SKKN: SƯU TẦM VÀ ỨNG DỤNG CÁC TRÒ CHƠI VÀO DẠY HỌC LỊCH SỬ Ở TRƯỜNG THPT GÓP PHẦN NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG BỘ MÔN ( PHẦN LỊCH SỬ THẾ GIỚI THỜI NGUYÊN THỦY, CỔ ĐẠI VÀ TRUNG ĐẠI)

47 2.5K 10

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/11/2014, 12:04

Lịch sử không chỉ đóng vai trò quan trọng trong đời sống xã hội mà trong chừng mực không nhỏ còn là công cụ giáo dục tình cảm, đạo đức, phẩm chất. Đó là giáo dục lòng yêu nước, trung thành với dân tộc, với cách mạng, với Đảng... là việc noi gương người xưa để hành động trong ngày hôm này.Nhưng hiện nay trong xã hội và nhà trường môn lịch sử và bị xem là là môn phụ. Kết quả học tập của học sinh rất yếu kém và đáng báo động. Vậy nguyên nhân do đâu ? Phải chăng dạy và học lịch sử hiện nay chưa tìm ra một « kim chỉ nam » đúng đắn chuẩn xác để định hướng đi chung. . Hiện nay việc dạy và học sử đang thu hút sự chú ý của toàn xã hội. Trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh Năm học 2010 – 2011 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỒNG NAI TRƯỜNG PTTH NGUYỄN HỮU CẢNH Mã số ……… ……… SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM SƯU TẦM VÀ ỨNG DỤNG CÁC TRÒ CHƠI VÀO DẠY HỌC LỊCH SỬ Ở TRƯỜNG THPT GÓP PHẦN NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG BỘ MÔN ( PHẦN LỊCH SỬ THẾ GIỚI THỜI NGUYÊN THỦY, CỔ ĐẠI VÀ TRUNG ĐẠI ) Người thực hiện : Phạm Thị Hạnh Lĩnh vực nghiên cứu : Quản lý giáo dục Phương pháp dạy học bộ môn Phương pháp giáo dục Lĩnh vực khác □ □ □ □ Có đính kèm : □ Mô hình □ Phần mềm □ Phim ảnh □ Hiện vật khác Năm học : 2010 - 2011 Sáng kiến kinh nghiệm Phạm Thị Hạnh 1 Trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh Năm học 2010 – 2011 SƠ LƯỢC LÝ LỊCH KHOA HỌC I. THÔNG TIN CHUNG VỀ CÁ NHÂN : 1. Họ và tên : Phạm Thị Hạnh 2. Ngày tháng năm sinh : 01 tháng 05 năm 1979 3. Nam, nữ : Nữ 4. Địa chỉ : 114-tổ 16b – kp 2- Bình Đa – Biên Hòa – Đồng Nai. 5. Điện thoại : 6. Email : phamhanhnhc@yahoo.com 7. Chức vụ : Giáo viên 8. Đơn vị công tác : Trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh II. TRÌNH ĐỘ ĐÀO TẠO : - Trình độ chuyên môn cao nhất : Cử nhân - Năm nhận bằng : 2001 - Chuyên ngành đào tạo : Lịch Sử III. KINH NGHIỆM KHOA HỌC : - Lĩnh vực chuyên môn có kinh nghiệm: Giảng dạy môn Lịch Sử - Số năm có kinh nghiệm:10 - Các sáng kiến kinh nghiệm đã có trong 5 năm gần đây: +Tìm hiểu nhật ký chiến tranh của Liệt sỹ Đặng Thùy Trâm… +Sử dụng bài tập nhận thức trong dạy học Lịch Sử 10. +Hướng dẫn học sinh làm bài kiểm tra Lịch Sử. +Sưu tầm và ứng dụng các trò chơi vào dạy học lịch sử ở trường THPT góp phần nâng cao chất lượng bộ môn( phần I lịch sử thế giới thời nguyên thủy, cổ đại và trung đại ) Sáng kiến kinh nghiệm Phạm Thị Hạnh 2 Trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh Năm học 2010 – 2011 MỤC LỤC Trang A. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI …………………………………………………….4 B. LỊCH SỬ NGHIÊN CỨU VẤN ĐỀ……………………………………… 5 C. NỘI DUNG ĐỀ TÀI ……………………………………………………… 7 I. Cơ sở lí luận………………………………………………………………… 7 I. 1. Nhận thức lịch sử của học sinh……………………………………… 7 I. 2. Dạy học lịch sử dựa vào đặc trưng tâm lí lứa tuổi học sinh THPT…… 9 II. Cơ sở thực tiễn …………………………………………………………. …10 II. 1. Tình hình dạy học môn Lịch sử ở trường THPT Việt Nam hiện nay 10 II. 2. Nâng cao hiệu quả dạy học môn Lịch sử ở trường THPT – Một yêu cầu cấp thiết. ……………………………………………………………………………14 III. Đề xuất một số phương pháp, trò chơi ứng dụng trong dạy học sử ở trường THPT nhằm nâng cao hiệu quả………………………………………… 16 III. 1. Ý nghĩa của việc sưu tầm và ứng dụng các trò chơi vào dạy học lịch sử…………………………………………………………………………………….16 III. 2. Sưu tầm và ứng dụng một số trò chơi đã được tổ chức……………….19 III.2. 1. Giới thiệu một số trò chơi đã được tổ chức………………………… *Trò chơi “Ai là ai?”……………………………………………………………19 * Trò chơi “Đối mặt”……………………………………………………………22 * Trò chơi “Đường lên đỉnh Olympia” ……………………………………….34 III. 2. 2. Cách thức ứng dụng các trò chơi vào dạy học lịch sử…………….41 III. 2. 2. 1. Công tác chuẩn bị………………………………………………….42 III. 2. 2. 2. Tổ chức trò chơi……………………………………………………42 IV KẾT LUẬN…………………………………………………………………43 V. KIẾN NGHỊ…………………………………………………………………44 Sáng kiến kinh nghiệm Phạm Thị Hạnh 3 Trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh Năm học 2010 – 2011 SƯU TẦM VÀ ỨNG DỤNG CÁC TRÒ CHƠI VÀO DẠY HỌC LỊCH SỬ Ở TRƯỜNG THPT GÓP PHẦN NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG BỘ MÔN ( PHẦN LỊCH SỬ THẾ GIỚI THỜI NGUYÊN THỦY, CỔ ĐẠI VÀ TRUNG ĐẠI ) A. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI Dân ta phải biết sử ta Cho tường gốc tích nước nhà Việt Nam Lịch sử không chỉ đóng vai trò quan trọng trong đời sống xã hội mà trong chừng mực không nhỏ còn là công cụ giáo dục tình cảm, đạo đức, phẩm chất. Đó là giáo dục lòng yêu nước, trung thành với dân tộc, với cách mạng, với Đảng là việc noi gương người xưa để hành động trong ngày hôm này. Nhưng hiện nay trong xã hội và nhà trường môn lịch sử và bị xem là là môn phụ. Kết quả học tập của học sinh rất yếu kém và đáng báo động. Vậy nguyên nhân do đâu ? Phải chăng dạy và học lịch sử hiện nay chưa tìm ra một « kim chỉ nam » đúng đắn chuẩn xác để định hướng đi chung. . Hiện nay việc dạy và học sử đang thu hút sự chú ý của toàn xã hội. Xuất phát từ thực tế đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo, các ban ngành liên quan đã có những biện pháp để nâng cao hiệu quả dạy sử và học sử trong trường phổ thông. Có rất nhiều cá nhân và tổ chức quan tâm đến vấn đề này, đặc biệt là những giáo viên trực tiếp dạy sử hiện nay cũng có những nỗ lực để tìm ra con đường , biện pháp nâng cao hiệu quả việc dạy và học lịch sử hiện nay. Và trên thực tế đã xuất hiện nhiều quan niệm, phương pháp dạy và học đáp ứng phần nào những đòi hỏi đó. Tuy vậy khoa học luôn đòi hỏi tìm ra những biện pháp , con đường mới để áp dụng vào thực tiễn cho hiệu quả. Vì thế việc tìm ra con đường Sáng kiến kinh nghiệm Phạm Thị Hạnh 4 Trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh Năm học 2010 – 2011 nhằm nâng cao việc dạy và học lịch sử là điều hết sức quan trong cần thiết trong giai đoạn hiện nay. Là một giáo viên trực tiếp dạy học lịch sử, trong tôi cũng đang có những suy nghĩ về việc dạy học lịch sử hiện nay. Tôi cũng mong tìm ra con đường biện pháp tích cực để áp dụng trong công việc của mình đang làm và tìm ra nhiều hướng đi hơn cho tư duy của bản thân trong quá trình dạy lịch sử. Hiện nay ở các trường phổ thông đã áp dụng rất nhiều phương pháp dạy học, nhiều phương tiện kĩ thuật mới và bước đầu mang lại những hiệu quả thiết thực cho quá trình dạy và học lịch sử. quá trình sử dụng công nghệ thông tin trong dạy học là một xu thế hiện nay đã mang lại hiệu quả đáng kể. Hay áp dụng nguyên tắc dạy học liên môn , dạy học theo vấn đề, dạy học theo nhóm, dạy học theo qua các chương trình học lịch sử đã góp phần tích cực vào quá trình tìm ra con đường biện pháp nâng cao hiệu quả dạy học môn lịch sử. Qua quá trình tìm tòi, suy nghĩ tôi đã chọn một hướng mới góp phần nâng cao hiêu quả dạy học bộ môn là việc tổ chức và ứng dụng các trò chơi vào việc dạy học lịch sử. Đó có thể coi là một biện pháp góp phần « tích cực hóa » các hoạt động dạy và học sử. Việc tổ chức các trò chơi phù hợp với học sinh sẽ gây hứng thú hơn trong việc học lịch sử. Như vậy việc tổ chức các trò chơi lịch sử trong dạy học lịch sử là một hướng đi nhằm nâng cao và góp phần thu hút đông đảo sự quan tâm của học sinh vào môn học. Đặc biệt được công tác tại ngôi trường có thế mạnh về cộng nghệ thông tin đã giúp chúng tôi có quyết tâm hơn với việc đẩy mạmh ứng dụng cộng nghệ thông tin vào dạy và học lịch sử từ đó tôi quyết định lựa chọn đề tài « Sưu tầm và ứng dụng các trò chơi vào dạy học lịch sử thế giới ở các trường THPT, góp phần nâng cao chất lượng bộ môn » nhằm tạo hứng khởi trong hoạt động dạy và học lịch sử. B. LỊCH SỬ NGHIÊN CỨU VẤN ĐỀ Mong muốn tìm ra con đường biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả dạy học bộ môn lịch sử ở trường phổ thông là vấn đề chung của những nhà giáo và nhiều tổ chức ban ngành có liên quan.Giáo trình “phương pháp dạy học lịch sử” – GS Phan Ngọc Liên Sáng kiến kinh nghiệm Phạm Thị Hạnh 5 Trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh Năm học 2010 – 2011 (chủ biên) cũng đã trình bày nhiều vấn đề về lí luận, quan niệm tư tưởng, tri thức nghiệp vụ….Ở đó cũng trình bày một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng hiệu quả dạy học bộ môn. Cuốn sách phản ánh tình hình thực tế của công tác giảng dạy lịch sử ở trường phổ thông và việc rèn luyện nghiệp vụ. Đây là nguồn tư liệu phong phú cho những giáo viên giảng viên bộ môn lịch sử, giúp người tiếp cận nó đúc rút được về mặt lí luận và kinh nghiệm dạy học để tác nghiệp. Cuốn sách “Con đường và biện pháp nâng cao hiệu quả dạy học lịch sử ở trường phổ thông” – PGS.TS Ngô Minh Oanh (chủ biên) và các tác giả thuộc tổ lí luận và phương pháp dạy học lịch sử, khoa lịch sử trường Đại học sư phạm Thành Phố Hồ Chí Minh xuất bản tháng 1/2006 đã trình bày một số con đường và biện pháp nâng cao hiệu quả dạy và học lịch sử ở trường THPT như: dạy học lịch sử theo hướng tích cức hóa hoạt động nhận thức của học sinh; vận dụng nguyên tắc dạy học liên môn để nâng cao hiệu quả dạy học môn lịch sử; sử dụng kiến thức lịch sử thế giới để dạy tốt lịch sử Việt Nam ở trường THPT, sử dụng công nghệ thông tin trong dạy học lịch sử… Trong những năm gần đây, với sự phát triển của khoa học công nghệ và truyền thông, thì việc nâng cao hiệu quả dạy học bộ môn đã gặp được những thuận lợi nhất định. Đó là việc ứng dụng công nghệ thông tin vào quá trình giảng dạy bộ môn lịch sử. Những ứng dụng ấy đã phần nào mang lại những kết quả tích cựu. Giáo viên phổ thông sử dụng phần mềm powerpoint để đưa nội dung bài giảng và những minh họa sinh động như hình ảnh, các thước phim tư liệu trong quá trình giảng dạy từ đó đã thu hút sự chú ý học tập của học sinh nhiều hơn Ngoài ra, các quan niệm như: Dạy học nêu vấn đề; Dạy học liên môn; Dạy học lấy học sinh làm trung tâm….cũng được nghiên cứu và trình bày trong nhiều công trình khoa học. Những công trình ấy cũng đã góp phần tích cựu vào việc tìm ra con đường, biện pháp nâng cao hiệu quả dạy học môn lịch sử ở trường trung học phổ thông. Với mong muốn tiếp tục tìm ra con đướng, biện pháp những hứng đi mới nhằm nâng cao hiệu quả dạy học lịch sử ớ trường phổ thông, biện pháp :« Sưu tầm và Sáng kiến kinh nghiệm Phạm Thị Hạnh 6 Trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh Năm học 2010 – 2011 ứng dụng các trò chơi vào dạy học lịch sử thế giới lớp 10 ban cơ bản ớ trường THPT nhằm nâng cao chất lượng bộ môn ». Cũng nhằm vào mục đích đó : Các trò chơi ngày càng phong phú và không còn xa lạ với nhiều người. Nhưng việc áp dụng các trò chơi vào dạy học lịch sử ở trường THPT vẫn còn rất ít nếu như không muốn nói là chưa có. Nâng cao hiệu quả dạy học bộ môn lịch sử ở trường THPT qua việc sưu tầm và ứng dụng các trò chơi lịch sử là một vấn đề mới mẻ, ít có tài liệu đề cập tới. Đề tài hướng vào việc tìm hiểu thực trạng của việc dạy học lịch sử ở trường THPT, nêu ra nguyên nhân và từ đó hướng tới 1 biện pháp mới là « Sưu tầm và ứng dụng các trò chơi vào dạy học lịch sử ở trường THPT » với việc đi sâu tìm hiểu các bước tiến hành tổ chức các trò chơi và những thực nghiệm minh họa. C. NỘI DUNG ĐỀ TÀI I. Cơ sở lí luận. I. 1. Nhận thức lịch sử của học sinh. Mỗi môn học trong nhà trường đều có vai trò và vị trí đặc biệt nhưng tựu chung đều hướng vào mục tiêu “giáo dưỡng, giáo dục” và phát triển học sinh. Thời đại ngày nay, với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học kĩ thuật và xu thế quốc tế hóa, toàn cầu hóa giáo dục vào “4 trụ cột” cơ bản. Đó là “học để biết, học để làm, học để cùng chung sống và học để khẳng định mình”. Đây là những nguyên tắc chung được nêu cho các dân tộc, các môn học. Nhưng để làm được điều đó ngoài sự phát huy tính năng động sáng tạo của người làm công tác giáo dục thì cần phải phát huy vai trò chủ thể của học sinh trong học tập, nắm bắt được đặc điểm về nhận thức lịch sử của học sinh. Bởi có nắm bắt được đặc điểm về nhận thức lịch sử của học sinh thì mới có thể định hướng cho học sinh suy nghĩ, hiểu sâu hơn những kiến thức đã học, tự khám phá kiến thức mới, vận dụng những hiểu biết vào cuộc sống. Nhận thức lịch sử là một yếu tố quan trọng để hành động có hiệu quả trong hiện tại. Như Ph.Enghen đã nói: “Lịch sử bắt đầu từ đâu thì quá trình tư duy bắt đầu từ đấy”. Các nhà sử học cổ đại khẳng định: “Lịch sử là cô giáo của cuộc sống”, “Lịch sử Sáng kiến kinh nghiệm Phạm Thị Hạnh 7 Trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh Năm học 2010 – 2011 là bó đuốc soi đường đi đến tương lai”. Vậy ở trường THPT học sinh nhận thức lịch sử như thế nào? Trong học tập lịch sử ở trường THPT học sinh không chỉ biết mà còn phải hiểu lịch sử để rút ra bài học kinh nghiệm cho hoạt động thực tiễn. Cũng như việc học tập các môn học khác ở trường phổ thông, học tập lịch sử là một quá trình nhận thức, một quá trình thu nhận thông tin và sử dụng thông tin, mà mỗi học sinh phải tự thực hiện cùng với sự giúp đỡ, hướng dẫn, sửa chữa, bổ sung của thầy cô và việc tìm hiểu các loại tài liệu và những phương tiện học tập khác. Trên đại thể, quá trình nhận thức và thực hành của học sinh trong học tập lịch sử diễn ra theo một trình tự, tuân thủ các nguyên tắc của con đường biện chứng của việc nhận thức mà V.L.Lênin đã nêu: “từ trực quan sinh động đến tư duy trừu tượng và từ tư duy trừu tượng đến thực tiễn” Trước hết học sinh phải nhận thức những sự kiện, quá trình cụ thể của lịch sử (thế giới, dân tộc và địa phương). Sự tiếp xúc của học sinh với quá khứ mang tính chất gián tiếp (thông qua giáo viên, tài liệu ) tạo nên những biểu tượng lịch sử. Đó là giai đoạn nhận thức cảm tính trong học tập lịch sử. Ở giai đoạn tiếp theo, bằng sức mạnh của tư duy trừu tượng, học sinh sẽ tự hình thành trong đầu óc mình những tri thức trừu tượng khái quát nhờ hoạt động “xử lí” những tri thức cụ thể. Đây là giai đoạn nhận thức lí tính của học tập lịch sử. Ở đây học sinh tiến hành việc hình thành các khái niệm, nắm hệ thống khái niệm. Trong giai đoạn tiếp theo nữa, học sinh học cách vận dụng tri thức đã học (kể cả tri thức trừu tượng khái quát) để tạo ra trong tư duy những mối liên hệ mới giữa những tri thức cũ và những điều mới, chưa biết và sau đó là sử dụng kiến thức về quá khứ để hiểu ngày nay, để hành động trong thực tiễn, phù hợp với yêu cầu, trình độ, nhiệm vụ của mình. Như vậy, quá trình học tập lịch sử được thực hiện theo quy định chung của việc nhận thức lịch sử: không trực tiếp quan sát được hiện thực quá khứ, không thể tiến hành thí nghiệm lịch sử như đối với các bộ môn tự nhiên, công nghệ. Tuy nhiên không vì thế mà cho rằng học tập lịch sử không cần tư duy mà chỉ cần ghi nhớ thuộc Sáng kiến kinh nghiệm Phạm Thị Hạnh 8 Trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh Năm học 2010 – 2011 lòng. Quan niệm sai lầm này là một trong những nguyên nhân làm cho chất lượng dạy học lịch sử ở trường phổ thông bị giảm sút. Từ sự am hiểu nhận thức lịch sử của học sinh người dạy học hướng vào xây dựng giáo án bài dạy khách quan khoa học,, phù hợp với quá trình nhận thức cũng như đặc trưng tâm lí lứa tuổi, phát huy tính tích cực của chủ thể nhận thức – học sinh. Kết hợp với việc giảng dạy học tập của giáo viên tạo ra hiệu quả dạy học tốt nhất. I. 2. Dạy học lịch sử dựa vào đặc trưng tâm lí lứa tuổi học sinh THPT Như đã trình bày ở trên, hiệu quả cao nhất cho dạy học lịch sử cần có sự tác động của rất nhiều nhân tố. Ngoài việc đi sâu tìm hiểu nhận thức lịch sử của học sinh, chúng ta còn phải quan tâm tới nhiều yếu tố khác như: vai trò của người giáo viên, tính năng động sáng tạo của họ ở từng bài, từng tiết dạy, sự tham gia của công nghệ thông tin, tài liệu kham khảo, điều kiện cơ sở vật chất, môi trường học tập còn có môn học: Đó là đặc trưng tâm lí lứa tuổi học sinh THPT. Nghề giáo - một nghề thật đặc biệt – nghề mà đối tượng quan hệ trực tiếp là con người, công cụ chủ yếu là nhân cách của chính mình và đòi hỏi tính khoa học, tính nghệ thuật và tính sáng tạo cao. Do vậy, người thầy (cô) giáo phải là người hiểu rõ nhất về đối tượng học sinh của mình. Lứa tuổi học sinh THPT, đây là lứa tuổi quyết định sự hình thành thế giới quan – hệ thống quan điểm về xã hội, tự nhiên và các nguyên tắc và quy tắc cư xử. trong đó, quá trình tự ý thức diễn ra sôi nổi mạnh mẽ và có tính đặc thù riêng. Nhận thức vấn đề này, người giáo viên THPT ý thức được rằng mình đang giảng dạy một lứa tuổi đầy biến động, giai đoạn bước ngoặt, quyết định cuộc đời một con người. Người giáo viên THPT đặc biệt giáo viên lịch sử phải làm sao qua các bài dạy của mình hình thành hứng thú học tập, thái độ học tập đúng đắn cho học sinh. Bởi môn lịch sử vốn là môn học đặc thù – như đã nói đó là một môn học mà học sinh phải đứng từ hiện tại để nhìn về quá khứ. Qua đó người học tư duy để tìm ra bản chất của sự vật hiện tượng. Sáng kiến kinh nghiệm Phạm Thị Hạnh 9 Trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh Năm học 2010 – 2011 Môn Lịch sử xưa nay vốn bị coi là một môn phụ ít được gia đình – nhà trường quan tâm đầu tư. Vậy làm sao để môn lịch sử trở nên hấp dẫn đối với học sinh? Đó là một thách thức rất lớn đối với người giáo viên lịch sử. Nhưng điều đó không phải là không thể. Bởi ngày nay với sự phát triển vượt bậc của khoa học kĩ thuật, đặc biệt là công nghệ thông tin cho phép người giáo viên khai thác tốt nhất những kênh hình, phim, ảnh, tư liệu, cập nhật nhanh nhất những tư liệu đưa vào bài dạy. Trên cơ sở đổi mới phương pháp dạy học đưa vai trò tự học, tự sáng tạo của học sinh làm mục tiêu, phương châm cần đạt đến. Chắc chắn sẽ làm cho môn lịch sử trở nên thu hút hơn đối với học sinh. . Trên cơ sở những vấn đề vừa nêu ra, cùng với sự tìm tòi khám phá của bản thân. Chúng tôi tìm ra hướng mới là đưa các trò chơi vào để dạy học. Điều này không quá khó với thời đại ngày nay. Cũng như nó phù hợp với đặc trưng tâm lí lứa tuổi học sinh THPT. Bởi việc áp dụng các trò chơi vào dạy học lịch sử không hề làm mất đi những kiến thức cơ bản trong chương trình, không áp lực lớn về thời gian lên lớp nhưng lại tạo ra sự thoải mái, phấn khích trong học tập lịch sử. Học sinh vừa chơi vừa học, tính năng động và độc lập tiếp thu được phát huy cao độ. Tuy nhiên, để phát huy tốt nhất của phương pháp này, người giáo viên lịch sử ngoài sự nỗ lực sáng tạo của bản thân cần sự ủng hộ động viên rất lớn từ lớn từ phía nhà trường, đồng nghiệp, gia đình và đặc biệt là “học sinh” – những đối tượng của hoạt động dạy học. Chính sự tham gia tích cực của các em sẽ là một phần đóng góp quan trọng cho thành công của để tài của bài dạy. II. Cơ sở thực tiễn II. 1. Tình hình dạy học môn Lịch sử ở trường THPT Việt Nam hiện nay. Đoàn kết và nâng cao tinh thần tự hào dân tộc nhằm tập hợp sức mạnh của lực lượng toàn dân để tiến hành cách mạng đã được Đảng ta và đứng đầu là chủ tịch Hồ Chí Minh đề ra và vận dụng tốt trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước. Sáng kiến kinh nghiệm Phạm Thị Hạnh 10 [...]... trọng Với bộ môn Lịch sử nói chung và nhiều môn học ở trường phổ thông thì việc sưu tầm và ứng dụng các trò chơi vào dạy học lịch sử sẽ góp phần thúc đẩy những khả năng đó của học sinh Trên thực tế, hoạt động tổ chức các trò chơi vào dạy học lịch sử ở các trường THPT Việt Nam vẫn chưa được tổ chức một cách quy mô và đáp ứng nhu cầu của học sinh Khó khăn lớn nhất ảnh hưởng đến điều đó là do khung thời gian... trong cách nhìn, cách đánh giá về vai trò của người giáo viên lịch sử ở trường phổ thông Trở lại với vấn đề nâng cao hiệu quả dạy học bộ môn lịch sử ở trường trung học phổ thông, cùng với nhiều con đường, biện pháp khác thì việc nâng cao hiệu quả dạy học môn lịch sử qua việc sưu tầm và ứng dụng các trò chơi là một biện pháp, một hướng đi mới nhằm mang lại những kết quả học tập tốt hơn cho học sinh ở trường. .. phương pháp, trò chơi ứng dụng trong dạy học sử ở trường THPT nhằm nâng cao hiệu quả III 1 Ý nghĩa của việc sưu tầm và ứng dụng các trò chơi vào dạy học lịch sử Việc giáo dục trong nhà trường là một giai đoạn học, đây là một giai đoạn hết sức quan trọng Nhà trường phổ thông không đặt mục tiêu cung cấp đủ kiến thức cho người học để sống và làm việc cả cuộc đời, mà phải trang bị cho người học một vốn... hiện tại và tương lai Mỗi năm học ở trường THPT chia thành hai học kì, trong đó ở từng tháng thường có những ngày lễ kỉ niệm lớn đối với lịch sử dân tộc và thế giới .trong năm Đó là cơ hội để giáo viên bộ môn tổ lịch sử tiến hành tổ chức các trò chơi không chỉ ở quy mô một lớp học mà rộng ra ở các lớp, các khối với nhau Qua đó, học tập lịch sử đã trở thành phong trào trong học sinh Bởi có học nắm kiến... từng bộ môn ở trường THPT Nhất là đối với bộ môn lịch sử, khung thời gian giành cho bộ môn là rất ít Các bộ môn thuộc khối ngành tự nhiên và ngoại ngữ được ưu tiên đặc biệt Nhưng trong quãng thời gian tới, khi không còn tổ chức kỳ thi đại học thì việc sắp xếp lại khung thời gian sẽ được điều chỉnh phù hợp với yêu cầu Bộ môn Lịch sử ở nước phát triển luôn được coi là bộ môn chính, có tầm ảnh hưởng đặc... giảng sẽ làm cho không khi tiết học sinh động, học sinh có hứng thú học tập và tiếp thu bài giảng dễ dàng hơn Hay khi dạy chương II “Xã hội cổ đại Giáo viên có thể dạy gộp hai bài 3, 4 ở phần điều kiện tự nhiên, sự hình thành các quốc gia cổ đại, xã hội phương đông và phương tây với nhau Dạy phần văn hóa vào một giờ để áp dụng trò chơi “Đối mặt” vào dạy học Qua đó học sinh có thể dễ dàng so sánh về... một trò chơi dành cho lứa tuổi học sinh trung học phổ thông Vì vậy khi áp dụng vào dạy học lịch sử sẽ có rất nhiều Sáng kiến kinh nghiệm 35 Phạm Thị Hạnh Trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh Năm học 2010 – 2011 thuận lợi Các em chắc hẳn sẽ hào hứng với việc mình được tham gia cuộc thi ngay tại lớp do vậy sự thành công của trò chơi này trong dạy học lịch sử phụ thuộc rất nhiều vào tài năng khuấy động, cổ vũ và. .. Cảnh Năm học 2010 – 2011 nhân vật đó Trên cơ sở đó học sinh xem xét đánh giá vai trò của nhân vật trong tiến trình lịch sử nâng cao trình độ nhận thức chung của học sinh Khi dạy bài 5: Trung Quốc thời phong kiến Ở các phần 1 (Trung Quốc thời Tần Hán); 2 (Sự phát triển của chế độ phong kiến dưới thời Đường); 3 (Trung Quốc thời Minh Thanh) có rất nhiều sự kiện và nhân vật Trong đó nhiều nhân vật học sinh... trường THPT Hiểu rõ mục đích – ý nghĩa, nắm vững cách thức tiến hành, nội dung tổ chức phù hợp đúng đắn với những yêu cầu đặt ra sẽ có những tác động tích cực đến việc học tập bộ môn lịch sử và có tầm quan trọng đặc biệt Trước hết, việc tổ chức các trò chơi kết hợp với quá trình giảng dạy bộ môn Lịch sử ở trường THPT cùng các môn học khác sẽ thúc đẩy học sinh tích cực, chủ động tự giác tìm hiểu các nguồn... thức thì các em mới có thể chơi và trả lời nhanh các câu hỏi trong thời gian ngắn Việc tổ chức các trò chơi ở quy mô lớn cần có sự phối hợp của nhà trường, giáo viên bộ môn và Ban chấp hành đoàn trường để tạo ra hiệu quả tối ưu nhất vừa nhằm mục đích kỉ niệm vừa mang lại những ý nghĩa tích cựu đối với học sinh III 2 Sưu tầm và ứng dụng một số trò chơi đã được tổ chức III.2 1 Giới thiệu một số trò chơi . một vai tro quan tro ng trong chương trình đa o ta o học sinh THPT va bộ môn lịch sử rất có ưu thế trong việc gia o dục thế hệ trẻ. Do nhận thức chưa đầy đủ hoặc phiến. gia o dục phát triển toàn diện, trong o việc dạy va học môn Lịch sử là một bộ phận quan tro ng trong quá trình gia o dục, mà bộ môn Lịch sử có vị trí va tầm quan tro ng. sử trong hệ thống các môn học ở phổ thông, hầu như chỉ tập trung va o các môn Toán, Lý, Hóa, Văn… khiến học sinh có xu hướng coi nhẹ môn Lịch sử Hai là, trong ngành giáo

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

    Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan