SKKN: NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HỌC TẬP LỊCH SỬ VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 1946 - 1954 CỦA HỌC SINH LỚP 9 TRƯỜNG TRUNG HỌC SƠ CỞ LÊ THIỆN THÔNG QUA VIỆC SỬ DỤNG MỘT SỐ BẢN ĐỒ GIÁO KHOA ĐIỆN TỬ

64 1.9K 6

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/11/2014, 16:25

Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học ngày càng trở thành xu thế tất yếu, là công cụ đắc lực hỗ trợ giáo viên và học sinh trong việc đổi mới phương pháp, phương tiện dạy học nhằm góp phần nâng cao hiệu quả và chất lượng giáo dục.Trong dạy học lịch sử, đảm bảo tính trực quan là một trong những nguyên tắc hàng đầu có ý nghĩa quan trọng nằm tạo biểu tượng lịch sử cụ thể và khắc phục tình trạng “hiện đại hoá” lịch sử cho học sinh. Trong đó, bản đồ giáo khoa là một trong những đồ dùng trực quan được sử dụng phổ biến trong dạy học lịch sử. SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HẢI PHÒNG PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN AN DƯƠNG TRƯỜNG TRUNG HỌC SƠ CỞ LÊ THIỆN ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SƯ PHẠM ỨNG DỤNG: “NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HỌC TẬP LỊCH SỬ VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 1946-1954 CỦA HỌC SINH LỚP 9 - TRƯỜNG TRUNG HỌC SƠ CỞ LÊ THIỆN THÔNG QUA VIỆC SỬ DỤNG MỘT SỐ BẢN ĐỒ GIÁO KHOA ĐIỆN TỬ (CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN)” Người thực hiện: Nguyễn Thị Lệ Hằng Tổ : Khoa học xã hội Năm học: 2013 – 2014 MỤC LỤC DANH MỤC CÁC BẢNG 4 1. TÓM TẮT: 5 2. GIỚI THIỆU 6 2.1 Hiện trạng: 6 2.2 Giải pháp thay thế: 8 2.3 Vấn đề nghiên cứu: 9 2.4 Giả thuyết nghiên cứu: 9 3. PHƯƠNG PHÁP 9 3.1 Khách thể nghiên cứu: 9 3.2. Thiết kế: 10 Bảng 1. Kiểm chứng để xác định các nhóm tương đương 10 3.3. Quy trình nghiên cứu 11 Bảng 3. Thời gian thực nghiệm 11 3.4. Đo lường 12 4. PHÂN TÍCH DỮ LIỆU VÀ BÀN LUẬN KẾT QUẢ 12 4.1. Phân tích dữ liệu 12 Bảng 4: So sánh điểm trung bình bài kiểm tra sau tác động 12 4.2. Bàn luận kết quả 13 5. KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 14 5.1. Kết luận: 14 5.2. Khuyến nghị 15 TÀI LIỆU THAM KHẢO 15 PHỤ LỤC 17 PHỤ LỤC 1: GIÁO ÁN THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM 17 PHỤ LỤC 2 : ĐỀ KHẢO SÁT PHỤC VỤ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SƯ PHẠM ỨNG DỤNG ( SAU TÁC ĐỘNG) 49 PHỤ LỤC 3: ĐÁP ÁN ĐỀ KHẢO SÁT PHỤC VỤ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SƯ PHẠM ỨNG DỤNG ( SAU TÁC ĐỘNG) 53 PHỤ LỤC 4: KẾT QUẢ KHẢO SÁT 54 DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 1. Kiểm chứng để xác định các nhóm tương đương 10 Bảng 3. Thời gian thực nghiệm 11 Bảng 4: So sánh điểm trung bình bài kiểm tra sau tác động 12 1. TÓM TẮT: Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học ngày càng trở thành xu thế tất yếu, là công cụ đắc lực hỗ trợ giáo viên và học sinh trong việc đổi mới phương pháp, phương tiện dạy học nhằm góp phần nâng cao hiệu quả và chất lượng giáo dục. Trong dạy học lịch sử, đảm bảo tính trực quan là một trong những nguyên tắc hàng đầu có ý nghĩa quan trọng nằm tạo biểu tượng lịch sử cụ thể và khắc phục tình trạng “hiện đại hoá” lịch sử cho học sinh. Trong đó, bản đồ giáo khoa là một trong những đồ dùng trực quan được sử dụng phổ biến trong dạy học lịch sử. Nếu sử dụng các phần mềm như Microsoft PowerPoint…để thiết kế lại những chỗ trọng tâm cần khai thác đi sâu những bản đồ, lược đồ giáo khoa trở thành những bản đồ, lược đồ động thì hiệu quả sử dụng bản đồ sẽ được nâng cao. Bản đồ giáo khoa điện tử trong dạy học lịch sử đem lại cho học sinh biểu tượng về quá khứ đã làm chỗ dựa vững chắc cho học sinh dần dần nắm được những nét khái quát, điển hình tạo nên đặc trưng của nội hàm khái niệm. Nó là phương tiện có hiệu quả để hình thành các khái niệm lịch sử, giúp cho học sinh nắm được những quy luật của sự phát triển xã hội. Đồng thời, nó còn giúp học sinh nhớ kỹ, nhớ lâu, hiểu sâu những hình ảnh, những kiến thức lịch sử thu nhận được. Giải pháp của tôi là sử dụng một số bản đồ giáo khoa điện tử để dạy diễn biến các chiến dịch của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp vào một số bài học lịch sử Việt Nam lớp 9 giai đoạn kháng chiến chống thực dân Pháp 1946-1954 thay vì chỉ sử dụng các lược đồ, bản đồ tĩnh trong sách giáo khoa và coi đó là nguồn cung cấp thông tin giúp học sinh nắm rõ bản chất sự kiện, hiện tượng lịch sử. Bản đồ giáo khoa điện tử trong dạy học lịch sử là một dạng bản đồ giáo khoa điện tử, tuy nhiên nó được xây dựng với sự hỗ trợ của công nghệ thông tin, tạo nên yếu tố “điện tử” của bản đồ giáo khoa điện tử. Nghiên cứu được tiến hành trên hai nhóm tương đương: hai lớp 9 trường THCS Lê Thiện. Lớp 9 C là lớp thực nghiệm và 9 B là lớp đối chứng. Lớp thực nghiệm được thực hiện giải pháp thay thế khi dạy các bài 25, bài 26 và bài 27 (lịch sử lớp 9 – Việt Nam từ năm 1946 đến năm 1954). Kết quả cho thấy tác động đã có ảnh hưởng rõ rệt đến kết quả học tập của học sinh: lớp thực nghiệm đã đạt kết quả học tập cao hơn so với lớp đối chứng. Điểm bài kiểm tra đầu ra của lớp thực nghiệm có giá trị trung bình là 7,7; điểm bài kiểm tra đầu ra của lớp đối chứng là 6,05. Kết quả kiểm chứng T-test cho thấy p < 0,05 có nghĩa là có sự khác biệt lớn giữa điểm trung bình của lớp thực nghiệm và lớp đối chứng. Điều đó chứng minh rằng sử dụng bản đồ giáo khoa điện tử trong dạy học lịch sử Việt Nam giai đoạn 1946-1954 làm nâng cao chất lượng học tập của học sinh lớp 9 trường THCS Lê Thiện. 2. GIỚI THIỆU 2.1 Hiện trạng: Như chúng ta đã biết, trong những năm gần đây, chất lượng dạy và học lịch sử ngày càng tụt dốc, báo chí đã có nhiều bài viết phản ánh thực trạng này. Sau mỗi kì thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) đặc biệt là sau kì thi đại học, cao đẳng hàng năm thì những điểm 0, điểm dưới 2 môn Lịch sử lại được người ta thống kê. Gần đây, hiện tượng HS xé đề cương môn Sử khi biết môn này không có trong danh sách thi tốt nghiệp đã tạo nên cơn sốt đối với xã hội. Dấu hỏi lớn đặt ra: Tại sao HS lại chán ghét, sợ môn Sử như vậy? Thực trạng trên xuất phát từ nhiều nguyên nhân, trong đó phải kể tới việc chậm đổi mới phương pháp dạy học (PPDH). Việc duy trì lối dạy học đọc – chép đã tạo sự nặng nề, áp lực cho các em khi học bộ môn này và tất yếu sẽ dẫn tới tình trạng chán nản, mất hứng thú học tập. Yêu cầu cấp thiết đặt ra là phải làm sao tạo ra một không khí học tập vui vẻ, thoải mái mà vẫn đạt hiệu quả cao. Để nâng cao hiệu quả từng loại bài học, đồng thời gây hứng thú học tập cho HS, giáo viên (GV) có thể áp dụng nhiều PPDH khác nhau như miêu tả, tường thuật, ứng dụng công nghệ thông tin hay kể chuyện lịch sử. Mỗi câu chuyện lịch sử sẽ là một điểm nhấn quan trọng trong các bài học, bởi qua mỗi câu chuyện, HS sẽ có thêm hứng thú với bài học, bộ môn, có ham muốn khám phá tri thức lịch sử, và quan trọng là những câu chuyện sẽ giúp các em dễ dàng ghi nhớ kiến thức hơn, định hướng tính giáo dục làm người. Việc thường xuyên sử dụng câu chuyện về nhân vật trong dạy học lịch sử (DHLS) sẽ góp phần quan trọng vào hình thành kiến thức, giáo dục và phát triển toàn diện HS theo mục tiêu bộ môn Lịch sử hiện nay. Tuy nhiên, khả năng tư duy của học sinh còn hạn chế nên việc sử dụng phương tiện trực quan để giúp học sinh tái hiện là một nguyên tắc trong dạy học lịch sử. Trong đó việc sử dụng bản đồ giáo khoa điện tử trong dạy học lịch sử có ý nghĩa hết sức to lớn góp phần nâng cao hiệu quả bài học lịch sử trên tất cả các mặt giáo dưỡng, giáo dục và phát triển. Thế nhưng, các phương tiện trực quan phục vụ dạy học lịch sử hiện nay (hệ thống bản đồ, lược đồ và tranh ảnh lịch sử trong danh mục đồ dùng do Bộ Giáo dục phát hành) là không đủ cho các bài dạy. Bên cạnh đó trong các bản đồ, lược đồ kênh chữ và các ký hiệu quá nhỏ không thể phát huy tác dụng triệt để. Các tranh ảnh ở sách giáo khoa màu sắc còn đơn điệu và thiếu đồng bộ. So với yêu cầu đặt ra ở bộ môn và định hướng đổi mới phương pháp trong giai đoạn hiện nay thì có thể nói rằng: những phương tiện dạy học nói chung chưa đáp ứng được yêu cầu và không thể tạo nên hứng thú học tập cho học sinh Trong thực tế ở trường THCS Lê Thiện, nhiều giáo viên tuy nhận thức được ý nghĩa của việc sử dụng bản đồ giáo khoa nói chung, bản đồ giáo khoa điện tử nói riêng nhưng với những lý do khách quan và chủ quan, một bộ phận không nhỏ giáo viên đã bỏ qua hoặc sử dụng chưa hiệu quả phương tiện trực quan này nên chất lượng bài học lịch sử vẫn còn hạn chế, tiết học chưa thật sự thu hút và phát huy tính tính cực học tập của học sinh. Một bộ phận giáo viên và học sinh đã chủ động vẽ bản đồ giáo khoa để phục vụ các hoạt động dạy và học, tuy nhiên phần lớn các bản đồ này chưa thật sự đảm bảo tính khoa học, tính thẩm mỹ. Kết quả là học sinh có thuộc bài nhưng chưa hiểu biết sân sắc bản chất sự vật hiện tượng lịch sử nên chưa có sự yêu thích bộ môn và chưa vận dụng những tri thức ấy vào thực tế. Để thay đổi hiện trạng trên, đề tài nghiên cứu này đã sử dụng một số bản đồ giáo khoa điện tử thay cho bản đồ tĩnh và khai thác nó như một nguồn dẫn đến kiến thức. Điều này sẽ làm bài giảng sinh động hơn hiệu, quả sử dụng bản đồ sẽ được nâng cao và phát huy tính tính cực trong học tập của học sinh. Việc sử dụng bản đồ giáo khoa điện tử rất đa dạng, linh hoạt khi giáo viên có thể copy nó để chèn vào bài giảng điện tử của mình, hoặc có thể sử dụng nó riêng lẻ trong khi tiến hành bài giảng truyền thống. 2.2 Giải pháp thay thế: Sử dụng một số bản đồ giáo khoa điện tử ở các bài học: bài 25, bài 26 và bài 27 (lịch sử lớp 9) để cụ thể hoá các chiến dịch, những cuộc tiến công chiến lược, những chiến thắng tiêu biểu…của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp giai đoạn 1946-1954. Giáo viên sử dụng phần mềm Powerpoint trình chiếu các lược đồ, học sinh khai thác các lược đồ để phát hiện kiến thức. Việc Ứng công nghệ thông tin trong dạy học nói chung, dạy học lịch sử nói riêng đã có nhiều công trình nghiên cứu như: “Khai thác hiệu quả lược đồ giáo khoa lịch sử với sự hỗ trợ của Công nghệ thông tin” (2011) của Nguyễn Mạnh Hưởng, “Sử dụng bản đồ lịch sử với sự hỗ trợ công nghệ thông tin trong dạy học lịch sử ở trường Cao đẳng Sư phạm” (2008) của Nguyễn Thị Thanh Xuân… Đặc biệt có nhiều công trình nghiên cứu, bài viết của Đoàn Văn Hưng đăng trên Tạp chí Giáo dục, Tạp chí Thiết bị Giáo dục, kỷ yếu Hội thảo khoa học viết về Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học lịch sử, trong đó có đề cập đến việc xây dựng và sử dụng bản đồ giáo khoa điện tử trong dạy học lịch sử ở trường Trung học phổ thông như “Ứng dụng công nghệ thông tin nhằm góp phần nâng cao chất lượng dạy học lịch sử ở trường Trung học phổ thông” (2003), “Thiết kế và sử dụng bản đồ giáo khoa điện tử trong dạy học lịch sử ở trường phổ thông” (2008) Nhìn chung, các công trình, các bài viết trên dù ở những góc độ nghiên cứu khác nhau song đều ít nhiều có đề cập đến vai trò, ý nghĩa cũng như việc sử dụng bản đồ giáo khoa điện tử nhằm góp phần nâng cao hiệu quả dạy học lịch sử ở trường phổ thông. Các công trình, các bài viết trên sẽ là nguồn tài liệu tham khảo quý báu giúp tôi có cơ sở để giải quyết tốt vấn đề nghiên cứu của mình. 2.3 Vấn đề nghiên cứu: Việc sử dụng một số bản đồ giáo khoa điện tử trong dạy học lịch sử Việt Nam giai đoạn kháng chiến chống thực dân Pháp 1946-1954 có nâng cao chất lượng học tập của học sinh lớp 9 không? 2.4 Giả thuyết nghiên cứu: Sử dụng một số bản đồ giáo khoa điện tử trong dạy học lịch sử Việt Nam giai đoạn kháng chiến chống thực dân Pháp 1946-1954 có nâng cao chất lượng học tập học sinh lớp 9 trường THCS Lê Thiện. 3. PHƯƠNG PHÁP 3.1 Khách thể nghiên cứu: Học sinh lớp 9C - lớp thực nghiệm và lớp 9B - lớp đối chứng ở trường THCS Lê Thiện. - Giáo viên: Bản thân tôi trực tiếp giảng dạy 17 năm trong đó 12 năm dạy khối 9, là giáo viên luôn nhiệt huyết, luôn tìm tòi áp dụng và đổi mới phương pháp nhằm nâng cáo kết quả học tập của học sinh, có tránh nhiệm cao công tác giảng dạy và giáo dục học sinh. - Học sinh: + Hai lớp được chọn tham gia nghiên cứu có năng lực học tập bộ môn, hầu hết học sinh ở hai lớp này đều tích cực, chủ động, có ý thức trong học tập tốt. + Về thành tích học tập của năm học trước, hai lớp tương đương nhau về điểm số của tất cả các môn học. 3.2. Thiết kế: Tôi sử dụng bài kiểm tra 1 tiết trong chương trình học kỳ II môn lịch sử làm bài kiểm tra trước tác động. Kết quả kiểm tra cho thấy điểm trung bình của hai nhóm có sự khác nhau, tôi dùng phép kiểm chứng T-Test để kiểm chứng sự chênh lệch giữa điểm số trung bình của hai nhóm trước khi tác động. Kết quả: Bảng 1. Kiểm chứng để xác định các nhóm tương đương. Đối chứng Thực nghiệm TBC 6,0 6,2 P = 0,56 P = 0,56 > 0,05, cho thấy sự chênh lệch điểm số trung bình của hai lớp thực nghiệm và lớp đối chứng là không có nghĩa, hai nhóm được coi là tương đương. Sử dụng thiết kế 2: Kiểm tra trước và sau tác động đối với các nhóm tương đương. Bảng 2. Thiết kế nghiên cứu Nhóm Kiểm tra trước tác động Tác động Kiểm tra sau tác động Thực nghiệm 01 Dạy học có sử dụng bản đồ giáo khoa điện tử 03 [...]...Đối chứng 02 Dạy học không sử 04 dụng bản đồ giáo khoa điện tử 3.3 Quy trình nghiên cứu *Chuẩn bị bài của giáo viên: - Đối với lớp đối chứng: Tôi thiết kế kế hoạch bài học không có sử dụng bản đồ giáo khoa điện tử, quy trình chuẩn bị bài như bình thường - Đối với lớp thực nghiệm: Thiết kế bài học có sử dụng bản đồ giáo khoa điện tử, tìm kiếm thông tin trên Internet, sử dụng các... nghệ thông tin, kĩ năng thiết kế giáo án điện tử, kĩ năng khai thác và sử dụng thông tin trên Internet, nắm vững lý luận dạy học bộ môn, 5 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 5.1 Kết luận: Việc sử dụng bản đồ giáo khoa điện tử trong dạy học lịch sử lớp 9 giai đoạn kháng chiến chống Pháp 194 6- 195 4 ở trường THCS Lê Thiện là khả thi và mang lại nhiều tác động đáng kể Việc làm này đã phát huy năng lực Ứng dụng. .. dụng một số bản đồ giáo khoa điện tử để dạy các diễn biến các chiến dịch lịch sử Việt Nam lớp 9 giai đoạn kháng chiến chống Pháp 194 6- 195 4 đã được kiểm chứng Biểu đồ so sánh điểm trung bình của lớp 9CA , 9 B trước và sau tác động 4.2 Bàn luận kết quả Kết quả của bài kiểm tra sau tác động của lớp thực nghiệm điểm trung bình = 7,7 ; kết quả bài kiểm tra tương ứng của lớp đối chứng điểm trung bình =... thú học tập bộ môn của học sinh - Đối với các cấp lãnh đạo: cần quan tâm đầu tư thích đáng trong việc mua sắm thiết bị kỹ thuật, xây dựng nguồn tư liệu điện tử phục vụ dạy học, mở các lớp tập huấn, bồi dưỡng về Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học lịch sử cho giáo viên với nội dung thiết thực, phù hợp với thực tiễn dạy học của các trường Trung học phổ thông trong đó có sử dụng bản đồ giáo khoa điện. .. dạy học lịch sử ở trường trung học phổ thông, Tập 1, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội 7 Nguyễn Thị Côi, Đoàn Văn Hưng (2008), “Thiết kế và sử dụng bản đồ giáo khoa điện tử trong dạy học lịch sử ở trường THPT”, Tạp chí Thiết bị Giáo dục, số 35 (tháng 7), trang 2 6-2 9 8 Phan Ngọc Liên (chủ biên) (20 09) , Phương pháp dạy học lịch sử (tập 1), Nxb Đại học sư phạm Hà Nội 9 Phan Ngọc Liên (chủ biên) (20 09) , Phương... Dương Việt Bắc Pháp tấn công lên Việt Bắc nhanh chóng kết thúc chiến tranh - Yêu cầu học sinh quan sát bản đồ giáo khoa điện tử về chiến dịch Việt Bắc thu-đông 194 7 kết hợp xem đoạn phim tư liệu ngắn - quan sát bản về “Cuộc tiến công của Pháp lên đồ giáo khoa điện tử về Việt Bắc” chiến dịch Việt Bắc thuđông 194 7 kết hợp xem đoạn phim tư ? Em có nhận xét gì về kế hoạch liệu ngắn về tiến và hành động của. .. chênh lệch điểm trung bình của hai lớp không phải là do ngẫu nhiên mà là do tác động, nghiêng về lớp thực nghiệm * Hạn chế: Nghiên cứu xây dựng và sử dụng bản đồ giáo khoa điện tử trong dạy học lịch sử lớp 9 giai đoạn kháng chiến chống thực dân Pháp 194 6- 195 4 là một giải pháp hiệu qua nhằm góp phần nâng cao chất lượng dạy học bộ môn, nhưng để sử dụng có hiệu quả đòi hỏi giáo viên phải có... dạy học lịch sử (tập 2), Nxb Đại học sư phạm Hà Nội 10 Tài liệu Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng, Dự án Việt Bỉ-Bộ giáo dục và đào tạo, Nxb Đại học Sư phạm 11 Nguyễn Mạnh Hưởng (2011) “Khai thác hiệu quả lược đồ giáo khoa lịch sử với sự hỗ trợ của CNTT” 12 Nguyễn Thị Thanh Xuân (2008) Sử dụng bản đồ lịch sử với sự hỗ trợ CNTT trong dạy học lịch sử ở trường Cao đẳng Sư phạm” PHỤ LỤC PHỤ LỤC 1: GIÁO... dịch Việt Bắc Thu Đông 194 7 cứ địa kháng chiến Việt Bắc; Quân dân ta chiến đấu bảo vệ căn cứ địa Việt Bắc 1 Thực dân Pháp tiến công - quan sát bản căn cứ địa kháng chiến Việt quan sát trên màn hình lược đồ đồ giáo khoa Bắc giáo khao điện tử về chiến dịch điện tử về chiến dịch a, Âm mưu mới của địch: Việt Bắc thu –đông 194 7 Việt Bắc thu –đông 194 7 ? Việt Bắc bao gồm những tỉnh - Giáo viên yêu cầu học sinh. .. công của hoạch, số lượng quân, vũ khí, ) Pháp lên Việt Bắc” - Pháp dùng 12.000 quân tinh nhuệ và phần lớn máy bay ở Đông Dương để tấn công Việt Bắc - Ngày 7-1 0-1 94 7, 1 binh đoàn dù nhảy xuống Bắc Cạn, chợ Đồn, chợ Mới - Cũng sáng 0 7-1 0-1 94 7, một binh đoàn lính bộ từ Lạng Sơn tiến lên Cao Bằng rồi vòng xuống Bắc Cạn - 0 9- 1 0-1 94 7, một binh đoàn hỗn hợp từ sông Hồng lên sông Lô → sông Gâm → Thị xã Tuyên Quang . TRƯỜNG TRUNG HỌC SƠ CỞ LÊ THIỆN ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SƯ PHẠM ỨNG DỤNG: “NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HỌC TẬP LỊCH SỬ VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 194 6- 195 4 CỦA HỌC SINH LỚP 9 - TRƯỜNG TRUNG HỌC SƠ CỞ LÊ. bình của lớp thực nghiệm và lớp đối chứng. Điều đó chứng minh rằng sử dụng bản đồ giáo khoa điện tử trong dạy học lịch sử Việt Nam giai đoạn 194 6- 195 4 làm nâng cao chất lượng học tập của học sinh. tập của học sinh lớp 9 không? 2.4 Giả thuyết nghiên cứu: Sử dụng một số bản đồ giáo khoa điện tử trong dạy học lịch sử Việt Nam giai đoạn kháng chiến chống thực dân Pháp 194 6- 195 4 có nâng cao

Từ khóa liên quan

Mục lục

 • DANH MỤC CÁC BẢNG

 • 1. TÓM TẮT:

 • 2. GIỚI THIỆU

  • 2.1 Hiện trạng:

  • 2.2 Giải pháp thay thế:

  • 2.3 Vấn đề nghiên cứu:

  • 2.4 Giả thuyết nghiên cứu:

 • 3. PHƯƠNG PHÁP

  • 3.1 Khách thể nghiên cứu:

  • 3.2. Thiết kế:

 • Bảng 1. Kiểm chứng để xác định các nhóm tương đương.

  • 3.3. Quy trình nghiên cứu

 • Bảng 3. Thời gian thực nghiệm

  • 3.4. Đo lường

 • 4. PHÂN TÍCH DỮ LIỆU VÀ BÀN LUẬN KẾT QUẢ

  • 4.1. Phân tích dữ liệu

 • Bảng 4: So sánh điểm trung bình bài kiểm tra sau tác động

  • 4.2. Bàn luận kết quả

 • 5. KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ

  • 5.1. Kết luận:

  • 5.2. Khuyến nghị

 • TÀI LIỆU THAM KHẢO

 • PHỤ LỤC

  • PHỤ LỤC 1: GIÁO ÁN THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM

  • PHỤ LỤC 2 : ĐỀ KHẢO SÁT PHỤC VỤ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SƯ PHẠM ỨNG DỤNG ( SAU TÁC ĐỘNG)

  • PHỤ LỤC 3: ĐÁP ÁN ĐỀ KHẢO SÁT PHỤC VỤ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SƯ PHẠM ỨNG DỤNG ( SAU TÁC ĐỘNG)

  • PHỤ LỤC 4: KẾT QUẢ KHẢO SÁT

Tài liệu cùng người dùng

  Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan