Giáo án lịch sử lớp 12 cơ bản

133 2,405 3
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/11/2014, 20:30

Bài 1: SỰ HÌNH THÀNH TRẬT TỰ THẾ GIỚI MỚI SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI (19451949)I. Mục tiêu bài học1. Kiến thức Trên cơ sở những quyết định của hội nghị Ianta (21945) cùng những thỏa thuận sau đó của ba cường quốc (Liên Xô, Mĩ, Anh), một trật tự thế giới mới được hình thành với đặc trưng là: thế giới chia làm hai phe XHCN và TBCN do hai siêu cường đứng đầu mỗi phe là Liên Xô và Mĩ Mục đích, nguyên tắc hoạt động và vai trò quốc tế của Liên Hợp Quốc2. Kỹ năng Quan sát, khai thác tranh ảnh, bản đồ Các kỹ năng tư duy, phân tích, so sánh, tổng hợp, đánh giá sự kiện.3. Tư tưởngGiúp học sinh nhận thức khách quan về những biến đổi to lớn của tình hình thế giới sau chiến tranh thế giới thứ hai, đồng thời biết quý trọng, gìn giữ, đấu tranh, bảo vệ nền hòa bình thế giới. Tiết: Chương I SỰ HÌNH THÀNH TRẬT TỰ THẾ GIỚI MỚI SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI (1945-1949) Bài 1: SỰ HÌNH THÀNH TRẬT TỰ THẾ GIỚI MỚI SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI (1945-1949) I. Mục tiêu bài học 1. Kiến thức - Trên cơ sở những quyết định của hội nghị Ianta (2-1945) cùng những thỏa thuận sau đó của ba cường quốc (Liên Xô, Mĩ, Anh), một trật tự thế giới mới được hình thành với đặc trưng là: thế giới chia làm hai phe XHCN và TBCN do hai siêu cường đứng đầu mỗi phe là Liên Xô và Mĩ - Mục đích, nguyên tắc hoạt động và vai trò quốc tế của Liên Hợp Quốc 2. Kỹ năng - Quan sát, khai thác tranh ảnh, bản đồ - Các kỹ năng tư duy, phân tích, so sánh, tổng hợp, đánh giá sự kiện. 3. Tư tưởng Giúp học sinh nhận thức khách quan về những biến đổi to lớn của tình hình thế giới sau chiến tranh thế giới thứ hai, đồng thời biết quý trọng, gìn giữ, đấu tranh, bảo vệ nền hòa bình thế giới. II. Thiết bị, đồ dùng, tư liệu dạy học - Bản đồ thế giới, lược đồ nước Đức sau chiến tranh thế giới thứ hai - Sơ đồ tổ chức Liên Hợp Quốc - Một số tranh ảnh có liên quan, tư liệu tham khảo III. Tiến trình tổ chức dạy học 1. Ổn định lớp 2. Kiểm tra bài cũ 3. Bài mới * Giới thiệu bài mới: * Hoạt động dạy - học trên lớp Hoạt động của thầy - trò Kiến thức cơ bản I. Hội nghị Ianta (2-1945) và những tho¶ thuận của ba cường quốc Hoạt động 1: cả lớp + cá nhân 1. Hội nghị Ianta - GV: Hội nghị Ianta được triệu tập trong bối cảnh lịch sử nào? - GV hướng dẫn học sinh quan sát h.1 sách giáo khoa, tr.5 - Thời gian họp hội nghị? Địa điểm? thành phần tham dự? - GV: Hội nghị Ianta đã đưa ra những a.Hoàn cảnh triệu tập - Đầu năm 1945, chiến tranh thế giới thứ hai sắp kết thúc, nhiều vấn đề bức thiết đặt ra: 1. Nhanh chóng đánh bại hoàn toàn các nước phát xít 2. Tổ chức lại trật tự thế giới sau chiến tranh 3. Phân chia thành quả chiến thắng giữa các nước thắng trận - Từ ngày 4-11/2/1945, một hội nghị quốc tế được triệu tập tại Ianta (Liên Xô) với sự tham sự của nguyên thủ ba cường quốc: Xtalin (Liên Xô), Ph. Rudơven (Mĩ), U. Sớcsin (Anh) b.Nội dung hội nghị 1 quyt nh quan trng no? - GV: hng dn hc sinh quan sỏt bn , kt hp phn ch nh trong sỏch giỏo khoa xỏc nh khu vc v phm vi nh hng ca Liờn Xụ v cỏc ng minh. ? qua nhng quyt nh ca hi ngh, em cú nhn xột gỡ v Hi ngh Ianta? - thng nht mc tiờu chung l tiờu dit tn gc ch ngha phỏt xớt c v ch ngha quõn phit Nht Bn. nhanh chúng kt thỳc chin tranh trong thi gian t 2-3 thỏng, sau khi ỏnh bi phỏt xớt c, Liờn Xụ s tham chin chng Nht Chõu . - Thnh lp t chc Liờn Hp Quc nhm duy trỡ hũa bỡnh v an ninh th gii. - Tha thun v vic úng quõn ti cỏc nc nhm gii giỏp quõn i phỏt xớt, phõn chia phm vi nh hng Chõu u, Chõu . c. ý nghĩa: những quyết định của Hội nghị Ianta đã trở thành khuôn khổ của trật tự thế giới mới từng bớc đợc thành lập sau chiến tranh- Trật tự 2 cực Ianta. II. S thnh lp Liờn Hp Quc Hot ng 1: c lp + cỏ nhõn - giỏo viờn: hng dn hc sinh quan sỏt hỡnh 2 - sgk, gii thiu v hi ngh thnh lp: thi gian, a im, thnh phn tham d, ni dung 1. S thnh lp - t 25/4 - 26/6/1945, hi ngh quc t gm i biu ca 50 nc hp ti San Phranxixcụ (M) ó thụng qua Hin chng v tuyờn b thnh lp Liờn Hp Quc ? Mc ớch ca LHQ l gỡ? 2. Mc ớch ca LHQ - Duy trỡ hũa bỡnh v an ninh th gii. ? thc hin cỏc mc ớch ú, LHQ hot ng theo nhng nguyờn tc no? ? theo em nguyờn tc m bo s nht trớ ca 5 cng quc cú tỏc dng gỡ? - hc sinh tr li - giỏo viờn cht li: õy l nguyờn tc c bn v quan trng LHQ thc hin chc nng duy trỡ trt t th gii mi; ngn chn khụng cho mt cng quc no khng ch c LHQ. 3. Nguyờn tc hot ng - bỡnh ng ch quyn gia cỏc quc gia v quyn t quyt ca cỏc dõn tc. - tụn trng ton vn lónh th v c lp chớnh tr ca cỏc nc - khụng can thip vo cụng vic ni b ca bt kỡ nc no - gii quyt cỏc tranh chp quc t bng bin phỏp hũa bỡnh - chung sng hũa bỡnh v s nht trớ gia 5 nc ln (Liờn Xụ, M, Anh, Phỏp, v Trung Quc) - giỏo viờn s dng s v gii thớch 4. C cu t chc - gm 6 c quan chớnh: i hi ng; Hi ng bo an; Hi ng qun thỏc; Hi ng kinh t-xó hi; Tũa 2 án quốc tế và Ban thư kí - các tổ chức chuyên môn khác - trụ sở đặt tại Niu-Oóc (Mĩ) ? Em hãy đánh giá vai trò của LHQ trong hơn nửa thế kỉ qua? LHQ đã có sự giúp đỡ như thế nào đối với Việt Nam? 5. Vai trò - duy trì hòa bình và an ninh thế giới - giải quyết nhiều vụ tranh chấp, xung đột khu vực - thúc đẩy mqh hữu nghị & hợp tác quốc tế,… * sự kiện mở rộng: - 9-1977: Việt Nam là thành viên 149 của LHQ - năm 2006: LHQ có 192 quốc gia thành viên - 10/2007: Việt Nam được bầu làm ủy viên không thường trực Hội đồng bảo an Hoạt động 1: nhóm III. Sự hình thành hai hệ thống xã hội đối lập - Nhóm 1: việc giải quyết vấn đề nước Đức sau chiến tranh được thực hiện như thế nào? Tại sao ở Đức hình thành hai nhà nước riêng biệt theo hai chế độ chính trị đối lập? - Nhóm 2: CNXH đã vượt ra khỏi phạm vi 1 nước ( Liên Xô ) và trở thành hệ thống thế giới như thế nào? - Nhóm 3: các nước Tây Âu TBCN đã bị Mĩ khống chế như thế nào? 1. Việc giải quyết vấn đề nước Đức sau chiến tranh - theo thỏa thuận của hội nghị Pốt-xđam (7-8/1945) quân đội 4 nước Liên Xô, Anh, Pháp, Mĩ phân chia khu vực tạm chiếm đóng nước Đức nhằm tiêu diệt chủ nghĩa phát xít, làm cho Đức thành một nước hoàn toàn dân chủ và thống nhất - 9/1949 ở Tây Đức, Mĩ, Anh, Pháp lập ra nước Cộng hòa liên bang Đức theo chế độ TBCN - 10/1949 tại Đông Đức được sự giúp đỡ của Liên Xô, nước Cộng hòa dân chủ Đức được thành lập, theo con đường XHCN. 2. CNXH trở thành hệ thống thế giới - 1945-1949: Các nước Đông Âu hoàn thành cách mạng dân chủ nhân dân, bước vào xây dựng CNXH - Liên Xô và các nước Đông Âu kí nhiều hiệp ước tay đôi về kinh tế, chính trị, quân sự. 3. Mĩ khống chế các nước TB Tây Âu Sau chiến tranh Mĩ thực hiện kế hoạch Mác-san (kế hoạch phục hưng châu Âu) làm cho các nước Tây Âu ngày càng lệ thuộc vào Mĩ. => với các sự kiện trên, ở Châu Âu đã hình thành hai khối nước đối lập nhau: Tây Âu TBCN và Đông Âu XHCN. 4. Sơ kết bài học - Những quyết định của Hội nghị Ianta đã trở thành khuôn khổ cho một trật tự thế giới mới. - Sự thành lập, nguyên tắc hoạt động, mục đích, vai trò, cơ cấu tổ chức của Liêm Hợp Quốc - Các sự kiện đánh dấu sự hình thành hai hệ thống TBCN và XHCN. 3 5. Dặn dò, BTVN - Học bài cũ, chuẩn bị bài mới - Làm các câu hỏi 1, 2 (sgk – tr.9) Tiết: Chương II: LIÊN XÔ VÀ CÁC NƯỚC ĐÔNG ÂU (1945- 1991) LIÊN BANG NGA (1991- 2000) Bài 2: LIÊN XÔ VÀ CÁC NƯỚC ĐÔNG ÂU (1945- 1991) LIÊN BANG NGA(1991- 2000) I. Mục tiêu bài học 1. Về kiến thức - những thành tựu cơ bản trong công cuộc xây dựng CNXH ở Liên Xô và Đông Âu từ năm 1945 đến giữa những năm 70 và ý nghĩa của nó. - Quan hệ hợp tác toàn diện giữa Liên Xô và các nước XHCN Đông Âu đã làm củng cố và tăng cường hệ thống XHCN thế giới - Cuộc khủng hoảng của chế độ XHCN ở Liên Xô và các nước Đông Âu. Nguyên nhân tan rã của chế độ XHCN ở các nước này - Tình hình Liên Bang Nga trong thập niên 90 (1991 - 2000) 2. Về tư tưởng Học sinh khâm phục, trân trọng những thành tựu lớn lao trong cuộc xây dựng XHCN ở Liên Xô và các nước Đông Âu; hiểu được nguyên nhân tan rã của CNXH ở các nước này là do đã xây dựng một mô hình CNXH sai lầm, chậm sửa chữa. Củng cố niềm tin cho học sinh vào CNXH, vào công cuộc xây dựng CNXH của nước ta hiện nay. 3. Về kỹ năng Quan sát, phân tích lược đồ, biểu đồ, tranh ảnh và rút ra nhận xét, đánh giá. Phát triển tư duy lịch sử cho học sinh qua việc phân tích đánh giá nguyên nhân sụp đổ của CNXH ở Liên Xô và Đông Âu. II. Thiết bị và tài liệu dạy học - Biểu đồ tỷ trọng công nghiệp Liên Xô với thế giới; biểu đồ tỷ lệ sản phẩm công nghiệp Liên Xô so với năm 1913; lược đồ các nước Đông Âu sau chiến tranh thế giới thứ hai. - Tranh ảnh - Tài liệu tham khảo khác III. Tổ chức dạy học 1. Ổn định lớp 2. Kiểm tra bài cũ - Hãy nêu những quyết định quan trọng của hội nghị Ianta (2/1945) - Sự hình thành hai hệ thống XHCN và TBCN diễn ra như thế nào? 3. Bài mới • Giới thiệu bài mới: • Hoạt động dạy - học trên lớp Hoạt động của giáo viên & học sinh Kiến thức cơ bản I. Liên Xô và c¸c níc Đông Âu từ năm 1945 đến giữa những năm 1970 1. Liên Xô 4 * hoạt động 1: cả lớp và cá nhân - giáo viên: tại sao Liên Xô phải tiến hành công cuộc khôi phục kinh tế? - học sinh: dựa vào sách giáo khoa trả lời - giáo viên nhận xét, kết luận: Liên Xô chịu tổn thất nặng nề nhất trong chiến tranh (số liệu sách giáo khoa) a. Công cuộc khôi phục kinh tế (1945 - 1950) - nguyên nhân: chiến tranh tàn phá nặng nề => Liên Xô thực hiện kế hoạch 5 năm khôi phục kinh tế (1946 - 1950) - Giáo viên: Liên Xô đã đạt được những thành tựu ntn? - học sinh dựa vào sách giáo khoa trả lời - giáo viên: việc Liên Xô chế tạo thành công bom nguyên tử có ý nghĩa gì? => ý nghĩa: + thể hiện sự phát triển của khoa học - kỹ thuật của Liên Xô + phá vỡ độc quyền của Mỹ về vũ khí nguyên tử + tạo thế cân bằng lực lượng giữa hai hệ thống XHCN và TBCN - giáo viên mở rộng phân tích vũ khí nguyên tử hiện nay ( sơ lược) - giáo viên: những thành tựu Liên Xô đạt được trong công cuộc khôi phục kinh tế có ý nghĩa như thế nào? - học sinh trả lời, giáo viên chốt và chuyển sang nội dung mới - Thành tựu: hoàn thành thắng lợi kế hoạch 5 năm trong 4 năm 3 tháng + năm 1950: tổng sản lượng công nghiệp tăng 73% (so với trước chiến tranh) + sản xuất nông nghiệp được phục hồi + KH-KT: chế tạo thành công bom nguyên tử (1949) * hoạt động 2: tập thể và cá nhân - giáo viên: sau khi hoàn thành khôi phục kinh tế Liên Xô đã làm gì để tiếp tục xây dựng cơ sở vật chất, kĩ thuật của CNXH và đã đạt được b. Liên Xô tiếp tục xây dựng CNXH ( từ năm 1950 đến nửa đầu những năm 70) 5 những thành tựu như thế nào? - học sinh: đọc nhanh sách giáo khoa & phát biểu ý kiến - giáo viên: nhận xét, phân tích, kết luận + kế hoạch 5 năm lần 5: 1951-1955 + kế hoạch 5 năm lần 6: 1956-1960 + kế hoạch 5 năm lần 7: 1961-1965 + kế hoạch 5 năm lần 8: 1966-1970 + kế hoạch 5 năm lần 9: 1971-1975 * hoạt động 3: cả lớp - giáo viên: theo em những thành tựu Liên Xô đạt được trong công cuộc khôi phục kinh tế và xây dựng cơ sở vật chất, kĩ thuật của CNXH có ý nghĩa như thế nào? - học sinh: thảo luận, phát biểu - giáo viên: nhận xét, kết luận - học sinh tự nghe và ghi nhớ - Liên Xô thực hiện nhiều kế hoạch dài hạn nhằm xây dựng cơ sở vật chất, kĩ thuật của CNXH - thành tựu: + công nghiệp: trở thành cường quốc CN thứ hai thế giới (sau Mỹ), đi đầu thế giới trong nhiều ngành CN + Nông nghiệp: sản lượng nông phẩm trong những năm 60 tăng trung bình 16%/năm + Khoa học - Kĩ thuật: phóng thành công vệ tinh nhân tạo (1957); phóng tàu vũ trụ (1961) , mở đầu kỉ nguyên chinh phục vũ trụ của loài người + văn hóa - xã hội: thay đổi cơ cấu g/c và dân trí + đối ngoại: Liên Xô thực hiện chính sách bảo vệ hòa bình thế giới, ủng hộ phong trào gpdt và giúp đỡ các nước XHCN - ý nghĩa: + củng cố, tăng cường sức mạnh của nhà nước Xô Viết + nâng cao uy tín và vị thế của Liên Xô trên trường quốc tế. Liên Xô là chỗ dựa của phong trào cách mạng thế giới. 2. Các nước Đông Âu * hoạt động 1: tập thể - giáo viên: giải thích khái niệm "nhà nước dân chủ nhân dân" a. Sự ra đời của các nhà nước dân chủ nhân dân Đông Âu 6 - giáo viên hướng dẫn học sinh quan sát lược đồ các nước DCND Đông Âu và nêu câu hỏi ? các nhà nước DCND Đông Âu đã được thành lập và củng cố như thế nào? - học sinh quan sát lược đồ, theo dõi sách giáo khoa trả lời - giáo viên nhận xét, bổ sung, chốt ý (nhấn mạnh vai trò của Liên Xô) - giáo viên: sự ra đời của các nước DCND Đông Âu có ý nghĩa gì? - từ 1944-1945: nhân dân Đông Âu phối hợp với hồng quân Liên Xô tiêu diệt phát xít, giành chính quyền, thiết lập nhà nước DCND - 1945-1949: hoàn thành cách mạng DCND, thiết lập chuyên chính vô sản, thực hiện nhiều cải cách dân chủ và tiến lên xây dựng CNXH - ý nghĩa: CNXH đã vượt phạm vi 1 nước và bước đầu trở thành hệ hống thế giới * hoạt động 2: cả lớp - giáo viên: các nước Đông Âu xây dựng CNXH trong bối cảnh lịch sử như thế nào? Thành tựu và ý nghĩa? - học sinh: theo dõi sách giáo khoa, suy nghĩ, trả lời - giáo viên nhận xét, phân tích, kết luận b. công cuộc xây dựng CNXH ở các nước Đông Âu - bối cảnh: + thuận lợi: Liên Xô giúp đỡ + Khó khăn: xuất phát từ trình độ phát triển thấp, chiến tranh tàn phá, CNDDWQ và phản động chống phá - thành tựu: đạt nhiều thành tựu về kinh tế, khoa học - kĩ thuật; trở thành các quốc gia công-nông nghiệp * hoạt động 1: nhóm - giáo viên: chia lớp thành nhóm + N 1: sự ra đời, mục tiêu, vai trò của hội đồng tương trợ kinh tế (SEV)? + N 2: sự ra đời, mục tiêu, vai trò của tổ chức hiệp ước phòng thủ Vácsava? - các nhóm theo dõi sách giáo khoa, chuẩn bị nhanh => báo cáo - giáo viên: nhận xét, chốt ý 3. Quan hệ hợp tác giữa các nước XHCN ở Châu Âu a. Quan hệ kinh tế - khoa học kĩ thuật - 8/1/1949 Hội đồng tương trợ kinh tế (SEV) thành lập - mục tiêu: tăng cường hợp tác về kinh tế, khoa học kĩ thuật giữa các nước XHCN - hoạt động: 20 năm - vai trò: thúc đẩy hợp tác giữa các thành viên 7 Chú ý:giáo viên có thể hướng dẫn học sinh kẻ bảng như sau: Tổ chức Sự ra đời Hoạt động Mục tiêu Vai trò * hoạt động 2: cá nhân - giáo viên: theo em quan hệ hợp tác toàn diện trên đây giữa các nước XHCN có ý nghĩa gì? - học sinh: suy nghĩ, phát biểu - giáo viên: nhận xét, kết luận. nhằm phát triển kinh tế, khoa học kĩ thuật, nâng cao đ/s nhân dân - hạn chế: chưa coi trọng đầy đủ việc áp dụng các thành tựu khoa học kĩ thuật tiên tiến của thế giới. b. Quan hệ chính trị - quân sự - 14/5/1955 tổ chức hiệp ước phòng thủ Vácsava được thành lập - mục tiêu: giữ gìn hòa bình và an ninh Châu Âu và thế giới; tạo thế cân bằng về sức mạnh quân sự giữa các nước XHCN và TBCN - ý nghĩa: quan hệ hợp tác toàn diện giữa các nước XHCN đã củng cố và tăng cường sức mạnh của hệ thống XHCN thế giới, ngăn chặn, đẩy lùi các âm mưu của CNTB. II. Liên Xô và các nước Đông Âu từ giữa những năm 70 đến năm 1991 * hoạt động 1: cá nhân và tập thể - giáo viên: yêu cầu học sinh đọc sách giáo khoa - giáo viên: đặc điểm, tình hình Liên Xô từ nửa sau những năm 70 đến 1991? - học sinh trả lời - giáo viên phân tích - giáo viên: nguyên nhân nào dẫn đến tình trạng đó? - giáo viên: Liên Xô đã tìm giải pháp cho cuộc khủng hoảng đó như thế nào? - học sinh: thảo luận nhóm và lập bảng về cuộc cải tổ: + N 1: cải tổ kinh tế + N 2: cải tổ chính trị Lĩnh vực Kinh tế Chính trị Thời gian Nội dung Kết quả - các nhóm đưa ra ý kiến, giáo viên hệ thống và chốt 1. Sự khủng hoảng của CNXH ở Liên Xô * tình hình kinh tế - xã hội: trì trệ, rối loạn, khủng hoảng - nguyên nhân: + khủng hoảng dầu mỏ 1973 => y/c cải cách + Liên Xô chậm cải cách => khủng hoảng * công cuộc cải tổ 1985 - 1991 - tháng 3/1985 M.Goocbachốp cải tổ đất nước - nội dung, đường lối cải tổ: tập trung vào việc " cải cách kinh tế triệt để", sau lại chuyển sang cải cách hệ thống chính trị và đổi mới tư tưởng là trọng tâm. - kết quả: + kinh tế: rối loạn, thu nhập quốc dân giảm + chính trị: vai trò lãnh đạo của ĐCS và nhà nước Xô Viết suy yếu 8 - giáo viên: em có nhận xét gì về công cuộc cải tổ của Goocbachốp? - giáo viên: khái quát tình hình Liên Xô cho học sinh nắm được; niên biểu các sự kiện chính trong công cuộc cải tổ của Goocbachốp (1985- 1991) - giáo viên: cho học sinh trao đổi rút ra ý nghĩa, bài học, mở rộng + xã hội: rối loạn => Liên Xô lâm vào khủng hoảng toàn diện và nghiêm trọng * Sự sụp đổ của Liên bang Xô Viết: - 19/8/1991: đảo chính lật đổ Goocbachốp - 21/8/1991: đảo chính thất bại - hậu quả: + ĐCS Liên Xô bị đình chỉ hoạt động + Chính phủ Xô Viết bị giải thể + Làn sóng chống CNXH lên cao - 21/12/1991: 11 nước CH tuyên bố thành lập cộng đồng các quốc gia độc lập (SNG) => nhà nước Liên bang Xô Viết tan rã - 25/12/1991: Goocbachốp từ chức, cờ búa liềm trên nóc điện Kremli bị hạ xuống, CNXH Liên Xô sụp đổ. * hoạt động 1: cả lớp, cá nhân - giáo viên: sự khủng hoảng của chế độ XHCN ở các nước Đông Âu diễn ra như thế nào? - học sinh: dựa vào sách giáo khoa trả lời - giáo viên: nhận xét, bổ sung, kết luận. - giáo viên: hướng dẫn học sinh quan sát và khai thác thông tin H. 6 "bức tường Béc-lin" bị phá bỏ. 2. Sự khủng hoảng của chế độ XHCN ở các nước Đông Âu - Cuối thập niên 70 - đầu thập niên 80, kinh tế Đông Âu trì trệ, nhân dân giảm sút lòng tin vào chế độ - cuối 1989 - 1991: chế độ XHCN sụp đổ ở hầu hết các nước Đông Âu - nguyên nhân: + vai trò lãnh đạo của ĐCS bị thủ tiêu, các nước phải chấp nhận chế độ đa đảng và tiến hành tổng tuyển cử tự do + các nước Đông Âu lần lượt rời bỏ CNXH ? nguyên nhân sụp đổ của chế độ XHCN ở các nước Đông Âu? - giáo viên: định hướng, phân tích - học sinh: nghe & ghi nhớ (sử dụng SGK) 3. nguyên nhân tan rã của chế độ XHCN ở Liên Xô và các nước Đông Âu 4 nguyên nhân ( sách giáo khoa ) * hoạt động 1: cá nhân - giáo viên: giới thiệu Liên bang Nga trên lược đồ (h.5, tr.15 - sgk) ? Em hãy nêu những nhận xét chính về tình hình Liên bang Nga từ 1991 - 2000? III. Liên bang Nga trong thập niên 90 (1991- 2000) - là quốc gia kế tục Liên Xô trong quan hệ quốc tế - kinh tế: + 1990- 1995: liên tục suy thoái + Từ 1996: phục hồi và tăng trưởng 9 - chính trị: thể chế tổng thống Liên bang - Đối nội phải đối mặt với nhiều thách thức (tranh chấp giữa các đảng phái và xung đột sắc tộc, phong trào li khai) - Đối ngoại: thân phương Tây, phát triển các mối quan hệ với các nước Châu Á (ASEAN, Trung Quốc ) Từ năm 2000, Putin lên làm tổng thống, nước Nga có nhiều biến chuyển khả quan và triển vọng phát triển. 4. Củng cố Hướng dẫn học sinh khái quát những vấn đề chính, nắm kiến thức trọng tâm 5. Dặn dò & BTVN - Dặn dò: ôn bài, tìm hiểu thêm về Liên bang Nga hiện nay, đọc trước bài mới- BTVN: trả lời câu hỏi sách giáo khoa. Tiết: Chương III CÁC NƯỚC Á – PHI – MĨ LATINH (1945 – 2000) Bài 3: CÁC NƯỚC ĐÔNG BẮC Á I. Mục tiêu bài học 1. Kiến thức - Những nét chung về khu vực Đông Bắc Á, những biến đổi to lớn sau CTTG II - Những vấn đề cơ bản về TQ (sự thành lập nước CHND Trung Hoa, cải cách – mở cửa) 2. Kỹ năng - Quan sát, phân tích lược đồ, tranh ảnh và rút ra những nhận định - Tư duy, phân tích, tổng hợp, so sánh 3. Tư tưởng 10 [...]... tr vi cụng cuc hin i húa t nc 3 K nng Rốn luyn k nng phõn tớch, tng hp II Thit b, dựng, t liu - Bn NB - tranh nh v cỏc thnh tu khoa hc k thut NB III Tin trỡnh t chc dy hc 1 n nh lp Lp Ngy dy S s 12A2 12A4 12A6 2 Kim tra bi c ? Tỡnh hỡnh Tõy u t 1950 1973? Nguyờn nhõn dn n s phỏt trin ca Tõy u g ny? 28 ? khỏi quỏt chớnh sỏch i ngoi ca Tõy u? 3 Bi mi * Gii thiu bi mi: NB l mt trong nhng th phm chớnh... chng Phỏp v chng M l mt b phn ca phong tro u tranh bo v hũa bỡnh th gii II THIT B, DNG, T LIU 1 SGK, Sỏch GV 2 T liu v cuc chin tranh ụng Dng v Triu Tiờn III TIN TRèNH DY HC 1 n nh lp Lp Ngy dy S s 12A2 12A4 12A6 31 2 Kim tra bi c ? Nguyờn nhõn no khin NB thnh 1 trong 3 trung tõm kinh t-ti chớnh vo na cui TK XX? ? Chớnh sỏch i ngoi ca NB thi k 1973 1991? 3 Bi mi Gii thiu bi mi Sau khi CTTGII kt thỳc,... nd Lo, cuc u tranh chng M din ra trờn c 3 mt trn: quõn s, chớnh tr, ngoi giao v ginh thng li - 21-2-1973: Vi hip nh Viờng Chn, Lo ó lp li hũa bỡnh v thc hin hũa hp dõn tc - T 5 12/ 1975: quõn v dõn Lo ni dy ginh chớnh quyn - 2 -12- 1975: nc CHDCND Lo c thnh lp v bc sang thi k xõy dng t nc, phỏt trin kinh t - xó hi Hot ng 3: c lp c Campuchia (1945 1993) ? cỏch mng Campuchia t 1945 1993 * giai on 1945... c c lp * Các hoạt động dạy và học trên lớp Hot ng ca thy v trũ Kin thc c bn - GV hng dn HS lp bng thng kờ theo 3 S ra i v phỏt trin ca t chc ASEAN mu: Hon cnh ra i Thi gian, a im thnh lp Mc tiờu hot ng Nguyờn tc hot ng Mi quan h gia cỏc nc ụng Dng v ASEAN Vai trũ ca ASEAN - HS theo dừi sgk tr.31-32 v lm vic theo hng dn GV: s dng lc v gii thiu v n II N (H .12, tr.33) 1 Cuc u tranh ginh c lp ? Tỡm... tay Singgapo, Brunay (1984) vo cụng cuc XD, phỏt trin t nc Hot ng 2: c lp b Lo (1945-1975) ? t 1945 1975 cỏch mng Lo chia lm * giai on 1 (1945 1954) : chng Phỏp my giai on? nờu ni dung ca tng giai - 12 10 1945: Chớnh ph Lo tuyờn b L on? - 3-1946: Phỏp tr li xõm lc - HS theo dừi sgk v tr li - T 1946 1954: di s lónh o ca CS D v - GV: b sung v kt lun cỏch mng Lo s giỳp ca quõn tỡnh nguyn Vit Nam... Liờn Xụ, hũa - hot ng 1: c lp du vi M, ng h phong tro cỏch mng th gii 3 Cụng cuc ci cỏch m ca t nm 1978 - GV: thụng bỏo v hon cnh, thi gian, ni * ng li ci cỏch m ca dung, ca ng li ci cỏch m ca Trung - 12/ 1978, i hi CS Trung Quc ó ra Quc ng li ci cỏch m ca - Ni dung: Ly phỏt trin kinh t lm trung tõm, tin hnh ci cỏch m ca * Thnh tu: - kinh t: tng trng t 7-8%/nm Nm 2000 vt ngng 1000 t USD - KH-KT: t nhiu... nhõn + Bỡnh thng húa quan h vi LX, MC, , - GV t cõu hi: Thc hin ng li ci cỏch Vit Nam m ca t nm 1978 n nay Trung Quc ó + M rng quan h hp tỏc vi hu ht cỏc nc t c nhng thnh tu quan trng no? trờn th gii 12 - HS theo dừi sgk tr li cõu hi + Cú nhiu úng gúp trong gii quyt tranh chp - GV nhn xột, kt lun, hng dn HS khai quc t thỏc hỡnh 10 sgk: Cu Nam Ph (Thng Hi) => v trớ ca Trung Quc ngy cng c nõng cao trờn... Trong xu th bin i khụng ngng ca cỏc quc gia trờn th gii t sau CTTGII, tỡnh hỡnh cỏc nc khu vc NA v Nam cng cú nhng bin i sõu sc ú l: cỏc nc trong khu vc ó ginh c c lp * Các hoạt động dạy và học trên lớp Hot ng ca thy v trũ Hot ng 1: c lp, cỏ nhõn Kin thc c bn I CC NC ễNG NAM 1 S thnh lp cỏc quc gia c lp sau chin tranh th gii th hai - GV s dng lc NA sau CTTGII v a Vi nột chung v quỏ trỡnh u tranh... Sau CTTGII, cỏc nc NA liờn tc u tranh NA ginh c lp: ? t sau CTTGII , cỏc nc NA ó u + 17-8-1945: nc CH Indonesia ra i tranh chng li nhng k thự no? Kt qu + 2-9-1945: nc Vit Nam DCCH c thnh lp ra sao? + 12- 10-1945: Lo tuyờn b c lp - HS tr li + Ngoi ra nhõn dõn nhiu nc cng ó gii - GV cht ý: trc CTTGII hu ht cỏc phúng nhiu vựng rng ln: Min in, Mó Lai, nc NA u l thuc a ca TD Philippin phng Tõy ( tr Xiờm)... tr thnh h.thng TG ca CNXH M li chuyn sang quan h i u? + S ln mnh ca M - HS da vo sgk, suy ngh v tr li - Ba khỳc do u ca chin tranh lnh: - GV nhn xột, khỏi quỏt, cht ý + Thụng ip ca Tng thng Truman ngy 12- 3- Hot ng 2: cỏ nhõn, c lp 1947 v hc thuyt Truman - GV: Vy "CTL" c do u ntn? + K hoch Mỏcsan 6-1947 - HS: Da vo sgk trỡnh by hot ng ca + 1949: thnh lp t chc hip c Bc i Tõy M Dng (NATO) ? phõn tớch ni . tình hình Liên bang Nga từ 1991 - 2000? III. Liên bang Nga trong thập niên 90 (1991- 2000) - là quốc gia kế tục Liên Xô trong quan hệ quốc tế - kinh tế: + 1990- 1995: liên tục suy thoái + Từ. thể + Làn sóng chống CNXH lên cao - 21 /12/ 1991: 11 nước CH tuyên bố thành lập cộng đồng các quốc gia độc lập (SNG) => nhà nước Liên bang Xô Viết tan rã - 25 /12/ 1991: Goocbachốp từ chức, cờ búa. cú nhn xột gỡ v Hi ngh Ianta? - thng nht mc tiờu chung l tiờu dit tn gc ch ngha phỏt xớt c v ch ngha quõn phit Nht Bn. nhanh chúng kt thỳc chin tranh trong thi gian t 2-3 thỏng, sau khi
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án lịch sử lớp 12 cơ bản, Giáo án lịch sử lớp 12 cơ bản, Giáo án lịch sử lớp 12 cơ bản