Phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh thương mại và chọn phương hướng phát triển cho công ty Kho vận và dịch vụ thương mại

55 333 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/03/2013, 16:12

Phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh thương mại và chọn phương hướng phát triển cho công ty Kho vận và dịch vụ thương mại [...]... 0918.775.368 Khoa Kinh tế Quản lý Phần II Phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty 2.1 Phân tích hoạt động Marketing của công ty 2.1.1 Đặc điểm hàng hoá dịch vụ của công ty Sự ra đời của nền kinh tế thị trờng kéo theo đó là sự xuất hiện nhiều thành phần kinh tế từ đây diễn ra sự cạnh tranh gay gắt giữa các doanh nghiệp, các thành phần để tồn tại phát triển Trớc tình hình đó công ty đã... thúc đẩy công ty không ngừng tiết kiệm, giảm giá bán sản phẩm nâng cao hơn nữa kết quả kinh doanh của công ty Để tiến hành hoạt động kinh doanh công ty phải đa vào sử dụng các nguồn lực khác nhau : nhân công, dịch vụ mua ngoài, thiết bị công cụ, mặt bằng Biểu hiện bằng tiền của các nguồn lực đã đợc sử dụng trong sản xuất kinh doanh trong kì đợc hiểu là chi phí sản xuất kinh doanhcông ty thơng mại, ... thống phân phối sản phẩm hàng hoá, dịch vụ của công ty Qua khảo sát thực tế, quá trình phân phối sản phẩm hàng hoá, dịch vụ của công ty Kho vận dịch vụ thơng mại gồm các yếu tố sau : - Nhà cung cấp ( nhà cung cấp dịch vụ, nhà nhập khẩu, nhà sản xuất ) - Nhà trung gian ( Đại lí, các cửa hàng bán lẻ ) 14 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Khoa Kinh tế Quản lý - Kho. .. cho phù hợp trong kinh doanh trên cơ sở phát huy toàn bộ nội lực của công ty Đứng trớc những khó khăn nh vậy công ty ngày càng phải đa dạng hoá mặt hàng kinh doanh của mình Ban đầu doanh nghiệp chỉ kinh doanh các mặt hàng, dịch vụ là bán các loại dầu của hãng dầu ESSO, kinh doanh cho thuê kho, vận tải hàng hoá Nay công ty đã mở rộng mặt hàng hơn nh là cho thuê kho thì nhận làm đại lí bán sản phẩm cho. .. 0918.775.368 Khoa Kinh tế Quản lý Bảng kết quả kinh doanh một số hàng hoá dịch vụ bán ra của công ty Đơn vị : 1 000 000 đồng Hàng hoá dịch vụ Năm 2000 Năm 2001 Doanh thu Doanh thu - KD dịch vụ 2.055 1.669 -KD vận tải 286 266 6 3 594 1.789 -KD dầu ESSO 11.720 11.756 Tổng cộng 14.661 15.483 -Doanh thu nhập uỷ thác -Doanh thu vận tải giao nhận 2.1.2 Thị trờng tiêu thụ hàng hoá, dịch vụ của công ty Thị... cơ sở định mức lao động tổng hợp toàn công ty nhiệm vụ sản xuất kinh doanh tơng ứng Hàng năm công ty kho vận dịch vụ thơng mại xây dựng mức lơng kế hoạch Công ty căn cứ theo : 22 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Khoa Kinh tế Quản lý - Số lợng nhân viên lao động trong năm - Tính lơng cấp bậc bình quân của 1 ngời lao động - Tính các loại phụ cấp kèm theo... qua các công ty giới thiệu việc làm, cán bộ công nhân viên giới thiệu Bên cạnh công tác tuyển dụng lao động chặt chẽ, để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của nền sản xuất hiện đại sự tiến bộ không ngừng của khoa học kĩ thuật, cũng nh để đảm bảo sản xuất kinh doanh có hiệu quả nhất Công ty thờng xuyên đào tạo phát triển trình độ nghề nghiệp cho nguồn nhân lực của mình Công ty tạo điều kiện cho cán... nghiệp phải trả cho công nhân viên chức trong năm theo số lợng chất lợng của họ Tổng quỹ lơng hay còn gọi là quỹ lơng của doanh nghiệp là toàn bộ các kho n tiền lơng mà doanh nghiệp phải trả cho ngòi lao động làm việc phục vụ cho quá trình sản xuất kinh doanh của công ty 21 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Khoa Kinh tế Quản lý Quỹ lơng của công ty bao gồm :... của công ty thì phải xác định sát với yêu cầu nhiệm vụ của sản xuất kinh doanh toàn công ty Khi xác định quỹ lơng kế hoạch cho toàn công ty tính toán các chỉ tiêu chủ yếu trong kế hoạch sản xuất kinh doanh phải thực hiện trên cơ sở căn cứ vào thông báo sau Thông t số 14/LĐTBXH-TT ngày 10/4/1997 của bộ lao động thơng binh xã hội hớng dẫn lao động kế hoạch đợc tính trên cơ sở định mức lao động. .. thành phần của Marketing sao cho phù hợp với hoàn cảnh thực tế sản xuất kinh doanh của mỗi doanh nghiệp Nếu sự sắp xếp, phối hợp này tốt thì sự làm ăn của doanh nghiệp sẽ thành đạt phát triển Trong quá trình kinh doanh công ty đã nhận thức đợc vấn đề, bớc đầu công ty đã có những sự thay đổi trong tổ chức các hoạt động giao tiếp, khuyếch trơng Công ty đã lựa chọn ba công cụ chủ yếu để thực hiện giao 123doc.vn
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh thương mại và chọn phương hướng phát triển cho công ty Kho vận và dịch vụ thương mại, Phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh thương mại và chọn phương hướng phát triển cho công ty Kho vận và dịch vụ thương mại, Phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh thương mại và chọn phương hướng phát triển cho công ty Kho vận và dịch vụ thương mại, LÜnh vùc s¶n xuÊt kinh doanh, Đặc điểm hàng hoá dịch vụ của công ty Thị trờng tiêu thụ hàng hoá, dịch vụ của công ty, Hệ thống phân phối sản phẩm hàng hoá, dịch vụ của công ty, Phơng pháp xác định mức thời gian lao động Tuyển dụng và đào tạo lao động, Tỉng q l¬ng, Đánh giá chung về tình hình Marketing Đánh giá chung về tình hình lao động tiền lơng Đánh giá chung về tình hình sử dụng tài sản cố định Đánh giá chung về chi phí chung và giá vốn hàng bán của công ty, Đánh giá chung về tình hình tài chính của công ty

Từ khóa liên quan