SKKN đổi mới phương pháp tập luyện để nâng cao thành tích chạy ngắn cho học sinh lớp 10 THPT

13 3.2K 19
SKKN đổi mới phương pháp tập luyện để nâng cao thành tích chạy ngắn cho học sinh lớp 10 THPT

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Chạy cự ly ngắn là nội dung đơn giản cần ít phương tiện và dụng cụ để tiến hành (bàn đạp, đồng hồ). Chạy cự ly ngắn 100m, đòi hỏi phải chạy với tốc độ cực đại nên người tập phải xuất phát nhanh, tăng tốc độ thật nhanh trong chạy lao sau xuất phát để có tốc độ cực đại và cố gắng duy trì tới đích. Là quá trình phối hợp nhuần nhuyễn của 4 giai đoạn: xuất phát chạy lao sau xuất phát chạy giữa quãng và về đích. Ngoài ra chạy ngắn là nội dung được rất nhiều học sinh yêu thích. Bởi là môn thể hiện đầy đủ các yếu tố nhanh nhẹn, khỏe mạnh và khéo léo và tâm lý muốn khẳng định mình so với tập thể của học sinh. Từ cơ sở trên nên tôi đã chọn đề tài của mình là: “ Đổi mới phương pháp tập luyện để nâng cao thành tích môn chạy ngắn cho học sinh lớp 10”. Để nâng cao thành tích và đạt được hiệu quả cao trong mỗi giờ dạy của mình.

Đề tài: Đổi Phương pháp tập luyện để nâng cao thành tích chạy ngắn cho học sinh lớp 10 THPT PHẦN I: MỞ ĐẦU I LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI Cơ sở lý luận: Thể dục thể thao đời với xuất phát triển xã hội loài người Những đặc điểm sản xuất quan hệ xã hội thời sơ cổ định kết hợp chặt chẽ giáo dục thể chất với trình lao động hình thức giáo dục khác Cùng với trình lao động sản xuất, TDTT góp phần biến cải vượn người thành người cổ đại từ cổ đại thành người đại ngày Đối với tiến trình tồn phát triển xã hội TDTT trở thành phương tiện quan trọng để tồn xã hội phát triển xã hội Trong phương pháp luận khoa học mình, chủ nghĩa Mác - Lênin nhấn mạnh vị trí quan trọng thể dục thể thao việc phát triển người cách toàn diện Trên sở lý luận chung nước ta khơng nằm ngồi quy luật chung nhân loại Trong nghị đại hội đảng lần thứ VI, VII,VIII nhấn mạnh tầm quan trọng việc xây dựng phát triển thể thao nước ta giai đoạn Và mục tiêu hệ thống giáo dục nước ta hướng tới phát triển toàn diện về: Đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mỹ lao động Hoạt động thể chất trường phổ thông nhân tố quan trọng ảnh hưởng tới hoạt động giáo dục khác Với mục tiêu trang bị kiến thức thể thao, phát triển thể chất, tảng thể lực cho học sinh Ngồi cịn nhằm để phát bồi dưỡng tài thể thao Điền kinh môn thể thao bao gồm nội dung bộ, chạy, nhảy, ném đẩy nhiều môn phối hợp Chạy ngắn nội dung điển hình phát triển tốc độ, có cường độ biên độ cực lớn hội tụ đầy đủ yếu tố NhanhMạnh – Bền thể thao Đồng thời cịn có tác động tốt tới quan chức Giáo viên: Cao Bá Quang Trang Năm học 2012 -2013 Đề tài: Đổi Phương pháp tập luyện để nâng cao thành tích chạy ngắn cho học sinh lớp 10 THPT thể, thông qua nội dung chạy ngắn để rèn luyện ý chí vươn lên, nỗ lực thân cho học sinh học tập, lao động Cơ sở thực tiễn: Chạy cự ly ngắn nội dung đơn giản cần phương tiện dụng cụ để tiến hành (bàn đạp, đồng hồ) Chạy cự ly ngắn 100m, đòi hỏi phải chạy với tốc độ cực đại nên người tập phải xuất phát nhanh, tăng tốc độ thật nhanh chạy lao sau xuất phát để có tốc độ cực đại cố gắng trì tới đích Là trình phối hợp nhuần nhuyễn giai đoạn: xuất phát - chạy lao sau xuất phát - chạy qng đích Ngồi chạy ngắn nội dung nhiều học sinh yêu thích Bởi môn thể đầy đủ yếu tố nhanh nhẹn, khỏe mạnh khéo léo tâm lý muốn khẳng định so với tập thể học sinh Từ sở nên chọn đề tài là: “ Đổi phương pháp tập luyện để nâng cao thành tích mơn chạy ngắn cho học sinh lớp 10” Để nâng cao thành tích đạt hiệu cao dạy II MỤC ĐÍCH YÊU CẦU VÀ NHIỆM VỤ CỦA ĐỀ TÀI Mục đích, yêu cầu: Nhằm nâng cao thành tích chạy cự ly ngắn cho đối tượng học sinh lớp 10 trung học phổ thông Đồng thời rút kinh nghiệm phương pháp để giảng dạy môn chạy ngắn năm học sau tốt Giúp học sinh nâng cao sức khỏe, thể lực hồn thiện khả vận động u thích môn học Nhiệm vụ: Trang bị kiến thức cần thiết môn chạy ngắn cho học sinh Đưa phương pháp giảng dạy, nội dung tập phải phù hợp lứa tuổi, đối tượng cụ thể đặc điểm tâm sinh lý để nâng cao hứng thú học sinh môn học Các nội dung tập phải từ thấp đên cao, từ động tác đơn giản đến động tác khó, lượng vận động tăng từ từ qua buổi tập xếp Giáo viên: Cao Bá Quang Trang Năm học 2012 -2013 Đề tài: Đổi Phương pháp tập luyện để nâng cao thành tích chạy ngắn cho học sinh lớp 10 THPT cách chặt chẽ phải đảm bảo tính hệ thống, tính liên tục phải hồn tồn phù hợp với quy luật tâm - sinh lý, quy luật phát triển lứa tuổi quy luật thích nghi thể người tập Tổng kết giai đoạn phương pháp có tính khả thi cao nhằm đúc rút kinh nghiệm cho thân hoàn thiện phương pháp III ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI VÀ THỜI GIAN, PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI Đối tượng nghiên cứu: Học sinh lớp 10 THPT : - Lớp 10a1 15 học sinh (nhóm thực nghiệm) - Lớp 10a2 15 học sinh (nhóm đối chứng) Phạm vi nghiên cứu : học sinh trường THPT số Nghĩa hành Thời gian nghiên cứu : Học kì năm học 2010-2011 - Giai đoạn 1: tháng /2011 - Giai đoạn : tháng 10/2011 Phương pháp nghiên cứu: - Phương pháp sử dụng lời nói : phân tích – giảng giải - Phương pháp trực quan trực tiếp - Phương pháp kiểm tra sư phạm - Phương pháp thực nghiệm sư phạm Giáo viên: Cao Bá Quang Trang Năm học 2012 -2013 Đề tài: Đổi Phương pháp tập luyện để nâng cao thành tích chạy ngắn cho học sinh lớp 10 THPT PHẦN II: NỘI DUNG CỦA ĐỀ TÀI I THỰC TRẠNG CỦA VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU Như biết môn thể dục mơn học có tính chất đặc thù riêng, khác mơn văn hóa khác chỗ giảng dạy trời học sinh tiếp xúc trực tiếp với điều kiên ngoại cảnh nắng, gió, ánh sáng, khơng khí… Vậy q trình giảng dạy người giáo viên đóng vai trị chủ đạo tổ chức, điều khiển xếp hợp lý nội dung lượng vận động phù hợp với nguyên tắc sư phạm chung Tác động buổi tập phải toàn diện mặt giáo dưỡng, giáo dục sức khỏe, nội dung mơn thể dục chạy ngắn có vai trò quan trọng liên quan đến nội dung khác Sức nhanh nói chung sức nhanh di chuyển nói riêng cần thiết cho hoạt động sống II.GIẢI PHÁP THỰC HIỆN VẤN ĐỀ GIAI ĐOẠN 1: Ban đầu thực chương trình giảng dạy chung cho nhóm với giáo án theo chương trình chuẩn * Đối với giáo viên trình giảng dạy Sử dụng phương pháp sư phạm chung: - Phương pháp phân tích giảng giải - Phương pháp trực quan trực tiếp * Đối với học sinh: thực tập luyện theo yêu cầu học, nhiệm vụ giáo viên đề ra: *Trình tự nhiệm vụ biện pháp giảng dạy tiến hành sau Nhiệm vụ 1: Xây dựng khái niệm kỹ thuật tìm hiểu đặc điểm chạy người học thông qua biện pháp chủ yếu sau : - Giáo viên phân tích làm mẫu kỹ thuật - Cho xem phim ảnh kỹ thuật Giáo viên: Cao Bá Quang Trang Năm học 2012 -2013 Đề tài: Đổi Phương pháp tập luyện để nâng cao thành tích chạy ngắn cho học sinh lớp 10 THPT - Cho người học chạy lặp lại 30-50m giáo viên nhận xét ưu nhược điểm người Nhiệm vụ 2: Dạy kỹ thuật chạy đường thẳng thông qua biện pháp sau : - Chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy đạp sau , chạy tăng tốc (tăng dần cự ly, tần số độ dài bước chạy ) - Chạy tăng tốc sau chạy theo quán tính, từ 60-70m - Tập đánh tay (đứng chỗ tăng dần tần số biên độ động tác) - Chạy biến tốc đoạn ngắn 40-60m Nhiệm vụ : Dạy kỹ thuật xuất phát chạy lao thông qua biện pháp kỹ thuật sau - Giới thiệu cách đóng bàn đạp tập đóng bàn đạp - Thực theo lệnh “vào chỗ”, “sẵn sàng” - Xuất phát thấp chạy lao 30-40m Nhiệm vụ 4: Chuyển tiếp từ chạy lao sang chạy quãng - Chạy tăng tốc độ sau chạy theo qn tính - Xuất phát thấp, chạy lao chạy theo quán tính - Chạy biến tốc đoạn ngắn 50-60m - Chạy 60m xuất phát thấp Nhiệm vụ 5: Dạy kỹ thuật đích - Giới thiệu làm mẫu kỹ thuật - Chạy chậm 6-10m làm mẫu động tác đánh đích - Chạy tăng tốc độ 15-20m làm động tác đánh đích - Chạy 50m làm động tác đánh đích Nhiệm vụ 6: Hồn thiện kỹ thuật chạy cự ly ngắn - Chạy 30m xuất phát thấp (lặp lại) Giáo viên: Cao Bá Quang Trang Năm học 2012 -2013 Đề tài: Đổi Phương pháp tập luyện để nâng cao thành tích chạy ngắn cho học sinh lớp 10 THPT - Chạy 50-100m xuất phát thấp với toàn kỹ thuật (từ 80-100% sức mạnh tối đa) - Chạy 100m với toàn kỹ thuật * PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA SƯ PHAM Sau hoàn thiện xong chương trình giáo án đề giáo viên tiến hành kiểm tra theo tiêu chuẩn thành tích chạy 100m học sinh lớp 10 Bộ giáo dục đào tạo nhóm thực nghiệm (10a1) đối chứng (10a2) Điểm Nam 18”20 18”00 17”80 17”60 17”40 17”20 17”00 16”60 16”20 10 16”00 Kết thu sau : Lớp 10a1 : Giỏi: học sinh (40 %) Khá : học sinh (53,3%) Trung bình: học sinh (6,7%) Lớp 10a2: Giỏi: học sinh (40 %) Khá học sinh (46,7%) Trung bình học sinh (13,3%) Trên kết thu sau trình lập test lần đầu giai đoạn trước tiến hành thực nghiệm để đánh giá tố chất sức mạnh ban đầu nhóm Như ta thấy thành tích nhóm thực nghiệm đối chứng tương đương Đây sở ban đầu để tiến hành áp dụng phương pháp giảng dạy để nâng cao thành tích chạy ngắn 2.GIAI ĐOẠN Phương pháp thực nghiệm sư phạm Để kiểm nghiệm phương pháp tập luyện hệ thống tập nhằm phát triển sức mạnh tốc độ nâng cao thành tích tơi tiến hành thực nghiệm sư phạm nhóm đối tượng quy ước sau: Giáo viên: Cao Bá Quang Trang Năm học 2012 -2013 Đề tài: Đổi Phương pháp tập luyện để nâng cao thành tích chạy ngắn cho học sinh lớp 10 THPT Nhóm đối chứng : Gồm 15 học sinh lớp 10a2 em học theo chương trình nhà trường tổ chuyên môn biên soạn, thời gian tháng Nhóm thực nghiệm : Gồm 15 học sinh lớp 10a1 em học theo phương pháp nâng cao thành tích tơi biên soạn với thời gian tháng với nội dung trình tự sau: - Chạy 30m xuất phát cao (giây) - Chạy 30m tốc độ cao (giây) - Chạy 60m xuất phát cao (giây) - Chạy 30m với tốc độ cao vợt qua vạch chuẩn cố định.(để nhằm tăng độ dài bước ổn định độ dài bước) - Chạy lên dốc, chạy bậc thang - Bật cóc 20m - Ngồi sử dụng tập giáo dục sức nhanh vận động tập lặp lại liên tục với tín hiệu tạo phản xạ nhanh, tập nhằm nâng cao tần số động tác, thực động tác theo nhịp tăng dần đến tối đa Để phát triển sức mạnh tốc độ cần lưu ý đến luân phiên tập luyện nghỉ ngơi buổi tập, lúc tập cần thực tảng phục hồi khả vận động tần số nhịp tim khoảng 120-135 lần/phút Thời gian nghỉ trung bình để lặp lại đoạn chạy 60m khoảng 2,5-3 phút, 100m 3-5 phút Cho học sinh tập thể lực tăng cường tập bổ trợ: - Chạy bước nhỏ từ chậm đến nhanh dần tối đa 15 đến 30 giây - Chạy nâng cao đùi chậm đến nhanh dần tối đa 15 đến 30 giây Nhằm tăng sức mạnh nhóm chân Giáo viên: Cao Bá Quang Trang Năm học 2012 -2013 Đề tài: Đổi Phương pháp tập luyện để nâng cao thành tích chạy ngắn cho học sinh lớp 10 THPT Q trình thực nghiệm test : Nhóm Đối chứng (10a2) Thực nghiệm (10a1) Nội dung Số lượng Thời gian Phương pháp tập 15 học sinh tháng Sử dụng tập 15 học sinh tháng Thực tập luyện theo chương trình với phương pháp tổ chuyên môn biên soạn Qua thời gian tháng nhóm thực nghiệm nhóm đối chứng kết thúc ta thu kết test sau : Nhóm Xếp loại (%) Giỏi Khá Trung bình Đối chứng Thực nghiệm học sinh (46,7%) học sinh (40%) học sinh (13,3%) 11 học sinh (73,3%) học sinh (26,7%) học sinh (0 %) Như sau tháng áp dụng đổi phương pháp tập luyện để nâng cao thành tích mơn chạy ngắn cho nhóm thực nghiệm với việc áp dụng tập phát triển tốc độ, phát triển sức nhanh, tăng dần lượng vận động, phù hợp thành tích tăng cao rõ rệt so với nhóm đối chứng Từ kết chứng tỏ việc áp dụng hệ thống phương pháp tập để nâng cao thành tích chạy ngắn khối lớp 10 trường THPT số Nghĩa Hành phản ánh tính hiệu tích cực PHẦN III Giáo viên: Cao Bá Quang Trang Năm học 2012 -2013 Đề tài: Đổi Phương pháp tập luyện để nâng cao thành tích chạy ngắn cho học sinh lớp 10 THPT I KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ KẾT LUẬN Dựa kết nghiên cứu việc vận dụng phương pháp môn chạy cự ly ngắn phát huy tính tích cực Đã phối hợp phương pháp, phương tiện dạy học điều kiện sân bãi phù hợp Nhiều em có ý thức tự rèn luyện sức khỏe phương pháp tập luyện để nâng cao ý chí tâm nghị lực cho thân 2.KHUYẾN NGHỊ Để đạt thành tích cao thi thể thao nên tổ chức thành đội, nhóm khiếu cho mơn thể thao khác để từ tuyển chọn tập luyện bồi dưỡng cho em tốt Trên số nghiên cứu mức độ cá nhân nên cần ý kiến đóng góp bổ sung để hồn chỉnh Tơi mong nhận quan tâm đóng góp ý kiến đồng cho nghiên cứu tơi hồn thiện hơn, từ góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy Qua hồn thành mục tiêu xây dựng người Việt Nam phát triển toàn diện tất mặt trí tuệ, đạo đức thể chất Xin chân thành cảm ơn ! Nghĩa hành,ngày 20 tháng 09 năm 2012 Người viết Cao Bá Quang Giáo viên: Cao Bá Quang Trang Năm học 2012 -2013 Đề tài: Đổi Phương pháp tập luyện để nâng cao thành tích chạy ngắn cho học sinh lớp 10 THPT TÀI LIỆU THAM KHẢO Giáo trình điền kinh ĐH thể dục thể thao I Nhà xuất thể dục thể thao năm 2000 Giáo trình lý luận phương pháp Thể dục thể thao Đại học thể dục thể thao II Dương Thế Hiển năm 2002 Giáo trình lý luận phương pháp giảng dạy thể dục thể thao Nhà xuất giáo dục năm 2001 Sách giáo viên thể dục lớp 10 11.12 Nhà xuất giáo dục năm 2006 MỤC LỤC Trang MỤC LỤC Giáo viên: Cao Bá Quang Trang 10 Năm học 2012 -2013 Đề tài: Đổi Phương pháp tập luyện để nâng cao thành tích chạy ngắn cho học sinh lớp 10 THPT PHẦN I : MỞ ĐẦU I LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI Cơ sở lý luận 2 Cơ sở thực tiễn: II MỤC ĐÍCH YÊU CẦU VÀ NHIỆM VỤ CỦA ĐỀ TÀI mục đích, yêu cầu: Nhiệm vụ: III ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI VÀ THỜI GIAN, PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI Đối tượng nghiên cứu: Phạm vi nghiên cứu Thời gian nghiên cứu : 4 Phương pháp nghiên cứu PHẦN II: NỘI DUNG CỦA ĐỀ TÀI I.THỰC TRẠNG CỦA VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU II.GIẢI PHÁP THỰC HIỆN VẤN ĐỀ PHẦN III I KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ KẾT LUẬN KHUYẾN NGHỊ TÀI LIỆU THAM KHẢO 10 ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG KHOA HỌC Giáo viên: Cao Bá Quang Trang 11 11 Năm học 2012 -2013 Đề tài: Đổi Phương pháp tập luyện để nâng cao thành tích chạy ngắn cho học sinh lớp 10 THPT NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG KHOA HỌC …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… Giáo viên: Cao Bá Quang Trang 12 Năm học 2012 -2013 Đề tài: Đổi Phương pháp tập luyện để nâng cao thành tích chạy ngắn cho học sinh lớp 10 THPT …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………… Giáo viên: Cao Bá Quang Trang 13 Năm học 2012 -2013 ...Đề tài: Đổi Phương pháp tập luyện để nâng cao thành tích chạy ngắn cho học sinh lớp 10 THPT thể, thông qua nội dung chạy ngắn để rèn luyện ý chí vươn lên, nỗ lực thân cho học sinh học tập, lao... nghiệm học sinh (46,7%) học sinh (40%) học sinh (13,3%) 11 học sinh (73,3%) học sinh (26,7%) học sinh (0 %) Như sau tháng áp dụng đổi phương pháp tập luyện để nâng cao thành tích mơn chạy ngắn cho. .. Năm học 2012 -2013 Đề tài: Đổi Phương pháp tập luyện để nâng cao thành tích chạy ngắn cho học sinh lớp 10 THPT - Chạy 50 -100 m xuất phát thấp với toàn kỹ thuật (từ 80 -100 % sức mạnh tối đa) - Chạy

Ngày đăng: 30/11/2014, 19:46

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan