh nghi ệ m đây là các sai lầm phổ biến hơn cả. Các sai lầm còn lại có tỷ lệ thấp hơn, đây là những sai lầm không xảy ra thường xuyên và không phổ biến có thể bỏ qua. 1.5. Xác định những sai lầm thường mắc bằng phương pháp phỏng vấn. Để xác định những sai lầm thường mắc của các học sinh được khách quan, tôi tiến hành phương pháp phỏng vấn, lấy ý kiến giáo viên dạy thể dục ở trường THCS Quách Xuân Kỳ về những sai lầm thường mắc khi thực hiện kỷ thuật nhảy xa kiểu ngồi ở giai đoạn chạy đà và giậm nhảy đối với học sinh lứa tuổi 14 – 15. Tôi tiến hành phỏng vấn lấy ý kiến 3 thầy giáo với số phiếu phát ra là 3 phiếu và thu vào là 3 phiếu. Kết quả thu được như sau: Bảng 2: kết quả của phương pháp phỏng vấn TT Tên sai lầm Số phiếu (n = 3) Đồng ý Tỷ lệ % Không đồng ý Tỷ lệ % 1 Tốc độ chạy đà giảm dần 3 100 0 0 2 Độ dài bước chạy không ổn định. 1 33.3 2 66.6 3 Chạy đà bằng cả bàn chân 1 33.3 2 66.6 4 Chạy ngã trọng tâm ra sau. 1 33.3 2 66.6 5 Giậm nhảy không đúng ván. 2 66.6 1 33.3 6 Giậm nhảy bị với. 1 33.3 2 66.6 7 Giậm nhảy không duỗi hết chân 3 100 0 0 Như vậy bằng phương pháp phỏng vấn được trình bày ở bảng 2 tôi thu được kết quả là các sai lầm 1-5-7 vẫn được nhiều người đồng ý hơn cả, chiến tỷ lệ trên 60%. 1.6. So sánh kết quả của phương pháp quan sát sư phạm và phương pháp phỏng vấn: Bảng 3: So sánh kết quả của phương pháp quan sát sư phạm và phương pháp phỏng vấn: T T Tên sai lầm Phương pháp nghiên cứu 1 2 3 4 5 6 7 1 Quan sát sư phạm (%) 80 45 25 27.5 70 52.5 85 2 Phương pháp phỏng vấn (%) 100 33.3 33.3 33.3 66.6 33.3 100 Qua kết quả so sánh ở bảng 3, tôi đi đến kết luận những sai lầm thường mắc khi học kỷ thuật nhảy xa kiểu ngồi ở giai đoạn chạy đà và giậm nhảy là các sai lầm [...]... nhng sai lm thng mc trong quỏ trỡnh hc k thut nhy xa kiu ngi giai on chy v gim nhy cho hc sinh lp 8 trng THCS Quỏch Xuõn K Sau khi tin hnh xỏc nh nhng sai lm c bn v tỡm hiu nhng nguyờn nhõn gõy nờn nhng sai lm ú Tụi tin hnh la chn v xut mt s bi tp nhm sa cha sai lm trong khi thc hin giai on chy v gm nhy ca k thut nhy xa kiu ngi gúp phn nõng cao thnh tớch nhy xa cho cỏc em hc sinh lp 8 trng THCS. .. cha sai lm thng mc khi hc k thut nhy xa kiu ngi, giai on chy v gim nhy (n = 10) T Tờn T sai 1 Tờn bi tp sa cha sai lm Kt qu n = 10 ng T l Khụng T l Sai + Chy tng tc 20-25m nhiu ý 10 lm 1 ln + Chy u sau tng tc 3 nhng bc cui % 80 ng ý 2 % 0 30 7 30 Sỏng kin kinh nghim lm 2 3 Sai lm 3 80 90 2 1 20 10 vo h cỏt + Chy theo ng dc, thc 8 80 2 20 3 30 7 70 tc nhanh + 1 bc gim nhy liờn tip vi c 2 20 8 80... ra c c im v k thut nhy xa - hc sinh khi hc k thut chy v gim nhy trong nhy xa kiu ngi thng mc mt s sai lm ch yu sau: 1 Tc chy gim dn 2 Gim nhy khụng ỳng vỏn 3 Gim nhy khụng dui ht chõn T nhng sai lm trờn qua quỏ trỡnh nghiờn cu, tụi ó la chn v xut c mt s bi tp cú hiu qu nhm khc phc nhng sai lm thng mc khi hc k thut nhy xa kiu ngi giai on chy v gim nhy cho hc sinh lp 8 trng THCS Quỏch Xuõn K nh... gúp phn nõng cao cht lng mụn hc TDTT v t c hiu qu cao trong khi hc k thut nhy xa kiu ngi giai on chy v gim nhy cho hc sinh lp 8 trng THCS Quỏch Xuõn K Mong quý Thy (Cụ) vui lũng cho bit ý kincuar mỡnh v cỏc bi tp sa cha nhng sai lm thng mc khi hc k thut Xin ỏnh du (x) vo cỏc ụ m quý Thy (Cụ) ng ý v nhng bi tp ú T Tờn sai lm Tờn bi tp sa cha sai lm Kt qu thu c Tc chy Chy tng tc 20-25m nhiu ln Chy... 1-5-7 õy l nhng sai lm ph bin nht, thng mc nht khi thc hin k thut i vi cỏc em hc sinh lp 8 trng THCS Quỏch Xuõn K Cỏc sai lm cũn li l khụng ph bin v khụng ỏng k Nh vy t nhng kt qu quan sỏt s phm, kt qu phng vn, kt qu so sỏnh gia hai phng phỏp cho phộp tụi xỏc nh c nhng sai lm thng mc phi trong quỏ trỡnh chy v gim nhy ca cỏc em hc sinh trong quỏ trỡnh hc tp k thut nhy xa kiu ngi, ú l nhng sai lm: 1 Tc... nhy chm 8 80 2 20 u vo vt chun treo trờn cao + Chy 7-9 bc gim nhy thc Sai 8 9 hin gim nhy vo vỏn +Chy 7-9 bc gim nhy vi 2 + Chy ton bng qua h cỏt + Thc hin 1-3 bc gim nhy 10 100 0 0 hin ng tỏc bc b trờn khụng qua mc x thp Qua kt qu phng vn bng 4, tụi ó la chn nhng bi tp cú s phiu ng ý trờn 80 % T ú tụi i n kt lun xut cỏc bi tp khc phc sa cha sai lm thng mc khi hc k thut nhy xa kiu ngi giai on... dui ht chõn Sau khi xỏc nh c nhng sai lm c bn t nhng kt qu nh trờn, cú c s cho vic la chn cỏc bi tp nhm khc phc nhng sai lm ny tụi i vo tỡm hiu nhng nguyờn nhõn dn ti nhng sai lm ny * Sai lm 1: Tc chy gim dn Nguyờn nhõn: - Do nhp iu bc chy khụng hp lý -Chy tc ban u quỏ cao * Sai lm 5: Gim nhy khụng ỳng vỏn Nguyờn nhõn: - Do khong cỏch chy khụng hp lý - Do o c ly khụng phự hp * Sai lm 7: Gim nhy... mc khi hc k thut nhy xa kiu ngi giai on chy v gim nhy cho hc sinh lp 8 trng THCS Quỏch Xuõn K, cỏc bi tp nh sau: * Khc phc sai lm 1: Tc chy gim dn Bi tp: + Chy tng tc 20-25m nhiu ln + Chy ton bng qua h cỏt * Khc phc sai lm 2: Gim nhy khụng ỳng vỏn Bi tp: + Thc hin 1-3 bc gim nhy vo h cỏt + Chy theo ng dc, thc hin gim nhy vo vỏn * Khc phc sai lm 3: Gim nhy khụng dui ht chõn Bi tp: +Chy 5-7 bc... ca giỏo viờn - Ngoi nhng gi hc chớnh khúa, cn t chc nhng bui ngoi khúa v thi u trong nh trng, giao lu vi cỏc trng bn to iu kin cho cỏc em phỏt trin th lc, n nh v k thut cng nh nõng cao trỡnh k thut ca hc sinh, t ú hỡnh thnh v phỏt trin tt v ý chớ, ý thc t chc k lut v o c hc sinh - Giỏo viờn phi thng xuyờn trao i kinh nghim tỡm v i mi phng phỏp ging dy cú hiu qu tt hn ỏp ng yờu cu ngy cng cao i vi... bi tp nhm sa cha sai lm trong khi thc hin giai on chy v gm nhy ca k thut nhy xa kiu ngi gúp phn nõng cao thnh tớch nhy xa cho cỏc em hc sinh lp 8 trng THCS Quỏch Xuõn K Sau khi tham kho mt s ti liu chuyờn mụn v ging dy k thut nhy xa tụi ó la chn c cỏc bi tp nh sau: - Chy tng tc 20-25m nhiu ln - Chy u sau tng tc nhng bc cui - Chy ton bng qua h cỏt - Thc hin 1-3 bc gim nhy vo h cỏt - Chy theo ng . và áp dụng thực hiện một cách nhuần nhuyễn trong mọi điều kiện. Đặc điểm của kỷ thuật nhảy xa kiểu ngồi Muốn đạt được thành tích cao trong môn nhảy xa điều cơ bản là phải kéo dài khoảng cách. môn nhảy xa. Góc độ bay trong nhảy xa khoảng 18-23 0 do vậy khi tập luyện và thi đấu người tập phải tận dụng hết khả năng của mình một cách có hiệu quả để tạo ra khoảng cách bay xa nhất. S. thuật, mặt khác đây cũng là các giai đoạn rất dễ mắc các sai lầm trong lúc thực hiện, đặc biệt là đối với người mới học. Trong nhảy xa thì chạy đà và giậm nhảy là hai kĩ thuật có tính quyết định

Từ khóa liên quan

Tài liệu liên quan