0

dạy học văn tế nghĩa sĩ cần giuộc của nguyễn đình chiểu ở sách giáo khoa ngữ văn 11 theo đặc trưng thể loại

124 2,161 11

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/11/2014, 01:22

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM   VŨ THỊ THU HÀ DẠY HỌC “VĂN TẾ NGHĨA SĨ CẦN GIUỘC ” CỦA NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU Ở SGK NGỮ VĂN 11 THEO ĐẶC TRƢNG THỂ LOẠI LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC THÁI NGUYÊN - 2011 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM   VŨ THỊ THU HÀ DẠY HỌC “VĂN TẾ NGHĨA SĨ CẦN GIUỘC ” CỦA NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU Ở SGK NGỮ VĂN 11 THEO ĐẶC TRƢNG THỂ LOẠI Chuyên ngành: Lý luận và phƣơng pháp dạy học Văn - Tiếng việt Mã số: 60.14.10 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS.TS. NGUYỄN HUY QUÁT THÁI NGUYÊN - 2011 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn LỜI CẢM ƠN Em xin bày tỏ lòng kính trọng và biết ơn sâu sắc tới PGS.TS. Nguyễn Huy Quát - Người thầy đã tận tình giúp đỡ em trong quá trình học tập, nghiên cứu và hoàn thành luận văn. Em xin trân trọng cảm ơn các thầy cô trong khoa Ngữ văn, khoa Sau đại học trường ĐHSP Thái Nguyên đã nhiệt tình giúp đỡ và động viên em trong quá trình học tập và nghiên cứu tại trường. Tác giả luận văn xin chân thành cảm ơn BGH các trường THPT Mai Sơn, THPT Hoàng Văn Thụ của tỉnh Yên Bái, những người thân trong gia đình, bạn bè, đồng nghiệp đã giúp đỡ tạo điều kiện cho tôi trong suốt thời gian qua. Thái Nguyên , ngày 10 tháng 8 năm 2011 Tác giả Vũ Thị Thu Hà Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các số liệu trích dẫn đều có nguồn gốc rõ ràng, các kết quả trong luận văn là trung thực và chưa từng được ai công bố ở bất kỳ công trình nào khác. Tác giả Vũ Thị Thu Hà Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn MỤC LỤC Trang Trang bìa phụ Lời cảm ơn Lời cam đoan Mục lục i Danh mục ký hiệu, các chữ viết tắt iii A. PHẦN MỞ ĐẦU 1 B. PHẦN NỘI DUNG 9 CHƢƠNG 1. CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI 9 1.1 Cơ sở lí luận 9 1.1.1 Thể loại văn tế trong hệ thống thể loại văn học Trung đại Việt Nam 9 1.1.2 Đặc trưng của văn tế về mặt nội dung 15 1.1.3. Đặc trưng của văn tế về mặt hình thức 21 1.2. Cơ sở thực tiễn 29 1.2.1. Giáo viên với việc dạy bài “Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc” 29 1.2.2. Học sinh với việc học bài “Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc” 47 CHƢƠNG 2. CÁC BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ DẠY HỌC BÀI “VĂN TẾ NGHĨA SĨ CẦN GIUỘC” THEO ĐẶC TRƢNG THỂ LOẠI 53 2.1. Những vấn đề liên quan đến nội dung và nghệ thuật bài văn tế của Nguyễn Đình Chiểu. 53 2.1.1 Bối cảnh thời đại 53 2.1.2. Về tác gia Nguyễn Đình Chiểu 56 2.2. Xác định nội dung dạy học “Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc” từ đặc trưng thể loại của tác phẩm 59 2.2.1 Giá trị nội dung 59 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn 2.2.2 Giá trị nghệ thuật 65 2.3. Đề xuất các biện pháp nâng cao hiệu quả dạy học bài “Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc” theo đặc trưng thể loại. 68 2.3.1. Khái niệm “hiệu quả” trong dạy học TPVC 68 2.3.2. Đề xuất các biện pháp dạy học cụ thể 70 CHƢƠNG 3. THỰC NGHIỆM SƢ PHẠM 90 3.1 Thiết kế bài dạy: 90 3.2. Tổ chức dạy thực nghiệm 103 3.2.1. Chọn lớp thực nghiệm và thời gian thực nghiệm 103 3.2.2. Tổ chức dạy học thực nghiệm và dạy học đối chứng 103 3.2.3. Kết quả thực nghiệm (qua việc kiểm tra, đánh giá bài làm của HS và những ý kiến nhận xét của GV tham gia thực nghiệm sư phạm): 104 C. PHẦN KẾT LUẬN 108 TÀI LIỆU THAM KHẢO 110 PHỤ LỤC Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn DANH MỤC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT THPT : Trung học phổ thông TPVC : Tác phẩm văn chương Nxb : Nhà xuất bản GS : Giáo sư GV : Giáo viên HS : Học sinh SGK : Sách giáo khoa PT : phổ thông Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn 1 A. PHẦN MỞ ĐẦU 1. Lí do chọn đề tài 1.1. Về phương diện lí luận Vấn đề giảng dạy tác phẩm văn học theo đặc trưng loại thể đã được đặt ra từ những năm 70 của thế kỉ XX, được nhiều nhà nghiên cứu về phương pháp dạy học văn và GV văn học coi là một hướng tiếp cận có căn cứ để đạt hiệu quả trong dạy học văn. Nếu không nắm vững được đặc trưng thi pháp của các thể loại văn học và lấy nó làm điểm tựa soi sáng cho việc tiếp cận các tác phẩm thì khó đạt được hiệu quả trong dạy học TPVC. GS.Phan Trọng Luận đã chỉ ra một thực tế là “Do chưa phân biệt đầy đủ đặc trưng thi pháp của loại thể nên việc cắt nghĩa tác phẩm văn chương ở nhà trường đã có những hạn chế kéo dài nhiều năm qua chưa được khắc phục. Truyện cổ tích bị biến thành một truyện ngắn hiện đại, ca dao chuyển thành văn bản thơ ngày nay. Tác phẩm văn chương trung đại và hiện đại đồng nhất về thi pháp Có không ít giờ giảng thơ mà giáo viên lại đi quá sâu vào nhân vật, cốt truyện; giảng tự sự lại coi nhẹ, bỏ quên cốt truyện, nhân vật, lời kể. Đó là kiểu giải thích dung tục về sáng tạo nghệ thuật, …”[20]. Thi pháp của một số thể loại văn học, đặc biệt là các thể loại văn học trung đại như: hát nói, phú, văn tế, cáo, chiếu,…còn gây nhiều khó khăn, lúng túng trong giảng dạy và học tập; mặc dù những năm gần đây, việc hình thành và rèn luyện năng lực đọc hiểu tác phẩm theo đúng đặc trưng thể loại đã được chú ý. Song đi vào tìm hiểu các tác phẩm cụ thể lại đòi hỏi có sự vận dụng sáng tạo để đạt hiệu quả mong muốn. Riêng thể loại văn tế thì việc tiếp cận nó theo đặc trưng thể loại như thế nào vẫn chưa được bàn đến đầy đủ về mặt lý thuyết. Do vậy, chúng tôi mạnh dạn chọn đề tài “Dạy học “Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc”của Nguyễn Đình Chiểu ở Sách giáo khoa Ngữ văn 11 theo đặc trƣng thể loại” với mong muốn đóng góp một tiếng nói nhỏ bé vào việc nâng cao hiệu quả dạy học bài văn này. Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn 2 1.2. Về phương diện thực tiễn. Văn tế là một thể văn cổ, giàu sắc thái trữ tình và tính nhân văn sâu sắc. Nhiều bài văn tế thể hiện các cung bậc tình cảm sâu sắc của những tâm hồn lớn, gây xúc động mãnh liệt trong lòng người đọc và trở thành những tác phẩm văn học có giá trị như: Văn tế thập loại chúng sinh (Nguyễn Du), Văn tế chị (Nguyễn Hữu Chỉnh), Văn tế Trương Quỳnh Như (Phạm Thái), Văn tế Phan Châu Trinh (Phan Bội Châu),…Bài “Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc” của Nguyễn Đình Chiểu là một tác phẩm văn học độc đáo, tiêu biểu cho thể loại văn tế trong văn học trung đại Việt Nam. Nhà phê bình văn học Hoài Thanh đã khẳng định tác phẩm này là “Một trong những bài văn hay nhất của văn học Việt Nam”. Phạm Văn Đồng trong bài “Nguyễn Đình Chiểu- Ngôi sao sáng trong nền văn nghệ dân tộc” từng đặt bài “Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc” ngang hàng với “Đại cáo Bình Ngô” của Nguyễn Trãi, bởi một bên là bài ca về người anh hùng chiến thắng, một bên là bài ca về người anh hùng thất thế nhưng vẫn hiên ngang. Với nội dung trữ tình, ý nghĩa thời đại và sắc thái nhân văn, tác phẩm này đã được đưa vào chương trình Ngữ văn lớp 11 nhiều năm nay. Việc giảng dạy và học tập bài “Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc” vẫn còn gặp nhiều khó khăn và hạn chế nhất định đối với GV và HS, nhất là đối với HS dân tộc, miền núi. Bởi đây là một văn bản dài và khó, được kết cấu theo kiểu biền văn, với thể phú luật Đường có nhiều từ Hán Việt và điển cố văn học. Mặc dù SGK đã chú thích khá đầy đủ nhưng vẫn có những câu văn khó hiểu đối với cả người dạy và người học. Về phía GV, nhiều người lúng túng về việc tiếp cận sao cho đúng đắn nhất bài văn tế tiêu biểu này và chưa biết cách khai thác các yếu tố thi pháp thể loại của tác phẩm. Từ đó, dẫn đến việc giảng dạy chưa hay, chưa đạt hiệu quả, khiến phần lớn HS không có hứng thú tiếp nhận tác phẩm. Về phía HS, đa số các em không thích học văn, lại càng không thích một tác phẩm cổ có nhiều từ ngữ khó hiểu, nhiều điển tích, điển Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn 3 cố. Đã từng xuất hiện “bài văn lạ” nói về bài “Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc” là “cứng nhắc, khó hiểu”, khó có thể làm rung động học sinh vì “em đọc xong mà không hề có một chút xúc động hay thương xót” (Nguyễn Phi Thanh- THPT Việt Đức- Hà Nội, năm học 2005- 2006). Thực trạng ấy càng thôi thúc chúng tôi lựa chọn đề tài này. 2. Lịch sử vấn đề. 2.1. Lịch sử vấn đề nghiên cứu thể loại văn tế Cuốn sách đầu tiên viết về văn tế phải kể đến “Văn tế cổ và kim” ( 1960). Đây là một cuốn sách có giá trị, nhưng rất tiếc là trong quá trình thu thập tài liệu, chúng tôi không có được văn bản gốc. Các công trình nghiên cứu như:“Việt Nam văn học sử yếu”(Dương Quảng Hàm), “Văn học Việt Nam nửa cuối thế kỉ XVIII đến hết thế kỉ XIX ( Nguyễn Lộc), “Mấy vấn đề thi pháp văn học trung đại Việt Nam” (Trần Đình Sử ) tuy mới chỉ nghiên cứu ở mức độ khái quát nhưng đã đưa ra những nhận xét, đánh giá có tính định hướng quan trọng trong việc tìm hiểu một cách toàn diện và hệ thống thể loại văn tế. Đặc biệt, Dương Quảng Hàm trong cuốn “Việt Nam văn học sử yếu” đã tìm hiểu hình thức của thể loại văn tế ở cách đặt câu, gieo vần, bố cục, xác định yêu cầu về nội dung và hình thức nghệ thuật của văn tế. Cuốn “Mấy vấn đề thi pháp văn học trung đại Việt Nam” của Trần Đình Sử cũng tìm hiểu hình thức thể loại của văn tế ở các mặt như: bố cục, ngôn ngữ nhưng chưa đi sâu vào những chi tiết, cụ thể tiêu biểu. Đây là những tài liệu tham khảo vô cùng quý giá đối với đề tài của chúng tôi. 2.2. Vấn đề giảng dạy TPVC theo loại thể đã có một số công trình Từ những năm 70 của thế kỉ XX, vấn đề dạy học TPVC theo thể loại đã được bàn đến trong cuốn “Vấn đề giảng dạy tác phẩm văn học theo loại thể” do Trần Thanh Đạm, Huỳnh lý, Hoàng Như Mai, Phan Sĩ Tấn, Đàm Gia Cẩn [...]... lĩnh văn bản Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc của Nguyễn Đình Chiểu - Thiết kế dạy học ngữ văn lớp 11 ( Nâng cao ) của tác giả Hoàng Hữu Bội [2] có viết khá chi tiết về dạy học bài Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc theo đặc trưng thể loại - Luận văn thạc sĩ của Phạm Thị Mai Hương [12] với đề tài “Con đường hướng dẫn học sinh khám phá, chiếm lĩnh chiều sâu nghệ thuật của tác phẩm Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc (Nguyễn. .. nghĩa sĩ Cần Giuộc của Nguyễn Đình Chiểu (SGK Ngữ văn 11) ở một số trường THPT trên địa bàn huyện Lục Yên - tỉnh Yên Bái 5 Nhiệm vụ nghiên cứu Luận văn có những nhiệm vụ chính như sau : - Tìm hiểu bản chất và đặc điểm của thể loại văn tế - Khảo sát thực tế về dạy học bài Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc ở trường THPT - Đề xuất cách tiếp cận văn bản Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc theo đặc trưng thể loại và tổ... tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn 8 1.2.1 GV với việc dạy bài Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc 1.2.2 HS với việc học bài Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc Chƣơng 2 Các biện pháp nâng cao hiệu quả dạy học bài Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc theo đặc trƣng thể loại 2.1 Những vấn đề liên quan đến nội dung và nghệ thuật bài văn tế của Nguyễn Đình Chiểu 2.1.1 Bối cảnh thời đại 2.1.2 Tác giả Nguyễn. .. cứ khoa học để chúng tôi tham khảo khi tiến hành luận văn này Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn 6 3 Mục đích nghiên cứu Mục đích nghiên cứu của luận văn là : - Tìm ra con đường tiếp cận văn bản Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc theo đặc trưng thể loại - Đề xuất những phương pháp, biện pháp tiến hành giờ học bài Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc theo đặc trưng thể loại, ... của những phương pháp, biện pháp dạy học do tác giả luận văn đề xuất 7 Cấu trúc của luận văn Ngoài phần mở đầu và kết luận, luận văn gồm 3 chương: Chƣơng 1 Cơ sở lí luận và thực tiễn của đề tài 1.1 Cơ sở lí luận 1.1.1 .Thể loại văn tế trong hệ thống thể loại văn học Trung đại Việt Nam 1.1.2 Đặc trưng của văn tế về mặt nội dung 1.1.3 Đặc trưng của văn tế về mặt hình thức 1.2 Cơ sở thực tiễn Số hóa bởi... đến một số đặc trưng loại thể, thể loại và phương pháp giảng dạy các thể loại thơ, truyện, văn nghị luận, kí, kịch và những thể biền văn như: phú, cáo, văn tế, …Đây là công trình đầu tiên nghiên cứu sâu về vấn đề dạy học TPVC theo loại thể, có đóng góp quan trọng đối với bộ môn phương pháp dạy học văn nói chung và phương pháp dạy học TPVC theo đặc trưng thể loại nói riêng Cuốn sách đã trở thành tài... mở cánh cửa văn chương, đặc biệt là văn học trong nhà trường”[13] Như vậy, vấn đề giảng dạy TPVC theo loại thể và thể loại ngày càng có sự quan tâm nghiên cứu của rất nhiều tác giả Những tài liệu trên là cơ sở quan trọng để chúng tôi triển khai đề tài nghiên cứu này 2.3 Về dạy học thể loại văn tế và bài Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc của Nguyễn Đình Chiểu, cũng có các công trình sau đây bàn đến - SGV ngữ. .. Bối cảnh thời đại 2.1.2 Tác giả Nguyễn Đình Chiểu 2.2 Xác định nội dung dạy học Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc từ đặc trưng thể loại của tác phẩm 2.2.1 Giá trị nội dung 2.2.2 Giá trị nghệ thuật 2.3 Đề xuất các biện pháp nâng cao hiệu quả dạy và học bài Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc theo đặc trưng thể loại Chƣơng 3 : Thực nghiệm sƣ phạm 3.1 Thiết kế bài dạy 3.2 Tổ chức dạy thực nghiệm 3.2.1 Chọn lớp thực nghiệm... thiệu giáo án Ngữ Văn 11 tập I do Nguyễn Hải Châu chủ biên [3] - Phân tích, bình giảng tác phẩm văn học 11 (nâng cao) do GS Nguyễn Đăng Mạnh chủ biên [24 ] - Phân tích tác phẩm ngữ văn 11 do Trần Nho Thìn chủ biên [33] Các cuốn sách nêu trên đã có những đóng góp đáng kể về mặt lí thuyết và cách thức tiến hành dạy học bài Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc ở SGK Ngữ Văn 11 theo đặc trưng thể loại Đó cũng là... văn tế còn có nội dung ngợi ca, tự hào về những người anh hùng, nghĩa hiệp Đó là đặc trưng về tính nhân văn sâu sắc của thể loại văn tế trong Văn học trung đại Việt Nam 1.1.3 Đặc trưng của văn tế về mặt hình thức Về phương diện văn bản nghệ thuật, văn tế mang đặc điểm của biền văn Tính chất đối trượng, tức là yêu cầu ngữ cú sóng đôi đối xứng nhau của biền văn cộng với sự hiệp vần vốn có khiến văn tế . và đặc điểm của thể loại văn tế. - Khảo sát thực tế về dạy học bài Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc ở trường THPT - Đề xuất cách tiếp cận văn bản Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc theo đặc trưng thể loại. lĩnh văn bản Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc của Nguyễn Đình Chiểu. - Thiết kế dạy học ngữ văn lớp 11 ( Nâng cao ) của tác giả Hoàng Hữu Bội [2] có viết khá chi tiết về dạy học bài Văn tế nghĩa sĩ. bài văn tế của Nguyễn Đình Chiểu. 53 2.1.1 Bối cảnh thời đại 53 2.1.2. Về tác gia Nguyễn Đình Chiểu 56 2.2. Xác định nội dung dạy học Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc từ đặc trưng thể loại của
- Xem thêm -

Xem thêm: dạy học văn tế nghĩa sĩ cần giuộc của nguyễn đình chiểu ở sách giáo khoa ngữ văn 11 theo đặc trưng thể loại, dạy học văn tế nghĩa sĩ cần giuộc của nguyễn đình chiểu ở sách giáo khoa ngữ văn 11 theo đặc trưng thể loại,

Từ khóa liên quan