0

Bồi dưỡng HSG vật lí 9 năm học 2014 2015

41 5,733 26
  • Bồi dưỡng HSG vật lí 9 năm học 2014  2015

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/11/2014, 20:22

Đây là một bộ tài liệu hay, có chất lượng cao, giúp các thầy cô trong việc giảng dạy và giúp các em học sinh củng cố và nâng cao kiến thức và luyện thi. Hy vọng bộ tài liệu sẽ giúp ích cho các thầy cô trong việc bồi dưỡng HSG và giúp các em học sinh học tập tốt bộ môn và luyện thi đạt kết quả tốt. GIO N BI DNG HC SINH GII MễN VT Lí - BC THCS Phân phối chơng trình bdhs giỏi lý 9 Năm học : 2013 - 2014 Buổi Nội dung - kiến thức Các dạng bài tập 1 áp suất của chất lỏng và chất khí Bài tập về định luật Pascal - áp suất của chất lỏng. 2 Bài tập về máy ép dùng chất lỏng, bình thông nhau 3 Bài tập về lực đẩy Asimet 4 Các máy cơ đơn giản Bài tập tổng hợp kiến thức 5 Bài tập tổng hợp kiến thức 6 Chuyển động cơ học Dạng 1: Định thời điểm và vị trí gặp nhau của các chuyển động Dạng 2: Bài toán về tính quãng đờng đi của chuyển động 7 Dạng3 : Xác định vận tốc của chuyển động Dạng 4: Tính vận tốc trung bình của chuyển động không đều 8 Nhiệt học Bài tập tổng hợp kiến thức 9 Bài tập tổng hợp kiến thức 10 Bài tập tổng hợp kiến thức 11 Điện học Đoạn mạch nối tiếp - mạch song song 12 Đoạn mạch hỗn hợp 13 Điện trở - biến trở 14 Công và công suất điện 15 Định luật Jun - Len xơ 16 Quang học Gơng 1 GIO N BI DNG HC SINH GII MễN VT Lí - BC THCS 17 Thấu kính 18 Làm quen một số đề tổng hợp 19 Làm quen một số đề tổng hợp A- áp suất của chất lỏng và chất khí I - Tóm tắt lý thuyết. 1/ Định nghĩa áp suất: áp suất có giá trị bằng áp lực trên một đơn vị diện tích bị ép. S F P = Trong đó: - F: áp lực là lực tác dụng vuông góc với mặt bị ép. - S: Diện tích bị ép (m 2 ) - P: áp suất (N/m 2 ). 2/ Định luật Paxcan. áp suất tác dụng lên chất lỏng (hay khí) đựng trong bình kín đợc chất lỏng (hay khí) truyền đi nguyên vẹn theo mọi hớng. 3/ Máy dùng chất lỏng: s S f F = - S,s: Diện tích của Pitông lớn, Pittông nhỏ (m 2 ) - f: Lực tác dụng lên Pitông nhỏ. (N) - F: Lực tác dụng lên Pitông lớn (N) Vì thể tích chất lỏng chuyển từ Pitông này sang Pitông kia là nh nhau do đó: V = S.H = s.h (H,h: đoạn đờng di chuyển của Pitông lớn, Pitông nhỏ) Từ đó suy ra: H h f F = 4/ áp suất của chất lỏng. a) áp suất do cột chất lỏng gây ra tại một điểm cách mặt chất lỏng một đoạn h. P = h.d = 10 .D . h Trong đó: h là khoảng cách từ điểm tính áp suất đến mặt chất lỏng (đơn vị m) 2 GIO N BI DNG HC SINH GII MễN VT Lí - BC THCS d, D trọng lợng riêng (N/m 3 ); Khối lợng riêng (Kg/m 3 ) của chất lỏng P: áp suất do cột chất lỏng gây ra (N/m 2 ) b) áp suất tại một điểm trong chất lỏng.P = P 0 + d.h Trong đó: P 0 : áp khí quyển (N/m 2 ); d.h: áp suất do cột chất lỏng gây ra; P: áp suất tại điểm cần tính) 5/ Bình thông nhau. - Bình thông nhau chứa cùng một chất lỏng đứng yên, mực chất lỏng ở hai nhánh luôn luôn bằng nhau. - Bình thông nhau chứa nhiều chất lỏng khác nhau đứng yên, mực mặt thoáng không bằng nhau nhng các điểm trên cùng mặt ngang (trong cùng một chất lỏng) có áp suất bằng nhau. (hình bên) = += += BA B A PP hdPP hdPP 220 110 . . 6/ Lực đẩy Acsimet. F = d.V - d: Trọng lợng riêng của chất lỏng hoặc chất khí (N/m 3 ) - V: Thể tích phần chìm trong chất lỏng hoặc chất khí (m 3 ) - F: lực đẩy Acsimet luôn hớng lên trên (N) F < P vật chìm F = P vật lơ lửng (P là trọng lợng của vật) F > P vật nổi II- Bài tập: (I)- Bài tập về định luật Pascal - áp suất của chất lỏng. Phơng pháp giải: Xét áp suất tại cùng một vị trí so với mặt thoáng chất lỏng hoặc xét áp suất tại đáy bình. Bài 1: Trong một bình nớc có một hộp sắt rỗng nổi, dới đáy hộp có một dây chỉ treo 1 hòn bi thép, hòn bi không chạm đáy bình. Độ cao của mực nớc sẽ thay đổi thế nào nếu dây treo quả cầu bị đứt. Giải : Gọi H là độ cao của nớc trong bình. Khi dây cha đứt áp lực tác dụng lên đáy cốc là: F 1 = d 0 .S.H Trong đó: S là diện tích đáy bình. d 0 là trọng lợng riêng của nớc. 3 GIO N BI DNG HC SINH GII MễN VT Lí - BC THCS Khi dây đứt lực ép lên đáy bình là: F 2 = d 0 Sh + F bi Với h là độ cao của nớc khi dây đứt. Trọng lợng của hộp + bi + nớc không thay đổi nên F 1 = F 2 hay d 0 S.H = d 0 .S.h +F bi Vì bi có trọng lợng nên F bi > 0 =>d.S.h <d.S.H => h <H => mực nớc giảm. Bài 2: Hai bình giống nhau có dạng hình nón cụt (hình vẽ) nối thông đáy, có chứa nớc ở nhiệt độ thờng. Khi khoá K mở, mực nớc ở 2 bên ngang nhau. Ngời ta đóng khoá K và đun nớc ở bình B. Vì vậy mực nớc trong bình B đợc nâng cao lên 1 chút. Hiện tợng xảy ra nh thế nào nếu sau khi đun nóng nớc ở bình B thì mở khoá K ? Cho biết thể tích hình nón cụt tính theo công thức V = 3 1 h ( s = sS + S ) Giải : Xét áp suất đáy bình B. Trớc khi đun nóng P = d . h Sau khi đun nóng P 1 = d 1 h 1 .Trong đó h, h 1 là mực nớc trong bình trớc và sau khi đun. d,d 1 là trọng lợng riêng của nớc trớc và sau khi đun. => h h d d dh hd P P 11 11 1 .== Vì trọng lợng của nớc trớc và sau khi đun là nh nhau nên : d 1 .V 1 = dV => 1 1 V V d d = (V,V 1 là thể tích nớc trong bình B trớc và sau khi đun ) Từ đó suy ra: h h SsSsh SsSsh h h V V P P 1 111 1 1 1 . )( 3 1 )( 3 1 . ++ ++ == => 11 1 SsSs SsSs P P ++ ++ = Vì S < S 1 => P > P 1 Vậy sự đun nóng nớc sẽ làm giảm áp suất nên nếu khóa K mở thì nớc sẽ chảy từ bình A sang bình B. Bài 3 : Ngời ta lấy một ống xiphông bên trong đựng đầy nớc nhúng một đầu vào chậu nớc, đầu kia vào chậu đựng dầu. Mức chất lỏng trong 2 chậu ngang nhau. Hỏi nớc trong ống có chảy không, nếu 4 A B Nớc Dầu GIO N BI DNG HC SINH GII MễN VT Lí - BC THCS có chảy thì chảy theo hớng nào ? Giải : Gọi P 0 là áp suất trong khí quyển, d 1 và d 2 lần lợt là trọng lợng riêng của nớc và dầu, h là chiều cao cột chất lỏng từ mặt thoáng đến miệng ống. Xét tại điểm A (miệng ống nhúng trong nớc ) P A = P 0 + d 1 h Tại B ( miệng ống nhúng trong dầu P B = P 0 + d 2 h Vì d 1 > d 2 => P A > P B . Do đó nớc chảy từ A sang B và tạo thành 1 lớp nớc dới đáy dầu và nâng lớp dầu lên. Nớc ngừng chảy khi d 1 h 1 = d 2 h 2 . B i 4: Hai hình trụ A và B đặt thẳng đứng có tiết diện lần lợt là 100cm 2 và 200cm 2 đợc nối thông đáy bằng một ống nhỏ qua khoá k nh hình vẽ. Lúc đầu khoá k để ngăn cách hai bình, sau đó đổ 3 lít dầu vào bình A, đổ 5,4 lít nớc vào bình B. Sau đó mở khoá k để tạo thành một bình thông nhau. Tính độ cao mực chất lỏng ở mỗi bình. Cho biết trọng lợng riêng của dầu và của nớc lần lợt là: d 1 =8000N/m 3 ; d 2 = 10 000N/m 3 ; Gii: Gọi h 1 , h 2 là độ cao mực nớc ở bình A và bình B khi đã cân bằng. S A .h 1 +S B .h 2 =V 2 100 .h 1 + 200.h 2 =5,4.10 3 (cm 3 ) h 1 + 2.h 2 = 54 cm (1) Độ cao mực dầu ở bình B: h 3 = )(30 100 10.3 3 1 cm S V A == . áp suất ở đáy hai bình là bằng nhau nên. d 2 h 1 + d 1 h 3 = d 2 h 2 10000.h 1 + 8000.30 = 10000.h 2 h 2 = h 1 + 24 (2) Từ (1) và (2) ta suy ra: h 1 +2(h 1 +24 ) = 54 h 1 = 2 cm h 2 = 26 cm Bài 5 : Một chiếc vòng bằng hợp kim vàng và bạc, khi cân trong không khí có trọng l- ợng P 0 = 3N. Khi cân trong nớc, vòng có trọng lợng P = 2,74N. Hãy xác định khối lợng phần vàng và khối lợng phần bạc trong chiếc vòng nếu xem rằng thể tích V của vòng đúng bằng tổng thể tích ban đầu V 1 của vàng và thể tích ban đầu V 2 của bạc. Khối lợng riêng của vàng là 19300kg/m 3 , của bạc 10500kg/m 3 . Gii: Gọi m 1 , V 1 , D 1 ,là khối lợng, thể tích và khối lợng riêng của vàng. Gọi m 2 , V 2 , D 2 ,là khối lợng, thể tích và khối lợng riêng của bạc. - Khi cân ngoài không khí. P 0 = ( m 1 + m 2 ).10 (1) 5 B A k B A k B A k h 1 h 2 GIO N BI DNG HC SINH GII MễN VT Lí - BC THCS - Khi cân trong nớc. P = P 0 - (V 1 + V 2 ).d = 10 2 2 1 1 21 ++ D D m D m mm = + 2 2 1 1 11.10 D D m D D m (2) Từ (1) và (2) ta đợc. 10m 1 .D. 12 11 DD =P - P 0 . 2 1 D D và 10m 2 .D. 21 11 DD =P - P 0 . 1 1 D D Thay số ta đợc m 1 =59,2g và m 2 = 240,8g. (II) . Bài tập về máy ép dùng chất lỏng, bình thông nhau. Giải : Chọn điểm tính áp suất ở mặt dới của pitông 2 Khi cha đặt quả cân thì: )1( 2 2 0 1 1 S m hD S m =+ ( D 0 là khối lợng riêng của nớc ) Khi đặt vật nặng lên pitông lớn thì : 2 2 11 1 2 2 1 1 S m S m S m S m S mm =+=>= + (2) Trừ vế với vế của (1) cho (2) ta đợc : hSDmhD S m 100 1 == b) Nếu đặt quả cân sang pitông nhỏ thì khi cân bằng ta có: 22 2 0 1 1 S m S m HD S m +=+ (3) Trừ vế với vế của (1) cho (3) ta đợc : D 0 h D 0 H = - 2 0 2 )( S m DhH S m = h S S H S hSD DhH )1()( 2 1 2 10 0 +== Bài 2: Cho 2 bình hình trụ thông với Bài 1: Bình thông nhau gồm 2 nhánh hình trụ có tiết diện lần lợt là S 1 , S 2 và có chứa nớc.Trên mặt nớc có đặt các pitông mỏng, khối lợng m 1 và m 2 . Mực nớc 2 bên chênh nhau 1 đoạn h. a) Tìm khối lợng m của quả cân đặt lên pitông lớn để mực nớc ở 2 bên ngang nhau. b) Nếu đặt quả cân trên sang pitông nhỏ thì mực nớc lúc bây giờ sẽ chênh nhau 1 đoạn h bao nhiêu. 6 h 1 h 2 h 3 K h S 1 S 2 B A GIO N BI DNG HC SINH GII MễN VT Lí - BC THCS nhau bằng một ống nhỏ có khóa thể tích không đáng kể. Bán kính đáy của bình A là r 1 của bình B là r 2 = 0,5 r 1 (Khoá K đóng). Đổ vào bình A một lợng nớc đến chiều cao h 1 = 18 cm, sau đó đổ lên trên mặt nớc một lớp chất lỏng cao h 2 = 4 cm có trọng lợng riêng d 2 = 9000 N/m 3 và đổ vào bình B chất lỏng thứ 3 có chiều cao h 3 = 6 cm, trọng lợng riêng d 3 = 8000 N/ m 3 ( trọng lợng riêng của nớc là d 1 =10.000 N/m 3 , các chất lỏng không hoà lẫn vào nhau). Mở khoá K để hai bình thông nhau. Hãy tính: a) Độ chênh lệch chiều cao của mặt thoáng chất lỏng ở 2 bình. b) Tính thể tích nớc chảy qua khoá K. Biết diện tích đáy của bình A là 12 cm 2 Giải: a) Xét điểm N trong ống B nằm tại mặt phân cách giữa nớc và chất lỏng 3. Điểm M trong A nằm trên cùng mặt phẳng ngang với N. Ta có: xdhdhdPP mN 12233 +== ( Với x là độ dày lớp nớc nằm trên M) => x = cm d hdhd 2,1 10 04,0.10.906,0.10.8 4 33 1 2233 = = Vậy mặt thoáng chất lỏng 3 trong B cao hơn mặt thoáng chất lỏng 2 trong A là: cmxhhh 8,0)2,14(6)( 23 =+=+= b) Vì r 2 = 0,5 r 1 nên S 2 = 2 2 1 3 4 12 2 cm S == Thể tích nớc V trong bình B chính là thể tích nớc chảy qua khoá K từ A sang B: V B =S 2 .H = 3.H (cm 3 ) Thể tích nớc còn lại ở bình A là: V A =S 1 (H+x) = 12 (H +1,2) cm 3 Thể tích nớc khi đổ vào A lúc đầu là: V = S 1 h 1 = 12.18 = 126 cm 3 vậy ta có: V = V A + V B => 216 = 12.(H + 1,2) + 3.H = 15.H + 14,4 => H = cm44,13 15 4,14216 = Vậy thể tích nớc V B chảy qua khoá K là: V B = 3.H = 3.13,44 = 40,32 cm 3 7 h 2 h 3 h x M N (2) (1) (3) A B GIO N BI DNG HC SINH GII MễN VT Lí - BC THCS (III) .Bài tập về lực đẩy Asimet: Ph ơng pháp giải: - Dựa vào điều kiện cân bằng: Khi vật cân bằng trong chất lỏng thì P = F A P: Là trọng lợng của vật, F A là lực đẩy acsimet tác dụng lên vật (F A = d.V). Bài 1: Một khối gỗ hình hộp chữ nhật tiết diện S = 40 cm 2 cao h = 10 cm. Có khối lợng m = 160 g a) Thả khối gỗ vào nớc.Tìm chiều cao của phần gỗ nổi trên mặt nớc. Cho khối lợng riêng của nớc là D 0 = 1000 Kg/m 3 b) Bây giờ khối gỗ đợc khoét một lỗ hình trụ ở giữa có tiết diện S = 4 cm 2 , sâu h và lấp đầy chì có khối lợng riêng D 2 = 11 300 kg/m 3 khi thả vào trong nớc ngời ta thấy mực nớc bằng với mặt trên của khối gỗ. Tìm độ sâu h của lỗ Giải: a) Khi khối gỗ cân bằng trong nớc thì trọng lợng của khối gỗ cân bằng với lực đẩy Acsimet. Gọi x là phần khối gỗ nổi trên mặt nớc, ta có. P = F A 10.m =10.D 0 .S.(h-x) cm SD m 6 . -h x 0 == b) Khối gỗ sau khi khoét lổ có khối lợng là . m 1 = m - m = D 1 .(S.h - S. h) Với D 1 là khối lợng riêng của gỗ: hS m . D 1 = hS hS . . ) Khối lợng m 2 của chì lấp vào là: hSDm = . 22 Khối lợng tổng cộng của khối gỗ và chì lúc này là M = m 1 + m 2 = m + (D 2 - Sh m ). S. h Vì khối gỗ ngập hoàn toàn trong nớc nên. 10.M=10.D 0 .S.h cm S hS m D mhSD 5,5 ) . ( . =h ==> 2 0 = 8 h x P F A h h S P F A GIO N BI DNG HC SINH GII MễN VT Lí - BC THCS Bài 2: Hai quả cầu đặc có thể tích mỗi quả là V = 100m 3 đợc nối với nhau bằng một sợi dây nhẹ không co giãn thả trong nớc (hình vẽ). Khối lợng quả cầu bên dới gấp 4 lần khối lợng quả cầu bên trên. khi cân bằng thì 1/2 thể tích quả cầu bên trên bị ngập trong nớc. Hãy tính. a) Khối lợng riêng của các quả cầu b) Lực căng của sợi dây Cho biết khối lợng của nớc là D 0 = 1000kg/m 3 Giải a) Vì 2 quả cầu có cùng thể tích V, mà P 2 = 4 P 1 => D 2 = 4.D 1 Xét hệ 2 quả cầu cân bằng trong nớc. Khi đó ta có: P 1 + P 2 = F A + F A => (2) 2 3 D D 021 D=+ T (1) v (2) suy ra: D 1 = 3/10 D 0 = 300kg/m 3 D 2 = 4 D 1 = 1200kg/m 3 B) Xét từng quả cầu: - Khi quả cầu 1 đứng cân bằng thì: F A = P 1 + T - Khi quả cầu 2 đứng cân bằng thì: F A = P 2 - T Với F A2 = 10.V.D 0 ; F A = F A /2 ; P 2 = 4.P 1 => = =+ A A FTP F TP '4 2 ' 1 1 => 5.T = F A => 5 F' A =T = 0,2 N Bài 3: Trong bình hình trụ tiết diện S 0 chứa nớc, mực nớc trong bình có chiều cao H = 20 cm. Ngời ta thả vào bình một thanh đồng chất, tiết diện đều sao cho nó nổi thẳng đứng trong bình thì mực nớc dâng lên một đoạn h = 4 cm. a) Nếu nhấn chìm thanh trong nớc hoàn toàn thì mực nớc sẽ dâng cao bao nhiêu so với đáy? Cho khối lơng riêng của thanh và nớc lần lợt là D = 0,8 g/cm 3 , D 0 = 1 g/cm 3 . b) Tìm lực tác dụng vào thanh khi thanh chìm hoàn toàn trong nớc. Cho thể tích thanh là 50 cm 3 . Giải: a) Gọi S và l là tiết diện và chiều dài của thanh. Trọng lợng của thanh là P = 10.D.S.l. Khi thanh nằm cân bằng, phần thể tích nớc dâng lên cũng chính là phần thể tích V 1 của thanh chìm trong nớc. Do đó V 1 = S 0 . h. Do thanh cân bằng nên P = F A hay 10.D.S.l = 10.D 0 .S 0 . h => l = h S S D D 00 (1) Khi thanh chìm hoàn toàn trong nớc, nớc dâng lên 1 lợng bằng thể tích của thanh. Gọi H là phần nớc dâng lên lúc này ta có: S.l = S 0 . H (2). 9 F A F A P 2 P 1 T T H h S P F A S 0 S 0 H H S P F A F H GIO N BI DNG HC SINH GII MễN VT Lí - BC THCS Từ (1) và (2) suy ra H = h D D . 0 Và chiều cao của cột nớc trong bình lúc này là cm. 25 . H H' 0 =+=+= h D D HH c) Lực tác dụng vào thanh F = F A P = 10. V.(D 0 D) F = 10.50.10 -6 .(1000 - 800) = 0,1 N. B - Các máy cơ đơn giản. I - Tóm tắt lý thuyết 1/ Ròng rọc cố định: - Ròng rọc cố định chỉ có tác dụng làm thay đổi hớng của lực, không có tác dụng thay đổi độ lớn của lực. 2/ Ròng rọc động - Dùng ròng rọc động ta đợc lợi hai lần về lực nhng thiệt hai lần về đờng đi do đó không đợc lợi gì về công. 3/ Đòn bẩy. - Đòn bẩy cân bằng khi các lực tác dụng tỷ lệ nghịch với cánh tay đòn: 2 1 l l P F = . Trong đó l 1 , l 2 là cánh tay đòn của P và F ( Cánh tay đòn là khoảng cách từ điểm tựa đến ph- ơng của lực). 4/ Mặt phẳng nghiêng: - Nếu ma sát không đáng kể, dùng mặt phẳng nghiêng đợc lợi bao nhiêu lần về lực thì thiệt bấy nhiêu lần về đờng đi, không đợc lợi gì về công. l h P F = . 5/ Hiệu suất 0 0 1 100. A A H = trong đó A 1 là công có ích A là công toàn phần A = A 1 + A 2 (A 2 là công hao phí) 10 l F P h [...]... trọng lợng là 120N Bài 3: Cho hệ thống nh hình vẽ: Vật 1 có trọng lợng là P1, Vật 2 có trọng lợng là P2 Mỗi ròng rọc có trọng lợng là 1 N Bỏ qua ma sát, khối lợng của thanh A AB và của các dây treo C B - Khi vật 2 treo ở C với AB = 3 CB thì hệ thống 2 1 cân bằng - Khi vật 2 treo ở D với AD = DB thì muốn hệ thống cân bằng phải treo nối vào vật 1 một vật thứ 3 có trọng lợng P3 = 5N Tính P1 và P2 F F... nhiờu lớt nc ang sụi vo bao nhiờu lớt nc nhit 150C ? Ly nhit dung riờng ca nc l 4 190 J/kgK Hớng dẫn giải Gi x l khi lng nc 150C; y l khi lng nc ang sụi Ta cú : x+y= 100g (1) Nhit lng do ykg nc ang sụi ta ra :Q1= y.4 190 (100-15) Nhit lng do xkg nc 150C to ra :Q2 = x.4 190 (35-15) Phng trỡnh cõn bng nhit:x.4 190 (35-15)=y.4 190 (100-15) (2) Gii h phng trỡnh (1) v (2) Ta c: x=76,5kg; y=23,5kg Vy phi 23,5 lớt... ta có 12 F ' DB 1 = = P2 AB 2 2 P2 GIO N BI DNG HC SINH GII MễN VT Lí - BC THCS Mặt khác 2.F = P + P1 + P3 => F = P + P1 + P3 2 Thay vào trên ta có: P + P + P3 1 1 = => P + P1 + P3 = P2 2 P2 2 Từ (1) và (2) ta có P1 = 9N, (2) P2 = 15N Bài 4: Cho hệ thống nh hình vẽ Góc nghiêng = 300, dây và ròng rọc là lý tởng Xác định khối lợng của vật M để hệ thống cân bằng Cho khối lợng m = 1kg Bỏ qua mọi ma sát... - t1) : T/h vật thu nhiệt Q= mc(t1 - t2) : T/h vật tỏa nhiệt 2.Phơng trình cân bằng nhiệt: Q tỏa = Q thu Hay: mc(t1 - t2) = mc(t2 - t1) 3 Năng suất tỏa nhiệt của nhiên liệu: Q = q.m II một số bài tập cơ bản Bi 1 : Dựng mt ca mỳc nc thựng cha nc A cú nhit t A = 20 0C v thựng cha nc B cú nhit t B = 80 0C ri vo thựng cha nc C Bit rng trc khi , trong 20 GIO N BI DNG HC SINH GII MễN VT Lí - BC THCS... t1) ] / m3.c3 }+ t2 Thay s ta tớnh c t = 174,740C 21 GIO N BI DNG HC SINH GII MễN VT Lí - BC THCS c) Nhit cui cựng ca h thng: + Nhit lng thi nc ỏ thu vo núng chy hn tn 00C: Q = 3,4.105.0,1 = 34000(J) + Nhit lng c h thng (thau, nc, thi ng) to ra khi h 21,20C xung 00C: Q = (m1.c1+ m2.c2 + m3.c3 ) (21,20C - 00C) = 1 890 19, 2(J) + So sỏnh ta cú: Q > Q nờn nhit lng to ra Q mt phn lm cho thi nc ỏ tan hn tn... một vật duy nhất Giải: a) Gọi T là lực căng dây ở ròng rọc động T là lực căng dây ở ròng rọc cố định Ta có: T = 2.T; F = 2 T = 4 T T = F/ 4 = 720/ 4 = 180 N Gọi Q là lực ngời nén lên ván, ta có: T T Q = P T = 600N 180 N = 420N F b) Gọi P là trọng lợng tấm ván, coi hệ thống trên là T T một vật duy nhất, và khi hệ thống cân bằng ta có Q T + T = P + Q TP T 11 P GIO N BI DNG HC SINH GII MễN VT Lí. .. 700.15.2.3600 = 75600000 J = 756.105 J Cụng ton phn (nhiờn liu ta ra): Atp = m.q = V D.q = 5.10 3.700.44.10 6 = 154000000 J = 154.10 6 J Hiu sut ca ng c: H = Aci 756.10 5 = = 0, 49 = 49% Atp 154.10 6 23 GIO N BI DNG HC SINH GII MễN VT Lí - BC THCS Ch 1 NH LUT ễM ON MCH NI TIP, ON MCH SONG SONG, MCH HN HP I Mt s kin thc c bn * nh lut ễm: Cng dũng in trong dõy dn t l thun vi hiu in th gia hai u dõy dn v t... cng dũng in l 2,2A Tớnh R1, R2, R3 U 110 GI í:Ta cú R1+ R2 + R3 = I = 2 = 55 (1) 1 28 M N Hỡnh 4 .9 GIO N BI DNG HC SINH GII MễN VT Lí - BC THCS U 110 U 110 R1 + R2 = I = 5,5 = 20 (2) 2 R1 + R3 = I = 2,2 = 50 (3) 3 T (1), (2) => R3 = 35 thay R3 vo (3) => R1 = 15 Thay R1 vo (2) => R2 = 5 Bi 6.Trờn hỡnh 4 .9 l mt mch in cú hai cụng tc K1, K2 Cỏc in tr R1 = 12,5 , R2 = 4 , R3 = 6 Hiu in th hai u on mch... in mch chớnh + Tớnh R12, ri tớnh RPQ 29 GIO N BI DNG HC SINH GII MễN VT Lí - BC THCS + Tớnh UPQ theo I v RPQ a) Tớnh I3 theo UPQ v R3; I1 = I2 theo UPQ v R12 Tớnh UMN theo UPQ v UMP, ( R0 =0 Nờn UMP =0) => UMN? UPQ b) Khi ( RX 0) Tớnh UPQ theo I v RPQ Tớnh I1 = I2 theo UPQ v R12; I3 theo UPQ v R3; IX theo I1 v I3 s: a) 0,6A; 0,4A; 24V; b) 0,32A; 0,48A; 0,8A A Bi 9 Ngi ta mc mt mch in nh hỡnh 4.12 gia... N BI DNG HC SINH GII MễN VT Lí - BC THCS 2 -4m2 1cm = 10 1k = 1000 = 103 ; 1M = 1000 000 n n m + a a = a n+m n m ; (a ) = a n.m q an 1 an an a n q a ; m = a n m ; n = a n ; ữ = n ; n ữ = n q a a b b b b II Bi tp A IN TR Bi 1 Mt dõy dn hỡnh tr lm bng st cú tit din u 0,49mm2 Khi mc vo hiu in th 20V thỡ cng qua nú l 2,5A Tớnh chiu di ca dõy Bit in tr sut ca st l 9, 8.10-8 m Tớnh khi lng dõy Bit . GIO N BI DNG HC SINH GII MễN VT Lí - BC THCS Phân phối chơng trình bdhs giỏi lý 9 Năm học : 2013 - 2014 Buổi Nội dung - kiến thức Các dạng bài tập 1 áp suất. khí (m 3 ) - F: lực đẩy Acsimet luôn hớng lên trên (N) F < P vật chìm F = P vật lơ lửng (P là trọng lợng của vật) F > P vật nổi II- Bài tập: (I)- Bài tập về định luật Pascal - áp suất. m = D 1 .(S.h - S. h) Với D 1 là khối lợng riêng của gỗ: hS m . D 1 = hS hS . . ) Khối lợng m 2 của chì lấp vào là: hSDm = . 22 Khối lợng tổng cộng của khối gỗ và chì lúc này là M
- Xem thêm -

Xem thêm: Bồi dưỡng HSG vật lí 9 năm học 2014 2015, Bồi dưỡng HSG vật lí 9 năm học 2014 2015, , C. ChuyÓn ®éng c¬ häc